Wednesday, December 29, 2010

దేవుడు చేసిన బొమ్మలు--1976సంగీతం::సత్యం
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు, S.జానకి  
నటీనటులు::జయసుధ,మురళిమోహన్,చలం,అనిత,గిరిబాబు,ప్రభ. 

పల్లవి::

నిను వినా నాకెవ్వరూ..నా ఆరాధనలు నీకొరకే
నిను వినా నాకెవ్వరూ..నా ఆరాధనలు నీకొరకే
నిను వినా నాకెవ్వరూ....

చరణం::1

కొలచినవారే కొరతలు బాపీ..కోరిక తీర్చే దైవమునీవే
నిత్యము నిన్నే సేవించినచో..నా కలలన్నీ సఫలము కావా
కలిమి బలిమి..నీ కరుణే.. 
నిను వినా నాకెవ్వరూ..నా ఆరాధనలు నీకొరకే
నిను వినా నాకెవ్వరూ......

చరణం::2

మోహనరూపం మురళీగానం..నీ శుభనామం తారకమంత్రం 
నీ కడగంటీ చూపులె చాలు..తనువూ మనసూ పులకించేనూ
జపము తపము..నీకొరకే
నిను వినా నాకెవ్వరూ..నా ఆరాధనలు నీకొరకే
నిను వినా నాకెవ్వరూ.....

చరణం::3

కన్నుల ఎదుటా కనపడు దైవం..కరుణించుటయే స్త్రీసౌభాగ్యం 
ఆరనిజ్యోతీ అమౄతమూర్తీ..దీవెనకాదా సుఖసంసారం
ఇల్లేస్వర్గం ఈ ఇలలో..
నిను వినా నాకెవ్వరూ..నా ఆరాధనలు నీకొరకే
నిను వినా నాకెవ్వరూ..నా ఆరాధనలు నీకొరకే 
నిను వినా నాకెవ్వరూ.....  

ప్రేమ మందిరం--1981
సంగీతం::K.V. మహదేవన్
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల
తారాగణం::అక్కినేని,గుమ్మడి,సత్యనారాయణ,జయప్రద,సూర్యకాంతం,రాజసులోచన,నాగేష్ పల్లవి::

ప్రేమ మందిరం..ఇదే ప్రేమ మందిరం
ప్రేమ మందిరం..ఇదే ప్రేమ మందిరం

నిరుపేదలు తలదాచుకునే..నింగి కుటీరం
కలవారలు కలలుకనే..పసిడి పంజరం
నిరుపేదలు తలదాచుకునే..నింగి కుటీరం
కలవారలు కలలుకనే..పసిడి పంజరం
ప్రేమ మందిరం..ఇదే ప్రేమ మందిరం 
ఊ..ఊ..ఊ..

చరణం::1

ఎనిమిది దిక్కుల నడుమ సంసారం
ఎనభై నాలుగు లక్షల సంతానం
ఎనిమిది దిక్కుల నడుమ సంసారం
ఎనభై నాలుగు లక్షల సంతానం

సప్తస్వర సంగీతం..నవరసాల సాహిత్యం
రంగరించుకున్నదీ రంగుల వలయం

రిసరిగ గసగమ సగమదనిస
నిదపమగరిసనిద

సప్త స్వర సంగీతం..నవరసాల సాహిత్యం
రంగరించుకున్నదీ రంగుల వలయం
మనసంఘమ నిలయం..నవసాగర మధనం..ఇది శాశ్వత ప్రణయం
సుందరం..సుమధురం..ప్రేమ మందిరం

నిరుపేదలు తలదాచుకొనే నింగి కుటీరం
కలవారలు కలలు కనే పసిడి పంజరం
ప్రేమ మందిరం..ఇదే ప్రేమ మందిరం

చరణం::2

నీలో విన్నా వలపుల ఓంకారం
నీలో కన్నా వెలుగుల ఆకారం
నీలో విన్నా వలపుల ఓంకారం
నీలో కన్నా వెలుగుల ఆకారం

ఉదయారుణ మందారం..హృదయేశ్వరి సింధూరం
కౌగిలిగా మెరిసిన..కళ్యాణ మంటపం
రిసరిగ గరిదప దపదప దపదస
ఉదయారుణ మందారం..హృదయేశ్వరి సింధూరం
కౌగిలిగా మెరిసిన..కళ్యాణ మంటపం

ఇది సృష్టికి ప్రాణం..మన ముక్తికి మూలం
ఇది ఇలలో స్వర్గం..
సుందరం..సుమధురం..ప్రేమ మందిరం

నిరుపేదలు తల దాచుకొనే నింగి కుటీరం
కలవారలు కలలు కనే పసిడి పంజరం
ప్రేమ మందిరం..ఇదే ప్రేమ మందిరం

కలెక్టర్ జానకి--1972 Collector janaki

సంగీతం::V.కుమార్
రచన::C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల 
తారాగణం::జగ్గయ్య, జమున,జయంతి, రమాప్రభ,నాగభూషణం, ధూళిపాళ

పల్లవి::

అనగనగా ఒక చిలకమ్మా..అనగనగా ఒక గోరింకా
అనగనగా ఒక చిలకమ్మా..అనగనగా ఒక గోరింకా 
ఒకరి ప్రాణం ఒకరైన..ఆ జంటా
ఊరువాడకంతటికీ..కన్నుల పంటా

అనగనగా ఒక చిలకమ్మా..అనగనగా ఒక గోరింకా 

చరణం::1

ముచ్చటైన..గూడు కట్టుకొన్నాయీ
ముద్దూ మురిపాలు..పంచుకొన్నాయీ
ముచ్చటైన..గూడు కట్టుకొన్నాయీ
ముద్దూ మురిపాలు..పంచుకొన్నాయీ
ఇద్దరే పాపలను కన్నాయీ..
ఒద్దికగా..కాపుర మున్నాయీ

అనగనగా ఒక చిలకమ్మా..అనగనగా ఒక గోరింకా 

చరణం::2

పంచవన్నెల రామచిలక..వచ్చిందీ
పక్కనున్న చెట్టుమీద..వాలిందీ
దాని వన్నెలకే బ్రమిసెనో..వగలు చూసి మురిసెనో
గోరింక మనసేమో..మారిందీ

తర్వాత?

సందెవాలి పోతున్నా..జామురాతి రవుతున్నా
గోరింక ఇల్లు చేరదాయే..చిలకమ్మకు తీరని దిగులాయే
ఒంటరిగా చిలకమ్మ..ఉసూరని వేచింది
గోరింక రాలేదనీ..ఏడ్చిందీ..

ఆతర్వాత?

ఇంత వరకు చెప్పింది..నే నెరిగిన కథా
కాలమే చెపుతుందీ..జరగనున్న కథా


Collector janaki--1972 
Music::V.Kumar
Lyrics::C.Narayana Reddy
Singer's::P.Suseela
Cast::Jaggayya,Jamuna,Jayanti,Ramaaprabha,Nagabhushanam,Dhulipaali.  


::::

anaganagaa oka chilakammaa..anaganagaa oka gOrinkaa
anaganagaa oka chilakammaa..anaganagaa oka gOrinkaa 
okari praaNam okaraina..aa janTaa
UruvaaDakantaTikii..kannula panTaa

anaganagaa oka chilakammaa..anaganagaa oka gOrinkaa 

::::1

muchchaTaina..gooDu kaTTukonnaayii
mudduu muripaalu..panchukonnaayii
muchchaTaina..gooDu kaTTukonnaayii
mudduu muripaalu..panchukonnaayii
iddarE paapalanu kannaayii..
oddikagaa..kaapura munnaayii

anaganagaa oka chilakammaa..anaganagaa oka gOrinkaa 

::::2

panchavannela raamachilaka..vachchindii
pakkanunna cheTTumeeda..vaalindii
daani vannelakE bramisenO..vagalu chUsi murisenO
gOrinka manasEmO..maarindii

tarvaata?

sandevaali pOtunnaa..jaamuraati ravutunnaa
gOrinka illu chEradaayE..chilakammaku teerani digulaayE
onTarigaa chilakamma..usoorani vEchindi
gOrinka raalEdanii..EDchindii..

aatarvaata?

inta varaku cheppindi..nE nerigina kathaa
kaalamE cheputundii..jaraganunna kathaa

కలెక్టర్ జానకి--1972--Abhinava kuchela.
సంగీతం::V.కుమార్
రచన::C.నారాయణరెడ్డి
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి,P.సుశీల   

పల్లవి::

శ్రీమద్రరమారమణ గోవిందోహరి..  
ఆ ప్రకారంగా..దరిద్ర నారాయణ బిరుదాంకితుండు
జీర్ణవనిచ్చాలంకారకుండు..27 పుతాపుత్రిక పరివేష్టిత కుటీరుండు
బ్రహ్మ శ్రీ కుచేలుండు..హ్హా..తమకు తెలిసిన కథే..
ఒకానొక దివసంబున..వికలమానసుండై ఉండగా..అతని అర్ధాంగి
మిస్సెస్ వామాక్షీ కుచేల..ఏమని వైసు అడ్వైజు చేసిందయ్యా అంటే

చింతించకో ప్రాణనాధా..చింతించకో ప్రాణనాధా
నేదో చెప్పింది చేసిన..తీరును మన బాధ..చింతించకో ప్రాణనాధా 
సీటు కావాలన్నా..గోటు కావాలన్నా..సీటు కావాలన్నా..గోటు కావాలన్నా. 
సీటు కావాలన్నా..గోటు కావాలన్నా..వాటముగా..ఆ ఆ ఆ..

వాటముగా..బస్సురూటు కావాలన్నా..వాటముగా..బస్సురూటు కావాలన్నా 
పర్మిట్లు కావాలన్నా..ప్రమోషన్లు కావాలన్నా..పర్మిట్లు కావాలన్నా..ప్రమోషన్లు కావాలన్నా. 
ఎవ్వరో ఒక పెద్దవారిని ఆశ్రయించి..ఆదరణ పొందవలే..

చింతించకో ప్రాణనాధా...నాయనలారా శివుడి ఆజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కాలదు
సిఫ్హారస్సే లేకుంటే..చిన్న ఫైలైనా జరగదు..ఎస్క్యుజిమి..చిన్న పనైనా జరగదు
కాబట్టి..ద్వారకా నగరి దారి బట్టీ...నీ క్లాసుమేటు బాలకృష్ణున్ని..గోపాలకృష్ణుణ్ణి..
ఆబాల గోపాల కృష్ణుణ్ణి..ఇంటర్వ్యు సంపాదించి..మనదరిద్రం వదిలించమని ప్రార్థించవయ్యా..ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ..ఒహొహో..వండ్రఫుల్‌రా శిష్య..ప్రార్థించవయ్యా అని తన సతీమణి చేత 
సలహాకృతుండై కుచేలుండు..ఎట్టకేలకు ద్వారకాపట్టణముకరిగి..తద్‌వైభవమ్మును గాంచి..  
తలతిరిగీ..సోడా..గురూ..థాంక్స్ రా శిష్యా..థాంక్స్..ఆ..ఎక్కడున్నాం?

తలతిరిగీ తద్‌వైభవమ్మును గాంచీ..అహా..తద్‌వైభవమ్మును గాంచీ..తలతిరిగీ
ఆహా..ఏమి శోభా..ఏమి శోభా..శోభా..యావండీ..పిలిచారా??...
ఉస్సో..రామాయణంలో పిడకలవేట..ఆ..తద్‌వైభవమ్మును గాంచీ..తలతిరిగీ

కృష్ణ పరమాత్ముని గని కరిగి పరవశించి..కుచేలుని గని..పరంధాముడేమన్నాడయ్యా అంటే  
వచ్చితివా బాల్య మిత్రమా..వచ్చితివా బాల్య మిత్రమా..ఏమి తెచ్చితివో నాకు చెప్పుమా
వచ్చితివా బాల్య మిత్రమా..ఏమి తెచ్చితివో నాకు చెప్పుమా..కాష్మీరు షాలువైన తేలేదా?
ఓహో..గాడ్రేజి బీరువైనా తేలేదా..కాష్మీరు షాలువైన తేలేదా?తేలేదా?

గాడ్రేజి బీరువైనా తేలేదా..ప్రజర్ కుక్కరు కొని రాలేదా..కుట్టుమిషనైనా మోసుకొతేలేదా..
దండైనా..యాపిల్ పండైనా..దండైనా యాపిల్ పండైనా..ఆంధ్రా ఫేమసు లడ్డైనా..
అంతో ఇంతో అర్పించనిదే..అహా..అంతో ఇంతో అర్పించనిదే..అనుకొన్న పని అసలే జరగదు
వచ్చితివా బాల్య మిత్రమా..ఏమి తెచ్చితివో నాకు చెప్పుమా..ఆ ఆ ఆ

ఆ పలుకులు విని సిగ్గుతో ముడుచుకొని పోయిన కుచేలుని వడలంటా తడిమీ
ఉత్తరీయపు కొంగున ఉన్న అటుకులు మూట పరికించీ..తఠాలున ఆరగించీ..
త్రుప్తిగా త్రేంచీ..బ్రేవ్..ఆ కృష్ణపరమాత్మ..పూరు హట్టుకు వెళ్ళి..గంపెడు పిల్లలను గాంచీ
దిగ్‌బ్రమచెందీ..ఏమన్నడయ్యా అంటే..కుచేలా ఇది నీ ఇల్లా..లేక మున్సిపల్ స్కులా..  
        
అయ్యయ్యో..అష్ట భార్యలున్న నాకే ఇందరు పిల్లలు లేరే..బాపురే నీ కెందుకయ్యా ఇందరు పిల్లలని
కృష్ణపరమాత్మ కుచేలునితో..చివరిసారిగా ఏమన్నాడంటే..ఆ..ఇద్దరులేక ముగ్గురు చాలని వినలేదా 
ఇందరు పిల్లలు కనడం నీకు మరియాదా..ఓహో..ఇద్దరులేక ముగ్గురు చాలని వినలేదా 
ఇందరు పిల్లలు కనడం నీకు మరియాదా

ఇప్పటికైనా తెలుసుకో..నీ తప్పును వెంటనే దిద్దుకో..ఓహోయ్..      
ఇప్పటికైనా తెలుసుకో..నీ తప్పును వెంటనే దిద్దుకో..ష్టాప్ ష్టాప్ ష్టాప్ ష్టాప్
అయ్యా..మృదంగ విధ్వనులు మీరుకూడ ష్టాపూ..ఈ ప్రకారంగా దివ్యవాణి ప్రభోదించగా
ఆకాశవాణి ఏమని శృతి కలిపిందంటే..ఎర్రత్రికోణం ఎర్రత్రికోణం ఎర్రత్రికోణం ఎర్రత్రికోణం 
శ్రీమద్రరమారమణ గోవిందోహరి..