Sunday, September 12, 2010

శివరంజని--1978


సంగీతం::రమేష్ నాయుడు
రచన::C.నారాయణ
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల


నవమినాటి వెన్నెల నేను
దశమి నాటి జాబిలీ నీవు
కలుసుకున్న ప్రతిరేయీ కార్తీక పున్నమి రేయి

నవమినాటి వెన్నెల నేను
దశమి నాటి జాబిలీ నీవు

నీ వయసే వసంత రుతువై
నీ మనసే జీవన మధువై
నీ వయసే వసంత రుతువై
నీ మనసే జీవన మధువై

నీ పెదవే నా పల్లవి గా
నీ నగవే సిగ మల్లికగా
చెరి సగమై ఏ సగమేదో మరచిన మన తొలి కలయక లో..

నవమినాటి వెన్నెల నేను
దశమి నాటి జాబిలీ నీవు
కలుసుకున్న ప్రతిరేయీ కార్తీక పున్నమి రేయి

నీ వడిలో వలపును నేనై
నీ గుడిలో వెలుగే నేనై
నీ వడిలో వలపును నేనై
నీ గుడిలో వెలుగే నేనై

అందాలే నీ హారితిగా
అందించే నా పార్వతిగా
మనమొకటై రసజగమేలే సరస మధుర సంగమ గీతికలో..

నవమినాటి వెన్నెల నేను
దశమి నాటి జాబిలీ నీవు
కలుసుకున్న ప్రతిరేయీ కార్తీక పున్నమి రేయి

విచిత్రబంధం--1972
సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::కోసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి
గానం::ఘంటసాల


చిక్కావు చేతిలో చిలకమ్మా
నీవు ఎక్కడికి పోలేవు ఆగవమ్మా
అహ్హా..అహ్హా..అహ్హా..

చిక్కావు చేతిలో చిలకమ్మా
నీవు ఎక్కడికి పోలేవు ఆగవమ్మా
అహా..ఆహా..ఆహా..
చిక్కావు చేతిలో చిలకమ్మా

నీ కోరచూపు చూచీ బెదరిపోదునా
ఖస్సు భుస్సు అనగానే అధిరిపోదునా
పొగరంతా అణిగిందా..బిగువంత తగ్గిందా
పొగరంతా అణిగిందా..బిగువంత తగ్గిందా
తప్పు ఒప్పుకొంటావా..చెంపలేసుకొంటావ

చిక్కావు చేతిలో చిలకమ్మా
నీవు ఎక్కడికి పోలేవు ఆగవమ్మా
అహ్హా..అహ్హా..
చిక్కావు చేతిలో చిలకమ్మా

కల్ల..బొల్లి..మాటలతో కైపెక్కిస్తావా
హొయలు వగలు చూపించీ వల్లో వేస్తావా
నాటకాలూ..ఆడేవా..నాటకాలూ..ఆడేవా
నవ్వులపాలు చేసేవా..నీ టక్కులు సాగవమ్మా
నీ పప్పులు ఉడక్కవమ్మా..

చిక్కావు చేతిలో చిలకమ్మా
నీవు ఎక్కడికి పోలేవు ఆగవమ్మా
అహ్హా..అహ్హా..
చిక్కావు చేతిలో చిలకమ్మా

మోసాన్ని మోసంతోటే..పందెమేసి గెలిచానూ
వేషానికి వేషంవేసీ..ఎదురుదెబ్బ తీసాను
మోసాన్ని మోసంతోటే..పందెమేసి గెలిచానూ
వేషానికి వేషంవేసీ..ఎదురుదెబ్బ తీసాను
గర్వాన్నీ వదిలించీ..గర్వాన్నీ వదిలించీ
కళ్ళుబాగా తెరిపించీ..కాళ్ళబేరానికి
నిన్ను రప్పించానూ...

చిక్కావు చేతిలో చిలకమ్మా
నీవు ఎక్కడికి పోలేవు ఆగవమ్మా
అహ్హా..అహ్హా..
చిక్కావు చేతిలో చిలకమ్మా

మీనా--1973సంగీతం::రమేష్ నాయుడు
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P.బాలు
Director::Vijayanirmala 
తారాగణం::కృష్ణ, విజయనిర్మల,జగ్గయ్య,గుమ్మడి,చంద్రకళ,చంద్రమోహన్,S.వరలక్ష్మి,సూర్యకాంతం,రమాప్రభ


శ్రీ భద్రాచలధామా రఘుకుల క్షీరాంబుధిసోమా 
శ్రీ భద్రాచలధామా రఘుకుల క్షీరాంబుధిసోమా 
అయ్యా ఆంధ్రజాతికే..గర్వకారణం రాణీరుద్రమ్మా..తంధానతాన 
పట్టం గట్టుక రుద్రమదేవి..పరిపాలిస్తుంటే..తంధానతాన
మీసంపెంచిన మగరాయుళ్ళే..దాసులు అయినారు..తంధానతాన
కొమ్ములు తిరిగిన మొనగాళ్ళంతా..గులాములయినారు..తంధానతాన 
అయ్యో గిట్టనివాళ్ళు కొందరుమాత్రం కుట్రలు పన్నారు..తంధానతాన 
మురారినాయుడు ద్రోహులలోన ముఖ్యమైనవాడు..తంధానతాన
రుద్రమదేవిని హత్యచేయ ఆ క్షుద్రుడు తలచాడు..తంధానతాన
శ్రీ భద్రాచలధామా రఘుకుల క్షీరాంబుధిసోమా ఆయ్త రికిట తం చరిత

ఆ క్షుద్రుని తలంపు ఫలించడానిక అన్నట్లు ఆ మొగిలిచర్ల అనే గ్రామంలో ఓహో
ఏకవీర దేవిని సేవించుకొనటానికై ఆహా రుదమదేవి సపరివారంగా వెళ్ళిందయ్యా 
ఆ మట్టున ఎం జరిగింది నాయనా
అదే తరుణమని..మురారినాయుడు ఆలోచించాడు..తంధానతాన 
అరెరె..క్రూర భయంకర ఘోర హంతకుల గుట్టుగపంపాడు..తంధానతాన 
బస్తీకదిలీ పల్లెకువచ్చిన రాణీ రుద్రమకు..తంధానతాన 
అయ్యో పరుగునవచ్చే ప్రమాద ప్రళయం పాపం తెలియదయో..తంధానతాన
పరివారంబున సన్నిధి నుండి పంపివేసినామే..తంధానతాన
చంద్రహాసమే చెంత నుంచుకుని ఒంటిగ నిదురించే 
తంధానా తంధాన ఓ దేవనందనానా..తంధానా తంధాన ఓ దేవనందనానా 
తకట్జంత తకట్జంత తకజనుత తా

కటిక చీకటి కమ్మెరా..సై
కారు మబ్బులే మూసెరా..సై 
శకునపక్షులే కూసెరా..సై
ఆయ్..వల్లకాటి దెయ్యాలురా
వళ్ళు విరిచి మేల్కాంచెరా 
నక్కల పాపిష్ఠి కూతలూ..సై
దిక్కులు పిక్కటిల్లెరా..సై
కెవ్వూ..హోరున గాలులు వీచెరా..సై
గాలికి దివ్వెలు ఆరెరా..సై  
కాళరాత్రి ..గర్జించెరా 
భళానంటి..బాయ్ తమ్ముడా
మేల్ భళానోయ్..బాయ్ దాదానా
భళానంటి బాయ్..తమ్ముడా
మేల్ భళానోయ్..బాయ్ దాదానా
భళానంటి బాయ్..తమ్ముడా
మేల్ భళానోయ్..బాయ్ దాదానా

ఆ భయదబీకర గాడాంధకారంలో అయ్యో ఏం జరిగిందీ 
డెక్కల చప్పుడు దూరంలోన మిక్కుటమైనాయి..తంధానతాన
అంతకంతకూ ఆ సవ్వడులే దగ్గరపడ్డాయి..తంధానతాన
రూపం తెలియని ఆకారాలే దాపురించినాయి  
చీకటిలోన చిక్కటి నీడలు గోడ దూకినాయి
ఖడ్గం దాలిచి రుద్రమదేవి తలుపు తెరిచినాది 
అరెరె..చింతనిప్పులా ఎర్రని కన్నులు ఎదుటనిలిచినాయి
అంతు చిక్కని నల్లని దేహం వింతగ మెరిసింది 
హొయ్..మురారి పంపిన ముష్కరుడప్పుడు కత్తి దూసినాడా..తంధానతాన
హరాం హరా అని ఆడదానిపై వేటు వేసినాడు..ఆ

మీనా--1973
సంగీతం::రమేష్ నాయుడు
Director::Vijayanirmala 
రచన::దాశరథి
గానం::S.P.బాలు
తారాగణం::కృష్ణ, విజయనిర్మల,జగ్గయ్య,గుమ్మడి,చంద్రకళ,చంద్రమోహన్,S.వరలక్ష్మి,సూర్యకాంతం,రమాప్రభ

పల్లవి::

పెళ్ళంటే నూరేళ్ళ పంట..అది పండాలి 
కోరుకున్నవారి యింట..పండాలీ
బంధాలను తెంచుకుని..బాధ్యతలను పెంచుకుని  
అడుగు ముందుకేశావమ్మా..గడప దాటి కదిలావమ్మా 
పెళ్ళంటే..ఏఏఏఏ..నూరేళ్ళ పంట

చరణం::1

మనిషి విలువ పెరిగేది..ధనం వలన కాదు 
ప్రేమించే హృదయానికి..పేదతనం లేదు
మనిషి విలువ పెరిగేది..ధనం వలన కాదు 
ప్రేమించే హృదయానికి..పేదతనం లేదు

మనసులోని మమతలను..తెలుసుకోరు పెద్దలు 
మనసులోని మమతలను..తెలుసుకోరు పెద్దలు 
అందుకే తిరుగుబాటు..చేసేరు పిల్లలు 
పెళ్ళంటే..ఏఏఏఏ..నూరేళ్ళ పంట
అది పండాలి..కోరుకున్న..వారి యింట..పండాలీ
పెళ్ళంటే..ఏఏఏఏ..నూరేళ్ళ పంట

చరణం::2

మంచీ చెడు తెలిసికూడా..చెప్పలేనివారు 
ఎవ్వరికీ పనికిరారు ఏమీ..చేయలేరు
మంచీ చెడు తెలిసికూడా..చెప్పలేనివారు 
ఎవ్వరికీ పనికిరారు ఏమీ..చేయలేరు
అన్నెం పున్నెం ఎరుగని..అమాయకపు 
జీవులు అపనిందల పాలవుతూ..అలమటించుతారు
అన్నెం పున్నెం ఎరుగని..అమాయకపు జీవులు 
అపనిందల పాలవుతూ..అలమటించుతారు 
పెళ్ళంటే..ఏఏఏఏ..నూరేళ్ళ పంట
అది పండాలి కోరుకున్న..వారి యింట పండాలీ
పెళ్ళంటే..ఏఏఏఏ..నూరేళ్ళ పంట

చరణం::3

మనసు ఒకరిపైన..మనువు ఒకరితోన 
మనసు ఒకరిపైన..మనువు ఒకరితోన 
ఎలా కుదురుతుందీ..యిది ఎలా జరుగుతుంది 
కలిమికాదు మగువకు కావల్సిందీ
కలిమికాదు..మగువకు..కావల్సిందీ 
మనసిచ్చిన వానితో..మనువు కోరుకుంది 
మనసిచ్చిన వానితో..మనువు కోరుకుంది 
మనువు..కోరుకుంది 

పెళ్ళంటే..ఏఏఏఏ..నూరేళ్ళ పంట
అది పండాలి కోరుకున్న వారి యింట..పండాలీ
బంధాలను తెంచుకుని..బాధ్యతలను పెంచుకుని 
అడుగు ముందుకు వేశావమ్మా..అడుగు ముందుకు వేశావమ్మా
పెళ్ళంటే..ఏఏఏఏ..నూరేళ్ళ పంట

మీనా--1973


సంగీతం::రమేష్ నాయుడు
Director::Vijayanirmala 
రచన::ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు
తారాగణం::కృష్ణ, విజయనిర్మల,జగ్గయ్య,గుమ్మడి,చంద్రకళ,చంద్రమోహన్,S.వరలక్ష్మి,సూర్యకాంతం,రమాప్రభ

పల్లవి::

చేనుకు గట్టుందీ..యింటికి గడపుందీ 
కంటికి రెప్పుందీ..కన్నెకు హద్దుంది 
హద్దుమీరినా..కాలుజారినా అంతా 
గల్లంతవుతుందీ..గల్లంతవుతుంది..వాట్
అమ్మమ్మమ్మమ్మో అమ్మాయిగారండీ 
ఆగండి చూడండి..ఆ పైన వెళ్ళండి వెళ్ళండి 
ఆగండి చూడండి..ఆ పైన వెళ్ళండి వెళ్ళండి

చరణం::1

పల్లెటూరిలో బస్తీనడకలు..మార్చుకోవాలి 
కళ్ళూ కాళ్ళూ నేలమీదనే..వుంచుకోవాలి
ముళ్ళుంటాయి..రాళ్ళుంటాయి..ఎత్తూ పల్లాలుంటాయి 
మొండితనంగా..పరుగులుతీస్తే..ముందరి పళ్ళే రాల్తాయి
అమ్మమ్మమ్మమ్మో అమ్మాయిగారండీ..ఆగండి చూడండి 
ఆ పైన వెళ్ళండి..ఆగండి చూడండి ఆ పైన వెళ్ళండి

చరణం::2

పంజరంలో చిలకకుమల్లే..పెరిగావిన్నాళ్ళు 
రెక్కలు వచ్చాయనుకుని..ఎగిరే వచ్చావీనాడు
పంజరంలో చిలకకుమల్లే..పెరిగావిన్నాళ్ళు 
రెక్కలు వచ్చాయనుకుని..ఎగిరే వచ్చావీనాడు
నువ్వనుకున్నట్టే..అన్నీ జరగవు 
నీకిష్టంలేదని ఏవీ..ఆగవు
అమ్మమ్మమ్మమ్మో..అమ్మాయిగారండీ 
ఆగండి చూడండి..ఆ పైన వెళ్ళండి 
ఆగండి చూడండి..ఆ పైన వెళ్ళండి వెళ్ళండి

మల్లమ్మ కథ--1973


సంగీతం::S.P.కోదండపాణి
రచన::కొసరాజు రాఘవయ్య
గానం::S.P.బాలు
తారాగణం::కృష్ణ,శారద,రామకృష్ణ,విజయలలిత,ప్రభకర్ రెడ్డి ,బేబి శ్రీదేవి

పల్లవి::

హేయ్..ఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓ..హోయ్
తొలివాన కురిసిందీ..తొలకరి వచ్చిందీ
చెందించి మా కోడె..చేలోకి మళ్ళిందీ
ముల్లుగర్ర పట్టరా..ముందడుగు వెయ్యరా
హేయ్..ముల్లుగర్ర పట్టరా..ముందడుగు వెయ్యరా
ఒళ్ళొంచి పాటు చెయ్యరా..ఓరన్న
తిండికి దిగులు లేదురా..ఓరన్న 
తిండికి దిగులు..లేదురా..ఆ ఆ ఆ హయ్ 

చరణం::1

హోయ్..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్..హయ్
యాతాము ఎక్కరా..ఎదురు నడిచి తొక్కరా
నీటికి అడ్డమేసి..తోటలన్నీ తడపరా..మ్మ్
యాతాము ఎక్కరా..ఎదురు నడిచి తొక్కరా
నీటికి అడ్డమేసి..తోటలన్నీ తడపరా
నల్ల బంగారాన్నీ..నమ్ముకున్నామురా
చల్లని భూదేవి..చెయ్యందిస్తుందిరా 
  
తొలివాన కురిసిందీ..తొలకరి వచ్చిందీ
చెందించి మా కోడె..చేలోకి మళ్ళిందీ
ముల్లుగర్ర పట్టరా..ముందడుగు వెయ్యరా
హేయ్..ముల్లుగర్ర పట్టరా..ముందడుగు వెయ్యరా
ఒళ్ళొంచి పాటు చెయ్యరా..ఓరన్న
తిండికి దిగులు లేదురా..ఓరన్న 
తిండికి దిగులు..లేదురా..ఆ ఆ ఆ హేయ్

చరణం::2

లాలా లలలాలాలలలాలాలా హేయ్ హేయ్
పెరిగిన వరిపైరూ..ఒరిగి విరగ పడాలీ
బలిసిన ఎల్లావులు..పాలుచేసి పిండాలీ..మ్మ్
పెరిగిన వరిపైరూ..ఒరిగి విరగ పడాలీ
బలిసిన ఎల్లావులు..పాలుచేసి పిండాలీ
ఇంటెల్లపాదిగూడ..నెయ్యన్నం తినాలీ
చీకటి బతుకుల్లో..సిరివెన్నెల కాయాలీ
ఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓ..హోయ్    
తొలివాన కురిసిందీ..తొలకరి వచ్చిందీ
చెందించి మా కోడె..చేలోకి మళ్ళిందీ
ముల్లుగర్ర పట్టరా..ముందడుగు వెయ్యరా
హేయ్..ముల్లుగర్ర పట్టరా..ముందడుగు వెయ్యరా
ఒళ్ళొంచి పాటు చెయ్యరా..ఓరన్న
తిండికి దిగులు లేదురా..ఓరన్న 
తిండికి దిగులు..లేదురా..ఆ ఆ ఆ హేయ్
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హేయ్ హేయ్ 

మల్లమ్మ కథ--1973


 సంగీతం::S.P.కోదండపాణి
రచన::వేటూరి
గానం::J.V.రాఘవులు
తారాగణం::కృష్ణ,శారద,రామకృష్ణ,విజయలలిత,ప్రభకర్ రెడ్డి ,బేబి శ్రీదేవి

పల్లవి::

శరణం శ్రీకైలాసనాధా..వర తాండవ కేళీవినోదా 
శరణం శ్రీకైలాసనాధా..వర తాండవ కేళీవినోదా 
భవభయ హరణం..కరుణా వరణం 
భవభయ హరణం..కరుణా వరణం
స్వామీ నీ దివ్య చరణం..స్వామీ నీ దివ్య చరణం  
               
శరణం శ్రీకైలాసనాధా..వర తాండవ కేళీవినోదా 
భవభయ హరణం..కరుణా వరణం
భవభయ హరణం..కరుణా వరణం
స్వామీ నీ దివ్య చరణం..స్వామీ నీ దివ్య చరణం                 

చరణం::1

సురగణవందిత..మోహననామా
శ్రితజనసేవిత..శ్రీగిరిధామా
సురగణవందిత..మోహననామా
శ్రితజనసేవిత..శ్రీగిరిధామా
సురగణవందిత..మోహననామా
శ్రితజనసేవిత..శ్రీగిరిధామా
శంభో శంకర సాంబ సదాశివ
శంభో శంకర సాంబ సదాశివ 
శంభో శంకర సాంబ సదాశివ
శంభో శంకర సాంబ సదాశివ 
శంభో శంకర సాంబ సదాశివ
శంభో శంకర సాంబ సదాశివ 
ఓం నమ: పార్వతీపతే హరహర మహదేవ్

చరణం::2

హయ్ హయ్ హయ్ హయ్ హయ్ హైయ్య  
అశ్చరభ శరభ అశ్చరభ శరభ
అశ్చరభ శరభ..అశ్చరభ శరభ
హై వెండి కొండాపైన నిండుగా కొలువున్న
మూడు కన్నులసామి దండాలు దండాలు 
దండాలు దండాలు..

అశ్చరభ శరభ అశ్చరభ శరభ
గరళాన్ని దిగమింగి లోకాల గాచిన 
లింగమయ్యకు వెయ్యి దండాలు దండాలు    
దండాలు దండాలు 
అశ్చరభ శరభ అశ్చరభ శరభ
ఆ..గంగనే తలదాల్చి చల్లగా చూచేటి
జంగమయ్యకు కోటి దండలు దండాలు    
దండాలు దండాలు..
అశ్చరభ శరభ అశ్చరభ శరభ
అశ్చరభ శరభ అశ్చరభ శరభ
అశ్చరభ శరభ..అశ్చరభ శరభ

మల్లమ్మ కథ--1973
సంగీతం::S.P.కోదండపాణి
రచన::వేటూరి
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల
తారాగణం::కృష్ణ,శారద,రామకృష్ణ,విజయలలిత,ప్రభకర్ రెడ్డి ,బేబి శ్రీదేవి

పల్లవి::

సరి సరి ఈ వేళ..ఈ బిగువేలా 
గడసరి నాసామి..రావేలా
సరి సరి ఈ వేళ..ఈ బిగువేలా 
గడసరి నాసామి..రావేలా
సరి సరి ఈ వేళ..ఈ బిగువేలా 

చరణం::1

మల్లెలుపూచే చల్లని..వేళా 
మదిలోరేగే తీయని..జ్వాలా
మల్లెలుపూచే చల్లని..వేళా 
మదిలోరేగే తీయని..జ్వాలా
వయసే పాడే..వలపుల జోలా 
మాటవిందువని..ఏలుకొందువని
మదిని నమ్ముకొని..మరిమరి పిలిచితిని    
సరి సరి ఈ వేళ..ఈ బిగువేలా 
గడసరి నాసామి..రావేలా
సరి సరి ఈ వేళ..ఈ బిగువేలా

చరణం::2

పచ్చని సొగసూ..వాడకముందే
పరువం పల్లవి..పాడకముందే
ఏఏఏఏఏ..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ  
పచ్చని సొగసూ..వాడకముందే
పరువం పల్లవి..పాడకముందే
పరులకుమరులే..కలుగకముందే
మనసుమార్చుకొని..దరికిచేర్చుకొని
తనివి తీర్చమని..మరి మరి వేడతిని  
సరి సరి ఈ వేళ..ఈ బిగువేలా

చరణం::3

రావే రావె రస..తరంగిణీ
రాగము నీవే..రాగ రాగిణీ 
మదిలో మెదిలె..మధుర రూపిణీ
నీ అందియల వలపు పిలుపు..విని
నా దెందమున మరులు..నిలుపుకొని
తలచి వలచి నిలిపి..పిలిచితిని
పలుకవె ఒకసారి..ఓ సుకుమారి 
తరగని వన్నెల..వయ్యారీ 
పలుకవె ఒకసారి..ఓ సుకుమారీ