Sunday, September 30, 2007

రోజులు మారాయ్--1955

సంగీతం::మాష్టర్ వేణురచన::కోసరాజుగానం::జిక్కి


సంగీతం::మాస్టర్ వేణు

రచన::కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి
గానం::జిక్కీ , కృష్ణవేణి
వహిదారెహమాన్ నాట్యం చెసిన పాట  

ఈ సినిమాలో
వహీదా రెహ్మాన్ పరిచయమై హిందీ చిత్రసీమలో
హీరోయిన్ గా స్థిర పడింది. ఈ చిత్రంలో ఆమె ఓ నృత్య
సన్నివేశంలో మాస్టర్ వేణు సంగీత దర్శకత్వంలో జిక్కీ
గానం చేసిన ఏరువాక సాగారో రన్నా-చిన్నన్నపాటకు నృత్యం
చేసింది.

పల్లవి::

ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..
కల్లా కపటం కానని వాడా
లోకం పోకడ తెలియని వాడా                  
కల్లా కపటం కానని వాడా
లోకం పోకడ తెలియని వాడా
ఏరువాకా సాగారో రన్నో చిన్నన్నా
నీ కష్టమంతా తీరునురో రన్నో చిన్నన్నా

చరణం::1

నవధాన్యాలను గంపకెత్తుకుని
చద్ది యన్నము మూటగట్టుకుని
నవధాన్యాలను గంపకెత్తుకుని
చద్ది యన్నము మూటగట్టుకుని
ముల్లుగర్ర నువు చేత బట్టుకుని 
ఇల్లాలును నీ వెంటబెట్టుకుని
                   
ఏరువాకా సాగారో రన్నో చిన్నన్నా
నీ కష్టమంతా తీరునురో రన్నో చిన్నన్నా

చరణం::2

పడమట దిక్కున వరద గుడేసె
ఉరుముల మెరుపుల వానలు కురిసె           
పడమట దిక్కున వరద గుడేసె
ఉరుముల మెరుపుల వానలు కురిసె
వాగులు వంకలు వురవడి జేసె
ఎండిన బీళ్ళు చిగుళ్ళు వేసె
                    
ఏరువాకా సాగారో రన్నో చిన్నన్నా
నీ కష్టమంతా తీరునురో రన్నో చిన్నన్నా

చరణం::3

కోటేరును సరిజూసి పన్నుకో
యెలపట దాపట యెడ్ల దోలుకో
సాలు తప్పక కొంద వేసుకో
యిత్తనమ్ము యిసిరిసిరి జల్లుకో
                 
ఏరువాకా సాగారో రన్నో చిన్నన్నా
నీ కష్టమంతా తీరునురో రన్నో చిన్నన్నా

చరణం::4

పొలాలమ్ముకుని పోయేవారు
టౌనులొ మేడలు కట్టేవారు
బ్యాంకులొ డబ్బు దాచేవారు
ఈ తట్టిని గమనించరు వారు 
                   
ఏరువాకా సాగారో రన్నో చిన్నన్నా
నీ కష్టమంతా తీరునురో రన్నో చిన్నన్నా

చరణం::5

పల్లెటూళ్ళలో చల్లనివాళ్ళు
పాలిటిక్సుతో బ్రతికేవాళ్ళు
ప్రజాసేవయని అరచేవాళ్ళు                       
ప్రజాసేవయని అరచేవాళ్ళు 
ఒళ్ళు వంచి చాకిరికి మళ్ళరు 
                    
ఏరువాకా సాగారో రన్నో చిన్నన్నా
నీ కష్టమంతా తీరునురో రన్నో చిన్నన్నా

చరణం::6

పదవులు స్థిరమని భ్రమిసేవాళ్ళే
ఓట్లు గుంజి నిను మోసేవాళ్ళే
నీవే దిక్కని వత్తురు పదవో                        
నీవే దిక్కని వత్తురు పదవో
రోజులు మారాయ్..రోజులు మారాయ్
మారాయ్ మారాయ్..మారాయ్ రోజులు మారాయ్
        
ఏరువాకా సాగారో రన్నో చిన్నన్నా
నీ కష్టమంతా తీరునురో రన్నో చిన్నన్నా

కోడలు దిద్దిన కాపురం--1970 రాగం::సింధుబైరవి


సంగీతం:T.V.రాజు
రచన::D.C.నారాయణ రెడ్డి
గానం:Pసుశీల

తారాగణం::N.T.రామారావు,వాణిశ్రీ, జగ్గయ్య,సావిత్రి,రేలంగి,సూర్యకాంతం 

రాగం::సింధుబైరవి!!

నీ ధర్మం నీ సంఘం
నీదేశం నువు మరవద్దు
జాతిని నడిపి నీతిని నిలిపిన
మహనీయులనే మరవద్దు
మహనీయులనే మరవద్దు

1)సత్యంకోసం సతినే అమ్మిన దెవరూ ?
" హరిశ్చంద్రుడు "
2)తండ్రిమాటకై కానలకేగిన దెవరూ ?
" శ్రీరామచంద్రుడు "
3)అన్నసేవకై అంకితమైనది ఎవరన్నా ?
" లక్ష్మన్న "
4)పతిఏదైవమని తపించిపోయిన దెవరమ్మా ?
" సీతమ్మా "
ఆ పుణ్యమూర్తులు చూపిన మార్గం
అనుసరించుటే ధర్మం
అనుసరించుటే నీ ధర్మం

!!నీ ధర్మం నీసంగం !!

చేపకూటితో సమతను నేర్పిన
నాటి పలనాటి " బ్రహ్మన్న "
మేడిపండులా మెరిసే సంఘం
గుట్టువిప్పెను " వేమన్నా "
వితంతువుల విధి వ్రాతలు మార్చి
బ్రతుకును పండించే " కందుకూరి "
తెలుగు భారతిని ప్రజల భాషలో
తీరిచి దిద్దెను " గురుజాడా "
ఆ సంస్కర్తల ఆశయరంగం
నీవు నిలిచిన సంఘం
నీవునిలిచిన ఈ సంఘం

!! నీ ధర్మం నీ సంఘం !!

స్వతంత్ర భారత రథసారధియై
సమరాన ధూకే " నేతాజి "సత్యగ్రహమే సాధనమ్ముగా
స్వరాజ్యమే
తెచ్చె " బాపూజీ "
గుండె కెదురుగా గుండె నిలిపెను
" ఆంద్రకేసరి టంగుటూరి "తెలుగువారికొక రాష్రం కోరి
ఆహుతి ఆయెను " అమరజీవి "
ఆ దేశభక్తులు వెలసిన దేశం
నీవు పుట్టిన భారత దేశం
నీవు పుట్టిన భారత దేశం
!! నీ ధర్మం నీ సంఘం !!

సాక్షి--1967ఈ పాట మీకు వినాలని ఉందా ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి


సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల

అమ్మ కడుపు చల్లగా అత్త కడుపు చల్లగా బతకరా బతకరా పచ్చగా
నీకు నేనుంటా వెయ్యేళ్ళు తోడుగా నీడగా
అమ్మ కడుపు చల్లగా అత్త కడుపు చల్లగా బతకరా బతకరా పచ్చగా
నీకు నేనుంటా వెయ్యేళ్ళు తోడుగా నీడగా

నా మెడలో తాళిబొట్టు కట్టరా నా నుదట నిలువు బొట్టు పెట్టరా
నా మెడలో తాళిబొట్టు కట్టరా నా నుదట నిలువు బొట్టు పెట్టరా
నీ పెదవిమీద సిరునవ్వు సెరగదురా నీ సిగపూవుల రేకైనావాడదురా వాడదురా
బతకరా బతకరా పచ్చగా

చల్లని అయితేణికి మొక్కరా సన్నికల్లు మీదకాలు తొక్కరా
చల్లవేళ కంటనీరు వద్దురా నా నల్లపూసలే నీకు రక్షరా రక్షరా
బతకరా బతకరా పచ్చగా

నా కొంగు నీ చెంగూ ముడివేయరా నాచేయి నీ చేయి కలపరా
ఏడడుగులు నాతో నడవరా ఆ యముడైనా మనమద్దికి రాడురా రాడురా
బతకరా బతకరా పచ్చగా

అమ్మ కడుపు చల్లగా అత్త కడుపు చల్లగా బతకరా బతకరా పచ్చగా

సాక్షి--1967ఈ పాట మీకు వినాలని ఉందా ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి


సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆరుద్ర దాశరధి
గానం::మోహన్ రాజు


పదిమంది కోసం నిలబడ్డ నీకు ఫలితం ఏమిటి?
యమపాశం..ఫలితం ఏమిటి యమపాశం

ఎవరికి వారే ఈ లోకం రారు ఎవ్వరూ నీ కోసం
ఎవరికి వారే ఈ లోకం రారు ఎవ్వరూ నీ కోసం

నిజము నిప్పులాంటిదెప్పుడు..నిన్ను దహించకా తప్పదు
నిజము నిప్పులాంటిదెప్పుడు..నిన్ను దహించకా తప్పదు
లేదూ లేదురా న్యాయము..లేదూ లేదురా న్యాయము
నీకు చావు ఒక్కటే సాయము..
నిట్టూర్చే భూమి..నిదురించే గాలి..నిను చూసి నవ్వింది ఆకాశం

ఎవరికి వారే ఈ లోకం రారు ఎవ్వరూ నీ కోసం

వేసిన తలుపులు తియ్యరు..మూసిన కన్నులు తెరవరు
వేసిన తలుపులు తియ్యరు..మూసిన కన్నులు తెరవరు
ఎంత పిలచినా పలకరు..ఎంత పిలచినా పలకరు
నీకై రవంత కన్నీరు విడవరు...
చుట్టాలు లేరు..పక్కాలు లేరు..నీ నీడతో చేయీ సావాసం

ఎవరికి వారే ఈ లోకం రారు ఎవ్వరూ నీ కోసం

చందమామ నిజము చూడకు..చూసినా సాక్ష్యము చెప్పకు
చందమామ నిజము చూడకు..చూసినా..సాక్ష్యము చెప్పకు
పరిగెత్తి వస్తోంది రాహువు..అయ్యో తరిగి పోతున్నాది ఆయువు
పరిగెత్తి వస్తోంది రాహువు..అయ్యో తరిగి పోతున్నాది ఆయువు
దైవానికైనా దయ లేదు లేదు..ఒంటిగా చేరవోయ్ కైలాసం
రారు రారు రారు నీ కోసం..ఎవరికి వారే ఈ లోకం
రారు రారు..

వాగ్దానం--1961::హరికథ::రాగమాలికహరికథ !! రాగమాలిక !!

సంగీతం: పెండ్యాల
రచన:పోతన,కరుణశ్రీ,శ్రీశ్రీ
గానం: ఘంటసాల

!! కానడ రాగం !!

శ్రీ నగజా తనయం సహృదయం 2
చింతయామి సదయం త్రిజగన్మహోదయం
శ్రీ నగజా తనయం సహృదయం

శ్రీరామ భక్తులారా ! ఇది సీతా కల్యాణ సత్కథ. నలభైరోజుల
నుండి చెప్పిన కథ చెప్పినచోట చెప్పకుండ చెప్పుకొస్తున్నాను. అంచేత
కించిత్తు గాత్ర సౌలభ్యానికి అభ్యంతరం ఏర్పడినట్లు తోస్తుంది.
నాయనా కాస్త పాలు మిరియాలు !

చిత్తం. సిద్ధం.

భక్తులారా ! సీతామహాదేవి స్వయంవరానికి ముల్లోకాల నుంచి విచ్చేసిన
వీరాధివీరులలో అందరిని ఆకర్శించిన ఒకే ఒక దివ్యసుందరమూర్తి
ఆహా, అతడెవరయ్యా అంటే -

!! శంకరా భరణ రాగం !!

రఘురాముడు
రమణీయ వినీల ఘనశ్యాముడు 2
వాడు, నెలరేడు, సరిజోడు, మొనగాడ
వాని కనులు మగమీల నేలురా
వాని నగవు రతనాల జాలురా (వాని కనులు)
వాని చూచి మగవారలైన మైమరచి
మరుల్కొనెడు మరోమరుడు, మనోహరుడు (రఘు రాముడు)

ఆ ప్రకారంబుగా విజయం చేస్తున్న శ్రీరామచంద్రమూర్తిని అంతహ్పు
గవాక్శం నుండి సీతాదేవి ఓరకంట చూచినదై చెంగటనున్న చెలికత్తెతో

!! మోహన రాగం !!

ఎంత సొగసుగాడే 2
మన నింతలోనె దోచినాడే (ఎంత)
మోము కలువ రేడే 2
నా నోము ఫలము వీడే
శ్యామలాభిరాముని చూడగ
నా మది వివశమాయె నేడే (ఎంత)

ఇక్కడ సీతాదేవి ఇలా పరవశయైయుండగా,అక్కడ స్వయంవర సభా
మంటపంలో జనకమహీపతి సభాసదులను చూచి -

!! తోడి రాగం !!

అనియెనిట్లు, ఓ యనఘులార నా యనుగుపుత్రి సీతా
వినయాధిక సద్గుణవ్రాత, ముఖవిజిత లలిత జలజాత
ముక్కంటి వింటి నెక్కిడ దాలిన ఎక్కటి జోదును నేడు
మక్కువ మీరగ వరించి మల్లెలమాలవైచి పెండ్లాడు !

అని ఈ ప్రకారం జనకమహారాజు ప్రకటించగానే సభలోనివారందరూ
ఎక్కడివారక్కడ చల్లబడిపోయారట.మహావీరుడైన రావణాసురుడు
కూడ " హా ! ఇది నా ఆరాధ్యదైవమగు పరమేశ్వరుని శాపము ! దీనిని
స్పృచించుటయే మహాపాపము"అని అనుకొనినవాడై వెనుతిరిగిపోయాడట.
తదనంతరంబున -

!! శ్రీ రాగం !!

ఇనకుల తిలకుడు నిలకడ గల క్రొ క్కారు మెరుపువలె నిల్చి
తన గురువగు విశ్వామిత్రుని ఆశీర్వాదం తలదాల్చి
సదమల మదగజ గమనముతోడ స్వయంవర వేదిక చెంత
మదన విరోధి శరాసనముని తనకరమున బూనిన యంత

!! కేదారగౌళ రాగం !!

పెళ్ళుమనె విల్లు గంటలు ఘల్లుమనె,
గుభిల్లుమనె గుండె నృపులకు,ఝల్లుమనియె
జానకీ దేహముం ఒక్క నిమేశమునందె
నయం జయమును భయము విస్మయముగదుర !

శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హారి
భక్తులందరూ చాలా నిద్రావస్థలో ఉన్నట్టుగావుంది.మరొక్కసారి జై
శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హారి ! భక్తులారా ! ఆవిధంగా శ్రీరామ
చంద్రమూర్తి శివధనుర్భంగము కావించినాడుట.అంతట

!! కల్యాణి రాగం !!

భూతలనాధుడు రాముడు
ప్రీతుండై పెండ్లియాడె పృధుగుణ మణి సంఘాతం భాగ్యోపేతం సీతం
భుతలనాధుడు రాముడు ప్రీతుండై పెండ్లియాడె
శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హారి !!!

Saturday, September 29, 2007

చింతామణి--1956
మూలం::చింతామణి నాటకము
రచన::కాళ్ళకూరి నారాయణ రావు
గానం::ఘంటసాల వెంకటేశ్వర రావు
సంగీతం::అద్దేపల్లి రామారావు, టి.వి.రాజు
సంగీత పర్యవేక్షణ::పి.భానుమతి

కష్ట భరితంబు బహుళ దుఃఖప్రదంబు
సారరహితంబునైన సంసారమందు
భార్యయను స్వర్గమొకటి కల్పనము చేసె
పురుషులనిమిత్తము పురాణ పూరుషుండు!!

అర్ధాంగ లక్ష్మియైనట్టి యిల్లాలిని తమయింటి దాసిగా తలచువారు
చూడు..
అర్ధాంగ లక్ష్మియైనట్టి యిల్లాలిని తమయింటి దాసిగా తలచువారు
చీటికి మాటికి చిరబురలాడుచు పెండ్లాము నూరక యేడ్పించువారు
పడపుగత్తెల ఇండ్ల బానిసెంచై ధర్మపత్ని యన్నను మండిపడెడివారు
బయట నెల్లరచేత పడివచ్చి యింటను పొలతినూరక తిట్టి పోయువారు
పెట్టుపోతల పట్లగలట్టి లోటు తిట్టుకొట్టులతోడను తీర్చువారు
ఖలులు, కఠినులు, హీనులు, కలుషమతులు కలరు పురుషులలోన పెక్కండ్రు నిజము

మంచి మనసులు--1962సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం ::ఘంటసాల


అహో ఆంధ్ర భోజా శ్రి కృష్ణా దేవరాయా
విజయ నగర సామ్రాజ్య నిర్మాణ తేజో విరాజా
ఈ శిధిలాలలో చిరంజీవివైనావయా

శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు
శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు
మన వాళ్ళు సృష్టికే అందాలు తెచ్చినారు
శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు...
కను చూపు కరువైన వారికైనా
కను చూపు కరువైన వారికైనా
కనిపించి కనువిందు కలిగించు రీతిగా
శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు...

ఒకవైపు ఉర్రూతలూపు కవనాలు
ఒకప్రక్క ఉరికించు యుద్ధ భేరీలు
ఒకచెంప శృంగారమొలుకు నాట్యాలు
నవరసాలొలిగించు నగరానికొచ్హాము
కనులు లేవని నీవు కలత పడవలదు
కనులు లేవని నీవు కలత పడవలదు
నా కనులు నీవిగా చేసికొని చూడు
శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు
మన వాళ్ళు సృష్టికే అందాలు తెచ్చినారు
శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు...

ఏక శిల రధముపై లోకేశు ఒడిలోన
ఓరచూపుల దేవి ఊరేగి రాగా
రాతి స్తంభాలకే చేతనత్వము కలిగి
సరిగమ పదనిస స్వరములే పాడగా
కొంగు ముడి వేసుకొని క్రొత్త దంపతులు
కొంగు ముడి వేసుకొని క్రొత్త దంపతులు
కొడుకు పుట్టాలని కోరుతున్నారని
శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు
మన వాళ్ళు సృష్టికే అందాలు తెచ్చినారు
శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు...

రాజులే పోయినా రాజ్యాలు కూలినా
కాలాలు పోయినా గాల్పులే వీచినా
మనుజులే దనుజులై మట్టి పాల్జేసినా అ......
చెదరనీ కదలనీ శిల్పాలవలెనె నీవు నా హౄదయాన
నిత్యమై సత్యమై నిలిచి వుందువు చెలి నిజమునా జాబిలి

మంచి మనసులు--1962సాహిత్యం::ఆరుద్ర
గాత్రం::P.సుశీల
సంగీతం::KV.మహదేవన్
దర్శకత్వం::ఆదుర్తి సుబ్బారావు

తారాగణం::నాగేశ్వరరావు,సావిత్రి,షావుకారు జానకి,ఎస్వి.రంగారావు,సూర్యకాంతం.


ఏవండోయ్ శ్రీవారు ఒక చిన్నమాట
ఏ ఊరు వెళతారు ఏది కాని వేళ
ఏవండోయ్ శ్రీవారు ఒక చిన్నమాట
ఏ ఊరు వెళతారు ఏది కాని వేళ
ఏవండోయ్... హొయ్

పసివాని చూచుటకీ తొందర
మైమరిచి ముద్దాడి లాలింతుర
లులులుల ఆయి లులులుల ఆయి
ఉహు ఉహు ఉహు ఉహు
పసివాని చూచుటకీ తొందర
మైమరిచి ముద్దాడి లాలింతుర
శ్రీమతికి బహుమతిగ ఏమిత్తురో
ఇచ్చేందుకు ఏముంది మీదగ్గర


ఏవండోయ్...

ఏవండోయ్ శ్రీవారు ఒక చిన్నమాట
ఏ ఊరు వెళతారు ఏది కాని వేళ
ఏవండోయ్ హొయ్ !!

అబ్బాయి పోలిక ఈ తండ్రిదా
అపురూపమైన ఆ తల్లిదా
ఒహొహొ ఓ
అబ్బాయి పోలిక ఈ తండ్రిదా
అపురూపమైన ఆ తల్లిదా
అయగారి అందాలు రానిచ్చినా
ఈ బుద్ది రానీకు భగవంతుడా...

!! ఏవండోయ్....


ఏవండోయ్ శ్రీవారు ఒక చిన్నమాట
ఏ ఊరు వెళతారు ఏది కాని వేళ
ఏవండోయ్ హొయ్ !!

ప్రియమైన మా ఇల్లు విడనాడి పోతే
తలదాచుకొన మీకు తావైన లేదే
అయ్యో పాపం
ప్రియమైన మా ఇల్లు విడనాడి పోతే
తలదాచుకొన మీకు తావైన లేదే
కపటాలు మానేసి నా మదిలోన
కపటాలు మానేసి నా మదిలోన
కాపురము చేయండి కలకాలము

!! ఏవండోయ్ శ్రీవారు ఒక చిన్నమాట
ఏ ఊరు వెళతారు ఏది కాని వేళ
ఏవండోయ్ హొయ్ హొయ్ హొయ్ !!

మంచి మనసులు--1962::హిందోళ::రాగంసంగీతం::KVమహాదేవన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల , P.సుశీల

హిందోళ::రాగం


:::

నన్ను వదలి నీవు పోలేవులే అది నిజములే
పూవులేక తావి నిలువలేదులే లేదులే
నన్ను వదలి నీవు పోలేవులే అది నిజములే
పూవులేక తావి నిలువలేదులే లేదులే

తావిలేని పూవు విలువు లేనిదే ఇది నిజములే
నేను లేని నీవు లేనే లేవులే లేవులే
తావిలేని పూవు విలువు లేనిదే ఇది నిజములే
నేను లేని నీవు లేనే లేవులే లేవులే


నా మనసే చిక్కుకొని నీ చూపులవలలో
నా వయసు నా సొగసు నిండెను నీమదిలో
నా మనసే చిక్కుకొని నీ చూపులవలలో
నా వయసు నా సొగసు నిండెను నీమదిలో
చిరకాలపు నా కలలే ఈనాటికి నిజమాయె
చిరకాలపు నా కలలే ఈనాటికి నిజమాయె
దూరదూర తీరాలు చేరువైపోయె
తావిలేని పూవు విలువు లేనిదే ఇది నిజములే
నేను లేని నీవు లేనే లేవులే లేవులే


సిగ్గుతెరలలో కనులు దించుకొని తలను వంచుకొని
బుగ్గమీద పెళ్ళిబొట్టు ముద్దులాడ
సిగ్గుతెరలలో కనులు దించుకొని తలను వంచుకొని
బుగ్గమీద పెళ్ళిబొట్టు ముద్దులాడ
రంగులీను నీమెడలో బంగారపు తాళిగట్టి
పొంగిపోవు శుభదినం రానున్నదిలే ఓ ఓ ఓ
నన్ను వదలి నీవు పోలేవులే అది నిజములే
పూవులేక తావి నిలువలేదులే లేదులే


తొలినాటి రేయి తడబాటు పడుతూ మెలెమెల్లగా నీవు రాగ
నీ మేని హొయలు నీలొని వగలు నాలోన గిలిగింతలిడగా
హృదయాలు కలిసి ఉయ్యాలలూగి ఆకాశమే అందుకొనగా
పైపైకి సాగే మేఘాలదాటి కనరాని లోకాలు కనగా
అహ ఒహొ ఉహు..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..అ..అ...
ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..
నిన్ను వదిలి నేను పోలేనులే అది నిజములే
నీవులేని నేను లేనే లేనులే
నిన్ను వదిలి నేను పోలేనులే అది నిజములే
నీవులేని నేను లేనే లేనులే

చరణదాసి--1956


చరణదాసి--1956
సంగీతం::సాలూరు రాజేశ్వరరావు
రచన::సముద్రాల
గానం::ఘంటసాల,లీల
హిందోళ :: రాగం

ఆ..ఆ..
ఆ..ఆ..

గులాబీల తావులీనే కులాసాల జీవితాల
విలాసాలివే, వికాసాలివే

ఇదే ప్రేమ జీవితాల వరాలౌను ప్రేయసి
గులాబీల తావులీనే కులాసాల జీవితాల
విలాసాలివే, వికాసాలివే

ఇదే ప్రేమ జీవితాల వరాలౌను ప్రేయసి
మానస సీమల, మాయని ప్రేమల
మాధురులెపుడూ మారవుగా
మారవులే...మారవులే

ప్రమాణముగా
మారవులే
ప్రమాణముగా
జీవన తారవు, దేవివి నీవే
జీవన తారవు, దేవివి నీవే

గులాబీల తావులీనే కులాసాల జీవితాల
మనజాలినా.. అదే చాలులే..
ఇదే ప్రేమ జీవితాల వరించే వరాలుగా
ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..
ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..

మంచి మనసులు--1962
రచన::కోసరాజు
సంగీతం::మహాదేవన్.K V
గానం::ఘంటసాల,జమునా రాణి


మామ మామ మామ మామ మామ మామ
ఏమె ఏమె భామ... ఏమె ఏమె భామ
పట్టుకుంటె కందిపోవు పండువంటి చిన్నదుంటె
చుట్టు చుట్టు తిరుగుతారు మరియాద
పట్టుకుంటె కందిపోవు పండువంటి చిన్నదుంటె
చుట్టు చుట్టు తిరుగుతారు మరియాద
తాళి కాట్టకుండ ముట్టుకుంటె తప్పుకాదా
మామ మామ మామ మామ మామ మామ 2!!

వాలు వాలు చూపులతో గాలమేసి లాగి లాగి
ప్రేమలోకి దింపువాళ్ళు మీరు కాదా..ఒహొ
వాలు వాలు చూపులతో గాలమేసి లాగి లాగి
ప్రేమలోకి దింపువాళ్ళు మీరు కాదా
చెయ్యి వెయ్యబోతె బెదురుతారు వింత గాదా
ఏమె ఏమె భామ... ఏమె ఏమె భామ !!

1)నీవాళ్ళు నావాళ్ళు రాకనే మనకు నెత్తిమీద అక్షింతలు పడకనే....
నీవాళ్ళు నావాళ్ళు రాకనే మనకు నెత్తిమీద అక్షింతలు పడకనే
సిగ్గు దాచి ఒహొ..
సిగ్గు దాచి ఒకరొకరు సిగను పూలు కట్టుకోని
టింగు రంగ అంటు ఊరు తిరగొచ్చును
లోకం తెలుసుకోక మొగవాళ్ళు మెలగొచ్చునా
మామ మామ మామ మామ మామ మామ 2 !!

హోయ్..హోయ్...హోయ్..హోయ్....

2) కళ్ళు కళ్ళు కలుసుకొను రాక ముందే
అహ కప్పుకున్న సిగ్గు జారి పోకముందే
కళ్ళు కళ్ళు కలుసుకొను రాక ముందే
అహ కప్పుకున్న సిగ్గు జారి పోకముందే
మాయజేసి ఒహో..మరులుగొల్పి ఒహొ.. మాయజేసి మరులుగొల్పి
మాటలోని మాటగల్పి మధురమైన మా మనసు దోచవచ్చ్హునా
నీవు మర్మమడిగి ఈ మాట అడగవచ్చునా..
ఏమె ఏమె భామ... ఏమె ఏమె భామ 2 !!

3)పడుచు పిల్ల కంట పడితె వెంట పడుదురు
అబ్బొ వలపంత వొలకబోసి ఆశ పెడుదురు..
పడుచు పిల్ల కంట పడితె వెంట పడుదురు
అబ్బొ వలపంత వొలకబోసి ఆశ పెడుదురు..
పువ్వు మీద ఒహో..
పువ్వు పువ్వు మీద వాలు పోతు తేనెటీగవంటి
మొగవాళ్ళ జిత్తులన్ని తెలుసులేవయ్య...
మా బుద్ది ముందు కధలన్ని విన్నవయ్యా
మామ మామ మామ మామ మామ మామ 2

హోయ్..హోయ్........హోయ్..హోయ్....

4) కొత్త కొత్త మోజుల్నీ కోరువారు
రోజు చిత్రంగా వేషాలు మార్చువారు
కొత్త కొత్త మోజుల్నీ కోరువారు
రోజు చిత్రంగా వేషాలు మార్చువారు
టక్కరోళ్ళుంటారు టక్కులు జేస్తుంటారు
నీవు జెపు మాట కూడ నిజమేనులే హోయ్..
దేహం దూరంగా ఉన్నపుడే జోరౌనులే
ఔనె ఔనే భామా....ఔనె ఔనే భామా...
కట్టుబాటు ఉండాలి గౌరవంగా బతకాలి
ఆత్రపడక కొంతకాలం ఆగుదామయా...
కట్టుబాటు ఉండాలి గౌరవంగా బతకాలి
ఆత్రపడక కొంతకాలం ఆగుదామయా
ఫెళ్ళున పెళ్ళైతే ఇద్దరికి అడ్డు లేదయ్యా..

మామ మామ మామ మామ మామ మామ 2 !!

చింతామణి--1956
సంగీతం::కీ.శే.అద్దేపల్లి రామారావు
రచన::రావూరు వేంకటసత్యనారాయణరావు
గానం::P.భానుమతి


రావోయి..రావోయి..
రావోయి రావోయి ఓ మాధవా..
రావోయి రావోయి ఓ మాధవా..
అందాల రాధా అలిగింది బేగి రావోయి..

రావోయి రావోయి ఓ మాధవా..
అందాల రాణి అలిగింది బేగి రావోయి
రావోయి రావోయి ఓ మాధవా..

పొదరింటి నీడలలో పొంచింది రాధ
పొదరింటి నీడలలో పొంచింది రాధా
ఎదురుతెన్నులు చూచి విసిగింది రాధ
ఎదురుతెన్నులు చూచి విసిగింది రాధ
ఇంక జాగేల మురళీ.. మోహన
బేగి రావోయి రావోయి ఓ మాధవా ...
అందాల రాధా అలిగింది బేగి రావోయి
రావోయి రావోయి ఓ మాధవా ..

ఊదుమురా యమునా విహారి..నీ మురళీ
ఊదుమురా యమునా విహారి..నీ మురళీ
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..
ఒద్దుమురా యమునా విహారి..నీ మురళీ
ఊగునురా నీ రాధ ఆనంద డోళా
ఊగునురా నీ రాధ ఆనంద డోళా..
ఇంక జాగేల మురళీ..మోహన
బేగి రావోయి రావోయి ఓ మాధవా
అందాల రాణి అలిగింది బేగి రావోయి
రావోయి రావోయి ఓ మాధవా..

తన ప్రేమ వేణువులో దాచింది రాధా
తన ప్రేమ వేణువులో దాచింది రాధా
అనురాగ రాగ సుధ అందించవేళా
అనురాగ రాగ సుధ అందించవేళా..
ఇంక జాగేల మురళీ..మోహన
బేగి రావోయి రావోయి ఓ మాధవా
రావోయి రావోయి ఓ మాధవా..
అందాల రాధా అలిగింది బేగి రావోయి
రావోయి రావోయి ఓ మాధవా..ఆ..ఆ..

Friday, September 28, 2007

ఇల్లరికం--1959::యదుకుల కాంభోజి::రాగంఈ పాట ఇక్కడ వినండి
సంగీతం::T.చలపతి రావ్
రచన::కోసరాజు
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


యదుకుల కాంభోజి::రాగం  

(పహడి హిందుస్తానీ రాగం )

అడిగిందానికి చెప్పి ఎదురాడక ప్రశ్నను విప్పి
నిల్చెదవా గెల్చెదవా ఓహో చిన్నదానా

అడిగిందానికి చెపుతా ఎంతైనా పందెం గడతా
నిల్చెదనోయ్ గెల్చెదనోయ్ ఓహో చిన్నవాడా

ఒంటికాలిపై నుండి హఠ యోగ ముద్రలో నుండి (2)
గుట్టుగ తన పని సాధించునది వివరిస్తావా ఏదది

(అడిగిందానికి చెప్పి...)

ముక్కు మూరెడే యౌను అది కొక్కుకు మని గొణిగేను (2)
కొంగ జపమని ప్రసిద్ధియేను ముందుకు వచ్చి కాదను

(అడిగిందానికి చెపుతా...)

వాయువేగమును మించి లోకాలన్ని గాలించి (2)
గడియలోననే ఉన్న చోటికే వడిగా చేరేదేదది

(అడిగిందానికి చెప్పి...)

రాకెట్టని అనుకోను అది స్పూట్నిక్ అనలేను (2)
ముమ్మాటికి అది మనసేను ముందుకు వచ్చి కాదను

అడిగిందానికి చెపుతా..

దానమిచ్చి చెడెనెవ్వడు
కర్ణుడు
కర్ణుడు
తప్పు తప్పు బలి చక్రవర్తి
హే బలి చక్రవర్తి

జూదానికి నిపుణుండెవ్వడు
ధర్మజుడు
ధర్మజుడు
తప్పు తప్పు శకుని
హే శకుని

అన్నదమ్ముల పోరాటంలో సందు జూచుకొని కూల్చిందెవడు
భీముడు
భీముడు
తప్పు తప్పు రాముడు
హే రాముడు శ్రీ రాముడు శ్రీ రాముడు

ఇల్లరికం--1959 రాగం::యదుకుల కాంభోజిసంగీతం::T.చలపతి 
రచన::కోసరాజు రాఘవయ్య గానం::మాధవపెద్ది సత్యం
తారాగణం::అక్కినేని,జమున,రమణారెడ్డి,గుమ్మడి,రేలంగి,గిరిజ,

ఆర్.నాగేశ్వరరావు,సి.ఎస్.ఆర్.ఆంజనేయులు
రాగం::యదుకుల కాంభోజి

చాన్స్ భలే చాన్స్..భలే చన్స్ లే భ లే చన్స్ లే
లలలాం లలలాం లక్కీ చాన్స్ లే
భలే చాన్స్ లే
ఇల్లరికంలో వున్నమాజా...
ఇల్లరికంలో వున్న మజా
అది అనుభవుంచితే తెలియునులే
భలే చాన్స్ లే

అత్తమామలకు ఒక్క కూతురౌ
అదౄస్ట యొగం పడితే
అత్తమామలకు ఒక్క కూతురౌ
అదౄస్ట యొగం పడితే
బావమరుదులే లేకుంటే
ఇంటల్లుడిదేలే అధికారం
భలే చన్స్ లే

గంజిపోసినా అమౄతంలాగా
కమ్మగవుందనుకొంటే
బహు కమ్మగవుందంకొంటే
ఛి...ఛా...ఛి ఛా యన్నా
చిరాకు పడక దులపరించుకొని
పొయ్యేవాడికి
భలే చాన్స్ లే
ఇల్లరికంలో వున్నమజా
ఇల్లరికంలో వున్నమజా
అది అనుభవించితే తెలియునులే
భలే చాన్స్ లే

జుట్టుపట్టుకొని భైటి కీడ్చినా
చూరుపట్టుకొని వేలాడీ..ఈ...ఈ...
జుట్టుపట్టుకొని భైటి కీడ్చినా
చూరుపట్టుకొని వేలాడీ
దుషణ భూషణ శిరచ్చారములు
ఆశీసులుగా తలచేవాడికి
భలే చాన్స్ లే...అహా..అహా..
భలే చాన్స్ లే
భలే చాన్స్ లే భలే చాన్స్ లే
లలలాం లలలాం లక్కీ చాన్స్ లే
భలే చాన్స్ లే
ఇల్లరికంలో వున్నమజా...
ఇల్లరికంలో వున్నమజా ..
అది అనుభవుంచితే తెలియునులే
భలే చాన్స్ లే....

అణిగీ మణిగీ వున్నామంటే
అంతా మనకే చిక్కేది
అణిగీ మణిగీ వున్నామంటే
అంతా మనకే చిక్కేది
మామ లోభి అయి కూడబెట్టితే
మనకే కాదా దక్కేది
అది మనకే కాదా దక్కేది
ఇహ మనకే కాదా దక్కేది
అది మనకే ఇహ మనకే అది మనకే
మనకే మనకే మనకే...
మ మ మ మనకే...

ఇల్లరికం--1959: :కల్యాణి::రాగంDirector : Prakasha Rao T
సంగీతం::T.చలపతి రావ్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

తారాగణం::అక్కినేని,జమున,రమణారెడ్డి,గుమ్మడి,రేలంగి,గిరిజ,
R.నాగేశ్వరరావు,C.S.R..ఆంజనేయులు

:::

నేడు శ్రీవారికి మేమంటే పరాకా
తగని బలే చిరాకా ఎందుకో?
తగని బలే చిరాకా.. ఆ......
నేడు శ్రీవారికి మేమంటే పరాకా!!

మొదట మొగవారు వేస్తారు వేషాలు
పెళ్ళి కాగానె చేస్తారు మోసాలు
ఆఅ....
ఆడవారంటే శాంత స్వరూపాలే
కోప తాపాలు రావండీ పాపం

కోరి చేరిన మనసు జేత చిక్కిన అలుసు
కోరి చేరిన మనసు జేత చిక్కిన అలుసు
కొసకు ఎడబాటు అలవాటు చేస్తారు

!! నేడు శ్రీమతికి మాతోటి వివాదం
తగువే బలే వినోదం ఎందుకో ?
తగువే బలే వినోదం......
నేడు శ్రీమతికి మాతోటి వివాదం !!
వారి మనసైతే వస్తారు ఆడవారు
చేరరమ్మంటే రానే రారు
ఆఅ.......
తెలుసుకున్నారు స్త్రీల స్వభావాలు
తెలిసి తీర్చారు ముద్దు మురిపాలు

అలుక సరదా మీకు అదే వేడుక మాకు
అలుక సరదా మీకు అదే వేడుక మాకు
కడకు మురిపించి గెలిచేది మీరేలే

ప్రణయ కలహాల సరసాలే వినోదం
నిజమే బలే వినోదం...ఆఅ....
నిజమే బలేవినోదం...ఆఅ.....
నిజమే బలే వినోదం.....నిజమే బలే వినోదం
!!

ఇల్లరికం--1959సంగీతం::T.చలపతి రావ్
రచన::కోసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి
గానం::P.సుశీల,ఘటసాల,మాధవపెద్ది.

తారాగణం::అక్కినేని,జమున,రమణారెడ్డి,గుమ్మడి,రేలంగి,గిరిజ,
R.నాగేశ్వరరావు,C.S.R.ఆంజనేయులు

:::::

చేతులు కలిసిన చప్పట్లూ
మనసులు కలిసిన ముచ్చట్లు
చేతులు కలిసిన చప్పట్లూ
మనసులు కలిసిన ముచ్చట్లు
ఇద్దరి మధ్య పొందిక ఉంటే
రానే రావు పొరపాట్లు
రానే రావు పొరపాట్లు
చేతులు కలిసిన చప్పట్లూ
మనసులు కలిసిన ముచ్చట్లు


పాలూ తేనె కలిసిన మాదిరి
ఆలు మగలు ఉండాలి..ఓ..ఒహో..ఓ..ఒహో..
పాలూ తేనె కలిసిన మాదిరి
ఆలు మగలు ఉండాలి
గువ్వల జంట కులికే రీతిగ
నవ్వుల పంటా పండాలీ
నవ్వుల పంటా పండాలీ
చేతులు కలిసిన చప్పట్లూ
మనసులు కలిసిన ముచ్చట్లు


కొత్త కుండలో నీరు తియ్యన
కోరిన మగవాడే తియ్యన
కొత్త కుండలో నీరు తియ్యన
కోరిన మగవాడే తియ్యన
కొత్త కాపురం చక్కని వరము
కోరిక తీరు రయ్ రయ్యన
చేతులు కలిసిన చప్పట్లూ
మనసులు కలిసిన ముచ్చట్లు


వన్నెల చిన్నెల వలపు తోటలో
పూల బాటలే వెయ్యాలి..ఓ..ఒహో..ఓ..ఒహో..
వన్నెల చిన్నెల వలపు తోటలో
పూల బాటలే వెయ్యాలి
అన్యోన్యంగా దంపతులెపుడు
కన్నుల పండుగ చేయాలీ
కన్నుల పండుగ చేయాలీ
చేతులు కలిసిన చప్పట్లూ
మనసులు కలిసిన ముచ్చట్లు
ఇద్దరి మధ్య పొందిక ఉంటే
రానే రావు పొరపాట్లు
రానే రావు పొరపాట్లు
చేతులు కలిసిన చప్పట్లూ
మనసులు కలిసిన ముచ్చట్లు
చేతులు కలిసిన చప్పట్లూ
మనసులు కలిసిన ముచ్చట్లు

ఇల్లరికం--1959::కల్యాణి::రాగం(యమున్)సంగీతం::T.చలపతి రావ్
రచన::కోసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి
గానం::ఘటసాల

రాగం:::కల్యాణి(యమున్)
తారాగణం::అక్కినేని,జమున,రమణారెడ్డి,గుమ్మడి,రేలంగి,గిరిజ,
R.నాగేశ్వరరావు,C.S.R.ఆంజనేయులు

:::


ఎక్కడి దొంగలు అక్కడనే గప్‌చిప్
ఎవరే పిలిచారు నిన్నెవరే పిలిచారు
ఎవరే పిలిచారు నిన్నెవరే పిలిచారు
ఎక్కడి దొంగలు అక్కడనే గప్‌చిప్
ఎవరే పిలిచారు నిన్నెవరే పిలిచారు


చాటుగా కనుచాటుగా చూడకే ఇటు చూడకే
పొదలలో పూపొదలలో పొంచినా గాలించినా
పొదలలో పూపొదలలో పొంచినా గాలించినా
కనులకు నే కనిపించనులే
ఎక్కడి దొంగలు అక్కడనే గప్‌చిప్
ఎవరే పిలిచారు నిన్నెవరే పిలిచారు


నీడలో దోబూచిగా ఆడకే తారాడకే
నీటిలో కోనేటిలో చూడకే వెదుకాడకే
నీటిలో కోనేటిలో చూడకే వెదుకాడకే
దాగుడుమూతలు చాలునులే
ఎక్కడి దొంగలు అక్కడనే గప్చిప్
ఎవరే పిలిచారు నిన్నెవరే పిలిచారు


వెదికినా నే దొరకనే పిలిచినా నే పలుకనే
హృదయమే నా కొసగినా ఎదుటనే కనిపింతునే
హృదయమే నా కొసగినా ఎదుటనే కనిపింతునే
ఎన్నటికీ నిను వీడనులే
ఎక్కడి దొంగలు అక్కడనే గప్చిప్
ఎవరే పిలిచారు నిన్నెవరే పిలిచారు
ఎవరే పిలిచారు నిన్నెవరే పిలిచారు

ఇల్లరికం--1959సంగీతం::T.చలపతి రావ్
రచన::కోసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి
గానం::ఘటసాల

తారాగణం::అక్కినేని,జమున,రమణారెడ్డి,గుమ్మడి,రేలంగి,గిరిజ,
R.నాగేశ్వరరావు,C.S.R.ఆంజనేయులు

:::::

నిలువవే వాలు కనులదానా
వయ్యారి హంస నడకదానా
నీ నడకలో హోయలున్నదె జాణ
నువ్వు కులుకుతు ఘలఘల నడుస్తువుంటే
నిలువదె నా మనసు....
ఓ...లలనా..అదినీకే తెలుసు
నిలువవే వాలు కనులదానా
వయ్యారి హంస నడకదానా
నీ నడకలో హోయలున్నదె జాణ


ఎవరని యెంచుకోనినావో
పరుడని భ్రాంతి పడినావో
ఎవరని యెంచుకోనినావో
భ్రాంతి పడినావో
సిగ్గుపడి తోలగేవో
విరహగ్నిలో నన్ను త్రోసి పోయేవో
నువ్వు కులుకుతు ఘలఘల నడుస్తువుంటే
నిలువదె నా మనసు..
ఓ...లలనా..అదినీకే తెలుసు


ఒకసారి నన్నుచూడరాదా
చెంతచేర సమయం ఇదికాదా
ఒకసారి నన్నుచూడరాదా
సమయమిదికాదా చాలునీ మరియాదా...
వగలాడినే నీ వాడనేకాద
నువ్వు కులుకుతు ఘలఘల నడుస్తువుంటే
నిలువదె నా మనసు..
ఓ...లలనా..అదినీకే తెలుసు


మగడంటే మోజులేనిదానా
మనసుంటే నీకు నేను లేనా
మగడంటే మోజులేనిదానా
నీకు నేను లేనా కోపమా నా పైనా
నీ నోటిమాటకు నోచుకోలేనా

నిలువవే వాలు కనులదానా
వయ్యారి హంస నడకదానా
నీ నడకలో హోయలున్నదె జాణ
నువ్వు కులుకుతు ఘలఘల నడుస్తువుంటే
నిలువదె నా మనసు..
ఓ లలనా..ఓ చెలియా..ఓ మగువా..
అది నీకే తెలుసు

Thursday, September 27, 2007

ఆత్మీయులు--1969


సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావ్
రచన::కోసరాజురాఘవయ్య
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


ఆమె::అమ్మబాబోయ్ నమ్మరాదు ఈ రాలుగాయి అబ్బాయిల నమ్మరాదు
అమ్మబాబోయ్ నమ్మరాదు ఈ రాలుగాయి అబ్బాయిల నమ్మరాదు
ప్రేమించామంటారు పెద్దగ చెపుతుంటారు
పెళ్ళిమాట ఎత్తగానే చల్లగ దిగజారుతారు

అతడు::అమ్మబాబోయ్ నమ్మరాదు ఈ వగలమారి అమ్మాయిల నమ్మరాదు
డబ్బులున్న కుర్రవాళ్ళ టక్కున పట్టేస్తారు
లవ్ మారేజీలంటు లగ్నం పెట్టేస్తారు
అతడు::అమ్మబాబోయ్ నమ్మరాదు ఈ వగలమారి అమ్మాయిల నమ్మరాదు

కట్నాలు పెరుగునని కాలేజి కెల్తారు
కట్నాలు పెరుగునని కాలేజి కెల్తారు
హాజరు పట్టి వేసి గైరు హాజరవుతారు
మార్కుల కోసం తండ్రుల తీర్థయాత్ర తిప్పుతారు
ఇంజనీర్లు డాక్టర్లాయి ఇక చూస్కోమంటారు
అమ్మ బాబోయ్

వరందాలోన చేరి వాల్చూపులు విసురుతారు
వరందాలోన చేరి వాల్చూపులు విసురుతారు
సినిమాలు షికార్లంటు స్నేహం పెంచేస్తారు
తళుకు బెళుకు కులుకులతో పైట చెంగు రాపులతో
చిటికెలోన అబ్బాయిల చెంగున ముడివేస్తారు
అమ్మబాబోయ్ నమ్మరాదు

దిమ్మతిరిగి ఏమిటలా తెల్లమొగం వేస్తావు
వలపుదాచుకొని ఎందుకు మాటలు దులిపేస్తావు
మనసు మనసు తెలుసుకొందాము
ఇకనైన జల్సాగా కలిసి వుందాము

సంఘం--1954::కల్యాణి::రాగం
సంగీతం::R.సుదర్శనం
రచన::తోలేటి
గానం::P.సుశీల


!! రాగం::కల్యాణి !!

సుందరాంగమరువగలేనోయ్ రావేలా...
నా అందచందములు దాచితినీకై రావేలా
సుందరాంగ మరువగలేనోయ్ రావేలా...
నా అందచందములు దాచితినీకై రావేలా

ముద్దునవ్వుల మోహనకౄష్ణా రావేలా..ఆ...
నవ్వులలో రాలు సరాగాలురాగమయ రతనాలు..
నవ్వులలో రాలు సరాగాలురాగమయ రతనాలు..

!! సుందరాంగ మరువగలేనోయ్ రావేలా...
నా అందచందములు దాచితినీకై రావేలా !!

నీలికనులలో వాలుచూపుల ఆవేళా...
నను చూసి కనుసైగచేసితివోయీ....రావేలా
నీలికనులలో వాలుచూపుల ఆవేళా...
నను చూసి కనుసైగచేసితివోయీ....రావేలా
కాలిమువ్వలా కమ్మని పాట ఆవేళా...
కాలిమువ్వలా కమ్మని పాట ఆవేళా...
ఆ మువ్వలలో తెలుపు అదే మనసు....
మురిసే మన కలగలుపు...
మువ్వలలో తెలుపు అదే మనసు....
మురిసే మన కలగలుపు...

!! సుందరాంగ మరువగలేనోయ్ రావేలా..
నా అందచందములు దాచితినీకై రావేలా !!

హౄదయవీణ తీగలు మీటీ ఆవేళా...
అనురాగ రసములే పిండితివోయీ...రావేలా
హౄదయవీణ తీగలు మీటీ ఆవేళా...
అనురాగ రసములే పిండితివోయీ...రావేలా
మనసు నిలువదోయ్ మగువసొంతమోయ్...రావేలా..
మనసు నిలువదోయ్ మగువసొంతమోయ్...రావేలా..
పువ్వులు వికసించే ప్రకాశించే ప్రేమతో పల్లవించే.....
పువ్వులు వికసించే ప్రకాశించే ప్రేమతో పల్లవించే.....
!! సుందరాంగ మరువగలేనోయ్ రావేలా..
నా అందచందములు దాచితినీకై రావేలా !!

ఆనందబైరవి--1984::ఆనందబైరవి::రాగం
రాగం::ఆనందబైరవి
సంగీతం::రమేష్ నాయుడు

రచన::వేటూరి
గానం::S.జానకి.S.P.బాలసుబ్రమణ్యం


పిలిచిన మురళికి
వలచిన మువ్వకి
ఎదలో ఒకటే రాగం
అది ఆనందబైరవి రాగం

మురసిన మురళికి
మెరిసిన మువ్వకి
ఎదలో ప్రేమపరాగం
మది ఆనంద భైరవి రాగం

:::1


కులికే మువ్వల అలికిడి వింటే
కళలే నిద్దురలేచే..
కులికే మువ్వల అలికిడి వింటే
కళలే నిద్దురలేచే..
మనసే మురళీ ఆలాపనలో
మధురానగరిగ తోచే...
యమునా నదిలా పొంగినదీ
స్వరమే వరమై సంగమమై
 మురసిన మురళికి
మెరిసిన మువ్వకి
ఎదలో ప్రేమపరాగం
మది ఆనంద భైరవి రాగం

పిలిచిన మురళికి
వలచిన మువ్వకి
ఎదలో ఒకటే రాగం
అది ఆనందబైరవి రాగం
!!

:::2


ఎవరీ గోపిక పదలయ వింటే
ఎదలో అందియ మ్రోగే.....
పదమే పదమై మదిలో వుంటే
ప్రణయాలాపన సాగే...
హౄదయం లయమై పోయినదీ
లయలే ప్రియమై జీవితమై
మురసిన మురళికి
మెరిసిన మువ్వకి
ఎదలో ప్రేమపరాగం
మది ఆనంద భైరవి రాగం

పిలిచిన మురళికి
వలచిన మువ్వకి
ఎదలో ఒకటే రాగం
అది ఆనందబైరవి రాగం
!!

Wednesday, September 26, 2007

వారసత్వం--1964::నట బైరవి::రాగంసంగీతం::ఘంటసాల
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల, P.సుశీల

!! రాగం::సింధుబైరవి !!
( నటభైరవి చాయలు వున్నది )

::::::::::

ప్రేయసీ మనోహరి వరించి చేరవే
ప్రేయసీ మనోహరి

తీయని మనొరథం నా తీయని మనొరథం
ఫలింప చేయవే ఏ..

!! ప్రేయసి మనోహరి !!

దరిజేరి పోవనేల హృదయవాంఛ తీరు వేళ
తారకా సుధాకర తపించసాగెనే ఏ..

హాయిగా మనోహర వరించి చేరుమా
హాయిగా మనోహర

మురిసింది కలువకాంత చెలుని చేయి సోకినంత
రాగమే సరాగమై ప్రమోదమాయెనే ఏ..

!! ప్రేయసి మనోహరి !!

ఉమా చండీ గౌరీ శంకరుల కథ--1968::రాగం: బౄందావన సారంగ
సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు !!
రచన::పింగళి నాగేంద్ర రావు !!గానం::ఘంటశాల.P.సుశీల !!
రాగం::బౄందావన సారంగ

ఆ : :- నీ లీలలోనే ఒక హాయిలే...
నీ ప్రేమ లాలనలోనే ఒక మాయలే.. !

అ : నీ లీలలోనే ఒక హాయిలే...
నీ ప్రేమ లాలనలోనే ఒక మాయలే.. !
అ : నీవున్నచోటే స్వర్గాలుగా...
భువనాలనేల నాకేలనే...

ఆ : దివినైన ఏలే పతివుండగా...ఆ...
ఏవైభవాలు నాకునూ...ఏలలే...

ఇద్దరు : నీ లీలలోనే ఒక హాయిలే...
నీ ప్రేమ లాలనలోనే ఒక మాయలే.. !!!

ఆ.....ఆ...అహా...ఒహోహో...అహా......
ఒహోహో...అహా.....ఒహో....ఒహోహో....

అ : నావిందు నీవై చెలువొందగా
ఏ చందమామో నాకేలనే...

ఆ : నా వెలుగు నీవైవిలాసిల్లగా
ఏ వెన్నెలైన నాకునూ...ఏలలే....

ఇద్దరు : నీ లీలలోనే ఒక హాయిలే...
నీ ప్రేమ లాలనలోనే ఒక మాయలే..

అ : నీవలపు వాహినిలో నే తేలగా...
ఏ కేళీఇనా నాకేలనే ...

ఆ : నీప్రేమ లాహిరిలో నే సోలగా ..
ఏ లాలనైన నాకునూ... ఏలలే....

ఇద్దరు : నీ లీలలోనే ఒక హాయిలే...
నీ ప్రేమ లాలనలోనే ఒక మాయలే..!!!

Tuesday, September 25, 2007

దొంగ రాముడు--1955::సింధుభైరవి::రాగం


సంగీతం::పెండ్యాల
రచన::సముద్రాల
గానం::జిక్కి


సింధుభైరవి::రాగం


రావోయి మా యింటికి
రావోయి మా ఇంటికి మావా
మాటున్నది మంచి మాటున్నది
రావోయి మా ఇంటికి..మావోయ్
మాటున్నది మంచి మాటున్నది

నిలుసుంటె నిమ్మచెట్టు నీడున్నది
నువు కూసుంటే కుర్చీల పీటున్నది
నువ్వు తొంగోంటే పట్టెమంచం పరుపున్నది
మాటున్నది మంచి మాటున్నది
రావోయి మా ఇంటికి..మావోయ్
మాటున్నది మంచి మాటున్నది

ఆకలేస్తే సన్నబియ్యం కూడున్నది
అందులోకి అరకోడి కూరున్నది
ఆపైన రొయ్యపొట్టు చారున్నదీ
మాటున్నది మంచి మాటున్నది
రావోయి మా ఇంటికి..మావోయ్
మాటున్నది మంచి మాటున్నది

రంజైన మీగడ పెరుగున్నది
నంజుకోను ఆవకాయ ముక్కున్నది
నీకు రోగమొస్తే ఘాటైన మందున్నదీ
మాటున్నది మంచి మాటున్నది
రావోయి మా ఇంటికి..మావోయ్
మాటున్నది మంచి మాటున్నది

దొంగ రాముడు--1955::యదుకుల కాంభోజి::రాగం

సంగీతం::పెండ్యల
రచన::JR.సముద్రాల
గానం::జిక్కి
యదుకుల కాంభోజి::రాగం

అందచందాల సొగసరి వాడు
అందచందాల సొగసరి వాడు
విందు భోంచేయ వస్తాడు నేడు
చందమామా ఓహో..చందమామా
చందమామా ఓహో..చందమామా
ఓ....

ఓ...చూడ చూడంగ మనసగు వాడు
ఈడు జోడైన వలపులరేడు
ఓ..వాడు నీకన్న సోకైన వాడు
విందు భోంచేయ వస్తాడు నేడు
చందమామా ఓహో..చందమామా
చందమామా ఓహో..చందమామా
ఓ....

ఓ...వాని కన్నుల్లో వెన్నెల జాలు
వాని నవ్వుల్లో ముత్యాలు రాలు
ఓ..వాడు నీకన్న చల్లని వాడు
విందు భోంచేయ వస్తాడు నేడు
చందమామా ఓహో..చందమామా
చందమామా ఓహో..చందమామా
ఓ....

ఓ...మేటి పోటిల్లో గడుసరి వాడు
మాటపాటించు మగసిరి వాడు
ఓ..వాడు నీకన్న సిరిగలవాడు
విందు భోంచేయ వస్తాడు నేడు
చందమామా ఓహో..చందమామా
చందమామా ఓహో..చందమామా
అందచందాల..
అందచందాల సొగసరి వాడు
అందచందాల సొగసరి వాడు
విందు భోంచేయ వస్తాడు నేడు
చందమామా ఓహో..చందమామా
చందమామా ఓహో..చందమామా

దొంగ రాముడు--1955:::ఆభేరి::రాగం

సంగీతం::పెండ్యాల
రచన::సముద్రాల
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

రాగం::: ఆభేరి ::::


ఓ...చిగురాకులలో చిలకమ్మా
చిన్న మాట వినరావమ్మా
ఓ...మరుమల్లెలలో మామయ్యా
మంచి మాట సెలవీవయ్యా

పున్నమి వెన్నెల గిలిగింతలకు
పూచిన మల్లెల మురిపాలు
నీ చిరునవ్వుకు సరికావమ్మా
ఓ....ఓ.....
ఓ..చిగురాకులలో చిలకమ్మా

ఎవరన్నారో ఈ మాట
వింటున్నాను నీ నోట
తెలిసీ పలికిన విలువేల
ఆ...ఆ...ఆ..
ఓ...మరుమల్లెలలో మామయ్యా ...

వలచే కోమలి వయ్యారాలకు
తలచే మనసుల తియ్యదనాలకు
కలవా విలువలు సెలవీయా
ఓ...ఓ...ఓ....
చిగురాకులలో చిలకమ్మా ...
పై మెరుగులకే భ్రమ పడకయ్యా
మనసే మాయని సొగసయ్యా
గుణమే తరగని ధనమయ్యా
మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్...
ఓ...చిగురాకులలో చిలకమ్మా
చిన్న మాట వినరావమ్మా
ఓ...మరుమల్లెలలో మామయ్యా
మంచి మాట సెలవీవయ్యా

దొంగ రాముడు--1955::అభేరి:: రాగం (నట భైరవి::రాగం )

సంగీతం::పెండ్యల నాగేశ్వర రావ్
రచన::సముద్రాల
గానం::P.సుశీల

అభేరి:: రాగం (నట భైరవి::రాగం )
అసావేరి హిందుస్తాని !!

ఆ ఆఅ ఆఆ
అనురాగము విరిసేనా ఓ రే రాజా
అనుతాపము తీరేనా
విను వీధినేలే రాజువే నిరుపేద చెలిపై మనసౌనా

!! అనురాగము విరిసేనా !!

నిలిచేవో మొయిలో మాటునా పిలిచేవో కనులా గీటునా
నిలిచేవో మొయిలో మాటునా పిలిచేవో కనులా గీటునా
పులకించు నాదు డెందము ఏ నాటి ప్రేమాబంధము

!! ఓ రే రాజా....
అనురాగం విరిసేనా !!

మును సాగే మొహాలేమో వెనుకాడే సందేహాలేమో
మును సాగే మొహాలేమో వెనుకాడే సందేహాలేమో
నీ మనసేమో తేటగా తెనిగించవయ్య మహరాజా

!! ఓ రే రాజా
అనురగము విరిసేనా !!

Sunday, September 23, 2007

జగదేకవీరుని కథ--1961:::దేశ్ :: రాగంసంగీతం::పెండ్యాల
రచన::పింగళి
గానం::ఘంటసాల

దేశ్ :: రాగం 

సాకీ::


ఓ….దివ్య రమణులారా,నేటికి కనికరించినారా
కలకాదుకదా! సఖులారా! ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..

పల్లవి::

ఓ సఖీ! ఒహో చెలీ! ఒహో మదీయమోహినీ
ఓ సఖీ! ఒహో చెలీ! ఒహో మదీయమోహినీ..ఓ సఖీ!

చరణం::1

కలలోపల కనిపించి వలపించిన చెలులోహో..ఓ..ఓ..
కలలోపల కనిపించి వలపించిన చెలులోహో
కనులవిందు చేశారే...ఏ….ఏ..
కనులవిందు చేశారిక ధన్యుడనైతిని నేనహ
ఓ సఖీ! ఒహో చెలీ! ఒహో మదీయమోహినీ..ఓ సఖీ!


చరణం::2

నయగారము లొలికించి..ప్రియరాగము పలికించి
నయగారము లొలికించి,ప్రియరాగము పలికించి
హాయినొసగు ప్రియలేలే...ఏ...ఏ…
హాయినొసగు ప్రియలే మరి మాయలు,సిగ్గులు ఏలనె
ఓ సఖీ! ఒహో చెలీ! ఒహో మదీయమోహినీ..ఓ సఖీ!

చరణం::

కనుచూపులు ఒకవైపు మనసేమో నా వైపు
కనుచూపులు ఒకవైపు మనసేమో నా వైపు
ఆటలహో తెలిసెనులే...ఏ...ఏ..
ఆటలహో తెలిసెను చెలగాటము నా కడ చెల్లునె
ఓ సఖీ! ఒహో చెలీ! ఒహో మదీయ మో..హినీ

గులేబకావళి కథ --1962
సంగీతం::జోసప్,కృష్ణమూర్తి
రచన::C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::ఘంటసాల,జానకి


కలల అలల పై తేలెను మనసు మల్లె పూవై..
ఎగసి పోదునో చెలియా..నీవే ఇక నేనై..కలల అలల పై

జలకమాడు జవరాలిని చిలిపిగా చూసేవెందుకు
తడిసి తడియని కొంగున..మ్మ్..ఒడలు దాచుకున్నందుకు
తడిసి తడియని కొంగున..ఒడలు దాచుకున్నందుకు

చూపుతోనే హృదయ వీణ ఝుమ్మనిపించేవెందుకు
చూపుతోనే హృదయ వీణ ఝుమ్మనిపించేవెందుకు
విరిసీ విరియని పరువము..ఆ..మరులు గొలుపు తున్నందుకు..ఆ..
విరిసీ విరియని పరువము..మరులు గొలుపు తున్నందుకు..కలల అలల పై

సడి సవ్వడి వినిపించని నడి రాతిరి ఏమన్నది
సడి సవ్వడి వినిపించని నడి రాతిరి ఏమన్నది
జవరాలిని చెలికానిని..మ్మ్..జంట గూడి రమ్మన్నది..మ్మ్..
జవరాలిని చెలికానిని..జంట గూడి రమ్మన్నది

విరజాజులు పరిమళించు విరుల పానుపేమన్నది
విరజాజులు పరిమళించు విరుల పానుపేమన్నది
అగుపించని ఆనందము..ఓ..బిగి కౌగిట కలదన్నది..ఆ..
అగుపించని ఆనందము..బిగి కౌగిట కలదన్నది
కలల అలల పై తేలెను మనసు మల్లె పూవై...
ఎగసి పోదునో చెలియా..నీవే ఇక నేనై..కలల అలల పై..

జగదేకవీరుని కథ--1961::రాగం::కీరవాణి

సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వర రావ్
రచన::పింగళి నాగేంద్ర రావ్
గానం::P.సుశీల,P.లీల


రాగం:::కీరవాణి:::

జలకాలాటలలో కలకలపాటలలో
ఏమి హాయిలే హల
అహ ఏమి హాయిలే హల
జలకాలాటలలో కలకలపాటలలో
ఏమి హాయిలే హల
అహ ఏమి హాయిలే హల
లలాలల లలాలలల అహహ హ ఉహు ఉహు

ఉన్నది పగలైనా అహ వెన్నెల కురిసేనే
ఒహొహొహొహొ హొహొహొ .....
ఉన్నది పగలైనా అహ వెన్నెల కురిసేనే
అహ వన్నెచిన్నెల కన్నెమనసులో సన్నవలపువిరిసే
అహ వన్నెచిన్నెల కన్నెమనసులో సన్నవలపువిరిసే
జలకాలాటలలో కలకలపాటలలో
ఏమి హాయిలే హల
అహ ఏమి హాయిలే హల

తీయని రాగమెదో మది హాయిగ పాడెనే
అహహ అహహ అహహ అహహ అ
తీయని రాగమెదో మది హాయిగ పాడెనే
తరుణకాలమేలే అది వరుని కొరకు పిలుపే
తరుణకాలమేలే అది వరుని కొరకు పిలుపే
అది వరుని కొరకు పిలుపే
జలకాలాటలలో కలకలపాటలలో
ఏమి హాయిలే హల
అహ ఏమి హాయిలే హల

Saturday, September 22, 2007

గులేబకావళి కథ --1962సంగీతం::జోసెప్,క్రిష్ణమూర్తి
రచన::C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::P.సుశీల


నారాయణ రెడ్డి కలం నుండి వెలువడిన
మరో రొమాంటిక్ హిట్


మదనా సుందర నాదోరా..
ఓ..మదనా సుందర నాదోరా..
నామది నిన్ను గనిపొంగినదిరా వన్నెదురావో
ఓ..మదనా సుందర నాదోరా....

చిన్నదానను నేను వన్నేకాడవు నీవు
చిన్నదానను నేను వన్నేకాడవు నీవు
నాకూ నీకూ జోడు....
నాకూ నీకూ జోడు..రాకాచంద్రులతోడు
మదనా సుందర నాదోరా..

మిసిమి వన్నెలలోన పసిడితిన్నెలపైన
మిసిమి వన్నెలలోన పసిడితిన్నెలపైన
రసకేళి తేళీ....
రసకేళి తేలి పరవశమౌదమీవేళ
మదనా సుందర నాదోరా....

గిలిగింతలిడ ఇంక పులకింత లేదేమి
గిలిగింతలిడ ఇంక పులకింత లేదేమి
వుడికించకింకా....
వుడికించకింకా చూడొకమారు నా వంక
మదనా సుందరనాదోరా....

మరులుసైపగలేను విరహామోపగలేను
మరులుసైపగలేను విరహామోపగలేను
మగరాయడా రారా....
మగరాయడా రారా బిగికౌగిలీచేర


మదనా సుందర నాదోరా..
నామది నిన్ను గనిపొంగినదిరా వన్నెదురావో
ఓ..మదనా సుందర నాదోరా..

Friday, September 21, 2007

గులేబకావళి కథ --1962::ఆభేరి::రాగం" జోసప్ గారి స్వరమాధుర్యముతో సి.నారాయణ రెడ్డి గారి రచనలో భక్తి శౄంగారాలతో కలబోసి వీనులవిందుగా మన మనసులను దోచుకొన్న ఈ పాట "ఘంటసాల,సుశీల " గారి గొంతునుండి జాలువారిన మరో ఆణిముత్యంసంగీతం:::జొసెప్-క్రిష్ణ మూర్తి
రచన::C.నారాయణ రెడ్డి.
గానం: :ఘంటసాల, p.సుశీల!!ఆభేరి రాగ !!

నన్నుదోచుకొందువటే
వన్నెల దొరసాని
కన్నులలో దాచుకొందు
నిన్నె నా స్వామి
నిన్నె నా స్వామి....
నన్ను దోచుకొందువటే...

తరియించును నీ చల్లని
చరణమ్ముల నీడలోన
తరియించును నీ చల్లని
చరణమ్ముల నీడలోన
పూల దండ వోలే
కర్పూర కళిక వోలే
కర్పూర కళిక వోలే
యెంతటి నెరజాణవు
నా అంత రంగమందు నీవు
యెంతటి నెరజాణవు
నా అంత రంగమందు నీవు

కలకాలము వీడని
సంకెలలు వేసినావు
సంకెలలు వేసి నావు

!! నన్ను దోచుకొందువటే
నన్ను దోచుకొందువటే
వన్నెల దొరసాని
కన్నులలొ దాచుకొందు
నిన్నె నా స్వామి
నిన్నె నా స్వామి....
నన్ను దోచుకొందువటే... !!

నా మదియే మందిరమై
నీవే ఒక దేవతవై
నా మదియే మందిరమై
నీవే ఒక దేవతవై
వెలసినావు నాలో
నె కలసిపోదు నీలో
కలసి పోదు నీలో
యేనాటిదొ మన బంధం
యెరుగ రాని అనుబంధం
యేనాటిదొ మన బంధం
యెరుగ రాని అనుబంధం
యెన్ని యుగాలైన ఇది
ఇగిరి పోని గంధం
ఇగిరిపొని గంధం

!!! నన్ను దోచుకొందువటే
వన్నెల దొరసాని
కన్నులలొ దాచుకొందు
నిన్నె నా స్వామి
నిన్నె నా స్వామి....
నన్ను దోచుకొందువటే...!!!

ఆత్మీయులు--1969సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావ్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


ఆమె::అన్నయ్యకలలే పండెను చెల్లాయిమనసే నిండెను
బంగారుకాంతులేవో నేడే తొంగి చూసెను అన్నయ్యకలలే పండెను చెల్లాయిమనసే నిండెను

ఆమె::తోడునీడ నీవై లాలించే అన్నయా
తోడునీడ నీవై లాలించే అన్నయా
తల్లితండ్రి నీవై పాలించే అన్నయ్యా
నీ కన్న వేరే పెన్నిధి లేనే లేదు
నా పూర్వపుణ్యాల రూపమే నీవు
అన్నయ్యకలలే పండెను చెల్లాయిమనసే నిండెను

అతడు::రతనాల సుగుణాల రాణివినీవే
అన్నయ్య నయనాల ఆశవు నీవే
రతనాల సుగుణాల రాణివినీవే
అన్నయ్య నయనాల ఆశవు నీవే
నీవు మెట్టిన ఇల్లు నిత్యము విలసిల్లు
నీ నవ్వు సిరులొల్కు ముత్యాలజల్లు

ఆమె::అన్నయ్యకలలే పండెను చెల్లాయిమనసే నిండెను
బంగారుకాంతులేవో నేడే తొంగి చూసెను అన్నయ్యకలలే పండెను చెల్లాయిమనసే నిండెను

ఆమె::మా అన్నయ్య మనసె సిరిమల్లె పూవ్వెను
మా అన్నయ్య మనసె సిరిమల్లె పూవ్వెను
చెల్లి కంట తడివుంటే తల్లడిల్లేను

అతడు::నీ పూజలే నన్ను నడిపించు తల్లి
శతకోటి విజయాలు సాధించు చెల్లి

అన్నయ్యకలలే పండెను చెల్లాయిమనసే నిండెను
బంగారుకాంతులేవో నేడే తొంగి చూసెను అన్నయ్యకలలే పండెను చెల్లాయిమనసే నిండెను

ఆత్మీయులు--1969:: రాగం::ఆభేరి


సంగీతం::సాలూరి రాజేశ్వర రావ్
రచన::D.C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::ఘంటసాల,P. సుశీల


రాగం:::ఆభేరి

ఓ..చామంతి ఏమిటే ఈ వింత
ఈ చినవానికి కలిగేనేల గిలిగింతలేని పులకింత
ఓ...చిన్నారి చెల్లి పెళ్ళి జరిగింది
ఈ చిలకమ్మకు నాకు వరస కుదిరింది వలపు పెరిగింది

ఇన్నాళ్ళు ఈ వలపే ఏమాయే
నీ కన్నుల్లో ఈ మెరుపే కరువాయే
ఇన్నాళ్ళు ఈ వలపే ఏమాయే
నీ కన్నుల్లో ఈ మెరుపే కరువాయే
ఇన్నాళ్ళు నీ హొయలు చూసాను
నా యదలోనే పదిలంగా దాచాను వేచాను

ఓ.. చామంతి ఏమిటే ఈ వింత
ఈ చినవానికి కలిగేనేల గిలిగింతలేని పులకింత !!!


దూరాల గగనాల నీమేడ
ఓ దొరసాని నను కోరి గిగిరావా
దూరాల గగనాల నీమేడ
ఓ దొరసాని నను కోరి గిగిరావా
నీ మనసే పానుపుగా వలచేను
నీ ప్రాణంలో ప్రాణంగా నిలిచాను వలచాను
ఓ...చిన్నారి చెల్లి పెళ్ళి జరిగింది
ఈ చిలకమ్మకు నాకు వరస కుదిరింది వలపు పెరిగింది

ఆత్మీయులు--1969


సంగీతం::సాలూరు రాజేశ్వరరావు
రచన::దాశరధి
గానం::P.సుశీల

స్వాగతం ఓహో..చిలిపి నవ్వుల శ్రీవారు
సోగకనుల సైగచేస్తే ఆగలేని దొరగారు


కొంగుతగిలిందా పొంగిపోతారూ
కోరి రమ్మంటే బిగిసిపోతారూ
ఎందుకు ఎందుకు ఈ బింకమూ..
అలిగినకొలది అందము అబ్బాయ్గారి కోపము
పిలిచినప్రేయసికి ఇదేన కానుక
మీ కానుకా బెట్టు చాలును దొరగారు
స్వాగతం ఓహో..చిలిపినవ్వుల శ్రీవారు!!

అందమంతా విందుచేస్తే అదిరిపడతారే
పొందుకోరి చెంతచేర బెదిరిపోతారే
సరసమో విరసమో ఈ మౌనమూ..
అందిన చిన్నది చులకనా..
అందనిదెంతో తీయనా..
అవతలపెట్టండి తమాషాఫోజులు..
మహరాజులు..అధిక చక్కని దొరగారు


స్వాగతం ఓహో..చిలిపికనుల శ్రీవారూ
సోగకనుల సైగచేస్తే ఆగలేని దొరగారు

ఆత్మీయులు--1969::మోహన::రాగం


సంగీతం::S.రాజేశ్వర్ రావు
రచన::దాశరథి
గానం::P. సుశీల


రాగం::మోహన

మదిలో వీణలు మ్రోగే ఆశలెన్నో చెలరేగే
మదిలో వీణలు మ్రోగే ఆశలెన్నో చెలరేగే
కలనైన కనని ఆనందం ఇల లోన విరిసె ఈ నాడే

!! మదిలో వీణలు మ్రోగే ఆశలెన్నో చెలరేగే !!
సిగ్గు చాటున నా లేత వలపు మొగ్గ తొడిగిందీ
సిగ్గు చాటున నా లేత వలపు మొగ్గ తొడిగిందీ
పాల వెన్నెల స్నానాలు చేసి పూలు పూసింది

!! మదిలో వీణలు మ్రోగే ఆశలెన్నో చెలరేగే !!

కెరటాల వెలుగు చెంగలువా నెలరాజు పొందు కోరేను

కెర తాల వెలుగు చెంగలువా నెల రాజు పొందు కొరెను
అందల తారలై మెరిసి చెలి కాని చెంత చేరేను.

!! మదిలో వీణలు మ్రోగే ఆశలెన్నో చెలరేగే !!

రాధ లోని అనురాగమంత మాధవునిదేలే
వేను లోలుని రాగాల కోసం వేచి ఉన్నదిలే

!! మదిలో వీణలు మ్రోగే ఆశలెన్నో చెలరేగే !!

ఆత్మీయులు--1969


సంగీతం::శ్రీరాజేశ్వర రావ్
రచన::శ్రీ శ్రీ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


కళ్ళలో పెళ్ళి పందిరి కనపడసాగే
పల్లకిలోన ఊరేగే మహూర్తం మదిలో కదలాడే
కళ్ళలో పెళ్ళి పందిరి కనపడసాగే
పల్లకిలోన ఊరేగే మహూర్తం మదిలో కదలాడే

నుదుట కళ్యాణ తిలకముతో పసుపు పారాణి పదములతో
నుదుట కళ్యాణ తిలకముతో పసుపు పారాణి పదములతో
పెదవిపై కదిలే నగవులతో వధువునను ఓరగ చూస్తూంటే
జీవితాన పూలవాన
కళ్ళలో పెళ్ళి పందిరి కనపడసాగే
పల్లకిలోన ఊరేగే మహూర్తం మదిలో కదలాడే


సన్నాయి చల్లగ మ్రోగి సన్నీటి పన్నీటి జల్లులే రేగి
సన్నాయి చల్లగ మ్రోగి సన్నీటి పన్నీటి జల్లులే రేగి
మనసైన వరుడు దరిచేరి మెడలోన తాడి
కడుతూంటే జీవితాన పూలవాన


కళ్ళలో పెళ్ళి పందిరి కనపడసాగే
పల్లకిలోన ఊరేగే మహూర్తం మదిలో కదలాడే


వలపు హృదయాలు పులకించి
మధుర స్వప్నాలు ఫలియించి
వలపు హృదయాలు పులకించి
మధుర స్వప్నాలు ఫలియించి
లోకమే వెన్నెల వెలుగైతే
భావియే నందన వనమైతే
జీవితాన పూలవాన


కళ్ళలో పెళ్ళి పందిరి కనపడసాగే
పల్లకిలోన ఊరేగే మహూర్తం మదిలో కదలాడే

Wednesday, September 19, 2007

ఏకవీర--1969సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::Dr.C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::P.సుశీల.S.P.బాలు
తారాగణం:: N.T.రామారావు, జమున, కాంతారావు, K.R.విజయ,సత్యనారాయణ, ధూళిపాళ,శాంతకుమారి,శ్రీరంజని

:::::::

కృష్ణా ………!

నీ పేరు తలచినా చాలు..నీ పేరు తలచినా చాలు
మదిలో పొంగు శతకోటి యమునా తరంగాలు
నీ పేరు తలచినా చాలు
మదిలో పొంగు శతకోటి యమునా తరంగాలు
నీ పేరు తలచినా చాలు

చరణం::1

ఏమి మురళి అది ఏమి రవళిరా  
ఏమి మురళి అది ఏమి రవళిరా
పాట వినగ ప్రాణాలు కదలురా
ఏమి మురళి అది ఏమీ రవళిరా
పాట వినగ ప్రాణాలు కదలురా
మురళీధరా నీ స్వరలహరులలో 
మరణమైనా మధురమురా
నీ పేరు తలచినా చాలు

చరణం::2

వెదురు పొదలలో తిరిగి తిరిగి
నీ పదపల్లవములు కందిపోయెనా
వెదురు పొదలలో తిరిగీ తిరిగి
నీ పదపల్లవములు కందిపోయెనా
ఎదపానుపుపై పవళించరా
నా పొదిగిన కౌగిట పులకించరా

నీ పేరు తలచినా చాలు
మదిలో పొంగు శతకోటి యమునా తరంగాలు
నీ పేరు తలచినా చాలు

గోపాలా..!నందబాలా! నవమంజుల మురళీలోలా!
మృదు సమీర సంచిత మనోజ్ఞ కుంతల నమాల పల్లవ జాలా

కృష్ణా..!నీ పేరు తలచినా చాలు

చరణం::3

ఏమి పిలుపు అది ఏమి పిలుపు
బృందానికుంజముల పూలు పూచి
శరబిందుచంద్రికల చేయిచాచి
తరుణాంతరంగమున దాగిదాగి
చెలి అందెలందు చెలరేగి రేగి
నను తొందరించెరా..తొలకరించెరా
తొందరించెరా తొలకరించెరా
వలపు జల్లుగా పలుకరించెరా
చల్లని రమణి చల్లని ఉల్లము
అల్లన ఝల్లన పరవశించెరా…

కృష్ణా..నీ పేరు తలచినా చాలు

ఏకవీర--1969సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::దేవులపల్లి క్రిష్ణ శాస్త్రి
గానం::P.సుశీల, బృందం
తారాగణం::N.T.రామారావు, జమున, కాంతారావు, K.R.విజయ,సత్యనారాయణ, ధూళిపాళ,శాంతకుమారి,శ్రీరంజని


:::::::

ఔనే చెలియ సరి సరి
ఆ హంసల నడకలిప్పుడా సొగసరి
ఔనే చెలియ సరి సరి
ఆ హంసల నడకలిప్పుడా సొగసరి
ఔనే చెలియ సరి సరి

ఆమ్మచెల్ల తెలిసేది ఎన్నెలాడి వగలు
ఎన్నదిలో దాచాలని కమ్మని కోరికలు
వాలుకన్ను రెప్పలలో వాలాడే తొందరలో
వాలుకన్ను రెప్పలలో వాలాడే తొందరలో
దోరపెదవి అంచుల చిరునవ్వుల దోబూచులు
ఔనే చెలియ సరి సరి
ఆ హంసల నడకలిప్పుడా సొగసరి
ఔనే చెలియ సరి సరి

పవళింపుల గదిలో ప్రణయరాజ్యమేలాలని
పవళింపుల గదిలో ప్రణయరాజ్యమేలాలని
నవమల్లెల పానుపుపై నవమదనుడు త్వరపడునే
నవమల్లెల పానుపుపై నవమదనుడు త్వరపడునే
చెరిపడనీవే సుంత ఉహు చీరచెరకు గుసగుసలు
ఆ..చెరిపడనీవే సుంత చీరచెరకు గుసగుసలు
రవళ అందె మువలూదే రాగరహస్యాలు

ఔనే చెలియ సరి సరి
ఆ హంసల నడకలిప్పుడా సొగసరి
ఔనే చెలియ సరి సరి


ఏ చోట దాచేవే ఈవరకి సిగ్గులు
ఈ చెక్కిటిపై పూచే ఈ గులాబి నిగ్గులు
ఏ చోట దాచేవే ఈవరకి సిగ్గులు
ఈ చెక్కిటిపై ఈ గులాబి నిగ్గులు
మాపటి బిడియాలన్ని రేపటికి వుండవులే
మాపటి బిడియాలన్ని రేపటికి వుండవులే
నేటి సోయగాలు మరునాటికి ఒడిలేనులే

ఔనే చెలియ సరి సరి
ఆ హంసల నడకలిప్పుడా సొగసరి
ఔనే చెలియ సరి సరి

ఏకవీర--1969సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::దేవులపల్లి క్రిష్ణ శాస్త్రి
గానం::ఘంటసాల,S.P.బాలు
తారాగణం::N.T.రామారావు, జమున, కాంతారావు, K.R. విజయ,సత్యనారాయణ, ధూళిపాళ,శాంతకుమారి,శ్రీరంజని


:::

ప్రతి రాత్రి వసంత రాత్రి ప్రతి గాలి పైరగాలి
ప్రతి రాత్రి వసంత రాత్రి ప్రతి గాలి పైరగాలి
బ్రతుకంతా ప్రతి నిముషం పాట లాగ సాగాలి
ప్రతి నిముషం ప్రియా ప్రియా పాట లాగ సాగాలి
ప్రతి రాత్రి వసంత రాత్రి ప్రతి గాలి పైరగాలి

నీలో నా పాట కదలి నాలో నీ అందె మెదలి
నీలో నా పాట కదలి నాలో నీ అందె మెదలి
లోలోన మల్లె పొదలా పూలెన్నో విరిసి విరిసి
లోలోన మల్లె పొదలా పూలెన్నో విరిసి విరిసి
మనకోసం ప్రతి నిమిషం మధుమాసం కావాలి
మనకోసం ప్రియా ప్రియా మధుమాసం కావాలి
ప్రతి రాత్రి వసంత రాత్రి ప్రతి గాలి పైరగాలి

ఒరిగింది చంద్రవంక వయ్యారి తార వంక
ఒరిగింది చంద్రవంక వయ్యారి తార వంక
విరజాజి తీగ సుంత జరిగింది మావి చెంత
విరజాజి తీగ సుంత జరిగింది మావి చెంత
నను జూచి నిను జూచి వనమంతా వలచింది
నను జూచి ప్రియా ప్రియా వనమంతా వలచింది
ప్రతి రాత్రి వసంత రాత్రి ప్రతి గాలి పైరగాలి
బ్రతుకంతా ప్రతి నిముషం పాట లాగ సాగాలి
పాట లాగ సాగాలి పాట లాగ సాగాల


Ekaveera--1969
Music::K.V.Mahadevan
Lyricist::Devulapalli Krishna sastry
Singer's::Ghantasala, S.P.Balu
Cast::N.T.R. , Kantarao,Jamuna,K.R.Vijaya,Dhulipaali,Saantakumari,Satyanarayana,Sreeranjani

::::

Prathee raatri vasantha ratri prathi gaali pairagaali
Prathee raatri vasantha ratri prathi gaali pairagaali
bratukantaa prati nimusham patalaga sagali
prati nimisham priyaa priyaa  patalaga saagaali
Prathee raatri vasantha ratri prathi gaali pairagaali

:::1

Neelo na paata kadali naalo nee andhe medhali
Neelo na paata kadali naalo nee andhe medhali
lolona malle podalaa pulennoo virisi virisi
lolona malle podalaa pulennoo virisi virisi
manakosam prati nimisham madhumasam kavali
manakosam priyaa priyaa..madhumasam kavali
Prathee raatri vasantha ratri prathi gaali pairagaali

:::2

Origindi chandravanka vayyari tara vanka
Origindi chandravanka vayyari tara vanka
virajaji teega suntha jarigindi maavi chentha
virajaji teega suntha jarigindi maavi chentha
nanu juchi ninu juchi vanamantaa valachindi
nanu juchi priyaa priyaa..vanamantaa valachindi
Prathee raatri vasantha ratri prathi gaali pairagaali
bratukantaa prati nimusham patalaga sagali

patalaga saagaali

ఏకవీర--1969::కల్యాణి::రాగంసంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::దేవులపల్లి
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

తారాగణం::N.T.రామారావు, జమున, కాంతారావు, K.R.విజయ,సత్యనారాయణ, ధూళిపాళ,శాంతకుమారి,శ్రీరంజని
రాగం:::కల్యాణి

పల్లవి::

తోటలో నారాజు తొంగి చూసెను నాడు
నీటిలో ఆ రాజు నీడ నవ్వెను నేడు

తోటలో నారాజు తొంగి చూసెను నాడు
నీటిలో ఆ రాజు నీడ నవ్వెను నేడు

చరణం::1

నవ్వులా అవికావు..నవపారిజాతాలు
నవ్వులా అవికావు..నవపారిజాతాలు
రవ్వంత సడిలేని..రసరమ్య గీతాలు
రవ్వంత సడిలేని..రసరమ్య గీతాలు
ఆ రాజు ఈ రోజు..అరుదెంచునా
ఆ రాజు ఈ రోజు..అరుదెంచునా
అపరంజి కలలన్ని..చిగురించునా..

తోటలో నారాజు తొంగి చూసెను నాడు
నీటిలో ఆ రాజు నీడ నవ్వెను నేడు

చరణం::2

చాటుగా పొదరింట..మాటూగా ఉన్నాను
చాటుగా పొదరింట..మాటూగా ఉన్నాను
పాటలా ధరరాగ..భావనలు కన్నాను
చాటుగా పొదరింట..మాటూగా ఉన్నాను
పాటలా ధరరాగ..భావనలు కన్నాను
ఎల నాగ నయనాల..కమలాలలోదాగి
ఎల నాగ నయనాల..కమలాలలోదాగి
ఎదలోన కదలే..తుమ్మెద పాట విన్నాను
ఎదలోన కదలే..తుమ్మెద పాట విన్నాను
ఆ పాట నాలో..తియ్యగ మృగనీ...
ఆ పాట నాలో..తియ్యగ మృగనీ...
అనురాగ మధుధారయై..సాగనీ
ఊహూహూ..ఊహూహూ..ఊహూహూ..ఊహూహూ..

తోటలో నారాజు తొంగి చూసెను నాడు
నీటిలో ఆ రాజు నీడ నవ్వెను నేడు

Ekaveera (1969)
Music Direcor : K.V.Mahadevan
Lyricist : Devulapalli Krishna Sastry
Singers : Ghantasala, P.Susheela
Cast::N.T.Ramarao,Kantarao,Dhulipaali,K.R.Vijaya,Jamuna,Satyanarayana,Santakumari,Sreeranjani.

::::::

thotalo na raju thongi chusenu nadu
neetilo aa raju needa navvenu nedu

thotalo na raju thongi chusenu nadu
neetilo aa raju needa navvenu nedu

navvulaa avi kaavu navapaarijaataalu
navvulaa avi kaavu navapaarijaataalu
ravvanta sadi leni rasaramya geetalu
aa raju eeroju arudenchunaa
aa raju eeroju arudenchunaa
aparanji kalalanni chivurinchunaa

chatugaa podarinti matugaa unnanu
chatugaa podarinti matugaa unnanu
paatalaaghara raaga bhaavanalu kannanu
yela naaga nayanaala kamalaalalo dagi
yela naaga nayanaala kamalaalalo dagi
yedalona kadale tummeda pata vinnanu
yedalona kadale tummeda pata vinnanu
aa pata nalo tiyyaga mroganee
aa pata nalo tiyyaga mroganee
anuraga madhu dharaye saganee

thotalo na raaju thongi chusenu nadu

neetilo aa raju needa navvenu nedu

ఏకవీర--1969ఈ పాట ఇక్కడ వినండి
సంగీతం::T.చలపతిరావ్
రచన::సినారె
గానం::S.P.బాలు

తారాగణం::N.T.రామారావు, జమున, కాంతారావు, K.R.విజయ,సత్యనారాయణ, ధూళిపాళ,శాంతకుమారి,శ్రీరంజని

పల్లవి::

ఏపారిజాతమ్ములీయగలనో..సఖీ
గిరి మల్లికలు తప్ప..గరికపూవులు తప్ప
ఏ కానుకలందించగలనో..చెలీ
గుండెలోతుల దాచుకొన్న వలపులు తప్ప

జగతిపై నడయాడు చంచలా వల్లికా
తరుణి ఆకృతి దాల్చు..శరదిందు చంద్రికా
శరదిందు చంద్రికా

చరణం::1

నీవు లేని తొలి రాతిరి..నిట్టూర్పుల పెను చీకటి
నీవు లేని విరిపానుపు..నిప్పులు చెరిగే కుంపటి
విరులెందుకు..సిరులెందుకు
తలపెందుకు..తనువెందుకు
నీవు లేక..నేనెందుకు......
నీవు లేక..నేనెందుకు.......

రుణానుబంధం--1960
సంగీతం::ఆదినారాయణ రావ్
రచన::సముద్రాల
గానం::P.సుశీల,S.జానకి


అహా..అహా...అహా..హా..హా..హా..
నిండు పున్నమి నెలా..అందె తీయని కలా
కోరిన వారే..చేరువైనారే..హాయ్..హాయ్..హాయ్..
ఈనాడే...హాయ్..హాయ్...హాయ్...ఈనాడే......

ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...
నిండుపున్నమి వెన్నెల సుడిగుండమాయే నాకలా
నిండుపున్నమి వెన్నెల సుడిగుండమాయే నాకలా
నిండుపున్నమి వెన్నెలా....

పేదమనసు దోచెనే..అపవాదులెన్నో వేసేనే..
పేదమనసు దోచెనే..అపవాదులెన్నో వేసేనే..
ఏది నిజమో ఎరుగలేక..బ్రతుకు చీకటిచేసేనే..
నిండుపున్నమి వెన్నెల సుడిగుండమాయే నాకలా
నిండుపున్నమి వెన్నెలా....

జంట నీవై వెంట నేనై..సాగిపోదము బావా..
మింటిమీద చందమామా..అంటి చూద్దము రావా..
వయసు నీదోయ్ వలపునీదోయ్..హాయ్..హాయ్...హాయ్..
ఈరేయీ...హాయ్...హాయ్...హాయ్...ఈరేయీ...
నిండుపున్నమి నెలా....

ఆ...ఆ...ఆ..
బాధలన్నీ నేటికిటుల..నీటిపాలాయే...
ఆశలన్నీ గాలిమేడై..నేల పాలాయే...
మాసిపోని జ్ఞాపకాలు..గాయమై మది మిగిలెనే..
నిండుపున్నమి వెన్నెల సుడిగుండమాయే నాకలా
నిండుపున్నమి వెన్నెలా....

నిండుపున్నమి నెలా...పండే తీయని కలా...
కోరిన వారే..చేరువైనారే..హాయ్..హాయ్..హాయ్..
ఇనాడే...హాయ్...హాయ్...హాయ్...ఇనాడే...
నిండుపున్నమి నెలా...అహా..హా...అహా...హా...
హా..హా..హా..హా..ఓహో..ఓహో..ఓహో...హో...

ఏకవీర--1969ఈ పాట ఇక్కడ వినండి
సంగీతం::T.చలపతిరావ్
రచన::D.C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

తారాగణం::N.T. రామారావు, జమున, కాంతారావు, K.R.విజయ,సత్యనారాయణ, ధూళిపాళ,శాంతకుమారి,శ్రీరంజని

పల్లవి::


ఒక దీపం వెలిగిందీ..ఒక రూపం వెలసింది
ఒక దీపం వెలిగిందీ..ఒక రూపం వెలసింది
స్నేహంలో రేకులు విరిసీ..చిరునవ్వుల వెలుగు కురిసి
స్నేహంలో రేకులు విరిసీ..చిరునవ్వుల వెలుగు కురిసి
ఒక దీపం వెలిగిందీ..ఒక రూపం వెలసింది

ఒక దీపం మిలిగింది..ఒక రూపం తొలగింది
ఒక దీపం మిలిగింది..ఒక రూపం తొలగింది
వేకువ ఇక లేదని తెలిసి..చీకటితో చేతులు కలిపి
వేకువ ఇక లేదని తెలిసి..చీకటితో చేతులు కలిపి
ఒక దీపం మిలిగింది..ఒక రూపం తొలగింది

చరణం::1

మంచు తెరలే కరిగిపోగా..మనసు పొరలే విరిసిరాగా
మంచు తెరలే కరిగిపోగా..మనసు పొరలే విరిసిరాగా
చెలిమి పిలుపే చేరుకోగా..చెలియ వలపే నాదికాగా
అనురాగపు మాలికలల్లి..అణువణువున మధువులు చల్లి
అనురాగపు మాలికలల్లి..అణువణువున మధువులు చల్లి
ఒక ఉదయం పిలిచింది..ఒక హృదయం ఎగసింది

చరణం::2

నింగి అంచులు అందలేక..నేలపైన నిలువరాక
నింగి అంచులు అందలేక..నేలపైన నిలువరాక
కన్నె కలలే వెతలు కాగా..ఉన్న రెక్కలు చితికిపోగా
కనిపించని కన్నీట తడిసి..బడబానల మెడలో ముడిచి
కనిపించని కన్నీట తడిసి..బడబానల మెడలో ముడిచి
ఒక ఉదయం ఆగింది..ఒక హృదయం ఆరింది
ఒక ఉదయం ఆగింది..ఒక హృదయం ఆరింది

ఒక దీపం వెలిగిందీ..

ఏకవీర--1969::దేశి::రాగంఈ పాట ఇక్కడ వినడీ
సంగీతం::T.చలపతిరావ్
రచన::D.C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

తారాగణం::N.T.రామారావు, జమున, కాంతారావు, K.R.విజయ,సత్యనారాయణ, ధూళిపాళ,శాంతకుమారి,శ్రీరంజని
దేశి::రాగం
పల్లవి::


ఎంత దూరమో అది ఎంత దూరమో
ఎంత దూరమో అది ఎంత దూరమో
పరిమలించు పానుపులకు నిరీక్షించు చూపులకు
పరిమలించు పానుపులకు నిరీక్షించు చూపులకు
వేసిన తలుపులకు వేచిన తలపులకు
ఎంత చేరువో అది ఎంత దూరమో

ఎంత దూరమో అది ఎంత దూరమో
ఎంత దూరమో అది ఎంత దూరమో
ఉదయనించే కిరణాలకు ఉప్పొంగే కెరటాలకు
ఉదయనించే కిరణాలకు ఉప్పొంగే కెరటాలకు
కలలుగనే చెలునికీ కలతపడే చెలియకు
ఎంత చేరువో అది ఎంత దూరమో

చరణం::1

ఎంత దూరమో అది ఎంత దూరమో
ఎంత దూరమో అది ఎంత దూరమో
మనసు పడని సంపంగికి మరులు విడని భ్రమరానికి
మనసు పడని సంపంగికి మరులు విడని భ్రమరానికి
ఉన్నదానికి అనుకున్నదానికి
ఎంత చేరువో అది ఎంత దూరమో

చరణం::2

ఎంత దూరమో అది ఎంత దూరమో
ఎంత దూరమో అది ఎంత దూరమో
అల్లనాటి ఆశలకు అణగారిన బాసలకు
అల్లనాటి ఆశలకు అణగారిన బాసలకు
మరువరాని అందానికి చెరిగిపోని బంధానికి
ఎంత చేరువో అది ఎంత దూరమో
ఎంత దూరమో అది ఎంత దూరమో
ఎంత దూరమో అది ఎంత దూరమో