Saturday, October 25, 2014

స్వయంవరం--1982సంగీతం::సత్యం
రచన::దాసరి
గానం::S.P.బాలు
Film Directed By::DasariNaraayana Rao
తారాగణం::శోభన్‌బాబు,జయప్రద,దాశరినారాయణరావు,రావుగోపాల్‌రావు,గుమ్మడి.

పల్లవి::

ముసుగేసిన..మబ్బులలో
మసకేసిన..పరదాలలో
దాగిదాగి ఉన్న..జాబిల్లి
ఒకసారినువ్వు..రావాలి
ఒక మాట నే..చెప్పాలి
నీతో మాట చెప్పి పోవాలి 

ముసుగేసిన..మబ్బులలో
మసకేసిన..పరదాలలో
దాగిదాగి ఉన్న..జాబిల్లి
ఒకసారినువ్వు..రావాలి
ఒక మాట నే..చెప్పాలి
నీతో మాట చెప్పి పోవాలి 
ఆహా..ఆ..ఆఆఆఆఆ..ఆ..ఆ  
ఆ..ఆఆఆఆఆ..ఆ..ఆ..ఆఆ..ఆఆ

చరణం::1

ఏహృదయం.. నిను మార్చిందో
మనసు..మార్చుకున్నావు
ఏ విధి నాపై..పగపట్టిందో
తెరలు..తెంచుకున్నావు 
అవధులు..లేని అనురాగానికి 
అనుమానం..పొగమంచు అని
మంచు కరిగిన..మరు నిముషంలో
అనురాగం..ఒక కోవేలని
తెలియక..తొందర పడ్డావు 
తెలియక..తొందర పడ్డావు 
ఈ ప్రశ్నకు..బదులేమిస్తావు
ఈ ప్రశ్నకు..బదులేమిస్తావు
ఒకసారి నువ్వు..రావాలి
ఒక మాట..నే చెప్పాలి
నీతో మాట..చెప్పి పోవాలి

చరణం::2

ఏ రాహువు నిను..మింగిందో   
కనుమరుగై..పోయావు
ఏ గ్రహణం..నిను పట్టిందో 
నను దూరం..చేశావు
వెన్నెల కురిసే..ఆకాశంలో  
అమావాస్య..ఒక నల్ల మబ్బని
మబ్బు తొలగిన..మరు నిముషంలో
వెన్నెలదే..ఆకాశమని
తెలియక..తొందర పడ్డావు..ఊఊఊఊఊఊ
తెలియక..తొందర పడ్డావు 
ఈ ప్రశ్నకు..బదులేమిస్తావు
ఈ ప్రశ్నకు..బదులేమిస్తావు
ఒకసారి నువ్వు..రావాలి
ఒక మాట..నే చెప్పాలి
నీతో మాట..చెప్పి పోవాలి
ముసుగేసిన..మబ్బులలో
మసకేసిన..పరదాలలో..ఓఓ
దాగిదాగి ఉన్న..జాబిల్లి
ఒకసారి నువ్వు..రావాలి
ఒక మాట..నే చెప్పాలి
నీతో మాట..చెప్పి పోవాలి

Swayamvaram--1981
Music::Satyam
Lyrics::Daasari
Singer's::S.P.Baalu
Film Directed By::DasariNaraayana Rao
Cast::SObhan Baabu,Jayaprada,Daasarinaaraayanarao,RaogOpaal Rao,Gummadi.

:::::::::::::::

musugEsina..mabbulalO
masakEsina..paradaalalO
daagidaagi unna..jaabilli
okasaarinuvvu..raavaali
oka maaTa nE..cheppaali
neetO maaTa cheppi pOvaali 

musugEsina..mabbulalO
masakEsina..paradaalalO
daagidaagi unna..jaabilli
okasaarinuvvu..raavaali
oka maaTa nE..cheppaali
neetO maaTa cheppi pOvaali 
aahaa..aa..aaaaaaaaaa..aa..aa  
aa..aaaaaaaaaa..aa..aa..aaaa..aaaa

::::::1

E hRdayam.. ninu maarchindO
manasu..maarchukunnaavu
E vidhi naapai..pagapaTTindO
teralu..tenchukunnaavu 
avadhulu..lEni anuraagaaniki 
anumaanam..pogamanchu ani
manchu karigina..maru nimushamlO
anuraagam..oka kOvElani
teliyaka..tondara paDDaavu 
teliyaka..tondara paDDaavu 
ii praSnaku..badulEmistaavu
ii praSnaku..badulEmistaavu
okasaari nuvvu..raavaali
oka maaTa..nE cheppaali
neetO maaTa..cheppi pOvaali

:::::2

E raahuvu ninu..mingindO   
kanumarugai..pOyaavu
E grahaNam..ninu paTTindO 
nanu dooram..chESaavu
vennela kurisE..aakaaSamlO  
amaavaasya..oka nalla mabbani
mabbu tolagina..maru nimushamlO
venneladE..aakaaSamani
teliyaka..tondara paDDaavu..oooooooooooo
teliyaka..tondara paDDaavu 
ii praSnaku..badulEmistaavu
ii praSnaku..badulEmistaavu
okasaari nuvvu..raavaali
oka maaTa..nE cheppaali
neetO maaTa..cheppi pOvaali
musugEsina..mabbulalO
masakEsina..paradaalalO..OO
daagidaagi unna..jaabilli
okasaari nuvvu..raavaali
oka maaTa..nE cheppaali
neetO maaTa..cheppi pOvaali

ఏజెంట్ గోపి--1978సంగీతం::చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P.బాలు, 
తారాగణం::కృష్ణ,జయప్రద,పద్మనాభం,ప్రభాకర రెడ్డి,జయమాలిని,హలం

పల్లవి::

ఉన్న సోకు దాచుకోదు ఉల్లి కోక
ఉన్న చోటు దాచ లేదు సన్న రైక
ఉన్న సోకు దాచుకోదు ఉల్లి కోక
అది ఉన్న చోటు దాచ లేదు సన్న రైక
అది కట్టుకోక..ముడి పెట్టు కోక
వెళ్ళలేవు అడిగింది ఇచ్చుకోక..ఆ
ఉన్న సోకు దాచుకోదు ఉల్లి కోక
అది ఉన్న చోటు దాచ లేదు సన్న రైక 

చరణం::1

నా చూపుకు తెలుసు..ఆ లోపలి సొగసు
నా మనసుకు తెలుసు..నీ దాగని వయసు
కొండల నడుమ కోనొకటుంది..కోనకు నడుము నే కోరినదుంది
ఛీ ఫో
గుట్టూమట్టూ అవతల పెట్టు..అడిగిందిస్తే అవుతా జట్టు
ఉన్న సోకు దాచుకోదు ఉల్లి కోక
అది ఉన్న చోటు దాచ లేదు సన్న రైక 

చరణం::2  

రుసరుసలాడే చినదానా..అసలు విషయం దాచినదానా
రుసరుసలాడే చినదానా..అసలు విషయం దాచినదానా

బుసకొట్టే రూపం..కసి పట్టే కోపం
ఉసిగొల్పే తాపం..ఉడికిస్తే పాపం
కిక్కురుమనక పక్కకు వస్తే  ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేస్తా
ఉన్న సోకు దాచుకోదు ఉల్లి కోక
అది ఉన్న చోటు దాచ లేదు సన్న రైక 


చరణం::3  

అహా..హహా..హెహెహెహ్హెహే..అహహహ్హహహహా
చెరువున పడితే..నువు చేపవు అయితే
నా చూపులతోనే..నేగాళం వేస్తా
చకచకమంటే..నను తికమక పెడితే
నీ పంతం పడతా..నీ తళుకే చూస్తా
కస్సుబుస్సు కాదనవద్దు..దెబ్బకు చిత్తు అమ్మడి సొత్తు
ఉన్న సోకు దాచుకోదు ఉల్లి కోక
అది ఉన్న చోటు ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ సన్న రైక 
అది కట్టుకోక..ముడి పెట్టు కోక
వెళ్ళలేవు అడిగింది ఇచ్చుకోక..ఆ
ఉన్న సోకు దాచుకోదు ఉల్లి కోక
అది ఉన్న చోటు దాచ లేదు సన్న రైక 


Krishnarjulu--1982
Music::Challapalli Satyamn
Lyrics::Arudra 
Singer::S.P.Baalu. 
Film Directed By::K.S.R.Daas
Cast::Krshna,Jayaprada,Padmanabham,PrabhakarReddi,Jayamaalini,Halam

::::

unna sOku daachukOdu ulli kOka
unna chOTu daacha lEdu sanna raika
unna sOku daachukOdu ulli kOka
adi unna chOTu daacha lEdu sanna raika
adi kaTTukOka..muDi peTTu kOka
veLLalEvu aDigindi ichchukOka..aa
unna sOku daachukOdu ulli kOka
adi unna chOTu daacha lEdu sanna raika 

::::1

naa choopuku telusu..aa lOpali sogasu
naa manasuku telusu..nee daagani vayasu
konDala naDuma kOnokaTundi..kOnaku naDumu nE kOrinadundi
Chee phO
guTToomaTToo avatala peTTu..aDigindistE avutaa jaTTu
unna sOku daachukOdu ulli kOka
adi unna chOTu daacha lEdu sanna raika 

::::2  

rusarusalaaDE chinadaanaa..asalu vishayam daachinadaanaa
rusarusalaaDE chinadaanaa..asalu vishayam daachinadaanaa

busakoTTE roopam..kasi paTTE kOpam
usigolpE taapam..uDikistE paapam
kikkurumanaka pakkaku vastE  ukkiribikkiri chEsEstaa
unna sOku daachukOdu ulli kOka
adi unna chOTu daacha lEdu sanna raika 


::::3  

ahaa..hahaa..hehehehhehE..ahahahhahahahaa
cheruvuna paDitE..nuvu chEpavu ayitE
naa choopulatOnE..nEgaaLam vEstaa
chakachakamanTE..nanu tikamaka peDitE
nee pantam paDataa..nee taLukE choostaa
kassubussu kaadanavaddu..debbaku chittu ammaDi sottu
unna sOku daachukOdu ulli kOka
adi unna chOTu umm umm sanna raika 
adi kaTTukOka..muDi peTTu kOka
veLLalEvu aDigindi ichchukOka..aa
unna sOku daachukOdu ulli kOka
adi unna chOTu daacha lEdu sanna raika