Thursday, December 30, 2010

భోగ భాగ్యాలు--1981

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల 

పల్లవి::

ఓహో..ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ..ఓహో..
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ 

పచ్చ పచ్చాని చేలు ఓలాల
వెచ్చ వెచ్చాని కోరికలు విసిరే ఓ లాల

ఆహా..ఓహో..ఓహో..ఆహా..ఓహో..ఓహో..
గజ్జెలు ఘల్..ఓలాలా..గజ్జెలు ఘల్..ఓలాలా
గజ్జెలు ఘల్..ఓలాలా..గజ్జెలు ఘల్..ఓలాలా

పచ్చ పచ్చాని చేలు ఓలాల
వెచ్చ వెచ్చాని కోరికలు విసిరే ఓ లాల
పచ్చ పచ్చాని చేలు ఓలాల
వెచ్చ వెచ్చాని కోరికలు విసిరే ఓ లాల

విసిరి విసిరి..కోర్కలన్ని ఓ లాలా
పాడు ముసురు బట్టి ముంచేసే..ఓ లాలా
పాడు ముసురు బట్టి ముంచేసే..ఓ లాలా

పచ్చ పచ్చాని చేలు ఓలాల
వెచ్చ వెచ్చాని కోరికలు విసిరే ఓ లాల

చరణం::1

కొత్త కొత్తాని నీరూ..ఓ లాలా
పాత కథలన్ని కదిపే..ఓ లాలా
కొత్త కొత్తాని నీరూ..ఓ లాలా
పాత కథలన్ని కదిపే..ఓ లాలా

కదిపి కదిపి కథలన్ని..ఓ లాలా
తీపి నదులల్లో ముంచెత్తే..ఓలాలా
తీపి నదులల్లో ముంచెత్తే..ఓలాలా

పచ్చ పచ్చాని చేలు..ఓలాల
వెచ్చ వెచ్చాని కోరికలు విసిరే ఓలాల

చరణం::2

చల్ల చల్లాని ఒళ్ళు..ఓలాలా
మెల్ల మెల్లంగ ఉడుకెత్తె..ఓలాలా
చల్ల చల్లాని ఒళ్ళు..ఓలాలా
మెల్ల మెల్లంగ ఉడుకెత్తె..ఓలాలా

ఉడికి ఉడికి ఒళ్ళంతా..ఓలాలా
వలపు కౌగిలిక్కి వచ్చెసే..ఓలాలా
వలపు కౌగిలిక్కి వచ్చెసే..ఓలాలా 

పచ్చ పచ్చాని చేలు..ఓలాల
వెచ్చ వెచ్చాని కోరికలు విసిరే ఓలాల

చరణం::3

ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓహో..
తీయ తీయని తోడూ..ఓలాలా
నన్ను ఉయ్యాల ఊపింది..ఓలాలా 
తీయ తీయని తోడూ..ఓలాలా
నన్ను ఉయ్యాల ఊపింది..ఓలాలా 

ఊపి ఊపి బ్రతుకంత..ఓలాలా
నీ తోడె బ్రతుకంది..ఓలాలా
నీ తోడె బ్రతుకంది..ఓలాలా

పచ్చ పచ్చాని చేలు..ఓలాల
వెచ్చ వెచ్చాని కోరికలు విసిరే ఓలాల

విసిరి విసిరి..కోర్కలన్ని ఓ లాలా
పాడు ముసురు బట్టి ముంచేసే..ఓ లాలా
పాడు ముసురు బట్టి ముంచేసే..ఓ లాలా

పచ్చ పచ్చాని చేలు ఓలాల
వెచ్చ వెచ్చాని కోరికలు విసిరే ఓ లాల 

Bhoga Bhagyaalu--1981
Music::Chakravarti
Lyrics::
Singer's::Baalu,Suseela

:::

OhO..O O O O O..OhO..
O O O O O O O O O 

pachcha pachchaani chElu Olaala
vechcha vechchaani kOrikalu visirE O laala

aahaa..OhO..OhO..aahaa..OhO..OhO..
gajjelu ghal..Olaalaa..gajjelu ghal..Olaalaa
gajjelu ghal..Olaalaa..gajjelu ghal..Olaalaa

pachcha pachchaani chElu Olaala
vechcha vechchaani kOrikalu visirE O laala
pachcha pachchaani chElu Olaala
vechcha vechchaani kOrikalu visirE O laala

visiri visiri..kOrkalanni O laalaa
paaDu musuru baTTi munchEsE..O laalaa
paaDu musuru baTTi munchEsE..O laalaa

pachcha pachchaani chElu Olaala
vechcha vechchaani kOrikalu visirE O laala

::::1

kotta kottaani neeruu..O laalaa
paata kathalanni kadipE..O laalaa
kotta kottaani neeruu..O laalaa
paata kathalanni kadipE..O laalaa

kadipi kadipi kathalanni..O laalaa
teepi nadulallO munchettE..Olaalaa
teepi nadulallO munchettE..Olaalaa

pachcha pachchaani chElu..Olaala
vechcha vechchaani kOrikalu visirE Olaala

::::2

challa challaani oLLu..Olaalaa
mella mellanga uDukette..Olaalaa
challa challaani oLLu..Olaalaa
mella mellanga uDukette..Olaalaa

uDiki uDiki oLLantaa..Olaalaa
valapu kougilikki vachchesE..Olaalaa
valapu kougilikki vachchesE..Olaalaa 

pachcha pachchaani chElu..Olaala
vechcha vechchaani kOrikalu visirE Olaala

::::3

O O O O O OhO..
teeya teeyani tODU..Olaalaa
nannu uyyaala Upindi..Olaalaa 
teeya teeyani tODU..Olaalaa
nannu uyyaala Upindi..Olaalaa 

Upi Upi bratukanta..Olaalaa
nee tODe bratukandi..Olaalaa
nee tODe bratukandi..Olaalaa

pachcha pachchaani chElu..Olaala
vechcha vechchaani kOrikalu visirE Olaala

visiri visiri..kOrkalanni O laalaa
paaDu musuru baTTi munchEsE..O laalaa
paaDu musuru baTTi munchEsE..O laalaa

pachcha pachchaani chElu Olaala
vechcha vechchaani kOrikalu visirE O laala