Saturday, November 21, 2009

బీదలపాట్లు--1972


























సంగీత::K.V.మహదేవన్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::ఘంటసాల
తారాగణం::అక్కినేని, కృష్ణకుమారి, గుమ్మడి, నాగయ్య, విజయలలిత

పల్లవి::

పాలనవ్వుల పాపాయీ..పసిడి పలుకుల పాపాయీ
నీ తల్లి ఆశలు నెరవేర్చగా..నేను జేవించి ఉన్నానమ్మా..ఆఆఆ   
పాలనవ్వుల పాపాయీ..పసిడి పలుకుల పాపాయీ

చరణం::1

నా యనువారే లేనివానికి..తీయనివరమై దొరికావమ్మా
నా యనువారే లేనివానికి..తీయనివరమై దొరికావమ్మా
కనుపాపగ నిను కాచుటకన్న..కోరిక లింకేవీ లేవమ్మా
కనుపాపగ నిను కాచుటకన్న..కోరిక లింకేవీ లేవమ్మా
నీవు దినమొక్క కళగా వెలగాలి..నా దీవెనలు నీతోడు నిలవాలి     
పాలనవ్వుల పాపాయీ..పసిడి పలుకుల పాపాయీ

చరణం::2

నా తల్లీ..నీ వెంతలోన..రతనాల బొమ్మగా ఎదిగావు
నా తల్లీ..నీ వెంతలోన..రతనాల బొమ్మగా ఎదిగావు
తనివితీర నినుచూడాలంటే..కనులు వేయైనా చాలవు 
తనివితీర నినుచూడాలంటే..కనులు వేయైనా చాలవు 
ఏ యింటి దీపమై నీవున్నా..ఆ యిల్లు కలకలలాడునమ్మా  
పాలనవ్వుల పాపాయీ..పసిడి పలుకుల పాపాయీ
నీ తల్లి ఆశలు నెరవేర్చగా..నేను జేవించి ఉన్నానమ్మా 
పాలనవ్వుల పాపాయీ..పసిడి పలుకుల పాపాయీ

బీదలపాట్లు--1972

























సంగీత::K.V.మహదేవన్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::ఘంటసాల
తారాగణం::అక్కినేని, కృష్ణకుమారి, గుమ్మడి, నాగయ్య, విజయలలిత

పల్లవి::

నేనెవరో తెలిసిందీ..నిజమేదో తెలిసిందీ
నిరాశతో తపియించే బ్రతుకున..ఆశారేఖ మెరిసిందీ         
నేనెవరో తెలిసిందీ..నిజమేదో తెలిసిందీ
నిరాశతో తపియించే బ్రతుకున..ఆశారేఖ మెరిసిందీ    

చరణం::1

నిరుపేదగ నే పుట్టాను..నిట్టూర్పులలో పెరిగాను
నిరుపేదగ నే పుట్టాను..నిట్టూర్పులలో పెరిగాను
చీకటి వెలుగుల పెనుగులాటయే..జీవితమని కనుగొన్నాను         
నేనెవరో..నే నెవరో తెలిసిందీ 

చరణం::2

కసిపెంచుకున్న నాగుండెను..కనీళ్ళతోనే కడిగాను
కసిపెంచుకున్న నాగుండెను..కనీళ్ళతోనే కడిగాను
ద్వేషం త్రుంచీ ప్రేమను పెంచీ..మనిషిగ జీవిస్తాను        
నేనెవరో..నే నెవరో తెలిసిందీ..ఈఈఈ  

చరణం::3

కూటికి కరువై కుమిలేవారికి..తోడు నీడగా ఉంటాను
కూటికి కరువై కుమిలేవారికి..తోడు నీడగా ఉంటాను
మానవసేవే మాధవసేవగా..నా బ్రతుకే తీర్చుకుంటాను    
నేనెవరో..నేనెవరో తెలిసిందీ 
నిరాశతో తపియించే బ్రతుకున..ఆశారేఖ మెరిసిందీ        
ఆశారేఖ మెరిసింది..ఆశారేఖ మెరిసింది ఆశారేఖ మెరిసింది

బీదలపాట్లు--1972




















సంగీత::K.V.మహదేవన్
రచన::కొసరాజు రాఘవయ్య
గానం::ఘంటసాల,P.B.శ్రీనివాస్,J.V.రాఘవులు
తారాగణం::అక్కినేని, కృష్ణకుమారి, గుమ్మడి, నాగయ్య, విజయలలిత

పల్లవి::

డబ్బులోనే వున్నదిరా..లోకమంతా
అది లేనివాడి బ్రతుకంతా..ఒకటే చింత 
డబ్బులోనే వున్నదిరా లోకమంతా..ఈ లోకమంతా 
అది లేనివాడి బ్రతుకంతా..ఒకటే చింత  

చరణం::1

డబ్బుంటేనే దేవుడు దర్శనాలు..యిస్తాడు
దర్శనాలు...యిస్తాడు
పాడు దొంగ సొమ్మైనా..పాలుపంచుకుంటాడు
పాలుపంచుకుంటాడు 
డబ్బుంటేనే దేవుడు దర్శనాలు..యిస్తాడు
దర్శనాలు...యిస్తాడు
పాడు దొంగ సొమ్మైనా..పాలుపంచుకుంటాడు
పాలుపంచుకుంటాడు 
పైసాయిస్తే పాపం..పరిహారం చేస్తాడూ
పైసాయిస్తే పాపం..పరిహారం చేస్తాడూ
అందులో ఉందిరా మహత్తు..గమ్మత్తు

డబ్బులోనే వున్నదిరా లోకమంతా..ఈ లోకమంతా 
అది లేనివాడి బ్రతుకంతా..ఒకటే చింత

చరణం::2

డబ్బొస్తే సుబ్బమ్మే సుబ్బలక్ష్మి..సుబ్బలక్ష్మి 
అసే ఒసే అనే దెల్ల అమ్మగోరు..అమ్మగోరు 
డబ్బొస్తే సుబ్బమ్మే సుబ్బలక్ష్మి..సుబ్బలక్ష్మి 
అసే ఒసే అనే దెల్ల అమ్మగోరు..అమ్మగోరు
అరె ఒరె అనే వాడే అయ్యగారు..ఒహో అయ్యగారు 
అరె ఒరె అనే వాడే అయ్యగారు..ఒహో అయ్యగారు  
ఇంతేరా ఈ లోకం..ఎవ్వరూ మర్చలేరు
డబ్బులోనే వున్నదిరా 

చరణం::3

ఉన్నవాణ్ణి పడగొట్టే..ఉద్దెశం మారాలి 
లేనివాణ్ణి ఉద్దరింప..ప్రయత్నాలు చేయాలి 
ఉన్నవాణ్ణి పడగొట్టే..ఉద్దెశం మారాలి 
లేనివాణ్ణి ఉద్దరింప..ప్రయత్నాలు చేయాలి 
మనసును మార్చుకుని..మంచినే పెంచుకుని
మనసును మార్చుకుని..మంచినే పెంచుకుని
అందరూ సుఖపడాలి..అభివృద్దికి రావాలి 
డబ్బులోనే ఉన్నదిరా..ఆ హ హ..

మంచిలోనె ఉన్నదిరా..లోకమంతా
అది లేనినాడు మనకంత..ఒకటే చింతా
మంచిలోనె ఉన్నదిరా లోకమంతా..ఈ లోకమంతా 
అది లేనినాడు మనకంత..ఒకటే చింతా
మంచిలోనె ఉన్నదిరా..లోకమంతా..ఆఆఆఆఆ