Wednesday, August 10, 2011

డ్రైవర్‌ రాముడు--1979
సంగీతం::K.చక్రవర్తి 
రచన::వీటూరి
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల 
 తారాగణం::N.T.రామారావు,జయసుధ,రోజారమణి,కైకాల సత్యనారాయణ,జయమాలిని,మోహన్‌బాబు. పల్లవి::

దొంగా..ఆ..ఆ..అమ్మో..ఓ
అరెరెరె..వంగమాకు..వంగమాకు
వంగి..వంగి దొంగలాగ పాకమాకు 
వంగమాకు..వంగమాకు
వంగి..వంగి దొంగలాగ పాకమాకు 
వంగుతుంటే కొంగులోని..గుట్టంత రట్టమ్మో చుక్కమ్మా..ఓ..ఓ 
వంగమాకు

లాగమాకు లాగమాకు లాగిలాగి పైటకొంగు జారనీకు 
లాగమాకు..ఆహ..లాగమాకు లాగిలాగి పైటకొంగు జారనీకు 
లాగుతుంటే కొంగు చాటు..గుట్టంత రట్టయ్యో రామయ్యో..ఓ..ఓ..లాగమాకు

చరణం::1

ఈతముళ్ళు..అబ్బా..గుచ్చుకుంటే..అమ్మో 
పువ్వులాంటి లేత వళ్ళు గాయం
ఈతముళ్ళూ..ఊ..ఊ గుచ్చుకుంటే..ఏ
పువ్వులాంటి లేత వళ్ళు గాయం 
తోటమాలి చూశాడా..ఆ..ఆ..బడితపూజ కాయం

మాలి నాకు మామేలే..తోట కూడ మాదేలే
డండఢ డాఢ డడడడ దణ్డడ..డండడ..డడ 
మాలి నాకు మామేలే..తోట కూడ మాదేలే 
ముల్లయినా నన్ను తాకి పువ్వయిపోతుందిలే
రామయ్యో..ఓ..ఓ..వెళ్ళి రావయ్యో..ఆహా 
రామయ్యో..ఓ..ఓ..వెళ్ళి రావయ్యో అరెరెరె 

వంగమాకు..ఓహో..వంగమాకు
వంగి..వంగి దొంగలాగ పాకమాకు 
అమ్మమ్మమ్మామ్మ్ 
లాగమాకు..ఓహో..లాగమాకుఆహాహా
లాగిలాగి పైటకొంగు జారనీకు 

చరణం::2

చేను మీద చొరవచేస్తే..చెంపమీద చేతి ముద్ర ఖాయం 
చేను మీద అహ్హా..చొరవచేస్తే..ఓహ్హో..చెంపమీద చేతి ముద్ర ఖాయం 
నేను గొడవ చేశానా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఎవరు నీకు సాయం

ఆడ చెయ్యి తగిలితే..హాయి నాకు కలిగితే
డడ్డర డడ్డడడ్డా..డడ్డర డడ్డడడ్డా
ఆడ చెయ్యి తగిలితే..హాయి నాకు కలిగితే
వంగ తోటలో సరసం..వరసే అవుతుందిలే..ఏ 

చుక్కమ్మో..ఓ..ఓ..ఓ..నాకు చిక్కమ్మో
వ్వె..వ్వే..వ్వే..వ్వే..ఆ చుక్కమ్మో నాకు చిక్కమ్మోవంగి..వంగి దొంగలాగ పాకమాకు 
వంగమాకు..వంగమాకు
వంగి..వంగి దొంగలాగ పాకమాకు 
వంగుతుంటే కొంగులోని..గుట్టంత రట్టమ్మో చుక్కమ్మా..ఓ..ఓ 
వంగమాకు

లాగమాకు లాగమాకు లాగిలాగి పైటకొంగు జారనీకు 
లాగమాకు..ఆహ..లాగమాకు లాగిలాగి పైటకొంగు జారనీకు 
లాగుతుంటే కొంగు చాటు..గుట్టంత రట్టయ్యో రామయ్యో..ఓ..ఓ..లాగమాకు