Thursday, March 31, 2011

బాటసారి--1961
సంగీతం::మాష్టర్ వేణు
రచన::సముద్రాల
గానం::భానుమతి
నటీ నటులు::ANR,భానుమతి,షవుకారు జానకిఓ బాటసారి నను మరువకోయి
మజిలీ ఎటైనా మనుమాసుఖాన
ఓ బాటసారి నను మరువకోయి
మజిలీ ఎటైనా మనుమాసుఖాన

సమాజానికి..దైవానికి..బలియైతినేను..వెలియైతినే
వగేగానికాని నీపై పగ నేనోచుకోల
ఓ బాటసారి నను మరువకోయి
మజిలీ ఎటైనా మనుమాసుఖాన

శృతే చేసినావు..ఈ మూగవీణ
సుధామాధురి..చవే చూపినావు
సదా మాసిపోని..స్మృతే నాకు నీవే..
మనోవీణ నేను కొనిపోయెనోయి

ఓ బాటసారి నను మరువకోయి
మజిలీ ఎటైనా మనుమాసుఖాన

బాటసారి--1961
సంగీతం::మాష్టర్ వేణు
రచన::సముద్రాల
గానం::జిక్కి,భానుమతి

కనులకు దోచి చేతికందని ఎండమావులున్నయ్
సోయగముండి సుఖము నోచని బ్రతుకులున్నవి కొన్ని
కనులకు దోచి చేతికందని ఎండమావులున్నయ్
సోయగముండి సుఖము నోచని బ్రతుకులున్నవి కొన్ని

భూమిజనించి ఆకలి కొదగని ఫలములున్నవి కొన్ని
భూమిజనించి ఆకలి కొదగని ఫలములున్నవి కొన్ని
మనసున నిండి పలుకగరాని తలపులున్నవి కొన్ని
తలపులున్నవి కొన్ని

సృష్టి చేసినది దేవుడైన మరి నాశమునేల సృజించే
పలుకు నొసగినది దేవుడైన మరి మూగలనేల సృజించే
కనుల నొసగినది దేవుడైన మరి అంధులనేల సృజించే
కనుల నొసగినది దేవుడైన మరి అంధులనేల సృజించే
వెలుగునిచ్చినది దేవుడైన మరి చీకటినేల సృజించే

వేద శాస్త్రములు చదివినవారే ఎరుగరు సృష్టి విలాసం
వేద శాస్త్రములు చదివినవారే ఎరుగరు సృష్టి విలాసం
అల్పబుద్దితో జ్ఞానదాతనే సలుపకు పరిహాసం నువ్వు సలుపకు పరిహాసం
బ్రతుకంతా పలు ప్రశ్నలమయమై బ్రతుకును జనసముదాయం
బదులు కోసమై వెదకుటమాని బ్రతుకుటయే న్యాయం

కంచుకోట --- 1967
సంగీతం::మహాదేవన్
రచన::డా::నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల,S.,జానకి

సు::సరిలేరు నీకెవ్వరూ నరపాలసుధాకర
సరిలేరు నీకెవ్వరు..2
సురవైభవాన..మా భాసురకీర్తిలోన..2
సరిలేరు నీకెవ్వరూ నరపాలసుధాకర
సరిలేరు నీకెవ్వరు

జా::సరిలేరు నీకెవ్వరు..రతిరాజసుందరా..
సరిలేరు నీకెవ్వరూ..2
సిరిలోనగాని..మగసిరిలోనగానీ..2
సరిలేరు నీకెవ్వరు..రతిరాజసుందరా..
సరిలేరు నీకెవ్వరూ..

సు::ప్రజలను నీకంటి పాపలుగాకాచి..ఆ..ఆ..
ప్రజలను నీకంటి పాపలుగాకాచి..
పరరాజులదరంగ..కరవాలమునుదూసి..2
శాంతిని వెలయించి..మంచిని వెలిగించి..2
జగతినిలాలించి పాలించినావూ..
సరిలేరు నీకెవ్వరూ..నరపాలసుధాకర
సరిలేరు నీకెవ్వరూ..

జా::మరుడే తొందరచేయ..విరబోణులను గూడి
మధువే పొంగులువార..మనసార తూగాడి..ఆ..ఆ..
మరుడే తొందరచేయ..విరబోణులను గూడి
మధువే పొంగులువార..మనసార తూగాడి
నవ్వులు చిలికించి..మువ్వలుపలికించీ..2
యవ్వనవీణలు..కవ్వించినావూ..
సరిలేరు నీకెవ్వరూరతిరాజసుందరా..
సరిలేరు నీకెవ్వరూ..

సు::రాజభోజ..రవితేజ..దానజితకల్పభూజ..జోహార్..
జా::నీటగుల్కి..సుమకోటితేనెలానేటి తేటి..జోహార్..
సు::రాజభోజ..రవితేజ..దానజితకల్పభూజ..జోహార్..
జా::నీటగుల్కి..సుమకోటితేనెలానేటి తేటి..జోహార్..
సు::అసమప్రభావ..జోహార్..
జా::రసికావతంస..జోహార్..
సు::అసమప్రభావ..జోహార్..
జా::రసికావతంస..జోహార్..
సు::జోహార్..జోహార్..
జా::జోహార్..జోహార్..
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

సు::సరిలేరు నీకెవ్వరూ నరపాలసుధాకర
సరిలేరు నీకెవ్వరు..
జా::సిరిలోనగానీ..మగసిరిలోనగానీ..
సరిలేరు నీకెవ్వరూ..ఊ..ఉ..ఉ..
సు::సరిలేరు నీకెవ్వరూ నరపాలసుధాకర
సరిలేరు నీకెవ్వరు..

ఘంటసాల పద్యము::-

ఎచటనో గల స్వర్గంబు నిచటదించి..
నన్ను మురిపించి..మరిపించినావు..చెలియా..హూ..
నీవె జీవితాధారము..నీవే దిక్కు.....
నీదుపాదాల సాక్షిగా...నీవేరక్షా..నీవేరక్షా...ఊ...

కంచుకోట --- 1967కోటకంచు
సంగీతం::KV.మహదేవన్
రచన:: ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

లేదు లేదని ఎందుకు నీలో ఉన్నది దాస్తావు
ఇలా ఉరకలు వేస్తావు నీలో ఉన్నది దాస్తావు..2

ఉంది ఉందని ఎందుకు నాలో ఉన్నది దోస్తావు
లేని దానిని చేస్తావు నాలో ఉన్నది దోస్తావు..2

కొండ వాగుల కొంటె తనాల దూకుడు నీలో ఉంది..2
నల్లని జడలో కరినాగుంది..నడకలలో అది కనబడుతుంది

లేదు లేదని ఎందుకు నీలో ఉన్నది దాస్తావు
ఇలా ఉరకలు వేస్తావు నీలో ఉన్నది దాస్తావు

కళ్ళు మూసి నిదురపోతే కలలు రాని వేళే లేదు..2
కలలో కొచ్చి కబురులు చెప్పే జతగాడైనా లేడు..జతగాడైనా లేడు

ఉంది ఉందని ఎందుకు నాలో ఉన్నది దోస్తావు
లేని దానిని చేస్తావు నాలో ఉన్నది దోస్తావు

దోర మాగిన దొండపండు నీ బుగ్గ సిగ్గులో ఉంది..2
మొగిలి రేకుల సొగసూ ఉంది మొన కన్నులలో పదునూ ఉంది

లేదు లేదని ఎందుకు నీలో ఉన్నది దాస్తావు
ఇలా ఉరకలు వేస్తావు నీలో ఉన్నది దాస్తావు

వెన్నెలొచ్చినా మంచు కురిసినా వేడి తగ్గటం లేనే లేదు..2
అద్దములోన అందం చూస్తే నిద్దర రానే రాదు..నిద్దర రానే రాదు

ఉంది ఉందని ఎందుకు నాలో ఉన్నది దోస్తావు
లేని దానిని చేస్తావు నాలో ఉన్నది దోస్తావు

బాటసారి--1961బాటసారి
సంగీతం::వేణు
రచన::
గానం::P.లీల

పల్లవి::

శరణమునీవే దేవి కరుణా నాపై చూపవే
శరణమునీవే దేవి కరుణా నాపై చూపవే
శరణమునీవే దేవి

చరణం::1

నిన్నె నమ్ముకొని బ్రతికెదనమ్మ
పతిని దూరము చేయకుమమ్మ
నిన్నె నమ్ముకొని బ్రతికెదనమ్మ
పతిని దూరము చేయకుమమ్మ
పసుపుకుంకుమ నిలుపగదమ్మ రాజరాజేశ్వరి

శరణమునీవే దేవి కరుణా నాపై చూపవే
శరణమునీవే దేవి

చరణం::2

మాపై జాలిని పూనగలేవా
ఆపద తీరుపజాలవా
మాపై జాలిని పూనగలేవా
ఆపద తీరుపజాలవా
విధికి జీవులు బానిసలేనా
కథ వ్యధగా ముగిసేనా

మాపై జాలిని పూనవా
ఆపద తీరుపజాలవా
విధికి జీవులు బానిస

కంచుకోట --- 1967
సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::దాశరధి
డైరెక్టర్::CSR.రావ్
గానం::P.సుశీల

ఈ పొట్టినరోజు..నీ నోములు పండినరోజు
దివిలో భువిలో కనివిని ఎరుగని అందాలన్ని అందేరోజు..2

ఏ అందాలు....

తళతళ మెరిసే తారకలార..ఇలకే దిగిరండీ..2
మీలో విరిసే లేత వెలుగులు మా చెలికన్నుల నింపండి..
ఆ వెలుగులలో నా చెలి ప్రియుడు ఆనందించాలి..
నీ పొట్టినరోజు..నీ నోములు పండినరోజు

అలలపూల ఉయ్యాలల ఆడుకొనే హంసలారా..ఆ..ఆ..2
మీ నడకలవయ్యారం మా చెలికే ఇవ్వరారా..ఆ..ఆ
ఆ వయ్యారం చూసీ చూసి ఆమె ప్రియుడు మురియాలి..
ఈ పొట్టినరోజు..నీ నోములు పండినరో

పురివిప్పి నటియించు నీలాల నెమలి..2
మీలోన హొయలంత చెలికియ్యరాదా..ఆ..ఆ..
అందాలచెలి నాట్యమాడేటి వేళ.. చెలికాని
మనసెల్ల విలసిల్ల గలదు..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

ఈ పొట్టినరోజు..నీ నోములు పండినరోజు
దివిలో భువిలో కనివిని ఎరుగని అందాలన్ని అందేరోజు..
ఈ పొట్టినరోజు..నీ నోములు పండినరోజు

కంచుకోట --- 1967


సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
డైరెక్టర్::CSR.రావ్
గానం::L.R.ఈశ్వరి


ఈడొచ్చిన పిల్లనోయ్ హోయ్ హోయ్ హోయ్..
నిను ఆడించె పిల్లనోయ్ సై సై సై..
నువ్వేసే పుస్తెకన్నా..వెచ్చనైన దాననోయ్
కవ్విస్తే కరిగెదాక కదలనోయ్..హోయ్ హోయ్ హోయ్..2
ఈడొచ్చిన పిల్లనోయ్ హోయ్ హోయ్ హోయ్..

కండలున్న మావయ్యకు గుండే లేదటా..ఓ..హ్హు
గుండెలున్న మావయ్యకు గుణమే లేదటా..హ్హా
కండలున్నా..గుండెలున్నా..కన్నెపిల్ల రమ్మంటే...
కత్తిలాంటి మగరాయుడు మెత్తనౌనట..హా హా హా..
ఈడొచ్చిన పిల్లనోయ్ హోయ్ హోయ్ హోయ్..

ఇంపుసూసి..నాసొంపుసూసి..నువు ఈలవేయకోయ్.ఏ..
చెంప మీద అబ్బ నొక్కి నొక్కి నీవు చిటిక వేయకోయ్..2
పట్టుబట్టి..పండగించీ..పైటలాగకోయ్..
నా పైటలాగితే మనసే పట్టజాలనోయ్.. హహహ.

ఈడొచ్చిన పిల్లనోయ్ హోయ్ హోయ్ హోయ్..
నిను ఆడించె పిల్లనోయ్ సై సై సై..
నువ్వేసే పుస్తెకన్నా..వెచ్చనైన దాననోయ్
కవ్విస్తే కరిగెదాక కదలనోయ్.

కంచుకోట --- 1967సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::మహారధి
డైరెక్టర్::CSR.రావ్
గానం::P. సుశీల , S.జానకి


సిగ్గెందుకే చెలీ..సిగ్గెందుకే
అందాలకే నువ్వు అందానివే..
సిగ్గెందుకే..భామా..సిగ్గెందుకే..2

సిగ్గులేని కొమ్మా..పూలులేని రెమ్మా..2
సిగ్గులోనే సిరులు..తాళమేదీతరగ
సిగ్గందమే ప్రీతి..సిగ్గందమే..
రంభైన అతిలోక రతీయినా....
సిగ్గందమే ప్రీతి..సిగ్గందమే

నీరాజు నినుచేరి..సరసాలు సాగింప
సిగ్గేమి చేతువే..ఏకాంత దాసునే..2
మెరిసెపదవులలో..మురిసే హౄదయములో..2
దాచుకొందునె సిగ్గూ..దోచుకొందునె మనసూ..2

సిగ్గందమే ప్రీతి..సిగ్గందమే..
అందాలకే నువ్వు అందానివే..
సిగ్గెందుకే..భామా..సిగ్గెందుకే..

మనసులోని మమత..మనసులోని దాటా
మనసిగ్గుతీరునే..మనేత్తు సాగునే..2
మనసైన నాఅరదు ..మనసార నన్నేల..2
మమతలు తీరునులే..మనువే సాగునులే..

సిగ్గందమే ప్రీతి..సిగ్గందమే..
రంభైన అతిలోక రతీయినా....
సిగ్గందమే ప్రీతి..సిగ్గందమే

కంచుకోట --- 1967

సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::ఆరేయ
డైరెక్టర్::CSR.రావ్
గానం::P. సుశీల


ఉలుకులికి పడుతోందీ..ఆ ఆ హాయ్..
గిలిగింత పెడుతుంది..హోయ్
ఎందుకో ఏమో నా మనసు..
ఏ సంగతీ నాకేమి తెలుసు..2

ఇన్నాళ్ళమనకాదు ఎట్టాగో అవుతుంది
చన్నీళ్ళ తాకిడికి ఒళ్ళు జిల్లుమంటుంది
జిలు..జిలు..జిలు..మంటుంది..2
చేపలే తాకెనో..చూపులే సోకెనో..2
చెప్పలే నయ్యయ్యో..సిగ్గుముంచుకొస్తుందీ
సిగ్గుముంచుకొస్తుందీ...

ఉలుకులికి పడుతోందీ..ఆ ఆ హాయ్..
గిలిగింత పెడుతుంది..హోయ్
ఎందుకో ఏమో నా మనసు..
ఏ సంగతీ నాకేమి తెలుసు

నీటిలో అలలేమో..నిలిచిపొమ్మన్నాయి..
తోటలో పూలేమో..లేచిరమ్మన్నాయి..2
లేచిరమ్మన్నాయి..
నీటిలో నిలవనా..తోటనే పిలవనా..2
ఉన్నపాటునలేస్తి..ఊరంత నవుతుందీ
ఊరంతా నవుతుందీ...

ఉలుకులికి పడుతోందీ..ఆ ఆ హాయ్..
గిలిగింత పెడుతుంది..హోయ్
ఎందుకో ఏమో నా మనసు..
ఏ సంగతీ నాకేమి తెలుసు
ఉలుకులికి పడుతోందీ..ఆ ఆ హోయ్..

Wednesday, March 30, 2011

భట్టి విక్రమార్క--1961::ఆభేరి::రాగంసంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వర రావ్
రచన::అనిశెట్టి సుబ్బారావ్
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


ఆభేరి:::రాగం
ఓ..నెలరాజా..వెన్నెల రాజా
నీ వన్నెలన్ని చిన్నెలన్ని మావేనోయ్
మా వెన్నుతట్టి పిలిచింది నీవేనోయ్
ఓ నెలరాజా....
చల్లగాలి జాడలో తెల్లమబ్బు నీడలో
ఓ...ఓ...ఓ...ఓ...ఓ...ఓయ్...
చల్లగాలి జాడలో తెల్లమబ్బు నీడలో
కొంటెచూపు నీకేల చంద్రుడా
నా వెంటనంటి రాకోయి చంద్రుడా
ఆ..ఆ..ఆ...
ఓ..నెలరాజా..వెన్నెల రాజా

నీ వన్నెలన్ని చిన్నెలన్ని మావేనోయ్
మా వెన్నుతట్టి పిలిచింది నీవేనోయ్
ఓ నెలరాజా....

ఆ...ఆ...ఆ...ఆ..ఆ..
ఆ......ఆ...ఆ...

కలువల చిరునవ్వులే
కన్నెల నునుసిగ్గులే
వెంటనంటి పిలిచినపుడు చంద్రుడా
వాని విడువ మనకు తరమవునా చంద్రుడా
ఆ..ఆ..ఆ..
ఓ..నెలరాజా..వెన్నెల రాజా

నీ వన్నెలన్ని చిన్నెలన్ని మావేనోయ్
మా వెన్నుతట్టి పిలిచింది నీవేనోయ్
ఓ నెలరాజా....

లేతలేత వలపులే
పూతపూయు వేళలో
కలవరింతలెందుకోయి చంద్రుడా
నా చెలిమి నీదె కాదటోయి చంద్రుడా
కలవరింతలెందుకోయి చంద్రుడా
నా చెలిమి నీదె కాదటోయి చంద్రుడా
ఆ..ఆ..ఆ...
ఓ..నెలరాజా..వెన్నెల రాజా
నీ వన్నెలన్ని చిన్నెలన్ని మావేనోయ్
మా వెన్నుతట్టి పిలిచింది నీవేనోయ్
ఓ నెలరాజా....


`Chakravarty Vikramaditya--1964
Music Director::P.Nageshwar Rao
Lyricist::Saraswati Kumar Deepak
Singer::Mohammed Rafi,Suman Kalyanpur
cast::M.T.R.Anjalidevi.

:::::::::::::::::::::::::::

o chanda re door na
ja re
tu sundar hai duniya se pyara hai tu
gham chor sada man ko churata hai tu o chanda re

chanadiya raat ho aur balam sath ho
kyu chupke dekh raha chandrama
ja dur kahi chit ke chor chandra
aao o chanda re door na ja re
tu sundar hai duniya se pyara hai tu
gham chor sada man ko churata hai tu o chanda re

chitvan ki dor se rash ki hilor se
dhole uthe man ke sawapan chandarma
koi tujhko mila albela chandarama
aao o chanda re door na ja re
tu sundar hai duniya se pyara hai tu
gham chor sada man ko churata hai tu o chanda re

raat rang ko bhala phul phul ko na chu
dekh vaha jag uthi chandani
aa hil mil ke geet gaye chandrma
dekh vaha jag uthi chandani
aa hil mil ke geet gaye chandrma o chanda re

ఇల్లాలి కోరికలు--1982
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వీటూరిసుందరరామ్మూర్తి 
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
Film Directed By::G.RaammOhan Rao
తారాగణం::శోభన్‌బాబు,కైకాల్.సత్యనారాయణ,గిరిబాబు,నూతనప్రసాద్,నిర్మల,జయసుధ,శ్రీలక్ష్మీ.

పల్లవి::

టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ టిక్
గడియారం..పన్నెండయ్యింది

టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ టిక్
గడియారం..పన్నెండయ్యింది

కొక్కొరో కొక్కొరో..తెల్లారి పోతానంటోంది
మానండి అల్లరి..మాటోకటుంది మరి..మ్మ్
శ్రీవారికి శ్రీమతి..ఇస్తుందో బహుమతి..హ్హా..అబ్బబ్భా 

"అబ్బా మొద్దు నిద్ర మీరును"..హు

టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ టిక్
గడియారం..పన్నెండయ్యింది

చరణం::1

కొత్త చీర..కోప్పడుతుంది
కొంగు కాస్త..నలగక పోతే
పట్టెమంచం..ములుగుతూ ఉంది
పక్కమీకు..పంచకపోతే

"అబ్బా..ఏమిటా గొడవ..అర్ధరాత్రి నిద్రోస్తుంటేను"
"అబ్బా..ఎందుకలా అరుస్తారు" 

అత్తగారు వింటారు..మామగారు లేస్తారు
అత్తగారు వింటారు..మామగారు లేస్తారు
ఆడపడుచు విన్నదంటే..ఆడిపోసుకుంటుంది
మిమ్మల్నే లెమ్మంటుంటే..అబ్బ లేవండి

టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ టిక్..
గడియారం..పన్నెండయ్యింది
కొక్కొరో కొక్కొరో..తెల్లారి పోతానంటోంది

మానండి అల్లరి..ఏయ్..మాటోకటుంది మరి..అబ్భా
శ్రీవారికి శ్రీమతి..ఇస్తుందో బహుమతి..మ్మ్ 
టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ 
గడియారం..పన్నెండయ్యింది..ఈ..హ్హా 

చరణం::2

ఒళ్ళు నాకు..బరువుగ ఉంది
కళ్ళు తెరిచి..చూడకపోతే
సొగసు రేగి..సొదగా ఉంది 
మగత నిద్ర..మానకపోతే

"ఇదిగో పడుకో..వివరాలు తెల్లవారు చూద్దాం
అర్ధ రాత్రి ఆలాపన నువ్వూనూ "

మనసు విప్పి అడిగింది..అలుసు చెయ్యరాదండి..ఈ
మనసు విప్పి అడిగింది..అలుసు చెయ్యరాదండి

దిండుకింద పోకచెక్క..దండగేనా చెప్పండి

హు..అంతేనా..ఛి పాడు
మహా నిద్ర..మీకే వస్తున్నట్లు

టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ టిక్
గడియారం..పన్నెండయ్యింది..హు
ఏయ్..టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ టిక్
గడియారం..పన్నెండయ్యింది..ఆ

కొక్కొరో కొక్కొరో..తెల్లారి పోతానంటోంది..చాలేండి
మానండి అల్లరి..మంహుమాటోకటుంది మరి..మ్మ్
శ్రీవారికి శ్రీమతి..ఇవ్వాలో బహుమతి..మ్మ్

టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ 
గడియారం..పన్నెండయ్యింది

Illaali Korikalu--1982
Music::Chakravarti
Lyrics::Veetoorisundararaammoorti
Singer's::S.P.BaaluP.Suseela
Film Directed By::G.Raam Mohan Rao
Cast::Sobhanbaabu,Kaikaala.Satyanaaraayana,Giribaabu,Nootanprasaad,Jayasudha,Nirmala,Sriilakshmii.

:::::::::::::::::::::::::::

Tik Tik Tik Tik Tik Tik 
gaDiyaaram..pannenDayyindi

Tik Tik Tik Tik Tik Tik 
gaDiyaaram..pannenDayyindi

kokkorO kokkorO..tellaari pOtaanaNTONdi
maanaNDi allari..maaTOkaTuNdi mari..mm
Sreevaariki Sreemati..istuNdO bahumati..hhaa..abbabbhaa 

"abbaa moddu nidra meerunu"..hu

Tik Tik Tik Tik Tik Tik 
gaDiyaaram..pannenDayyindi

::::1

kotta cheera..kOppaDutundi
kongu kaasta..nalagaka pOtE
paTTemancham..mulugutoo undi
pakkameeku..panchakapOtE

"abbaa..EmiTaa goDava..ardharaatri nidrOstunTEnu"
"abbaa..endukalaa arustaaru" 

attagaaru vinTaaru..maamagaaru lEstaaru
aaDapaDuchu vinnadanTE..aaDipOsukunTundi
mimmalnE lemmanTunTE..abba lEvanDi

Tik Tik Tik Tik Tik Tik 
gaDiyaaram..pannenDayyindi
kokkorO kokkorO..tellaari pOtaananTOndi

maananDi allari..Ey..maaTOkaTundi mari..abbhaa
Sreevaariki Sreemati..istundO bahumati..mm
Tik Tik Tik Tik Tik Tik 
gaDiyaaram..pannenDayyindi..ii..hhaa 

::::2

oLLu naaku..baruvuga undi
kaLLu terichi..chooDakapOtE
sogasu rEgi..sOdagaa undi
magata nidra..maanakapOtE

"idigO paDukO..vivaraalu tellavaaru chooddaam
ardha raatri aalaapana nuvvoonoo "

manasu vippi aliDigindi..alusu cheyyaraadanDi..ii
manasu vippi aliDigindi..alusu cheyyaraadanDi

dinDukinda pOkachekka..danDagEnaa cheppanDi

hu..antEnaa..Chi paaDu
mahaa nidra..meekE vastunnaTlu

Tik Tik Tik Tik Tik Tik
gaDiyaaram..pannenDayyindi..hu
Ey..Tik Tik Tik Tik Tik Tik
gaDiyaaram..pannenDayyindi..mm

kokkorO kokkorO..tellaari pOtaananTOndi..chaalEnDi
maananDi allari..maaTOkaTundi mari..mm
Sreevaariki Sreemati..ivvaalO bahumati..mm

Tik Tik Tik Tik Tik Tik 
gaDiyaaram..pannenDayyindi

ఆమె కథ--1977..Ame Katha--1977

ఆమె కథ--1977
సంగీతం::చక్రవర్తి 
రచన::వేటూరి 
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల 
Cast::Murali Mohan, Rajnikanth, Jayasudha, Prabha

పల్లవి::

తహ తహ మని ఊపిరంత ఆవిరి ఐతే..చూపులన్ని ఆకలైతే
తపించాను నీవే ప్రాణమై..ఆ ఆ ఆ ఆ..తపించాను నీవే ప్రాణమై

తడి పొడి తడి వెన్నెలేదో వెచ్చనైతే..మల్లెపూల వేసవైతే 
జపించాను నీవే ధ్యానమై..ఆ ఆ ఆ ఆ..జపించాను నీవే ధ్యానమై

జబు జబు జబు జబు జబురే..హహహహహ..జబు జబు జబు జబెరే
జబు జబు జబు జబు జబురే..హహహహహ..జబు జబు జబు జబ్ 

చరణం::1

చుక్కపొడుస్తే చిలిపిగ..నన్నే చూసినట్లు ఉంది 
చురకలు వేసినట్లు ఉంది

గులాబిరెమ్మా ఆ గుచ్చుకొంటే..గిచ్చినట్లు ఉంది
ముద్దులు ఇచ్చినట్లు ఉందీ

మాపటేల అవుతుంటే..హాయ్ మల్లెపూలు నవుతుంటే
మాపటేల అవుతుంటే..ఏ..మల్లెపూలు నవుతుంటే
మసకలోన వయసు మనసు..కలిసి మెలిసి బుసకొడుతుంటే

అర్ధరాత్రి అవుతున్నా..ఆటవిడుపు లేకున్నా
మరులకన్నా సిరిలే లేవులే 

తహ తహ మని ఊపిరంత ఆవిరి ఐతే..చూపులన్ని ఆకలైతే
జపించాను నీవే ధ్యానమై..ఆ ఆ ఆ ఆ..జపించాను నీవే ధ్యానమై 

జబు జబు జబు జబు జబురే..హహహహహ..జబు జబు జబు జబెరే
జబు జబు జబు జబు జబురే..హహహహహ..జబు జబు జబు జబ్ 

చరణం::2

మిడిసిపడే నీ అందం కడలి పొంగల్లే ఉంది
ఒడిసి పట్టాలని ఉందీ
ఎంత తీరినా తీరని కోరిక వెన్నెల కాసింది
అయినా ఎండల్లే ఉంది

పాత కొత్తలవుతుంటే..కొత్త వింతలవుతుంటే
పాత కొత్తలవుతుంటే..ఏ..కొత్త వింతలవుతుంటే
ఎవనాలే దవనాలై..మరువలేని మరువాలైతే

ఎంత చేరువవుతున్నా..ఎంత కలిసి పోతున్నా
మనువులోని తనివే తీరదు

తహ తహ మని ఊపిరంత ఆవిరి ఐతే..చూపులన్ని ఆకలైతే
జపించాను నీవే ధ్యానమై..ఆ ఆ ఆ ఆ..జపించాను నీవే ధ్యానమై 

జబు జబు జబు జబు జబురే..హహహహహ..జబు జబు జబు జబెరే
జబు జబు జబు జబు జబురే..హహహహహ..జబు జబు జబు జబ్  

చుపు చుపు చుపురే..ఆ హహహహ..చుపు చుపు చుపురే


Ame Katha--1977
Music::Chakravarti 
Lyrics::Vetoori 
Singer's:S.P.Balu,P.Suseela
Director::K Raghavendra Rao
Producer::Kranthi Kumar


Cast::Murali Mohan, Rajnikanth, Jayasudha, Prabha

pallavi::

taha taha mani Upiranta Aviri aitE..chUpulanni AkalaitE
tapinchaanu neevE praaNamai..aa aa aa aa..tapinchaanu neevE praaNamai

taDi poDi taDi vennelEdO vechchanaitE..mallepoola vEsavaitE 
japinchaanu neevE dhyaanamai..aa aa aa aa..japinchaanu neevE dhyaanamai

jabu jabu jabu jabu jaburE..hahahahaha..jabu jabu jabu jaberE
jabu jabu jabu jabu jaburE..hahahahaha..jabu jabu jabu jab 

charaNam::1

chukkapoDustE chilipiga..nannE chUsinaTlu undi 
churakalu vEsinaTlu undi

gulaabiremmaa aa guchchukonTE..gichchinaTlu undi
muddulu ichchinaTlu undii

maapaTEla avutunTE..haay mallepoolu navutunTE
maapaTEla avutunTE..E..mallepoolu navutunTE
masakalOna vayasu manasu..kalisi melisi busakoDutunTE

ardharaatri avutunnaa..aaTaviDupu lEkunnaa
marulakannaa sirilE lEvulE 

taha taha mani Upiranta Aviri aitE..chUpulanni AkalaitE
japinchaanu neevE dhyaanamai..aa aa aa aa..japinchaanu neevE dhyaanamai 

jabu jabu jabu jabu jaburE..hahahahaha..jabu jabu jabu jaberE
jabu jabu jabu jabu jaburE..hahahahaha..jabu jabu jabu jab 

charaNam::2

miDisipaDE nee andam kaDali pongallE undi
oDisi paTTaalani undii
enta teerinaa teerani kOrika vennela kaasindi
ayinaa enDallE undi

paata kottalavutunTE..kotta vintalavutunTE
paata kottalavutunTE..E..kotta vintalavutunTE
evanaalE davanaalai..maruvalEni maruvaalaitE

enta chEruvavutunnaa..enta kalisi pOtunnaa
manuvulOni tanivE teeradu

taha taha mani Upiranta Aviri aitE..chUpulanni AkalaitE
japinchaanu neevE dhyaanamai..aa aa aa aa..japinchaanu neevE dhyaanamai 

jabu jabu jabu jabu jaburE..hahahahaha..jabu jabu jabu jaberE
jabu jabu jabu jabu jaburE..hahahahaha..jabu jabu jabu jab  

chupu chupu chupurE..aa hahahaha..chupu chupu chupurEఆమె కథ--1977..Ame Katha--1977::హిందోళ:::రాగం
సంగీతం::చక్రవర్తి 
రచన::వేటూరి
 Director::K Raghavendra Rao
Producer::Kranthi Kumar  
గానం::S.P.బాలు, B.వసంత, L.R .అంజలి
హిందోళ:::రాగం  

పల్లవి::

పతియే ప్రత్యక్షా దైవమే..ఏయ్..
పతియే ప్రత్యక్షా దైవమే..
భక్తియుక్తునతో భర్త సేవలకు 
పూలు తెచ్చుకో పూజ చేసుకో
అబ్బోహో చూత్తాములే ఊఁఊఁ

పతియే గులహాలచిమిలే..లే..మ్మ్  
పతియే గులహాలచిమిలే 
తెలివితేటలతో దెబ్బలేతుకొని 
బుద్ధి తెచ్చుకో బాగతూతుకో 
బాగా తూతుకో..ఆ..
  
పతియే గులహాలచిమిలే
ఛీ ఛీ ఛీ..ఛీ
పతియే ప్రత్యక్షా దైవమే..ఏ
ఛీ ఛీ ఛీ ఛీ..

చరణం::1

గీసిన గీటు దాటిన సీత..గతి విన్నావు కదా
సీత లేక చీలాములు పడ్డా..తిప్పలు విన్నాలే
మాటకు మాట ఎదురొచ్చావా..నీ గతి అంతేలే
మాటలొచ్చిన మనిషిని నేనూ..మట్టిబొమ్మననుకున్నావా
సంపాయించే మొగాణ్ణి పట్టుకు..సతాయించకే సుభాషిణీ
సుభాషిణీ..సుభాషిణీ..ఆ..సుభాషిణీ..సుభాషిణీ
సంపాయించం నీకేం తెలుసు నిమ్మకాయ పులుసూ
అఘోరించావ్..
నోలు మూసుకో భీమాండనేయ..నోలు మూసుకో భీమాండనేయ
తెంపరి కూతలు కూసావంటే..కొంప నుంచి నిను గెంటేస్తా
తప్పులు కూతలు కూసావంటే..చెప్పు తీసుకుని తన్నిస్తా

పతియే..ఆ..పతియే..ఆ..పతియే..గులహాలచిమిలే
ఇదుగో..ఇది..ఇది..ఏవిటే నువ్వు
పతియే..ఆ..పతియే..ఈ..పతియే..ప్రత్యక్షా దైవమే..దైవమే..దైవమే

చరణం::2

ఇది ఇల్లా..వల్లకాడా..కాపురముండే ఇల్లా..చేపల మార్కెట్టా
ఏళ్ళు ఒచ్చిన తల్లితండ్రులా.. కళ్ళు తెరవని పిల్లకుంకలా
ఒరేయ్..వేలెడు లేరు..రాస్కెళ్ళూ..పెద్దల్నెదిస్తార్రా
మిమ్మల్ని చీల్చి..ఆ తర్వాత అదేంటి..చండాడేసి పూడ్చిబెట్టడం జరగబోతోంది
హా..గుర్తులేదా నాన్నా..ఉన్నూ..
హిరణ్యకశిపుడి కొడుకు తండ్రికే ఎదురుతిరగలేదా
లవకుశులే ఆ రామచంద్రుని కళ్ళు తెరవలేదా
ఇరుగూ పొరుగూ విన్నారంటే పురుగుల్లాగా చూస్తారు
బుద్ధిలేని ఈ పెద్దలవల్లే పిల్లాజెల్లా చెడిపోతారు
తల్లో బళ్ళో పిల్లో దానికి చెప్పి చూడరా బుడుగా
చెప్పి చూడరా బుడుగా..దానికి చెప్పీ చూడరో బుడుగో

చందా కందా నందా వాళ్ళకు సదవులు చెప్పేదెవలూ
నే కాదు..
ఎల్లి అలగవే పిల్లా పిలుగా..ఎల్లి అలగవే పిల్లా పిలుగా
ఎంత కడిగినా ఎంత ఉతికినా ఎలుక తోక నలుపేలే
ఇకపై కొట్టుకు సచ్చారంటే ఇపుడే ఏట్లో దూకేస్తాం
ఇపుడే ఏట్లో దూకేస్తాం..


Ame Katha--1977
Music::Chakravarti 
Lyrics::Vetoori 
Singer's:
Director::K Raghavendra Rao
Producer::Kranthi Kumar

Cast::Murali Mohan, Rajnikanth, Jayasudha, Prabha
Hindola ::: Ragam

:::1

patiyae pratyakshaa daivamae..aey^..
patiyae pratyakshaa daivamae..
bhaktiyuktunatO bharta saevalaku 
poolu techchukO pooja chaesukO
abbOhO choottaamulae oo@Moo@M

patiyae gulahaalachimilae..lae..mm^  
patiyae gulahaalachimilae 
telivitaeTalatO debbalaetukoni 
buddhi techchukO baagatootukO 
baagaa tootukO..aa..
  
patiyae gulahaalachimilae
Chee Chee Chee..Chee
patiyae pratyakshaa daivamae..ae
Chee Chee Chee Chee..

:::2

geesina geeTu daaTina seeta..gati vinnaavu kadaa
seeta laeka cheelaamulu paDDaa..tippalu vinnaalae
maaTaku maaTa edurochchaavaa..nee gati aMtaelae
maaTalochchina manishini naenoo..maTTibommananukunnaavaa
saMpaayiMchae mogaaNNi paTTuku..sataayiMchakae subhaashiNee
subhaashiNee..subhaashiNee..aa..subhaashiNee..subhaashiNee
saMpaayiMchaM neekaeM telusu nimmakaaya pulusoo
aghOriMchaav^..
nOlu moosukO bheemaaMDanaeya..nOlu moosukO bheemaaMDanaeya
teMpari kootalu koosaavaMTae..koMpa nuMchi ninu geMTaestaa
tappulu kootalu koosaavaMTae..cheppu teesukuni tannistaa

patiyae..aa..patiyae..aa..patiyae..gulahaalachimilae
idugO..idi..idi..aeviTae nuvvu
patiyae..aa..patiyae..ee..patiyae..pratyakshaa daivamae..daivamae..daivamae

:::3

idi illaa..vallakaaDaa..kaapuramuMDae illaa..chaepala maarkeTTaa
aeLLu ochchina tallitaMDrulaa.. kaLLu teravani pillakuMkalaa
oraey^..vaeleDu laeru..raaskeLLoo..peddalnedistaarraa
mimmalni cheelchi..aa tarvaata adaeMTi..chaMDaaDaesi pooDchibeTTaDaM jaragabOtOMdi
haa..gurtulaedaa naannaa..unnoo..
hiraNyakaSipuDi koDuku taMDrikae edurutiragalaedaa
lavakuSulae aa raamachaMdruni kaLLu teravalaedaa
irugoo porugoo vinnaaraMTae purugullaagaa choostaaru
buddhilaeni ee peddalavallae pillaajellaa cheDipOtaaru
tallO baLLO pillO daaniki cheppi chooDaraa buDugaa
cheppi chooDaraa buDugaa..daaniki cheppee chooDarO buDugO

chaMdaa kaMdaa naMdaa vaaLLaku sadavulu cheppaedevaloo
nae kaadu..
elli alagavae pillaa pilugaa..elli alagavae pillaa pilugaa
eMta kaDiginaa eMta utikinaa eluka tOka nalupaelae
ikapai koTTuku sachchaaraMTae ipuDae aeTlO dookaestaaM
ipuDae aeTlO dookaestaaM..

ఆమె కథ--1977--Ame Katha--1977
సంగీతం::చక్రవర్తి 
రచన::వేటూరి 
గానం::J.ఆనంద్, P.సుశీల 

పల్లవి: 

పువ్వులనడుగు..నవ్వులనడుగు
పువ్వులనడుగు నవ్వులనడుగు
రివ్వున ఎగిరే గువ్వలనడుగు 
నువ్వంటే నాకెంత ప్రేమో
ఇది ఏనాటి అనుబంధమో..ఓ

కొమ్మలనడుగు..ఆఁహాఁహాఁహాఁ
రెమ్మలనడుగు ఆఁహాఁహాఁహాఁ 
కొమ్మలనడుగు రెమ్మలనడుగు
ఝుమ్మని పాడే తుమ్మెదనడుగు 
నువ్వంటే నాకెంత ప్రేమో
ఇది ఏనాటి అనుబంధమో..ఓ 

చరణం::1

పల్లె పదానికి పల్లవినై..ఈ..ఈ..ఈ 
పడుచందానికి పల్లకినై..ఈ..ఈ..ఈ  
పెదవి పల్లవి కలిపేస్తా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ 

నా పల్లవి నీలో పలికిస్తా..ఆ..ఆ..ఆ  
నీవు నేనుగా పూవు తావిగా 
జన్మ జన్మలకు విడని జంటగా.. 
నీవే..నా దీవెనా..ఆ..ఆ.. 
ఈ పొద్దు చాలక నా ముద్దు తీరగ 
రేపన్నదేలేక చెలరేగిపోతా.. 

పువ్వులనడుగు.. 
పువ్వులనడుగు..నవ్వులనడుగు
రివ్వున ఎగిరే..గువ్వలనడుగు 
నువ్వంటే నాకెంత ప్రేమో 
ఇది ఏనాటి అనుబంధమో..ఓ

చరణం 2: 

పొడిచే పొద్దుల తూరుపునై..ఈ..ఈ..ఈ  
వాలే పొద్దుల పడమరనై..ఈ..ఈ..ఈ  
దిక్కులు నీలో కలిపేస్తా..ఆ..ఆ..ఆ   
నా దిక్కువి నీవని పూజిస్తా..ఆ..ఆ..ఆ   
నింగి సాక్షిగా..నేల సాక్షిగా
మమతల మల్లెల..మనస్సాక్షిగా 
నీవే నా దేవతా.. 
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ 

వెయ్యేళ్ల కోరిక..నూరేళ్లు చాలక
ఏడేడు జన్మలు..నీదాననౌతా 

కొమ్మలనడుగు.. 
కొమ్మలనడుగు..రెమ్మలనడుగు
ఝుమ్మని పాడే..తుమ్మెదనడుగు 
నువ్వంటే..నువ్వంటే..నాకెంత ప్రేమో..ప్రేమో
ఇది ఏనాటి అనుబంధమో..ఓ 


Ame Katha--1977
Music::Chakravarti 
Lyrics::Vetoori 

Director :K Raghavendra Rao
Producer:Kranthi Kumar  

Singer's:J.Anand P.Suseela 
Cast::Murali Mohan, Rajnikanth, Jayasudha, Prabha
:::1

puvvulanaDugu..navvulanaDugu
puvvulanaDugu navvulanaDugu
rivvuna egirae guvvalanaDugu 
nuvvaMTae naakeMta praemO
idi aenaaTi anubaMdhamO..O

kommalanaDugu..aa@Mhaa@Mhaa@Mhaa@M
remmalanaDugu aa@Mhaa@Mhaa@Mhaa@M 
kommalanaDugu remmalanaDugu
jhummani paaDae tummedanaDugu 
nuvvaMTae naakeMta praemO
idi aenaaTi anubaMdhamO..O 

:::2

palle padaaniki pallavinai..ee..ee..ee 
paDuchaMdaaniki pallakinai..ee..ee..ee  
pedavi pallavi kalipaestaa..aa..aa..aa..aa 

naa pallavi neelO palikistaa..aa..aa..aa  
neevu naenugaa poovu taavigaa 
janma janmalaku viDani jaMTagaa.. 
neevae..naa deevenaa..aa..aa.. 
ee poddu chaalaka naa muddu teeraga 
raepannadaelaeka chelaraegipOtaa.. 

puvvulanaDugu.. 
puvvulanaDugu..navvulanaDugu
rivvuna egirae..guvvalanaDugu 
nuvvaMTae naakeMta praemO 
idi aenaaTi anubaMdhamO..O

:::3

poDichae poddula toorupunai..ee..ee..ee  
vaalae poddula paDamaranai..ee..ee..ee  
dikkulu neelO kalipaestaa..aa..aa..aa   
naa dikkuvi neevani poojistaa..aa..aa..aa   
niMgi saakshigaa..naela saakshigaa
mamatala mallela..manassaakshigaa 
neevae naa daevataa.. 
aa..aa..aa..aa..aa..aa 

veyyaeLla kOrika..nooraeLlu chaalaka
aeDaeDu janmalu..needaananautaa 

kommalanaDugu.. 
kommalanaDugu..remmalanaDugu
jhummani paaDae..tummedanaDugu 
nuvvaMTae..nuvvaMTae..naakeMta praemO..praemO
idi aenaaTi anubaMdhamO..O 

Tuesday, March 29, 2011

నాగు--1984

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::S.P. బాలు, P.సుశీల 
తారాగణం::చిరంజీవి,రాధ. 

పల్లవి::

ముక్కు మీద కోపం..అరే..ముట్టుకుంటే తాపం 
అత్త మీద కోపాలు దుత్త మీద చూపిస్తుంటే  
ఎట్టాగమ్మ..ఇంకా ఎట్టాగమ్మా 

ముద్దుగుమ్మ రూపం..అరే..ముట్టుకుంటే తాపం 
కొంగు మీద కోపాలు కోక మీద చూపిస్తుంటే
ఎట్టాగమ్మ..ఇంకా ఎట్టాగమ్మా 

ముక్కు మీద కోపం
ముట్టుకుంటే తాపం..హే..హే

చరణం::1

మాపటేల మంచమేసుకుంద్దామంటే
మల్లెపువ్వు దీపమెట్టుకుంద్దామంటే
అరే దగ్గరకొచ్చి...అక్కరతీర్చి వెళ్ళరాదా 

చిచ్చులాంటి సిగ్గు..అంటుకుంద్దామంటే 
చీకటింట చింత..తీర్చుకుంద్దామంటే
అరే..పక్కకు చేరి పండగ ముద్దు తీర్చరాదా

కోపాలు లేత లేత కవ్వింతలు
తాపాలు రేపో మాపో రెండితలు 
చలిగాలొచ్చి గిల్లాడు
సందెపొద్దు కొచ్చిపోవే వెచ్చనమ్మ..గోరువెచ్చనమ్మా 

ముక్కు మీద కోపం..అరే..ముట్టుకుంటే తాపం
అరే...కొంగు మీద కోపాలు కోక మీద చూపిస్తుంటే 
ఎట్టాగమ్మ..ఇంకా ఎట్టాగమ్మా
ముక్కు మీద కోపం..అరే..ముట్టుకుంటే తాపం

చరణం::2

చందనాల ముద్దులిచ్చుకుంద్దామంటే 
అరే..సన్నజాజి తేనే జల్లుకుంద్దామంటే
అరే మెత్తగ వచ్చి..అడిగిందిచ్చి వెళ్లరాదా 

కాస్త ఆగ పొద్దుపుచ్చుకుంద్దామంటే 
కౌగిలింతలిచ్చి పుచ్చుకుంద్దామంటే
అరే...ఆపరకొద్ది రేగిన దాహం తీర్చరాదా 
అందాలు ముందు పక్క మూడింతలు
ఆపైన పక్కకొస్తే కొండతలు

అలిగాడమ్మ పిల్లాడు
అల్లరింక ఆపుకోనే సింగారమా..లేత వయ్యారమా

ముద్దుగుమ్మ రూపం..అరే..ముట్టుకుంటే తాపం 
హే..కొంగు మీద కోపాలు కోక మీద చూపిస్తుంటే 
ఎట్టాగమ్మ..ఇంకా ఎట్టాగమ్మా

ముక్కు మీద కోపం..అరే..ముట్టుకుంటే తాపం 
అత్త మీద కోపాలు దుత్త మీద చూపిస్తుంటే 
ఎట్టాగమ్మ..ఇంకా ఎట్టాగమ్మా

ఇదా లోకం--1973


సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::D.C. నారాయణ రెడ్డి 
గానం::V. రామకృష్ణ, P. సుశీల 
File Director::K.S. Prakash Rao
తారాగణం::శోభన్‌బాబు,శారద,నాగభూషణం,చంద్రమోహన్,జ్యొతిలక్ష్మి.సుమ,రావుగోపాలరావు,ఆరతి,శాంతాదేవి.

పల్లవి::
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ...ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
నీ మనసు నా మనసు ఏకమై
నీ నీడ అనురాగ లోకమై
ప్రతి జన్మలోన జతగానే..ఉందాములే..ఏ 
ఓ ఓ ఓ..హో..ఆ ఆ ఆ .ఆ ఆ ఆ..
నీ మనసు నా మనసు ఏకమై ఈ ఈ

చరణం::1

చలిగాలి తొలిమబ్బు..పులకించి కలిసే
మనసైన చిరుజల్లు..మనపైన కురిసే

దూరాన గగనాల..తీరాలు మెరిసే
మదిలోన శతకోటి..ఉదయాలు విరిసే 

ఆ..ఆ..పరువాల బంగారు కిరణాలలో
ఆ..ఆ..కిరణాల జలతారు కెరటాలలో
నీవే నేనై ఉందాములే..
ఆ ఆ..ఓ ఓ..ఆ ఆ ఆ ఆ..
నీ మనసు నా మనసు ఏకమై

చరణం::2

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..
ఏ నోములో..నిను నా చెంత నిలిపే
ఏ దైవమో నేడు..నిను నన్ను కలిపే

నీ పొందులో ప్రేమ..నిధులెన్నో దొరికే
నీతోనే నా పంచ..ప్రాణాలు పలికే

ఈ..ఈ..ఈ..ఈ..
జగమంత పగబూని..ఎదిరించినా
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ.. 
విధి ఎంత విషమించి..వేధించినా
నీవే నేనై ఉందాములే..
ఆ ఆ..ఓ ఓ..ఆ ఆ ఆ ఆ

నీ మనసు నా మనసు ఏకమై
నీ నీడ అనురాగ లోకమై
ప్రతి జన్మలోన..జతగానే ఉందాములే

Idaa Lokam--1973

Music::Chakravarti 

Lyrics::C.Narayana Reddy
Singer's::V.Ramakrishna,P.Suseela
File Director::K.S. Prakash Rao
Cast::Sobhanbabu,Sarada,Naagabhushanam,Chandramohan,Jyotilakshmii,Suma,RaavuGopaalaRaavu,Arati,Saantaadevi,

:::::::::

nee manasu naa manasu aekamai
nee neeDa anuraaga lOkamai
prati janmalOna jatagaanae..uMdaamulae..ae 
O O O..hO..aa aa aa..
nee manasu naa manasu aekamai ee ee

:::1

chaligaali tolimabbu..pulakiMchi kalisae
manasaina chirujallu..manapaina kurisae

dooraana gaganaala..teeraalu merisae
madilOna SatakOTi..udayaalu virisae 

aa..aa..paruvaala baMgaaru kiraNaalalO
aa..aa..kiraNaala jalataaru keraTaalalO
neevae naenai uMdaamulae..
aa aa..O O..aa aa aa aa..
nee manasu naa manasu aekamai...

:::2

aa..aa..aa..aa..
ae nOmulO..ninu naa cheMta nilipae
ae daivamO naeDu..ninu nannu kalipae

nee poMdulO praema..nidhulennO dorikae
neetOnae naa paMcha..praaNaalu palikae

ee..ee..ee..ee..
jagamaMta pagabooni..ediriMchinaa
aa..aa..aa..aa.. 
vidhi eMta vishamiMchi..vaedhiMchinaa
neevae naenai uMdaamulae..
aa aa..O O..aa aa aa aa

nee manasu naa manasu aekamai
nee neeDa anuraaga lOkamai
prati janmalOna..jatagaanae uMdaamulae


ఇదా లోకం--1973
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::D.C. సినారె
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల
File Director::K.S. Prakash Rao
Cast::Sobhanbabu,Sarada,Naagabhushanam,Chandramohan,Jyotilakshmii,Suma,RaavuGopaalaRaavu,Arati,Saantaadevi.

పల్లవి::
ఓ కోయిలా..ఆ..ఆ
ఓ కోయిలా..ఆ..ఆ
రమ్మన్న రామచిలుక..బొమ్మలాగ ఉలకదు పలకదు
ఓ కోయిలా..ఆ..ఆ ఎందుకే కోయిలా

ఓ కోయిలా..ఆ..ఆ...
రమన్న చిన్నవాడు..కళ్ళైన కదపడు మెదపడు
ఓ కోయిలా..ఆ..ఎందుకే కోయిలా

చరణం::1

కొత్తగా ఒక కోరిక పుట్టింది..మెత్తగా అది కలవర పెట్టింది
ఊహు..ఊహు..లా..లా..లా
కొత్తగా ఒక కోరిక పుట్టింది..మెత్తగా అది కలవర పెట్టింది

దయలేని పెదవుల పరదాలల..దయలేని పెదవుల పరదాలలో
అది దాగుడుమూతలు ఆడుతుంది..దాటిరాలేనంటుంది
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఓ కోయిలా..ఆ..ఎందుకే కోయిలా

చరణం::2

వెచ్చగా తాకాలని ఉందీ..వెన్నలా కరగాలని ఉందీ
ఊహు..ఊహూ..లా..లా..లా..
వెచ్చగా తాకాలని ఉందీ..వెన్నలా కరగాలని ఉందీ

తొలి ముద్దు కాజేసి..వలపే పల్లవి చేసి
తొలి ముద్దు కాజేసి..వలపే పల్లవి చేసి
బ్రతుకంతా పాడాలని ఉంది..పాటగా బ్రతకాలని ఉంది
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..

ఓ కోయిలా..ఆ..ఆ
రమ్మన్న రామచిలుక..బొమ్మలాగ ఉలకదు పలకదు
ఓ కోయిలా..ఆ..ఆ..ఎందుకే కోయిలా..ఎందుకే కోయిలా
ఎందుకే కోయిలా..ఎందుకే కోయిలా


Idaa Lokam--1973
Music::Chakravarti 
Lyrics::D.C.Narayana Reddy
Singer's::Ramakrishna,Suseela

:::1

O kOyilaa..aa..aa
O kOyilaa..aa..aa
rammanna raamachiluka..bommalaaga ulakadu palakadu
O kOyilaa..aa..aa eMdukae kOyilaa

O kOyilaa ..aa..aa...
ramanna chinnavaaDu kaLLaina kadapaDu medapaDu
O kOyilaa eMdukae kOyilaa

:::2

kottagaa oka kOrika puTTiMdi..mettagaa adi kalavara peTTiMdi
oohu..oohu..laa..laa..laa
kottagaa oka kOrika puTTiMdi..mettagaa adi kalavara peTTiMdi

dayalaeni pedavula paradaalalO..dayalaeni pedavula paradaalalO
adi daaguDumootalu aaDutuMdi..daaTiraalaenaMTuMdi
aa..aa..aa..aa..O kOyilaa eMdukae kOyilaa

:::3

vechchagaa taakaalani uMdee..vennalaa karagaalani uMdee
oohu..oohoo..laa..laa..laa..
vechchagaa taakaalani uMdee..vennalaa karagaalani uMdee

toli muddu kaajaesi..valapae pallavi chaesi
toli muddu kaajaesi..valapae pallavi chaesi
bratukaMtaa paaDaalani uMdi..paaTagaa bratakaalani uMdi
aa..aa..aa..aa..

O kOyilaa..aa..aa
rammanna raamachiluka..bommalaaga ulakadu palakadu
O kOyilaa..aa..aa eMdukae kOyilaa..eMdukae kOyilaa
eMdukae kOyilaa..eMdukae kOyilaa


ప్రేమ మూర్తులు--1982
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::S.P. బాలు, P.సుశీల 
తారాగణం::శోభన్‌బాబు,లక్ష్మీ,రాధ,మురళిమోహన్. 

పల్లవి::

లలలాలలలా లాలలా
లాలలలా లలలలా

తారక చెప్పదు..ఏనాడు
జాబిలి వెన్నెల..వీడ్కోలు
తారక చెప్పదు..ఏనాడు
జాబిలి వెన్నెల..వీడ్కోలు
ఆకాశానికి..ఆ రెండూ
దేవుడు పెట్టిన..దీపాలు

తారక అడగదు..ఏనాడు
పున్నమి వెన్నెల..వీడ్కోలు
తారక అడగదు..ఏనాడు
పున్నమి వెన్నెల..వీడ్కోలు
అనురాగానికి..ఆ రెండూ
మమతల హారతి..కాబోలు

చరణం::1

ఉదయకాంతి..నీ పెదవుల మెరిసి
తాంబూలంగా..చూస్తుంటా
నీలి మబ్బు..నీ నీలాల కురులకే
చుక్క మల్లెలే..అందిస్తా

చిరుగాలులు..నీ తాకిడిగా
సెలయేరులు..నీ అలికిడిగా
నాలో నిన్నే..చూసుకుంటూ
కాలం ఇట్టే..గడిపేస్తా
కాలమంతా..కరిగిపోయే 
కౌగిలింతలు..నేనిస్తా

తారక అడగదు..ఏనాడు
పున్నమి వెన్నెల..వీడ్కోలు
ఆకాశానికి..ఆ రెండూ
దేవుడు పెట్టిన..దీపాలు

చరణం::2

వేడి ఆశనై..వేసవి గాలుల
వెచ్చని కబురులు..పంపిస్తా
కలల నీడలే..కౌగిళ్లనుకొని
కలవరింతగా..కలిసొస్తా

నెలవంకలు..నీ నవ్వులుగా
కలహంసలు..నీ నడకలుగా
కావ్యాలెన్నో..రాసుకుంటూ
కవినే నీకే..వినిపిస్తా 
కవితలాగా..నిలిచిపోయే 
అనుభవాలే..పండిస్తా

తారక చెప్పదు..ఏనాడు
జాబిలి వెన్నెల..వీడ్కోలు
ఆకాశానికి..ఆ రెండూ
దేవుడు పెట్టిన..దీపాలు

తారక అడగదు..ఏనాడు
పున్నమి వెన్నెల..వీడ్కోలు
అనురాగానికి..ఆ రెండూ
మమతల హారతి..కాబోలు

Prema Moorthulu--1980
Music::Chakravarti
Lyrics::Veturi
Singer's::S.P.Baalu,P.Suseela
Cast::SobhanBabu,Lakshmii,Radha,MuraliMohan.

:::

lalalaalalalaa laalalaa
laalalalaa lalalalaa

taaraka cheppadu..EnaaDu
jaabili vennela..veeDkOlu
taaraka cheppadu..EnaaDu
jaabili vennela..veeDkOlu
aakaaSaaniki..aa renDoo
dEvuDu peTTina..deepaalu

taaraka aDagadu..EnaaDu
punnami vennela..veeDkOlu
taaraka aDagadu..EnaaDu
punnami vennela..veeDkOlu
anuraagaaniki..aa renDoo
mamatala haarati..kaabOlu

:::1

udayakaanti..nee pedavula merisi
taamboolangaa..choostunTaa
neeli mabbu..nee neelaala kurulakE
chukka mallelE..andistaa

chirugaalulu..nee taakiDigaa
selayErulu..nee alikiDigaa
naalO ninnE..choosukunToo
kaalam iTTE..gaDipEstaa
kaalamantaa..karigipOyE 
kaugilintalu..nEnistaa

taaraka aDagadu..EnaaDu
punnami vennela..veeDkOlu
aakaaSaaniki..aa renDoo
dEvuDu peTTina..deepaalu

:::2

vEDi aaSanai..vEsavi gaalula
vechchani kaburulu..pampistaa
kalala neeDalE..kaugiLlanukoni
kalavarintagaa..kalisostaa

nelavankalu..nee navvulugaa
kalahamsalu..nee naDakalugaa
kaavyaalennO..raasukunToo
kavinE neekE..vinipistaa 
kavitalaagaa..nilichipOyE 
anubhavaalE..panDistaa

taaraka cheppadu..EnaaDu
jaabili vennela..veeDkOlu
aakaaSaaniki..aa renDoo
dEvuDu peTTina..deepaalu

taaraka aDagadu..EnaaDu
punnami vennela..veeDkOlu
anuraagaaniki..aa renDoo
mamatala haarati..kaabOlu

తోట రాముడు--1975


http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=4537
సంగీతం::సత్యం
రచన::కోసరాజురాఘవయ్య 
గానం::P.సుశీల,S.P.బాలు  
తారాగణం::చలం,ప్రభాకర రెడ్డి,త్యాగరాజు,బాలకృష్ణ,మంజుల,పండరీబాయి,రమాప్రభ 

పల్లవి::

జాల్మైలే..హవ్వరి జవ్వారి హవ్వ..జంజనకడి జంజనకడి
హవ్వరి జవ్వారి హవ్వ..జంజనకడి జంజనకడి
సంకురాత్రొచ్చింది చలితోడు తెచ్చింది..సంబరాలు చేద్దాము రా రా  
జాల్మైలే..హవ్వరి జవ్వారి హవ్వ..జంజనకడి జంజనకడి
హవ్వరి జవ్వారి హవ్వ..జంజనకడి జంజనకడి

చరణం::1

తప్పట్లు తాళాలు మోగించండీ..తద్దిమిత తందనాలు తొక్కండీ
తప్పట్లు తాళాలు మోగించండీ..తద్దిమిత తందనాలు తొక్కండీ
రాగాలు తియ్యండి రాంభజన చెయ్యండి..రామయ్య తండ్రికీ మొక్కండిరా
జాల్మైలే..హవ్వరి జవ్వారి హవ్వ..జంజనకడి జంజనకడి
హవ్వరి జవ్వారి హవ్వ..జంజనకడి జంజనకడి

చరణం::2

రంగుహోళీ రంగుహోళీ రంగునీళ్ళూ..బుంగల్తో తెండిరా బుజ్జిగాళ్ళూ
రంగుహోళీ రంగుహోళీ రంగునీళ్ళూ..బుంగల్తో తెండిరా బుజ్జిగాళ్ళూ
పైన చల్లండి బుగ్గ గిల్లండి..వరసైన అమ్మాయి వచ్చిందిరా
పైన చల్లండి బుగ్గ గిల్లండి..వరసైన అమ్మాయి వచ్చిందిరా 
జాల్మైలే..హవ్వరి జవ్వారి హవ్వ..జంజనకడి జంజనకడి
హవ్వరి జవ్వారి హవ్వ..జంజనకడి జంజనకడి

చరణం::3

ఏడాది కొకసారి వస్తాము..ఇల్లిల్లు వదలకుండ తిరుగుతాము
ఏడాది కొకసారి వస్తాము..ఇల్లిల్లు వదలకుండ తిరుగుతాము
ఇచ్చినంత పుచ్చుకుని..భోగి మంటలేసుకొని..ఎగిరి గంతులేసుకుంటూ పోదాము    
జాల్మైలే..హవ్వరి జవ్వారి హవ్వ..జంజనకడి జంజనకడి
హవ్వరి జవ్వారి హవ్వ..జంజనకడి జంజనకడి
సంకురాత్రొచ్చింది చలితోడు తెచ్చింది..సంబరాలు చేద్దాము రా రా 
జాల్మైలే..హవ్వరి జవ్వారి హవ్వ..జంజనకడి జంజనకడి
హవ్వరి జవ్వారి హవ్వ..జంజనకడి జంజనకడి

ఇదా లోకం--1973File Director::K.S. Prakash Rao
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::ఆత్రేయ
గానం::V.రామకృష్ణ, P.సుశీల
తారాగణం::శోభన్‌బాబు,శారద,నాగభూషణం,చంద్రమోహన్,జ్యొతిలక్ష్మి.సుమ,రావుగోపాలరావు,ఆరతి,శాంతాదేవి.
పల్లవి::

ఏటి ఒడ్డున కూర్చుంటే..ఏరు గల గలమంటుంటే
ఏటి ఒడ్డున కూర్చుంటే..ఏరు గల గలమంటుంటే

నీటిలో మన నీడలు రెండూ..వాటేసుకుపోతూ ఉంటే
నీటిలో మన నీడలు రెండూ..వాటేసుకుపోతూ ఉంటే

ఓ యమ్మ..ఓ యమ్మ ఓ యమ్మాయి  ఈ  జానెడు దూరం
ఓపలేకపోతున్నాను ఓ యమ్మా

ఓ యబ్బ ఓ యబ్బాయి  ఈ  పిడికెడు మనసూ
ఆపలేక నేనున్నాను ఓ యబ్బా హోయ్

చరణం::1

పిల్లగాలీ వీస్తుంటే..ఒళ్లు జల జల మంటుంటే..మ్మ్ మ్మ్ 
పిల్లగాలీ వీస్తుంటే..ఒళ్లు జల జలమంటుంటే
నిన్ను నీవే నీ కౌగిలో..నిన్ను నీవే నీ కౌగిలో
నన్ను మరచి..హత్తుకుంటే

ఓ యమ్మ ఓ యమ్మాయి  ఈ జానెడు దూరం
ఓపలేక పోతున్నాను ఓ యమ్మా
ఓ యబ్బ ఓ యబ్బాయి  ఈ పిడికెడు మనసూ
ఆపలేక నేనున్నాను ఓ యబ్బా హోయ్

చరణం::2

చీకటి పాకుతు వస్తుంటే..చెరొక ఇంటికి వెళ్ళాలంటే
చీకటి పాకుతు వస్తుంటే....చెరొక ఇంటికి వెళ్ళాలంటే
మళ్ళీ కలిసేదెప్పుడని నీ కళ్ళు దిగులుగ చూస్తుంటే
కళ్లల్లో కనిపించే దిగులే కలగా వస్తుందనుకుంటే

ఓ యమ్మ..ఓ యమ్మ ఓ యమ్మాయి ఈ  జానెడు దూరం
ఓపలేక పోతున్నాను ఓ యమ్మా

ఓ యబ్బ ఓ యబ్బాయి ఈ  పిడికెడు మనసూ
ఆపలేక నేనున్నాను ఓ యబ్బా హోయ్

ఓ యమ్మ..ఓ యమ్మ..ఓ యబ్బా..ఓ యబ్బా
ఓ యమ్మా..ఓ యమ్మ..ఓ యబ్బా..ఓ యబ్బా
ఓ యమ్మా..ఓ యమ్మ..ఓ యబ్బా
లాలాల లాలలలా..లాలాలలా లల్లలాలా
ఊహు ఊహు ఊహు..ఊహు..ఊహు..ఊహు


Idaa Lokam--1973
Music::Chakravarti 
Lyrics::Atreya
Singer's::Ramakrishna,Suseela
File Director::K.S. Prakash Rao
Cast::Sobhanbabu,Sarada,Naagabhushanam,Chandramohan,Jyotilakshmii,Suma,RaavuGopaalaRaavu,Arati,Saantaadevi.

:::::::::::

ETi  oDDuna koorchunTE..Eru gala galamanTunTE
ETi oDDuna koorchuMTE..Eru gala galamanTunTE

neeTilO mana neeDalu renDuu..vaaTEsukupOtoo unTE
neeTilO mana neeDalu renDuu..vaaTEsukupOtoo unTE

O yamma..O yamma O yammaayi  ii jaaneDu doorm
OpalEkapOtunnaanu O yammaa

O yabba O yabbaayi  ii piDikeDu manasoo
aapalEka nEnunnaanu O yabbaa hOy

:::1

pillagaalee veestunTE..oLlu jala jalamanTunTE
pillagaalee veestunTE..oLlu jala jalamanTunTE
ninnu neevE nee kaugilO..ninnu neevE nee kaugilO
nannu marachi..hattukunTE

O yamma O yammaa  ii jaaneDu dooram
OpalEkapOtunnaanu O yammaa
O yabba O yabbaa  ii piDikeDu manasoo
aapalEka nEnunnaanu O yabbaa hOy

:::2

cheekaTi paakutu vastunTE..cheroka inTiki veLLaalanTE
cheekaTi paakutu vastunTE....cheroka inTiki veLLaalanTE
maLLee kalisEdeppuDani nee kaLLu diguluga choostunTE
kaLlallO kanipinchE digulE kalagaa vastundanukunTE

O yamma..O yamma O yammaa ii jaaneDu dooram
OpalEkapOtunnaanu O yammaa

O yabba O yabbaayi piDikeDu manasoo
aapalEka nEnunnaanu O yabbaa hOy

O yamma..O yamma..O yabbaa..O yabbaa
O yammaa..O yamma..O yabbaa..O yabbaa
O yammaa..O yamma..O yabbaa
laalaala laalalalaa..laalaalalaa lallalaalaa
oohu oohu oohu..oohu..oohu..oohu

గందర గోళం--1980
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల 

పల్లవి::

ప్రియమైన మదన..ఎదలో 
ఎప్పుడో..నెలకొన్న..రాజా
నమస్తే..క్షేమమా..సౌఖ్యమా
అంటోంది..నా..ప్రేమలేఖా

ప్రియమైన మదన..ఎదలో
ఎప్పుడో..నెలకొన్న..రాజా
నమస్తే..క్షేమమా..సౌఖ్యమా
అంటోంది..నా..ప్రేమలేఖా

చరణం::1

నాలోని శతకోటి..భావాలలో
ఏ ఊహ రాయాలి..మునుముందుగా
నాలోని శతకోటి..భావాలలో
ఏ ఊహ రాయాలి..మునుముందుగా
అనురాగమౌతోంది..అభిశారిక
ఏనాడు తీరేను..ఈ..కోరిక
ఎన్నడో దరిశనం..అంటోంది..నా..ప్రేమలేఖా

ప్రియమైన మదన..ఎదలో
ఎప్పుడో..నెలకొన్న..రాజా
నమస్తే..క్షేమమా..సౌఖ్యమా 
అంటోంది..నా..ప్రేమలేఖా

చరణం::2

మందార మకరంద..మాధుర్యమే
ఉందేమో అందాల..నీ పేరులో
మందార మకరంద..మాధుర్యమే
ఉందేమో అందాల..నీ పేరులో
మరుమల్లే జాబిల్లి..మలయానిలం
మధుకీలగా పెంచే..నా వేదన
ఆగదా..విరహమో
అంటోంది..నా ప్రేమలేఖ

ప్రియమైన మదన..ఎదలో
ఎప్పుడో నెలకొన్న..రాజా
నమస్తే..క్షేమమా..సౌఖ్యమా
అంటోంది..నా..ప్రేమలేఖా
అహాహా..అంటోంది..నా..ప్రేమలేఖా

Gandara Golam--1980
Music::Chakravarti
Lyrics::Arudra
Singer's::P.Suseela

:::

priyamaina madana..edalO 
eppuDO..nelakonna..raajaa
namastE..kshEmamaa..sowkhyamaa
anTOndi..naa..prEmalEkhaa

priyamaina madana..edalO
eppuDO..nelakonna..raajaa
namastE..kshEmamaa..sowkhyamaa
anTOndi..naa..prEmalEkhaa

:::1

naalOni SatakOTi..bhaavaalalO
E ooha raayaali..munumundugaa
naalOni SatakOTi..bhaavaalalO
E ooha raayaali..munumundugaa
anuraagamautOndi..abhiSaarika
EnaaDu teerEnu..ee..kOrika
ennaDO dariSanam..anTOndi..naa..prEmalEkhaa

priyamaina madana..edalO
eppuDO..nelakonna..raajaa
namastE..kshEmamaa..sowkhyamaa 
anTOndi..naa..prEmalEkhaa

:::2

mandaara makaranda..maadhuryamE
undEmO andaala..nee pErulO
mandaara makaranda..maadhuryamE
undEmO andaala..nee pErulO
marumallE jaabilli..malayaanilam
madhukeelagaa penchE..naa vEdana
aagadaa..virahamO
anTOndi..naa..prEmalEkhaa

priyamaina madana..edalO
eppuDO nelakonna..raajaa
namastE..kshEmamaa..sowkhyamaa
anTOndi..naa..prEmalEkhaa
ahaahaa..anTOndi..naa..prEmalEkhaa

ప్రేమ లేఖలు--1977:::కల్యాణి:::రాగం

సంగీతం::సత్యం
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల,S.P.బాలు

కల్యాణి:::రాగం 

ఇది తీయని వెన్నెల రేయి
మది వెన్నెల కన్నా హాయి
నా ఊహల జాబిలి రేఖలు
కురిపించెను ప్రేమ లేఖలు

ఇది తీయని వెన్నెల రేయి
మది వెన్నెల కన్నా హాయి

ఆ..హహహా..ఆహా..ఆ..

సుజా...!

నడి రాతిరి వేళ నీ పిలుపు
గిలిగింతలతో నను ఉసి గొలుపు
నడి రాతిరి వేళ నీ పిలుపు
గిలిగింతలతో నను ఉసి గొలుపు
నును చేతులతో నను పెనవేసి
నా ఒడిలో వాలును నీ వలపు

ఇది తీయని వెన్నెల రేయి
మది వెన్నెల కన్నా హాయి

నా మనసే కోవెల చేసితిని..
ఆ గుడిలో నిన్నే నిలిపితిని
నా మనసే కోవెల చేసితిని..
ఆ గుడిలో నిన్నే నిలిపితిని
నీ ఒంపులు తిరిగే అందాలు
కనువిందులు చేసే శిల్పాలు

ఇది తీయని వెన్నెల రేయి
మది వెన్నెల కన్నా హాయి

నీ పెదవులు చిలికే మధురిమలు
అనురాగము పలికే సరిగమలు
నీ పెదవులు చిలికే మధురిమలు
అనురాగము పలికే సరిగమలు
మన తనువులు కలిపే రాగాలు
కలకాలం నిలిపే కావ్యాలు

ఇది తీయని వెన్నెల రేయి
మది వెన్నెల కన్నా హాయి
నా ఊహల జాబిలి రేఖలు
కురిపించెను ప్రేమ లేఖలు..ప్రేమలేఖలూ

ఇది తీయని వెన్నెల రేయి
మది వెన్నెల కన్నా హాయి

కోతల రాయుడు--1979


సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::జలాది రాజారావ్ 
గానం::S.P.బాలు

పల్లవి:

కోక్కలంకా..కొడవలంకా..లంకా కాదూ..రాముడిపేట..
ముత్యాబియ్యం..మునగాచెక్క..ఏకుల సుద్ద..యెన్నెలముద్ద..
లింగు లిటుక్కు..హహహహ..చీమ చిటుక్కు హహహహ
కథ చెప్పనా..?..చెప్పు బాబాయీ..చెప్పుబాబాయీ..మ్మ్ 

ఒక నెలవంక ఆ చిరుగోరింకా..ఆ
అందాల దీపం..ఆనంద రూపం
మా చిట్టి పాపాయీ..పుట్టిన రోజే పండగా

ఒక నెలవంక ఆ..ఒక నెలవంకా..ఆ
చిరుగోరింకా..ఆ..చిరుగోరింకా..ఆ
అందాల దీపం..అందాల దీపం
ఆనంద రూపం..ఆనంద రూపం
మా చిట్టి పాపాయీ..పుట్టిన రోజే పండగా..హా

చరణం::1

నెలవంక పుట్టిన రోజే..గోరింక పాడేదీ
లలలల..లలలలలలా
గోరింక పాటలతోటే..నెలవంక పెరిగేది..
లలలల..లలలలలా

నెలవంక పుట్టిన రోజే..గోరింక పాడేదీ
గోరింక పాటలతోటే..నెలవంక పెరిగేది
పెరిగిన పాపకు ఈడొస్తే..ఏ ఏ ఏ ఏ
పున్నమి చంద్రుడు తోడొస్తే..ఏ ఏ ఏ ఏ
తాతయ్యే చుక్కల..పల్లకి ఇస్తాడట
ఈ బాబాయే..బంగరు పక్షిని తెస్తాడట

ఒక నెలవంక ఆ..ఒక నెలవంకా
చిరుగోరింకా..ఆ..చిరుగోరింకా
అందాల దీపం..అందాల దీపం
ఆనంద రూపం..ఆనంద రూపం
మా చిట్టి పాపాయీ ఊలూల ఊలూల హాయే పండగా..పండగ హా 

లా లలా హా లా లలా హా లా లలా హా లా లలా హా
లలా హా లలా హ లలా..ఆహా..ఆ.ఆ

చరణం::2

నిజమన్నదే లేని నిరుపేద లోకంలో..ఓ
లల లల లా లల లల లా లల లల లా
చదరంగ మాడాలి హృదయాంతరంగంలో..ఓ
లల లల లల లల లల లల లా
నిజమన్నదే లేని నిరుపేద లోకంలో..ఓ
చదరంగ మాడాలి హృదయాంతరంగంలో..ఓ
ఆడిన ఆటకు గెలుపొస్తే..ఓటమి తెలియని ఆటొస్తే..ఏ..ఏ
కథ కంచికే చేరి పోతుందట
నీ హృదయాలలో..నిలిచి పోతుందట

ఒక నెలవంక ఆ..ఒక నెలవంకా..ఆ
చిరుగోరింకా..ఆ..చిరుగోరింకా..ఆ
అందాల దీపం..అందాల దీపం
ఆనంద రూపం..ఆనంద రూపం
మా చిట్టి పాపాయీ లల్లలలాలా పండగా..పండగ 
ఆ..ఆ..ఆ..అహహా..లలలాలా..లలలాలా..
హహహ లలలాలా లలలాలా..హహ
లలలాలా..లలలాలా డుడుడూడూ..డుడుడూడూ ఓ హహ


Kotala Rayudu--1979
Music::Chakravarti
Lyrics::Jaladi Raja Rao
Singer's::S.P.Balu

:::::

kOkkalaMkaa..koDavalaMkaa..laMkaa kaadoo..raamuDipaeTa..
mutyaabiyyaM..munagaachekka..aekula sudda..yennelamudda..
liMgu liTukku..hahahaha..cheema chiTukku hahahaha
katha cheppanaa..?..cheppu baabaayee..cheppubaabaayee..mm^ 

oka nelavaMka aa chirugOriMkaa..aa
aMdaala deepaM..aanaMda roopaM
maa chiTTi paapaayee..puTTina rOjae paMDagaa

oka nelavaMka aa..oka nelavaMkaa..aa
chirugOriMkaa..aa..chirugOriMkaa..aa
aMdaala deepaM..aMdaala deepaM
aanaMda roopaM..aanaMda roopaM
maa chiTTi paapaayee..puTTina rOjae paMDagaa..haa

::1

nelavaMka puTTina rOjae..gOriMka paaDaedee
lalalala..lalalalalalaa
gOriMka paaTalatOTae..nelavaMka perigaedi..
lalalala..lalalalalaa

nelavaMka puTTina rOjae..gOriMka paaDaedee
gOriMka paaTalatOTae..nelavaMka perigaedi
perigina paapaku eeDostae..ae ae ae ae
punnami chaMdruDu tODostae..ae ae ae ae
taatayyae chukkala..pallaki istaaDaTa
ee baabaayae..baMgaru pakshini testaaDaTa

oka nelavaMka aa..oka nelavaMkaa
chirugOriMkaa..aa..chirugOriMkaa
aMdaala deepaM..aMdaala deepaM
aanaMda roopaM..aanaMda roopaM
maa chiTTi paapaayee ooloola ooloola haayae paMDagaa..paMDaga haa 

laa lalaa haa laa lalaa haa laa lalaa haa laa lalaa haa
lalaa haa lalaa ha lalaa..aahaa..aa.aa

::2

nijamannadae laeni nirupaeda lOkaMlO..O
lala lala laa lala lala laa lala lala laa
chadaraMga maaDaali hRdayaaMtaraMgaMlO..O
lala lala lala lala lala lala laa
nijamannadae laeni nirupaeda lOkaMlO..O
chadaraMga maaDaali hRdayaaMtaraMgaMlO..O
aaDina aaTaku gelupostae..OTami teliyani aaTostae..ae..ae
katha kaMchikae chaeri pOtuMdaTa
nee hRdayaalalO..nilichi pOtuMdaTa

oka nelavaMka aa..oka nelavaMkaa..aa
chirugOriMkaa..aa..chirugOriMkaa..aa
aMdaala deepaM..aMdaala deepaM
aanaMda roopaM..aanaMda roopaM
maa chiTTi paapaayee lallalalaalaa paMDagaa..paMDaga 
aa..aa..aa..ahahaa..lalalaalaa..lalalaalaa..
hahaha lalalaalaa lalalaalaa..haha
lalalaalaa..lalalaalaa DuDuDooDoo..DuDuDooDoo O haha

Monday, March 28, 2011

అన్నదమ్ముల సవాల్--1978


సంగీతం::చెల్లపల్లి సత్యం
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::S.P.బాలు
.P.సుశీల
తారాగణం::కృష్ణ, రజనీకాంత్,చలం, అల్లు రామలింగయ్య,జయచిత్ర, చంద్రకళ, అంజలీదేవి,హలం 

పల్లవి:: 

అరెరెరే..గువ్వగూడెక్కే..రాజు వేడెక్కే
కళ్ళు కైపెక్కే..ఒళ్ళు వేడెక్కే 
దిగి వస్తే చిన్నదానా..నీ సొగసంతా దోచుకోనా 
హే..దిగి వస్తే చిన్నదానా..నీ సొగసంతా దోచుకోనా 

గువ్వగూడెక్కే..రాజు వేడెక్కే
కళ్ళు కైపెక్కే..వళ్ళు వేడెక్కే 
ఎగిరొస్తే అందగాడా..నే సగమిస్తా సందెకాడా 
హేయ్..ఎగిరొస్తే అందగాడా..నే సగమిస్తా సందెకాడా 

చరణం::1

పడుచు పరపు..నలగనన్నదీ 
నా పక్కన..నువ్వులేకా
మగ సెగలే..రగులుతున్నవీ
నీ ఆడగాలి..నన్ను తాకా 

ముద్దులెన్నొ..పొద్దులు పోకా 
నీవు రాకా..నిద్దుర రాకా..హా 
ముద్దులెన్నొ.. పొద్దులు పోకా 
నీవు రాకా..నిద్దుర రాకా
అరిగింది..కంటి కాటుకా..ఆ

గువ్వగూడెక్కే..రాజు వేడెక్కే 
కళ్ళు కైపెక్కే.. ఒళ్ళు వేడెక్కే 
ఎగిరొస్తే అందగాడా..నే సగమిస్తా సందెకాడా 
ఆ..హా..హా..హా..దిగి వస్తే చిన్నదానా
నీ సొగసంతా దోచుకోనా 

చరణం::2

పెదవులు తడి..ఆరుతున్నవీ
నీ పెదవులతో..ఎంగిలి పడకా 
వయసు మిడిసి..పడుతు ఉన్నదీ 
నువ్వు ఒడిసి..పట్టు ఒడుపే లేకా 

హేయ్.. రేగితే ఆగదు..తిక్కా 
మబ్బు మీద..వేద్దాం..పక్కా 
రేగితే ఆగదు..తిక్కా 
మబ్బు మీద వేద్దాం..పక్కా 
రగిలింది కొంటె కోరికా..ఆ..హా 


గువ్వగూడెక్కే..రాజు వేడెక్కే
కళ్ళు కైపెక్కే..ఒళ్ళు వేడెక్కే 
దిగి వస్తే చిన్నదానా..నీ సొగసంతా దోచుకోనా 
హేయ్..ఎగిరొస్తే అందగాడా..నే సగమిస్తా సందెకాడా

చైర్మన్ చలమయ్య--1974

సంగీతం::సలీల్ చౌదరి
రచన:: ఆరుద్ర
గానం::S.P.బాలు,L.R.ఈశ్వరీ  
తారాగణం::చలం,విజయలలిత,ప్రభాకర్ రెడ్డి,అల్లు రామలింగయ్య 

పల్లవి::

ఏస్కో బుల్లోడా నాటు సారాయి 
చూస్కో దీనెవ్వ ఝంకు ఝమాయీ
ఏస్కో బుల్లోడా నాటు సారాయి 
చూస్కో దీనెవ్వ ఝంకు ఝమాయీ
కలిపి కొట్టాలి కిటుకు పట్టాలి 
కలిపి కొట్టాలి కిటుకు పట్టాలి 
అటో యిటో యియ్యాల తేలిపోవాలీ
హాయ్..ఏస్కో బుల్లెమ్మా విప్పసారాయీ 
కాస్కో నా దెబ్బ ఝంకు ఝమాయీ

చరణం::1

దగ్గరలోనే అది దాగివున్నాది ఇదిగో ఇపుడే బైటికొస్తదీ  
దగ్గరలోనే అది దాగి వున్నాది ఇదిగో ఇపుడే బైటికొస్తదీ
ఆ గుట్టు కనిపెట్టు బయటెట్టు చేపట్టు చేతికి చిక్కకుండ 
ఏమైపోతాది చేతికి చిక్కకుండ ఏమైపోతాది
ఎల పోతాది అది ఎట్టా పోతాదీ ?
ఏస్కో బుల్లెమ్మా విప్పసారాయీ 
కాస్కో నా దెబ్బ ఝంకు ఝమాయీ
ఏస్కో బుల్లెమ్మా విప్పసారాయీ 
కాస్కో నా దెబ్బ ఝంకు ఝమాయీ

చరణం::2

పెద్దమనుషులుగా తిరుగుతుంటారు 
ఊళ్ళూ నోళ్ళూ కొట్టితింటారు 
పెద్దమనుషులుగా తిరుగుతుంటారు 
ఊళ్ళూ నోళ్ళూ కొట్టితింటారు
గొప్పాళ్ళు, నాయాళ్ళు ఆళ్ళోళ్ళు రండోళ్ళు 
రోజులు మూడితేను గోలపెడతారు 
రోజులు మూడితేను గోలపెడతారు 
గగ్గోలుపెడతారు గోవింద కొడతారు గోవిందా గోవింద
ఏస్కో బుల్లెమ్మా విప్పసారాయీ 
కాస్కో నా దెబ్బ ఝంకు ఝమాయీ
ఏస్కో బుల్లెమ్మా విప్పసారాయీ 
కాస్కో నా దెబ్బ ఝంకు ఝమాయీ