Friday, March 27, 2015

సంబరాల రాంబాబు--1970::ఖమాస్::రాగం


సంగీతం::V.కుమార్ 
రచన::రాజశ్రీ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల 
తారాగణం::చలం,శారద,S.V. రంగారావు,గీతాంజలి,రేలంగి,సూర్యకాంతం,పద్మనాభం    
ఖమాస్::రాగం  పల్లవి::

మామా..ఆ..చందమామా..ఆ..వినరావా నా కథ

మామా చందమామా..వినరావా నా కథ
వింటే మనసు ఉంటే..కలిసేవూ నా జత..ఆఆఆ 
మామా..చందమామా..ఆ 

చరణం::1

నీ రూపము ఒక దీపము..గతిలేని పేదకు 
నీ రూపము ఒక దీపము..గతిలేని పేదకు 

నీ కళలే సాటిలేని..పాఠాలు ప్రేమకు
నువు లేక నువు రాక..విడలేవు కలువలు 
జాబిల్లి నీ హాయి..పాపలకు జోలలు 

మామా చందమామా..వినరావా నా కథ
వింటే మనసు ఉంటే..కలిసేవూ నా జత..ఆఆఆ 
మామా..చందమామా..ఆ

చరణం::2

మింటిపైన నీవు ఓంటిగాడివై..అందరికీ వెన్నెల పంచ
రేయంత తిరగాలి
ఇంటిలోన నేను ఒంటిగాడినై..అందరికీ సేవలు చేయ
రేయి పవలు తిరగాలి

లేరు మనకు బంధువులు..లేరు తల్లిదండ్రులు
లేరు మనకు బంధువులు..లేరు తల్లిదండ్రులు
మనను చూసి అయ్యోపాపం..అనేవారు ఎవ్వరు
అనేవారు...ఎవ్వరు

మామా చందమామా..వినరావా నా కథ
వింటే మనసు ఉంటే..కలిసేవూ నా జత..ఆఆఆ 
మామా..చందమామా..ఆ

సంబరాల రాంబాబు--1970
సంగీతం::V.కుమార్ 
రచన::రాజశ్రీ
గానం::పిఠాపురం,P.సుశీల 
తారాగణం::చలం,శారద,S.V. రంగారావు,గీతాంజలి,రేలంగి,సూర్యకాంతం,పద్మనాభం    

పల్లవి::

పొరుగింటి మీనాక్షమ్మను..చూసారా
వాళ్ళ ఆయన చేసే ముద్దు ముచ్చట విన్నారా 
మిమ్మల్నే 
పొరుగింటి మీనాక్షమ్మను..చూసారా
వాళ్ళ ఆయన చేసే ముద్దు ముచ్చట విన్నారా 

పగలంతా ఇద్దరకూ..తగవులు ఎన్నున్నా 
పగలంతా ఇద్దరకూ..తగవులు ఎన్నున్నా 
చీకటి పడితే పక్కకి చేరి..రాజీ కొస్తాడు
కోరిన చీరలు ఇస్తాడు 

పొరుగింటి మీనాక్షమ్మను..చూసారా
వాళ్ళ ఆయన చేసే ముద్దు ముచ్చట విన్నారా 


పొరుగింటి పుల్లయ్య గొడవ..ఎందుకు లేవే 
వాడికి జీతం కంటే గీతం ఎక్కువ..తెలుసుకోవే 
ఆండాళ్ళూ 
పొరుగింటి పుల్లయ్య గొడవ..ఎందుకు లేవే 
వాడికి జీతం కంటే గీతం ఎక్కువ..తెలుసుకోవే 

తప్పని సరిగా ప్రతి సినిమాకు..వెళతావూ ముందే 
తప్పని సరిగా ప్రతి సినిమాకు..వెళతావూ ముందే 
జీతం కాస్తా సినిమాకైతే..మిగిలిదేముందే?
చీరకు..మిగిలేదేముందే  

పొరుగింటి పుల్లయ్య గొడవ..ఎందుకు లేవే 
వాడికి జీతం కంటే గీతం ఎక్కువ..తెలుసుకోవే 

చరణం::1

పెళ్ళై మూడు ఏళ్ళు గడిచినా పొందిందేమిటి ఆండాళ్ళు 
పెళ్ళై మూడు ఏళ్ళు గడిచినా పొందిందేమిటి ఆండాళ్ళు 
తల్లీ తండ్రీ ప్రేమ గుర్తు గా పుట్టెను బుల్లి నామాలు
తల్లీ తండ్రీ ప్రేమ గుర్తు గా పుట్టెను బుల్లి నామాలు
వగలను చూపిస్తారే గాని నగలెపుడైనా పెట్టారా
వగలను చూపిస్తారే గాని నగలెపుడైనా పెట్టారా
ఓ ముత్యాల బేసరి ఇచ్చి ముక్కుకి అందం తెచ్చారా 
నా ముక్కుకి అందం తెచ్చారా 
ఉద్యోగం ఒక మెట్టు దాటనీ కోరినదిస్తా నీకూ
ఇష్టం లేదని చెప్ప కూడదా ఎందుకు లెండి సాకు..హూ..హూ    

పొరుగింటి మీనాక్షమ్మను చూసారా
వాళ్ళ ఆయన చేసే ముద్దు ముచ్చట విన్నారా 

చరణం::2 

మాటలతోటీ రెచ్చ గొట్టకే నన్నూ..ఊ
బెదిరింపులకు లొంగే దాన్ని కానూ..ఊ
కోపం వస్తే మనిషిని కాను నేనూ..ఊ

ఏం చేస్తారు..?
చెవులు మెలేస్తా....ఇంకేంచేస్తారు?
దుంప తెంపేస్తా....ఆ తరువాతా!! 
తాట వొలుస్తా....హా హ హ హా  

పొరుగింటి మీనాక్షమ్మను..చూసారా
వాళ్ళ ఆయన చేసే..ముద్దు ముచ్చట విన్నారా
హా హ హ హా

సి ఐ డి (C I D )--1965


సంగీతం::ఘంటసాల 
రచన::పింగళి
గానం::P.సుశీల 
తారాగణం::N.T. రామారావు, జమున, గుమ్మడి,పండరీబాయి,రాజనాల,
మిక్కిలినేని,హేమలత, రమణారెడ్డి,    

పల్లవి::

యువతులు చూసి చూడక ముందే
ఐసవుతావా అబ్బాయి..ఐసవుతావా అబ్బాయి
యువతులు చూసి చూడక ముందే
ఐసవుతావా అబ్బాయి..ఐసవుతావా అబ్బాయి

విరహమె నీకు శీతలమైతే..ఆ
విరహమె నీకు శీతలమైతే..వెచ్చని కౌగిట ఊచెదనోయి
యువతులు చూసి చూడక ముందే
ఐసవుతావా అబ్బాయి..ఐసవుతావా అబ్బాయి 

చరణం::1 

కనుచూపులతో పలుకరింపగ..కందిపోతివా పాపాయి
కనుచూపులతో పలుకరింపగ..కందిపోతివా పాపాయి
ఉగ్గుపోసి నీ సిగ్గు..వదలగా  
ఉగ్గుపోసి నీ నీ సిగ్గు వదలగ..తమలపాకుతో విసిరెదనోయి 

యువతులు చూసి చూడక ముందే
ఐసవుతావా అబ్బాయి..ఐసవుతావా అబ్బాయి 

చరణం::2

పెదవి కదపకే ప్రేమ గీతమును మొదలు పెడితివా బుజ్జాయి..ఓ ఓ  
పెదవి కదపకే ప్రేమ గీతమును మొదలు పెడితివా బుజ్జాయి

మూగమనసె నీ మోజైతే  
మూగమనసె నీ మోజైతే..మాటాడక జరిగేరెదనోయి 
యువతులు చూసి చూడక ముందే
ఐసవుతావా అబ్బాయి  
విరహమె నీకు శీతలమైతే వెచ్చని కౌగిట ఊచెదనోయి
యువతులు చూసి చూడక ముందే
ఐసవుతావా అబ్బాయి..ఐసవుతావా అబ్బాయి

మగమహారాజు--1983సంగీతం::చక్రవర్తి  
రచన::వీటూరి 
గానం::S.P.బాలు
తారాగణం::సుహాసిని,చిరంజీవి, రావుగోపాల్‌రావు .

పల్లవి::

నీ దారి పూల దారి..పోవోయి బాట సారి
నీ ఆశలే ఫలించగా..ధ్వనించు విజయ భేరి 

నీ దారి పూల దారి..పోవోయి బాట సారి
నీ ఆశలే ఫలించగా..ధ్వనించు విజయ భేరి 
నీ ఆశలే ఫలించగా..ధ్వనించు విజయ భేరీ 

ఆశయాలు గురిగా..సాహసాలు సిరిగా 
సాగాలి జైత్ర రథం..వడి వడిగా  
మలుపులేన్ని ఉన్నా..గెలుపు నీదిరన్నా 
సాధించు మనోరథం..మనిషిగా 
నరుడివై హరుడివై నారాయణుడే నీవై  
నీ బాసలే ఫలించగా వరించు విజయ లక్ష్మి

నీ దారి పూల దారి..పోవోయి బాట సారి 
నీ ఆశలే ఫలించగా..ధ్వనించు విజయ భేరి  
నీ ఆశలే ఫలించగా..ధ్వనించు విజయ భేరీ  

అయ్యప్పా స్వామియే శరణం అయ్యప్పా 
అయ్యప్పా స్వామియే శరణం అయ్యప్పా 

కాళరాత్రి ముగిసే..కాంతి రేఖ మెరిసే 
నీ మండిన గుండెల..నిట్టుర్పులలో 
చల్ల గాలి విసిరే..తల్లి చేయి తగిలే
నీకోసం విండిన ఒడారుపులతో 
విజయమో..విలయమో..విదివిలాసమేదైనా  
నీ రక్తమే జ్వలిచగా..జయించు ఆత్మా శక్తి 

నీ దారి పూల దారి..పోవోయి బాట సారి 
నీ ఆశలే ఫలించగా..ధ్వనించు విజయ భేరి 
నీ ఆశలే ఫలించగా..ధ్వనించు విజయ భేరీ 

అయ్యప్పా స్వామియే శరణం అయ్యప్పా 
అయ్యప్పా స్వామియే శరణం అయ్యప్పా 

దిక్కులన్ని కలిసే..దైవమొకటి కలిసే
నీ రక్తం అభిషేకం..చేస్తుంటే 
మతములన్ని కరిగే..మమత దివ్వె వెలిగే
నీ ప్రాణం నైవేద్యం..పెడుతుంటే 
ధీరుడివై వీరుడివై విక్రమార్కుడివే నీవై  
నీ లక్ష్యమే సిద్దించగా దీవించు దైవ శక్తి  
నీ లక్ష్యమే సిద్దించగా దీవించు దైవ శక్తి  

నీ దారి పూల దారి ..పోవోయి బాట సారి.
నీ ఆశలే ఫలించగా ...ధ్వనించు విజయ భేరి

కృష్ణ ప్రేమ--1943సంగీతం::గాలిపెంచెల నరసింహారావు
రచన::తాపీ ధర్మారావు,బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంతం
గానం::శాంత కుమారి
Film Directed By::H.V.Baabu
తారాగణం::P.భానుమతి,P.శాంతకుమారి,T.సూర్యకుమారి,G.V.రావు,హైమవతి,అద్దంకి శ్రీరామమూర్తి,జయగౌరి.

పల్లవి::

కృష్ణా కృష్ణా..నీ ప్రేమ మహిమా
తెలియని వారై..ఏమో అందురు..ఊ
వారికి జ్ఞానోదయము అందించ
రారా..కృష్ణా..ఆఆఆ
ఊదుము కృష్ణా మోహన మురళిని
ఊదుము కృష్ణా పావన మురళిని
ఊదుము కృష్ణా మోహన మురళిని
ఊదుము కృష్ణా పావన మురళిని
మోహ జలధిలో ఈదగ రారా 
మోహ జలధిలో ఈదగ రారా 
ఊదుము కృష్ణా పావన మురళిని
కృష్ణా కృష్ణా కృష్ణా కృష్ణా

చరణము::1

నీ దయను మోహమును తెలిసికొని
నీ దయను మోహమును తెలిసికొని
మేల్కొనగా దయాపయోనిధి
మేల్కొనగా దయాపయోనిధి
ఊదుము కృష్ణా మోహన మురళిని
ఊదుము కృష్ణా
కృష్ణా కృష్ణా కృష్ణా

చరణం::2

నీ చరణములు సేవించుటయే 
నా చరితార్థము
నీ చరణములు సేవించుటయే 
నా చరితార్థము
నీ నామార్చన గానామృతమే 
గానామృతమే గానామృతమే
నీ నామార్చన గానామృతమే 
జీవన భాగ్యమహ జీవన భాగ్యమహ
నీ ప్రేమయే జగదాధారము 
నీ ప్రేమయే జగదాధారము
నిఖిలము..నీవే నీవే దేవా 
నిఖిలము..నీవే నీవే దేవా
ఊదుము కృష్ణా పావన మురళిని
మోహన మురళిని
ఊదుము కృష్ణా కృష్ణా..కృష్ణా..కృష్ణా