Wednesday, November 30, 2011

ఇంద్ర ధనుస్సు --1978
చిమ్మటలోని ఈ పాట మీకోసం

సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::Pసుశీల

ఏడు రంగుల..ఇంద్రధనస్సు
ఈడు వచ్చిన..నా వయసు
ఆ ఏడు రంగులు ఏకమైన..
మల్లెరంగు నా మనసు
మల్లెరంగు నా మనసు

ఏడు రంగుల..ఇంద్రధనస్సు
ఈడు వచ్చిన..నా వయసు
ఆ ఏడు రంగులు ఏకమైన..
మల్లెరంగు నా మనసు

పసిడి పసుపు..మేని రంగు
సందె ఎరుపు..బుగ్గ రంగు
నీలి రంగుల కంటిపాపల
కొసలలో నారింజ..సొగసులు
ఆకుపచ్చని పదారేళ్ళకు
ఆశలెన్నో రంగులు
ఆ ఆశలన్నీ ఆకాశానికి
ఎగసి వెలసెను ఇంద్రధనస్సై

ఏడు రంగుల..ఇంద్రధనస్సు
ఈడు వచ్చిన..నా వయసు
ఆ ఏడు రంగులు ఏకమైన..
మల్లెరంగు నా మనసు

చరణం::2
ఎవ్వడే ఆఇంద్రధనస్సును..ఎక్కుపెట్టిన వీరుడు
ఎవ్వడే నాయవ్వనాన్ని..ఏలుకోగల మన్మధుడు
ఎవ్వడే ఆఇంద్రధనస్సును..ఎక్కుపెట్టిన వీరుడు
ఎవ్వడే నాయవ్వనాన్ని..ఏలుకోగల మన్మధుడు
వాడి కోసం వాన చినుకై..నిలిచి ఉంటానింగిలోనా
వాడి వెలుగే ఏడురంగుల..ఇంద్రధనస్సునా లో
ఇంద్రధనస్సునా లో...

ఏడు రంగుల..ఇంద్రధనస్సు
ఈడు వచ్చిన..నా వయసు
ఆ ఏడు రంగులు ఏకమైన..
మల్లెరంగు నా మనసు

దేవుడే గెలిచాడు--1976


చిమ్మటలోని మరో పాట వినండి
సంగీతం::రమేష్ నాయుడు
రచన::అప్పలాచార్య
డైరెక్టర్::By..విజయనిర్మల
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

నటీ,నటులు::విజయనిర్మల,కృష్ణ,
అంజలిదేవి,గుమ్మడి,జగ్గయ్య.

:::


కృష్ణ:::పులకింతలు ఒక వేయీ
నిర్మల::కౌగిలింతలు ఒక కోటీ
ఇద్దరు::నిన్నుకలవమంటున్నవి
కృష్ణ:::మనసారా..పిలవమంటున్నవి
నిర్మల::మనసారా..పిలవమంటున్నవి
కృష్ణ:::రజనీ..నీ..
నిర్మల::విజయ్..విజయ్..
కృష్ణ:::రజనీ..నీ..
నిర్మల::విజయ్..విజయ్..

చరణం::1


నిర్మల::
నీ మగసిరి వడుపున వురవడిలో
నా సొగసుల పండుగ చేసేనూ
నీ కోర చూపుల వెచ్చదనంలో..
కోరిక నేనై మిగిలేనూ..
జన్మ జన్మలకు నిన్నే..
నిన్నే..ఏ..కొలిచేనూ..కొలిచేనూ..

కృష్ణ:::రజనీ..నీ..
నిర్మల::విజయ్..విజయ్..
కృష్ణ:::రజనీ..నీ..
నిర్మల::విజయ్..విజయ్..

చరణం::2


కృష్ణ::
నీ నవ్వులలో..విరజాజులు విరిసినవి
నీ కన్నులలో..సిరి మల్లెలు పూసినవి..ఈ..
ఎంత చూసినా..ఏమి చేసినా..తనివితీరనంటుంది
మనసు నిలివ నంటుంది..

కృష్ణ:::రజనీ..నీ..
నిర్మల::విజయ్..విజయ్..
కృష్ణ:::రజనీ..నీ..
నిర్మల::విజయ్..విజయ్..

చరణం::3


నిర్మల::
మనిషి పోయినా..మనసు మిగిలి ఉంటుంది

కృష్ణ::
ప్రేమించే గుణం..దాన్ని
వదలనంటుంది..వదల నంటుందీ

నిర్మల::మన కలలు పండీ
కృష్ణ:::మనసు నిండీ
ఇద్దరు::నింగి నేలా నిలిచేదాకా
నిలవాలీ..మన ప్రేమ నిలవాలీ

కృష్ణ:::పులకింతలు ఒక వేయీ
నిర్మల::కౌగిలింతలు ఒక కోటీ
ఇద్దరు::నిన్నుకలవమంటున్నవి
కృష్ణ:::మనసారా..పిలవమంటున్నవి
నిర్మల::మనసారా..పిలవమంటున్నవి
కృష్ణ:::రజనీ..నీ..
నిర్మల::లలల్లల్లాలలా
కృష్ణ:::రజనీ..నీ..
నిర్మల::లాలలలాలలా
కృష్ణ:::రజనీ..
నిర్మల::లాలల్లాలలలా
కృష్ణ:::రజనీ..
నిర్మల::లాలలాలలలా...

దేవుడే గెలిచాడు--1976


చిమ్మటలోని ఈపాట ఇక్కడ వినండి
సంగీతం::రమేష్ నాయుడు
రచన::జాలాది రాజారావ్
గానం::P.సుశీల

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఈ కాలం పదికాలాలు బ్రతకాలనీ
ఆ బ్రతుకులో..నీవూ నేనూ మిగలాలనీ
చెరిసగాల భావనలతో..యుగయుగాల దీవెనతో
రేపు మాపులాగా కలసి ఉందాము..కరిగిపోదాము..
కరిగిపోదాము..నాలో..నీలో..నాలో..నీలో..
నువ్వు నేనుగా మిగిలి పాడతాను..
పాడీఅడతాను..ఊ ఉ ఊ ఆ ఆ ఆ ఆ

ఈ కాలం పదికాలాలు బ్రతకాలనీ
ఆ బ్రతుకులో..నీవూ నేనూ మిగలాలనీ

చరణం::1
నిన్నటిలో నిజంలాగానే..రేపు తీపిగ ఉంటే
ఆ తీపిగుండె రాపిడిలో..ఊపిరిగామిగిలుంటే
చావని కోరికలాగే..పుడుతుంటాను
తిరిగిపుట్టి నీకోసమే..బ్రతికుంటాను

ఈ కాలం పదికాలాలు బ్రతకాలనీ
ఆ బ్రతుకులో..నీవూ నేనూ మిగలాలనీ

చరణం::2
నా జన్మకు ప్రాణం నీవై..నీ ప్రాణానికి ఆత్మను నేనై
కాలానికి ఇరుసువు నీవై..తిరుగాడే వలయం నేనై
ఎన్ని తరాలైనా..మరెన్ని యుగాలైనా
వీడని బంధాలై..కావ్యపు గంధాలై
నాలో..నీలో..నాలో..నీలో..
నువ్వు నేనుగా మిగిలి పాడతాను..పాడీఅడతాను
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

ఈ కాలం పదికాలాలు బ్రతకాలనీ
ఆ బ్రతుకులో..నీవూ నేనూ మిగలాలనీ

Tuesday, November 29, 2011

బంగారు తిమ్మరాజు--1964
సంగీతం::SP.కోదండపాణి
రచన::వేటూరి
దర్శకత్వం::G.విశ్వనాథ్
గానం::జమునారాణి
నటీ,నటులు::కాంతారావు,కృష్ణకుమారి


నాగమల్లి కోనలోన..
నక్కింది లేడికూన
నాగమల్లి కోనలోన..
నక్కింది లేడికూన
యరవేసి..హ్హ..గురిచూసి..హ్హా..
పట్టాలి మావా..యరవేసి..గురిచూసి
పట్టాలిమావా..పట్టాలిమావా

చరణం::1

చూపుల్లో కైపుంది..మావ..
సొగసైన రూపుంది మావ..
చూపుల్లో కైపుంది..
సొగసైన రూపుంది
వయ్యారం ఒలికిస్తుంది..
వన్నెలు చిన్నెలు నేర్చింది
హోయ్..ఉడుకు మీద ఉరికావంటే..
దడుసుకొంటదీ దాన్నీ..ఒడుపు చూసి
మచ్చికచేస్తే..వదలనంటది..మావో

నాగమల్లి కోనలోన..
నక్కింది లేడికూన
యరవేసి..హ్హ..గురిచూసి..హ్హా..
పట్టాలిమావా..పట్టాలిమావా

చరణం::2

నడకల్లో హొయలుంది..మావ
నాట్యంలో నేర్పుంది..మావ
నడకల్లో హొయలుంది..నాట్యంలో నేర్పుంది
మలిసందె చీకట్లోన
నీటికి..ఏటికి వస్తుంది
ఓ జాడ చూసి కాశావంటే దారికొస్తది
దాని జాలి చూపు నమ్మావంటే
దగా చేస్తది మావో

నాగమల్లి కోనలోన..
నక్కింది లేడికూన
యరవేసి..హ్హ..గురిచూసి..హ్హా..
పట్టాలిమావా..పట్టాలిమావా

బంగారు తిమ్మరాజు--1964::ఆభేరి::రాగం

చిమ్మటలోని ఈ పాట వినండి
సంగీతం::SP.కోదండపాణి
రచన::ఆరుద్ర
దర్శకత్వం::G.విశ్వనాథ్
గానం::K.J.యేసుదాస్(తొలి పాట)
సంస్థ::గౌరి ప్రొడక్షన్స్
నటీ,నటులు::కాంతారావు,కృష్ణకుమారి

ఆభేరి::రాగం

పల్లవి::


ఓ..నిండుచందమామ..నిగనిగలభామ
ఒంటరిగా సాగలేవు..కలసిమెలసిపోదామా
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ..ఓనిండుచందమామ

చరణం::1

నిదురరాని..తీయనిరేయి
నినుపిలిచెను..వలపులహాయి
మధురమైన..కలహాలన్నీ
మనసుపడే..ముచ్చటలాయె
నిదురరాని..తీయనిరేయి
నినుపిలిచెను..వలపులహాయి
మధురమైన..కలహాలన్నీ
మనసుపడే..ముచ్చటలాయె
మేలుకున్న..స్వప్నంలోన
ఏల ఇంత..బిడియపడేవు
మేలుకున్న..స్వప్నంలోన
ఏల ఇంత..బిడియపడేవు
ఏలుకునే..ప్రియుడనుకానా
లాలించగ..సరసకురానా

ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ.....
నిండుచందమామ..నిగనిగలభామ
ఒంటరిగా సాగలేవు..కలసిమెలసిపోదామా
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ..ఓనిండుచందమామ

చరణం::2

దోరవయసు..ఊహలు..నీలో
దోబూచులు..ఆడసాగె
కోరుకున్న..మురిపాలన్నీ
కొసరికొసరి..చెలరేగె
దోరవయసు..ఊహలు..నీలో
దోబూచులు..ఆడసాగె
కోరుకున్న..మురిపాలన్నీ
కొసరికొసరి..చెలరేగె
నీదుమనసు..నీలోలేదు
నాలోనె..లీనమయె..ఏ..
నీదుమనసు..నీలోలేదు
నాలోనె..లీనమయె..
నేటినుంచి..మేనులు రెండు
నెరజాణ..ఒకటాయే

ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ.....
నిండుచందమామ..నిగనిగలభామ
ఒంటరిగా సాగలేవు..కలసిమెలసిపోదామా
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ..ఓనిండుచందమామ

శ్రీరాజేశ్వరీ విలాస్ కాఫీక్లబ్--1976


సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
రచన::దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
దర్శకత్వం::బాపు-రవణ
గానం::S.P.బాలు

నటీ,నటులు::కృష్ణ,జయప్రద,జగ్గయ్య,పద్మనాభం

పల్లవి::

నాపేరు బికారి నాదారి ఎడారి
మనసైనచోట మజిలీ
కాదన్నచాలు బదిలీ..ఈ..
నాదారి ఎడారి నాపేరు బికారి
నాపేరు బికారి నాదారి ఎడారి

చరణం::1

తోటకు తోబుట్టువును..ఏటికి నేబిడ్డను
పాటనాకు సైదోడు..పక్షినాకు తోడు
విసుగురాదు ఖుషీపోదు..వేసటలేనేలేదు
విసుగురాదు ఖుషీపోదు..వేసటలేనేలేదు
అసలునామరోపేరు..ఆనందవిహారి

నాదారి ఎడారి నాపేరు బికారి
నాదారి ఎడారి నాపేరు బికారి

చరణం::2

మేలుకొని కలలుగని..మేఘాలమేడపై
మెరుపుతీగలాంటి..నా ప్రేయసినూహించుకుని
ఇంద్రధనసు..పల్లకి ఎక్కికలుసుకోవాలని..
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఇంద్రధనసు..పల్లకి ఎక్కికలుసుకోవాలని
ఆకాశవీథిలో..పయనించు బాటసారి

నాదారి ఎడారి నాపేరు బికారి
నాదారి ఎడారి నాపేరు బికారి

చరణం::3

కూటికినేపేదను..గుణములలో..పెద్దను
సంకల్పం నాకు ధనం..సాహసమే నాకు బలం
ఏనాటికొ ఈగరీబు..కాకపోడు నవాబు
ఏనాటికొ ఈగరీబు..కాకపోడు నవాబు
అంతవరకు నేనొక..నిరంతర సంచారి

నాదారి ఎడారి నాపేరు బికారి
నాదారి ఎడారి నాపేరు బికారి

అమరదీపం--1977::శుభపంతువరాళి::రాగంచిమ్మలోని ఒక ఆణిముత్యం వినండి

సంగీతం::మాధవపెద్ది సత్యం
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల
దర్శకత్వం::కే.రాఘవేంద్రరావు బీ.ఎ.
నటీ,నటులు::కృష్ణంరాజు,జయసుథ,మురళీమోహన్


శుభపంతువరాళి::రాగం 


జయసుధ::

ఏ రాగమో ఇది ఏ తాళమో
ఏ రాగమో ఇది ఏ తాళమో
అనురాగాని కనువైన శృతికలిపినాము
ఆహా..ఊహూ..ఆహా..ఉహూ

మురళీమోహన్::
ఏ రాగమో ఇది ఏ తాళమో
ఏ రాగమో ఇది ఏ తాళమో
మనకళ్యాణ శుభవేళ మోగించు మేళమో
ఏ రాగమో..ఇది ఏ తాళమో

చరణం::1

మురళీమోహన్::
ఎదలో మెదిలే సంగతులన్నీ
పలికెను సంగీతమై..పలికెను సంగీతమై

జయసుధ::
కలిసిన కన్నుల మెరిసేకలలే
వెలిసెను గమకములై వెలిసెను గమకములై

మురళీమోహన్::
హోయలైన నడకలే లయలైనవవవి

జయసుధ::
చతురాడు నవ్వులే గతులైనవి

మురళీమోహన్::
సరిసరి అనగానె మరిమరి కొసరాడు

ఇద్దరు::
మురిపాలె మనజంట స్వరమైనది

జయసుధ::
ఏ రాగమో ఇది ఏ తాళమో

మురళీమోహన్::
మనకళ్యాణ శుభవేళ మోగించు మేళమో
ఏ రాగమో..

జయసుధ::
ఇది ఏ తాళమో

చరణం::2

జయసుధ::
విరికన్నె తనకు పరువమెకాదు
పరువూ కలదన్నది పరువు కలదన్నది

మురళీమోహన్::
భ్రమరము తనకు అనుభవమెకాదు
అనుబంధమున్నది అనుబంధమున్నది

జయసుధ::
కోకిలమ్మ గుండెకు గొంతున్నది

మురళీమోహన్::
కొమ్మలో..లో..దానికి గూడున్నది

జయసుధ::
సరిమగవానికి సగమని తలపోయు

ఇద్దరు::మనజంటకే జంటసరి ఉన్నది

మురళీమోహన్::
ఏ రాగమో ఇది ఏ తాళమో

జయసుధ::
అనురాగాని కనువైన శృతికలిపినాము..ఏ రాగమో

మురళీమోహన్::
ఇది ఏ తాళమో..

శ్రీ రాజేశ్వరీ విలాస్ కాఫీ క్లబ్--1976::శహన::రాగంసంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వర రావ్
రచన::దాశరథి 
గానం::P.సుశీల
దర్శకత్వం::బాపు 
తారాగణం::కృష్ణ,జయప్రద,పద్మనాభం,జగ్గయ్య,G.వరలక్ష్మి,రమాప్రభ,కాంతారావు,
అల్లు రామలింగయ్య
పల్లవి::
ఆకాశ పందిరిలో నీకు నాకు పెళ్ళంటా
అప్సరలే పేరంటాళ్ళు దేవతలే పురోహితులంటా
దీవనలు ఇస్తారంటా
ఆకాశ పందిరిలో నీకు నాకు పెళ్ళంటా
అప్సరలే పేరంటాళ్ళు దేవతలే పురోహితులంటా

చరణం::1

తళుకు బెళుకు నక్షత్రాలు తలంబ్రాలు తెస్తారంటా
తళుకు బెళుకు నక్షత్రాలు తలంబ్రాలు తెస్తారంటా
మెరుపు తీగ తోరణాలు మెరిసి మురిసి పోయేనంటా
మరపు రాని..వేడుకలంటా..ఆ
ఆకాశ పందిరిలో..నీకు నాకు పెళ్ళంటా

చరణం::2

పిల్ల గాలి మేళ గాళ్ళు పెళ్ళి పాట పాడేరంటా
పిల్ల గాలి మేళ గాళ్ళు పెళ్ళి పాట పాడేరంటా
రాజహంస జంట చేరీ రత్న హారతిచ్చేరంటా
రాసకేళి..జరిపేరంటా..ఆ
ఆకాశ పందిరిలో..నీకు నాకు పెళ్ళంటా
అప్సరలే పేరంటాళ్ళు దేవతలే పురోహితులంటా 

చరణం::3

వన్నె చిన్నెలా ఇంధ్ర ధనసు పై వెన్నెల పానుపు వేసేనంట
వన్నె చిన్నెలా ఇంధ్ర ధనసు పై వెన్నెల పానుపు వేసేనంట
మబ్బులు తలుపులు మూసేనంటా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
మబ్బులు తలుపులు మూసేనంటా..
మగువలు తొంగి చూసేరంటా

మనలను..గేలి..చేసేరంటా..హా హా హా హా హా 

Monday, November 28, 2011

కన్యాకుమారి--1977

చిమ్మటలోని ఈ పాట ఇక్కడ వినండి

సంగీతం::SP.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
రచన::వేటూరి సుందరరామమూర్తి
గానం::SP.బాలు
(ఇది బాలు సంగీత దర్శకత్వం వహించిన మొదటి సినిమా)

పల్లవి::


ఓహో చెలీ..ఓ..నా చెలీ..
ఇది తొలిపాట ఒక చెలిపాట
వినిపించనా ఈ పూట ఆ పాట
ఇది తొలిపాట ఒక చెలిపాట
వినిపించనా ఈ పూట ఆ పాట

చరణం::1

ఎదుట నీవు ఎదలో నీవు
ఎదిగి ఒదిగి నాతో ఉంటే
మాటలన్నీ పాటలై
మధువులొలుకు మమతే పాట
నీలి నీలి నీ కన్నులలో నీడలైన నా కవితలలో
నీ చల్లని చరణాలే
నిలుపుకున్న వలపీ పాట
పరిమళించు ఆ బంధాలే పరవశించి పాడనా
పాడనా పాడనా

ఓహో చెలీ..ఓ..నా చెలీ..
ఇది తొలిపాట ఒక చెలిపాట
వినిపించనా ఈ పూట ఆ పాట

చరణం : 2

చీకటిలో వాకిట నిలిచి
దోసిట సిరిమల్లెలు కొలిచి
నిదురకాచి నీకై వేచి
నిలువెల్లా కవితలు చేసి
కదలి కదలి నీవొస్తుంటే
కడలి పొంగులనిపిస్తుంటే
వెన్నెలనై నీలో అలనై నీ వెల్లువకే వేణువునై
పొరలి పొంగు నీ అందాలే పరవశించి పాడనా
పాడనా పాడనా

ఓహో చెలీ..ఓ..నా చెలీ..
ఇది తొలిపాట ఒక చెలిపాట
వినిపించనా ఈ పూట ఆ పాట

ఇల్లాలు ప్రియురాలు--1984


చిమ్మటలోని ఈ పాట వినండి

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల


:::::


శోభన్::ఆదివారం అర్ధాంగికీ..సాయంకాలం సరసానికీ
బాబూ నీకో దండం..తల్లీ చెప్పకు అడ్డం
వారం దాకా అడగను..మళ్ళీ వరమియ్యవా

సుహాసిని::ఆదివారం శ్రీవారికీ..సాయంకాలం సినిమాలకీ
బాబూ నీకో దండం వద్దీ తొందరమేళం
వారం దాకా దూరంగుంటే వరమివ్వనా

శోభన్::ఆదివారం అర్ధాంగికీ..
సుహాసిని::సాయంకాలం సినిమాలకీ


చరణం::1

శోభన్::::రాత్రీ పగలు పిల్లకు..అలకే తీర్చానుగా
సుహాసిని::రత్నాలంటీ పిల్లల తల్లిని చేశారుగా
శోభన్::::సందేళ చలిపుట్టీ సరదాగా రమ్మంటే
సుహాసిని::వందేళ్ళ జతకట్టి వంచారూ నామెడనే
ఆ పెళ్ళి రోజులన్నీ మోజు తీరా ఒక్కసారీ రానీవమ్మా
సుహాసిని::వెళా పాళా లేదూ
శోభన్::::ఈ వెర్రికి మందే లేదూ
సుహాసిని::ఈ కాపురమెట్టా చేయాలమ్మా కౌగిళ్ళలో

శోభన్::::ఆదివారం అర్ధాంగికీ..సాయంకాలం సరసానికీ
సుహాసిని::బాబూ నీకో దండం వద్దీ తొందరమేళం
వారం దాకా దూరంగుంటే వరమివ్వనా

చరణం::2

సుహాసిని::చంటోడు అవుతున్నాడూ ఇంటాయనా
శోభన్::::వంటా వార్పూ అన్నీ సున్నా నారాయణా
సుహాసిని::పసివాళ్ళూ చూస్తారూ.. పరువంతా తీస్తారూ
శోభన్::::పరువంలో పడ్డాకా ఈ దరువే వేస్తారూ
సుహాసిని::వాళ్ళమ్మా నాన్న ఆడే ఆట వాళ్ళు నేర్చుకుంటారంతేనమ్మా
శోభన్::::చీకటి పడితే చింత
సుహాసిని::వెన్నెల వేళకు వంకా
శోభన్::::నే వారందాకా ఆగాలంటే ఎట్టాగమ్మా

సుహాసిని::ఆదివారం శ్రీవారికీ..సాయంకాలం సినిమాలకీ
బాబూ నీకో దండం వద్దీ తొందరమేళం
వారం దాకా దూరంగుంటే వరమివ్వనా

శోభన్::ఆదివారం అర్ధాంగికీ..సాయంకాలం సరసానికీ
బాబూ నీకో దండం..తల్లీ చెప్పకు అడ్డం
వారం దాకా అడగను..మళ్ళీ వరమియ్యవా
లాలలలాలాలలా లాలలాలలాలాలలా

ఇల్లాలు ప్రియురాలు--1984

చిమ్మటలోని ఈ పాట మీకోసమే వినండి

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు


పల్లవి::

ఏమని తెలిపేది నేనెవరని చెప్పేది
ఏమని తెలిపేది నేనెవరని చెప్పేది
ఈ బాలచంద్రుడికి ఈ చిన్ని కృష్ణుడికి
ఎలా ఏమని ఏమని
ఏమని తెలిపేది నేనెవరని చెప్పేది

చరణం::1

నా బాధ ఇంక తీరేనా
నా గాధ నీకు తెలిసేనా
నీ కంటి లేత కన్నీళ్ళు
నా చేతులార తుడిచేనా
మమతే మనది
ఇక నాలోన నే దాగనా
మూగవీ ఆశలు గుడ్డివీ ప్రేమలు జాలిగా చూడకు
అలా చూడకు చూడకు

ఏమని తెలిపేది నేనెవరని చెప్పేది
ఈ బాలచంద్రుడికి ఈ చిన్ని కృష్ణుడికి
ఎలా ఏమని ఏమని
ఏమని తెలిపేది నేనెవరని చెప్పేది

చరణం::2

అనుకోని ఘటన ఆనాడు
అందించె నిన్ను ఈనాడు
మా దీపమై నీవు వస్తే
ఈ కోవెలే తలుపులేసే
బ్రతుకే అలిగే ఈ బంధాల కోశారమై
సాగనీ జాతకం ఆడనీ నాటకం
జాలిగా చూడకు అలా చూడకు చూడకు

ఏమని తెలిపేది నేనెవరని చెప్పేది
ఈ బాలచంద్రుడికి ఈ చిన్ని కృష్ణుడికి
ఎలా ఏమని ఏమని

ఆస్తులు అంతస్తులు--1969::శివరంజని::రాగం


చిమ్మటలోని ఈ పాట మీకోసమే వినండి


సంగీతం::SP.కోదండపాణి
రచన::ఆరుద్ర
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల

నటీ,నటులు::కృష్ణ, రేలంగి, పద్మనాభం, వాణిశ్రీ, ఎస్.వరలక్ష్మి, విజయ లలిత

రాగం::శివరంజని
హిందుస్తానీ-కర్నాటక}

పల్లవి::

ఆమె::
ఒకటై పోదామా..ఊహల వాహినిలో
మమతల తరగలపై..మధువుల నురగలపై
పరవశమొందగా..ఏకమౌదామా..ఆ ఆ
పరవశమొందగా..ఏకమౌదామా

చరణం::1

ఆమె::
ఓ..అనురాగసీమలో..అందాల కోనలో
అల్లారు ముద్దుగా ఉందామా

అతడు::
సొంపైన పొదరింట..ఇంపైన గిలిగింత
సొంపైన పొదరింట..ఇంపైన గిలిగింత
దోబూచులాడుతూ..నవ్వుకొందామా

అతడు::
ఒకటై పోదామా..ఊహల వాహినిలో
మమతల తరగలపై..మధువుల నురగలపై
పరవశమొందగా..ఏకమౌదామా..ఆ ఆ
పరవశమొందగా..ఏకమౌదామా

చరణం::2

ఆమె::
చిగురాకు జంపాల..చెలరేగు చెలువాల
ఉయ్యాలలూగుతూ ఉందామా..
చిగురాకు జంపాల..చెలరేగు చెలువాల
ఉయ్యాలలూగుతూ ఉందామా

అతడు::
నింగిలో విహరించి..నేలపై పులకించి
నింగిలో విహరించి..నేలపై పులకించి
శృంగార జలధిలో తేలుదామా

ఆమె::
ఒకటై పోదామా..ఊహల వాహినిలో
మమతల తరగలపై..మధువుల నురగలపై
పరవశమొందగా..ఏకమౌదామా..ఆ ఆ
పరవశమొందగా..ఏకమౌదామా

చరణం::3

అతడు::
వలపుల జంటగా..సరదాల పంటగా
సయ్యాట పాటలై సాగుదామా..

ఆమె::
తారా చంద్రులమై..రాధాకృష్ణులమై
తారా చంద్రులమై..రాధాకృష్ణులమై
తన్మయ మొందుతూ కరిగిపోదామా

ఇద్దరు::
ఒకటై పోదామా..ఊహల వాహినిలో
మమతల తరగలపై..మధువుల నురగలపై
పరవశమొందగా..ఏకమౌదామా..ఆ ఆ
పరవశమొందగా..ఏకమౌదామా

తులసి--1974


చిమ్మటలోని ఈ పాట ఇక్కడ వినండి

సంగీతం::ఘటసాల
రచన::?
గానం::సుశీల

పల్లవి::

లాలీ నా కన్నా..జోజో నా చిన్నా
జాబిల్లి జోల పాడాలీ..కలలందు నీవు చేరాలి

చరణం::1

చీకటి ఇంట వెన్నెలపంట..పండేనోయి ఈరేయీ
ఎన్ని ఆశలో నాలో..కన్నెకలువలై విరిసాయి

లాలీ నా కన్నా..జోజో నా చిన్నా
జాబిల్లి జోల పాడాలీ..కలలందు నీవు చేరాలి

చరణం::2

నీవూ నేను నాన్నకు ప్రాణం..దీవించేనూ మనకోసం
నీవూ నేను నాన్నకు ప్రాణం..దీవించేనూ మనకోసం
పెరిగి పెద్దవై నీవే..తోడు నీడగా నిలవాలి

లాలీ నా కన్నా..జోజో నా చిన్నా
జాబిల్లి జోల పాడాలీ..కలలందు నీవు చేరాలి
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

తులసి--1974

చిమ్మటలోని ఈ పాట ఇక్కడ వినండి

సంగీతం::ఘటసాల
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల

పల్లవి::

ఆ ఆ ఆ హా..ఆ ఆ ఆ హా
ఆ ఆ ఆ హా..ఆ ఆ ఆ హా
చంగు చంగున దూకింది వయసు
ఖంగు ఖంగున పాడింది మనసు
చంగు చంగున దూకింది వయసు
ఖంగు ఖంగున పాడింది మనసు
కొండలోనా..కోనలోనా..కొండలోనా..కోనలోనా
మ్రోగింది పిలుపూ..మారు మ్రోగింది తలపూ

చంగు చంగున దూకింది వయసు
ఖంగు ఖంగున పాడింది మనసు
లలలలలలాలలా లలలాలలలలాలలా

చరణం::1

పావురాలకు పరువాలకు..పంజరం లేదూ
పిల్లగాలికి మల్లెపూలకు..బిడియమే లేదూ
పావురాలకు పరువాలకు..పంజరం లేదూ
పిల్లగాలికి మల్లెపూలకు..బిడియమే లేదూ
పాడుతున్న కోయిలమ్మకు..పారుతున్నా నీటితోయకు
పాడుతున్న కోయిలమ్మకు..పారుతున్నా నీటితోయకు
పడుచు గుండెకు పగ్గం లేదు..లేనే లేదు

చంగు చంగున దూకింది వయసు
ఖంగు ఖంగున పాడింది మనసు
కొండలోనా..కోనలోనా..కొండలోనా..కోనలోనా
మ్రోగింది పిలుపూ..మారు మ్రోగింది తలపూ
లలలలలలాలలా..లలలాలలలలాలలా
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ లలలాలలలలలలా మ్మ్ మ్మ్

తులసి--1974

చిమ్మటలోని ఈ పాట ఇక్కడ వినండి

సంగీతం::ఘటసాల
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల,L.R.ఈశ్వరి

పల్లవి::

కలికి ముత్యాల కొలికి..పడకమ్మ ఉలికి ఉలికి
కలికి ముత్యాల కొలికి..పడకమ్మ ఉలికి ఉలికి
ఆడబిడ్డంటే అర్థమొగుడని..అన్నావే..ఏ..ఏ..
మరితీరా వస్తే..చల్లగా జారుకొంటావే

మాటవరసకు అన్నానుకాని ఓయమ్మో..
నీవు అన్నంత చేస్తావనుకోలేదు గున్నమ్మో
కలికి ముత్యాల కొలికి..పడకమ్మ ఉలికి ఉలికి

చరణం::1

కోటేరు ముక్కుంది..కోటంత ఎత్తుంది
మీసమంటు లేదుగానీ..పౌరుషం భలేగుందీ

అందుకే నిను మెచ్చానూ..ఒంటిగా ఇతు వచ్చానూ
శివ శివా హరి నారాయణ..చచ్చాను బాబోయ్..చచ్చాను

కలికి ముత్యాల కొలికి..పడకమ్మ ఉలికి ఉలికి
కలికి ముత్యాల కొలికి..రాకమ్మ ఉరికి ఉరికి

చరణం::2

ఆనాడు రాధగా..నీ మేను తాకగా
నిలువెల్ల కలిగిందీ..గిలిగింత వెచ్చగా
నిదురే..రాదాయే..గుండెలో..బాధాయే
శివ శివా నీ వాలకం..శృతిమించిపోయే..మించిపోయే

కలికి ముత్యాల కొలికి..పడకమ్మ ఉలికి ఉలికి
ఆడబుడ్డంటే అర్థమొగుడని..అన్నావే..ఏ..ఏ..
మరితీరా వస్తే..చల్లగా జారుకొంటావే

మాటవరసకు అన్నానుకాని ఓయమ్మో..
నీవు అన్నంత చేస్తావనుకోలేదు గున్నమ్మో
కలికి ముత్యాల కొలికి..పడకమ్మ ఉలికి ఉలికి
పడాల్కమ్మ ఉలికి ఉలికి..రాకమ్మ ఉరికి ఉరికి

తులసి--1974చిమ్మటలోని ఈ పాట ఇక్కడ వినండి

సంగీతం::ఘటసాల
రచన::ఆరుద్ర
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల

పల్లవి::

లలలలలాలల..ఆహా
లలలలలాలల..ఆహా
అహహహాహా..అహహహాహా
అహహహాహా..ఆ..ఆ..ఆ

రాజు::సెలయేటి గలగలా..చిరుగాలి కిలకిలా
సెలయేటి గలగలా..చిరుగాలి కిలకిలా
సిగ్గుపదె బుగ్గలకు చెలి నవ్వులె మిళమిళ

కల్పన::చిలిపి చిలిపి చూపులతో
నీ ఊహలె తళ తళా..

రాజు::చందమామకన్న..నీ చెలిమి చల్లనా
సన్న జాజికన్న..నీ మనసు తెల్లనా

కల్పన::నిన్ను కౌగిలించ గుండే ఝల్లనా..ఆఆ
నిన్ను కౌగిలించ గుండే ఝల్లనా
నిలువెల్ల పులకించు మెల్ల మెల్ల నా..

రాజు::సెలయేటి గలగలా..చిరుగాలి కిలకిలా
సెలయేటి గలగలా..చిరుగాలి కిలకిలా
సిగ్గుపదె బుగ్గలకు చెలి నవ్వులె మిళమిళ

కల్పన::చిలిపి చిలిపి చూపులతో
నీ ఊహలె తళ తళా..

చరణం::1

రాజు::పసినిమ్మ పండుకన్న..నీవు పచ్చనా
ఫలియించిన మన వలపే..వెచ్చ వెచ్చనా

కల్పన::అనురాగమేదేదో అమర భావనా..ఆ ఆ
అనురాగమేదేదో అమర భావనా..
అది నీవు దయచేసిన గొప్పదీవెనా..

రాజు::సెలయేటి గలగలా..చిరుగాలి కిలకిలా
సెలయేటి గలగలా..చిరుగాలి కిలకిలా
సిగ్గుపదె బుగ్గలకు చెలి నవ్వులె మిళమిళ

కల్పన::చిలిపి చిలిపి చూపులతో
నీ ఊహలె తళ తళా..

అహహహాహా..అహహహాహా
అహహహాహా..ఆ..ఆ..ఆ

పిచ్చిమారాజు--1976

చిమ్మటలోని ఈ పాట ఇక్కడ వినండి

సంగీతం::KV.మహదేవన్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల

పల్లవి::

ఆమె:ఓ కుర్రవాడా..వెర్రివాడా
ఓ కుర్రవాడా..వెర్రివాడా
ఎందుకిలా..నువ్వెందుకిలా
నన్నొదిలి యిలా పారిపోతావు

అతడు::ఓ కుర్రదానా..వెర్రిదానా
ఓ కుర్రదానా..వెర్రిదానా
ఎందుకిలా..నువ్వెందుకిలా
నన్నొదలకిలా..తరుముకొస్తావూ

చరణం::1

అతడు::నేలకి నింగికి కలవదమ్మా
నీకు నాకు పొత్తెపుడు కుదరదమ్మా
నేలకి నింగికి కలవదమ్మా
నీకు నాకు పొత్తెపుడు కుదరదమ్మా

ఆమె::నింగిలోని వెన్నెలంత నేలకే సొంతము
నీకూ నాకూ ఉన్నది అదే బంధము..ఆహా
నింగిలోని వెన్నెలంత నేలకే సొంతము
నీకూ నాకూ ఉన్నది అదే బంధము

అతడు::ఓ కుర్రదానా..వెర్రిదానా
ఓ కుర్రదానా..వెర్రిదానా
ఎందుకిలా..నువ్వెందుకిలా
నన్నొదలకిలా..తరుముకొస్తావూ

చరణం::2

ఆమె::చల్లగాలి ఊరుకోదు..పిల్లమనసు ఓర్చుకోదు
అతడు::ఓర్చుకోనీ పిల్లదాన్ని..ఓపలేను ఆపలేను
ఆమె::చల్లగాలి ఊరుకోదు..పిల్లమనసు ఓర్చుకోదు
అతడు::ఓర్చుకోనీ పిల్లదాన్ని..ఓపలేను ఆపలేను
అతడు::ఏం చేయమంటావు నన్ను
ఆమె::నన్నెలా వదలమంటావు నిన్ను

ఆమె::ఓ కుర్రవాడా..వెర్రివాడా
ఓ కుర్రవాడా..వెర్రివాడా
ఎందుకిలా..నువ్వెందుకిలా
నన్నొదిలి యిలా పారిపోతావు

చరణం::3

అతడు::అందాలతో నాకు బంధాలు వేయకు
పిచ్చివాణ్ణి మరీమరీ రెచ్చగొట్టకు
అందాలతో నాకు బంధాలు వేయకు
పిచ్చివాణ్ణి మరీమరీ రెచ్చగొట్టకు

ఆమె::రెచ్చితే పిచ్చి ఎంతో ముచ్చటగ ఉంటుంది
ముచ్చటైన కౌగిట్లో పిచ్చి కుదిరిపోతుంది
రెచ్చితే పిచ్చి ఎంతో ముచ్చటగ ఉంటుంది
ముచ్చటైన కౌగిట్లో పిచ్చి కుదిరిపోతుంది

అతడు::ఓ కుర్రదానా..వెర్రిదానా
ఓ కుర్రదానా..వెర్రిదానా
ఎందుకిలా..నువ్వెందుకిలా
నన్నొదలకిలా..తరుముకొస్తావూ

ఆమె::ఓ కుర్రవాడా..వెర్రివాడా
ఓ కుర్రవాడా..వెర్రివాడా
ఎందుకిలా..నువ్వెందుకిలా
నన్నొదిలి యిలా పారిపోతావు

ఓ కుర్రదానా..ఓ కుర్రవాడా..ఓ కుర్రదానా..ఓ కుర్రవాడా..

Sunday, November 27, 2011

బాబు--1975


చిమ్మటలోని మరో ఆణిముత్యం ఇక్కడ వినండి


సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::ఆత్రేయ
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల


ఆమె::ఏయ్ బాబూ నిన్నే బాగుందా?
అతడు::అబ్బ..ఎంత బాగుంది
ఆమె:::ఎంత..?
అతడు:ఎంతో..ఓ..
ఆమె::ఎంతో..ఓ..అంటే..?
అతడు::ఊ..యింత

అతడు::ఎన్నెన్ని వంపులు ఎన్నెన్ని సొంపులు
ఎన్నెన్ని వంపులు ఎన్నెన్ని సొంపులు..నా
కున్నవేమో రెండే కన్నులు..
ఎలా ఎలా ఎలాచూసేదీ..ఏది చూసేదీ
ఎలాచూసేదీ..ఏది చూసేదీ

ఆమె::చాలకుంటే..
ఆహా..
కావాలంటే..
ఓహో..

చరణం::1

అతడు::ఆహా..ఆహా..ఆహా..ఆహా
ఆమే::ఓహో..ఓహో..ఓహో..ఓహో..హో
యీ ఎరుపు బాగుందా..తెలుపు కుదిరిందా?
యీ ఎరుపు బాగుందా..తెలుపు కుదిరిందా?
ఎరుపులో నీ వయసుంది..
ఆమె::ఆహహా..
తెలుపులో నీ మనసుంది

ఆమె::ఎరుపు తెలుపులు నన్ను నిలువున
నలుపుతున్నాయి..అమ్మమ్మో..ఎదలో సలుపుతున్నాయి

అతడు::ఎన్నెన్ని వంపులు ఎన్నెన్ని సొంపులు..నా
కున్నవేమో రెండే కన్నులు..

ఆమె::చాలకుంటే..కావాలంటే..నావికూడా తీసుకో
తనివితీరా చూసుకో..నీ తనివితీరా చూసుకో

చరణం::2

అతడు::పంతులమ్మ..పంతులమ్మ..కొత్తచదువు నేర్పుతావా

ఆమె::దర్జీదొరా..దర్జీదొరా..వలపు కొలత తీస్తావా?

అతడు::నింగి నేల నిండు మనసు..నీకూ నాకూ వలపు కొలత

ఆమె::కొలతలన్ని చెరిపివేసే..చెలిమిలోనే కొత్తచదువు

అతడు::ఎన్నెన్ని వంపులు ఎన్నెన్ని సొంపులు..నా
కున్నవేమో రెండే కన్నులు..
ఎలా ఎలా ఎలాచూసేదీ..ఏది చూసేదీ
ఎలాచూసేదీ..ఏది చూసేదీ

అతడు::నీ చిలిపి కన్నుల్లో..చిగురు పెదవుల్లో
ఆమె::నువ్వు నువ్వై నిలవాలి..నువ్వు నేనై కలవాలి
అతడు::కనులు పెదవులు కలిసి మెలిసి కౌగిలించాలి..
అమ్మమ్మో కరిగిపోవాలి -

అతడు::ఎన్నెన్ని వంపులు ఎన్నెన్ని సొంపులు..నా
కున్నవేమో రెండే కన్నులు..

ఆమె::చాలకుంటే..కావాలంటే..నావికూడా తీసుకో
తనివితీరా చూసుకో..నీ తనివితీరా చూసుకో

భార్యాభర్తలు--1961ఈ పాట ఇక్కడ వినండి


సంగీతం::సాలూరి రాజేశ్వరరావు
రచన::శ్రీశ్రీ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

పల్లవి::

ఆమె::మధురం మధురం ఈ సమయం
ఇక జీవితమే ఆనందమయం
మధురం మధురం ఈ సమయం

అతడు::చల్లని పున్నమి వెన్నెలలో..ఓ..ఓ..ఓ
ఎన్నడు వీడని కౌగిలిలో..ఆ..ఆ..ఆ
చల్లని పున్నమి వెన్నెలలో
ఎన్నడు వీడని కౌగిలిలో

ఆమె::కన్నుల వలపు కాంతుల మెరయగ
మధురం మధురం ఈ సమయం

అతడు::ఇక జీవితమే ఆనందమయం

ఇద్దరు::మధురం మధురం ఈ సమయం

చరణం::1

అతడు::కరగిపోయె పెను చీకటి పొరలూ
కరగిపోయె పెను చీకటి పొరలూ

ఆమె::తొలగిపోయె అనుమానపు తెరలు
తొలగిపోయె అనుమానపు తెరలు

అతడు::పరిమళించె అనురాగపు విరులు
పరిమళించె అనురాగపు విరులు

ఆమె::అలరెనె మనసు నందనవనముగ

ఇద్దరు::మధురం మధురం ఈ సమయం
ఇక జీవితమే ఆనందమయం
మధురం మధురం ఈ సమయం

చరణం::2

అతడు::సఫలమాయె మన తీయని కలలూ
సఫలమాయె మన తీయని కలలూ

ఆమె::జగము నిండె నవజీవన కళలు
జగము నిండె నవజీవన కళలు

అతడు::పొంగిపొరలే మన కోర్కెల అలలు
పొంగిపొరలే మన కోర్కెల అలలు

ఆమె::భావియే వెలిగె పూవుల బాటగా

ఇద్దరు::మధురం మధురం ఈ సమయం
ఇక జీవితమే ఆనందమయం
మధురం మధురం ఈ సమయం
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

Saturday, November 26, 2011

చూడాలనివుంది--1998
సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::వేటూరి
గానం::ఉదిత్ నారాయణ్,స్వర్ణలత

పల్లవి::

రామ్మా చిలకమ్మా ప్రేమ మొలకమ్మా
రామ్మా చిలకమ్మా ప్రేమ మొలకమ్మా రాధమ్మా
పాలే తెలుపన్నా నీళ్ళే నలుపన్నా గోపెమ్మా
ముక్కుమీద తీపి కోపాలా మూగ కళ్ళ తేనె దీపాల
గంగూలి సందులో గజ్జలగోల బెంగాలి చిందులో మిర్చిమసాలా
అరె వేడెక్కి ఉన్నది వెన్నెల బాల మేడెక్కి దిగదురా మేఘమాలా
రామ్మా చిలకమ్మా ప్రేమ మొలకమ్మా రాధమ్మా
పాలే తెలుపన్నా నీళ్ళే నలుపన్నా గోపెమ్మా

చరణం::1

గోపెమ్మో గువ్వలేని గూడు కాకమ్మా
క్రిష్ణయ్యో పువ్వే నాది పూజ నీదయ్యో
దొంగిలించుకున్న సొత్తు గోవిందా
ఆవులించకుంటే నిద్దరౌతుందా
పుట్టి కొట్టే వేళా రైకమ్మో
చట్టి దాచి పెట్టు కోకమ్మో
క్రిష్ణా మురారి వాయిస్తావో చలి కోలాటమేదో ఆడిస్తావో
అరె ఆవోరీ భయ్యా బన్‌సి బజావో అరె ఆంధ్రా కన్హయ్యా హాత్ మిలావో

రామ్మా చిలకమ్మా ప్రేమ మొలకమ్మా రాధమ్మా
పాలే తెలుపన్నా నీళ్ళే నలుపన్నా గోపెమ్మా

చరణం::2

ఓలమ్మో చోళీలో నా సోకు గోలమ్మో
ఓయమ్మో ఖాళీ లేక వేసే ఈలమ్మో
వేణువంటే వెర్రి గాలి పాటేలే
అది వెన్న దోచుకున్న మిన్ను చాటేలే
జట్టే కడితే జంట రావమ్మో పట్టు విడువు ఉంటే మేలమ్మో
ప్రేమాడే క్రిష్ణుడు కన్ను కొట్టాలా పెళ్లాడే క్రిష్ణుడు కాళ్ళు పట్టాలా
అరె ఆయారే నాచ్‌కే ఆంధ్రావాలా అరె గావోరె విందు చిందు డబ్లీ గోల

రామ్మా చిలకమ్మా ప్రేమ మొలకమ్మా రాధమ్మా
పాలే తెలుపన్నా నీళ్ళే నలుపన్నా గోపెమ్మా
ముక్కుమీద తీపి కోపాలా మూగ కళ్ళ తేనె దీపాల
గంగూలి సందులో గజ్జలగోల బెంగాలి చిందులో మిర్చిమసాలా
అరె వేడెక్కి ఉన్నది వెన్నెల బాల మేడెక్కి దిగదురా మేఘమాలా

చూడాలనివుంది--1998చూడాలనివుంది 1998
సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు,సుజాత

పల్లవి

అబ్బబ్బా ఇద్దూ అదిరేలా ఓ ముద్దు
అమ్మమ్మా దిద్దు మధురాలా మరుముద్దు
అబ్బబ్బా ఇద్దూ అదిరేలా ఓ ముద్దు
అమ్మమ్మా దిద్దు మధురాలా మరుముద్దు
చలిపులి పంజా విసిరితే సలసల కాగే వయసులో
గిలగిలలాడే సొగసుకే జోలాలీ
అబ్బబ్బా ఇద్దూ అదిరేలా ఓ ముద్దు
అమ్మమ్మా దిద్దు మధురాలా మరుముద్దు

చరణం::1

వాటేసుకో వదలకు వలపుల వల విసిరి
వాయించునీ మురళిని వయసుగాలి పోసి
దోచెయ్యనా దొరికితే దొరకని కోకసిరి
రాసేయ్యనా పాటలే పైటచాటు చూసి
ఎవరికి తెలియవు ఎద రస నసలు
పరువాలాటకు పానుపు పిలిచాకా
తనువు తాకిన తనివి తీరని వేళా
అబ్బబ్బా ఇద్దూ అదిరేలా ఓ ముద్దు
అమ్మమ్మా దిద్దు మధురాలా మరుముద్దు

చరణం::2

జాబిల్లితో జత కలు జగడపు రగడలతో
పొంకాలతో నిలు నిలు పొగడమాలలేసి
ఆకాశమే కులుకులు తొడిమెడు నడుమిదిగో
సూరీడునే పిలుపిలు చుక్కమంచు సోకి
అలకల చిలకలు చెలి రుసరుసలు
ఇక జాగెందుకు ఇరుకున పడిపోకా
మనసు తీరినా వయసులారని వేళా

అబ్బబ్బా ఇద్దూ అదిరేలా ఓ ముద్దు
అమ్మమ్మా దిద్దు మధురాలా మరుముద్దు
చలిపులి పంజా విసిరితే సలసల కాగే వయసులో
గిలగిలలాడే సొగసుకే జో లాలీ
అబ్బబ్బా ఇద్దూ అదిరేలా ఓ ముద్దు
అమ్మమ్మా దిద్దు మధురాలా మరుముద్దు

రుద్రవీణ--1988::హిందోళం::రాగం


సంగీతం::ఇళయరాజా
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::SP.బాలు

రాగం::హిందోళం

సీకటమ్మ సీకటి ముచ్చటైన సీకటి
యచ్చనైన ఊసులెన్నొ రెచ్చకొట్టు సీకటి
నిన్ను నన్ను రమ్మంది కన్నుగొట్టి సీకటి
ముద్దుగా ఇద్దరికే ఒద్దికైన సీకటి
పొద్దుపొడిపేలేని సీకటే ఉండిపోనీ
మనమధ్య రానీక లోకాన్ని నిద్దరోనీ
రాయే రాయే రావఁచిలకా సద్దుకుపోయే సీకటెనకా

నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయినీ
కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయనీ
నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయినీ
అరె..కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయనీ
కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
నీ కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
కలలే వలగా విసిరే చీకట్లను
నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయినీ
అరె కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయనీ

వెన్నెలలోని మసకలలోనె మసలును లోకం అనుకోకు
రవికిరణం కనబడితే తెలియును తేడాలన్నీ
నమ్మకు నమ్మకు..అరె నమ్మకు నమ్మకు
ఊ ఊ నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయినీ
అరె కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయనీ

ఆకాశం తాకే ఏ మేడకైనా ఆధారం లేదా ఈ నేలలో
ఆకాశం తాకే ఏ మేడకైనా ఆధారం లేదా ఈ నేలలో
పుడమిని చూడని కన్ను నడపదు ముందుకు నిన్ను
నిరసన చూపకు నువ్వు యేనాటికీ

పక్కవారి గుండెలనిండా..చిక్కనైన వేదన నిండ
పక్కవారి గుండెలనిండా..చిక్కనైన వేదన నిండ
ఏ హాయి రాదోయి నీవైపు మరువకు అది
నమ్మకు నమ్మకు
అరె..నమ్మకు నమ్మకు
ఆహా..నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయినీ
అరె కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయనీ

శీతాకాలంలో ఏ కోయిలైనా రాగం తీసేనా ఏకాకిలా
శీతాకాలంలో ఏ కోయిలై….నా రాగం తీసేనా ఏకాకిలా
మురిసే పువ్వులు లేక విరిసే నవ్వులు లేక
ఎవరికి చెందని గానం సాగించునా
పదుగురి సౌఖ్యం పండే దినమే పండుగ కాదా
పదుగురి సౌఖ్యం పండే దినమే పండుగ కాదా
ఆనాడు వాసంత గీతాలు పలుకును కద
నమ్మకు నమ్మకు..అరె నమ్మకు నమ్మకు
ఆహా…నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయినీ
అహ..కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయనీ

కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
నీ కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
కలలే వలగా విసిరే చీకట్లలో
నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయినీ
అరె..కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయనీ

రుద్రవీణ--1988::హంసధ్వని::రాగం


సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::SP.బాలు


::హంసధ్వని రాగం::

తరలి రాద తనే వసంతం
తన దరికి రాని వనాల కోసం
తరలి రాద తనే వసంతం
తన దరికి రాని వనాల కోసం

గగనాల దాకా అల సాగకుంటే
మేఘాల రాగం ఇల చేరుకోదా

తరలి రాద తనే వసంతం
తన దరికి రాని వనాల కోసం

వెన్నెల దీపం కొందరిదా
అడవిని సైతం వెలుగు కదా
వెన్నెల దీపం కొందరిదా
అడవిని సైతం వెలుగు కదా

ఎల్లలు లేని చల్లని గాలి అందరి కోసం అందును కాదా

ప్రతి మదిని లేపే ప్రభాత రాగం
పదే పదే చూపే ప్రధాన మార్గం
ఏదీ సొంతం కోసం కాదను సందేశం
పంచే గుణమే పోతే ప్రపంచమే శూన్యం
ఇది తెలియని మనుగడ కథ దిశనెరుగని గమనము కద

తరలి రాద తనే వసంతం
తన దరికి రాని వనాల కోసం

బ్రతుకున లేని శృతి కలదా
యదసడిలోనే లయ లేదా
బ్రతుకున లేని శృతి కలదా
యదసడిలోనే లయ లేదా
ఏ కళకైనా ఏ కలకైనా జీవిత రంగం వేదిక కాదా

ప్రజాధనం కానీ కళావిలాసం
ఏ ప్రయోజనం లేనీ సుధావికాసం
కూసే కోయిల పోతే కాలం ఆగిందా
పాడే ఏనే పాడే మరో పదం
రాదామురళికి గల స్వరముల కళపెదవిని విడి పలకదు కద

తరలి రాద తనే వసంతం
తన దరికి రాని వనాల కోసం
గగనాల దాకా అల సాగకుంటే
మేఘాల రాగం ఇల చేరుకోదా

తరలి రాద తనే వసంతం
తన దరికి రాని వనాల కోసం

ఆకలిరాజ్యం--1987సంగీతం::MS.విశ్వనాధన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::SP.బాలు

హే హే హే హే హే హే హే హే హే
రు రు రు రు రూ రూ రూ రూ...

సాపాటు ఎటూలేదు పాటైన పాడు బ్రదర్
సాపాటు ఎటూలేదు పాటైన పాడు బ్రదర్
రాజధాని నగరంలో వీధి వీధి నీది నాదే బ్రదర్
స్వతంత్ర దేశంలో చావు కూడా పెళ్ళిలాంటిదే బ్రదర్

సాపాటు ఎటూలేదు పాటైన పాడు బ్రదర్
రాజధాని నగరంలో వీధి వీధి నీది నాదే బ్రదర్
స్వతంత్ర దేశంలో చావు కూడా పెళ్ళిలాంటిదే బ్రదర్

మన తల్లి అన్నపూర్ణ మన అన్న దానకర్ణ
మన భూమి వేదభూమిరా తమ్ముడూ మన కీర్తి మంచు కొండరా
డిగ్రీలు తెచ్చుకొని చిప్పచేత పుచ్చుకొని ఢిల్లికి చేరినాము దేహి దేహి అంటున్నాము
దేశాన్ని పాలించే భావి పౌరులం బ్రదర్

సాపాటు ఎటూలేదు పాటైన పాడు బ్రదర్
రాజధాని నగరంలో వీధి వీధి నీది నాదే బ్రదర్
స్వతంత్ర దేశంలో చావు కూడా పెళ్ళిలాంటిదే బ్రదర్

బంగారు పంట మనది మిన్నేరు గంగ మనది
ఎలుగెత్తి చాటుదామురా ఇంట్లో ఈగల్ని తోలుదామురా
ఈ పుణ్యభూమిలో పుట్టడం మన తప్పా
ఈ పుణ్యభూమిలో పుట్టడం మన తప్పా
ఆవేశం ఆపుకోని అమ్మ నాన్నదే తప్పా
ఆవేశం ఆపుకోని అమ్మ నాన్నదే తప్పా
గంగలో మునకేసి కాషాయం కట్టేయి బ్రదర్

సాపాటు ఎటూలేదు పాటైన పాడు బ్రదర్
రాజధాని నగరంలో వీధి వీధి నీది నాదే బ్రదర్
స్వతంత్ర దేశంలో చావు కూడా పెళ్ళిలాంటిదే బ్రదర్

సంతాన మూలికలం సంసార బానిసలం
సంతాన లక్ష్మి మనదిరా తమ్ముడూ సంపాదనొకటి బరువురా
చదవెయ్య సీటులేదు చదివొస్తే పనిలేదు
అన్నమో రామచంద్రా అంటే పెట్టేదిక్కేలేదు
దేవుడిదే భారమని తెంపు చేయరా బ్రదర్

సాపాటు ఎటూలేదు పాటైన పాడు బ్రదర్
రాజధాని నగరంలో వీధి వీధి నీది నాదే బ్రదర్
స్వతంత్ర దేశంలో చావు కూడా పెళ్ళిలాంటిదే బ్రదర్

ఆకలిరాజ్యం--1981సంగీతం::MS.విశ్వనాధన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::P.సుశీల


గుస్సా రంగయ్య కొంచం తగ్గయ్య
కోపం మనిషికి ఎగ్గయ్యా
గుస్సా రంగయ్య కొంచం తగ్గయ్య
కోపం మనిషికి ఎగ్గయ్యా
ఈ లోకం మారేది కాదు
ఈ శోకాలు తీరేవి కావు
ఈ లోకం మారేది కాదు
ఈ శోకాలు తీరేవి కావు
దోర ప్రాయాన వున్నాను నేను
కొత్త లోకాన్ని నాలోన చూడు

దేశాన్ని దోచేటి ఆసాములున్నారు
దేవుణ్ణి దిగమింగు పూజారులున్నారు
ప్రాణాలతో ఆడు వ్యాపారులున్నారు
మనిషికీ మంచికీ సమాధి కట్టారు
మహాత్ములెందరు సహాయ పడిన మంచి జరగ లేదు
మహాత్ములెందరు సహాయ పడిన మంచి జరగ లేదు
జాతి వైద్యులే కోత కోసినా నీతి బ్రతకలేదు
భోగాలు వెతుకాడు వయసు
అనురాగాల జతి పాడు మనసు
నీ దాహాని కనువైన సొగసు
నీ సొంతాన్ని చేస్తుంది పడుచు

ఆ..గుస్సా రంగయ్య కొంచం తగ్గయ్య
కోపం మనిషికి ఎగ్గయ్యా

కాటుకెట్టిన కళ్ళలో కైపులున్నవి
మల్లెలెట్టిన కురులలో మాపులున్నవి
వన్నె తేరిన కన్నెలో చిన్నెలున్నవి
అన్ని నీవే అనుటకు రుజువులున్నవి
చక్కని చుక్కా సరసనుండగ పక్క చూపు లేల
చక్కని చుక్కా సరసనుండగ పక్క చూపు లేల
బాగుపడని ఈ లోకం కోసం బాధ పడేదేల
మోహాన్ని రేపింది రేయి
మన పేగుల్లో వుందోయి హాయి
ఈ అందానికందివ్వు చేయి
ఆనందాల బంధాలు వేయి

ఆ..గుస్సా రంగయ్య కొంచం తగ్గయ్య
కోపం మనిషికి ఎగ్గయ్యా

పసివాడి పాణం--1987

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు

సత్యం శివం సుందరం..నిత్యం ఇదే అనుభవం
సత్యం శివం సుందరం..నిత్యం ఇదే అనుభవం
సత్యం శివం సుందరం..నిత్యం ఇదే అనుభవం
మనసే ప్రధానము..దానికి మనిషే ప్రమాణము
సుఖమే కోరుకోరా..అది స్వార్థం కాదుపోరా
సత్యం శివం సుందరం..నిత్యం ఇదే అనుభవం

ఆ దేవుడు మస్తుగ తాగి..బొమ్మల్నే సృష్టి చేసి
అరే! గజిబిజి పడుతున్నాడు..తన తప్పే తనకు తెలిసి
ఓయ్..ఉన్నవాడిదే దోపిడి..లేనివాడికే రాపిడి
లోకం ఇట్టా ఏడ్చేరా..దీనిని ఎవ్వడూ మార్చురా
ప్రతి ఒక్కడు ఏమార్చురా..గుడి కెళ్ళినా గుణమేదిరా
ఉష్..తప్పై పోయిందిరో..క్షమించురో క్షమించు
నరుడా మందుకొట్టేవాడే..నీకు పరమ గురుడా
సత్యం శివం సుందరం..నిత్యం ఇదే అనుభవం

ఏ నాయకుడైన పాపం..వచ్చేది సేవ కోసం
అరె! కడుపులు వాడే కొడితే..అది కుర్చీలోని దోషం
రాజకీయాలెందుకు..తన్నుకు చచ్చేటందుకు
రాత్రీ పగలు తాగితే..రాజు బంటు ఒక్కటే
నా మాటలో నిజముందిరా..అది నమ్మితే సుఖముందిరా
వాదాలెందుకయ్య..మందు వేసేయ్ ముందు భయ్యా..

సత్యం శివం సుందరం..నిత్యం ఇదే అనుభవం
సత్యం శివం సుందరం..నిత్యం ఇదే అనుభవం
మనసే ప్రధానము..దానికి మనిషే ప్రమాణము
సుఖమే కోరుకోరా..అది స్వార్థం కాదుపోరా
సత్యం శివం సుందరం..నిత్యం ఇదే అనుభవం

పసివాడి పాణం--1987


సంగీతం:;చక్రవర్తి
రచన::
గానం::బాలు,జానకి

చిరు::కాశ్మీరు లోయలో కన్యాకుమారిలో
ఓ సందమామా..ఓ సందమామా

వి-శాంతి::కన్నె ఈడు మంచులో..కరిగే సూరీడురో
ఓ సందమామా..ఓ సందమామా

చిరు::పొగరాని కుంపట్లు..రగిలించినదే

వి-శాంతి::పొగరెక్కి చలిగాణ్ణి..తగిలేసినాడే

చిరు::చెమ్మాచెక్కా..చేతచిక్క

వి-శాంతి::మంచమల్లే మారిపోయే..మంచుకొండలు

చిరు::మంచిరోజు మార్చమంది..మల్లెదండలు

చిరు::కాశ్మీరు లోయలో కన్యాకుమారిలో
ఓ సందమామా..ఓ సందమామా

వి-శాంతి::కన్నె ఈడు మంచులో..కరిగే సూరీడురో
ఓ సందమామా..ఓ సందమామా

చరణం::1

చిరు::తేనీటి వాగుల్లో..తెడ్డేసుకో
పూలారబోసేటి..ఒడ్డందుకో

వి-శాంతి::శృంగార వీధుల్లో..చిందేసుకో
మందార బుగ్గల్ని..చిదిమేసుకో

చిరు::సూరీడుతో ఈడు..చలికాచుకో
ముద్దారిపోయాక..పొదచేరుకో

వి-శాంతి::గుండెలోనే పాగా..గుట్టుగావేసాక
గుట్టమైన సోకు..నీదే కదా

చిరు::అరె తస్సా చెక్క..ఆకువక్క
ఇచ్చుకోకముందే..ముట్టె తాంబూలము
పెళ్ళికాకముందే..జరిగె పేరంటము

చిరు::కాశ్మీరు లోయలో కన్యాకుమారిలో
ఓ సందమామా..ఓ సందమామా

వి-శాంతి::కన్నె ఈడు మంచులో..కరిగే సూరీడురో
ఓ సందమామా..ఓ సందమామా

చరణం::2

వి-శాంతి::సింధూర రాగాలు..చిత్రించుకో
అందాల గంధాలు..హాయందుకో

చిరు::పన్నీటి తానాలు..ఆడేసుకో
పరువాలు నాకంట..ఆరేసుకో

వి-శాంతి::కాశ్మీరు చిలకమ్మ..కసి చూసుకో
చిలకపచ్చ రైక..బిగి చూసుకో

చిరు::గూటిపడవల్లోన..చాటుగా కలిసాక
నీటికైన వేడి..పుట్టాలిలే

వి-శాంతి::పూతమొగ్గ లేత బుగ్గ..
సొట్టపడ్డచోట..పెట్టు నీ ముద్దులూ
హే..సొంతమైన చోటలేవు ఏ హద్దులూ

చిరు::అరే..కాశ్మీరు లోయలో కన్యాకుమారిలో
ఓ సందమామా..ఓ సందమామా

వి-శాంతి::కన్నె ఈడు మంచులో..కరిగే సూరీడురో
ఓ సందమామా..ఓ సందమామా

చిరు:::పొగరాని కుంపట్లు..రగిలించినదే

వి-శాంతి::పొగరెక్కి చలిగాణ్ణి..తగిలేసినాడే

చిరు::చెమ్మాచెక్కా..హ్హా..చేతచిక్క

వి-శాంతి::మంచమల్లే మారిపోయే..మంచుకొండలు
మంచిరోజు మార్చమంది..మల్లెదండలు

Friday, November 25, 2011

ఆదర్శకుటుంబం--1969
చిమ్మటలోని ఈ పాట ఇక్కడ వినండి

సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావ్
రచన::కోసరాజు
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


అతడు::చెయ్యి చెయ్యి కలిపి
నును సిగ్గూ చల్లగ దులుపి
చెయ్యి చెయ్యి కలిపి
నును సిగ్గూ చల్లగ దులుపి
ఈ పాలుబారు బంగారు నేలలో
వరాలపంటలు పండిద్దామే వన్నెల వయ్యారి

కన్నూ కన్నూ కలిసీ..మన కష్టాలన్నీ దులుపీ
కన్నూ కన్నూ కలిసీ..మన కష్టాలన్నీ దులుపీ
నీ ముసు ముసు నవ్వుల ఉషారులోన
మునిగి మునిగి పని చేద్దామోయ్..చక్కని జతగాడ

చరణం::1

అతడు::దేశం సంగతి తలచి భూదేవిని నిత్యం కొలిచీ

కోరస్::దేశం సంగతి తలచి భూదేవిని నిత్యం కొలిచీ

అతడు::మన రెక్కల కష్టం తోటి ప్రజలకు బుక్కెడు అన్నం పెట్టాలే..ఏ..వన్నెల వయ్యరి

ఆమె::పదునుగ వానలు కురిసినవీ..పైరులు రెపరెప పెరిగినవీ

కోరస్::పదునుగ వానలు కురిసినవీ..పైరులు రెపరెప పెరిగినవీ

ఆమె::దరిద్రాన్ని పొలిమేరుదాటగ తరిమి తరిమి కొడదామయ్యో..ఓ..చక్కని జతగాడ

అతడు::చెయ్యి చెయ్యి కలిపి
నును సిగ్గూ చల్లగ దులుపి
ఈ పాలుబారు బంగారు నేలలో
వరాలపంటలు పండిద్దామే వన్నెల వయ్యారి

చరణం::2

అతడు::కలలన్నీ నిజమాయెనులే..కమ్మని రోజులు వచ్చునులే

కోరస్::కలలన్నీ నిజమాయెనులే..కమ్మని రోజులు వచ్చునులే

అతడు::చితికిపోయిన సంసారంలో..జీవరేఖలుదయించునులే..ఏ..
వన్నెల వయ్యారి

ఆమె::కలిసి మెలిసీ తిరగాలీ..బ్రతుకు హాయిగా జరగాలీ

కోరస్::ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

ఆమె::కలిసి మెలిసీ తిరగాలీ..బ్రతుకు హాయిగా జరగాలీ

అతడు:: మనసుల మమతలు పెరగాలీ..
మంచికి దారులు వెయ్యాలీ..ఈ..వన్నెల వయ్యారి


ఆమె::కన్నూ కన్నూ కలిసీ..మన కష్టాలన్నీ దులుపీ
నీ ముసు ముసు నవ్వుల ఉషారులోన
మునిగి మునిగి పని చేద్దామోయ్..చక్కని జతగాడ

అతడు::చెయ్యి చెయ్యి కలిపి
నును సిగ్గూ చల్లగ దులుపి
ఈ పాలుబారు బంగారు నేలలో
వరాలపంటలు పండిద్దామే వన్నెల వయ్యారి

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ....

ఆదర్శకుటుంబం--1969
చిమ్మటలోని మాంచి ఆణిముత్యం వినండి

సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావ్
రచన::సినారె
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


అతడు::బిడియమేలా..ఓ చెలి
పిలిచె నిన్నే..కౌగిలి
మొదటరేయీ ఒదిగిపోయీ
మోము దాచేవెందుకో..ఎందుకో

ఆమె::హా..అదే..ఇదేదో..ఎందుకో

అతడు::బిడియమేలా..ఓ చెలి
పిలిచె నిన్నే..కౌగిలి
మొదటరేయీ ఒదిగిపోయీ
మోము దాచేవెందుకో..ఎందుకో

చరణం::1

ఆమె::కనులు ముకుళించెను..లోలోన
తనువు వికసించెను..పైపైన
కనులు ముకుళించెను..లోలోన
తనువు వికసించెను..పైపైన

పదమురాక..కదలలేకా
ఒదిగి ఉన్నాను ఈవేళ
ఒదిగి ఉన్నాను ఈవేళ
నిలువలేను..పిలువలేను

అతడు:::ఊ..హూ..

బిడియమేలా..ఓ చెలి
పిలిచె నిన్నే..కౌగిలి
మొదటరేయీ ఒదిగిపోయీ
మోము దాచేవెందుకో..ఎందుకో

చరణం::2

అతడు::శయ్యపై మల్లియలేమనెను
చాటుగా జాబిలి ఏమనెను
శయ్యపై మల్లియలేమనెను
చాటుగా జాబిలి ఏమనెను

కలల దారి చెలుని చేరి
కరిగిపోవేమి నీవనెను
కరిగిపోవేమి నీవనెను
మరులు పూచే..మనసు వీచే

ఆమె::ఊ..హూ..

బిడియమేలా..ఓ చెలి..మ్మ్
పిలిచె నిన్నే..కౌగిలి..మ్మ్ హు..
మొదటరేయీ..మ్మ్..ఒదిగిపోయీ..ఆ ఆ
మోము దాచేవెందుకో..ఎందుకో...

ఆదర్శకుటుంబం--1969
ఈ పాట ఇక్కడ వినండి

సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావ్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::P.సుశీల


పల్లవి::

కాళ్ళ గజ్జె కంకాలమ్మ..వేగుచుక్క వెలగామొగ్గ
ముత్యం బియ్యం మునగాచారూ..
కాళ్ళగజ్జె కంకాలమ్మా..వేగుచుక్కా వెలగామొగ్గా
ముత్యాల్లాంటి పిల్లలు మీరు
కూడదు కూడదు మీలో పోరు
చిమ్‌ చిమ్‌ చిమ్‌ చిమ్‌..చిమ్‌ చిమ్‌ చిమ్‌ చిమ్‌
చిమ్‌ చిమ్‌ చిమ్‌ చిమ్‌..చిమ్‌ చిమ్‌ చిమ్‌ చిమ్‌
చేతులు కలిపి ఆడండి..అహా
మనసులు కలిపి మసలండి..మ్మ్ హు..

కాళ్ళగజ్జె కంకాలమ్మా..వేగుచుక్కా వెలగామొగ్గా
ముత్యాల్లాంటి పిల్లలు మీరు
కూడదు కూడదు మీలో పోరు

చరణం::1

చిలిపితనము విడు పెదబాబు
అలుకవలదు యిక చినపాప
చిలిపితనము విడు పెదబాబు
అలుకవలదు యిక చినపాప
కిత కిత కిల కిల..కిత కిత కిల కిల
పలకా బలపం వలెనే జతగా
పప్పూ బెల్లం వలెనే తియ్యగా..ఉంటాం
ఉంటాం..ఉంటాం..టాం టాం టాం

కాళ్ళగజ్జె కంకాలమ్మా..వేగుచుక్కా వెలగామొగ్గా
ముత్యాల్లాంటి పిల్లలు మీరు
కూడదు కూడదు మీలో పోరు|

చరణం::2

పాలకుండలు పసిహృదయాలు..ఉప్పురాళ్ళూ మీ కీచులాటలు
పాలకుండలు పసిహృదయాలు..ఉప్పురాళ్ళూ మీ కీచులాటలు
పాలు విరిగినా..మనసు చెదిరినా..పాలు విరిగినా..మనసు చెదిరినా
పనికి రాదురా చిట్టిపాపలు..లో లో లో లో లో లో లో

కాళ్ళగజ్జె కంకాలమ్మా..వేగుచుక్కా వెలగామొగ్గా
ముత్యాల్లాంటి పిల్లలు మీరు
కూడదు కూడదు మీలో పోరు

చరణం::3

ముదిరిన మొక్కలు మారవు..మొలకలె చక్కగ పెరగాలి
ముదిరిన మొక్కలు మారవు..మొలకలె చక్కగ పెరగాలి
ముందరి కాలం మీదే మీదే..అందం ఆశలు మీమీదే

ఆశ మామీద...దోశ పొయిమీద
దాదాదాదా య ర ల వ శ ష స హ

కాళ్ళగజ్జె కంకాలమ్మా..వేగుచుక్కా వెలగామొగ్గా
ముత్యాల్లాంటి పిల్లలు మీరు
కూడదు కూడదు మీలో పోరు
చిమ్‌ చిమ్‌ చిమ్‌ చిమ్‌..చిమ్‌ చిమ్‌ చిమ్‌ చిమ్‌

ఆదర్శకుటుంబం--1969ఈ పాట ఇక్కడ వినండిసంగీతం::S.రాజేశ్వరరావ్
రచన:: కొసరాజు
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


ఆమె:::హల్లో సారూ..ఓ దొరగారూ..తగ్గండి మీరూ
ఏమిటండీ..ఏమిటండీ యీ హుషారూ ?
హల్లో సారు..ఓ దొరగారూ..తగ్గండి మీరూ
ఏమిటండీ..ఏమిటండీ యీ హుషారూ ?

అతడు:::హల్లో లేడీ..ఓ మై జోడీ
ఆపండి వేడి..ఏమిటమ్మ..ఏమిటమ్మ..యీ హడావుడీ

కోరస్::లాలలాలలలలలాలలాలలలలలాలలలా

చరణం::1

ఆమె::చంద్రలోకం చేరు రోజులు..కాలమంతా మారిందీ
ఇది చంద్రలోకం చేరు రోజులు..కాలమంతా మారింది
మీ పప్పులుడకవు తెలియండీ

అతడు::ఆ..ఆడవాళ్ళు మొగవాళ్ళైనారా ?
ఏమి మారెను చెప్పండి..రామాయణమును విప్పండి
మీ రామాయణమును విప్పండి

ఆమె:::హల్లో సారు..ఓ దొరగారూ..తగ్గండి మీరూ
ఏమిటండీ..ఏమిటండీ యీ హుషారూ ?

అతడు:::హల్లో లేడీ..ఓ మై జోడీ
ఆపండి వేడి..ఏమిటమ్మ..ఏమిటమ్మ..యీ హడావుడీ

చరణం::2

ఆమె::ఆడది చెప్పులు తొడిగితె అప్పుడు
కూడదు పోపొమ్మన్నారూ..ఇప్పుడు గప్‌చిప్పైనారూ

అతడు::ఓహో..తప్పు తెలుసుకొని మడమ ఎత్తుగల బూట్లు
తొడగమంటున్నాము..బొక్కబోర్ల పడమన్నాము

అతడు:::హల్లో లేడీ..ఓ మై జోడీ
ఆపండి వేడి..ఏమిటమ్మ..ఏమిటమ్మ..యీ హడావుడీ

ఆమె:::హల్లో సారు..ఓ దొరగారూ..తగ్గండి మీరూ
ఏమిటండీ..ఏమిటండీ యీ హుషారూ ?

చరణం::3

ఆమె:::మగవాళ్ళను పల్టి కొట్టించి ఎలక్షన్లలో
గెలుస్తు వున్నాం అధికారమ్ము చలాయిస్తున్నాం

అతడు::బేష్‌..కొన్నాళ్ళు మేము పిల్లలగన్నం
ఇక మీపని..అనుకున్నారు..ఇంతటితో బ్రతికించారూ
మమ్మల్నింతటితో..బ్రతికించారూ

ఆమె:::హల్లో సారు..ఓ దొరగారూ..తగ్గండి మీరూ
ఏమిటండీ..ఏమిటండీ యీ హుషారూ ?

అతడు:::హల్లో లేడీ..ఓ మై జోడీ
ఆపండి వేడి..ఏమిటమ్మ..ఏమిటమ్మ..యీ హడావుడీ

ఆదర్శకుటుంబం--1969ఈ పాట ఇక్కడ వినండి
సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావ్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

ఆమె:::ఎయ్‌ ఎయ్‌రా చూస్తావేరా
ఎయ్‌ ఎయ్‌రా చూస్తావేరా
ఎయ్‌రా నీ కుతి దీరా ఎయ్‌రా నీ తస్సదియ్య
ఎయ్‌రా నీ కుతి దీరా ఎయ్‌రా నీ తస్సదియ్య
చుక్కెయ్‌ ఎయ్‌రా చూస్తావేరా..చుక్కెయ్‌ ఎయ్‌రా చూస్తావేరా

ఒకటేసుకున్నావా..ఓ మోస్తరుగుంటాది
రెండేసుకుంటేను..రెపారెపామంటుంది
ఆపైన మూడోది...అడగక్కర్లేదబ్బి
ఎయ్‌ ఎయ్‌రా చూస్తావేరా..చుక్కెయ్‌ ఎయ్‌రా చూస్తావేరా

అతడు:::ఏసుకుంటానే..అంతు సూసుకుంటానే
ఏసుకుంటానే..అంతు సూసుకుంటానే
అడుగంటా సూసినాను అలసిపోయే రకంకాను
అడుగంటా సూసినాను అలసిపోయే రకంకాను
ఆపైన నీ యిష్టం ఆలోచించుకో అమ్మీ

ఆమె::ఎయ్‌ ఎయ్‌రా చూస్తావేరా..చుక్కెయ్‌ ఎయ్‌రా చూస్తావేరా

ఆమె:::గరంగరం వయసుంది..కరకరలా సొగసుంది
గరంగరం వయసుంది..కరకరలా సొగసుంది
కారంగా కమ్మంగా కన్నెరికం మనసుంది
కారంగా కమ్మంగా కన్నెరికం మనసుంది
నంజుకోను..రంజుంది..నచ్చిందే పుచ్చుకో

ఆమె::ఎయ్‌ ఎయ్‌రా చూస్తావేరా..చుక్కెయ్‌ ఎయ్‌రా చూస్తావేరా

అతడు:::తోడులేక ఏసుకునే..వాడుక లేదే..
ఆమె::::ఒహ్హో హ్హో....
అతడు:::తోడులేక ఏసుకునే..వాడుక లేదే..
ఆమె::::కూడావుంటాలే నిన్ను కొసరుకుంటాలే
అతడు:::కిందామీదైనా సరే బందాలు యిడరాదే

ఆమె::::ఎయ్‌ ఎయ్‌రా చూస్తావేరా
ఎయ్‌రా నీ కుతి దీరా ఎయ్‌రా నీ తస్సదియ్య
ఎయ్‌రా నీ కుతి దీరా ఎయ్‌రా నీ తస్సదియ్య
చుక్కెయ్‌ ఎయ్‌రా చూస్తావేరా..చుక్కెయ్‌ ఎయ్‌రా చూస్తావేరా

Thursday, November 24, 2011

కథానాయకురాలు--1971


సంగీతం::A.A.రాజ్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.జానకి
Film Directed By::Giduthuri Suryam
తారాగణం::శోభన్‌బాబు, వాణిశ్రీ, నాగభూషణం, రాజబాబు, పుష్పకుమారి

పల్లవి::

ఆహాహా..ఆహాహా..లలలలలాల..ఓ..బాయ్
ఓ..బాయ్..ఓహీ..ఓ..లౌలీ 
అటుచూడు ఇటు చూడు..అటుచూడు ఇటు చూడు
ఎటుచూస్తే అటు జంటలు..బంగరు వలపుల పంటలు..ఆహా..ఆ
అటుచూడు ఇటు చూడు..ఎటుచూస్తే అటు జంటలు 
బంగరు వలపుల పంటలు..ఆహా..ఆ..ఆఆఆ 

చరణం::1

అందమైనదీ ఈ లోకం..అంతు లేనిది అనురాగం 
అందమైనదీ ఈ లోకం..అంతు లేనిది అనురాగం 
పచ్చని పరువం నాది ..నునువెచ్చని హృదయం నీది 
పచ్చని పరువం నాది..నునువెచ్చని హృదయం నీది 
పడుచు దనాలు పరవశమొంది..పండుగచేయాలి 
    
అటుచూడు ఇటు చూడు..ఎటుచూస్తే అటు జంటలు 
బంగరు వలపుల పంటలు ఆహా..ఆ..ఆఆఆ 

చరణం::2

తీయనైనదీ ఈ సమయం..తేనె లూరునే మన ప్రణయం 
తీయనైనదీ ఈ సమయం ..తేనె లూరునే మన ప్రణయం 
నీకై పూచిన లత. నోయ్..నిను విడలేని జతనోయ్నీ
కై పూచిన లత నోయ్..నిను విడలేని జతనోయ్
నిరంతరం నీ హృదంతరంలో..నివాస ముంటానోయ్

అటుచూడు ఇటు చూడు..ఎటుచూస్తే అటు జంటలు 
బంగరు వలపుల పంటలు..ఆహా..ఆ..ఆఆఆ 
ఆహాహా..ఆహాహా..ఆహాహా..ఆహాహా..హోయ్..లలలల్లా..లలలల్లా లలల్లా 

Wednesday, November 23, 2011

అభిమానవంతులు--1973
సంగీత::S.P.కోదండపాణి
రచన::దాశరథి
గానం::P.సుశీల,V.రామకృష్ణ  
తారాగణం::S.V.రంగారావు,కృష్ణంరాజు,రాజబాబు, శారద,అంజలీదేవి, రమాప్రభ 

పల్లవి::

ఉయ్యాలా..జంపాలా..ఉయ్యాలా..జంపాలా 
ఊగరా ఊగరా..ఆఆఆఆఆ..హోయ్
ఊగరా ఊగరా...అందాల బాబూ 
కన్నుల్లో కలలెన్నో...కదిలేటి వేళ
ఊగరా ఊగరా..ఉయ్యాలా..జంపాలా..ఆఆ
ఉయ్యాలా..జంపాలా..ఆఆ

చరణం::1

భోగాలు భాగ్యాలు విడిచీ..ఈ..తనవారినందరినీ మరిచీ 
నిరుపేదనగు నన్ను మెచ్చిందిరా..ఆ..మీ అమ్మ నా వెంట వచ్చిందిరా
అలనాడు గౌరి ఆ శివుని కోరి..తనతండ్రి నెదిరించి రాలేదా..ఆ
మగువలకు ఆ తల్లి ఆదర్శమే కాదా..ఆఆ
ఉయ్యాలా..జంపాలా..ఆ..ఉయ్యాలా..జంపాలా

చరణం::2

బంగారు వుయ్యాల లేదురా..నీకు అద్దాల మేడలు లేవురా 
మీ అమ్మ ఒడి నీకు ఉయ్యాలరా మీ నాన్న హృదయమే అద్దాలమేడరా
అనురాగమొలికే పతి చెంతవుంటే..చిరునవ్వు చిలికే పసిపాపవుంటే
ఇల్లాలి కింకేమి కావాలిరా..ఆఆ..ఉయ్యాలా...జంపాలా  
ఊగరా ఊగరా..అందాల బాబూ..కన్నుల్లో కలలెన్నో కదిలేటివేళ
ఊగరా ఊగరా..ఉయ్యాలా..ఆఆ..జంపాలా..ఉయ్యాలా..జంపాలా

Tuesday, November 22, 2011

అభిలాష--1984సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన:::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి


పల్లవి::

ఉరకలై గోదావరి ఉరికె నా ఒడిలోనికి
సొగసులై బృందావని విరిసె నా సిగలోనికి
జత వెతుకు హృదయానికి శృతి తెలిపె మురళీ
చిగురాకు చరణాలకీ సిరిమువ్వ రవళీ
రసమయం జగతి

ఉరకలై గోదావరి ఉరికె నా ఒడిలోనికి
సొగసులై బృందావని విరిసె నా సిగలోనికి

జత వెతుకు హృదయానికి శృతి తెలిపె మురళీ

చిగురాకు చరణాలకీ సిరిమువ్వ రవళీ
రసమయం జగతి

చరణం::1

నీ ప్రణయ భావం నా జీవ రాగం
నీ ప్రణయ భావం.. నా జీవ రాగం
రాగాలూ తెలిపే భావాలూ నిజమైనవి
లోకాలూ మురిసే స్నేహాలు రుజువైనవి
అనురాగ రాగాల స్వరలోకమె మనదైనది

ఉరకలై గోదావరి ఉరికె నా ఒడిలోనికి
సొగసులై బృందావని విరిసె నా సిగలోనికి

జత వెతుకు హృదయానికి శృతి తెలిపె మురళీ

చిగురాకు చరణాలకీ సిరిమువ్వ రవళీ
రసమయం జగతి

చరణం::2

నా పేద హృదయం నీ ప్రేమ నిలయం
నా పేద హృదయం.. నీ ప్రేమ నిలయం..
నాదైన బ్రతుకే ఏనాడో నీదైనది
నీవన్న మనిషే ఈనాడు నాదైనది
ఒక గుండె అభిలాష పది మందికి బ్రతుకైనది

ఉరకలై గోదావరి ఉరికె నా ఒడిలోనికి
సొగసులై బృందావని విరిసె నా సిగలోనికి

జత వెతుకు హృదయానికి శృతి తెలిపె మురళీ

చిగురాకు చరణాలకీ సిరిమువ్వ రవళీ
రసమయం జగతి

బడిపంతులు--1972

సంగీత::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
తారాగణం::N.T.రామారావు, అంజలీదేవి,నాగయ్య, రాజబాబు, కృష్ణంరాజు, బేబి శ్రీదేవి.

పల్లవి::

ఓరోరి పిల్లగాడా వగలమారి పిల్లాగాడా
నీ వురకలు వూపులు చూస్తుంటే వుండలేకపోతున్నారా..అయ్యో  
ఓరోరి పిల్లగాడా వగలమారి పిల్లాగాడా..హోయ్

చరణం::1

ఎలపట దాసట గిత్తలురెండూ బలిసివున్నాయి..ఓహో
నీ చెయ్యి తగిలితే ఛెంగుఛెంగున ఎగిరే పడతాయి
చెర్నాకోల వుండివుండి ఛెళ్ళుమన్నాది..హోయ్
హా..చెర్నాకోల వుండివుండి ఛెళ్ళుమన్నాది
ఈ చిన్నదానిగుండెలోన ఝల్లుమన్నాదీ..ఈఈఇ    
ఓరోరి పిల్లగాడాఓయ్..ఓయ్..వగలమారి పిల్లాగాడా..ఆ
నీ వురకలు వూపులు చూస్తుంటే వుండలేకపోతున్నారా..హోయ్..హోయ్

చరణం::2
  
పడుచుదనంలా గలగల ఏరు పారుతున్నాది
పైకి చల్లగా లోన వెచ్చగా వేపుతున్నాది..అబ్భా
తడిసిన కోకతెలిసే తెలియని మనసల్లే వుంది
నిలువున నన్ను నీ చూపేమో మింగివేస్తూందీ..అమ్మా..అబ్భా
ఓరోరి పిల్లగాడా..హోయ్

చరణం::3

గూడు వదిలిన గువ్వల్లా ఎగిరిపోదామూ..పోదాము
కోడుకట్టిన పిట్టల్లా కూడివుందాము
దుక్కిదున్నని ఈ చేనల్లే యిన్నాళ్లున్నామూ..అవును
దుక్కిదున్నని ఈ చేనల్లే యిన్నాళ్లున్నామూ
ఇక మొక్కజొన్నతోటల్లే మురిసేపోదాము..అబ్భా,,అభా      
ఓరోరి పిల్లగాడా..ఓయ్..ఓయ్..వగలమారి పిల్లాగాడా..హా..హా
నీ వురకలు వూపులు చూస్తుంటే వుండలేకపోతున్నారా 
ఓరోరి పిల్లగాడా..హోయ్..యే..యహా..

అంతా మనమంచికే--1972


సంగీత::P.భానుమతి,సత్యం
రచన::దాశరథి
గానం::P.భానుమతి
తారాగణం::కృష్ణ,P.భానుమతి,నాగభూషణం,కృష్ణంరాజు, నాగయ్య,సూర్యకాంతం

పల్లవి::
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
నీవేరా...నా మదిలో
నీవేరా..నా మదిలో..దేవా 
తిరుమలవాసా..ఓ శ్రీనివాసా
నీ పద దాసిని..నే నే రా..ఆ               
నీవేరా..నా మదిలో..దేవా 
తిరుమలవాసా..ఓ శ్రీనివాసా
నీ పదదాసిని..నే నే రా..ఆ
నీవేరా నా మదిలో..నీవేరా నా మదిలో

చరణం::1

యెంతో మధురం...నీ శుభనామం 
జగతికి దీపం...నీ దివ్యరూపం 
యెంతో మధురం...నీ శుభనామం 
జగతికి దీపం...నీ దివ్యరూపం 
ఆశలపూలే...దోసిట నింపే 
వేచే భాగ్యము...నాదే 
వేచే భాగ్యము..నాదేరా..ఆ
నీవేరా నా మదిలో..నీవేరా నా మదిలో  
గమ ప ప గమ ద ద గమ నీ నీ నీ 
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ హా హా ఆ ఆ ఆ ఆ

చరణం::2

నీ మెడలోన...కాంతులు చిందే 
కాంచన హారము...కాలేను నేను 
నీ మెడలోన...కాంతులు చిందే 
కాంచన హారము...కాలేను నేను 
నీ పదములపై...వాలిన సుమమై 
నిలిచే భాగ్యము...నాదే 
నిలిచే భాగ్యము..నాదేరా..ఆ             
నీవేరా నా మదిలో..నీవేరా నా మదిలో 
గమ ప ప గమ ద ద గమ నీ నీ నీ 
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ హా హా ఆ ఆ ఆ ఆ

చరణం::3
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ  హా
నా జీవితమే...హారతి చేసి 
నీ గుడి వాకిట..నిలిచాను స్వామీ 
నా జీవతమే...హారతి చేసి 
నీ గుడి వాకిట..నిలిచాను స్వామీ 
నీ సన్నిథియే...నా పెన్నిధిగా  
మురిసే భాగ్యము...నాదే 
మురిసే భాగ్యము..నాదేరా..ఆ             
నీవేరా నా మదిలో...దేవా 
తిరుమలవాసా..ఓ శ్రీనివాసా
నీ పద దాసిని..నేనేరా..ఆ
నీవేరా నా మదిలో..నీవేరా నా మదిలో

అంతా మనమంచికే--1972సంగీత::P.భానుమతి,సత్యం
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.భానుమతి
తారాగణం::కృష్ణ,P.భానుమతి,నాగభూషణం,కృష్ణంరాజు, నాగయ్య,సూర్యకాంతం

పల్లవి::

మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ 
చల్లగా హాయిగా లాలించు లాలి నేనేరా 
మెల్లగా తీయగా నవ్వించు నవ్వు నువ్వేరా 
చల్లగా హాయిగా లాలించు లాలి నేనేరా 
మెల్లగా తీయగా నవ్వించు నవ్వు నువ్వేరా  
చల్లగా హాయిగా..ఆ

చరణం::1

ముందుగా రాగల శుభకాలము నీదే నీదే 
కొందరే సుఖపడే యీ లోకము మారెనోయి 
అందరూ ఒకటిగా జీవించు యుగము రావాలి  
చల్లగా హాయిగా లాలించు లాలి నేనేరా 
మెల్లగా తీయగా నవ్వించు నవ్వు నువ్వేరా  
చల్లగా హాయిగా..ఆ

చరణం::2

ఎవరికీ తెలియని ఏ కొమ్మనుండి పూచావో 
ఎవ్వరూ లేరని ఎలుగెత్తి ఎంత ఏడ్చావో
ఏడ్చితే నీ కనుల నీలాలు ఎవరు తుడిచారో 
ఆడుతూ పాడుతూ నీ జీవ నౌక సాగాలి  
చల్లగా హాయిగా లాలించు లాలి నేనేరా 
మెల్లగా తీయగా నవ్వించు నవ్వు నువ్వేరా  
చల్లగా హాయిగా..ఆ