Tuesday, October 15, 2013

సిరి సిరి మువ్వ--1978

సంగీతం::K,V.మహాదేవన్
రచన::వేటూరి సుందరరామమూర్తి
గానం::S.P.బాలు

అందానికి అందం ఈ పుత్తడి బొమ్మ
అందరికీ అందనిదీ పూచిన కొమ్మ
పుత్తడిబొమ్మా..పూచినకొమ్మా 
అందానికి అందం ఈ పుత్తడి బొమ్మ
అందరికీ అందనిదీ పూచిన కొమ్మ

చరణం::1

పలకమన పలకదే పంచదార చిలక
కులుకే సింగారమైన కొల సిగ్గుల మొలక
ఎదకన్నాలోతుగా పదిలంగా దాచుకో
నిదురించే పెదవిలో పదముందీ పాడుకో
పుత్తడిబొమ్మా, పూచిన కొమ్మా 

అందానికి అందం ఈ పుత్తడి బొమ్మ
అందరికీ అందనిదీ పూచిన కొమ్మ
పుత్తడిబొమ్మా..పూచినకొమ్మా

చరణం::2

ఆ రాణి పాదాల పారాణి జిలుగులో
నీ రాజభోగాలు పాడనీ తెలుగులో
ముడి వేసిన కొంగునే గుడివుంది తెలుసుకో
గుడిలోని దేవతని గుండెలో కలుసుకో
పుత్తడి బొమ్మా..పూచిన కొమ్మా 

అందానికి అందం ఈ పుత్తడి బొమ్మ
అందరికీ అందనిదీ పూచిన కొమ్మ
పుత్తడిబొమ్మా..పూచినకొమ్మా

సాకీ: ఈ జన్మకింతే ఇలా పాడుకుంటాను
ముందు జన్మవుంటే ఆ కాలి మువ్వనై పుడతాను
పుత్తడి బొమ్మా..పూచినకొమ్మా 

అందానికి అందం ఈ పుత్తడి బొమ్మ
అందరికీ అందనిదీ పూచిన కొమ్మ
పుత్తడిబొమ్మా..పూచినకొమ్మా

సిరి సిరి మువ్వ--1978


సంగీతం::K,V.మహాదేవన్
రచన::వేటూరి సుందరరామమూర్తి
గానం::S.P.బాలు, P. సుశీల

ఒడుపున్న పిలుపు ఒదిగున్న పులుపు
ఒక గొంతులోనే పలికింది..అది
ఏ రాగమని నన్నడిగింది 
ఒడుపున్న పిలుపు ఒదిగున్న పులుపు
ఒక గొంతులోనే పలికింది..అది
ఏ రాగమని నన్నడిగింది

చరణం::1

అది మనవూరి కోకిలమ్మా నిన్నడిగింది కుశలమమ్మా 
నీజమేమొ తెలుపు నీ మనసు తెలుపు
ఎగిరేను మన వూరివైపు
అది మనవూరి కోకిలమ్మా నిన్నడిగింది కుశలమమ్మా
పదిమంది కామాట తెలుపు 
నీజమేమొ తెలుపు నీ మనసు తెలుపు
ఎగిరేను మన వూరివైపు

గోదారల్లే..ఎన్నెట్లో గోదారల్లే..ఎల్లువ
గోదారల్లే..వెన్నెట్లో గోదారల్లె ఎదలో ఏదోమాట
రొదలో ఏదో పాట 
గోదారల్లే..ఎన్నెట్లో గోదారల్లే..ఎల్లువ
గోదారల్లే..వెన్నెట్లో గోదారల్లె
అలలా ఎన్నెల గువ్వా ఎగిరెగిరి పడుతుంటే
గట్టుమీన రెల్లు పువ్వా బిట్టులికి పడుతుంటే 
అలలా ఎన్నెల గువ్వా ఎగిరెగిరి పడుతుంటే
గట్టుమీన రెల్లు పువ్వా బిట్టులికి పడుతుంటే
ఏటివార లంకలోనా ఏటవాలు డొంకలోనా 
ఏటివార లంకలోనా ఏటవాలు డొంకలోనా
పల్లంకి పిట్టా పల్లకిలోనా
సల్లంగ మెల్లంగ ఊగుతు ఉంటే 

గోదారల్లే..ఎన్నెట్లో గోదారల్లే..ఎల్లువ
గోదారల్లే..వెన్నెట్లో గోదారల్లె ఎదలో ఏదోమాట
రొదలో ఏదో పాట 
గోదారల్లే..ఎన్నెట్లో గోదారల్లే..ఎల్లువ
గోదారల్లే..వెన్నెట్లో గోదారల్లె

సిరి సిరి మువ్వ--1978
సంగీతం::K,V.మహాదేవన్
రచన::వేటూరి సుందరరామమూర్తి
గానం::S.P.బాలు,పట్టాభి,కోరస్‌ 

పల్లవి::

ఊరేగినా వాడే..ఏ..ఊరేలినా వాడే..ఏ..
ఊరూ పేరున్న వాడు..ఉన్నవాడూ వాడే

మా వూరి దేవుడమ్మా
చల్లంగ మమ్మేలు రాముడమ్మా 
మా వూరి దేవుడమ్మా..చల్లంగ మమ్మేలు రాముడమ్మా

మా వాడ వెలసినాడు మా వారి గాంచినాడు 
మా వాడ వెలసినాడు మా వారి గాంచినాడు
మహి లోపల దేముడై మహిమలెన్నో చూపినాడు 
మా వూరి దేవుడమ్మా..చల్లంగ మమ్మేలు రాముడమ్మా

చరణం::1

మహాప్రభో నీ మహిమ తెలియగా..మానవు లెంతటివారు
ఓ..మహాప్రభో నీ మహిమ తెలియగా..మానవు లెంతటివారు
పరమాత్మ నీ భజనకు పిలచితే..బద్దకమని పలికేరు
చర్మపు తిత్తులే శాశ్వత మనుకొని..చర్మపు తిత్తులే శాశ్వత మనుకొని
చర్మపు తిత్తులే శాశ్వత మనుకొని..చర్మపు తిత్తులే శాశ్వత మనుకొని 
చర్మపు తిత్తులే శాశ్వత మనుకొని..చంచల మతులయ్యేరు
హరి..హరిలో రంగ హరి..వైకుంఠ వాసా హరి
హరిలో రంగ హరి హరి హరి హరి హరి
ఒక మాట ఒక బాణం అన్నాడు
ఒక సీతమ్మనే ఏలుకున్నాడు 
ఒక మాట ఒక బాణం అన్నాడు
ఒక సీతమ్మనే ఏలుకున్నాడు 

మడేలోడి మాటైనా మన్నించాడూ
మడేలోడి మాటైనా మన్నించాడూ
అడవికంపి సీతమ్మను ఆదర్శం నిలిపాడు 

మా వూరి దేవుడమ్మా..చల్లంగ మమ్మేలు రాముడమ్మా

చరణం::2

ఓ హోయ్‌ రాములు సా హోయ్‌ సాములు 
ఓ హోయ్‌ రాములు సా హోయ్‌ సాములు
పడతా పడతా నేను పప్పు దాకలో పడతా
పడతా పడతా నేను పాతర గోతిలో పడతా
సీతమ్మప్పో..హనుమంతప్పొ..హనుమంతప్పో..సీతమ్మప్పొ
ఓ హోయ్‌ రాములు సా హోయ్‌ సాములు
మా ఆడపడుచులు మా తల్లులు సీతమ్మలు
మగసిరిగల దొరలంతా..మా తండ్రులు రామయ్యలు 
మా ఆడపడుచులు మా తల్లులు సీతమ్మలు
మగసిరిగల దొరలంతా..మా తండ్రులు రామయ్యలు

లేదూ రావణబాధ రాదు మాకు ఏ కొరత 
లేదూ రావణబాధ రాదు మాకు ఏ కొరత
రాముడే దేముడైన రామాయణమే మా కథ 

మా వూరి దేవుడమ్మా..చల్లంగ మమ్మేలు రాముడమ్మా..ఆఆఅ
మా వూరి దేవుడమ్మా..చల్లంగ మమ్మేలు రాముడమ్మా..ఆఆఅ