Wednesday, January 06, 2010

తిక్క శంకరయ్య--1968
సంగీతం::T.V.రాజు
రచన::C.నారాయణ రెడ్డి 
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల 

పల్లవి::

కోవెల ఎరుగని..దేవుడు కలడని
కోవెల ఎరుగని..దేవుడు కలడని
అనుకొంటినా నేను..ఏనాడు
కనుగొంటి కనుగొంటి..ఈనాడు

పలికే జాబిలి..ఇలపై కలదని
పలికే జాబిలి..ఇలపై కలదని
అనుకొంటినా నేను..ఏనాడు
కనుగొంటి కనుగొంటి..ఈనాడు
  
చరణం::1

ఇన్నాళ్ళుగా ఇన్నేళ్ళుగా..కన్నీట తపియించినాను
ఇన్నాళ్ళుగా ఇన్నేళ్ళుగా..కన్నీట తపియించినాను
నీ రాకతో..నీ మాటతో..నిలువెల్ల పులకించినాను
నిలువెల్ల..పులకించినాను..

కోవెల ఎరుగని..దేవుడు కలడని
అనుకొంటినా నేను..ఏనాడు 
కనుగొంటి కనుగొంటి..ఈనాడు
  
చరణం::2

ఇన్నాళ్ళుగా విరజాజిలా..ఈ కోనలో దాగినావు
ఇన్నాళ్ళుగా విరజాజిలా..ఈ కోనలో దాగినావు
ఈ వేళలో..నీవేలనో..నాలోన విరబూసినావు
నాలోన..విరబూసినావు
  
పలికే జాబిలి..ఇలపై కలదని
అనుకొంటినా నేను..ఏనాడు
కనుగొంటి కనుగొంటి..ఈనాడు
  
కోవెల ఎరుగని..దేవుడు కలడని
అనుకొంటినా నేను..ఏనాడు 
కనుగొంటి కనుగొంటి..ఈనాడు

ఆహా హా ఆ హాహహా..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్. 

కాంచన గంగ--1984

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు,S.జానకి


ల ల ల ల ల ల లా.....
ఓ ప్రియతమా..నా గగనమా
ఇంద్రుడెవ్వరూ..చంద్రుడెవ్వరూ
సిరిగల మగసిరి గల నీ జంటలో

ఓ ప్రియతమా..నా భువనమా
నవ్వులుండగా..మల్లెలెందుకూ
సిరిగల సొగసరి నీ జంటలో

లేత రంగు నీలి మబ్బు చీర కట్టుకొస్తా
తారలన్ని కోసుకొచ్చి తోరణలు చేస్తా
చందమామ సాన మీద చందనాలు తీస్తా
ఎండ వెండి మువ్వలన్ని నీకు దండలేస్తా

పువ్వులోని రవ్వలన్ని దోచుకుంటే..వసంతమే వడ్డించేది ఎలా ?
నీ నోటి ముత్యాలు రాలవులే...

కొంగులేని క్రొత్త ఈడు కోక పట్టి చూడు
ముద్దులన్ని మూటబెట్టి ముందు ముచ్చటాడు
వానవిల్లు చీరలోని వన్నెలెమో ఏడు
చిన్నదాని చీరకున్న మూరలేమో మూడు

చెంపలోని కెంపులన్ని రాలకుండా..వయ్యారాలే వడ్డించే వేళా
ఆరారు కాలాలు చాలవులే..హే..హే...హే..
.

కాంచన గంగ--1984


సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::నారాయణ రెడ్డి
గానం::SP.బాలు,S.జానకి


నీ తీయని పెదవులు అందకపోతే నిదరే రాదమ్మా
నీ కాటుక కళ్ళే నవ్వకపోతే కలలే రావమ్మా

నీవే..నీవే..నా ఆలపనా
నీలో..నేనే..ఉన్నా

నీ తీయని పెదవులు అందకపోతే నిదరే రాదమ్మా
నీ కాటుక కళ్ళే నవ్వకపోతే కలలే రావమ్మా

నీ అందమే..అరుదైనదీ
నా కోసమే..నీవున్నదీ
హద్దులు చెరిపేసీ..చిరుముద్దులు కలబోసీ
హద్దులు చెరిపేసి..చిరుముద్దులు కలబోసీ

పగలూ రేయీ ఊగాలమ్మ పరవళ్ళలో..

నీ తీయని పెదవులు అందకపోతే నిదరే రాదమ్మా
నీ కాటుక కళ్ళే నవ్వకపోతే కలలే రావమ్మా

ఏ గాలులూ..నిను తాకినా
నా గుండెలో..ఆవేదనా
వలపే మన సొంతం..ప్రతి మలుపూ రసవంతం
వలపే మన సొంతం..ప్రతి మలుపూ రసవంతం

కాగే విరహం కరగాలమ్మ కౌగిళ్ళలో ..

నీ తీయని పెదవులు అందకపోతే నిదరే రాదమ్మా
నీ కాటుక కళ్ళే నవ్వకపోతే కలలే రావమ్మా

నీవే..నీవే..నా ఆలపనా
నీలో..నేనే..ఉన్నా

నీ తీయని పెదవులు అందకపోతే నిదరే రాదమ్మా

ముత్యాల పల్లకి--1976
సంగీతం::సత్యం
రచన::మల్లెమాల
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల


సన్నాజాజికి గున్నామావికి పెళ్ళికుదిరిందీ..
మాటే మంతీ లేని వేణువు పాట పాడిందీ..
సన్నాజాజికి గున్నామావికి పెళ్ళికుదిరిందీ..
మాటే మంతీ లేని వేణువు పాట పాడిందీ..
ఆ..హాహహా ఆ ఆ...హాహహా ఆ ఆ...

గున్నా మావికి సన్నా జాజికి పెళ్ళి కుదిరిందీ..
నాదే గెలుపని మాలతీ లత నాట్యమాడిందీ..
గున్నా మావికి సన్నా జాజికి పెళ్ళి కుదిరిందీ..
నాదే గెలుపని మాలతీ లత నాట్యమాడిందీ..
ఆ..హాహహా ఆ ఆ...ఓహో.హోహ్హో..

పూచే వసంతాలు మా కళ్ళలో..
పూలే తలంబ్రాలు మా పెళ్ళిలో..
పూచే వసంతాలు మా కళ్ళలో..
పూలే తలంబ్రాలు మా పెళ్ళిలో..
విరికొమ్మా..చిరు రెమ్మా..
విరికొమ్మ చిరు రెమ్మ
పేరంటానికి రారమ్మా

సన్నాజాజికి గున్నామావికి పెళ్ళికుదిరిందీ..
మాటే మంతీ లేని వేణువు పాట పాడిందీ..
ఆ..హాహహా ఆ ఆ...హాహహా ఆ ఆ..

కలలే నిజాలాయె ఈ నాటికీ..
అలలే స్వరాలాయె మా పాటకీ
కలలే నిజాలాయె ఈ నాటికీ..
అలలే స్వరాలాయె మా పాటకీ
శ్రీరస్తూ...శుభమస్తూ..
శ్రీరస్తు..శుభమస్తు
అని మీరూ మీరు దీవించాలి

గున్నా మావికి సన్నా జాజికి పెళ్ళి కుదిరిందీ..
నాదే గెలుపని మాధవీ లత నాట్యమాడిందీ...
సన్నాజాజి కి గున్నా మావికి పెళ్ళికుదిరిందీ..
హాహాహా..మ్మ్..

ముత్యాల పల్లకి--1976::శ్రీ:::రాగంసంగీతం::సత్యం
రచన::మల్లెమాల
గానం::P.సుశీల


శ్రీ:::రాగం

తెల్లావారకముందె పల్లె లేచిందీ..
తనవారినందరినీ తట్టిలేపిందీ
ఆదమరచి నిద్రపోతున్న తొలికోడి
అదిరిపడి మేల్కొంది అదే పనిగ కూసింది
తెల్లావారకముందె పల్లె లేచిందీ..
తనవారినందరినీ తట్టిలేపిందీ

వెలుగు దుస్తులేసుకొని సూరీడూ..
తూర్పు తలుపు తోసుకొని వచ్చాడు..
పాడుచీకటికెంత భయమేసిందో..
పక్కదులుపుకొని ఒకే పరుగు తీసిందీ..
అది చూసీ..లతలన్నీ..పక్కున నవ్వాయి
ఆ నవ్వులే ఇంటింటా పువ్వులైనాయీ..
తెల్లావారకముందె పల్లె లేచిందీ..
తనవారినందరినీ తట్టిలేపిందీ

పాలవెల్లిలాంటి మనుషులూ..
పండువెన్నెల వంటీ మనసులూ
మల్లెపూల రాసివంటి మమతలూ
పల్లెసీమలో కోకొల్లలూ..
అనురాగం..అభిమానం..కవలపిల్లలూ
ఆ పిల్లలకూ పల్లెటూళ్ళు కన్నతల్లులూ...
తెల్లావారకముందె పల్లె లేచిందీ..
తనవారినందరినీ తట్టిలేపిందీ

కాంచన గంగ--1984

ఈ పాట ఇక్కడ క్లిక్ చేసి వినండి

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గాయకుడు::S.P.బాలు

పల్లవి::

వనిత...లత...కవిత..
మనలేవు లేక జత..

వనిత...లత...కవిత..
మనలేవు లేక జత..

ఇవ్వాలి చేయూత...
మనసివ్వడమే మమత..మనసివ్వడమే మమత..

వనిత...లత...కవిత
మనలేవు లేక జత..

చరణం::1

పూలు రాలి..నేలకూలి తీగబాల సాగలేదు..
చెట్టు లేక..అల్లుకోక..పువ్వు రాదు..నవ్వలేదు
మోడు మోడని తిట్టుకున్నా...తోడు విడిచేనా?
పులకరించే..కొత్త ఆశ, తొలగిపోయేనా

వనిత...లత...కవిత
మనలేవు లేక జత..

చరణం::2

ఆదరించే ప్రభుత లేక..కావ్య బాలా నిలువలేదు..
కవిత ఐనా.. వనిత ఐనా, ప్రేమ లేకా పెరగలేదు
చేదు చేదని తిట్టుకున్నా...చెలిమి విడిచేనా?
చేదు మింగి...తీపి నీకై, పంచ మరిచేనా

వనిత...లత...కవిత
మనలేవు లేక జత

తనది అన్నా..గూడు లేకా కన్నెబాలా బతుకలేదు..
నాది అన్న తోడు లేకా.. నిలువలేదు విలువలేదు!
పీడ పీడని తిట్టుకున్నా... నీడ విడిచేనా!
వెలుగులోన..నీడ లోన, నిన్నుమరిచేనా!!
వనిత... లత... కవిత
మనలేవు లేక జత!!