Friday, March 09, 2012

యుగంధర్--1979
సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::సినారె
గానం::S.P.బాలు

నాకోసమే మీరొచ్చారు..మీకోసమే నేనొచ్చాను
నాకోసమే మీరొచ్చారు..మీకోసమే నేనొచ్చాను
ఇంతకు నేను ఎవరో తెలుసా...
నా..ఆ..పేరే యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..

నాకోసమే మీరొచ్చారు..మీకోసమే నేనొచ్చాను
ఇంతకు నేను ఎవరో తెలుసా...
నా..ఆ..పేరే యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..

చరణం::1
లలాలలలాలలలలాలలలా

మీరంత చూసేది నన్ను కాదు..ఈ ఊరంత అనుకునేది నేను కాదు
మీరంత చూసేది నన్ను కాదు..ఈ ఊరంత అనుకునేది నేను కాదు
మంచికే మంచినీ..మనిషిలో మనిషిని
ఏ..ఎదలో ఏముందో..ఏ..పొదలో ఏముందో.
పసికట్టి పట్టేస్తా..బుసగొట్టి కాటేస్తా..
నా పేరే యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..యుగధర్..

లాల లాల లల్లలా లల్లలా లల్లలా లా లా లా లా లా లల్లాల లల్లాల.
నా మాటే వేదవాక్కు నావాళ్ళకు..నా పేరంటే హడల్ దొంగనాయాల్లకు
నా మాటే వేదవాక్కు నావాళ్ళకు..నా పేరంటే హడల్ దొంగనాయాల్లకు
మంచికే మంచినీ..మనిషిలో మనిషినే

ఏ వేషం వేస్తానో..ఏ వేళ వస్తానో..
ఎదురొస్తే ఏరేస్తా..ఏదైనా సాదిస్తా..
నా పేరే యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..యుగధర్.

నాకోసమే మీరొచ్చారు..మీకోసమే నేనొచ్చాను
నాకోసమే మీరొచ్చారు..మీకోసమే నేనొచ్చాను
ఇంతకు నేను..అహ్హ..ఎవరో తెలుసా...
నా..ఆ..పేరే యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..