Tuesday, September 16, 2008

సిసింద్రి చిట్టిబాబు--1971సంగీతం::T.చలపతి రావ్
రచన::??Narayana reddi
గానం::ఘటసాల,P.సుశీల

వస్తా వెళ్ళోస్తా
వస్తా మళ్ళి వస్తా

ఎప్పుడూ..ఏప్పుడూ..
ఇంకెప్పుడూ..ఎప్పుడూ
ఎప్పుడూ..ఏప్పుడూ..
ఇంకెప్పుడూ..ఎప్పుడూ

మల్లెలు పూచేవేళా
మనసులు పిలిచేవేళా
మల్లెలు పూచేవేళా
మనసులు పిలిచేవేళా
మళ్ళి మళ్ళి వస్తా..ఆ..ఆ..
వస్తా వెళ్ళోస్తా
వస్తా మళ్ళి వస్తా

కనులైన కలవందే
మనసైనా తెలవందే
ముద్దైనా ఇవాందే
మోజైనా తీరందే
అలా జారుకొంటావే
పలాయించిపోతావే
అలా జారుకొంటావే
పలాయించిపోతావే
అయితే నేవెళ్ళోస్తా..ఆ..ఆ
వస్తా వెళ్ళోస్తా..
వస్తా..మళ్ళి ఎప్పుడైనా వస్తా
ఎప్పుడూ..ఏప్పుడూ..
ఇంకెప్పుడూ..ఎప్పుడూ
ఎప్పుడూ..ఏప్పుడూ..
ఇంకెప్పుడూ..ఎప్పుడూ

శ్రావణమంగళవారం
చల్లని సాయంకాలం
శ్రావణమంగళవారం
చల్లని సాయంకాలం
లఘ్నం చూసుకొవస్తా..ఆ..ఆ
వస్తా వెళ్ళోస్తా
వస్తా మళ్ళి వస్తా

చినదాని చెక్కిలిపై చిటికైనా వేయందే
కళ్ళల్లో కళ్ళుంచి కథలైనా చెప్పందే
అలా జారుకొంటావే ఫలాయించిపోతావే
అలా జారుకొంటావే ఫలాయించిపోతావే
అయితే నేనెల్లోస్తా..ఆ..ఆ
వస్తా వెళ్ళోస్తా..
వస్తా..ఎప్పుడైనా వస్తా
ఎప్పుడూ..ఏప్పుడూ..
ఇంకెప్పుడూ..ఎప్పుడూ
ఎప్పుడూ..ఎప్పుడూ..
ఇంకెప్పుడూ..ఎప్పుడూ

శ్రావణమంగళవారం
చల్లని సాయంకాలం
శ్రావణమంగళవారం
చల్లని సాయంకాలం
లఘ్నం చూసుకొవస్తా..ఆ..ఆ
వస్తా వెళ్ళోస్తా
వస్తా మళ్ళి వ
స్తా