Monday, November 28, 2011

కన్యాకుమారి--1977

చిమ్మటలోని ఈ పాట ఇక్కడ వినండి

సంగీతం::SP.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
రచన::వేటూరి సుందరరామమూర్తి
గానం::SP.బాలు
(ఇది బాలు సంగీత దర్శకత్వం వహించిన మొదటి సినిమా)

పల్లవి::


ఓహో చెలీ..ఓ..నా చెలీ..
ఇది తొలిపాట ఒక చెలిపాట
వినిపించనా ఈ పూట ఆ పాట
ఇది తొలిపాట ఒక చెలిపాట
వినిపించనా ఈ పూట ఆ పాట

చరణం::1

ఎదుట నీవు ఎదలో నీవు
ఎదిగి ఒదిగి నాతో ఉంటే
మాటలన్నీ పాటలై
మధువులొలుకు మమతే పాట
నీలి నీలి నీ కన్నులలో నీడలైన నా కవితలలో
నీ చల్లని చరణాలే
నిలుపుకున్న వలపీ పాట
పరిమళించు ఆ బంధాలే పరవశించి పాడనా
పాడనా పాడనా

ఓహో చెలీ..ఓ..నా చెలీ..
ఇది తొలిపాట ఒక చెలిపాట
వినిపించనా ఈ పూట ఆ పాట

చరణం : 2

చీకటిలో వాకిట నిలిచి
దోసిట సిరిమల్లెలు కొలిచి
నిదురకాచి నీకై వేచి
నిలువెల్లా కవితలు చేసి
కదలి కదలి నీవొస్తుంటే
కడలి పొంగులనిపిస్తుంటే
వెన్నెలనై నీలో అలనై నీ వెల్లువకే వేణువునై
పొరలి పొంగు నీ అందాలే పరవశించి పాడనా
పాడనా పాడనా

ఓహో చెలీ..ఓ..నా చెలీ..
ఇది తొలిపాట ఒక చెలిపాట
వినిపించనా ఈ పూట ఆ పాట

ఇల్లాలు ప్రియురాలు--1984


చిమ్మటలోని ఈ పాట వినండి

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల


:::::


శోభన్::ఆదివారం అర్ధాంగికీ..సాయంకాలం సరసానికీ
బాబూ నీకో దండం..తల్లీ చెప్పకు అడ్డం
వారం దాకా అడగను..మళ్ళీ వరమియ్యవా

సుహాసిని::ఆదివారం శ్రీవారికీ..సాయంకాలం సినిమాలకీ
బాబూ నీకో దండం వద్దీ తొందరమేళం
వారం దాకా దూరంగుంటే వరమివ్వనా

శోభన్::ఆదివారం అర్ధాంగికీ..
సుహాసిని::సాయంకాలం సినిమాలకీ


చరణం::1

శోభన్::::రాత్రీ పగలు పిల్లకు..అలకే తీర్చానుగా
సుహాసిని::రత్నాలంటీ పిల్లల తల్లిని చేశారుగా
శోభన్::::సందేళ చలిపుట్టీ సరదాగా రమ్మంటే
సుహాసిని::వందేళ్ళ జతకట్టి వంచారూ నామెడనే
ఆ పెళ్ళి రోజులన్నీ మోజు తీరా ఒక్కసారీ రానీవమ్మా
సుహాసిని::వెళా పాళా లేదూ
శోభన్::::ఈ వెర్రికి మందే లేదూ
సుహాసిని::ఈ కాపురమెట్టా చేయాలమ్మా కౌగిళ్ళలో

శోభన్::::ఆదివారం అర్ధాంగికీ..సాయంకాలం సరసానికీ
సుహాసిని::బాబూ నీకో దండం వద్దీ తొందరమేళం
వారం దాకా దూరంగుంటే వరమివ్వనా

చరణం::2

సుహాసిని::చంటోడు అవుతున్నాడూ ఇంటాయనా
శోభన్::::వంటా వార్పూ అన్నీ సున్నా నారాయణా
సుహాసిని::పసివాళ్ళూ చూస్తారూ.. పరువంతా తీస్తారూ
శోభన్::::పరువంలో పడ్డాకా ఈ దరువే వేస్తారూ
సుహాసిని::వాళ్ళమ్మా నాన్న ఆడే ఆట వాళ్ళు నేర్చుకుంటారంతేనమ్మా
శోభన్::::చీకటి పడితే చింత
సుహాసిని::వెన్నెల వేళకు వంకా
శోభన్::::నే వారందాకా ఆగాలంటే ఎట్టాగమ్మా

సుహాసిని::ఆదివారం శ్రీవారికీ..సాయంకాలం సినిమాలకీ
బాబూ నీకో దండం వద్దీ తొందరమేళం
వారం దాకా దూరంగుంటే వరమివ్వనా

శోభన్::ఆదివారం అర్ధాంగికీ..సాయంకాలం సరసానికీ
బాబూ నీకో దండం..తల్లీ చెప్పకు అడ్డం
వారం దాకా అడగను..మళ్ళీ వరమియ్యవా
లాలలలాలాలలా లాలలాలలాలాలలా

ఇల్లాలు ప్రియురాలు--1984

చిమ్మటలోని ఈ పాట మీకోసమే వినండి

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు


పల్లవి::

ఏమని తెలిపేది నేనెవరని చెప్పేది
ఏమని తెలిపేది నేనెవరని చెప్పేది
ఈ బాలచంద్రుడికి ఈ చిన్ని కృష్ణుడికి
ఎలా ఏమని ఏమని
ఏమని తెలిపేది నేనెవరని చెప్పేది

చరణం::1

నా బాధ ఇంక తీరేనా
నా గాధ నీకు తెలిసేనా
నీ కంటి లేత కన్నీళ్ళు
నా చేతులార తుడిచేనా
మమతే మనది
ఇక నాలోన నే దాగనా
మూగవీ ఆశలు గుడ్డివీ ప్రేమలు జాలిగా చూడకు
అలా చూడకు చూడకు

ఏమని తెలిపేది నేనెవరని చెప్పేది
ఈ బాలచంద్రుడికి ఈ చిన్ని కృష్ణుడికి
ఎలా ఏమని ఏమని
ఏమని తెలిపేది నేనెవరని చెప్పేది

చరణం::2

అనుకోని ఘటన ఆనాడు
అందించె నిన్ను ఈనాడు
మా దీపమై నీవు వస్తే
ఈ కోవెలే తలుపులేసే
బ్రతుకే అలిగే ఈ బంధాల కోశారమై
సాగనీ జాతకం ఆడనీ నాటకం
జాలిగా చూడకు అలా చూడకు చూడకు

ఏమని తెలిపేది నేనెవరని చెప్పేది
ఈ బాలచంద్రుడికి ఈ చిన్ని కృష్ణుడికి
ఎలా ఏమని ఏమని

ఆస్తులు అంతస్తులు--1969::శివరంజని::రాగం


చిమ్మటలోని ఈ పాట మీకోసమే వినండి


సంగీతం::SP.కోదండపాణి
రచన::ఆరుద్ర
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల

నటీ,నటులు::కృష్ణ, రేలంగి, పద్మనాభం, వాణిశ్రీ, ఎస్.వరలక్ష్మి, విజయ లలిత

రాగం::శివరంజని
హిందుస్తానీ-కర్నాటక}

పల్లవి::

ఆమె::
ఒకటై పోదామా..ఊహల వాహినిలో
మమతల తరగలపై..మధువుల నురగలపై
పరవశమొందగా..ఏకమౌదామా..ఆ ఆ
పరవశమొందగా..ఏకమౌదామా

చరణం::1

ఆమె::
ఓ..అనురాగసీమలో..అందాల కోనలో
అల్లారు ముద్దుగా ఉందామా

అతడు::
సొంపైన పొదరింట..ఇంపైన గిలిగింత
సొంపైన పొదరింట..ఇంపైన గిలిగింత
దోబూచులాడుతూ..నవ్వుకొందామా

అతడు::
ఒకటై పోదామా..ఊహల వాహినిలో
మమతల తరగలపై..మధువుల నురగలపై
పరవశమొందగా..ఏకమౌదామా..ఆ ఆ
పరవశమొందగా..ఏకమౌదామా

చరణం::2

ఆమె::
చిగురాకు జంపాల..చెలరేగు చెలువాల
ఉయ్యాలలూగుతూ ఉందామా..
చిగురాకు జంపాల..చెలరేగు చెలువాల
ఉయ్యాలలూగుతూ ఉందామా

అతడు::
నింగిలో విహరించి..నేలపై పులకించి
నింగిలో విహరించి..నేలపై పులకించి
శృంగార జలధిలో తేలుదామా

ఆమె::
ఒకటై పోదామా..ఊహల వాహినిలో
మమతల తరగలపై..మధువుల నురగలపై
పరవశమొందగా..ఏకమౌదామా..ఆ ఆ
పరవశమొందగా..ఏకమౌదామా

చరణం::3

అతడు::
వలపుల జంటగా..సరదాల పంటగా
సయ్యాట పాటలై సాగుదామా..

ఆమె::
తారా చంద్రులమై..రాధాకృష్ణులమై
తారా చంద్రులమై..రాధాకృష్ణులమై
తన్మయ మొందుతూ కరిగిపోదామా

ఇద్దరు::
ఒకటై పోదామా..ఊహల వాహినిలో
మమతల తరగలపై..మధువుల నురగలపై
పరవశమొందగా..ఏకమౌదామా..ఆ ఆ
పరవశమొందగా..ఏకమౌదామా

తులసి--1974


చిమ్మటలోని ఈ పాట ఇక్కడ వినండి

సంగీతం::ఘటసాల
రచన::?
గానం::సుశీల

పల్లవి::

లాలీ నా కన్నా..జోజో నా చిన్నా
జాబిల్లి జోల పాడాలీ..కలలందు నీవు చేరాలి

చరణం::1

చీకటి ఇంట వెన్నెలపంట..పండేనోయి ఈరేయీ
ఎన్ని ఆశలో నాలో..కన్నెకలువలై విరిసాయి

లాలీ నా కన్నా..జోజో నా చిన్నా
జాబిల్లి జోల పాడాలీ..కలలందు నీవు చేరాలి

చరణం::2

నీవూ నేను నాన్నకు ప్రాణం..దీవించేనూ మనకోసం
నీవూ నేను నాన్నకు ప్రాణం..దీవించేనూ మనకోసం
పెరిగి పెద్దవై నీవే..తోడు నీడగా నిలవాలి

లాలీ నా కన్నా..జోజో నా చిన్నా
జాబిల్లి జోల పాడాలీ..కలలందు నీవు చేరాలి
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

తులసి--1974

చిమ్మటలోని ఈ పాట ఇక్కడ వినండి

సంగీతం::ఘటసాల
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల

పల్లవి::

ఆ ఆ ఆ హా..ఆ ఆ ఆ హా
ఆ ఆ ఆ హా..ఆ ఆ ఆ హా
చంగు చంగున దూకింది వయసు
ఖంగు ఖంగున పాడింది మనసు
చంగు చంగున దూకింది వయసు
ఖంగు ఖంగున పాడింది మనసు
కొండలోనా..కోనలోనా..కొండలోనా..కోనలోనా
మ్రోగింది పిలుపూ..మారు మ్రోగింది తలపూ

చంగు చంగున దూకింది వయసు
ఖంగు ఖంగున పాడింది మనసు
లలలలలలాలలా లలలాలలలలాలలా

చరణం::1

పావురాలకు పరువాలకు..పంజరం లేదూ
పిల్లగాలికి మల్లెపూలకు..బిడియమే లేదూ
పావురాలకు పరువాలకు..పంజరం లేదూ
పిల్లగాలికి మల్లెపూలకు..బిడియమే లేదూ
పాడుతున్న కోయిలమ్మకు..పారుతున్నా నీటితోయకు
పాడుతున్న కోయిలమ్మకు..పారుతున్నా నీటితోయకు
పడుచు గుండెకు పగ్గం లేదు..లేనే లేదు

చంగు చంగున దూకింది వయసు
ఖంగు ఖంగున పాడింది మనసు
కొండలోనా..కోనలోనా..కొండలోనా..కోనలోనా
మ్రోగింది పిలుపూ..మారు మ్రోగింది తలపూ
లలలలలలాలలా..లలలాలలలలాలలా
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ లలలాలలలలలలా మ్మ్ మ్మ్

తులసి--1974

చిమ్మటలోని ఈ పాట ఇక్కడ వినండి

సంగీతం::ఘటసాల
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల,L.R.ఈశ్వరి

పల్లవి::

కలికి ముత్యాల కొలికి..పడకమ్మ ఉలికి ఉలికి
కలికి ముత్యాల కొలికి..పడకమ్మ ఉలికి ఉలికి
ఆడబిడ్డంటే అర్థమొగుడని..అన్నావే..ఏ..ఏ..
మరితీరా వస్తే..చల్లగా జారుకొంటావే

మాటవరసకు అన్నానుకాని ఓయమ్మో..
నీవు అన్నంత చేస్తావనుకోలేదు గున్నమ్మో
కలికి ముత్యాల కొలికి..పడకమ్మ ఉలికి ఉలికి

చరణం::1

కోటేరు ముక్కుంది..కోటంత ఎత్తుంది
మీసమంటు లేదుగానీ..పౌరుషం భలేగుందీ

అందుకే నిను మెచ్చానూ..ఒంటిగా ఇతు వచ్చానూ
శివ శివా హరి నారాయణ..చచ్చాను బాబోయ్..చచ్చాను

కలికి ముత్యాల కొలికి..పడకమ్మ ఉలికి ఉలికి
కలికి ముత్యాల కొలికి..రాకమ్మ ఉరికి ఉరికి

చరణం::2

ఆనాడు రాధగా..నీ మేను తాకగా
నిలువెల్ల కలిగిందీ..గిలిగింత వెచ్చగా
నిదురే..రాదాయే..గుండెలో..బాధాయే
శివ శివా నీ వాలకం..శృతిమించిపోయే..మించిపోయే

కలికి ముత్యాల కొలికి..పడకమ్మ ఉలికి ఉలికి
ఆడబుడ్డంటే అర్థమొగుడని..అన్నావే..ఏ..ఏ..
మరితీరా వస్తే..చల్లగా జారుకొంటావే

మాటవరసకు అన్నానుకాని ఓయమ్మో..
నీవు అన్నంత చేస్తావనుకోలేదు గున్నమ్మో
కలికి ముత్యాల కొలికి..పడకమ్మ ఉలికి ఉలికి
పడాల్కమ్మ ఉలికి ఉలికి..రాకమ్మ ఉరికి ఉరికి

తులసి--1974చిమ్మటలోని ఈ పాట ఇక్కడ వినండి

సంగీతం::ఘటసాల
రచన::ఆరుద్ర
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల

పల్లవి::

లలలలలాలల..ఆహా
లలలలలాలల..ఆహా
అహహహాహా..అహహహాహా
అహహహాహా..ఆ..ఆ..ఆ

రాజు::సెలయేటి గలగలా..చిరుగాలి కిలకిలా
సెలయేటి గలగలా..చిరుగాలి కిలకిలా
సిగ్గుపదె బుగ్గలకు చెలి నవ్వులె మిళమిళ

కల్పన::చిలిపి చిలిపి చూపులతో
నీ ఊహలె తళ తళా..

రాజు::చందమామకన్న..నీ చెలిమి చల్లనా
సన్న జాజికన్న..నీ మనసు తెల్లనా

కల్పన::నిన్ను కౌగిలించ గుండే ఝల్లనా..ఆఆ
నిన్ను కౌగిలించ గుండే ఝల్లనా
నిలువెల్ల పులకించు మెల్ల మెల్ల నా..

రాజు::సెలయేటి గలగలా..చిరుగాలి కిలకిలా
సెలయేటి గలగలా..చిరుగాలి కిలకిలా
సిగ్గుపదె బుగ్గలకు చెలి నవ్వులె మిళమిళ

కల్పన::చిలిపి చిలిపి చూపులతో
నీ ఊహలె తళ తళా..

చరణం::1

రాజు::పసినిమ్మ పండుకన్న..నీవు పచ్చనా
ఫలియించిన మన వలపే..వెచ్చ వెచ్చనా

కల్పన::అనురాగమేదేదో అమర భావనా..ఆ ఆ
అనురాగమేదేదో అమర భావనా..
అది నీవు దయచేసిన గొప్పదీవెనా..

రాజు::సెలయేటి గలగలా..చిరుగాలి కిలకిలా
సెలయేటి గలగలా..చిరుగాలి కిలకిలా
సిగ్గుపదె బుగ్గలకు చెలి నవ్వులె మిళమిళ

కల్పన::చిలిపి చిలిపి చూపులతో
నీ ఊహలె తళ తళా..

అహహహాహా..అహహహాహా
అహహహాహా..ఆ..ఆ..ఆ

పిచ్చిమారాజు--1976

చిమ్మటలోని ఈ పాట ఇక్కడ వినండి

సంగీతం::KV.మహదేవన్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల

పల్లవి::

ఆమె:ఓ కుర్రవాడా..వెర్రివాడా
ఓ కుర్రవాడా..వెర్రివాడా
ఎందుకిలా..నువ్వెందుకిలా
నన్నొదిలి యిలా పారిపోతావు

అతడు::ఓ కుర్రదానా..వెర్రిదానా
ఓ కుర్రదానా..వెర్రిదానా
ఎందుకిలా..నువ్వెందుకిలా
నన్నొదలకిలా..తరుముకొస్తావూ

చరణం::1

అతడు::నేలకి నింగికి కలవదమ్మా
నీకు నాకు పొత్తెపుడు కుదరదమ్మా
నేలకి నింగికి కలవదమ్మా
నీకు నాకు పొత్తెపుడు కుదరదమ్మా

ఆమె::నింగిలోని వెన్నెలంత నేలకే సొంతము
నీకూ నాకూ ఉన్నది అదే బంధము..ఆహా
నింగిలోని వెన్నెలంత నేలకే సొంతము
నీకూ నాకూ ఉన్నది అదే బంధము

అతడు::ఓ కుర్రదానా..వెర్రిదానా
ఓ కుర్రదానా..వెర్రిదానా
ఎందుకిలా..నువ్వెందుకిలా
నన్నొదలకిలా..తరుముకొస్తావూ

చరణం::2

ఆమె::చల్లగాలి ఊరుకోదు..పిల్లమనసు ఓర్చుకోదు
అతడు::ఓర్చుకోనీ పిల్లదాన్ని..ఓపలేను ఆపలేను
ఆమె::చల్లగాలి ఊరుకోదు..పిల్లమనసు ఓర్చుకోదు
అతడు::ఓర్చుకోనీ పిల్లదాన్ని..ఓపలేను ఆపలేను
అతడు::ఏం చేయమంటావు నన్ను
ఆమె::నన్నెలా వదలమంటావు నిన్ను

ఆమె::ఓ కుర్రవాడా..వెర్రివాడా
ఓ కుర్రవాడా..వెర్రివాడా
ఎందుకిలా..నువ్వెందుకిలా
నన్నొదిలి యిలా పారిపోతావు

చరణం::3

అతడు::అందాలతో నాకు బంధాలు వేయకు
పిచ్చివాణ్ణి మరీమరీ రెచ్చగొట్టకు
అందాలతో నాకు బంధాలు వేయకు
పిచ్చివాణ్ణి మరీమరీ రెచ్చగొట్టకు

ఆమె::రెచ్చితే పిచ్చి ఎంతో ముచ్చటగ ఉంటుంది
ముచ్చటైన కౌగిట్లో పిచ్చి కుదిరిపోతుంది
రెచ్చితే పిచ్చి ఎంతో ముచ్చటగ ఉంటుంది
ముచ్చటైన కౌగిట్లో పిచ్చి కుదిరిపోతుంది

అతడు::ఓ కుర్రదానా..వెర్రిదానా
ఓ కుర్రదానా..వెర్రిదానా
ఎందుకిలా..నువ్వెందుకిలా
నన్నొదలకిలా..తరుముకొస్తావూ

ఆమె::ఓ కుర్రవాడా..వెర్రివాడా
ఓ కుర్రవాడా..వెర్రివాడా
ఎందుకిలా..నువ్వెందుకిలా
నన్నొదిలి యిలా పారిపోతావు

ఓ కుర్రదానా..ఓ కుర్రవాడా..ఓ కుర్రదానా..ఓ కుర్రవాడా..