Thursday, March 31, 2011

బాటసారి--1961
సంగీతం::మాష్టర్ వేణు
రచన::సముద్రాల
గానం::భానుమతి
నటీ నటులు::ANR,భానుమతి,షవుకారు జానకిఓ బాటసారి నను మరువకోయి
మజిలీ ఎటైనా మనుమాసుఖాన
ఓ బాటసారి నను మరువకోయి
మజిలీ ఎటైనా మనుమాసుఖాన

సమాజానికి..దైవానికి..బలియైతినేను..వెలియైతినే
వగేగానికాని నీపై పగ నేనోచుకోల
ఓ బాటసారి నను మరువకోయి
మజిలీ ఎటైనా మనుమాసుఖాన

శృతే చేసినావు..ఈ మూగవీణ
సుధామాధురి..చవే చూపినావు
సదా మాసిపోని..స్మృతే నాకు నీవే..
మనోవీణ నేను కొనిపోయెనోయి

ఓ బాటసారి నను మరువకోయి
మజిలీ ఎటైనా మనుమాసుఖాన

బాటసారి--1961
సంగీతం::మాష్టర్ వేణు
రచన::సముద్రాల
గానం::జిక్కి,భానుమతి

కనులకు దోచి చేతికందని ఎండమావులున్నయ్
సోయగముండి సుఖము నోచని బ్రతుకులున్నవి కొన్ని
కనులకు దోచి చేతికందని ఎండమావులున్నయ్
సోయగముండి సుఖము నోచని బ్రతుకులున్నవి కొన్ని

భూమిజనించి ఆకలి కొదగని ఫలములున్నవి కొన్ని
భూమిజనించి ఆకలి కొదగని ఫలములున్నవి కొన్ని
మనసున నిండి పలుకగరాని తలపులున్నవి కొన్ని
తలపులున్నవి కొన్ని

సృష్టి చేసినది దేవుడైన మరి నాశమునేల సృజించే
పలుకు నొసగినది దేవుడైన మరి మూగలనేల సృజించే
కనుల నొసగినది దేవుడైన మరి అంధులనేల సృజించే
కనుల నొసగినది దేవుడైన మరి అంధులనేల సృజించే
వెలుగునిచ్చినది దేవుడైన మరి చీకటినేల సృజించే

వేద శాస్త్రములు చదివినవారే ఎరుగరు సృష్టి విలాసం
వేద శాస్త్రములు చదివినవారే ఎరుగరు సృష్టి విలాసం
అల్పబుద్దితో జ్ఞానదాతనే సలుపకు పరిహాసం నువ్వు సలుపకు పరిహాసం
బ్రతుకంతా పలు ప్రశ్నలమయమై బ్రతుకును జనసముదాయం
బదులు కోసమై వెదకుటమాని బ్రతుకుటయే న్యాయం

కంచుకోట --- 1967
సంగీతం::మహాదేవన్
రచన::డా::నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల,S.,జానకి

సు::సరిలేరు నీకెవ్వరూ నరపాలసుధాకర
సరిలేరు నీకెవ్వరు..2
సురవైభవాన..మా భాసురకీర్తిలోన..2
సరిలేరు నీకెవ్వరూ నరపాలసుధాకర
సరిలేరు నీకెవ్వరు

జా::సరిలేరు నీకెవ్వరు..రతిరాజసుందరా..
సరిలేరు నీకెవ్వరూ..2
సిరిలోనగాని..మగసిరిలోనగానీ..2
సరిలేరు నీకెవ్వరు..రతిరాజసుందరా..
సరిలేరు నీకెవ్వరూ..

సు::ప్రజలను నీకంటి పాపలుగాకాచి..ఆ..ఆ..
ప్రజలను నీకంటి పాపలుగాకాచి..
పరరాజులదరంగ..కరవాలమునుదూసి..2
శాంతిని వెలయించి..మంచిని వెలిగించి..2
జగతినిలాలించి పాలించినావూ..
సరిలేరు నీకెవ్వరూ..నరపాలసుధాకర
సరిలేరు నీకెవ్వరూ..

జా::మరుడే తొందరచేయ..విరబోణులను గూడి
మధువే పొంగులువార..మనసార తూగాడి..ఆ..ఆ..
మరుడే తొందరచేయ..విరబోణులను గూడి
మధువే పొంగులువార..మనసార తూగాడి
నవ్వులు చిలికించి..మువ్వలుపలికించీ..2
యవ్వనవీణలు..కవ్వించినావూ..
సరిలేరు నీకెవ్వరూరతిరాజసుందరా..
సరిలేరు నీకెవ్వరూ..

సు::రాజభోజ..రవితేజ..దానజితకల్పభూజ..జోహార్..
జా::నీటగుల్కి..సుమకోటితేనెలానేటి తేటి..జోహార్..
సు::రాజభోజ..రవితేజ..దానజితకల్పభూజ..జోహార్..
జా::నీటగుల్కి..సుమకోటితేనెలానేటి తేటి..జోహార్..
సు::అసమప్రభావ..జోహార్..
జా::రసికావతంస..జోహార్..
సు::అసమప్రభావ..జోహార్..
జా::రసికావతంస..జోహార్..
సు::జోహార్..జోహార్..
జా::జోహార్..జోహార్..
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

సు::సరిలేరు నీకెవ్వరూ నరపాలసుధాకర
సరిలేరు నీకెవ్వరు..
జా::సిరిలోనగానీ..మగసిరిలోనగానీ..
సరిలేరు నీకెవ్వరూ..ఊ..ఉ..ఉ..
సు::సరిలేరు నీకెవ్వరూ నరపాలసుధాకర
సరిలేరు నీకెవ్వరు..

ఘంటసాల పద్యము::-

ఎచటనో గల స్వర్గంబు నిచటదించి..
నన్ను మురిపించి..మరిపించినావు..చెలియా..హూ..
నీవె జీవితాధారము..నీవే దిక్కు.....
నీదుపాదాల సాక్షిగా...నీవేరక్షా..నీవేరక్షా...ఊ...

కంచుకోట --- 1967కోటకంచు
సంగీతం::KV.మహదేవన్
రచన:: ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

లేదు లేదని ఎందుకు నీలో ఉన్నది దాస్తావు
ఇలా ఉరకలు వేస్తావు నీలో ఉన్నది దాస్తావు..2

ఉంది ఉందని ఎందుకు నాలో ఉన్నది దోస్తావు
లేని దానిని చేస్తావు నాలో ఉన్నది దోస్తావు..2

కొండ వాగుల కొంటె తనాల దూకుడు నీలో ఉంది..2
నల్లని జడలో కరినాగుంది..నడకలలో అది కనబడుతుంది

లేదు లేదని ఎందుకు నీలో ఉన్నది దాస్తావు
ఇలా ఉరకలు వేస్తావు నీలో ఉన్నది దాస్తావు

కళ్ళు మూసి నిదురపోతే కలలు రాని వేళే లేదు..2
కలలో కొచ్చి కబురులు చెప్పే జతగాడైనా లేడు..జతగాడైనా లేడు

ఉంది ఉందని ఎందుకు నాలో ఉన్నది దోస్తావు
లేని దానిని చేస్తావు నాలో ఉన్నది దోస్తావు

దోర మాగిన దొండపండు నీ బుగ్గ సిగ్గులో ఉంది..2
మొగిలి రేకుల సొగసూ ఉంది మొన కన్నులలో పదునూ ఉంది

లేదు లేదని ఎందుకు నీలో ఉన్నది దాస్తావు
ఇలా ఉరకలు వేస్తావు నీలో ఉన్నది దాస్తావు

వెన్నెలొచ్చినా మంచు కురిసినా వేడి తగ్గటం లేనే లేదు..2
అద్దములోన అందం చూస్తే నిద్దర రానే రాదు..నిద్దర రానే రాదు

ఉంది ఉందని ఎందుకు నాలో ఉన్నది దోస్తావు
లేని దానిని చేస్తావు నాలో ఉన్నది దోస్తావు

బాటసారి--1961బాటసారి
సంగీతం::వేణు
రచన::
గానం::P.లీల

పల్లవి::

శరణమునీవే దేవి కరుణా నాపై చూపవే
శరణమునీవే దేవి కరుణా నాపై చూపవే
శరణమునీవే దేవి

చరణం::1

నిన్నె నమ్ముకొని బ్రతికెదనమ్మ
పతిని దూరము చేయకుమమ్మ
నిన్నె నమ్ముకొని బ్రతికెదనమ్మ
పతిని దూరము చేయకుమమ్మ
పసుపుకుంకుమ నిలుపగదమ్మ రాజరాజేశ్వరి

శరణమునీవే దేవి కరుణా నాపై చూపవే
శరణమునీవే దేవి

చరణం::2

మాపై జాలిని పూనగలేవా
ఆపద తీరుపజాలవా
మాపై జాలిని పూనగలేవా
ఆపద తీరుపజాలవా
విధికి జీవులు బానిసలేనా
కథ వ్యధగా ముగిసేనా

మాపై జాలిని పూనవా
ఆపద తీరుపజాలవా
విధికి జీవులు బానిస

కంచుకోట --- 1967
సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::దాశరధి
డైరెక్టర్::CSR.రావ్
గానం::P.సుశీల

ఈ పొట్టినరోజు..నీ నోములు పండినరోజు
దివిలో భువిలో కనివిని ఎరుగని అందాలన్ని అందేరోజు..2

ఏ అందాలు....

తళతళ మెరిసే తారకలార..ఇలకే దిగిరండీ..2
మీలో విరిసే లేత వెలుగులు మా చెలికన్నుల నింపండి..
ఆ వెలుగులలో నా చెలి ప్రియుడు ఆనందించాలి..
నీ పొట్టినరోజు..నీ నోములు పండినరోజు

అలలపూల ఉయ్యాలల ఆడుకొనే హంసలారా..ఆ..ఆ..2
మీ నడకలవయ్యారం మా చెలికే ఇవ్వరారా..ఆ..ఆ
ఆ వయ్యారం చూసీ చూసి ఆమె ప్రియుడు మురియాలి..
ఈ పొట్టినరోజు..నీ నోములు పండినరో

పురివిప్పి నటియించు నీలాల నెమలి..2
మీలోన హొయలంత చెలికియ్యరాదా..ఆ..ఆ..
అందాలచెలి నాట్యమాడేటి వేళ.. చెలికాని
మనసెల్ల విలసిల్ల గలదు..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

ఈ పొట్టినరోజు..నీ నోములు పండినరోజు
దివిలో భువిలో కనివిని ఎరుగని అందాలన్ని అందేరోజు..
ఈ పొట్టినరోజు..నీ నోములు పండినరోజు

కంచుకోట --- 1967


సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
డైరెక్టర్::CSR.రావ్
గానం::L.R.ఈశ్వరి


ఈడొచ్చిన పిల్లనోయ్ హోయ్ హోయ్ హోయ్..
నిను ఆడించె పిల్లనోయ్ సై సై సై..
నువ్వేసే పుస్తెకన్నా..వెచ్చనైన దాననోయ్
కవ్విస్తే కరిగెదాక కదలనోయ్..హోయ్ హోయ్ హోయ్..2
ఈడొచ్చిన పిల్లనోయ్ హోయ్ హోయ్ హోయ్..

కండలున్న మావయ్యకు గుండే లేదటా..ఓ..హ్హు
గుండెలున్న మావయ్యకు గుణమే లేదటా..హ్హా
కండలున్నా..గుండెలున్నా..కన్నెపిల్ల రమ్మంటే...
కత్తిలాంటి మగరాయుడు మెత్తనౌనట..హా హా హా..
ఈడొచ్చిన పిల్లనోయ్ హోయ్ హోయ్ హోయ్..

ఇంపుసూసి..నాసొంపుసూసి..నువు ఈలవేయకోయ్.ఏ..
చెంప మీద అబ్బ నొక్కి నొక్కి నీవు చిటిక వేయకోయ్..2
పట్టుబట్టి..పండగించీ..పైటలాగకోయ్..
నా పైటలాగితే మనసే పట్టజాలనోయ్.. హహహ.

ఈడొచ్చిన పిల్లనోయ్ హోయ్ హోయ్ హోయ్..
నిను ఆడించె పిల్లనోయ్ సై సై సై..
నువ్వేసే పుస్తెకన్నా..వెచ్చనైన దాననోయ్
కవ్విస్తే కరిగెదాక కదలనోయ్.

కంచుకోట --- 1967సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::మహారధి
డైరెక్టర్::CSR.రావ్
గానం::P. సుశీల , S.జానకి


సిగ్గెందుకే చెలీ..సిగ్గెందుకే
అందాలకే నువ్వు అందానివే..
సిగ్గెందుకే..భామా..సిగ్గెందుకే..2

సిగ్గులేని కొమ్మా..పూలులేని రెమ్మా..2
సిగ్గులోనే సిరులు..తాళమేదీతరగ
సిగ్గందమే ప్రీతి..సిగ్గందమే..
రంభైన అతిలోక రతీయినా....
సిగ్గందమే ప్రీతి..సిగ్గందమే

నీరాజు నినుచేరి..సరసాలు సాగింప
సిగ్గేమి చేతువే..ఏకాంత దాసునే..2
మెరిసెపదవులలో..మురిసే హౄదయములో..2
దాచుకొందునె సిగ్గూ..దోచుకొందునె మనసూ..2

సిగ్గందమే ప్రీతి..సిగ్గందమే..
అందాలకే నువ్వు అందానివే..
సిగ్గెందుకే..భామా..సిగ్గెందుకే..

మనసులోని మమత..మనసులోని దాటా
మనసిగ్గుతీరునే..మనేత్తు సాగునే..2
మనసైన నాఅరదు ..మనసార నన్నేల..2
మమతలు తీరునులే..మనువే సాగునులే..

సిగ్గందమే ప్రీతి..సిగ్గందమే..
రంభైన అతిలోక రతీయినా....
సిగ్గందమే ప్రీతి..సిగ్గందమే

కంచుకోట --- 1967

సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::ఆరేయ
డైరెక్టర్::CSR.రావ్
గానం::P. సుశీల


ఉలుకులికి పడుతోందీ..ఆ ఆ హాయ్..
గిలిగింత పెడుతుంది..హోయ్
ఎందుకో ఏమో నా మనసు..
ఏ సంగతీ నాకేమి తెలుసు..2

ఇన్నాళ్ళమనకాదు ఎట్టాగో అవుతుంది
చన్నీళ్ళ తాకిడికి ఒళ్ళు జిల్లుమంటుంది
జిలు..జిలు..జిలు..మంటుంది..2
చేపలే తాకెనో..చూపులే సోకెనో..2
చెప్పలే నయ్యయ్యో..సిగ్గుముంచుకొస్తుందీ
సిగ్గుముంచుకొస్తుందీ...

ఉలుకులికి పడుతోందీ..ఆ ఆ హాయ్..
గిలిగింత పెడుతుంది..హోయ్
ఎందుకో ఏమో నా మనసు..
ఏ సంగతీ నాకేమి తెలుసు

నీటిలో అలలేమో..నిలిచిపొమ్మన్నాయి..
తోటలో పూలేమో..లేచిరమ్మన్నాయి..2
లేచిరమ్మన్నాయి..
నీటిలో నిలవనా..తోటనే పిలవనా..2
ఉన్నపాటునలేస్తి..ఊరంత నవుతుందీ
ఊరంతా నవుతుందీ...

ఉలుకులికి పడుతోందీ..ఆ ఆ హాయ్..
గిలిగింత పెడుతుంది..హోయ్
ఎందుకో ఏమో నా మనసు..
ఏ సంగతీ నాకేమి తెలుసు
ఉలుకులికి పడుతోందీ..ఆ ఆ హోయ్..