Sunday, November 17, 2013

జాతకరత్న మిడతంభొట్లు--1971
సంగీతం::ఎస్.పి.కోదండపాణి
రచన::అప్పలాచార్య
గానం::మాధవపెద్ది సత్యం, ఎల్ .ఆర్ .ఈశ్వరి

పల్లవి::

చిలకా ఓ పంచరంగుల చిలకా
మొలకా చిరునవ్వుల బంగరుగిలకా
చిలకా ఓ పంచరంగుల చిలకా
మొలకా చిరునవ్వుల బంగరుగిలకా

ముద్దుగ నీవు పలుక పులకరించునే నా పిలక
ముద్దుగ నీవు పలుక పులకరించునే నా పిలక

మిడతా ఓ పచ్చని రెక్కల మిడతా
విన్నాలే నగరములో నీ ఘనత
మిడతా ఓ పచ్చని రెక్కల మిడతా
విన్నాలే నగరములో నీ ఘనత

వలపుల తాయం పెడితే నీ వలలో నేనే పడతా
వలపుల తాయం పెడితే నీ వలలో నేనే పడతా
చిలకమ్మా..ఆఆఆ..అహ మిడతయ్యా..ఆఆ

చరణం::1

అయ్యయ్యో ఏమిటిది అమ్మా నాన్నా వస్తారూ
అబ్బబ్బో వాళ్లొకరూ మనపాలిటి దెయ్యాలూ
అయ్యయ్యో ఏమిటిది అమ్మా నాన్నా వస్తారూ
అబ్బబ్బో వాళ్లొకరూ మనపాలిటి దెయ్యాలూ

తిట్టకు తిట్టకు మన గుట్టు బయటపెట్టకు
గుట్టు రట్టు చేశావంటే
నాన్నకు వచ్చును కోపం
మన ప్రేమకు తెచ్చును మోసం 

గుట్టు రట్టు చేశావంటే
నాన్నకు వచ్చును కోపం
మన ప్రేమకు తెచ్చును మోసం 

మీ అబ్బకు కోపం రానీ
మీ అమ్మకు తాపం కానీ
జేజెమ్మను తీసుకురానీ
పెళ్లి ఔతుంది దిగులేం నీకు
రాత్రి వచ్చింది కల ఒకటి నాకు
చిలకమ్మా..ఆఆఆ..అహ మిడతయ్యా..ఆఆ

చరణం::2

ఆ లోకంలో బ్రతుకే చాలా కష్టము
ఈ లోకంలో ఏమిచేసినా మన ఇష్టము

ఆ లోకంలో బ్రతుకే చాలా కష్టము
ఈ లోకంలో ఏమిచేసినా మన ఇష్టము

చిలక మిడతల కళ్యాణం చూతము రారండీ
చిలక మిడతల కళ్యాణం చూతము రారండీ
మల్లెపువ్వులే తలంబ్రాలుగా
పళ్లు ఫలాలు భోజనాలుగా
ముది ఏనుగులే ముత్తైలుగా
నీ కూతురు కులుకుతు ఉన్నది చూడు
చక్కగ దొరికెను అల్లుడుగారూ
కనులకు చెవులకు విందే నేడూ
బాతుల కచ్చేరీ ఉన్నదట
మన కోతుల నాట్యం జరుగునట
చిలకమ్మా..ఆఆఆ..అహ మిడతయ్యా..ఆఆ

Jaatakaratna Midatambotlu--1971
Music::S.P.Kodandapaani
Lyrics::Appalaachaarya
Singer's::Maadhavapeddi SatyaM,L.R.Eswari

pallavi::

chilakaa O pancharangula chilakaa
molakaa chirunavvula bangarugilakaa
chilakaa O pancharangula chilakaa
molakaa chirunavvula bangarugilakaa

mudduga neevu paluka pulakarinchune naa pilaka
mudduga neevu paluka pulakarinchune naa pilaka

miDataa O pachchani rekkala miDataa
vinnaale nagaramulO nee ghanata
miDataa O pachchani rekkala miDataa
vinnaale nagaramulO nee ghanata

valapula taayam peDite nee valalO naene paDataa
valapula taayaM peDite nee valalO naene paDataa
chilakammaa..aaaaaa..aha miDatayyaa..aaaa

:::1

ayyayyO aemiTidi ammaa naannaa vastaaroo
abbabbO vaaLlokaroo manapaaliTi deyyaaloo
ayyayyO emiTidi ammaa naannaa vastaaroo
abbabbO vaaLlokaroo manapaaliTi deyyaaloo

tittaku tittaku mana guttu bayatapettaku
guttu rattu chesaavante
naannaku vachchunu kOpaM
mana premaku techchunu mOsam 


guttu rattu chesaavante
naannaku vachchunu kOpam
mana premaku techchunu mOsam 

mee abbaku kOpam raanee
mee ammaku taapam kaanee
jejemmanu teesukuraanee
peLli autuMdi digulem neeku
raatri vachchindi kala okaTi naaku
chilakammaa..aaaaaa..aha miDatayyaa..aaaa

:::2

aa lOkamlO bratuke chaalaa kashtamu
ee lOkamlO emichesinaa mana ishtamu

aa lOkamlO bratuke chaalaa kashtamu
ee lOkamlO emichesinaa mana ishtamu

chilaka miDatala kaLyaanam chootamu raaramDee
chilaka miDatala kaLyaanam chootamu raaramDee
mallepuvvule talambraalugaa
pallu phalaalu bhOjanaalugaa
mudi enugule muttailugaa
nee kooturu kulukutu unnadi chooDu
chakkaga dorikenu alluDugaaroo
kanulaku chevulaku vinde neDoo
baatula kachcheree unnadaTa
mana kOtula naatyam jarugunaTa

chilakammaa..aaaaaa..aha miDatayyaa..aaaa

ఊరికిచ్చిన మాట--1981
సంగీతం::M.S.విశ్వనాథన్  
రచన::Dr.C.నారాయణ రెడ్డి 
గానం::S P బాలు ,P.సుశీల
Film Directed By::M.Balaiah
తారాగణం::చిరంజీవి,కవిత,సుధాకర్,మాధవి. 

పల్లవి::

పైరగాలి పైట లాగుతుంటే 
హా..హా..హా..హా..హా..హా..హా
ఒళ్ళు తడిమి నిదరలేపుతుంటే
హా..హా..హా..హ..హా..హా..హా  
పైరగాలి పైట..లాగుతుంటే 
ఒళ్ళు తడిమి..నిదరలేపుతుంటే
ఈడు జోడు లేని..ఎన్నేలంతా
ఈడ తాకినట్టు..జారిపోతే 
ఓలమ్మో గుండే అల్లది తల్లది పోయింది 
రేతిరి..ఈఈఇ..నిన్నా రాతిరి 
రేతిరి..ఈఈఇ..నిన్నా రాతిరి 
రేతిరి..ఈ..నిన్నా రాతిరి..హో..ఓ
పైరగాలి పైట..లాగుతుంటే
ఒళ్ళు తడిమి..ముద్దులాడుతుంటే

పైరగాలి పైట..లాగుతుంటే..ఏఏఏఏ
ఒళ్ళు తడిమి..ముద్దులాడుతుంటే..ఏఏ
పైరగాలి పైట..లాగుతుంటే 
ఒళ్ళు తడిమి..ముద్దులాడుతుంటే 
ఏళగాని వెర్రి..కోరికంతా 
ఏటి వరదలా..పొంగుతుంటే
ఓరయ్యో ఈ కొండల్లో కోనల్లో హోరిత్తి పోయింది
అల్లరి పిల్లా..అల్లరి
అల్లరి పిల్లా..అల్లరి

చరణం::1

అందగాడివని..ఆశ పడితే 
అటకెక్కి..చిటికేసి నవ్వకు..ఊఊఊ
ఊ..ఊ..హహహః
అందగాడివని..ఆశ పడితే 
అటకెక్కి..చిటికేసి నవ్వకు
కొంటేగాడివి..తుంటరోడివి
మంత్రగాడివి..మాయలోడివి
కొంటేగాడివి..తుంటరోడివి
మంత్రగాడివి..మాయలోడివి
నిన్న నిద్దట్లోకోచ్చావు..మావో..ఓఓఓఓ
ఓ..హోహోహో..హోయ్
నన్ను ముద్దుల్లో..ముంచావు మావో..ఆఆ
నిద్దట్లో జరిగింది..నిజమయ్యే రోజుంది 
ముద్దు ముచ్చట్లాడి..మురిపిచే మోజుంది 
ఆ..ఆ..అ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
నిద్దట్లో జరిగింది..నిజమయ్యే రోజుంది 
ముద్దు ముచ్చట్లాడి..మురిపిచే మోజుంది
అందాక ఆగాలె..చిలక 
ఈ చిందులేయ్యకే..రామచిలక

పైరగాలి పైట..లాగుతుంటే 
హా..హా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆఆఅ 
ఒళ్ళు తడిమి..నిదరలేపుతుంటే
ఓఓ ఓఓ ఓఓ ఓఓ..హొయ్ హొయ్ హొయ్

చరణం::2

వగలమారి..నీ వయ్యారాలు 
శిగమోర తాడేసి..లాగనా..ఆఆఅ
వగలమారి..నీ వయ్యారాలు 
శిగమోర తాడేసి..లాగనా
పగ్గమేయ్యన..సిగ్గుతియ్యన
వరసకలపనా..సరసమాడన
పగ్గమేయ్యన..సిగ్గుతియ్యన
వరసకలపనా..సరసమాడన

చారెడేసి..నీ కళ్ళలో..ఓఓఓఓఓ 
నే చాపలాగా..ఈదులాడన
దొరనిమ్మలోన..తోటలో 
ఈ గోరువంకతో..ఆడన
ఆ..ఆ..ఆ..ఆఆఆ
దొరనిమ్మలోన..తోటలో 
ఈ గోరువంకతో..ఆడన
చారెడేసి..నా కళ్ళలో 
నిను పాపలాగా..నే దాచన

పైరగాలి పైట..లాగుతుంటే
హా..హా..హా..ఓఓఓఓఓఓ
ఒళ్ళు తడిమి..ముద్దులాడుతుంటే
హ్హ్..హ్హా..హ్హా..ఓఓఓఓఓ
ఏళగాని వెర్రి..కోరికంతా
ఏటి వరదలా..పొంగుతుంటే
ఓలమ్మో గుండే అల్లది తల్లది పోయింది 
రేతిరి..ఈఈఇ..నిన్నా రాతిరి
ఓరయ్యో ఈ కొండల్లో కోనల్లో హోరిత్తి పోయింది
అల్లరి పిల్లా..అల్లరి
అల్లరి పిల్లా..అల్లరి

Urikichchina Maata--1981
Music::M.S.Viswanaadhan 
Lyrics::Dr.C.Naaraayana Reddi 
Singer's::S P Baalu,P.Suseela
Film Directed By::Baalayya
Cast::Chiranjeevi,Kavita.

::::::::::::::::::::::::::::::

pairagaali paiTa laagutunTE 
haa..haa..haa..haa..haa..haa..haa
oLLu taDimi nidaralEputunTE
haa..haa..haa..ha..haa..haa..haa  
pairagaali paiTa..laagutunTE 
oLLu taDimi..nidaralEputunTE
iiDu jODu lEni..ennElantaa
iiDa taakinaTTu..jaaripOtE 
OlammO gunDE alladi talladi pOyindi 
rEtiri..iiiii..ninnaa raatiri 
rEtiri..iiiii..ninnaa raatiri 
rEtiri..ii..ninnaa raatiri..hO..O
pairagaali paiTa..laagutunTE
oLLu taDimi..muddulaaDutunTE

pairagaali paiTa..laagutunTE..EEEE
oLLu taDimi..muddulaaDutunTE..EE
pairagaali paiTa..laagutunTE 
oLLu taDimi..muddulaaDutunTE 
ELagaani verri..kOrikantaa 
ETi varadalaa..pongutunTE
OrayyO ii konDallO kOnallO hOritti pOyindi
allari pillaa..allari
allari pillaa..allari

::::1

andagaaDivani..aaSa paDitE 
aTakekki..chiTikEsi navvaku..uuuuuu
oo..oo..hahahaha
andagaaDivani..aaSa paDitE 
aTakekki..chiTikEsi navvaku
konTEgaaDivi..tunTarODivi
mantragaaDivi..maayalODivi
konTEgaaDivi..tunTarODivi
mantragaaDivi..maayalODivi
ninna niddaTlOkOchchaavu..maavO..OOOO
O..hOhOhO..hOy
nannu muddullO..munchaavu maavO..aaaaa
niddaTlO jarigindi..nijamayyE rOjundi 
muddu muchchaTlaaDi..muripichE mOjundi 
aa..aa..a..aa..aa..aa..aa
niddaTlO jarigindi..nijamayyE rOjundi 
muddu muchchaTlaaDi..muripichE mOjundi
andaaka aagaale..chilaka 
ii chindulEyyakE..raamachilaka

pairagaali paiTa..laagutunTE 
haa..haa..aa..aa..aa..aaaaaaa 
oLLu taDimi..nidaralEputunTE
OO OO OO OO..hoy hoy hoy

::::2

vagalamaari..nii vayyaaraalu 
SigamOra taaDEsi..laaganaa..aaaaaaa
vagalamaari..nii vayyaaraalu 
SigamOra taaDEsi..laaganaa
paggamEyyana..siggutiyyana
varasakalapanaa..sarasamaaDana
paggamEyyana..siggutiyyana
varasakalapanaa..sarasamaaDana

chaareDEsi..nii kaLLalO..OOOOO 
nE chaapalaagaa..iidulaaDana
doranimmalOna..tOTalO 
ii gOruvankatO..aaDana
aa..aa..aa..aaaaaaaa
doranimmalOna..tOTalO 
ii gOruvankatO..aaDana
chaareDEsi..naa kaLLalO 
ninu paapalaagaa..nE daachana

pairagaali paiTa..laagutunTE
haa..haa..haa..OOOOOO
oLLu taDimi..muddulaaDutunTE
hh..hhaa..hhaa..OOOOO
ELagaani verrii..kOrikantaa
ETi varadalaa..pongutunTE
OlammO gunDE alladi talladi pOyindi 
rEtiri..iiiii..ninnaa raatiri
OrayyO ii konDallO kOnallO hOritti pOyindi
allari pillaa..allari
allari pillaa..allari