Friday, September 21, 2007

గులేబకావళి కథ --1962::ఆభేరి::రాగం" జోసప్ గారి స్వరమాధుర్యముతో సి.నారాయణ రెడ్డి గారి రచనలో భక్తి శౄంగారాలతో కలబోసి వీనులవిందుగా మన మనసులను దోచుకొన్న ఈ పాట "ఘంటసాల,సుశీల " గారి గొంతునుండి జాలువారిన మరో ఆణిముత్యంసంగీతం:::జొసెప్-క్రిష్ణ మూర్తి
రచన::C.నారాయణ రెడ్డి.
గానం: :ఘంటసాల, p.సుశీల!!ఆభేరి రాగ !!

నన్నుదోచుకొందువటే
వన్నెల దొరసాని
కన్నులలో దాచుకొందు
నిన్నె నా స్వామి
నిన్నె నా స్వామి....
నన్ను దోచుకొందువటే...

తరియించును నీ చల్లని
చరణమ్ముల నీడలోన
తరియించును నీ చల్లని
చరణమ్ముల నీడలోన
పూల దండ వోలే
కర్పూర కళిక వోలే
కర్పూర కళిక వోలే
యెంతటి నెరజాణవు
నా అంత రంగమందు నీవు
యెంతటి నెరజాణవు
నా అంత రంగమందు నీవు

కలకాలము వీడని
సంకెలలు వేసినావు
సంకెలలు వేసి నావు

!! నన్ను దోచుకొందువటే
నన్ను దోచుకొందువటే
వన్నెల దొరసాని
కన్నులలొ దాచుకొందు
నిన్నె నా స్వామి
నిన్నె నా స్వామి....
నన్ను దోచుకొందువటే... !!

నా మదియే మందిరమై
నీవే ఒక దేవతవై
నా మదియే మందిరమై
నీవే ఒక దేవతవై
వెలసినావు నాలో
నె కలసిపోదు నీలో
కలసి పోదు నీలో
యేనాటిదొ మన బంధం
యెరుగ రాని అనుబంధం
యేనాటిదొ మన బంధం
యెరుగ రాని అనుబంధం
యెన్ని యుగాలైన ఇది
ఇగిరి పోని గంధం
ఇగిరిపొని గంధం

!!! నన్ను దోచుకొందువటే
వన్నెల దొరసాని
కన్నులలొ దాచుకొందు
నిన్నె నా స్వామి
నిన్నె నా స్వామి....
నన్ను దోచుకొందువటే...!!!

ఆత్మీయులు--1969సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావ్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


ఆమె::అన్నయ్యకలలే పండెను చెల్లాయిమనసే నిండెను
బంగారుకాంతులేవో నేడే తొంగి చూసెను అన్నయ్యకలలే పండెను చెల్లాయిమనసే నిండెను

ఆమె::తోడునీడ నీవై లాలించే అన్నయా
తోడునీడ నీవై లాలించే అన్నయా
తల్లితండ్రి నీవై పాలించే అన్నయ్యా
నీ కన్న వేరే పెన్నిధి లేనే లేదు
నా పూర్వపుణ్యాల రూపమే నీవు
అన్నయ్యకలలే పండెను చెల్లాయిమనసే నిండెను

అతడు::రతనాల సుగుణాల రాణివినీవే
అన్నయ్య నయనాల ఆశవు నీవే
రతనాల సుగుణాల రాణివినీవే
అన్నయ్య నయనాల ఆశవు నీవే
నీవు మెట్టిన ఇల్లు నిత్యము విలసిల్లు
నీ నవ్వు సిరులొల్కు ముత్యాలజల్లు

ఆమె::అన్నయ్యకలలే పండెను చెల్లాయిమనసే నిండెను
బంగారుకాంతులేవో నేడే తొంగి చూసెను అన్నయ్యకలలే పండెను చెల్లాయిమనసే నిండెను

ఆమె::మా అన్నయ్య మనసె సిరిమల్లె పూవ్వెను
మా అన్నయ్య మనసె సిరిమల్లె పూవ్వెను
చెల్లి కంట తడివుంటే తల్లడిల్లేను

అతడు::నీ పూజలే నన్ను నడిపించు తల్లి
శతకోటి విజయాలు సాధించు చెల్లి

అన్నయ్యకలలే పండెను చెల్లాయిమనసే నిండెను
బంగారుకాంతులేవో నేడే తొంగి చూసెను అన్నయ్యకలలే పండెను చెల్లాయిమనసే నిండెను

ఆత్మీయులు--1969:: రాగం::ఆభేరి


సంగీతం::సాలూరి రాజేశ్వర రావ్
రచన::D.C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::ఘంటసాల,P. సుశీల


రాగం:::ఆభేరి

ఓ..చామంతి ఏమిటే ఈ వింత
ఈ చినవానికి కలిగేనేల గిలిగింతలేని పులకింత
ఓ...చిన్నారి చెల్లి పెళ్ళి జరిగింది
ఈ చిలకమ్మకు నాకు వరస కుదిరింది వలపు పెరిగింది

ఇన్నాళ్ళు ఈ వలపే ఏమాయే
నీ కన్నుల్లో ఈ మెరుపే కరువాయే
ఇన్నాళ్ళు ఈ వలపే ఏమాయే
నీ కన్నుల్లో ఈ మెరుపే కరువాయే
ఇన్నాళ్ళు నీ హొయలు చూసాను
నా యదలోనే పదిలంగా దాచాను వేచాను

ఓ.. చామంతి ఏమిటే ఈ వింత
ఈ చినవానికి కలిగేనేల గిలిగింతలేని పులకింత !!!


దూరాల గగనాల నీమేడ
ఓ దొరసాని నను కోరి గిగిరావా
దూరాల గగనాల నీమేడ
ఓ దొరసాని నను కోరి గిగిరావా
నీ మనసే పానుపుగా వలచేను
నీ ప్రాణంలో ప్రాణంగా నిలిచాను వలచాను
ఓ...చిన్నారి చెల్లి పెళ్ళి జరిగింది
ఈ చిలకమ్మకు నాకు వరస కుదిరింది వలపు పెరిగింది

ఆత్మీయులు--1969


సంగీతం::సాలూరు రాజేశ్వరరావు
రచన::దాశరధి
గానం::P.సుశీల

స్వాగతం ఓహో..చిలిపి నవ్వుల శ్రీవారు
సోగకనుల సైగచేస్తే ఆగలేని దొరగారు


కొంగుతగిలిందా పొంగిపోతారూ
కోరి రమ్మంటే బిగిసిపోతారూ
ఎందుకు ఎందుకు ఈ బింకమూ..
అలిగినకొలది అందము అబ్బాయ్గారి కోపము
పిలిచినప్రేయసికి ఇదేన కానుక
మీ కానుకా బెట్టు చాలును దొరగారు
స్వాగతం ఓహో..చిలిపినవ్వుల శ్రీవారు!!

అందమంతా విందుచేస్తే అదిరిపడతారే
పొందుకోరి చెంతచేర బెదిరిపోతారే
సరసమో విరసమో ఈ మౌనమూ..
అందిన చిన్నది చులకనా..
అందనిదెంతో తీయనా..
అవతలపెట్టండి తమాషాఫోజులు..
మహరాజులు..అధిక చక్కని దొరగారు


స్వాగతం ఓహో..చిలిపికనుల శ్రీవారూ
సోగకనుల సైగచేస్తే ఆగలేని దొరగారు

ఆత్మీయులు--1969::మోహన::రాగం


సంగీతం::S.రాజేశ్వర్ రావు
రచన::దాశరథి
గానం::P. సుశీల


రాగం::మోహన

మదిలో వీణలు మ్రోగే ఆశలెన్నో చెలరేగే
మదిలో వీణలు మ్రోగే ఆశలెన్నో చెలరేగే
కలనైన కనని ఆనందం ఇల లోన విరిసె ఈ నాడే

!! మదిలో వీణలు మ్రోగే ఆశలెన్నో చెలరేగే !!
సిగ్గు చాటున నా లేత వలపు మొగ్గ తొడిగిందీ
సిగ్గు చాటున నా లేత వలపు మొగ్గ తొడిగిందీ
పాల వెన్నెల స్నానాలు చేసి పూలు పూసింది

!! మదిలో వీణలు మ్రోగే ఆశలెన్నో చెలరేగే !!

కెరటాల వెలుగు చెంగలువా నెలరాజు పొందు కోరేను

కెర తాల వెలుగు చెంగలువా నెల రాజు పొందు కొరెను
అందల తారలై మెరిసి చెలి కాని చెంత చేరేను.

!! మదిలో వీణలు మ్రోగే ఆశలెన్నో చెలరేగే !!

రాధ లోని అనురాగమంత మాధవునిదేలే
వేను లోలుని రాగాల కోసం వేచి ఉన్నదిలే

!! మదిలో వీణలు మ్రోగే ఆశలెన్నో చెలరేగే !!

ఆత్మీయులు--1969


సంగీతం::శ్రీరాజేశ్వర రావ్
రచన::శ్రీ శ్రీ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


కళ్ళలో పెళ్ళి పందిరి కనపడసాగే
పల్లకిలోన ఊరేగే మహూర్తం మదిలో కదలాడే
కళ్ళలో పెళ్ళి పందిరి కనపడసాగే
పల్లకిలోన ఊరేగే మహూర్తం మదిలో కదలాడే

నుదుట కళ్యాణ తిలకముతో పసుపు పారాణి పదములతో
నుదుట కళ్యాణ తిలకముతో పసుపు పారాణి పదములతో
పెదవిపై కదిలే నగవులతో వధువునను ఓరగ చూస్తూంటే
జీవితాన పూలవాన
కళ్ళలో పెళ్ళి పందిరి కనపడసాగే
పల్లకిలోన ఊరేగే మహూర్తం మదిలో కదలాడే


సన్నాయి చల్లగ మ్రోగి సన్నీటి పన్నీటి జల్లులే రేగి
సన్నాయి చల్లగ మ్రోగి సన్నీటి పన్నీటి జల్లులే రేగి
మనసైన వరుడు దరిచేరి మెడలోన తాడి
కడుతూంటే జీవితాన పూలవాన


కళ్ళలో పెళ్ళి పందిరి కనపడసాగే
పల్లకిలోన ఊరేగే మహూర్తం మదిలో కదలాడే


వలపు హృదయాలు పులకించి
మధుర స్వప్నాలు ఫలియించి
వలపు హృదయాలు పులకించి
మధుర స్వప్నాలు ఫలియించి
లోకమే వెన్నెల వెలుగైతే
భావియే నందన వనమైతే
జీవితాన పూలవాన


కళ్ళలో పెళ్ళి పందిరి కనపడసాగే
పల్లకిలోన ఊరేగే మహూర్తం మదిలో కదలాడే