Wednesday, June 30, 2010

ఎదురీత--1977::ఖమాస్::రాగంసంగీతం::సత్యం
రచన::వేటూరి సుందరరామ్మూర్తి
గానం::S.P.బాలు

ఖమాస్::రాగం 
పల్లవి::


ఎదురీతకు అంతం లేదా..నా మదిలో రేగే గాయం మానిపోదా
ఎదురీతకు అంతం లేదా..నా మదిలో రేగే గాయం మానిపోదా
వాడిన ప్రేమ వసంతం..ఏనాడైనా వికసించి రాదా
ఎదురీతకు అంతం లేదా..నా మదిలో రేగే గాయం మానిపోదా

చరణం::1

సాగరమే నా చేరువనున్న..దాహం తీరదులే
తీరాలేవో చేరుతు ఉన్నా..దూరం మారదులే
ఇది నడి ఏట తీరాల వేట..ఇంకెన్నాళ్ళు ఈ ఎదురీత

ఎదురీతకు అంతం లేదా..నా మదిలో రేగే గాయం మానిపోదా

చరణం::2

చేయని నీరం చెలిమిని కూడా..మాయం చేసేనా
మాసిన మదిలో మమతను కూడా..గాయం చేసేనా
నాయను వారే పగవారైతే..ఇంకెన్నాళ్ళు ఈ ఎదురీత

ఎదురీతకు అంతం లేదా..నా మదిలో రేగే గాయం మానిపోదా
వాడిన ప్రేమ వసంతం..ఏనాడైనా వికసించి రాదా
ఎదురీతకు అంతం లేదా..నా మదిలో రేగే గాయం మానిపోదా

ఎదురీత--1977


సంగీతం::సత్యం
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల


తొలిసారి ముద్దివ్వమందీ..చెలిబుగ్గ చేమంతి మొగ్గా
ఓ..ఓ..తొలిసారి ముద్దివ్వమందీ..చెలిబుగ్గ చేమంతి మొగ్గా
పెదవులలో మధువులనే కోరి కోరి చేరి
ఒకసారి రుచి చూడమందీ..చిరుకాటు ఈ తేనెటీగా

నీ పైటతీసి కప్పుకుంది ఆకాశం
తెరచాటు సొగసులారబోసి నాకోసం
నీ పైటతీసి కప్పుకుంది ఆకాశం
తెరచాటు సొగసులారబోసి నాకోసం
నీ చూపులు సోకి సొగసు వెల్లువలాయే
నీ చూపులు సోకి సొగసు వెల్లువలాయే
నీ ఊపిరిసోకి మనసు వేణువులూదే

తొలిసారి ముద్దివ్వమందీ..చెలిబుగ్గ చేమంతి మొగ్గా

నీ మనసు విప్పి చెప్పమంది మధుమాసం
సిరిమల్లెపూలు గుప్పుమంది నీకోసం
నీ మనసు విప్పి చెప్పమంది మధుమాసం
సిరిమల్లెపూలు గుప్పుమంది నీకోసం
నీ నవ్వులలోనే వలపు గువ్వలు సాగే
నీ నవ్వులలోనే వలపు గువ్వలు సాగే
నీ నడకలలోనే వయసు మువ్వలు మోగే

ఒకసారి రుచి చూడమందీ..చిరుకాటు ఈ తేనెటీగా

ఈ రేయి హాయి మోయలేను వంటరిగా
ఇక రేపు మాపు తీపివలపు పంటలుగా
ఈ రేయి హాయి మోయలేను వంటరిగా
ఇక రేపు మాపు తీపివలపు పంటలుగా
నులివెచ్చన కాదా మనసిచ్చిన రేయి
నులివెచ్చన కాదా మనసిచ్చిన రేయి
తొలిమచ్చికలోనే సగమిచ్చిన హాయీ

తొలిసారి ముద్దివ్వమందీ..చెలిబుగ్గ చేమంతి మొగ్గా
పెదవులలో మధువులనే కోరి కోరి చేరి
ఒకసారి రుచి చూడమందీ..చిరుకాటు ఈ తేనెటీ
గా

ఓ సీత కథ--1974సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::D. సినారె
గానం::S.P.బాలసుబ్రహ్మణ్యం,P.సుశీల

తారాగణం::చంద్రమోహన్,కాంతారావు,అల్లు రామలింగయ్య,రోజారమణి,శుభ,రమాప్రభ

పల్లవి::

మల్లె కన్న తెల్లన..వెన్నెలంత చల్లన
ఏది..ఏది..ఏది
మల్లె కన్న తెల్లన మా సీత సొగసు
వెన్నెలంత చల్లన మా సీత సొగసు

తేనె కన్న తీయన..పెరుగంత కమ్మన
ఏది..ఏది..ఏది
తేనె కన్న తీయన మా బావ మనసు
పెరుగంత కమ్మన మా బావ మనసు

చరణం::1

నన్ను పిలిచి అత్తమ్మ అడగాలి
నన్ను పిలిచి అత్తమ్మ అడగాలి
ఏమని?
కన్నె సీత కలలన్నీ పండేది ఎపుడని
కన్నె సీత కలలన్నీ పండేది ఎపుడని
నీతోనే ఒక మాట ...నీతోనే ఒక మాట
చెప్పాలి..ఏమని?
నీ తోడే లేకుంటే ఈ సీతే లేదని

మల్లె కన్న తెల్లన మా సీత సొగసు
తేనె కన్న తీయన మా బావ మనసు

చరణం::2

మనసుంది ఎందుకని..మమతకు గుడిగా మారాలని
వలపుంది ఎందుకని..ఆ గుడిలో దివ్వెగా నిలవాలని
మనసుంది ఎందుకని..మమతకు గుడిగా మారాలని
వలపుంది ఎందుకని..ఆ గుడిలో దివ్వెగా నిలవాలని

మనువుంది ఎందుకని..ఆ దివ్వెకు వెలుగై పోవాలని
బ్రతుకుంది ఎందుకని..ఆ వెలుగే నీవుగా చూడాలని
ఆ వెలుగే...నీవుగా చూడాలని

మల్లె కన్న తెల్లన..ఊహు..ఊ
తేనె కన్న తీయన..ఊ..ఊ..ఊ

ప్రాణం ఖరీదు--1978
చిరంజీవి మొదటి సినిమా ప్రాణంఖరీదు 1978  
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::జాలాది రాజా రావ్
గానం::SP.బా
లు

యాతమేసి తోడినా ఏరు ఎండదు
పొగిలి పొగిలి ఏడ్సినా పొంత నిండదు
దేవుడి గుడిలోదైన పూరి గుడిసేలోదైనా
గాలి ఇసిరి కొడితే ఆ దీపముండదు
ఆ దీపముండదు
యాతమేసి తోడినా ఏరు ఎండదు
పొగిలి పొగిలి ఎడ్సినా పొంత నిండదు

పలుపు తాడు మెడకేస్తే పాడి ఆవు రా
పసుపు తాడు ముడులేస్తే ఆడదాయేరా
కుడితి నీళ్లు పోసినా అది పాలు కుడుపుతాదీ
కడుపు కోత కోసినా అది మణిసికే జన్మ ఇస్తాది
బొడ్డు పేగు తెగిపడ్డ రోజు తలుసుకో
గొడ్డు కాదు ఆడదనే గుణం తెలుసుకో

యాతమేసి తోడినా ఏరు ఎండదు
పొగిలి పొగిలి ఏడ్సినా పొంత నిండదు

అందరూ నడిసొచ్చిన తోవ ఒక్కటే
చీము నెత్తురులు పారే తూము ఒక్కటే
మేడ మిద్దె లో ఉన్నా చెట్టు నీడ తొంగున్నా
నిదర ముదర పడినాక పాడె ఒక్కటే
వల్లకాడు ఒక్కటే
కూత నేర్సినోళ్ళ కులం కోకిలంటదా
ఆకలేసి అరిసినోళ్ళు కాకులంటరా

యాతమేసి తోడినా ఏరు ఎండదు
పొగిలి పొగిలి ఏడ్సినా పొంత నిండదు

Tuesday, June 29, 2010

కొత్త నీరు--1981


సంగీతం::రమేష్ నాయుడు
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P.
శైలజ

ఊగిసలాడకె మనసా
నువ్వు ఉబలాటపడకే మనసా
ఊగిసలాడకె మనసా
నువ్వు ఉబలాటపడకే మనసా
ఊసుపోలేదనో ఆశగా ఉందనో
ఉర్రూతలూగకే మనసా

తలలోన ముడిచాక విలువైన పూవైన
దైవపూజకు తగదు మనసా
తలలోన ముడిచాక విలువైన పూవైన
దైవపూజకు తగదు మన
పొరపాటు చేసావో దిగాజారిపోతావు
నగుబాటు తప్పదు మనసా
పెడదారి మురిపాలు మొదటికే మోసాలు
చాలు నీ వేషాలు మనసా...2

ఊగిసలాడకె మనసా
నువ్వు ఉబలాటపడకే మనసా

తుమ్మెదలు చెలరేగి తోటలో ముసిరేను
దిమ్మరిని నమ్మకే మనసా
దేశదిమ్మరిని నమ్మకే మనసా
తుమ్మెదలు చెలరేగి తోటలో ముసిరేను
దిమ్మరిని నమ్మకే మనసా
దేశదిమ్మరిని నమ్మకే మన
చపల చిత్తము విపరీతమవుతుంది
చలియించకే వెర్రి మనసా
కపటాలు సరదాలు కవ్వింపు సరసాలు
కాలు జారేనేమో మనసా...2

ఊగిసలాడకె మనసా
నువ్వు ఉబలాటపడకే మన
సా

గుఢాచారి 116--1966
సంగీతం::T.చలపతి రావ్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘటసాల.P.సుశీల. బృందం   
Film Directed By::M.Mallikaarjuna Rao
తారాగణం::కృష్ణ,జయలలిత,ముక్కామల,రాజబాబు,గీతాంజలి,నెల్లూరుకాంతారావు,రాజనాల.

పల్లవి::

యా యా యా య యా య యా యా యా యా యా 
మనసుతీరా నవ్వులె నవ్వులె నవ్వులె నవ్వాలి
మనసుతీరా నవ్వులె నవ్వులె నవ్వులె నవ్వాలి
మనమురోజూ పండుగె పండుగె చేయాలి

చరణం::1

లలలా లాలలాలలా..లాలలాలలా
చేయి కలుపు సిగ్గుపడకు చేయికలుపు సిగ్గుపడకు
అందుకోవోయ్ నా పిలుపు 

లలలాం లలలాం లలలాం లలలాం 
లలలాం లలలాం లలలాం లలలాం 

అవునునేడే ఆశవుదుపు..అవునులేవే నేడే ఆశవిడుపు
ఆటప్ పాటల కలగలుపు

యా యా యా య యా య యా యా యా యా యా 
మనసుతీరా నవ్వులె నవ్వులె నవ్వులె నవ్వాలి
మనమురోజూ పండుగె పండుగె చేయాలి

చరణం::2

లలలా లాలలాలలా..లాలలాలలా
పూవులాగ పులకరించు..పూవులాగ పులకరించు
దాచకోయీ కోరికలు..

లలలాం లలలాం లలలాం లలలాం 
లలలాం లలలాం లలలాం లలలాం 

ఆశలుంటే అనుభవించు..ఆశలుంటే అనుభవించు
అనుభవాలే సంపదలు

యా యా యా య యా య యా యా యా యా యా 
మనసుతీరా నవ్వులె నవ్వులె నవ్వులె నవ్వాలి
మనమురోజూ పండుగె పండుగె చేయాలి


Gudhaachaari 116--1967
Music::T.Chalapati Rao
Lyrics::Arudra
Singer's::Ghatasaala , P.Suseela, & Brundam
Film Directed By::M.Mallikaarjuna Rao
Cast::Krishna,Jayalalita,Mukkaamala,Rajababu,Geetaanjali,NellooriKanta Rao,Raajanaala.

:::::::::::::::::::::::::::

yaa yaa yaa ya yaa ya yaa yaa yaa yaa yaa 
manasuteeraa navvule navvule navvule navvaali
manasuteeraa navvule navvule navvule navvaali
manamurOjU panDuge panDuge chEyaali

::::1

lalalaa laalalaalalaa..laalalaalalaa
chEyi kalupu siggupaDaku chEyikalupu siggupaDaku
andukOvOy naa pilupu 

lalalaam lalalaam lalalaam lalalaam 
lalalaam lalalaam lalalaam lalalaam 

avununEDE ASavudupu..avunulEvE nEDE ASaviDupu
ATap paaTala kalagalupu

yaa yaa yaa ya yaa ya yaa yaa yaa yaa yaa 
manasuteeraa navvule navvule navvule navvaali
manamurOjU panDuge panDuge chEyaali

::::2

lalalaa laalalaalalaa..laalalaalalaa
poovulaaga pulakarinchu..poovulaaga pulakarinchu
daachakOyii kOrikalu..

lalalaam lalalaam lalalaam lalalaam 
lalalaam lalalaam lalalaam lalalaam 

ASalunTE anubhavinchu..ASalunTE anubhavinchu
anubhavaalE sampadalu

yaa yaa yaa ya yaa ya yaa yaa yaa yaa yaa 
manasuteeraa navvule navvule navvule navvaali
manamurOjU panDuge panDuge chEyaaliMonday, June 28, 2010

రెండు రెళ్ళు ఆరు--1986


సంగీతం::రాజన్-నాగేంద్ర
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు,S.జానకి


కాస్తందుకో..దరఖాస్తందుకో..ప్రేమ దరఖాస్తందుకో
ముద్దులతోనే.. ముద్దర వేసి..ప్రేయసి కౌగిలి అందుకో

ఆ..కాస్తందుకో..దరఖాస్తందుకో..భామ దరఖాస్తందుకో
దగ్గర చేరి..దస్తతు చేసి..ప్రేయసి కౌగిలి అందుకో

ఆ..ఆ కాస్తందుకో..దరఖాస్తందుకో..ప్రేమ దరఖాస్తందుకో

చిరుగాలి దరఖాస్తు..లేకుంటె కరిమబ్బు
చిరుగాలి దరఖాస్తూ..లేకుంటె కరిమబ్బూ
మెరుపంత నవ్వునా..చినుకైన రాలునా

జడివాన దరఖాస్తు..పడకుంటె సెలయేరు
జడివాన దరఖాస్తూ..పడకుంటె సెలయేరూ
వరదల్లె పొంగునా..కడలింట చేరునా

శుభమస్తు అంటే..దరఖాస్తు ఓకే

ఆ..కాస్తందుకో..దరఖాస్తందుకో..భామ దరఖాస్తందుకో

చలిగాలి దరఖాస్తు..తొలిఈడు వినకుంటె
చలిగాలి దరఖాస్తూ..తొలిఈడు వినకుంటే
చెలి జంట చేరునా..చెలిమల్లె మారునా

నెలవంక దరఖాస్తు..లేకుంటె చెక్కిళ్ళు
నెలవంక దరఖాస్తూ..లేకుంటె చెక్కిళ్ళూ
ఎరుపెక్కి పోవునా..ఎన్నెల్లు పండునా

దరిచేరి కూడా దరఖాస్తులేలా

కాస్తందుకో..దరఖాస్తందుకో..ప్రేమ దరఖాస్తందుకో
దగ్గర చేరి..దస్తతు చేసి..ప్రేయసి కౌగిలి అందుకో

కాస్తందుకో..దరఖాస్తందుకో..ప్రేమ దరఖాస్తందుకో

Sunday, June 27, 2010

సంసారం--1988


సంగీతం::రాజ్ కోటి
రచన::?

గానం::SP.బాలు,P.సుశీల


కొమ్మలో కోయిల సరిగమలు..
కోరికల మల్లెల ఘుమ ఘుమలూ..
ఆరాధనంతా..ఆలాపనైతే..
కోరుకొన్న పాటలీవేళ
రచించే శుభలేకా..
ఫలించే కలలింకా..

కొమ్మలో కోయిల సరిగమలు..
కోరికల మల్లెల ఘుమ ఘుమలూ..
ఆరాధనంతా..ఆలాపనైతే..
కోరుకొన్న పాటలీవేళ
రచించే శుభలేకా..
ఫలించే కలలింకా..

కొమ్మలో కోయిల సరిగమలు..
కోరికల మల్లెల ఘుమ ఘుమలూ.

కంటి కలలే..ఏటి అలలై..2
తీరాలు దాటాయి రాగాలతో
తీరాలు కలిసాయి కౌగిళ్ళలో

సన్నగాలి పెట్టుకొన్న పూలమొగ్గలూ
ఎన్నలొచ్చి అంటుకొంది ఎన్నిచీరలో
ఆగాహమే ఈ స్నేహమై అదింది ఇన్నాళ్ళకూ
ఇదేలే శుభవేళా..యదల్లో రసలీలా

కొమ్మలో కోయిల సరిగమలు..
కోరికల మల్లెల ఘుమ ఘుమలూ

కన్నె వడిలో..ప్రేమ గుడిలో..2
నే హారతిస్తాను అందాలనీ
నే హారమేస్తాను ప్రాణాలనీ

చేతిమీద పెట్టుకొన్న లేతముద్దుల్లో
గాజులమ్మ నవ్వుకొన్న మోజుమధ్యల్లో

నా పల్లకీ సాగాలిలే..
నీ చైత్ర గీతాలతో
అందాక సెలవింకా..సరేలే గోరింకా

కొమ్మలో కోయిల సరిగమలు..
కోరికల మల్లెల ఘుమ ఘుమలూ..
ఆరాధనంతా..ఆలాపనైతే..
కోరుకొన్న పాటలీవేళ
రచించే శుభలేకా..
ఫలించే కలలింకా..
మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్.
.

Thursday, June 24, 2010

మాయాబజార్--1957


సంగీతం::ఘంటసా
రచన::పింగళి నాగేంద్ర రావు
గానం::P.లీల ,  బృందం

గోపికలు::విన్నావ యశోదమ్మా..విన్నావ యశోదమ్మా 
మీ చిన్ని కృష్ణుడు చేసినట్టి
అల్లరి చిల్లరి పనులు విన్నవ యశోదమ్మ

యశోద::అన్నెం పున్నెం ఎరుగని పాపడు
మన్నుతినే నా చిన్నితనయుడు
ఏమి చేసెనమ్మా ఎందుకు రవ్వ చేతురమ్మా

గోపికలు::ఆ..మన్ను తినేవాడా? వెన్న తినేవాడా?
కాలిగజ్జెల సందడి చేయక
పిల్లివలె మా ఇంట్లో దూరి 
కాలిగజ్జెల సందడి చేయక
పిల్లివలె మా ఇంట్లో దూరి
ఎత్తుగ కట్టిన ఉట్టందుకుని
దుత్తలన్నీ క్రింద దించుకుని 
ఎత్తుగ కట్టిన ఉట్టందుకుని
దుత్తలన్నీ క్రింద దించుకుని
పాలన్నీ తాగేశనమ్మా
పెరుగంతా జారేశనమ్మా
వెన్నంతా మొక్కేశనమ్మా

కృష్ణుడు::ఒక్కటే ఎట్లా తినేశనమ్మా? 
కలదమ్మా..ఇది ఎక్కడనైనా కలదమ్మా?
విన్నావటమ్మా..విన్నావటమ్మ
ఓ యశోదా! గోపిక రమణుల కల్లలూ
ఈ గోపిక రమణుల కల్లలూ..

గోపికలు::ఆ..ఎలా బూకరిస్తున్నాడో
పోనీ పట్టిద్దామంటే చిక్కుతాడా
భామలందరొక యుక్తిని పన్ని
గమ్మము నొకరుగ కాచియుండగా
ఒకరింట్లో విని గజ్జెల గలగల
ఒకరింట్లో విని వేణుగానమూ
ఒకరింట్లో విని గజ్జెల గలగల
ఒకరింట్లో విని వేణుగానమూ

ఆహా::ఇంకేం
దొంగ దొరికెనని పోయిచూడగా
ఛంగున నెటకో దాటిపోయే
ఎలా వచ్చెనో ఎలా పోయెనో
చిలిపి కృష్ణుడనే అడుగవమ్మా
ఎలా వచ్చెనో ఎలా పోయెనో
చిలిపి కృష్ణుడనే అడుగవమ్మా

కృష్ణుడు::నాకేం తెలుసు నేనిక్కడ లేందే
యశోద::మరి ఎక్కడున్నావు?

కృష్ణుడు::కాళింది మడుగున విషమును కలిపె
కాళియ తలపై తాండవమాడి 
కాళింది మడుగున విషమును కలిపె
కాళియ తలపై తాండవమాడి
ఆ విషసర్పము నంతము జేసి
గోవుల చల్లగ కాచనే..గోవుల చల్లగ కాచనే..గోవుల చల్లగ కాచనే

ద్రౌపది::హే కృష్ణా..హే కృష్ణా
ముకుందా మొరవినవా
నీవు వినా దిక్కెవరు దీనురాలి గనవా కృష్ణా
నా హీన గతిని గనవా..కృష్ణా కృష్ణా కృష్ణా

Monday, June 21, 2010

మంగళ తోరణాలు 1979

సంగీతం::రమేష్ నాయుడు
రచన::C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::SP.బాలు,సుశీల


ఏమయ్యిందంటే..
ఆ !
అయిందంటే..
ఏమయ్యిందంటే నే చెప్పలేను
ఏం కాలేదంటే నేనొప్పుకోనూ

ఏమయ్యిందంటే నే చెప్పలేను
ఏమీ కాలేదంటే నేనొప్పుకోనూ

పదములేమో పద పద మంటుంటే..
బిడియమేమో బిడియ పడుతుంటే
నిలవని నా చేయి కలవర పడిపోయి
నిలవని నా చేయి కలవర పడిపోయి
కొసపైటతో గుసగుస లాడుతుంటే

హ హ హ.....ఆ పైన ?

ఏమయ్యిందంటే నే చెప్పలేను
ఏమీ కాలేదంటే నేనొప్పుకోనూ
ఏమయ్యిందంటే నే చెప్పలేను
ఏమీ కాలేదంటే నేనొప్పుకోనూ

వేచిన పానుపు విసుగుకోగా
వెలిగే పడకిల్లు మసకైపోగా
పెదవులు పొడివడి..మాటలు తడబడి
పెదవులు పొడివడి..మాటలు తడబడి
తనువులు తమే పలకరించుకోగా

హా.....ఆపైనా ?

హు..ఏమయ్యిందంటే నే చెప్పలేను
ఏమీ కాలేదంటే నేనొప్పుకోనూ
ఏమయ్యిందంటే నే చెప్పలేను
ఏమీ కాలేదంటే నేనొప్పుకోనూ

ఉదయకిరణాలు తలుపు తడుతుంటే
ఒదిగిన హౄదయాలు వదలమంటుంటే
వేళమించెనని పూలపాన్పు దిగీ
వేళమించెనని పూలపాన్పు దిగి
కదిలే నిన్ను కౌగిట పొదువుకుంటే

ఆపైనా ?

ఏమయ్యిందంటే..హు హు హూ హూ
ఏమీ కాలేదంటే..

లా ల ల లా ల..నే చెప్పలేనూ
హ హ హ లా లా ల లాల లాలా..నేనొప్పుకోనూ..

భలే దొంగలు--1976సంగీతం::సత్యం
రచన::ఆరుద్ర
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల


చూశానే ఒ లమ్మీ చూశానే
వేశానే కన్ను వెసానే
ఇన్నాల్లు నాకొసం దాచిన అందం నీలో చూశానె
చూశావా ఒ రబ్బి చూశావా
వెశావా కన్ను వెశావా
ఇన్నాల్లు నీ కొసం దాచిన అందం నాలో చూశావా
ఒ రబ్బి చూశావా
చూశానే ఒ లమ్మీ చూశానే...


:::1


కసిగొలిపె నీ చూపుల తీరు..
ఆహహా...
ఉసిగొలిపె నీ ఊపుల జోరు
అహ హ హా ..
నీ కొంగైన..ఆ..తగలక ముందే
నీ కొంగైన తగలక ముందే
తేనెల వానలు కురిపించే..
నిను చూశానే ఒ లమ్మీ చూశానే
వేశానే కన్ను వేశానే


:::2


పెదవులు నీకై తడబడుతుంటే..ఎ ఎ ..
హాయ్ హాయ్ ..
కన్నులు నీకై కలగంటుంటే
అరె రె రె..
నీ కౌగిలిలో..ఆ..చేరక ముందే
నీ కౌగిలిలో చేరక ముందే..
కరిగి కరిగి నే నీరవుతుంటే
చూశావా ఒ రబ్బీ చూశావా
వేశావా కన్ను వేశావా


:::3


కొంటె కోరికలు కొరికేస్తుంటే
అహా హా ..
జంటకోసమై తరిమేస్తుంటే
దూరాలన్నీ..ఈ..తొలిగే సమయం
దూరాలన్నీ తొలిగే సమయం తొందరలోనే రాబోతుందని
చూశావా..ఒ రబ్బీ చూశావా
వేశావా కన్ను వేశావా
ఇన్నాళ్ళు నాకోసం దాచిన అందం నీలో
చూశావా..చూశానే
వేశావా..కన్ను వేశానే

Sunday, June 20, 2010

భలే దొంగలు--1976సంగీతం::సత్యం
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

తారాగణం::కృష్ణ,నాగభూషణం,పద్మనాభం,మంజుల,జయమాలిని,మోహన్‌బాబు,త్యాగరాజు,మిక్కిలినేని

:::

అందమైనా చిన్నవాడు అలిగినా అందమే
అందమైన చిన్నవాడు..అలిగినా అందమే
పిలిచిన కొలది బిగుసుకుపోయే బింకాలింక చాలు
నంగనాచి ఆడపిల్లా..బొంకినా చెల్లులే
కాటుక కన్నుల కవ్విస్తావు..నాటకమింకా చాలు
నంగనాచి ఆడపిల్లా...బొంకినా చెల్లు ...లే..ఏ

ఆహా..ఏహే..
హే..ప్రేమ వలలోన..ప్రియుడు పడగానె..అలుసు చేస్తారు అమ్మాయిలూ..ఊ..
ఆ..ఏదొ సరదాకు..మాట అంటేను..బెట్టు చేస్తారు అబ్బాయిలూ
మారాము గారాము చాలించు
నీ మారాము గారాము చాలించూ..ఊ

నంగనాచి..ఆహా..ఆడపిల్ల..ఓహో..బొంకినా చెల్లులే

హా..ఏమి కావాలో..నీకు ఇస్తాను..మనసు నీ సొమ్ము చేసానులే
ఆ..నువ్వు కావాలి..నవ్వు కావాలి..ఇపుడె నాలోన కలవాలిలే..
నా ముద్దు ఈ పొద్దు తీరాలే
ఊ..నా ముద్దు ఈ పొద్దు తీరాలీ


అందమైన ఊ..చిన్నవాడు..ఆ..అలిగినా అందమే
కాటుక కన్నుల కవ్విస్తావు..నాటకమింకా చాలు

నంగనాచి..ఆహా..ఆడపిల్ల..ఆహా..బొంకినా చెల్లులే
ఆ..ఆహహాహా..లా ల లాలా లలలలాలలా
లాలా ఆ..లలల లలలా
లాల లాలా..లల లాలా...

Friday, June 18, 2010

మన వూరి కథ--1976


సంగీతం::J.V..రాఘవులు
రచన::అప్పలాచార్య
గానం::S.P.బాలు,B.వసంత
తారాగణం::కృష్ణ,జయప్రద,రోజారమణి,సత్యనారాయణ,అల్లు రామలింగయ్య,
ప్రభాకర రెడ్డి,రావు గోపాల రావు

పల్లవి::

ఆడించు ఆడించు జోరుగా
అందాలా పప్పునూనె గానుగా
ఆడించు ఆడించు జోరుగా
అందాలా పప్పునూనె గానుగా
నీ సోకంతా నేను చూస్తుంటా
పో పోమ్మాన్నా నేను పడివుంటా
నీ సోకంతా నేను చూస్తుంటా
పో పోమ్మాన్నా నేను పడివుంటా
ఆడిస్తా ఆడిస్తా జోరుగా
అందాలా పప్పునూనె గానుగా
ఆడిస్తా ఆడిస్తా జోరుగా
అందాలా పప్పునూనె గానుగా

చరణం::1

మట్టగోచి పెట్టుకోని దిమ్మమీద కూర్చోని
గిత్తమీద చెయ్యేసి తోడుతుంటే
మట్టగోచి పెట్టుకోని దిమ్మమీద కూర్చోని
గిత్తమీద చెయ్యేసి తోడుతుంటే
రంభలాగున్నావు జంబలకరె పంబలాగున్నాను
రంభలాగున్నావు జంబలకరె పంబలాగున్నాను
కానీ ఒకటి?
నిన్ను విడచి..బతకలేను
చూడకుండ..ఉండలేను
ఆడించు ఆడించు..జోరుగా
అందాలా..పప్పునూనె గానుగా

చరణం::2

తలకు రంగేసుకోని మొగిలిసెంటు పూసుకోని
మందుకొట్టి నువ్వొచ్చి ఊగుతుంటే
తలకు రంగేసుకోని మొగిలిసెంటు పూసుకోని
మందుకొట్టి నువ్వొచ్చి ఊగుతుంటే
ఎలా ఉన్నానంటావ్..కోతిలాగున్నావు
ముసలి తాత..లాగున్నావు
పోదు బడాయి..కోతిలాగున్నావు
ముసలి తాత..లాగున్నావు
ఆశ జాస్తి..అసలు నాస్తి
అరవకుండ..ఊరుకో
ఆడిస్తా ఆడిస్తా..జోరుగా
అందాలా..పప్పునూనె గానుగా

చరణం::3

ముత్యాల చమటబట్టి మురిపాల రైక తొడిగి 
జారుతున్న కొప్పు నువ్వు సర్దుతుంటే
ముత్యాల చమటబట్టి మురిపాల రైక తొడిగి 
జారుతున్న కొప్పు నువ్వు సర్దుతుంటే
బొమ్మలాగున్నావూ గుంతలకిడి గుమ్మలాగున్నావూ
బొమ్మలాగున్నావూ గుంతలకిడి గుమ్మలాగున్నావూ
కానీ ఒకటి?
కస్సుబుస్సులాడవద్దు..నవ్వితేనె నాకు ముద్దు
ఆడిస్తా ఆడిస్తా జోరుగా
అందాలా పప్పునూనె గానుగా
నీ సోకంతా నేను చూస్తుంటా
పో పోమ్మాన్నా నేను పడివుంటా
నీ సోకంతా నేను చూస్తుంటా
పో పోమ్మాన్నా నేను పడివుంటా
ఆడించు ఆడించు జోరుగా
అందాలా పప్పునూనె గానుగా
ఆడించు ఆడించు జోరుగా
అందాలా పప్పునూనె గానుగా

Wednesday, June 16, 2010

అగ్ని సమాధి--1983సంగీతం::సత్యం
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి  
తారాగణం::నరేష్,పూర్ణిమ.

పల్లవి:: 

ప్రణయ పిపాసి..హృదయ నివాసి
పొంగులుగా రంగులుగా..ఒంపులుగా సొంపులుగా
మోహంగా దాహంగా..ఉరికి ఉరికి ఒడికి చేరరా

ప్రణయ పిపాసి..హృదయ నివాసి
పొంగులుగా రంగులుగా..ఒంపులుగా సొంపులుగా
మోహంగా దాహంగా..ఉరికి ఉరికి ఒడికి చేరరా 

ప్రణయ పిపాసి..హృదయ నివాసి

చరణం::1

సెలయేటి రాగాల ఎలదేటి గానాల విన్నాను నీ పాటలెన్నో
హరివిల్లు ఎదలోనా విరిజల్లు జడిలోనా కన్నాను నీ వన్నెలెన్నో

స్వప్నాలెన్నో స్వర్గాలెన్నో..భావలెన్నో భోగాలెన్నో
కలుపుకున్న కనులలోనా..నిలిపి చూడగా  

ప్రణయ పిపాసి..హృదయ నివాసి
పొంగులుగా రంగులుగా..ఒంపులుగా సొంపులుగా
మోహంగా దాహంగా..ఉరికి ఉరికి ఒడికి చేరరా 

ప్రణయ పిపాసి..హృదయ నివాసి


చరణం::2

అనురాగ గిరిలోనా ఆనందశిఖరాన..శివతాండవం నీవు కాగా
సగమైన దేహాన సరితూగు వేగాన..సతి లాస్యమే నీవు కాగా
జాబిలి వంగీ  సిగలో పువ్వై..ఎదలో ఎరుపే పెదవుల ఎరుపై 
మెరిసిపోయి మురిసిపోయి ముద్దులాడగా

ప్రణయ పిపాసి..హృదయ నివాసి

Agni Samaadhi--1983
Music::satyaM
Lyrics::aachaarya aatraeya
Singer's::S.P.baalu,S.jaanaki  
Cast::Naresh,Poornima.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

praNaya pipaasi..hRdaya nivaasi
pongulugaa rangulugaa..ompulugaa sompulugaa
mOhangaa daahangaa..uriki uriki oDiki chEraraa

praNaya pipaasi..hRdaya nivaasi
pongulugaa rangulugaa..ompulugaa sompulugaa
mOhangaa daahangaa..uriki uriki oDiki chEraraa

praNaya pipaasi..hRdaya nivaasi

::::1

selayETi raagaala eladETi gaanaala vinnaanu nee paaTalennO
harivillu edalOnaa virijallu jaDilOnaa kannaanu nee vannelennO

svapnaalennO svargaalennO..bhaavalennO bhOgaalennO
kalupukunna kanulalOnaa..nilipi chooDagaa  

praNaya pipaasi..hRdaya nivaasi
pongulugaa rangulugaa..ompulugaa sompulugaa
mOhangaa daahangaa..uriki uriki oDiki chEraraa

praNaya pipaasi..hRdaya nivaasi

::::2

anuraaga girilOnaa aanandaSikharaana..SivataanDavam neevu kaagaa
sagamaina dEhaana saritoogu vEgaana..sati laasyamE neevu kaagaa
jaabili vangee  sigalO puvvai..edalO erupE pedavula erupai 
merisipOyi murisipOyi muddulaaDagaa

praNaya pipaasi..hRdaya nivaasi

Tuesday, June 15, 2010

తులాభారం--1974


సంగీతం::సత్యం 
రచన::రాజశ్రీ
గానం::P.సుశీల,S.P.బాలు
తారాగణం::చలం, శారద,పద్మనాభం,కాంతారావు,రమణారెడ్డి,నిర్మల,రమాప్రభ,శాంతకుమారి

పల్లవి::

ఏ వూరూ ఏ పేరూ..ఏందేహె నీ కత చిన్నోడా
ఏ వూరూ ఏ పేరూ..ఏందేహె నీ కత చిన్నోడా
నువ్వేడుంటే అది నా వూరే..నువ్వేదంటే అది నా పేరే
ఏ వూరో ఏ పేరో..ఎందుకు నీకెహె చినదానా 
ఏ వూరో ఏ పేరో..ఎందుకు నీకెహె చినదానా 

చరణం::1

అన్నెం పున్నెం తెలియదు..నీ కని అనుకున్నా నొకనాడు
అన్నీ తెలిసిన గడసరి నువ్వని..తెలిసెను నాకీనాడు
నాటకం ఆడేవులే..నా మనసంతా దోచేవులే
ఏ వూరూ ఏ పేరూ..ఏందేహె నీ కత చిన్నోడా
ఏ వూరో ఏ పేరో..ఎందుకు నీకెహె చినదానా  

చరణం::2

చిలిపిగ నవ్వే కాటుక కళ్ళూ..చిలికెను వలపుల జల్లు
కులుకూ పలుకూ పొగరూ వగరూ..ముంగాళ్ళకు బంధాలూ
ఉండనీ నీ గుండేలో..ఏడడుగులు నీతో నడవనీ
ఏ వూరూ ఏ పేరూ..ఏందేహె నీ కత చిన్నోడా
ఏ వూరో ఏ పేరో..ఎందుకు నీకెహె చినదానా  

చరణం::3

పారే ఏరూ వీచే గాలి..ఏమంటుందో చూడు
నింగీ నేలా నిలిచేదాకా..నువ్వే నాకు తోడు
చేతిలో చెయి వెయ్యానీ..ప్రతి పగలూ వెన్నెల చూడనీ  
ఏ వూరూ ఏ పేరూ..ఏందేహె నీ కత చిన్నోడా
నువ్వేడుంటే అది నా వూరే..నువ్వేదంటే అది నా పేరే
ఏ వూరో ఏ పేరో..ఎందుకు నీకెహె చినదానా 
ఏందేహె నీ కత చిన్నోడా..ఎందుకు నీకెహె చినదానా  
ఏందేహె నీ కత చిన్నోడా..ఎందుకు నీకెహె చినదానా  

Friday, June 11, 2010

వయసొచ్చిన పిల్ల--1975


సంగీతం::T.చలపతిరావు  
రచన::దాశరథి
గానం:: S.జానకి
తారాగణం::లక్ష్మీ,మురళిమోహన్,గిరిబాబు,G.వరలక్ష్మి

పల్లవి::

నీవే కావాలిరా నిన్నే కోరానురా  
నీవే నీవే నీవే కావాలిరా 
నేను నిన్నే కోరానురా 
ముస్తాబై ఉన్నాను వస్తావనుకున్నాను 
ముస్తాబై ఉన్నాను వస్తావనుకున్నాను 
ఇంకా రావేమి..రా..ఆ ఆ ఆ
నీవే నీవే నీవే కావాలిరా 

చరణం::1

తుమ్మెదలానని తీయని తేనెలు 
కమ్మని పెదవుల తొనికెనురా  
తుమ్మెదలానని తీయని తేనెలు 
కమ్మని పెదవుల తొనికెనురా 
లేతగులాబి రేకుల వంటి 
లేతగులాబి రేకుల వంటి 
బుగ్గలు పిలిచేనురా 
నీవే నీవే నీవే కావాలిరా 
నేను నిన్నే కోరానురా 
ముస్తాబై ఉన్నాను వస్తావనుకున్నాను 
ముస్తాబై ఉన్నాను వస్తావనుకున్నాను 
ఇంకా రావేమి..రా..ఆ ఆ ఆ  
నీవే నీవే నీవే..కావాలిరా

చరణం::2

ఎవ్వరు తాకని పరువాలు 
నీకే నీకే కానుకలు 
ఎవ్వరు తాకని పరువాలు 
నీకే నీకే కానుకలు 
విరిసిన సొగసులు వెచ్చని 
వలపులు విరిసిన సొగసులు  
వెచ్చని వలపులు అన్నీ నీకేనురా 
నీవే నీవే నీవే..కావాలి రా 
నేను నిన్నే కోరాను రా 
ముస్తాబై ఉన్నాను వస్తావనుకున్నాను 
ముస్తాబై ఉన్నాను వస్తావనుకున్నాను 
ఇంకా రావేమి..రా..ఆ ఆ ఆ 
నీవే నీవే నీవే..కావాలిరా

చరణం::3

నా జడలోన నవ్వే పువ్వులు 
నిన్నే నిన్నే వెతికెనురా 
నా జడలోన నవ్వే పువ్వులు 
నిన్నే నిన్నే వెతికెనురా
కాలి అందియలు ఘల్లు ఘల్లుమని 
కాలి అందియలు ఘల్లు ఘల్లుమని 
నిన్నే పిలిచెనురా 
నీవే నీవే నీవే..కావాలి రా 
నేను నిన్నే కోరానురా 
ముస్తాబై ఉన్నాను వస్తావనుకున్నాను  
ముస్తాబై ఉన్నాను వస్తావనుకున్నాను 
ఇంకా రావేమి..రా..ఆ ఆ ఆ  
నీవే నీవే నీవే కావాలిరా

Sunday, June 06, 2010

తులాభారం--1974


సంగీతం::సత్యం 
రచన::ఆత్రేయ 
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::చలం, శారద,పద్మనాభం,కాంతారావు,రమణారెడ్డి,నిర్మల,రమాప్రభ,శాంతకుమారి

పల్లవి::

ఈ ఊరే నా యిల్లు..ఊరంతా నా వాళ్ళు 
ఉన్నోళ్ళు లేనోళ్ళు..అందరు నా చుట్టాలు
ఈ ఊరే నా యిల్లు..ఊరంతా నా వాళ్ళు 
ఉన్నోళ్ళు లేనోళ్ళు..అందరు నా చుట్టాలు
ఈ ఊరే నా యిల్లు..

చరణం::1

కుమ్మరి సారెలు గిర గిర తిరగాలీ
కమ్మరి కొలిమి కణ కణ లాడాలి..ఓయ్ 
కుమ్మరి సారెలు గిర గిర తిరగాలీ
కమ్మరి కొలిమి కణ కణ లాడాలి 
ముత్తైదువలూ ముగ్గులు వెయ్యాలీ
ముత్తైదువలూ ముగ్గులు వెయ్యాలీ 
యింటింట పండుగలే..ఓయ్
ఈ ఊరే నా యిల్లు..ఊరంతా నా వాళ్ళు

చరణం::2

గోమాత భూమాత మముగన్న మా తల్లులు
ఓయ్..రైతన్న కూలన్న మా అన్నదమ్ముళ్ళు
కొండలు కోనల్లు గోదారి పరవళ్ళు
కొండలు కోనల్లు గోదారి పరవళ్ళు  
కనిపించు దేవుళ్ళు..ఓయ్  
ఈ ఊరే నా యిల్లు..ఊరంతా నా వాళ్ళు 
ఉన్నోళ్ళు లేనోళ్ళు అందరు నా చుట్టాలు
ఈ ఊరే నా యిల్లు..ఊరంతా నా వాళ్ళు 

Thursday, June 03, 2010

పెళ్ళికాని పిల్లలు--1961
సంగీతం::మాష్టర్ వేణు
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల,ఘంటసాల

తారాగణం::జగ్గయ్య,జమున,కాంతారావు,చలం,హరనాధ్,రామకృష్ణ,పద్మనాభం.

పల్లవి::

చల్లని గాలి చక్కని తోట
పక్కన నీవుంటే పరవశమేకదా
చల్లని గాలి చక్కని తోట
పక్కన నీవుంటే పరవశమేకదా

చరణం::1

అందాల నీ ఓరచూపులు
నను బంధించు బంగారు గొలుసులు
అందాల నీ ఓరచూపులు
నను బంధించు బంగారు గొలుసులు

నీ చిరునవ్వులే జాబిలి రేకలు
నీ చిరునవ్వులే జాబిలి రేకలు
వికసించెను నా వలపులు..లేతలుపుల కలువలు

చల్లని గాలి చక్కని తోట
పక్కన నీవుంటే పరవశమేకదా

చరణం::2

ఈ రేయి ఈ హాయి మరువకు
నా చేయి ఏ నాడు విడువకు
ఈ రేయి ఈ హాయి మరువకు
నా చేయి ఏ నాడు విడువకు

నా అనురాగమే కమ్మని తుమ్మెద
నా అనురాగమే కమ్మని తుమ్మెద
నను పిలిచేను మరపించేను..నీ సొగసుల పూలు


చల్లని గాలి చక్కని తోట
పక్కన నీవుంటే పరవశమేకదా

చల్లని గాలి చక్కని తోట
పక్కన నీవుంటే పరవశమేకదా

Wednesday, June 02, 2010

చాణక్యచంద్రగుప్త--1977

సంగీతం:::పెండ్యాల
రచన:::C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

హా హా హా హా హా హా హా

చిరునవ్వుల తొలకరిలో
సిరిమల్లెల చినుకులలో
చిరునవ్వుల తొలకరిలో
సిరిమల్లెల చినుకులలో
పలికేనులే హృదయాలే
పలికేనులే హృదయాలే
తొలి వలపుల కలయికలో

చిరునవ్వుల తొలకరిలో
సిరిమల్లెల చినుకులలో

చరణం::1

వసంతాలు దోసిట దూసి విసిరెను నీ ముంగిలిలో
తారలనే దివ్వెలు చేసి వెలిగింతు నీ కన్నులలో
నీవే నా జీవనాదిగా...నీవే నా జీవనాదిగా
ఎగసేను గగనాల అంచులలో...
విరియునులే ఆ గగనాలే నీ వెన్నెల కౌగిలిలో

చిరునవ్వుల తొలకరిలో
సిరిమల్లెల చినుకులలో

చరణం::2

ఉరికే సెలయేరులన్నీ ఒదిగిపోవు నీ నడకలలో
ఉరిమే మేఘాలన్నీ ఉలికిపడును నీ పలుకులలో
నీవే నా పుణ్య మూర్తిగా...నీవే నా పుణ్య మూర్తిగా
ధ్యానింతు నా మధుర భావనలో
మెరియునులే ఆ భావనలే ఇరు మేనుల అల్లికలో

చిరునవ్వుల తొలకరిలో.....
సిరిమల్లెల చినుకులలో

ఆ ఆహా...
పలికేనులే హృదయాలే
తొలి వలపుల కలయికలో

చిరునవ్వుల తొలకరిలో
సిరిమల్లెల చినుకులలో

చిరునవ్వుల తొలకరిలో
సిరిమల్లెల చినుకులలో

తులాభారం--1974


సంగీతం::సత్యం 
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల,S.P.బాలు
తారాగణం::చలం, శారద,పద్మనాభం,కాంతారావు,రమణారెడ్డి,నిర్మల,రమాప్రభ,శాంతకుమారి

పల్లవి::

చేరువలోనే దూరములేలా 
రాధమ్మా..నా చెంత రావేలనే
రాధమ్మా..ఈ చింత నీ కోసమే  
దూరములోనే చేరువ వుంది
ఓ రాజా..ఉన్నాను నీ నీడగా
ఓ రాజా..ఉంటాను నీ తోడుగా  

చరణం::1

విరహాలు నన్ను..దహియించు వేళ
కురిపించవేల..అనురాగ ధార
విరహాలు నన్ను..దహియించు వేళ
కురిపించవేల..అనురాగ ధార
కులుకుల చినుకులె..పన్నీటి జల్లు
రాధమ్మా..నా చెంత రావేలనే
రాధమ్మా..ఈ చింత నీ కోసమే  
దూరములోనే చేరువ వుంది
ఓ రాజా..ఉన్నాను నీ నీడగా
ఓ రాజా..ఉంటాను నీ తోడుగా   

చరణం::2

ఆనాటి నుంచీ..నీ దాననేగా
ఈనాడు నీలో..ఈ తొందరేలా
ఆనాటి నుంచీ..నీ దాననేగా
ఈనాడు నీలో..ఈ తొందరేలా
మనసున మమతలు..నీ పూజకేలే  
ఓ రాజా..ఉన్నాను నీ నీడగా
ఓ రాజా..ఉంటాను నీ తోడుగా 
చేరువలోనే దూరములేలా
రాధమ్మా..నా చెంత రావేలనే
రాధమ్మా..ఈ చింత నీ కోసమే
ఓ రాజా..ఉంటాను నీ తోడుగా

Tuesday, June 01, 2010

ఇద్దరు మొనగాళ్ళు--1966

సంగీతం::S.P.కోదండపాణి( శ్రీపతి పండితారాధ్యుల కోదండపాణి )
రచన::D.C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::ఘంటసాల, P.సుశీల 
మధు పిక్చర్స్ వారి
దర్శకత్వం::B.విఠలాచార్య

తారాగణం::కాంతారావు,కృష్ణకుమారి,కృష్ణ,సంధ్యారాణి,సుకన్య,నెల్లూరి కాంతారావు

పల్లవి::

చిరు చిరు చిరు చిరు నవ్వులు
చిరు చిరు చిరు చిరు నవ్వులు
నా చేతికి అందిన పువ్వులు
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హు హూ
తొలి తొలి తొలి తొలి చూపులు
నను కలవర పరిచే చూపులు..విరి చూపులు    

చిరు చిరు చిరు చిరు నవ్వులు
నా చేతికి అందిన పువ్వులు
తొలి తొలి తొలి తొలి చూపులు
నను కలవర పరిచే చూపులు..విరి చూపులు

చరణం::1

మల్లె తీగ నడిచిందంటే
నడిచిందంటే..నడిచిందంటే..నడిచిందంటే
మల్లె తీగ నడిచిందంటే
కల్ల మాట అనుకున్నాను
నీవు నడిచి పోతూ ఉంటే
నిజమే అనుకున్నాను

చిలిపి మదనుడున్నాడంటే
ఉన్నాడంటే..ఉన్నాడంటే..ఉన్నాడంటే
చిలిపి మదనుడున్నాడంటే
కలయేమో అనుకున్నాను
నిన్నెదురుగా చూస్తూ ఉంటే
నిజమే అంటున్నాను
ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ

చిరు చిరు చిరు చిరు నవ్వులు
నా చేతికి అందిన పువ్వులు
ఓహొ ఓహొ ఒహో
తొలి తొలి తొలి తొలి చూపులు
నను కలవర పరిచే చూపులు..విరి చూపులు

చరణం::2

మేడలోన నీవున్నావు
నీవున్నావు..నీవున్నావు..నీవున్నావు
మేడలోన నీవున్నావు..నీడలోన నేనున్నాను
నిండు వలపు నిచ్చెనవేససీ
నిన్నే కనుకొన్నాను

పలకరించు జాబిలి నీవు
జాబిలి నీవు..జాబిలి నీవు..జాబిలి నీవు
పలకరించు జాబిలి నీవు..పరవశించు కలువను నేననూ
నిన్నే కనుకొన్నాను
ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ

చిరు చిరు చిరు చిరు నవ్వులు
నా చేతికి అందిన పువ్వులు
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హు హూ
తొలి తొలి తొలి చూపులు
నను కలవరపచే చూపులు..విరి చూపులు

చిరు చిరు చిరు చిరు నవ్వులూ

Iddaru Monagaallu--1967
Music::S.P.Kodandapani
Lyrics::D.C.Narayana Reddi
Singer's::Ghantasaala,P.Suseela
Film Directed By::B.Vithalaachaarya
Cast::Kantha Rao,Krishna,Krishna Kumari,Sandhya Rani,Nellore Kantha Rao,Ramana Reddy, Kaikaala Satyanarayana,Ramadas.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

chiru chiru chiru chiru navvulu
chiru chiru chiru chiru navvulu
naa chEtiki andina puvvulu
mm mm mm mm hu huu
toli toli toli toli choopulu
nanu kalavara parichE choopulu..viri choopulu    

chiru chiru chiru chiru navvulu
naa chEtiki andina puvvulu
toli toli toli toli choopulu
nanu kalavara parichE choopulu..viri choopulu

::::1

malle teega naDichindanTE
naDichindanTE..naDichindanTE..naDichindanTE
malle teega naDichindanTE
kalla maaTa anukunnaanu
neevu naDichi pOtoo unTE
nijamE anukunnaanu

chilipi madanuDunnaaDanTE
unnaaDanTE..unnaaDanTE..unnaaDanTE
chilipi madanuDunnaaDanTE
kalayEmO anukunnaanu
ninnedurugaa choostuu unTE
nijamE anTunnaanu
O..O..O..O..O..O..O..O

chiru chiru chiru chiru navvulu
naa chEtiki andina puvvulu
Oho Oho ohO
toli toli toli toli choopulu
nanu kalavara parichE choopulu..viri choopulu

::::2

mEDalOna neevunnaavu
neevunnaavu..neevunnaavu..neevunnaavu
mEDalOna neevunnaavu..neeDalOna nEnunnaanu
ninDu valapu nichchenavEsasii
ninnE kanukonnaanu

palakarinchu jaabili neevu
jaabili neevu..jaabili neevu..jaabili neevu
palakarinchu jaabili neevu..paravaSinchu kaluvanu nEnanuu
ninnE kanukonnaanu
O..O..O..O..O..O..O..O

chiru chiru chiru chiru navvulu
naa chEtiki andina puvvulu
mm mm mm mm hu hoo..OO
toli toli toli choopulu
nanu kalavarapachE choopulu..viri choopulu


chiru chiru chiru chiru navvuluu