Monday, April 30, 2012

శ్రీ శ్రీ గారి జన్మదిన స్మృత్యర్ధం:

శ్రీ శ్రీ గారి జన్మదిన స్మృత్యర్ధం:

"మానవుడే నా సందేశం, మనుష్యుడే నా సంగీతం" అని ఎలుగెత్తి చాటిన మాహాకవి శ్రీశ్రీ ఏప్రిల్ 30న, 1910లో విశాఖపట్నంలో జన్మించారు.

1931 లో బి ఏ. పూర్తిచేసిన శ్రీశ్రీ, ఏ.వి.యన్. కాలేజీలో డెమాన్స్ట్రేటర్ గా, మద్రాసు ఆంధ్రప్రభలో లేబరేటరీ అసిస్టెంట్ గా వివిధ ఉద్యోగాలు చేసినా, తన స్వంత భావాల కారణంగా దేనిలోనూ ఇమడలేక 'సినీరంగం'లో స్థిరపడ్డారు.

తెలుగు కవిత్వాన్ని మరో మలుపు తిప్పిన మహాకవి శ్రీశ్రీ "మహాప్రస్థానం" 1950లో పుస్తక రూపం ధరించింది. 1955లో అభ్యుదయ రచయితల సంఘానికి అధ్యక్షుడుగా ఉన్నారు.

ఆయన సాహితీ తపస్సుకు గుర్తింపుగా 'ఖడ్గసృష్టి' కావ్యానికి 1966లో సోవియెట్ భూమి నెహ్రూ అవార్డు, 1973లో శ్రీ రాజా లక్ష్మీ ఫౌండేషన్ వారి మొదటి అవార్డు అందుకున్నారు.

తెలుగు కవిత్వాన్ని ఖండించి, దీవించి, ఊగించి, శాసించి, రక్షించిన మాహాకవి శ్రీశ్రీ జూన్ 15, 1983లో మహా ప్రస్తానమొందారు

Wednesday, April 25, 2012

తూర్పు వెళ్ళె రైలు--1979
సంగీతం::S.P.బాలసుబ్రమణ్యం
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల

పల్లవి::

ఏమిటిది ఏమిటిదీ.. ఏదో తెలియనిదీ
ఎప్పుడూ కలగనిదీ ఏమిటిదీఏమిటిదీ
ఏమిటిది ఏమిటిదీ.. ఏదో తెలియనిదీ
ఎప్పుడూ కలగనిదీ ఏమిటిదీఏమిటిదీ

చరణం::1

హత్తుకున్న మెత్తదనం .. కొత్త కొత్తగా ఉందీ
మనసంతా మత్తు కమ్మి మంతరిచ్చినట్లుందీ
నరనరాన మెరుపు తీగె నాట్యం చేసేస్తుందీ
నాలో ఒక పూల తేనె నదిలా పొంగుతోంది పొంగుతోంది

ఏమిటిదీ .. ఏమిటిది ఏమిటిదీ..

చరణం::2

ఈడు జోడు కుదిరిందీ.. తోడు నీడ దొరికిందీ
అందానికి ఈ నాడే అర్ధం తెలిసొచ్చిందీ
పెదవి వెనుక చిరునవ్వూ దోబూచులాడిందీ
చిలిపి చిలిపి తలపు తలచి సిగ్గు ముంచుకొస్తోందీ

ఏమిటిదీ .. ఏమిటిది ఏమిటిదీ.. ఏదో తెలియనిదీ
ఎప్పుడూ కలగనిది కలకానిదీ
ఏమిటిదీ ..

ఎర్ర గులాబిలు--1979
సంగీతం::ఇళయరాజా
రచన::::వేటూరి
గానం::బాలు,.జానకి

పల్లవి

ఎదలో తొలివలపే..విరహం జత కలిసే
మధురం ఆ తలపే..నీ పిలుపే

ఎదలో తొలివలపే..విరహం జత కలిసే
మధురం ఆ తలపే..నీ పిలుపే

ఎదలో తొలివలపే..

చరణం::1

రోజాలతో పూజించనీ..విరితేనెలే నను త్రాగనీ
నా యవ్వనం పులకించనీ..అనురాగమే పలికించనీ
కలగన్నదీ నిజమైనదీ
కధలే నడిపిందీ

ఎదలో తొలివలపే..విరహం జత కలిసే
మధురం ఆ తలపే..నీ పిలుపే

ఎదలో తొలివలపే..

పయనించనా నీ బాటలో..మురిపించనా నా ప్రేమలో
ఈ కమ్మనీ తొలిరేయినీ..కొనసాగనీ మన జంటనీ
మోహాలలో మన ఊహలే
సాగే..చెలరేగే

ఎదలో తొలివలపే..విరహం జత కలిసే
మధురం ఆ తలపే..నీ పిలుపే

ఎదలో తొలివలపే..విరహం జత కలిసే
మధురం ఆ తలపే..నీ పిలుపే

ఎదలో తొలివలపే..

Tuesday, April 24, 2012

ఎర్ర గులాబిలు--1979
సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి

పల్లవి::

రూ రూరురు రూరురు రూరూ..
ఎర్రగులాబి విరిసినది..తొలిసారి ననుకోరి
ఆశే రేపింది నాలో..
అందం తొణికింది నీలో..
స్వర్గం వెలిసింది భువిలో..

ఎర్రగులాబి విరిసినది..తొలిసారి నినుకోరి
ఆశే రేపింది నీలో..
అందం తొణికింది నాలో..
స్వర్గం వెలిసింది భువిలో..
ఎర్రగులాబి విరిసినది..తొలిసారి నినుకోరి

చరణం::

లతనై నే జతనై నిన్నే పెనవేయనా..
కతనై నీ కలనై నిన్నే మురిపించనా??

నేనిక నీకే సొంతము..
నననననన నీకెందుకు ఈ అనుబందమూ..
ననన ననన ననన ననన నననా..

ఎర్రగులాబి విరిసినది..తొలిసారి ననుకోరి
ఆశే రేపింది నీలో..
అందం తొణికింది నాలో..
స్వర్గం వెలిసింది భువిలో..
ఎర్రగులాబి విరిసినది..

చరణం::2

పెదవినీ, ఈ మధువునూ నేడే చవిచూడనా..
నాదని ఇక లేదనీ నీకే అందివ్వనా?

వయసును వయసే దోచేది..
నననననన అది మనసుంట్నే దొరికేది..
ననన ననన ననన ననన నననా..

ఎర్రగులాబి విరిసినది..తొలిసారి నినుకోరి
ఆశే రేపింది నాలో..
అందం తొణికింది నీలో..
స్వర్గం వెలిసింది భువిలో..

ఎర్రగులాబి విరిసినది..నననన నననన అహహ..

Monday, April 23, 2012

ఇల్లు-ఇల్లాలు--1972


ఈ పాట ఇక్కడ వినండి

సంగీత::K.V.మహదేవన్
రచన::అప్పలాచార్య
గానం::S.జానకి,రాజబాబు
తారాగణం::కృష్ణ, కృష్ణంరాజు,రాజబాబు,రమాప్రభ,వాణిశ్రీ,సూర్యకాంతం

పల్లవి::

వినరా సూరమ్మ కూతురు మొగుడా విషయమ్ము చెబుతాను
వినరా సూరమ్మ కూతురు మొగుడా విషయమ్ము చెబుతాను
అసలు విషయమ్ము చెబుతాను

చెప్పుమలీ

కారు మబ్బులు కమ్మేవేళా కాకులు గూటికి చెరేవేళా
కా...కా
చందమామ తొంగిచూసెవేళా సన్నజాజులు పూసేవేళా
ఆహా..ఓహో
ఒంటిగ నేను యింట్లోవుంటే..ఉయ్యాల ఎక్కి ఊగుతువుంటే
లాలి లాలి లాలి లాలి లాలి లాలి లాలి లాలి లాలిలో

ఏం జలిగింది?

తలుపు కిర్రున చప్పుడైనదీ..గుండె ఝల్లునా కొట్టుకున్నదీ
తలుపు కిర్రున చప్పుడైనదీ..గుండె ఝల్లునా కొట్టుకున్నదీ
మెల్ల మెల్లగ కళ్ళుతెరచి నే వచ్చినదెవరో చూసాను..వచ్చినదెవరో చూసాను

ఎవలాలు

నల్లనివాడు గుంటకన్నులవాడు గుబురు మీసాలవాడూ
అయ్యబాబోయ్
ఆరడుగుల పొడుగువాడు..ముద్దులిమ్మని నన్ను అడిగినాడు
ఏయ్ వాణ్ణి నేన్నలికేత్తాను 
నెనివ్వనెనివ్వ రానివ్వనంటూ..మొఖము దాచుకున్నా
పోనివ్వ పోనివ్వ ముద్దివ్వమంటూ..జడను లాగినాడూ
అమ్మా..నాన్నా..అమ్మా..నాన్నా కాపాడమంటూ అల్లాడిపోయానూ
అయినా కాని వదలక నన్ను ఒడిసి..పట్టినాడు
అంతలో వచ్చింది
ఏమిటి మూల్చా
కాదూ మా అమ్మ
ఊ..ఏమందీ
వెళ్ళవే నా తల్లి వెళ్ళవే అమ్మా ముద్దులిస్తే నీకు 
డబ్బులిస్తాడు మంచి బట్టలిస్తాడు..డబ్బులిస్తాడు మంచి బట్టలిస్తాడు 
అని ముందుకు తోసింది

ఆ..అది తల్లా కాదు లాక్షసి పిచాచి దయ్యం..తల్వాతేమయిందో చెప్పు

తప్పనిసరియై వెళ్లాను..సిగ్గుపడుతు నిలుచున్నాను
ఆ.....!!!
గదిలో కెత్తుకుపోయాడు కథలూ కబుర్లు చెప్పాడు..తన దుప్పటిలో చోటిచ్చాడు 
ఛీ కులతా..పాపాత్ములాలా..నువ్వు నాకొద్దు పో..వాడిదగ్గలకే పో

అంతకోపం ఎందుకయ్యా..అపుడు నా వయసైదయ్యా
ఏమితీ అప్పుడు నీకైదేళ్లా
అంతకోపం ఎందుకయ్యా..అపుడు నా వయసైదయ్యా
ఆ వచ్చినదీ..మా తాతయ్యా
తాతయ్యా తాతయ్యా మలి చెప్పవే 
తాతయ్య తకదియ్య
తాతయ్యా నేను ఎవలో..అనుకున్నాను
తాతయ్య కొంప..ముంచేచాడు

మురిపించే మువ్వలు--1962


సంగీతం::S.M.సుబ్బయ్య నాయుడు
రచన::ఆరుద్ర
దర్శకత్వం::M.V.రామన్
సంస్థ::దేవి ఫిల్మ్స్
తారాగణం::జెమిని గణేషన్,సావిత్రి,మనోహర్
గానం::S.జానకి

ఆభేరి :::: రాగం

పల్లవి::
ఆ ఆ ఆ ఆఆఆఆఆఆ
నీ లీల పాడెద దేవా..నీ లీల పాడెద దేవ

అనుపల్లవి::

మనవి ఆలించ వేడెద దేవా
నను లాలించు మా ముద్దు దేవా
నీ లీల పాడెద దేవ..నీ లీల పాడెద దేవ

సింధూర రాగంపు దేవా..
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆఆఆఆఆ
దివ్య శృంగార భావంపు దేవా..
మళ్ళీ చెలువాలు నిను కోరు నీవు రావా, ఎలనీ
నీ లీల పాడెద దేవ

చరణం::
అనుపమ వరదాన శీలా..ఆ ఆ..

అనుపమ వరదాన శీలా....
వేగ కనిపించు కరుణాలవాలా
ఎలనీ నీ లీల పాడెద దేవ

చరణం::2

నీ లీల పాడెద దేవ
నను లాలించు మా ముద్దు దేవా
నీ లీల పాడెద దేవ..నీ లీల పాడెద దేవ

స్వ|| సగమపని నీ..నీ లీల పాడెద దేవ

నిస్స నిదపమా గామగరిసనీ పా నిసగమపా మగరిసా నిదమపా గరిని
నీ లీల పాడెద దేవ

సా, రిస్సా నిసరీసా నినిసా పపనినిసా మమపపనినిసా గగస గగస
నినిస పపని మమప గగమమపపనినిసస గరినిస...నీ లీల పాడెద దేవ

పానిదపమ గరిసని సగాగ సగాగ సగమప గరిసని సగసా,
నినిపా మమపా నీప నీప సాప నీపస నిద పమ గరి సగసా
గామపనిసా నిసగరి సరినీ 'సారిసనీ రీగరినీ సారిసనీ', గరినీ గరిగ నిరిగరి
నిగరినీ, నిరిరి నిసస నిరిరి నిసస నిదపా, నీనిస ఆఁ...

రీనిస పానిమాప గామ 'పనిసరి' ఆఁ...ఆ

సానిపాని ససనీ ససనీ
పనిపస పానిదనీ మాదనిసా నిదనీసరిసా
పానిదనిసరిసా..పానిదనిసరిసా..మగామపా
సాసనీ..నీసరిసా సాసనీ సాససాససాససది
సరిసని కిటతకథా..దదనినిసా..దదనిదపా కిటతకథా
నిదపమ తకుందరి సగమప కిటతకథా
సనిదనిపనిప కిటతకథా గరినిసదనిమపని..

నీ లీల పాడెద దేవా...
నను లాలించు మా ముద్దు దేవా..ఆ ఆ ఆ
నీ లీల పాడెద దేవా..

మన గాన కోకిల జానకమ్మ గారి జన్మదినానికి
జానకమ్మ పాడిన అద్భుతమైన ఈ పాటతో జానకమ్మకు
శతకోటి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతు....

ఈ గీతమునకు అనేక విశేషాలు ఉన్నాయి.
సావిత్రి యొక్క నూరవ చలన చిత్రము - 100 th film
( tamil ) ‘Konjum Salangai’ " మురిపించే మువ్వలు’అనే పేరుతో విడుదల ఐ,
విజయ దుందుభిని మోగించింది.
అరుణాచలం నాద స్వరము ఈ పాటకు మణి కిరీటము.
సన్నాయి పాటకు అందరినీ ఆకర్షింప జేస్తున్నది ఈ సంగీత సంవిధానము.
ఎస్.జానకి మొట్ట మొదటి పాట ఇది.
ఆమెకు ఈ సినిమా మ్యూజిక్ జగత్తులోనికి అవకాశము కలిగినది.

Sunday, April 15, 2012

తూర్పూ వెళ్ళే రైలు--1979


సంగీతం::S.P.B.
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P.బాలు

చుట్టూ చెంగావి చీర కట్టాలే చిలకమ్మా
చుట్టూ చెంగావి చీర కట్టాలే చిలకమ్మా
బొట్టూ కాటుక పెట్టి నే కట్టే పాటను చుట్టి
ఆశపడే కళ్ళళ్ళో ఊసులాడు వెన్నెలబొమ్మ

చుట్టూ చెంగావి చీర కట్టాలే చిలకమ్మా

తెల్ల చీరకందం నువ్వే తేవాలే చిట్టెమ్మా
నల్ల చీర కట్టుకున్నా నవ్వాలే చిన్నమ్మా
ఎర్ర చీర కట్టుకుంటే సందెపొద్దు నువ్వమ్మా
పచ్చ చీర కట్టుకుంటే పంట చేను సిరివమ్మా

చుట్టూ చెంగావి చీర కట్టాలే చిలకమ్మా

నేరేడు పళ్ళ రంగు జీరాడే కుచ్చిళ్ళు
ఊరించే ఊహల్లో తేలాడే పరవళ్ళు
వంగ పండు రంగులోన పొంగుతాయి సొగసుల్లు
వన్నె వన్నె చీరల్లోనా నీ ఒళ్ళే హరివిల్లు

చుట్టూ చెంగావి చీర కట్టాలే చిలకమ్మా

Friday, April 13, 2012

ఊరికి ఉపకారి--1972


సంగీతం::సత్యం
రచన::మల్లెమాల
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::చలం, ఆరతి, గుమ్మడి, కృష్ణంరాజు, అంజలీదేవి 

పల్లవి::

ఎంతమంచి వాడివిరా చక్కని రాజా
నీ దెంత మంచి మనసురా చల్లని రాజా 
ఎంతమంచి వాడివిరా చక్కని రాజా
నీ దెంత మంచి మనసురా చల్లని రాజా..చల్లని రాజా 

చరణం::1

ముద్దబంతిపువ్వు నీ ముందరున్నదీ
దాని ముద్దు ముచ్చట నిన్నె తీర్చమన్నదీ
ముద్దబంతిపువ్వు నీ ముందరున్నదీ
దాని ముద్దు ముచ్చట నిన్నె తీర్చమన్నదీ
చేరదీయకుంటె అది చిన్నపోతదీ
చేరదీయకుంటె అది చిన్నపోతదీ 
నీ చెయ్యి తగిలితే చాలు పొంగిపోతదీ    
ఎంతమంచి వాడివిరా చక్కని రాజా
నీ దెంత మంచి మనసురా చల్లని రాజా..చల్లని రాజా  

చరణం::2

కళ్ళు కళ్ళు మాటలాడు బాస తెలుసుకో
కన్నెవయసు దాచలేని ఆశ తెలుసుకో
కళ్ళు కళ్ళు మాటలాడు బాస తెలుసుకో
కన్నెవయసు దాచలేని ఆశ తెలుసుకో
మూగమనసు ఆగకచేసే సైగ తెలుసుకో
మూగమనసు ఆగకచేసే సైగ తెలుసుకో
తెలుసుకొని ఇకనైనా తెలివిగా మసలుకో   
ఎంతమంచి వాడివిరా చక్కని రాజా
నీ దెంత మంచి మనసురా చల్లని రాజా..చల్లని రాజా 

చరణం::3

పైరగాలి తీరు చూడూ..పరిగెత్తే ఏరుచూడూ
పైరగాలి తీరు చూడూ..పరిగెత్తే ఏరుచూడూ 
పరవశాన ఊసులాడూ పావురాల జంటచూడూ
పరవశాన ఊసులాడూ పావురాల జంటచూడూ
ఈడొచ్చిన చిన్నొడికి..ఈడొచ్చిన చిన్నోడికి ఇంతసిగ్గు తగదురా  
ఇంతకంటె యిడమరిసి ఏమని చెప్పేదిరా..ఏమని చెప్పేదిరా

Wednesday, April 11, 2012

తూర్పు వెళ్ళె రైలు--1979
సంగీతం::S.P.బాలసుబ్రమణ్యం
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P.బాలు

కో అంటే కోయిలమ్మ కోకో కో అంటె కోడిపుంజు కొక్కరకో
కో అంటే కోయిలమ్మ కోకో కో అంటె కోడిపుంజు కొక్కరకో

కొండ మీద కో అంటే చుక్కలన్ని కోసుకో
నేల మీద కో అంటే పండింది కోసుకో ...కోసుకో.. కో....కాసుకో
కో అంటే కోయిలమ్మ కోకోకో అంటె కోడిపుంజు కొక్కరకో

కోటేరు పట్టినోడుకో.... పూటకొడు దక్కదెందుకో
నారు నీరు పోసినోడికో...సేరు గింజలుండవెందుకో
అన్నం ఉండదు ఒకడికి...తిన్నది అరగదు ఒకడికి
ఆశచావదొకడికి...ఆకలాడదొకడికి

మేడిపండు మేలిమెందుకో...పొట్ట గుట్టు తెలుసుకో
చీమలల్లే కూడబెట్టుకో...పాములొస్తే కర్రపట్టుకో...కో..
కో.. అంటే మేలుకో లోకాన్ని తెలుసుకో
వేమన్న వేదాలు చెపుతా రాసుకో.. రాసుకో... కో...కాసుకో
కో అంటే కోయిలమ్మ కోకోకో అంటె కోడిపుంజు కొక్కరకో

తుర్పు ఇంటి ఆంకాళమ్మ కో... కో ... పడమటింటి పోలేరమ్మ కొక్కో
... దక్షిణాన గంగానమ్మ కో.. కో .. ఉత్తరాన నూకాలమ్మ కొక్కరకో
కో.. అంటే కోటిమంది అమ్మతల్లులున్నా పంట చేను కాపలాకునేనుఎందుకో .. కో... కాసుకో ...

తూరుపు వెళ్ళె రైలు--1979
సంగీతం::S.P.బాలసుబ్రమణ్యం
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P..శైలజ

పల్లవి::

వస్తాడే నారాజు వస్తాడే ఒకరోజు
రావలసిన వేళకే వస్తాడే తేవలసిందేదో తెస్తాడే
వస్తాడే..కూ..చికుబుకు చికిబుకు చికుబుకు చికుబుకు

వస్తాడే నారాజు వస్తాడే ఒకరోజు
రావలసిన వేళకే వస్తాడే తేవలసిందేదో తెస్తాడే

చిలకా చిలకా ఓ రామ చిలకా
రావాలసిన వేళకే వస్తాడే
తేవలసినదేదో తెస్తాడే..వస్తాడే..కూ..

చరణం::1

నల నల్ల మబ్బులు కమ్ముతుంటే
నా మనసు ఊయల ఊగుతుంటే
చిటపట చినుకులు7 కురుస్తుంటే
జిలిబిలి సొగసులు తడుస్తుంటే
మెల్లగా దొంగలాగ వస్తాడే
నా కళ్ళు మూసి పేరు చెప్పమంటాడే

వస్తాడే నా రాజు వస్తాడే3 ఒకరోజు
వస్త్డే..కూ....

చరణం::2

మేళాలు తాళాలు మోగుతుంటే
బాజాలు బాకాలు రేగుతుంటే
ఊరంత తోరణాలు కడుతుంటే
ఊరేగి సంబరం చేస్తుంటే
తూరుపు బండి లోంచి దిగుతాడే
నను కోరి కోరి పెళ్ళి చేసుకొంటాడే

వస్తాడే నా రాజు వస్తాడే3 ఒకరోజు
వస్త్డే..కూ....

తూర్పూ వెళ్ళే రైలు--1979


సంగీతం::S.P.బాలసుబ్రమణ్యం
రచన::జాలాది
గానం::P.సుశీల,S.P.బాలు

పల్లవి::

సందెపొద్దు అందాలున్న చిన్నదీ చిన్నదీ
ఏటి నీట తానాలాడుతు ఉన్నదీ

సందెపొద్దు అందాలున్న చిన్నదీ చిన్నదీ
ఏటి నీట తానాలాడుతు ఉన్నదీ

బొమ్మలా ముద్దుగుమ్మలా పువ్వులా పాలనవ్వులా
మెరుపు తీగమల్లే తళుక్కుమంటే
ఈ అద్దాల ఒళ్ళంతా ముద్దాడుకోనా

సందెపొద్దు అందాలున్న చిన్నదీ చిన్నదీ
ఏటి నీట తానాలాడుతు ఉన్నదీ

చరణం::1

అకతాయి బుల్లోడల్లే అల్లరెడితే
రాలుగాయి రాగాలన్నీ రచ్చబెడితే
ఎవరైన చూసారంటే అల్లరైపోతానయ్యో
ఎన్నలంటి బతుకంతా చీకటైపోతాదయ్యో

దీపమల్లె నేనుంటాను తీపి రేపు తెస్తుంటాను
దీపమల్లె నేనుంటాను తీపి రేపు తెస్తుంటాను
కలువపువ్వు నీవై వెలుగు నేనై ఎలతేటి పాటల్లే చెలరేగిపోనా

చరణం::2

ముత్తెమంటి ఒళ్ళు తడిసి ముద్దు పుడితే
గుండెలోన ఎండకాసి ఆరబెడితే
ఆశలారిపోకుండ ఊసులాడుకోవాలి
ఊసిలెండిపోకుండా ఊట కోర్కెలుండాలి
గువ్వలాంటి జోడుండాలి యవ్వనాల గూడెయ్యాలి
గువ్వలాంటి జోడుండాలి యవ్వనాల గూడెయ్యాలి
నిన్ను నన్ను చూసి దిష్టి తీసి ఆ లోకాల దేవుళ్ళే దీవించిపోవాలి

సందెపొద్దు అందాలున్న చిన్నదీ చిన్నదీ
ఏటి నీట తానాలాడుతు ఉన్నదీ

తూర్పు వెళ్ళె రైలు--1979
సంగీతం::S.P.బాలసుబ్రమణ్యం
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల

కన్నె మా చిన్నారి కాఫాడవమ్మ
నిండుగా మన ఊరు నిలబెట్టవమ్మ
కన్నె మా చిన్నారి కాఫాడవమ్మ
నిండుగా మన ఊరు నిలబెట్టవమ్మ

నీవు ఊరేగితే నిలుచు వానల్లు
నీవు దయ చూపితే నిలుచు ఇల్లిల్లు
కన్నె మా చిన్నారి కాఫాడవమ్మ
నిండుగా మన ఊరు నిలబెట్టవమ్మ

తలమీద అంటేము సంపంగి నూనె
ఒంటిపై పూసేము చిరుబంతి పసుపు
ఇంటికొక కడవగా గంగ పోసేము
ఇంటికొక కడవగా గంగ పోసేము.
కంటి కొక వెలుగుగా హరతిచ్చేము
కన్నె మా చిన్నారి కాఫాడవమమ
నిండుగా మన ఊరు నిలబెట్టవమమ

వాన వెలిసింది వరద తీసింది
అయినను మా మొక్కు మానలేమమ్మ
కాగడ చేపట్టి కడగంటి నవ్వుతో
కాగడ చేపట్టి కడగంటి నవ్వుతో
కన్నె దిశములతో కదలి పోవమ్మా...కదలి పోవమ్మా

Tuesday, April 10, 2012

చెల్లెలి కాపురం--1971


సంగీతం::K.V.మహాదేవన్ 
రచన::దాశరధి 
గానం::Pసుశీల,B.వసంత 

పల్లవి::

రాణీ..రమణీ..మల్లీ..వల్లీ
రాజీ..రోజా..సరోజా 
ష్..నా చిట్టి..నా చిన్నీ
నా చిట్టి..నా చిన్నీ
ఆనక అన్నీ చెబుతాలే లిల్లీ లిల్లీ
అల్లరి పెట్టకు అందరిలో తల్లీ తల్లీ
ఆనక అన్నీ చెబుతాలే లిల్లీ లిల్లీ
అల్లరి పెట్టకు అందరిలో తల్లీ తల్లీ
నా చిట్టీ..నా చిన్నీ
నా చిట్టీ..నా చిన్నీ

చరణం::1

ఎన్నడు లేనీ ఈ పులకింతా
ఎందుకోసమే నీ వళ్ళంతా 
ఎన్నడు లేనీ ఈ పులకింతా
ఎందుకోసమే నీ వళ్ళంతా 
ఎందుకే ఎందుకే ఎందుకే 
మల్లెల గాలీ చల్లగ వీచి
ఝల్లని పించెను ఒళ్ళంతా  
మల్లెల గాలీ చల్లగ వీచి
ఝల్లని పించెను ఒళ్ళంతా  
అందుకే అందుకే అందుకే..ఆ..ఉం  
బేబీ..రూబీ..సీతా..గీతా
షీలా..మాలా..సుశీలా  
ష్..నా చిట్టీ..నా చిన్నీ
నా చిట్టీ..నా చిన్నీ

చరణం::2

నీ బుగ్గలలోనా సిగ్గుల రోజా
మొగ్గలు తొడిగే ఏ ఎందుకనీ
నీ బుగ్గలలోనా సిగ్గుల రోజా
మొగ్గలు తొడిగే ఏ ఎందుకనీ
ఎందుకే ఎందుకే ఎందుకే 
చెలి చేతులలో చిక్కిన వేళా
సిగ్గే మొగ్గై విరిసెనులే
చెలి చేతులలో చిక్కిన వేళా
సిగ్గే మొగ్గై విరిసెనులే
అందుకే అందుకే అందుకే
అంతేనా...హా
రాజు..రామూ..వేణూ..శీనూ
సోమూ..గోపీ..బాలయ్యా 
ష్..నా చిట్టీ..నా చిన్నీ
నా చిట్టీ..నా చిన్నీ

Saturday, April 07, 2012

యుగపురుషుడు--1978
సంగీతం::K.V.మహాదేవన్ 
రచన::వేటూరి 
గానం::P.సుశీల, S.P. బాలు
తారాగణం::N.T. రామారావు,జయప్రద,రావు గోపాలరావు,రాజబాబు,
అల్లు రామలింగయ్య,జయలక్ష్మి

ఆమె::-ఒక్క రాత్రి వచ్చిపోరా 
వేయి రాత్రుల వెన్నెలిస్తా
ఒక్క మాట చెప్పి పోరా
ఏడు జన్మలు వేచి ఉంటా 

అతడు::-ఒక్క రాత్రి వచ్చిపోవే
వేయి పాన్పుల హాయినిస్తా 
ఒక్క మాట ఇచ్చిపోవే
ఎన్ని జన్మలైనా కలిసిఉంటా

చరణం::1 

అతడు::-మెత్త మెత్తగా..యెదనె మత్తుగా
హత్తుకుపోతా..హాయి అంచు చూస్తా 
మెత్త మెత్తగా..యెదనె మత్తుగా
హత్తుకుపోతా..హాయి అంచు చూస్తా 

ఆమె::-కన్నె మోజులే..నిన్నల్లుకోనీ..ఈ 
కన్నె మోజులే..నిన్నల్లుకోనీ..ఈ 
కౌగిలింతలే నా ఇల్లు కానీ
ఒక్క రాత్రి వచ్చిపోరా 
వేయి రాత్రుల వెన్నెలిస్తా

చరణం::2 

ఆమె::-ఆవిరావిరవుతున్నది నా అందమూ
ఆవురావంటున్నది నీ కోసమూ

ఆవిరావిరవుతున్నది నా అందమూ
ఆవురావంటున్నదె నీ కోసమూ

అతడు::-నీ సోగసే ఆవిరైతే
నా వయసుకు ఊపిరి
నీ సోగసే ఆవిరైతే
నా వయసుకు ఊపిరి

పెదవెంగిలితో తీరును 
ప్రేమ అనే ఆకలి

అతడు::-ఒక్కరాత్రి వచ్చిపోవే 
ఆమె::-ఒక్క రాత్రి వచ్చి పోరా 
వేయి రాత్రుల వెన్నెలిస్తా

అతడు::-ఒక్క మాట ఇచ్చిపోవే 
ఎన్ని జన్మలైనా కలిసి ఉంటా

దొరలు దొంగలు--1976http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=4788
సంగీతం::సత్యం
రచన::మల్లెమాల
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల 
తారాగణం::రామకృష్ణ,రంగనాద్,శ్రీధర్,చంద్రమోహన్,వాణిశ్రీ,S.వరలక్ష్మి

పల్లవి::

తన్నుతన్నుతన్నుతన్ను మళ్ళీ మళ్ళీ తన్ను 
తన్నుతన్నుతన్నుతన్ను మళ్ళీ మళ్ళీ తన్ను
ఆడదాని తన్నుల్లోనే ఆనందం వున్నదంట
ఆఅడదాని తన్నుల్లోనే ఆనందం వున్నదంట 
తన్నుతన్నుతన్నుతన్ను మళ్ళీ మళ్ళీ తన్ను  
వద్దు వద్దు వద్దు వద్దు మళ్ళీ మళ్ళీ వద్దు 
వద్దు వద్దు వద్దు వద్దు మళ్ళీ మళ్ళీ వద్దు
ఒక్కసారే తన్నిటి ముద్దు అంతకు మించి వద్దే వద్దు  
వద్దు అబ్బబ్బ వద్దు వద్దు వద్దు మళ్ళీ మళ్ళీ వద్దు
   
చరణం::1
   
ఊరు పేరూ లేని కృష్ణుడు యుగపురుషుడు ఐనాడంటే..ఏఏఏఏ 
ఊరు పేరూ లేని క్కృష్ణుడు యుగపురుషుడు ఐనాడంటే
సత్యభామ తన్నులుగాక సత్యభామ తన్నులుగాక
వేరే కారణ మేముంది...అందుకే         
తన్నుఅయ్యయ్యో తన్నుతన్నుతన్ను మళ్ళీ మళ్ళీ తన్ను   

చరణం::2

కోకా రైకా లేని గోపికలు ఏటికి అందం తెచ్చారంటే..ఏఏఏఏఏ 
కోకా రైకా లేని గోపికలు ఏటికి అందం తెచ్చారంటే 
అది కృష్టుని చలవే అయినా అది కృష్టుని చలవే అయినా 
ఆపని మళ్ళీ చేశాడా అందుకే
వద్దు వద్దు వద్దు వద్దు మళ్ళీ మళ్ళీ వద్దు 
ఒక్కసారే తన్నిటి ముద్దు అంతకు మించి వద్దే వద్దు 
ఆ..తన్నుతన్నుతన్నుతన్ను మళ్ళీ మళ్ళీ తన్ను 
ఆడదాని తన్నుల్లోనే ఆనందం వున్నదంట  
తన్నుతన్నుతన్నుతన్ను మళ్ళీ మళ్ళీ తన్ను 
ఆహా..వద్దు వద్దు వద్దు వద్దు మళ్ళీ మళ్ళీ వద్దు     
మ్మ్ హు..తన్నుతన్నుతన్నుతన్ను మళ్ళీ మళ్ళీ తన్ను 
వద్దు వద్దు వద్దు వద్దు మళ్ళీ మళ్ళీ వద్దు  

Friday, April 06, 2012

ఆడదాని అదృష్టం--1975సంగీతం::S.హనుమంతరావ్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి 
గానం::S.జానకి,S.P.బాలు   
తారాగణం::చలం,రామకృష్ణ,సుమ,మమత,మిక్కిలినేని,గిరిజ,నిర్మల,జయమాలిని 

పల్లవి::

చల్లని తల్లివి నీవే మా చల్లని తల్లివి నీవే నీవే నీవే
నా తోడూ నీడవు నీవే నీవే నీవే నా తోడూ నీడవు నీవే
చల్లని తల్లివి నీవే మా చల్లని తల్లివి నీవే                        

చరణం::1

చీకటి ముసిరే వేళలో వికసించే ఉదయం నీవే 
చీకటి ముసిరే వేళలో వికసించే ఉదయం నీవే
కలతలలో కన్నీళ్ళలో కలతలలో కన్నీళ్ళలో 
కరుణించే హృదయం...నీవే  
నడిపించే దైవం నీవే..నడిపించే దైవం నీవే
నీవే నీవే నా తోడూ నీడవు నీవే నీవే నీవే
నా తోడూ నీడవు నీవే
చల్లని తల్లివి నీవే మా చల్లని తల్లివి నీవే    

చరణం::2

ఏ తొలి జన్మలలోనో ఏ పాపాలను చేశామో 
ఏ తొలి జన్మలలోనో ఏ పాపాలను చేశామో
ఆ పాపాలనూ మా లోపాలనూ 
ఆ పాపాలనూ మా లోపాలనూ 
మన్నించే దేవివి నీవే..ఏ 
కాపాడే తల్లివి నీవే కాపాడే తల్లివి నీవే 
నీవే నీవే నా తోడూ నీడవు 
నీవే నీవే నీవే నా తోడూ నీడవు నీవే
చల్లని తల్లివి నీవే మా చల్లని తల్లివి నీవే

Monday, April 02, 2012

చెల్లెలి కాపురం--1971


సంగీతం::K.V.మహాదేవన్ 
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి 
గానం::S.P.బాలు

పల్లవి::

పిల్లగాలి ఊదిందీ పిల్లనగ్రోవీ
పల్లవించి ఊగిందీ గున్నమావీ
ఈఈఈఈఈఈ   
మా పల్లె మారింది వ్రేపల్లెగా
మనసేమొ పొంగింది పాలవెల్లిగా
ఆఆఆఆఆఆ   

చెలువ పంపిన పూలరేకులు
చిలిపి బాసల మూగలేఖలు
మరల మరలా చదువుకొందును
మనసునిండా పొదుగు కొందును
చిలిపి బాసల మూగలేఖలు
చెలువ పంపిన పూలరేకులు

పరిమళాలే పల్లవులుగా
ప్రణయ గీతము లల్లుకొందునూ
ప్రణయ గీతము లల్లుకొందునూ
బ్రతుకు పాటగా పాడుకొందునూ
చిలిపి బాసల మూగ లేఖలు
చెలువ పంపిన పూల రేకులు

ఎవరికోసము రాధ ఏతెంచెనో
ఎదురు పడగ లేక ఎటు పొంచె 
తిలకించి లోలోన పులకించెనో
చిలిపి కృష్ణుడు అంత చెంగు చేపట్టగా
నిలువెల్ల ఉలికిపడి తలవాల్చెనో