Sunday, March 02, 2014

రాజు పేద--1954::సామ::రాగం


సంగీతం::సాలూరి రాజేశ్వర్ రావు
రచన::కొసరాజు రాఘవయ్య
గానం::ఘంటసాల
తారాగణం::N.T.రామారావు,S.V.రంగారావు,R.నాగేశ్వరరావు,సుధాకర్, అమ్మాజీ, లక్ష్మీరాజ్యం రేలంగి

సామ::రాగం

పల్లవి::

జేజేలను విని గొప్పవారమని
చెడ్డపనులమాచేత చేయింపకుమా ఆ…

హేయ్
జేబులో బొమ్మ జేబులో బొమ్మ
జేజేల బొమ్మ జేబులో బొమ్మ
జేజేల బొమ్మ జేబులో బొమ్మ

మొక్కిన మొక్కులు సల్లంగుండి
మొక్కిన మొక్కులు సల్లంగుండి
ఎనక్కి తిరక్క గెలుస్తు ఉంటే
భక్తితోడ నీ విగ్రహానికి
బంగరుతొడుపేయించెదనమ్మ
జేబులో బొమ్మ జేజేల బొమ్మ
జేబులో బొమ్మ

చరణం:: 1

కనక తప్పెటలు ఘణఘణ మ్రోయగ
శంఖనాదములు శివమెత్తించగ
కనక తప్పెటలు ఘణఘణ మ్రోయగ
శంఖనాదములు శివమెత్తించగ
చేసిన తప్పులు చిత్తైపోవగ
చేతులెత్తి ప్రార్దించెదనమ్మా
జేబులో బొమ్మ జేజేల బొమ్మ
జేబులో బొమ్మ

చరణం::2

మారాజులకు మనసులు మారి
మంత్రి పదవి నా తలపైకొస్తే ఏ
మారాజులకు మనసులు మారి
మంత్రి పదవి నా తలపైకొస్తే
వేడుక తీరగ పూస కూర్పుతో
జోడు ప్రభల కట్టించెదనమ్మా
జేబులో బొమ్మ జేజేల బొమ్మ
జేబులో బొమ్మ

చరణం::3

మా ఇలవేల్పుగ మహిమలుజూపి
మల్లికి నాకు మనసుగల్పితే
హ్హు..బొమ్మా..
మా ఇలవేల్పుగ మహిమలుజూపి
మల్లికి నాకు మనసుగల్పితే
తకిట తధిగిన తక తై అంటూ
చెక్క భజన చేయించెదనమ్మా
జేబులో బొమ్మ జేజేల బొమ్మ
జేబులో జేబులో జేబులో బొమ్మ

సంఘం--1954


సంగీతం::R.సుదర్శనం
రచన::తోలేటి
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::N.T.రామారావు,S.V.రంగారావు,అంజలీ దేవి,వైజయంతీమాల,నాగయ్య

పల్లవి::

ఓంకార నాదస్వరూపా..ఆ ఆ ఆ ఆ 
భావరాగ తాళప్రదీపా..ఆ ఆ ఆ 
నాట్యకలాపా..ఆ..నటరాజా
నమోనమో..నటరాజా..నమోనమామి

ఇలలోసాటిలేని భారతదేశం
ఇలలోసాటిలేని భారతదేశం
మా దేశం ఇలలోసాటిలేని భారతదేశం 
కనులకు సుందరం..కళలకు మందిరం
మాదేశం సుందరం..కళలకు మందిరం
మాదేశం సుందరం..కళలకు మందిరం
ఇలలోసాటిలేని..భారతదేశం

చరణం::1

పావన హిమశైలం..గౌరి కిరీటం
పావన హిమశైలం..గౌరి కిరీటం
నిర్మల గంగానది..జీవ ప్రవాహం
దక్కను వజ్రాల..పచ్చలహారం
దక్కను వజ్రాల..పచ్చలహారం
మా కాశ్మీరం..రమ్యారామం
మా కాశ్మీరం..రమ్యారామం
ఇలలోసాటిలేని..భారతదేశం

చరణం::2

భగవద్గీత..ఆ..ఆ..ఆ..
భగవద్గీత..వేదనినాదం
గౌతమ బుద్ధుని..జ్ఞానప్రదీపం
భగవద్గీత..వేదనినాదం
గౌతమబుద్ధుని..జ్ఞానప్రదీపం

రామకృష్ణబోధలో..అమృతసారం
రామకృష్ణబోధలో..అమృతసారం
దేశాల వెదజల్లే..దివ్యప్రదేశం
దేశాల వెదజల్లే..దివ్యప్రదేశం
ఇలలోసాటిలేని..భారతదేశం
మా దేశం..ఇలలోసాటిలేని..భారతదేశం

చరణం::3

కాళిదాసకావ్యం జయదేవుని గానం
కాళిదాసకావ్యం జయదేవుని గానం
అజంత‌ ఎల్లోరా అద్భుతశిల్పం
గాంధి రవీంద్రుల..ఘన సందేశం
గాంధి రవీంద్రుల..ఘన సందేశం
ఖండ ఖండముల..చాటే దేశం
ఖండ ఖండముల..చాటే దేశం

ఇలలోసాటిలేని..భారతదేశం
మా దేశం..ఇలలోసాటిలేని..భారతదేశం

అమ్మాయి పెళ్ళి--1974సంగీతం::సత్యం
రచన::దాశరథి
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి
తారాగణం::N.T.రామారావు, P. భానుమతి, చంద్రమోహన్,వెన్నెరాడై నిర్మల,లత,పద్మనాభం.

పల్లవి::

పాలరాతి బొమ్మకు..నీ వగలెక్కడివి
పొగడపూల కొమ్మకు..నీ సొగసెక్కడిది..ఈ..ఈ

నెలరాజులోనా..వలరాజులోన..నీ వలపెక్కడిది
నెలరాజులోన..నీ చలువెక్కడిది
వలరాజులోన..నీ వలపెక్కడిది..ఈ..ఈ

పాలరాతి బొమ్మకు..పొగడపూల కొమ్మకు నీ సొగసెక్కడిది..ఈ

చరణం::1

కలువపూలు తెల్లవారితే..కమిలిపోవును 
నీ కనులైతే కలకాలం..వెలుగుచిందును 
కలువపూలు తెల్లవారితే...కమిలిపోవును 
నీ కనులైతే కలకాలం..వెలుగుచిందును 

ఆ..ఆ..మధువు తీపి అంతలోనే..మాసిపోవును
నీ పలుకు తీపి బ్రతుకంతా..నిలిచియుండును

పాలరాతి బొమ్మకు..ఊ..వగలెక్కడివి
పొగడపూల కొమ్మకు నీ సొగసెక్కడిది..ఈ..ఈ
నెలరాజులోనా..వలరాజులోన..నీ వలపెక్కడిది

చరణం::2

నీలినీలి మేఘాలు..గాలికి చెదిరేను నీ 
కురుల నీడ ఎల్లప్పుడు...నాకే దక్కేను 
నీలినీలి మేఘాలు గాలికి చెదిరేను 
కురుల నీడ ఎల్లప్పుడు..నాకే దక్కేను 

ఆ..ఆ..గలగలమని సెలయేరు కదలిపోవునూ 
కానీ..నీలోని అనురాగం నిలిచి ఉండును 

పాలరాతి బొమ్మకు..నీ వగలెక్కడివి
పొగడపూల కొమ్మకు నీ సొగసెక్కడిది..ఈ..ఈ
నెలరాజులోనా..వలరాజులోన..నీ వలపెక్కడిది
లాలలలాలలాలాలలలా..
లాలలలాలలాలాలలలా..

సి.ఐ.డి.(C. I. D.)--1965

సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం::ఘంటసాల, P.సుశీల

పల్లవి::

నా సరి నీవని నీ గురి నేనని ఇపుడే తెలిసెనులే
తెలిసినదేమో తలచినకొలదీ పులకలు కలిగెనులే
నీకూ నాకూ వ్రాసివున్నదని ఎపుడో తెలిసెనులే
తెలిసినదేమో తలచినకొలదీ కలవరమాయెనులే
నా సరి నీవని నీ గురి నేనని ఇపుడే తెలిసెనులే

చరణం::1

నా హృదయమునే వీణజేసుకొని
ప్రేమను గానము చేతువనీ 
నా హృదయమునే వీణజేసుకొని
ప్రేమను గానము చేతువనీ
నా గానము నా చెవి సోకగనే నా మది నీదై పోవుననీ
నీకూ నాకూ వ్రాసి వున్నదని ఎపుడో తెలిసెనులే
తెలిసినదేమో తలచినకొలదీ కలవరమాయెనులే
నా సరి నీవని నీ గురి నేనని ఇపుడే తెలిసెనులే

చరణం::2

నను నీ చెంతకు ఆకర్షించే గుణమే నీలో ఉన్నదనీ 
నను నీ చెంతకు ఆకర్షించే గుణమే నీలో ఉన్నదనీ
ఏ మాత్రము నీ అలికిడి ఐనా నా ఎద దడదడలాడుననీ
ఏ మాత్రము నీ అలికిడి ఐనా నా ఎద దడదడలాడుననీ
నా సరి నీవని నీ గురి నేనని ఇపుడే తెలిసెనులే
తెలిసినదేమో తలచిన కొలదీ కలవరమాయెనులే

నా సరి నీవని నీ గురి నేనని ఇపుడే తెలిసెనులే
తెలిసినదేమో తలచినకొలదీ పులకలు కలిగెనులే
నీకూ నాకూ వ్రాసివున్నదని ఎపుడో తెలిసెనులే
తెలిసినదేమో తలచినకొలదీ కలవరమాయెనులే