Monday, July 04, 2011

వివాహబంధం --- 1964

సంగీతం::M.B.శ్రీనివాసన్
రచన::C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::భానుమతి

ఆలుమగలు విడిపోయినంతనే అనురాగాలే మారునా
అనురాగాలే మారునా
విడిగా బ్రతుకులు గడిపినంతనే వివాహబంధం తీరునా
వివాహబంధం తీరునా
ఆలుమగలు విడిపోయినంతనే అనురాగాలే మారునా
అనురాగాలే మారునా
నుదుట బాసికము..తీసినంతనే
పదములపారాణి మాసినంతనే..
అగ్నిసాక్షిగా..ఆ..అగ్నిసాక్షిగా
అంకితమైన..అంతరంగములు వేరౌనా
ఆలుమగలు విడిపోయినంతనే అనురాగాలే మారునా
అనురాగాలే మారునా

మంగళసూత్రం..కట్టిన నాడే
మనసులు ముడిపడి పోలేదా
ఏడడుగులూ..నడచిన నాడే
ఇరువురు ఒకరైపోలేదా..
ఆలుమగలు విడిపోయినంతనే అనురాగాలే మారునా
అనురాగాలే మారునా

కోవెల తలుపులు మోసినంతనే..
కోవెల తలుపులు మోసినంతనే..
దైవము దూరమైపోవునా..
మనసున చీకటి కమ్మినంతనే..
మమతలవెలుగులు మాయునా..
ఆలుమగలు విడిపోయినంతనే అనురాగాలే మారునా
అనురాగాలే మారునా

వివాహబంధం --- 1964
సంగీతం::M.B.శ్రీనివాసన్
రచన::C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::P.భానుమతి

విన్నావా..ఆ..విన్నావా
మనసులోన దాగివున్న మధురగీతి విన్నావా
విన్నావా..ఆ..విన్నావా
మనసులోన దాగివున్న మధురగీతి విన్నావా
విన్నావా..ఓ..విన్నావా

తొలిచూపులు నా మదిలో తలుపు తీసెనే
తొలిచూపులు నా మదిలో తలుపు తీసెనే
పెదవులపై చిరునవ్వులు నిదురలేచెనే
పెదవులపై చిరునవ్వులు నిదురలేచెనే

విన్నావా..ఓ..విన్నావా
మనసులోన దాగివున్న
మధురగీతి విన్నావా
విన్నావా..ఆ..విన్నావా

తలుపులన్ని వేణువులై పిలువసాగెనే
తలుపులన్ని వేణువులై పిలువసాగెనే
హృదయమే యమునానదియై కదలసాగెనే
విన్నావా..ఆ..విన్నావా
మనసులోన దాగివున్న మధురగీతి విన్నావా
విన్నావా..ఓ..విన్నావా

అందరాని చందమామ ముందునిలిచెనే..
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
అందరాని చందమామా ముందునిలిచెనే
అణువణువున వెన్నలలే ఆరబోసెనే...
విన్నావా..ఆ..విన్నావా
మనసులోన దాగివున్న మధురగీతి విన్నావా
విన్నావా..ఓ..విన్నావా

వలపులు విరజాజులుగా పరిమళించెనే
వలపులు విరజాజులుగా పరిమళించెనే
జగమే బృందావనియై సొగసులొలికెనే..
విన్నావా..ఓ..విన్నావా
మనసులోన దాగివున్న మధురగీతి విన్నావా
విన్నావా..ఆ..విన్నావా

వివాహబంధం --- 1964
సంగీతం::M.B.శ్రీనివాసన్
రచన::C.నారాయణ రెడ్డి
సంస్థ::భరణి పిక్చర్స్
నిర్మాత,దర్శకత్వం::P..రామకృష్ణారావు
నటీ,నటులు::రామారావు,భానుమతి
గానం::P.భానుమతి,P.B.శీనివాస్

రాగం::శంకరాభరణం:::

నీటిలోన నింగిలోన నీవే ఉన్నావులే..ఏ..
కనులలోన కలలలోన కలసి ఉన్నాములే
మ్మ్ హు..అహహ అహహ ఆహాహ
నీటిలోన నింగిలోన నీవే ఉన్నావులే..ఏ..
కనులలోన కలలలోన కలసి ఉన్నాములే
మ్మ్ హు..అహహ అహహ ఆహాహ

దూరతీరాలలో..కోరికలు సాగెనో..మ్మ్..
నాలోని రాగాలతో కాలమే ఆగెను
నీవు నాకోసమే..ఏ..
నీడలాగ నీవెంట సాగే నేను నీకోసమే
మ్మ్ హు..అహహ అహహ ఆహాహ

నీటిలోన నింగిలోన నీవే ఉన్నావులే..ఏ..
కనులలోన కలలలోన..కలసి ఉన్నాములే
మ్మ్ హు..అహహ అహహ ఆహాహ

నావ ఊగాడెను..భావనలు పాడెను..మ్మ్ మ్మ్ హు..
నావ ఊగాడెను భావనలు పాడెను..మ్మ్ మ్మ్ హు..
ఈనాడు నా మేనిలో వీణలే మ్రోగెను
ఎంత ఆనందము...ము....
నేటికైన ఏనాటికైనా నిలుచు ఈ బంధము

నీటిలోన నింగిలోన నీవే ఉన్నావులే
కనులలోన కలలలోన కలసి ఉన్నాములే
మ్మ్ హు..అహహ అహహ ఆహాహ
అహహ అహహ ఆహాహ
అహహ అహహ ఆహాహ