Monday, November 18, 2013

శ్రీ మంజునాధ--2001శ్రీ మంజునాధ--2001
సంగీతం::హంసలేఖ
రచన::వేద వ్యాస
గానం::శంకర్ మహదేవన్

ఓం మహా ప్రాణదీపం శివం శివం
మహోంకార రూపం శివం శివం
మహా సూర్య చంద్రాది నేత్రం పవిత్రం 
మహా గాధ తిమిరాంతకం సౌరగాధం
మహా కాంతి బీజం మహా దివ్య తేజం
భవానీ సమేతం భజే మంజునాథం
ఓ..ఓం..ఓం...
నమశంకరాయచ మయస్కరాయచ
నమశ్శివాయచ శివతరాయచ భవహరాయచ
మహాప్రాణదీపం శివం శివం
భజే మంజునాథం శివం శివం

అద్వైత భాస్కరం అర్ధనారీశ్వరం
హ్రుదుష హ్రుదయంగమం చతురుధధిసంగమం
పంచ భూతాత్మకం షట్చత్రునాశకం
సప్తస్వరేశ్వరం అష్టసిద్ధీశ్వరం
నవరస మనోహరం దశదిశాసువిమలం
ఏకాదశోజ్వలం ఏకనాధేశ్వరం ప్రస్తుతివశంకరం ప్రణధ జన కింకరం
దుర్జన భయంకరం సజ్జన శుభంకరం కాళి భవ తారకం ప్రకృతి విభ తారకం
భువన భవ్య భవ నాయకం భాగ్యాత్మకం రక్షకం

ఈశం సురేశం హ్రుషేశం పరేశం నటేశం గౌరీశం గణేశం భుతేశం
మహా మధుర పంచాక్షరీ మంత్ర మాధ్యం మహా హర్ష వర్ష ప్రవర్షం సుధీర్షం
ఓం..నమో హరాయచ స్మర హరాయచ పుర హరాయచ
రుద్రాయచ భద్రాయచ ఇంద్రాయచ నిత్యాయచ నిర్ నిద్రాయచ

మహాప్రాణదీపం శివం శివం భజేమంజునాధం శివం శివం
ఢం ఢం ఢ ఢం ఢం ఢ ఢం ఢం ఢ ఢం ఢం ఢ ఢంకా నినాద నవ తాండవాడంబరం
తద్ధిమ్మి తకధిమ్మి ధిద్ధిమ్మి ధిమిధిమ్మి సంగీత సాహిత్య సుమ సమరం అంబరం
ఓంకార హ్రీంకార హ్రీంకార హైంకార మంత్ర బీజాక్షరం మంజునాధేశ్వరం
రుగ్వేద మాద్యం యజుర్వేద వేద్యం కామ ప్రగీతం అధర్మ ప్రభాతం
పురాణేతిహాసం ప్రసిద్ధం విశుద్ధం ప్రపంచైక ధూతం విభుద్ధం శుహిద్ధం

న కారం మ కారం వి కారం బ కారం య కారం నిరాకార
సాకార సారం మహా కాల కాలం మహా నీలకంఠం
మహా నంద గంగం మహాట్టాట్టహాసం జటా జూట రంగైక గంగా సుచిత్రం
జ్వాల రుద్రనేత్రం సుమిత్రం సుగోత్రం
మహాకాశ భాష్యం మహా భాను లింగం..మహా భద్రు వర్ణం సువర్ణం ప్రవర్ణం

సౌరాష్ట్ర సుందరం సోమనాధేశ్వరం శ్రీశైల మందిరం శ్రీమల్లికార్జునం
ఉజ్జయినిపుర మహా కాళేశ్వరం వైద్యనాధేశ్వరం మహా భీమేశ్వరం
అమరలింగేశ్వరం భావలింగేశ్వరం కాశీ విశ్వేశ్వరం పరం ఘౄష్ణేశ్వరం
త్రయంబకాధీశ్వరం నాగలింగేశ్వరం  శ్రీఈఈఈఈ కేదారలింగేశ్వరం
అగ్నిలింగాత్మకం జ్యోతిలింగాత్మకం  వాయులింగాత్మకం ఆత్మలింగాత్మకం
అఖిలలింగాత్మకం అగ్నిహోమాత్మకం
అనాదిం అమేయం అజేయం అచింత్యం అమోఘం అపూర్వం అనంతం అఖడం
అనాదిం అమేయం అజేయం అచింత్యం అమోఘం అపూర్వం అనంతం అఖడం
ధర్మస్థల క్షేత్రం వర పరంజ్యోతిం..ధర్మస్థల క్షేత్రం వర పరంజ్యోతిం
ధర్మస్థల క్షేత్రం వర పరంజ్యోతిం

ఓం..నమః సోమాయచ సౌమ్యాయచ భవ్యాయచ భాగ్యాయచ
శాంతాయచ శౌర్యాయచ యోగాయచ భోగాయచ కాలాయచ కాంతాయచ
రమ్యాయచ గమ్యాయచ ఈశాయచ శ్రీశాయచ శర్వాయచ సర్వాయ..చ

Sri Manjunatha--2001
Music::Hamsa Lekha
Lyricis::Veda vyasa
Singer's::Shankar Mahadevan

om mahaprana deepam shivam shivam
mahokaar rupam shivam shivam
mahasurya chandhradhi nethram pavithram
maha ghada thimiranthakamsouragathram
maha kanthi bijam maha divya tejam bhavani sametham
bhaje manjunatham..ommmm
namha shankaraycha mayskaraycha namashivaycha shivtharaycha
bavharaycha mmmmm mahaprana deepam shivam shivam
bhaje manjunatham shivam shivam

adhvaitha bhaskaram arthanareeshwaram hrudhashahrudhayangamam
chathurudhadhi sangamam..panchabhuthathmakam shatshathrunashakam
sapthaswareshwaram..ashtasiddhishwaram
navarasamanoharam..dashadishasuvimalamm
ekadashojwalam ekanadeshwaram..prasthuthiva shankaram pranatha jana kinkaram
dusjanabayankaram..sajjanashubankaram
prani bhavatharakam thakadhimitha karakam
bhuvana bhavya bhavadayakam bhagyathmakam rakshakam

eesham suresham rushesham pareshem
natesham gowrisham ganesham bhutesham
mahamadhura panchakshari mantra pasham
maha harsha varsha pravarsham susheersham

ohmmm..namoharayacha swaraharayacha puraharayacha
rudrayacha bhadrayacha indrayacha nithyayacha nirnithyayacha
mahaprana deepam shivam shivam
bhaje manjunatham shivam shivam

damdamda damdamda damdamda damdamda
dankadhinada nava thandava dambaram
thathimmi thakadhimmi dhidhimmi dhimidhimmi
sangeetha sahithya subha kamala bhambharam

omkara ghrinkara shrinkara iynkara
manthra beejaksharam manjunatheshwaram
rugveda madhyam yajurveda vedhyam sama prageetham adtharvaprabhatham
puranethihasham prasidham vishudham
prapanchayikasuthram virudham susidham

nakaram makaram shikaram vakaram yakaram nirakarasakarasaram
mahakalakalam maha neelakantam mahanandanandam mahattattahasam
jhatajhuta rangaika ganga suchithram..jwaladrudranethram sumithram sugothram
mahakashabasam mahabhanulingam
mahabhartruvarnam suvarnam pravarnam

sourashtra sundaram somanadeeshwaram..srisaila mandiram sri mallikarjunam
ujjaini pura maha kaleeshwaram..vaidhyanatheshwaram
maha bheemeshwaram..amaralingeshwaram..vamaligeshwaram
kaashi vishweshwaram..param grishmeshwaram..thr(y)embakadeeshwaram
nagalingeshwaram..sri..kedaralingeshwaram..
agni lingathmakam jyothi lingathmakam vayu lingathmakam
athma lingathmakam akhila lingathmakam agni somathmakam
anadhim ameyam ajeyam achithyam amogham apoorvam anantham akhandam
anadhim ameyam ajeyam achithyam amogham apoorvam anantham akhandam
dharmasthalakshethra vara paramjyothim..dharmasthalakshethra vara paramjyothim
dharmasthalakshethra vara paramjyothim

om..namah..somayacha..soumyayacha..bhavyayacha
bhagyayacha..shantayacha..shouryayacha..yogayacha
bhogayacha..kalayacha..kantayacha..ramyayacha
gamyayacha..eeshayacha..sreeshayacha..sharvayacha..sarvayacha

సత్య హరిశ్చంద్ర--1965
సత్య హరిశ్చంద్ర--1965
సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు 
రచన::పింగళి నాగేంద్ర రావు 
గానం::ఘంటసాల, S.వరలక్ష్మి 

హరిశ్చంద్రుడు:

హే చంద్రచూడ మదనాంతక శూలపాణే
స్థాణో గిరీశ గిరిజేశ మహేశ శంభో
హే పార్వతీ హృదయవల్లభ చంద్రమౌళే
భూతాధిప ప్రమథనాథ గిరీశ చాప

హరిశ్చంద్రుడు:

నమో భూతనాథ నమో దేవదేవ
నమో భక్తపాల నమో దివ్యతేజా

హరిశ్చంద్రుడు, చంద్రమతి:

నమో భూతనాథ నమో దేవదేవ
నమో భక్తపాల నమో దివ్యతేజా
నమో భూతనాథ

హరిశ్చంద్రుడు:

భవా వేదసారా సదా నిర్వికారా
భవా వేదసారా సదా నిర్వికారా
జగాలెల్లబ్రోవ ప్రభూ నీవె కావా
నమో పార్వతీ వల్లభా నీలకంఠా

హరిశ్చంద్రుడు, చంద్రమతి:
నమో భూతనాథ నమో దేవదేవ
నమో భక్తపాల నమో దివ్యతేజా
నమో భూతనాథ

చంద్రమతి:
సదా సుప్రకాశా మహాపాపనాశా
ఆ....
సదా సుప్రకాశా మహాపాపనాశా
కాశీ విశ్వనాథా దయాసింధువీవే
నమో పార్వతీ వల్లభా నీలకంఠా
హరిశ్చంద్రుడు, చంద్రమతి:
నమో భూతనాథ నమో దేవదేవ
నమో భక్తపాల నమో దివ్యతేజా
నమో భూతనాథ

దేవకన్య--1968


సంగీతం::T.V. రాజు 
రచన::వీటూరి సుందర రామమూర్తి  
గానం::ఘంటసాల 
శ్రీ ఛాయ చిత్ర వారి
దర్శకత్వం::K.హేమాంబరధరరావు
తారాగణం::కాంతారావు, కాంచన, రాజనాల, నాగయ్య,మిక్కిలినేని, రమాప్రభ

పల్లవి::

ఈశా గిరీశా మహేశా
జయ కామేశ కైలాస వాసా
ఈశా గిరీశా మహేశా
జయ కామేశ కైలాస వాసా
ఈశా గిరీశా మహేశా

చరణం::1

గంగా తరంగాల కలుషాలు మాపె
కాశీ పురాధీశ విశ్వేశ్వరా
కాశీ పురాధీశ విశ్వేశ్వరా

మోక్షద్వారము ద్రాక్షారామము
భవ భయ దూర భీమేశ్వరా
భవ భయ దూర భీమేశ్వరా

భక్తవశంకర భ్రమరాంభికా వర
శ్రీకర శ్రీశైల మల్లీశ్వరా
శ్రీకర శ్రీశైల మల్లీశ్వరా

వాయులింగా స్మరదర్ప భంగా
ధవళాంగ శ్రీకాళహస్తీశ్వరా
ధవళాంగ శ్రీకాళహస్తీశ్వరా

కాంచీపురీవర ఏకాంబరేశ్వర
కామేశ్వరీ వామభాగేశ్వరా

శ్రీ సుందరేశా మీనాక్షీ మనోజా
నమో చిదంబర నటరాజా
నమో చిదంబర నటరాజా

తరుణేందు శేఖర అరుణాచలేశ్వరా
తరుణేందు శేఖర అరుణాచలేశ్వరా

సాకార ఓంకార అమరేశ్వరా
శ్రితజన మందార కేదారేశ్వర

రామప్రతిష్టిత సైకత లింగా 
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ.
రామప్రతిష్టిత సైకత లింగా

రమ్య శుభాంగా రామలింగా
రమ్య శుభాంగా రామలింగా
శ్రీరామ లింగా రామలింగా
శ్రీరామ లింగా రామలింగా
శ్రీరామ లింగా రామలింగా