Monday, February 24, 2014

అమరజీవి--1983

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వీటూరి 
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల
Film Directed By::Jandyaala
తారాగణం::అక్కినేనినాగేశ్వరరావు,జయప్రద,పండరిబాయి,సుమలత,శరత్‌బాబు,నరసింహరాజు,శ్రీలక్ష్మీ,నాగేష్ 

సాకి:: 

శ్రీ రంగనాధ చరణారవింద చారాణ చక్రవర్తి..పుంభావ భక్తి
ముక్తికై మూడు పుండ్రాలు నుదుటున దాల్చిన ముగ్ధ మోహన సుకుమార మూర్తీ 
ఈ..ఈ..ఈ..ఈ..ఈ
తొండరడిప్పొడి..నీ అడుగుధమ్ముల పడి..ధన్యమైనది
నీ దీన దీన దేవ దేవీ..నీ దాసాను దాసి
నీ పూజల కు పువ్వుగా..జపములకు మాలగా..పులకించి పూమాలగా
గళమునను..కరమునను..ఉరమునను 
ఇహములకు..పరములకు నీదాననై..ధన్యనై 
జీవన వరాన్యనై తరియించుదాన..మన్నించవే..మన్నించవే 
అని విన్నవించు నీ ప్రియ సేవిక..దేవ..దేవి

పల్లవి::

అసుర సంధ్య వేళ ఉసురు తగలనీకు స్వామి
ఆడ ఉసురు...తగలనీకు స్వామీ
ముసురుకున్న మమతలతో..కొసరిన అపరాధమేమి 
స్వామీ...స్వామీ
అసుర సంధ్య వేళ..ఉసురు తగలనీకు దేవీ 
స్వామీ ఉసురు..తగలనీకు దేవీ
మరులుకున్నకరిమి వీడి మరలి ఈ నర జన్మ మేమి..దేవి..దేవీ

చరణం::1

హరి హర సుర జేష్టాదులు..కౌశికశుకవ్యాసాదులు
హరి హర సుర జేష్టాదులు..కౌశికశుకవ్యాసాదులు
నిగ తత్వములను దెలిపి..నీమ నిష్టలకు అలసి
పూనిన శృంగార యోగం ఇది కాదని..నను కాదని 
జడదారీ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..పడకు పెడ దారి
అసుర సంధ్య వేళ ఉసురు తగలనీకు స్వామి 
ఆడ ఉసురు..తగలనీకు స్వామీ 
అసుర సంధ్య వేళ..ఉసురు తగలనీకు దేవీ  
స్వామీ ఉసురు..తగలనీకు దేవీ

చరణం::2

నశ్వరమది..నాటక మిది..నాలుగు ఘడియల వెలుగిది
కడలిని కలిసే వరకే..కావేరికి రూపు ఉన్నదీ
రంగని కీర్తన చేసే..రాగమాలికను కానీ
రంగని భక్తుల ముంగిట రంగ వల్లికను కానీ 
దేవి..దేవీ..దేవ...దేవీ 
అసుర సంధ్య వేళ ఉసురు తగలనీకు దేవీ  
స్వామీ ఉసురు తగలనీకు దేవీ

చరణం::3 

అలిగే నట శ్రీ రంగం..తొలగే నట వైకుంటం
యాతన కేనా దేహం..ఈ దేహము సందేహం
ఈ క్షణమే సమ్మోహము..వీక్షణమే మరు దాహము
రంగా..రంగ..రంగ రంగ శ్రీ రంగ 
ఎటు ఓపను..ఎటులాపాను
ఒకసారి..అ..అ..అనుభవించు ఒడి చేరి

ముహూర్త బలం--1969
సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల    
Film Directed By::M.Mallikaarjuna Rao  
తారాగణం::కృష్ణ,హరినాథ్,నాగభుషణం,నాగయ్యా,రాజబబు,అల్లురామలింగయ్య,రావికొండలరావు,జమున,సూర్యకాంతం,విజయనిర్మల,జ్యోతిలక్ష్మీ,రాజేశ్వరీ,ఉదయలక్ష్మీ.

పల్లవి::

నీకు ఎంత మనసుందో..నాకు తెలుసునోయి
నాకు ఎంత గుబులుందో..నీకు తెలియదోయి

నీకు ఎంత మనసుందో..నాకు తెలుసునోయి
నాకు ఎంత గుబులుందో..నీకు తెలియదోయి 
రా..రా..రాజ..రాతి గుండెవాడా
హోయ్..రా..రా..రాజ..రాతి గుండెవాడా

చరణం::1

మెత్తగా తాకితే..ఉంగరాళ్ళ వేళ్ళూ..ఊఊ 
మత్తుగా ఉండదా..మాయదారి ఒళ్ళు

మెత్తగా తాకితే..ఉంగరాళ్ళ వేళ్ళూ..ఊఊ 
మత్తుగా ఉండదా..మాయదారి ఒళ్ళు

నీ కోడె వయసులోన ఉంది..కొత్తకొత్తవేడి కత్తిగోళ్ళవాడి..ఈఈఈఈ
రా..రా..రా..రాజ..నీకు నాకు జోడీ
రా..రా..రా..రాజ..నీకు నాకు జోడీ

చరణం::2

ఓరగా చూడగా..నోరు ఊరుతుందోయ్
ఇద్దరు కూడితే..ఇంపు పెరుగుతుందోయ్

ఓరగా చూడగా..నోరు ఊరుతుందోయ్
ఇద్దరు కూడితే..ఇంపు పెరుగుతుందోయ్

ఇది ఆకుచాటు పిందె కాదు..పచ్చికాయ కాదోయ్
చాకులాంటివాడా..ఆ ఆ ఆ

రా..రా..రాజ..నేనే రాజ నిమ్మలపండు
రా..రా..రాజ..నేనే రాజ నిమ్మలపండు

చరణం::3

వెన్నెలా ఉన్నదీ..వన్నెలాడి చూపే
వెచ్చగా ఇవ్వరా..నచ్చినట్టి కైపే

వెన్నెలా ఉన్నదీ..వన్నెలాడి చూపే
వెచ్చగా ఇవ్వరా..నచ్చినట్టి కైపే 

గువ్వపిట్ట కులుకుజూసీ..గుటకలేయువాడా గుండెదోచుకోరా

సై..సై..సై..ఇంక..స్వర్గమేల పోరా
సై..సై..సై..ఇంక..స్వర్గమేల పోరా

నీకు ఎంత మనసుందో..నాకు తెలుసునోయి
నాకు ఎంత గుబులుందో..నీకు తెలియదోయి
రా..రా..రాజ..రాతి గుండెవాడా
రా..రా..రాజ..రాతి గుండెవాడా

Muhurta Balam--1969
Music::K.V.Mahaadevan
Lyrics::Arudra
Singer::P.Suseela    
Film Directed By::M.Mallikaarjuna Rao 
Cast::Krishna,Harinaath,Nagabhushanam,Alluraamalingayya,Rajababu,Naagayya,Raavikondalarao,Jamuna,Sooryakaantam,Jyothilakshmii,Raaeswarii,Udayabhanu.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

neeku enta manasundO..naaku telusunOyi
naaku enta gubulundO..neeku teliyadOyi

neeku enta manasundO..naaku telusunOyi
naaku enta gubulundO..neeku teliyadOyi 
raa..raa..raaja..raati gunDevaaDaa
hOy..raa..raa..raaja..raati gunDevaaDaa

::::1

mettagaa taakitE..ungaraaLLa vELLU..uuuu 
mattugaa unDadaa..maayadaari oLLu

mettagaa taakitE..ungaraaLLa vELLU..uuuu 
mattugaa unDadaa..maayadaari oLLu

nee kODe vayasulOna undi..kottakottavEDi kattigOLLavaaDi..iiiiiiii
raa..raa..raa..raaja..neeku naaku jODii
raa..raa..raa..raaja..neeku naaku jODii

::::2

Oragaa chuuDagaa..nOru UrutundOy
iddaru kooDitE..impu perugutundOy

Oragaa chuuDagaa..nOru UrutundOy
iddaru kooDitE..impu perugutundOy

idi AkuchaaTu pinde kaadu..pachchikaaya kaadOy
chaakulaanTivaaDaa..aa aa aa

raa..raa..raaja..nEnE raaja nimmalapanDu
raa..raa..raaja..nEnE raaja nimmalapanDu

::::3

vennelaa unnadii..vannelaaDi choopE
vechchagaa ivvaraa..nachchinaTTi kaipE

vennelaa unnadii..vannelaaDi choopE
vechchagaa ivvaraa..nachchinaTTi kaipE 

guvvapiTTa kulukujoosii..guTakalEyuvaaDaa gunDedOchukOraa

sai..sai..sai..inka..swargamEla pOraa
sai..sai..sai..inka..swargamEla pOraa

neeku enta manasundO..naaku telusunOyi
naaku enta gubulundO..neeku teliyadOyi
raa..raa..raaja..raati gunDevaaDaa
raa..raa..raaja..raati gunDevaaDaa