Monday, March 09, 2009

బంగారు కలలు--1974

సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావ్
రచన::దాశరధి
గానం::P.సుశీల

పుట్టిన రోజు జేజేలు చిట్టీ పాపాయి
పుట్టిన రోజు జేజేలు చిట్టీ పాపాయి
నీకు ఏటేటా ఇలాగే పండుగ జరగాలి
పుట్టిన రోజు జేజేలు చిట్టీ పాపాయి

కళకళలాడే నీ కళ్ళు దేవుని ఇల్లమ్మా
కిలకిల నవ్వే నీ మోమే ముద్దుల మూటమ్మా
కళకళలాడే నీ కళ్ళు దేవుని ఇల్లమ్మా
కిలకిల నవ్వే నీ మోమే ముద్దుల మూటమ్మా
నీ కోసమే నే జీవించాలి
నీవె పెరిగి నా ఆశెలు తీర్చాలి
పుట్టిన రోజు జేజేలు చిట్టీ పాపాయి
నీకు ఏటేటా ఇలాగే పండుగ జరగాలి
పుట్టిన రోజు జేజేలు చిట్టీ పాపాయి

ఆటలలో చదువులలో మేటిగా రావాలి
మంచితనానికి మారుపేరుగా మన్నన పొందాలి
ఆటలలో చదువులలో మేటిగా రావాలి
మంచితనానికి మారుపేరుగా మన్నన పొందాలి
చీకటి హ్రుదయంలొ వెన్నెల కాయాలి
నా బంగారు కలలే నిజమై నిలవాలి
పుట్టిన రోజు జేజేలు చిట్టీ పాపాయి
నీకు ఏటేటా ఇలాగే పండుగ జరగాలి
పుట్టిన రోజు జేజేలు చిట్టీ పాపాయి

నచ్చినవాడు మెచ్చిన ప్రియుడు నాధుడు కావాలి
నీ సంసారం పూల నావలా సాగిపోవాలి
నచ్చినవాడు మెచ్చిన ప్రియుడు నాధుడు కావాలి
నీ సంసారం పూల నావలా సాగిపోవాలి
నీ తల్లి కన్నీరు పన్నీరు కావాలి
నిన్నే తలచి నే పొంగిపోవాలి
పుట్టిన రోజు జేజేలు చిట్టీ పాపాయి
నీకు ఏటేటా ఇలాగే పండుగ జరగాలి
పుట్టిన రోజు జేజేలు చిట్టీ పాపాయి

బంగారు కలలు--1974


చిమ్మటలోని పాట ఇక్కడ వినండి
సంగీతం::S.రాజేశ్వర రావ్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


::::

చెక్కిలిమీద కెంపులు మెరిసె చిలకమ్మా
చక్కదనాల ముక్కున కోపం ఏలమ్మా..ఆఆఆ
చెలికానిపై అలకెందుకే నీ జతగానితో..తగవెందుకే


చిలకను చూసి సిగ్గుపడే ఓ గోరింకా..ఆఆఆఆ
వలపేగాని నీపై అలకలేదింకా..ఆ ఆ ఆ
అనురాగమే గెలిచిందిలే..నీ మనసేమిటో..తెలిసిందిలే


గననానమేఘంతొలిగిందిలే..రవిమోమునేడువెలిగిందిలే
గననానమేఘంతొలిగిందిలే..రవిమోమునేడువెలిగిందిలే
అనుమానాలు తీరాలి అభిమానాలు పెరిగాయి
అనురాగమే గెలిచిదిలె నీ మనసేంటో.తెలిసిందిలే


చెక్కిలిమీద కెంపులు మెరిసె చిలకమ్మా
చక్కదనాల ముక్కున కోపం ఏలమ్మా..ఆఆ
చెలికానిపై అలకెందుకే


నా ప్రేమగీతం నీవేలే..ఆ పాట భావం నీవేలే
నా ప్రేమగీతం నీవేలే..ఆ పాట భావం నీవేలే
కమ్మని రాగం నీవైతే..కలసిన తాళం నీవైతే
ఆ గానమే మన ప్రాణమూ..నీ మీదనే నా ధ్యానమూ


చెక్కిలిమీద కెంపులు మెరిసె చిలకమ్మా
చక్కదనాల ముక్కున కోపం ఏలమ్మా..ఆఆ
చెలికానిపై అలకెందుకే


నీ బుగ్గమీద నే చుక్కనై..పాదాలపైన పారాణినై
నీ బుగ్గమీద నే చుక్కనై..పాదాలపైన పారాణినై
పచ్చని పెళ్ళి పందిరిలో..ముచటగొలిపె సుందరినీ
ఈ నాటితో నవజీవనం..మనజీవితం బౄందావనం

చెక్కిలిమీద కెంపులు మెరిసె చిలకమ్మా
చక్కదనాల ముక్కున కోపం ఏలమ్మా..ఆఆ
అనురాగమే గెలిచిందిలే..నీ మనసేమిటో..తెలిసిందిలే