Thursday, December 17, 2015

ముద్దుల మావయ్య--1989సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి 
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి 
Film Directed By::Kodi Ramakrishna
తారాగణం::బాలకృష్ణ,విజయశాంతి,సీత,బ్రహ్మానందం, హేమ 

పల్లవి::

చెంగు చెంగు ముద్దాడంగ చల్ మోహనరంగ 
చెంగున దూకే ఒయ్యారంగా తొలి పొంగుల గంగ
చెంగు చెంగు ముద్దాడంగ చల్ మోహనరంగ 
కొంగే దోచే శృంగారంగా ఈ ముద్దుల దొంగ
చెంగు చెంగు ముద్దాడంగ చల్ మోహనరంగ 
కొంగే దోచే శృంగారంగా ఈ ముద్దుల దొంగ

చరణం::1

అందాలు దాచి పెట్టి ఊరిస్తే పాపం
అందిస్తే తీరుతుంది సందిట్లో తాపం
ఒళ్ళంతా కళ్ళు జేసి వెయ్యోద్దు తాళం 
ముళ్ళంటి చూపుతోటి తీయొద్దు ప్రాణం
వయసేమో రెగుతుంది చక చక చెమ్మచెక్క
ఎన్నాళ్ళీ లేనిపోని రాయబారాలు
పందిట్లో మొగనీవోయ్ పెళ్ళి బాజాలు
ఈ పొద్దే మన ముద్దు ఇక హద్దు పొద్దు వద్దే వద్దు

చెంగు చెంగు ముద్దాడంగ చల్ మోహనరంగ 
చెంగున దూకే ఒయ్యారంగా తొలి పొంగుల గంగ
చెంగు చెంగు ముద్దాడంగ చల్ మోహనరంగ 
కొంగే దోచే శృంగారంగా ఈ ముద్దుల దొంగ

చరణం::2

గారాలు పొంగు వేళ గోరంత ముద్దు
కోరింది కొంగుజోల గోరింటపొద్దు
చీరల్లే చుట్టేనమ్మా నీ చూపు నేడు
ఆరాలు తీసేనమ్మ  మారాల ఈడు
తియ్యంగా కొంటెరంగ చక చక చెమ్మచెక్క
తీరాలి సామిరంగ చక చక చెమ్మచెక్క
చుక్కల్లే దూసి నీకే  హారమేసేయ్ నా
అందాల కన్నెసోకు హారతిచ్చేనా
సందిళ్ళే పందిళ్ళు ఈ అల్లరి మల్లెల జల్లులోన


Muddula Mavayya--1989
Music::K.V.Mahadevan
Lyrics:D.C.Narayana Reddi
Singer's::S.P.Balu,S.Janaki
Film Directed By::Kodi Ramakrishna
Cast::Balakrishna,Vijayasanti,Seeta,Bramhanandam,Hema 

:::::::::::::::

chengu chengu muddaaDanga chal mOhanaranga 
chenguna dookE oyyaarangaa toli pongula ganga
chengu chengu muddaaDanga chal mOhanaranga 
kongE dOchE SRngaarangaa ii muddula donga
chengu chengu muddaaDanga chal mOhanaranga 
kongE dOchE SRngaarangaa ii muddula donga

::::1

andaalu daachi peTTi UristE paapam
andistE teerutundi sandiTlO taapam
oLLantaa kaLLu jEsi veyyOddu taaLam 
muLLanTi chooputOTi teeyoddu praaNam
vayasEmO regutundi chaka chaka chemmachekka
ennaaLLii lEnipOni raayabaaraalu
pandiTlO moganeevOy peLLi baajaalu
ii poddE mana muddu ika haddu poddu vaddE vaddu

chengu chengu muddaaDanga chal mOhanaranga 
chenguna dookE oyyaarangaa toli pongula ganga
chengu chengu muddaaDanga chal mOhanaranga 
kongE dOchE SRngaarangaa ii muddula donga

::::2

gaaraalu pongu vELa gOranta muddu
kOrindi kongujOla gOrinTapoddu
chiirallE chuTTEnammaa nee choopu nEDu
Araalu teesEnamma  maaraala iiDu
tiyyangaa konTeranga chaka chaka chemmachekka
teeraali saamiranga chaka chaka chemmachekka
chukkallE doosi neekE  haaramEsEy naa
andaala kannesOku haaratichchEnaa
sandiLLE pandiLLu ii allari mallela jallulOna

ముద్దుల మావయ్య--1989సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి 
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి 
Film Directed By::Kodi Ramakrishna
తారాగణం::బాలకృష్ణ,విజయశాంతి,సీత,బ్రహ్మానందం, హేమ 

పల్లవి::

ఆకు చాటున పిందె తడిసెనోయ్ మామ
మారాకువేసి మారాలుచేసే గారాలు చూడు మామ 
నేరాలు చెయ్యి మామ 
హోయ్..మామ..మామ..మామ..మామ..మామ..మామ

ఆకు చాటున పిందె తడిసెనా భామ
మారాకులోన మారాలు చేసి గారాలు 
దోచుకోనా నేరాలు చేసుకోనా
భామ..భామ..భామ..మామ..మామ..మామ

చరణం::1

పందిరి నువ్వై తీగల్లే అల్లుకుపోనీ
అందాలూరె నీ పాటకు పల్లవి కానీ
వేసిందమ్మా జాబిల్లి వెన్నెల ఓణి
నవ్విందమ్మా నడకల్లో కిన్నెరసాని
అన అన నువ్వే నా కింక పై అనలేక
ఉనలేను రారా నా వంక
కొండమల్లి పువ్వే నువ్వంట
నా గుండెలోన ఉండిపోతే అంతే చాలంట

ఆకు చాటున పిందె తడిసెనోయ్ మామ
మారాకువేసి మారాలుచేసే గారాలు చూడు మామ 
నేరాలు చెయ్యి మామ 
హోయ్..మామ..మామ..మామ..ఆ
హోయ్..భామ..భామ..భామా..ఆ

చరణం::2

తళుకుల పుట్ట వచ్చింది తపనల పుట్ట
కులుకుల పిట్ట నచ్చింది వదిలేదెట్ట
అక్కరకొచ్చె అందాల చక్కని చుక్క
చక్కర ముద్దే ఇచ్చింది చెక్కిలి నొక్క
హోయ్..పట్టరాని పాలపిట్టరో పండంటి ఈడు
ముట్టబోతే ముద్దు పుట్టెరో
పుట్టతేనె పట్టు పెదవిరో ఓ చిట్టి ముద్దు
పెట్టకుంటే ఆగేదెట్టారో

అరె..ఆకు చాటున పిందె తడిసెనా భామ
మారాకులోన మారాలు చేసి గారాలు 
దోచుకోనా నేరాలు చేసుకోనా
భామ..భామ..భామ..మామ..మామ..మామ
హోయ్..భామ..భామ..భామ..ఆ

Muddula Mavayya--1989
Music::K.V.Mahadevan
Lyrics:D.C.Narayana Reddi
Singer's::S.P.Balu,S.Janaki
Film Directed By::kODiraamakRshNa
Cast::Balakrishna,Vijayasanti,Seeta,Bramhanandam,Hema 

::::::::

Aku chaaTuna pinde taDisenOy maama
maaraakuvEsi maaraaluchEsE gaaraalu chooDu maama 
nEraalu cheyyi maama 
hOy..maama..maama..maama..maama..maama..maama

Aku chaaTuna pinde taDisenaa bhaama
maaraakulOna maaraalu chEsi gaaraalu 
dOchukOnaaa nEraalu chEsukOnaa
bhaama..bhaama..bhaama..maama..maama..maama

::::1

pandiri nuvvai teegallE allukupOnii
andaaloore nee paaTaku pallavi kaanii
vEsindammaa jaabilli vennela ONi
navvindammaa naDakallO kinnerasaani
ana ana nuvvE naa kinka pai analEka
unalEnu raaraa naa vanka
konDamalli puvvE nuvvanTa
naa gunDelOna unDipOtE antE chaalanTa

Aku chaaTuna pinde taDisenOy maama
maaraakuvEsi maaraaluchEsE gaaraalu chooDu maama 
nEraalu cheyyi maama 
hOy..maama..maama..maama..aa
hOy..bhaama..bhaama..bhaamaa..aa

::::2

taLukula puTTa vachchindi tapanala puTTa
kulukula piTTa nachchindi vadilEdeTTa
akkarakochche andaala chakkani chukka
chakkara muddE ichchindi chekkili nokka
hOy..paTTaraani paalapiTTarO panDanTi iiDu
muTTabOtE muddu puTTerO
puTTatEne paTTu pedavirO O chiTTi muddu
peTTakunTE AgEdeTTaarO

are..Aku chaaTuna pinde taDisenaa bhaama
maaraakulOna maaraalu chEsi gaaraalu 
dOchukOnaaa nEraalu chEsukOnaa
bhaama..bhaama..bhaama..maama..maama..maama
hOy..bhaama..bhaama..bhaama..aa

ముద్దుల మావయ్య--1989సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::వెన్నెలకంటి 
గానం::S.P.బాలు,S.P.శైలజ,P.సుశీల
Film Directed By::Kodi Ramakrishna
తారాగణం::బాలకృష్ణ,విజయశాంతి,సీత,బ్రహ్మానందం, హేమ. 

పల్లవి::

పుల్ల మావిళ్ళు కోరి పిల్ల వేవిళ్ల కొచ్చె 
ఒళ్ళో చలివిళ్లు పెట్టరే..ఏఏఏఏఏఏఏ 
తాన తందాన నాన తానా తందాన నాన
తాన తందాననాననా

మల్లె పందిళ్ళు వేసి తల్లో జాజుల్లు పెట్టి
కొత్త గాజుల్లు వెయ్యరే..ఏఏఏఏఏఏఏ 
తాన తందాన నాన తానా తందాన నాన
తాన తందాననాననా

ఆ..మావయ్య అన్న పిలుపు
మా ఇంట ముద్దులకు పొద్దు పొడుపు..ఊఊఊ
మావయ్య అన్న పిలుపు
మా ఇంట ముద్దులకు పొద్దు పొడుపు

కమ్మగా పాడనా చంటి పాప జోల
కానుకే ఇవ్వనా చెల్లికి ఉయ్యాల

మావయ్య అన్న పిలుపు
మా ఇంట ముద్దులకు పొద్దు పొడుపు

తందన తానానా తందన తానాన 
తందన తానానా తందన తానానన
తందాన తానా తందాన తానా
తందాన తానా తందాన తానా

చరణం::1

అరచేత పెంచాను..చెల్లిని 
ఈ అరుదైన బంగారు..తల్లిని
అడుగేస్తే పాదాలు..కందవా 
నా కన్నుల్లో కన్నీళ్లు..చిందవా

అమ్మగా లాలించాడు..ఊ
నిన్ను..నాన్నగా పాలించాడు
అన్నగా ప్రేమించాడు..ఊఊఊ..అన్నీ తానైనాడు

తన ప్రాణంగా..నను పెంచాడు  
ఆ దైవంగా..దీవించాడు
నా అన్నలాంటి అన్న ఈ లోకాన లేడు

మావయ్య..అన్న పిలుపు
మా ఇంట..ముద్దులకు పొద్దు పొడుపు..ఊఊఊ
మావయ్య..అన్న పిలుపు
మా ఇంట ముద్దులకు పొద్దు పొడుపు..ఊఊఊ

చరణం::2

పట్టు చీర కట్టి సారె పెట్టారే 
దిష్టి చుక్క పెట్టి హారతివ్వారే
అందాల కొమ్మా..నీళ్ళాడెనమ్మా 
అక్షింతలేసి..దీవించరమ్మా 

ఆరు ఏడు మాసాలు..నిండగా 
ఈ అన్నయ్య కలలన్ని..పండగ
తేవాలి బంగారు ఊయల..కావాలి మా ఇల్లు కోవెల
రెప్పగా నిను కాచనా..పాపగా నిను చూడనా..ఆ
రేపటి ఆశ తీరగా..నీ పాపకు జోల పాడనా..ఆ

ఇది అరుదైన..ఓ అన్న కధ
ఇది మురిపాల..ఒక చెల్లి కధ
ఇది చెల్లెలే కాదులే..నను కన్న తల్లి

మావయ్య..అన్న పిలుపు
మా ఇంట..ముద్దులకు పొద్దు పొడుపు
కమ్మగా పాడనా..చంటి పాప జోల
కానుకే ఇవ్వనా..చెల్లికి ఉయ్యాల
మావయ్య అన్న..పిలుపు
మా ఇంట ముద్దులకు పొద్దు పొడుపు
మావయ్య..అన్న పిలుపు
మా ఇంట ముద్దులకు పొద్దు పొడుపు..ఊఊఊఊ
Muddula Mavayya--1989
Music::K.V.Mahadevan
Lyrics:Vennelakanti
Singer's::S.P.Balu,S.P.Sailaja,P.Suseela
Film Directed By::Kodi Ramakrishna
Cast::Balakrishna,Vijayasanti,Seeta.

::::::::


pulla maaviLLu kOri pilla vEviLla kochche 
oLLO chaliviLlu peTTarE..EEEEEEE 
taana tandaana naana taanaa tandaana naana
taana tandaananaananaa

malle pandiLLu vEsi tallO jaajullu peTTi
kotta gaajullu veyyarE..EEEEEEE 
taana tandaana naana taanaa tandaana naana
taana tandaananaananaa

aa..maavayya anna pilupu
maa inTa muddulaku poddu poDupu..UUU
maavayya anna pilupu
maa inTa muddulaku poddu poDupu

kammagaa paaDanaa chanTi paapa jOla
kaanukE ivvanaa chelliki uyyaala

maavayya anna pilupu
maa inTa muddulaku poddu poDupu

tandana taanaanaa tandana taanaana 
tandana taanaanaa tandana taanaanana
tandaana taanaa tandaana taanaa
tandaana taanaa tandaana taanaa

::::1

arachEta penchaanu..chellini 
ii arudaina bangaaru..tallini
aDugEstE paadaalu..kandavaa 
naa kannullO kanneeLlu..chindavaa

ammagaa laalinchaaDu..uu
ninnu..naannagaa paalinchaaDu
annagaa prEminchaaDu..UUU..annee taanainaaDu

tana praaNamgaa..nanu penchaaDu  
aa daivangaa..deevinchaaDu
naa annalaanTi anna ii lOkaana lEDu

maavayya..anna pilupu
maa inTa..muddulaku poddu poDupu..UUU
maavayya..anna pilupu
maa inTa muddulaku poddu poDupu..UUU

::::2

paTTu cheera kaTTi saare peTTaarE 
dishTi chukka peTTi haarativvaarE
andaala kommaa..neeLLaaDenammaa 
akshintalEsi..deevincharammaa 

Aru EDu maasaalu..ninDagaa 
ii annayya kalalanni..panDaga
tEvaali bangaaru ooyala..kaavaali maa illu kOvela
reppagaa ninu kaachanaa..paapagaa ninu chooDanaa..aa
rEpaTi ASa teeragaa..nee paapaku jOla paaDanaa..aa

idi arudaina..O anna kadha
idi muripaala..oka chelli kadha
idi chellelE kaadulEE..nanu kanna talli

maavayya..anna pilupu
maa inTa..muddulaku poddu poDupu
kammagaa paaDanaa..chanTi paapa jOla
kaanukE ivvanaa..chelliki uyyaala
maavayya anna..pilupu
maa inTa muddulaku poddu poDupu
maavayya..anna pilupu
maa inTa muddulaku poddu poDupu..UUUU