Monday, April 13, 2015

అభిమానం--1960సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::సముద్రలరామానుజాచార్య(జునియర్)
గానం::మాధవపెద్దిసత్యం,J.V.రాఘవులు
తారాగణం::అక్కినేని,సావిత్రి,కృష్ణకుమారి,కన్నాంబ,చలం,నాగయ్య,రేలంగి,రమణారెడ్డి,అల్లురామలింగయ్య,శ్.వరలక్ష్మీ,
saakii:::

శ్రీ కామిని కామితానేక కార్యార్ధ సంధాయినీ 
ఆది నారాయణీ నీకు జోహారు జోహారు జోహారు..ఊ
నా పేరు నా ప్రాణము మాన మర్యదలున్ నీవే
నీకై సుభద్దాలపద్దాల్ నాడేను లోకాన్ని ఏ తెరుగా నైన వాడేను
ఈ ఒక్క సందేకదా నీకు శ్రీ విష్ణు వక్షంబు  
ఆ కారనానే కదా నీవు ఈ మధ్య నలుపైతివే కొంతా..ఆ
నిన్ను ఏవాని కర్పించి నన్ వడ్డివై జిడ్డువై గడ్డువై 
వాని గడ్డంబు కీలించి గుడ్డైన లేనట్టి నిర్భగ్యు గావించవే..ఏ
వాని బిడ్డల్లోనూ లక్షణ్ణా యంచు షోషించి ఘోషించ
నా ఇంటిలో వచ్చి భాషించవే భాగ్యలక్ష్మీ..ఈ
నమస్తే.ఏ..నమస్తే..ఏ..నమహా..ఆ 

పల్లవి::

మదిని నిన్ను నెర నమ్మి కొలుతునే
మాతా దయగను ధనలక్ష్మీ
ఇదే చోటున ఘడేరావుగా 
సదా నిలువవే ధనలక్ష్మీ 

మదిని నిన్ను నెర నమ్మి కొలుతునే
మాతా దయగను ధనలక్ష్మీ
ఇదే చోటున ఘడేరావుగా 
సదా నిలువవే ధనలక్ష్మీ 

చరణం::1

విరోధులైనా దిహితులజేతు
వింతగ నీవు ఓ తల్లి
తండ్రీ కొడుకులకు తంటా పెట్టు
నువు తలలు తెంతువే మా తల్లి

తెలుపు నలుపు అరయందులనెపుడూ
తీయక నిండవే ఓ తల్లీ
తెలుపున మూడు నలుపున నాలుగు
లక్షలుంచవే మా తల్లీ

నిన్ను దాచినా నెమ్మది లేదు
కంటికి రాదు కునుకైనా
దొంగలు దొరలు ద్రుష్టులు ద్రోహులు 
అందరి కన్ను నీపైనే 

డబ్బులు లేక వివేక వంతులు
డబ్బుకు సైతం కొరకాడే
డబ్బో జబ్బో ఎన్నున్నా సరే
డబ్బులు ఉంటే గొప్పోడే

మదిని నిన్ను నెర నమ్మి కొలుతునే
మాతా దయగను ధనలక్ష్మీ
ఇదే చోటున ఘడేరావుగా 
సదా నిలువవే ధనలక్ష్మీ 
ఇదే చోటున ఘడేరావుగా 
ఇదే చోటున ఘడేరావుగా 
ఇదే చోటున ఘడేరావుగా 
ఇదే చోటున ఘడేరావుగా 
సదా నిలువవే ధనలక్ష్మీ 

మదిని నిన్ను నెర నమ్మి కొలుతునే
మాతా దయగను ధనలక్ష్మీ
ఇదే చోటున ఘడేరావుగా 
సదా నిలువవే ధనలక్ష్మీ 


Abhimaanam--1960
Music::Ghantasaala
Lyrics::Samudralaraamaanujaachaarya(junior) 
Singer's::MaadhavapeddiSatyam,J.V.Raaghavulu
Cast::AkkinEni Naageswararaavu,Saavitri,Krishakumaari,Kannaamba,Chalam,Ramanareddi,Alluraamalingayya,S.Varalakshmii.

::::

Sreekaamini kaamitaanEka kaaryaartha sandhaayinii
Adi naaraayaNii neeku jOhaaru jOhaaru jOhaaru..uu
naa pEru naa praaNamu maana maryadalun neevE 
neekai subhaddaalapaddaal naaDEnu lOkaanni E terugaa naina vaaDEnu
ii okka sandEkadaa neeku Sree vishNu vakshambu  
aa kaaranaanE kadaa neevu ii madhya nalupaitivE kontaa..aa
ninnu Evaani karpinchi nan vaDDivai jiDDuvai gaDDuvai 
vaani gaDDambu keelinchi guDDaina lEnaTTi nirbhagyu gaavinchavE..E
vaani biDDallOnuu lakshaNNaa yanchu  shOshinchi ghOshincha
naa inTilO vachchi bhaashinchavE bhaagyalakshmii..ii
namstE..E..namastE..E..namahaa..aa 

:::::1

madininnu nera nammi kolutunE
maataa dayaganu dhanalakshmii
idE chOTuna ghaDEraavugaa 
sadaa niluvavE dhanalakshmii

madininnu nera nammi kolutunE
maataa dayaganu dhanalakshmii
idE chOTuna ghaDEraavugaa 
sadaa niluvavE dhanalakshmii

virOdhulainaa dihitulajEtu
vintaga neevu O talli
tanDrii koDukulaku tanTaa peTTu
nuvu talalu tentuvE maa talli

madininnu nera nammi kolutunE
maataa dayaganu dhanalakshmii
idE chOTuna ghaDEraavugaa 
sadaa niluvalE dhanalakshmii

telupu nalupu arayandulanepuDuu
teeyaka ninDavE O tallii
telupuna mooDu nalupuna naalugu
laakshalunchavE maa tallii

madininnu nera nammi kolutunE
maataa dayaganu dhanalakshmii
idE chOTuna ghaDEraavugaa 
sadaa niluvalE dhanalakshmii

ninnu daachinaa nemmadi lEdu
kanTiki raadu kunukainaa
dongalu doralu drushTulu drOhulu    
andari kannu neepainE 

Dabbulu lEka vivEka vantulu
Dabbuku saitam korakaaDE
DabbO jabbO ennunnaa sarE
Dabbulu unTE goppODE

madininnu nera nammi kolutunE
maataa dayaganu dhanalakshmii
idE chOTuna ghaDEraavugaa 
sadaa niluvavE dhanalakshmii 

శ్రీకృష్ణ తులాభారం--1966సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు
రచన::శ్రీ శ్రీ
గానం::B.వసంత,ఘంటసాల,P.సుశీల
తారాగణం::N.T.రామారావు,జమున,కాంతారావు,అంజలీదేవి,పద్మనాభం

పల్లవి::

ఓహో మోహనరూపా 
కేళీ..ఈ..కలాపా కృష్ణా..ఆ

ఓహో మోహనరూపా కేళీ కలాపా 
కృష్ణా..ఆ..నిను గని మురిసెను నా మనసే

ఓహో మోహనరూపా కేళీ కలాపా 
కృష్ణా..ఆ..నిను గని మురిసెను నా మనసే

చరణం::1

ఆఆఅ..ఓఓఓఓ...ఆఆఆ 
మధువులు చిందే మందహాసం
మరులూరించే..వేణుగానం
మధువులు చిందే మందహాసం
మరులూరించే..వేణుగానం
వినివిని పరవశనైతినిలే
వినివిని పరవశనైతినిలే
బిగిబిగి కౌగిట కరగితిలే

ఓహో..మోహనరూపా కేళీ కలాపా 
కృష్ణా..నిను గని మురిసెను నా మనసే

చరణం::2

ప్రణయారాధన వేళ బాలా
పతిపూజలు నీకేల బేలా
ప్రణయారాధన వేళ బాలా
పతిపూజలు నీకేల బేలా..ఆఆ
వలపు చిలుకును నీ చూపులు నాపై
నిలుపవే శుభాంగీ నిలుపవే లతాంగీ

ఓహో..మోహనరూపా కేళీ కలాపా కృష్ణా
నిను గని మురిసెను నా మనసే

చరణం::3

ఓఓఓఓఓఓఓఓఓ
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆ
మధుర సుధా రాగమే
మదిలో కదిలే తీయగా
ఓఓఓఓఓ....
మధుర సుధా రాగమే
మదిలో కదిలే తీయగా
శిఖిపింఛమౌళీ నన్నేలగా
తనువే ఊగే హాయిగా
ఆఆఅ..ఓఓఓ..మ్మ్మ్

అహో లీలామానుషవేషధారీ మురారీ
తనివార నినుగాంచి ధన్యతనొందితి శౌరీ
ఓహో మోహనరూపా కేళీ కలాపా 
మోహనరూపా..మోహనరూపా

మహామనిషి--1985మహామనిషి--1985
సంగీతం::J.V.రాఘవులు
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ
గానం::సుశీల
Film Directed By::M.Balaiah
తారాగణం::కృష్ణ,జగ్గయ్య,యం.ప్రభాకర్ ఋఎద్ది,గిరిబాబు,సుధాకర్,సుత్తివేలు,ప్రసాద్‌బాబు,రాజ్‌వర్మ,త్యాగరాజు,సంయుక్త,రాధ,జయప్రద,జ్యోతిలక్ష్మి,జయవాణి,జయపద్మ,మీరాదేవి,Vijayachandar,Annapoorna,Master Suresh,Master Sudhaakar,Baby Deepa.

పల్లవి::

ఓఓఓఓహేహే..గుమ్మా గుమ్మా ముద్దుగుమ్మా..ఆ  
ఘుమ్మంటుందీ..ఈ..పూలరెమ్మా..ఆ 

ఓఓఓఓహోహో..గుమ్మా గుమ్మా ముద్దుగుమ్మా..ఆ
ఆఆ..ఘుమ్మంటుందీ..ఈ..పూలరెమ్మా..ఆ
వయసుకు లొంగక..సొగసుకు పంచక
ఆడే అంగడిబొమ్మా..ఆఆఅ..ఈ ముద్దుగుమ్మా..ఆ
ఓఓఓఓహోహో..గుమ్మా గుమ్మా ముద్దుగుమ్మా..ఆఆ 

చరణం::1

హ్హ..హ్హు..హ్హ..హ్హు..హ్హ..హ్హు..హ్హ..హ్హు
రాతిరి ఇచ్చిన ముద్దూ..తెల్లారాక రద్దూ
మందుకు మందుకు హద్దూ.. మత్తెత్తాక రద్దు
రద్దూ..ఊ..రద్దూ..ఊ..ఊ
రాతిరి ఇచ్చిన ముద్దూ..తెల్లారాక రద్దూ
మందుకు మందుకు హద్దూ.. మత్తెత్తాక రద్దు
హద్దు తీసి ముద్దు దాటి..సద్దులేని పొద్దులోన
ఆడమంటే ఆడుతుంది బొమ్మా..ఆఆఆ..మీ ఆటబొమ్మా

ఓఓఓఓహోహో..గుమ్మా గుమ్మా ముద్దుగుమ్మా..ఆ
ఏయ్..ఘుమ్మంటుందీ..ఈ..పూలరెమ్మా..ఆ
వయసుకు లొంగక..సొగసుకు పంచక
ఆడే అంగడిబొమ్మా..ఆఆఅ..ఈ ముద్దుగుమ్మా..ఆ

చరణం::2

హ్హ..హ్హు..హ్హ..హ్హు..హ్హ..హ్హు..హ్హ..హ్హు
పిడికిలి మూస్తే గుట్టూ..అది సడలించేస్తే రట్టు
నడుముకు పట్టె గుట్టూ..అది నలుగురు పడితె రట్టు
గుట్టు..ఊ..రట్టు..ఊ..
పిడికిలి మూస్తే గుట్టూ..అది సడలించేస్తే రట్టు
నడుముకు పట్టె గుట్టూ..అది నలుగురు పడితె రట్టు
అంతకన్నా అంటినట్టు..అంతకన్నా అందినట్టు
ఆశలన్ని తీర్చుకొంది బొమ్మా..ఆఆఆ..ఈ ఆడబొమ్మా

ఓఓఓఓహోహో..గుమ్మా గుమ్మా ముద్దుగుమ్మా..ఆ
ఏయ్..ఘుమ్మంటుందీ..ఈ..పూలరెమ్మా..ఆ
వయసుకు లొంగక..సొగసుకు పంచక
ఆడే అంగడిబొమ్మా..ఆఆఅ..ఈ ముద్దుగుమ్మా..ఆ

Mahaamanishi--1985
Music::J.V.Raaghavulu
Lyrics::Achaarya-Atreya
Singer::P.Suseela
Film Directed By::M.Balaiah
Cast::Krishna,Jaggayya,M.Prabhaakar Reddi,Giribaabu,sudhaakar,Suttivelu,prasaadbabu,Raajvarma,Tyaagaraaju,Samyukta,Raadha,Jayaprada,Jyotilakshmi,jayavani,Jayapadma,Meeraadevi,Vijayachandar,Annapoorna,Master Suresh,Master Sudhaakar,Baby Deepa.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

OOOOhEhE..gummaa gummaa muddugummaa..aa  
ghummanTundii..ii..poolaremmaa..aa 

OOOOhOhO..gummaa gummaa muddugummaa..aa
aaaaa..ghummanTundii..ii..poolaremmaa..aa
vayasuku longaka..sogasuku panchaka
ADE angaDibommaa..aaaaaaa..ii muddugummaa..aa
OOOOhOhO..gummaa gummaa muddugummaa..aaaaaa 

charaNam::1

raatiri ichchina mudduu..tellaaraaka radduu
manduku manduku hadduu.. mattettaaka raddu
radduu..uu..radduu..uu..uu
raatiri ichchina mudduu..tellaaraaka radduu
manduku manduku hadduu.. mattettaaka raddu
haddu teesi muddu daaTi..saddulEni poddulOna
ADamanTE ADutundi bommaa..aaaaaaaa..ii ATabommaa

OOOOhOhO..gummaa gummaa muddugummaa..aa
Ey..ghummanTundii..ii..poolaremmaa..aa
vayasuku longaka..sogasuku panchaka
ADE angaDibommaa..aaaaaaa..ii muddugummaa..aa

charaNam::2

hha..hhu..hha..hhu..hha..hhu..hha..hhu
piDikili moostE guTTuu..adi saDalinchEstE raTTu
naDumuku paTTe guTTuu..adi naluguru paDite raTTu
guTTu..uu..raTTu..uu..
piDikili moostE guTTuu..adi saDalinchEstE raTTu
naDumuku paTTe guTTuu..adi naluguru paDite raTTu
antakannaa anTinaTTu..antakannaa andinaTTu
ASalanni teerchukondi bommaa..aaaaaaaa..ii ADabommaa

OOOOhOhO..gummaa gummaa muddugummaa..aa
Ey..ghummanTundii..ii..poolaremmaa..aa
vayasuku longaka..sogasuku panchaka
ADE angaDibommaa..aaaaaaa..ii muddugummaa..aa