Tuesday, January 05, 2010

విశాల హృదయాలు--1965సంగీతం::T.V.రాజు
రచన::దాశరధి
గానం::P.సుశీల,ఘంటసాల 
తారాగణం::N.T.రామారావు, కృష్ణకుమారి, గుమ్మడి, చలం,చంద్రకళ

పల్లవి::

కలిసిన..కన్నులు ఏమన్నవి ? 
మన ముసి ముసి నవ్వులు..ఏమన్నవి? 

ఆహా..కలిసిన..కన్నులు ఏమన్నవి ? 
మన ముసి ముసి నవ్వులు..ఏమన్నవి?
మన ఇరువురి..నొక్కటై పొమ్మనవీ 

ఆహా..కలిసిన..కన్నులు ఏమన్నవి ? 
మన ఇరువురి..నొక్కటై పొమ్మనవీ 

చరణం::1

మెరిసిన మేఘం..ఏమ్మనది ?
నీ నీలాల..కురులే నేనన్నది
ఆఆ..మెరిసిన మేఘం..ఏమ్మనది ?
నీ నీలాల..కురులే నేనన్నది  

ఏమన్నది..ఇంకేమ్మనది ?
నీ దారి నా దారి..ఒకట్టన్నది 

ఆహా..కలిసిన..కన్నులు ఏమన్నవి ? 
మన ఇరువురి..నొక్కటై పొమ్మనవీ

చరణం::2

అందాల హరివిల్లు..ఏమ్న్నది ?
నీ అందాలు..తన కంటె ఏమన్నది 
ఓఓఓ..అందాల హరివిల్లు..ఏమ్న్నది ?
నీ అందాలు..తన కంటె ఏమన్నది 

ఏమన్నది..ఇంకేమ్మనది ?
మోజైన ఈ రోజు..మన దన్నది  

ఆహా..కలిసిన..కన్నులు ఏమన్నవి ? 
మన ఇరువురి..నొక్కటై పొమ్మనవీ

చరణం::3

బంగారు చామంతి..ఏమన్నది ?
నీ సింగారమునకే సలాం..అన్నది
ఆఆఆ..బంగారు చామంతి..ఏమన్నది ?
నీ సింగారమునకే సలాం..అన్నది  
ఏమన్నది ? ఇంకేమన్నదీ ?
జగమంత మనకే..గులామన్నది 

ఆహా..కలిసిన..కన్నులు ఏమన్నవి ? 
మన ఇరువురి..నొక్కటై పొమ్మనవీ
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్   
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్