Thursday, November 26, 2009

చీకటి వెలుగులు--1975


ఇక్కడ పాట వినండి
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల


చీకటి వెలుగుల కౌగిటిలో..చిందే కుంకుమ వన్నెలూ
చీకటి వెలుగుల కౌగిటిలో..చిందే కుంకుమ వన్నెలూ
ఏకమైనా హృదయాలలో..ఏకమైనా హృదయాలలో ..
పాకే బంగరు రంగులూ

ఈ మెడ చుట్టూ గులాబీలూ..ఈ సిగపాయల మందారాలూ
ఈ మెడ చుట్టూ గులాబీలూ..ఈ సిగపాయల మందారాలూ

ఎక్కడివీ రాగాలూ..చిక్కని ఈ అరుణ రాగాలు
అందీ అందని సత్యాలా..సుందర మధుర స్వప్నాలా !

తేట నీటి ఈ ఏటి ఒడ్డునా..నాటిన పువ్వుల తోటా
తేట నీటి ఈ ఏటి ఒడ్డునా..నాటిన పువ్వుల తోటా
నిండు కడవలా నీరు పోసీ
గుండెల వలపులు కుమ్మరించీ
ప్రతి తీగకు చేయూత నిచ్చీ
ప్రతి మానూ పులకింపజేసీ

మనమే పెంచిందీ తోటా
మరి ఎన్నడు వాడనిదీ తోటా
మనమే పెంచిందీ తోటా..మరి ఎన్నడు వాడనిదీ తోటా

మరచిపోకుమా తోటమాలీ..పొరపడి అయినా మతిమాలీ
మరచిపోకుమా తోటమాలీ..పొరపడి అయినా మతిమాలీ

ఆరు ఋతువులు ఆమని వేళలే మన తోటలో
అన్ని రాత్రులు పున్నమి రాత్రులే మన మనసులో

మల్లెలతో వసంతం
చేమంతులతో హేమంతం
వెన్నల పారిజాతాలూ
వానకారు సంపెంగలూ

అన్నీ మనకు చుట్టాలే
వచ్చీ పోయే అతిధులే

ఈ మెడ చుట్టూ గులాబీలూ..ఈ సిగపాయల మందారాలూ
ఎక్కడివీ రాగాలూ..చిక్కని ఈ అరుణ రాగాలూ

ష్ .....
గలగలమనకూడదూ..ఆకులలో గాలీ
గలగలమనరాదూ..అలలతో కొండవాగూ
నిదరోయే కొలను నీరూ ..
నిదరోయే కొలను నీరూ..కదపకూడదూ
ఒరిగుండే పూలతీగా..ఊపరాదూ

కొమ్మపై నిట జంటపూలూ
గూటిలో ఇట రెండు గువ్వలూ

ఈ మెడ చుట్టూ గులాబీలూ..ఈ సిగపాయల మందారాలూ
ఎక్కడివీ రాగాలూ..చిక్కని ఈ అరుణ రాగాలూ
మరచిపోకుమా తోటమాలీ..పొరపడి అయినా మతిమాలీ !

స్నేహ బంధం--1973ఈ పాట ఇక్కడ వినవచ్చు

సంగీతం::సత్యం
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల,జి ఆనంద్ 

తారాగణం::కృష్ణ,జమున,కృష్ణం రాజు,గుమ్మడి,రమాప్రభ,రాజబాబు,సత్యనారాయణ స్నేహబంధమూ ఎంతమధురమూ
చెరిగిపోదు తరిగిపోదు జీవితాంతమూ

ఒకే ఆత్మ ఉంటుంది రెండు శరీరాలలో
ఒకే పాట పలుకుతుంది వేరు వేరు గుండెల్లో
ఒకటే దొరుకుతుంది జీవితంలో
అది ఓడిపోదు వాడిపోదు కష్టసుఖాల్లో

స్నేహబంధమూ ఎంత మధురమూ
చెరిగిపోదు తరిగిపోదు జీవితాంతము

మల్లెపూవు నల్లగ మాయవచ్చును
మంచు కూడ వేడి సెగలు ఎగయవచ్చును
పువ్వు బట్టి తెనె రుచె మారవచ్చును
చెక్కుచెదరందె స్నేహమని నమ్మవచ్చును

స్నేహబంధమూ ఎంత మధురమూ
చెరిగిపోదు తరిగిపోదు జీవితాంతము

సంపూర్ణ రామాయణం--1973::యదుకుల కాంభోజి::రాగం


సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::కోసరాజు
గానం::ఘంటసాల


రాగం:::యదుకుల కాంభోజి
పహడి..హిందుస్తానీ రాగం)


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


రామయ్య తండ్రీ ఓ రామయ్య తండ్రీ
మా నోములన్ని పండినాయి రామయ్య తండ్రి
మా సామివంటే నువ్వేలే రామయ్య తండ్రి 


రామయ్య తండ్రీ ఓ రామయ్య తండ్రీ
మా నోములన్ని పండినాయి రామయ్య తండ్రి
మా సామివంటే నువ్వేలే రామయ్య తండ్రి

చరణం::1


తాటకిని ఒక్కేటున కూల్చావంట
శివుని విల్లు ఒక దెబ్బకే ఇరిసావంట
తాటకిని ఒక్కేటున కూల్చావంట
శివుని విల్లు ఒక దెబ్బకే ఇరిసావంట
పరశురాముడంతవోణ్ణి పార తరిమినావంట
ఆ కతలు చెప్పుతుంటే విని ఒళ్ళు మరిచిపోతుంట

రామయ్య తండ్రీ ఓ రామయ్య తండ్రీ
మా నోములన్ని పండినాయి రామయ్య తండ్రి
మా సామివంటే నువ్వేలే రామయ్య తండ్రి


చరణం::2

ఆగు బాబు ఆగు
అయ్యా నే వస్తుండా బాబూ నే వస్తుండా 

అయ్యా నే వస్తుండా బాబూ నే వస్తుండా
నీ కాలు దుమ్ము సోకి రాయి ఆడది ఐనాదంట
మాకు తెలుసులే
నా నావ మీద కాలు బెడితే ఏమౌతాదో తంటా 

నీ కాలు దుమ్ము సోకి రాయి ఆడది ఐనాదంట
నా నావ మీద కాలు బెడితే ఏమౌతాదో తంటా
దయజూపి ఒక్కసారి కాళ్ళు కడగనీయమంట
మూడు మూర్తులా నువ్వు నారాయణమూర్తివంట

రామయ్య తండ్రీ ఓ రామయ్య తండ్రీ
మా నోములన్ని పండినాయి రామయ్య తండ్రి
మా సామివంటే నువ్వేలే రామయ్య తండ్రి


చరణం::3

అందరినీ దరిజేర్చు మారాజువే
అద్దరినీ జేర్చమని అడుగుతుండావే

అందరినీ దరిజేర్చు మారాజువే
అద్దరినీ జేర్చమని అడుగుతుండావే
నువ్వు దాటలేక కాదులే తామయ్య తండ్రి 

నువ్వు దాటలేక కాదులే తామయ్య తండ్రి
నన్ను దయచూడగ వచ్చావూ రామయ్య తండ్రి

హైలేస్సా....రేలో హైలేస్సా
హైలేస్సా....రేలో హైలేస్సా
హైలేస్సా....రేలో హైలేస్సా
హైలేస్సా....రేలో హైలేస్సా

హైలేస్సా....రేలో హైలేస్సా
హైలేస్సా....రేలో హైలేస్సా


teepi gnapakaalu


:((((( జయ....విజయ... వీరిద్దరు నాకు చాలా close friends

వీళ్ళతో నేను చేసిన enjoy అంతా ఇంతా కాదు .

మేము మోత్తం నలుగురం (Friends) కవిత,నేను,విజయ,జయశ్రీ.

కలిసి shopping చేసేవాళ్ళం ,కలిసే films చూసేవాళ్ళం,

ఒక్కటేమిటి అన్నిట్లో నలుగురం వుండే వాళ్ళం.

కాని....ఇవాళ..జయ,విజయలు, నాకింక లేరు :((

వారి తీపి గురుతులుతప్ప:((((

నన్ను , కవితను , వదిలి , ఇద్దరు , దేవుడి దగ్గర వెళ్ళిపోయారు.

స్నేహానికి నిదర్సనం మేమేనేమో అనిపించెలా వుండేవాళ్ళం.

వారి గుర్తుగా ఇందులో వారి photo వేస్తున్నాను .

నా friends, మరియు జయ,విజయ కు తెలిసిన వారు వీరిద్దర్ని

గుర్తుంచుకొవాలని అప్పుడప్పుడు వీరి photo చుసైన వీరిని

మరువకూడదని ఆశిస్తు.....మీ....శక్తి :((

Wednesday, November 25, 2009

రౌడీలకు రౌడీలు--1971సంగీత::సత్యం
రచన::ఆరుద్ర
గానం::L.R.ఈశ్వరి
తారాగణం::రామకృష్ణ,సత్యనారాయణ,ప్రభాకర రెడ్డి,రాజబాబు, విజయలలిత,జ్యోతిలక్ష్మి,రమాప్రభ

పల్లవి::


తీస్కో కొకక్కోలా..ఏస్కో రమ్ముసారా
చూస్తే మజా...గుటకేస్తే నిషా
కలిపి కొట్టు మొనగాడా..ఆఆఆ ఓవ్ 
తీస్కో కొకక్కోలా...ఏస్కో రమ్ముసారా
చూస్తే మజా...గుటకేస్తే నిషా
కలిపి కొట్టు మొనగాడా..ఆఆఆ ఓవ్ 
తీస్కో...కొకక్కోలా....ఆవ్  

చరణం::1

మతి చెడితే..హ..మందుందీ మనసైతే..హా..నేనున్నా
మతి చెడితే మందుందీ..మనసైతే..నేనున్నా
రెండూ..ఊ..కైపిస్తే..రేయీ..ఈ..బలే..హాయీ
హోయ్..మగాడా నువ్ బిగించూ నీ సగం సగం 
తెగింపులో సుఖం లేదు రా..ఆ..ఈఈఈఈయ్య  
తీస్కో కొకక్కోలా..ఏస్కో రమ్ముసారా
చూస్తే మజా గుటకేస్తే నిషా..కలిపి కొట్టు మొనగాడా..ఆ
తీస్కో...కొకక్కోలా..ఆ 

చరణం::2

ఊరించే ఒంపులూ..ఉడుకెత్తే సొగసులూ
ఊరించే హా..ఒంపులూ..ఉడుకెత్తే హో..సొగసులూ
జతగా..ఆ..నేనుంటా..జలసా చేయిస్తా..ఆ
కులాస ఒక తమాష ఈ ఉమర్ ఖయాం 
సరాగమే పసందని రా..ఆఆఈఈఇయ్య 
తీస్కో కొకక్కోలా..ఏస్కో రమ్ముసారా
చూస్తే మజా గుటకేస్తే నిషా..కలిపి కొట్టు మొనగాడా..ఆ
తీస్కో..కొకక్కోలా..ఆవ్  

Saturday, November 21, 2009

బీదలపాట్లు--1972


సంగీత::K.V.మహదేవన్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::ఘంటసాల
తారాగణం::అక్కినేని, కృష్ణకుమారి, గుమ్మడి, నాగయ్య, విజయలలిత

పల్లవి::

పాలనవ్వుల పాపాయీ..పసిడి పలుకుల పాపాయీ
నీ తల్లి ఆశలు నెరవేర్చగా..నేను జేవించి ఉన్నానమ్మా..ఆఆఆ   
పాలనవ్వుల పాపాయీ..పసిడి పలుకుల పాపాయీ

చరణం::1

నా యనువారే లేనివానికి..తీయనివరమై దొరికావమ్మా
నా యనువారే లేనివానికి..తీయనివరమై దొరికావమ్మా
కనుపాపగ నిను కాచుటకన్న..కోరిక లింకేవీ లేవమ్మా
కనుపాపగ నిను కాచుటకన్న..కోరిక లింకేవీ లేవమ్మా
నీవు దినమొక్క కళగా వెలగాలి..నా దీవెనలు నీతోడు నిలవాలి     
పాలనవ్వుల పాపాయీ..పసిడి పలుకుల పాపాయీ

చరణం::2

నా తల్లీ..నీ వెంతలోన..రతనాల బొమ్మగా ఎదిగావు
నా తల్లీ..నీ వెంతలోన..రతనాల బొమ్మగా ఎదిగావు
తనివితీర నినుచూడాలంటే..కనులు వేయైనా చాలవు 
తనివితీర నినుచూడాలంటే..కనులు వేయైనా చాలవు 
ఏ యింటి దీపమై నీవున్నా..ఆ యిల్లు కలకలలాడునమ్మా  
పాలనవ్వుల పాపాయీ..పసిడి పలుకుల పాపాయీ
నీ తల్లి ఆశలు నెరవేర్చగా..నేను జేవించి ఉన్నానమ్మా 
పాలనవ్వుల పాపాయీ..పసిడి పలుకుల పాపాయీ

బీదలపాట్లు--1972

సంగీత::K.V.మహదేవన్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::ఘంటసాల
తారాగణం::అక్కినేని, కృష్ణకుమారి, గుమ్మడి, నాగయ్య, విజయలలిత

పల్లవి::

నేనెవరో తెలిసిందీ..నిజమేదో తెలిసిందీ
నిరాశతో తపియించే బ్రతుకున..ఆశారేఖ మెరిసిందీ         
నేనెవరో తెలిసిందీ..నిజమేదో తెలిసిందీ
నిరాశతో తపియించే బ్రతుకున..ఆశారేఖ మెరిసిందీ    

చరణం::1

నిరుపేదగ నే పుట్టాను..నిట్టూర్పులలో పెరిగాను
నిరుపేదగ నే పుట్టాను..నిట్టూర్పులలో పెరిగాను
చీకటి వెలుగుల పెనుగులాటయే..జీవితమని కనుగొన్నాను         
నేనెవరో..నే నెవరో తెలిసిందీ 

చరణం::2

కసిపెంచుకున్న నాగుండెను..కనీళ్ళతోనే కడిగాను
కసిపెంచుకున్న నాగుండెను..కనీళ్ళతోనే కడిగాను
ద్వేషం త్రుంచీ ప్రేమను పెంచీ..మనిషిగ జీవిస్తాను        
నేనెవరో..నే నెవరో తెలిసిందీ..ఈఈఈ  

చరణం::3

కూటికి కరువై కుమిలేవారికి..తోడు నీడగా ఉంటాను
కూటికి కరువై కుమిలేవారికి..తోడు నీడగా ఉంటాను
మానవసేవే మాధవసేవగా..నా బ్రతుకే తీర్చుకుంటాను    
నేనెవరో..నేనెవరో తెలిసిందీ 
నిరాశతో తపియించే బ్రతుకున..ఆశారేఖ మెరిసిందీ        
ఆశారేఖ మెరిసింది..ఆశారేఖ మెరిసింది ఆశారేఖ మెరిసింది

బీదలపాట్లు--1972
సంగీత::K.V.మహదేవన్
రచన::కొసరాజు రాఘవయ్య
గానం::ఘంటసాల,P.B.శ్రీనివాస్,J.V.రాఘవులు
తారాగణం::అక్కినేని, కృష్ణకుమారి, గుమ్మడి, నాగయ్య, విజయలలిత

పల్లవి::

డబ్బులోనే వున్నదిరా..లోకమంతా
అది లేనివాడి బ్రతుకంతా..ఒకటే చింత 
డబ్బులోనే వున్నదిరా లోకమంతా..ఈ లోకమంతా 
అది లేనివాడి బ్రతుకంతా..ఒకటే చింత  

చరణం::1

డబ్బుంటేనే దేవుడు దర్శనాలు..యిస్తాడు
దర్శనాలు...యిస్తాడు
పాడు దొంగ సొమ్మైనా..పాలుపంచుకుంటాడు
పాలుపంచుకుంటాడు 
డబ్బుంటేనే దేవుడు దర్శనాలు..యిస్తాడు
దర్శనాలు...యిస్తాడు
పాడు దొంగ సొమ్మైనా..పాలుపంచుకుంటాడు
పాలుపంచుకుంటాడు 
పైసాయిస్తే పాపం..పరిహారం చేస్తాడూ
పైసాయిస్తే పాపం..పరిహారం చేస్తాడూ
అందులో ఉందిరా మహత్తు..గమ్మత్తు

డబ్బులోనే వున్నదిరా లోకమంతా..ఈ లోకమంతా 
అది లేనివాడి బ్రతుకంతా..ఒకటే చింత

చరణం::2

డబ్బొస్తే సుబ్బమ్మే సుబ్బలక్ష్మి..సుబ్బలక్ష్మి 
అసే ఒసే అనే దెల్ల అమ్మగోరు..అమ్మగోరు 
డబ్బొస్తే సుబ్బమ్మే సుబ్బలక్ష్మి..సుబ్బలక్ష్మి 
అసే ఒసే అనే దెల్ల అమ్మగోరు..అమ్మగోరు
అరె ఒరె అనే వాడే అయ్యగారు..ఒహో అయ్యగారు 
అరె ఒరె అనే వాడే అయ్యగారు..ఒహో అయ్యగారు  
ఇంతేరా ఈ లోకం..ఎవ్వరూ మర్చలేరు
డబ్బులోనే వున్నదిరా 

చరణం::3

ఉన్నవాణ్ణి పడగొట్టే..ఉద్దెశం మారాలి 
లేనివాణ్ణి ఉద్దరింప..ప్రయత్నాలు చేయాలి 
ఉన్నవాణ్ణి పడగొట్టే..ఉద్దెశం మారాలి 
లేనివాణ్ణి ఉద్దరింప..ప్రయత్నాలు చేయాలి 
మనసును మార్చుకుని..మంచినే పెంచుకుని
మనసును మార్చుకుని..మంచినే పెంచుకుని
అందరూ సుఖపడాలి..అభివృద్దికి రావాలి 
డబ్బులోనే ఉన్నదిరా..ఆ హ హ..

మంచిలోనె ఉన్నదిరా..లోకమంతా
అది లేనినాడు మనకంత..ఒకటే చింతా
మంచిలోనె ఉన్నదిరా లోకమంతా..ఈ లోకమంతా 
అది లేనినాడు మనకంత..ఒకటే చింతా
మంచిలోనె ఉన్నదిరా..లోకమంతా..ఆఆఆఆఆ 

Tuesday, November 10, 2009

శ్రీవారు మావారు--1973
సంగీత::G.K.వెంకటేష్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::S.జానకి
తారాగణం::కృష్ణ,వాణిశ్రీ,నాగభూషణం,పద్మనాభం,కృష్ణంరాజు,అంజలీదేవి,S. వరలక్ష్మి,గీతాంజలి 

పల్లవి::

హొయ్..అల్లరి చూపులవాడే..అందాల నా చందూరూడే
హూయ్..అల్లరి చూపులవాడే..అందాల నా చందూరూడే  
ఏడున్నడో కాని వాడు..రామ చక్కనోడే
చెంతకు చేరీ వింతగ చక్కలి గింతలు చేశాడే
చెక్కిలినీ నొక్కగనే..చిక్కుల్లో పడ్డానే

అల్లరి చూపులవాడే..అందాల నా చందూరూడే 
ఏడున్నడో కాని..వాడు రామ చక్కనోడే
చెంతకు చేరీ వింతగ చక్కలి గింతలు చేశాడే
చెక్కిలినీ నొక్కగనే..చిక్కుల్లో పడ్డానే
అల్లరి చూపులవాడే..అందాల నా చందూరూడే
అల్లరి చూపులవాడే..వాడే వాడే
అందాల నా చందూరూడే..ఏడే ఏడే

చరణం::1

అందాలన్నీ దోసిట దూసే..నన్నాడే
ఎందుకే అమ్మీ యింతటి సిగ్గని..అన్నాడే 
అందాలన్నీ దోసిట దూసే..నన్నాడే
ఎందుకే అమ్మీ యింతటి సిగ్గని..అన్నాడే 
కలగా నన్నే కవ్వించాడే..అలలా నాలో పులకించాడే
అమ్మో..ఏ మందునే..సందిటనే చేరగనే సగమైనానే   
ఓ..అల్లరి చూపులవాడే అందాల నా చందూరూడే
ఏడున్నడో కాని వాడు..రామ చక్కనోడే
చెంతకు చేరీ వింతగ చక్కలి గింతలు చేశాడే
చెక్కిలినీ నొక్కగనే చిక్కుల్లో పడ్డానే
అల్లరి చూపులవాడే..వాడే వాడే
అందాల నా చందూరూడే..ఏడే ఏడే

చరణం::2

మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ లలలలలా
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హా..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హా..లలలలలాలలా..హోయ్ 
చెయీ చెయీ కలపాలని..అన్నాడే
రేయీ రేయీ కలవాలని..అన్నాడే
చెయీ చెయీ కలపాలని..అన్నాడే
రేయీ రేయీ కలవాలని..అన్నాడే
ఎదలో వాడే..ఎదుగుతున్నాడే
నిదురే కరువై..వేగుతున్నానే
అమ్మో..ఏ మందునే ఓ యమ్మో యీ తాపం ఓపగలేనే
           
అల్లరి చూపులవాడే..అందాల నా చందూరూడే 
ఏడున్నడో కాని వాడు..రామ చక్కనోడే
చెంతకు చేరీ వింతగ చక్కలి గింతలు..చేశాడే
చెక్కిలినీ నొక్కగనే..చిక్కుల్లో పడ్డానే

అల్లరి చూపులవాడే..వాడే వాడే
అందాల నా చందూరూడే..ఏడే ఏడే
ఏడున్నడో కాని వాడు..రామ చక్కనోడే
చెంతకు చేరీ వింతగ చక్కలి గింతలు..చేశాడే
చెక్కిలినీ నొక్కగనే..చిక్కుల్లో పడ్డానే 

శ్రీవారు మావారు--1973సంగీత::G.K.వెంకటేష్
రచన::శ్రీశ్రీ
గానం::L.R.ఈశ్వరి,V.రామకృష్ణ
తారాగణం::కృష్ణ,వాణిశ్రీ,నాగభూషణం,పద్మనాభం,కృష్ణంరాజు,అంజలీదేవి,S. వరలక్ష్మి,గీతాంజలి 

పల్లవి::

ఈ..వేళలో నా..మనసు నీదే..వయసు నీదే
ఈ..నిషాలూ..ఖుషీలూ నీకేలే
ఈ..వేళలో నా..మనసు నీదే..వయసు నీదే
ఈ..నిషాలూ..ఖుషీలూ నీకేలే

చరణం::1

నే నుంటినీ నీ వెంటనే..హైహై..నీ వుంటివీ నా కంటనే..మ్మ్ హు 
నా జీవితం నీ కోసమే..ఓహో..నీ యవ్వనం నా కోసమే
నీ యవ్వనం..మ్మ్..నా కోసమే..ఆ..హాయ్..
ఈ..వేళలో నా..మనసు నీదే..వయసు నీదే
ఈ..నిషాలూ..ఖుషీలూ నీకేలే

చరణం::2

ఆగేది కాదోయి కాలం..లాగాలి లోలోని సారం
ఆగేది కాదోయి కాలం..లాగాలి లోలోని సారం
నేడుంది నీ కేల రేపు..జీవించు ఈ కోంత సేపు 
అహా..అహా..అహా..హా..హా..హా..ఆ      
ఈ..వేళలో నా..మనసు నీదే..వయసు నీదే
ఈ..నిషాలూ..ఖుషీలూ నీకేలే 

చరణం::3

చేరాలి కారామసాలా..వూగాలి వేగాల ఝాలా
చేరాలి కారామసాలా..వూగాలి వేగాల ఝాలా
సాగాలి గానా బజానా..తానాన తందాన తానా 
లలాల..లలాల..లలలలాలలా   
ఈ..వేళలో నా..మనసు నీదే..వయసు నీదే
ఈ..నిషాలూ..ఖుషీలూ నీకేలే

శ్రీవారు మావారు--1973సంగీత::G.K.వెంకటేష్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::కృష్ణ,వాణిశ్రీ,నాగభూషణం,పద్మనాభం,కృష్ణంరాజు,అంజలీదేవి,S. వరలక్ష్మి,గీతాంజలి 

పల్లవి::

చేయివేస్తే చాలు చిర్రుమంటాడప్పా..చూపుతోనే నన్నూ జుర్రు కుంటా డప్పా
ఏం ముంచు కొచ్చిందని యింతటి రుసరుసలు..బావా..దారికి రావా  
చేయివేస్తే చాలు చిర్రుమంటాడప్పా..చూపుతోనే నన్నూ జుర్రు కుంటా డప్పా
ఏం ముంచు కొచ్చిందని యింతటి రుసరుసలు..బావా..దారికి రావా  

చరణం::1

రామ చిలక జామ పండు కొరికినప్పుడు..ఏమి రుచులు నాలోన కలిగెనప్పుడు
రామ చిలక జామ పండు కొరికినప్పుడు..ఏమి రుచులు నాలోన కలిగెనప్పుడు
చందమామ మొగలు మీద పొడిచినప్పుడు..వయసు ఎన్నిరేకులో విప్పెనప్పుడు
ఏమని చెప్పను ఎలా మనసు విప్పను..నీకు బదులుగా నేనే చెప్పవలసి వచ్చెను
బావా..దారికిరావా   
చేయివేస్తే చాలుచిర్రుమంటాడప్పా..చూపుతోనే నన్నూ జుర్రు కుంటా డప్పా
ఏం ముంచు కొచ్చిందని యింతటి రుసరుసలు..బావా..దారికిరావా  

చరణం::2

గువ్వలాగ కన్నెమనసు ఎగురుతున్నది..నీ గుండెలోని గూటి కొరకు తిరుగుతున్నది
గువ్వలాగ కన్నెమనసు ఎగురుతున్నది..నీ గుండెలోని గూటి కొరకు తిరుగుతున్నది
లేతవలపు జింక లాగ దుముకు తున్నది..నీ కౌగిలిలో నిలుపుకుంటె వొదిగి వుంటది
మేనత్త కూతురిని ! నీ ముద్దు మరదల్ని..మేనత్త కూతురిని నీ ముద్దు మరదల్ని
జతగా నువులేకుంటే బ్రతుకంతా ఒంటరిని బావా..దారికిరావా
చేయివేస్తే చాలు చిర్రుమంటాడప్పా..చూపుతోనే నన్నూ జుర్రు కుంటా డప్పా
ఏం ముంచు కొచ్చిందని యింతటి రుసరుసలు..బావా..దారికిరావా

Monday, November 09, 2009

రాధమ్మ పెళ్ళి--1974
సంగీత::రమేష్ నాయుడు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::S.P.బాలు,L.R.అంజలి
తారాగణం::కృష్ణ,మురళీ మోహన్,శారద,నిర్మల,సత్యనరాయణ, రమాప్రభ,రేలంగి,అల్లురామలింగయ్య,రజబాబు.

పల్లవి::

సంకురాత్రి అల్లుడూ..సంకలెగరేస్తు వచ్చిండు 
సందకాడ దాకా..ముడుసుకోని కూకున్నడు
మూతి ముడుసుకుని..కూకున్నాడు 
మూతి ముడుసుకుని..కూకున్నాడు
ఎందుకే ఓలమ్మీ ఎందుకే..ఎందుకే ఓలమ్మీ ఎందుకే 

వస్తానన్న బావమర్ది..రాలేదని 
తెస్తానన్న ర్యాలీ సైకిల్.. తేలేదని
ఇస్తానన్న రిస్టువాచీ..ఇస్తారో లేదోనని 

సంకురాత్రి అల్లుడూ..ముడుసుకోని కూకున్నడు 
మూతి ముడుసుకుని..కూకున్నాడు 
మూతి ముడుసుకుని..కూకున్నాడు      
అందుకే ఓలమ్మీ అందుకే అందుకే ఓలమ్మీ అందుకే            

వెన్నెల్లో తానే..పక్కేసింది
ఆ పక్కమీద మల్లెపూలు..పరిచేేసింది
ఇన్నీ చేేసింది..ఎంతకు రాదేమి
ముడుసుకొని కూకుందో..సంకురాత్రి పిల్ల
ఏ మూలనో నక్కిందో..సంకురాత్రి పిల్ల 
ఏ మూలనో నక్కిందో..సంకురాత్రి పిల్ల

ముడుసుకొనే..కూకున్నాను
మూలనే..ఏ..కూకున్నాను
ఎందుకు కూకున్నానో..చెప్పేది కాదు
చెప్పినా నీకది..తెలిసేది కాదు..హా హా 
చెప్పినా నీకది తెలిసేది కాదు..సంకలెగరేసు వచ్చిండు 
మూడు రోజు లేట్టా అని..ముడుసుకొని కూకున్నాడు 
మూతి ముడుసుకుని..కూకున్నాడు..ఊఊఊ 

రాధమ్మ పెళ్ళి--1974

సంగీత::రమేష్ నాయుడు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::S.జానకి
తారాగణం::కృష్ణ,మురళీ మోహన్,శారద,నిర్మల,సత్యనరాయణ, రమాప్రభ,రేలంగి,అల్లురామలింగయ్య,రజబాబు.

పల్లవి::

ఆఆఆఆహా..ఏహేయ్..ఓఓఓఓఓఓ 
ఓఓఓ ఓ..ఓఓఓ ఓ..

పారే గోదావరిలా..పరుగెత్తేదే వయసు
పొడిచే తొలిపొద్దులా..పొరలు లేనిదే మనసు
పారే గోదావరిలా..పరుగెత్తేదే వయసు
ఆఆఆఆ ఆఅ ఆఆఆఆ ఆఅ ఆఆఆఆ ఆఅ

చరణం::1

గుండెలో సుడిగుండాలున్నా..నిండుగ నవ్వును ఏరు
పక్కలోన బురదవున్నా..పచ్చగ నవ్వును పైరు
గుండెలో సుడిగుండాలున్నా..నిండుగ నవ్వును ఏరు 
ఏ వెతలున్నా ఏదేమైనా..అలా అలా కిలా కిలా
నవ్వేదే జీవితం..నవ్వేదే జీవితం  

పారే గోదావరిలా..పరుగెత్తేదే వయసు
పొడిచే తొలిపొద్దులా..పొరలు లేనిదే మనసు
పారే గోదావరిలా..పరుగెత్తేదే వయసు

చరణం::2

వేటకాడు పొంచుంటాడనీ..గూటిలో గువ్వ దాగదు
గొడ్డలి వేటు పడుతుందనీ..కొమ్మ ఎదగడం ఆగదు
వేటకాడు పొంచుంటాడనీ..గూటిలో గువ్వ దాగదు
ఎవరేమన్నా..ఎదురేమున్నా..అలా అలా గలా గలా 
సాగేదే జీవితం..సాగేదే జీవితం 
   
పారే గోదావరిలా..పరుగెత్తేదే వయసు
పొడిచే తొలిపొద్దులా..పొరలు లేనిదే మనసు
పారే గోదావరిలా..పరుగెత్తేదే వయసు
ఆఆఆ ఆఆఅ ఆఆఆ ఆఆఅ ఆఆఆ ఆఆఅ

చరణం::3

నిప్పు తొక్కితే కలిగే బాధ..కట్టుకట్టితే పోతుంది
పాము కరిస్తే ఎక్కే విషం..పసరుతో దిగిపోతుంది
కాని!మనిషి కాటుకూ..మందులేదని తెలుసుకొని
మసలుకొని ఉంటేనే జీవితం..ఉంటేనే జీవితం

పారే గోదావరిలా..పరుగెత్తేదే వయసు
పొడిచే తొలిపొద్దులా..పొరలు లేనిదే మనసు
పారే గోదావరిలా..పరుగెత్తేదే వయసు
ఆఆఆ ఆఆఅ ఆఆఆ ఆఆఅ ఆఆఆ ఆఆఅ

రాధమ్మ పెళ్ళి--1974

సంగీత::రమేష్ నాయుడు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::రాజబాబు,రమాప్రభ
తారాగణం::కృష్ణ,మురళీ మోహన్,శారద,నిర్మల,సత్యనరాయణ, రమాప్రభ,రేలంగి,అల్లురామలింగయ్య,రజబాబు.

పల్లవి::

కకక కాకినాడ రేవుకాడ ఒ ఓడెక్కి..బొ బొంబాయి రేవుకాడ దిగుదామా  
కాకినాడ రేవుకాడ ఓడెక్కి..బొంబాయి రేవుకాడ దిగుదామా..మ్మ్ హూ..
రర రాజమండ్రి టేషన్ లో రె రైలెక్కి..అంబాయి టేషన్లో దిగుదామా 
రాజమండ్రి టేషన్ లో రైలెక్కి..అంబాయి టేషన్లో దిగుదామా..వద్దు    
  
చరణం::1
         
ద దారిలోని టేషన్ లో..త తాతయ్య ఉంటాడు 
దారిలోని టేషన్ లో..తాతయ్య ఉంటాడు..మ్మ్ 

జుట్టుపట్టుకుంటాడు..గంటకొట్టమంటాడు..అయ్యబాబోయ్ 
అసలు సంగతంతా..మా అమ్మతో చెబుతాడు 
అమ్మో..అయ్యో..అమ్మో..అయ్యో
ఇద్దరిని కలవకుండ చేస్తాడు..ఆ అందుకే 
కాకినాడ రేవుకాడ ఓడెక్కి..బొంబాయి రేవుకాడ దిగుదామామ్మ్ హూ 
రాజమండ్రి టేషన్ లో రైలెక్కి..అంబాయి టేషన్లో దిగుదామా                

చరణం::2

అనార్కలి న్..పార్వతినే నువు 
రోమియోను నేనైతే..జు జూలియటు నువ్వు..లైలా..హోయ్
లైలావే..నువైతే మజ్ఞూ..నేనేను

మేడలపై మిద్దెలపై గోడలపై ఓడలపై..మనబొమ్మలే ఉంటాయి
ఆ బొమ్మలతో పాటు..పేడముద్దలే ఉంటాయి
హిందీ పోస్టర్ల మీద..ఏ ముద్దలు వుండవు
అందుకే వేషాలు..హిందీలో వేద్దాం..మ్మ్  
కకక కాకినాడ రేవుకాడ ఓడెక్కి..బొ బొంబాయి రేవుకాడ దిగుదామా 
కాకినాడ రేవుకాడ ఓడెక్కి..బొంబాయి రేవుకాడ దిగుదామా..మ్మ్ 
రరర రాజమండ్రి టేషన్ లో రైలెక్కి..అం అంబాయి టేషన్లో ది దిగుదామా 
రాజమండ్రి టేషన్ లో రైలెక్కి..అంబాయి టేషన్లో దిగుదామా..వద్దు..

రాధమ్మ పెళ్ళి--1974
సంగీత::రమేష్ నాయుడు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::S.జానకి
తారాగణం::కృష్ణ,మురళీ మోహన్,శారద,నిర్మల,సత్యనరాయణ, రమాప్రభ,రేలంగి,అల్లురామలింగయ్య,రజబాబు.

పల్లవి::

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
ఆడది కోరుకునే వరాలు..రెండే రెండు
చల్లని సంసారం..చక్కని సంతానం

ఆడది కోరుకునే వరాలు..రెండే రెండు
చల్లని సంసారం..చక్కని సంతానం

చరణం::1

కాపురమే ఒక మందిరమై..పతియే తన దైవమై 
కాపురమే ఒక మందిరమై..పతియే తన దైవమై
అతని సేవలో తన బ్రతుకే..హారతి యైపోతే
అంతకు మించిన సౌభాగ్యం..ఆడదానికేముంది
ఆడదానికింకేముంది
ఆడది కోరుకునే వరాలు..రెండే రెండు
చల్లని సంసారం..చక్కని సంతానం

చరణం::2

ఇల్లాలే ఒక తల్లియై..చల్లని మమతల పాలవెల్లియై 
తన పాప లాలనలో..తాను కరిగిపోతే
ఇల్లాలే ఒక తల్లియై..చల్లని మమతల పాలవెల్లియై 
తన పాప లాలనలో..తాను కరిగిపోతే
అంతకు మించిన ఆనందం..ఆ..తల్లికేముంది
ఆ..తల్లికింకేముంది 
  
ఆడది కోరుకునే వరాలు..రెండే రెండు
చల్లని సంసారం..చక్కని సంతానం
ఆడది కోరుకునే వరాలు..రెండే రెండు
చల్లని సంసారం..చక్కని సంతానం
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్  

Sunday, November 01, 2009

బంగారు తల్లి--1971


సంగీతం:: S రాజేశ్వరరావు
రచన::దేవులపల్లి
గానం::P.లీల బృందం
తారాగణం::జగ్గయ్య,జమున, శోభన్‌బాబు, కృష్ణంరాజు, వెన్నిరడై నిర్మల, నాగభూషణం,నిర్మల,రమప్రభ

పల్లవి::

తరలింది బంగారు బొమ్మా
ఇన్నాళ్ళూ మా ఇంట వెలిగింది 
ఈ మణి దీపమమ్మా
తరలింది బంగారు బొమ్మా
ఇన్నాళ్ళూ మా ఇంట వెలిగింది 
ఈ మణి దీపమమ్మా
తరలింది బంగారు బొమ్మా  
వడిగా మగనింటికి..నడిచేవు గానీ
వడిగా మగనింటికి..నడిచేవు గానీ
గడియేని విడి యుండగలవా..అమ్మా 
తరలింది బంగారు బొమ్మా..ఆ ఆ ఆ

చరణం::1

అడిగింది బంగారు..బొమ్మా
అమ్మా పాదాలనొకసారి..కడనిమ్మనీ
అడిగింది బంగారు..బొమ్మా
అయ్యా పాదాలనొకసారి..కడనిమ్మనీ
అడిగింది బంగారు..బొమ్మా 
కడుపారగా నన్ను..కని పెంచినారని
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
కడుపారగా నన్ను కని పెంచినారని 
విడలేక విడలేక..సెలవిమ్మనీ
అడిగింది బంగారు..బొమ్మా 

చరణం::2 

వెడలింది బంగారు..బొమ్మా
తొలి వలపు..దవళాలు 
పులుకించి వూగే..పూరెమ్మా
వెడలింది బంగారు..బొమ్మా   
మనసారా ఒకసారి..చూసీ
పతి కేసీ యెనలేని..బిడియాల కనులెల్లా మూసీ
సవరిస్తే ముంగురులూ..చందమామ చూడాలీ
ఎవరో నీ మగని పేరూ..ఏమీ కాక పలకవే
ఎవరో నీ మగని పేరూ..ఏమీ కాక పలకవే 
కలికివే..చిలకవే..కళ్యాణ..గీతికవే
లేత మామిడి పూత..కోరూ
తీగ పందిరి ఊత..కోరూ 
చెలియ మనసు..ప్రాణనాధుని 
చెలిమినే కోరూ..చెలిమినే కోరూ

బంగారు తల్లి--1971


సంగీతం::సాలూరు రాజేశ్వరరావు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::ఘంటసాల,S. జానకి
తారాగణం::జగ్గయ్య,జమున, శోభన్‌బాబు, కృష్ణంరాజు, వెన్నిరడై నిర్మల, నాగభూషణం,నిర్మల,రమప్రభ

పల్లవి::

ఇన్నాళ్ళు లేని సిగ్గు..ఇపుడెందుకే
ఇన్నాళ్ళు లేని సిగ్గు..ఇపుడెందుకే
హా..పెళ్ళంటే గుండెల్లో..ఝల్లుమన్నందుకే
పెళ్ళంటే గుండెల్లో..ఝల్లుమన్నందుకే..ఏఏఏ
ఇన్నాళ్ళు లేని సిగ్గు..ఇపుడెందుకే

చరణం::1

ముత్యాల ముక్కు పోగు ముచ్చటగా..ఏమంటుందో తెలుసా
ఉహూ..అది తెలుసా..ఊహూ..అది తెలుసా
ఆ..మూడుముళ్ళు వేసేదాకా..ఏడడుగులు నడిచేదాకా
మూడుముళ్ళు వేసేదాకా..ఏడడుగులు నడిచేదాకా
ముద్దులాడ వద్దంటున్నది..తెలుస..ఆ..ఒహొ
మరి తెలుసా..అహ..మరి తెలుసా..మ్మ్
ఇన్నాళ్ళు లేని సిగ్గు..ఇపుడెందుకే..ఏ
పెళ్ళంటే గుండెల్లో..ఝల్లుమన్నందుకే..ఏఏఏ
ఇన్నాళ్ళు లేని సిగ్గు..ఇపుడెందుకే

చరణం::2

ఆ మేలి ముసుగులోనా..నీ మోమూ ఏమంటుందో తెలుసా
ఉహూ..అది తెలుసా..ఊహూ..అది తెలుసా
ఆ..తొలి రాతిరి పిలిచేదాకా..తొలికౌగిట నిలిచేదాకా  
తొలి రాతిరి పిలిచేదాకా..తొలికౌగిట నిలిచేదాకా  
వలపు దాచుకోవాలనంది తెలుసా..ఒహొ
మరి తెలుసా..అహ..మరి తెలుసా..మ్మ్
ఇన్నాళ్ళు లేని సిగ్గు..ఇపుడెందుకే..ఏ
పెళ్ళంటే గుండెల్లో..ఝల్లుమన్నందుకే..ఏఏఏ
ఇన్నాళ్ళు లేని సిగ్గు..ఇపుడెందుకే..ఏ

చరణం::3

చలాకి మాటలు చాలమ్మా..కిలాడి నవ్వుల చిలకమ్మా 
చలాకి మాటలు చాలమ్మా..కిలాడి నవ్వుల చిలకమ్మా 
రేపో మాపో పెళ్ళైతే..నీ పని పడతా బుల్లెమ్మా
నిన్నే కోరే చినదాన..ఉన్నది నా మది నీ పైన
మురిపెం తీరే ఆ వేళ..ముందున్నదిలే ఓ మావా
హా..ఇన్నాళ్ళు లేని సిగ్గు..ఇపుడెందుకో..ఓ
పెళ్ళంటే గుండెల్లో..ఝల్లుమన్నందుకే..ఏఏఏ
ఇన్నాళ్ళు లేని సిగ్గు..ఇపుడెందుకో..ఓ
హా..హా..హా..హా..హా..


Bangaaru Talli--1971
Music::Saloori Rajeswara Rao
Lyrics::D.C.NarayanaReddi
Singer's::GhanTasala,S.Janaki
Cast::Jaggayya,Jamuna,SobhanBabu,Krishnam Raju,Venniradai Nirmala,Nagabhushanam,Nirmala,Ramaprabha.

:::

innaallu leni siggu ipudenduke
innaallu leni siggu ipudenduke
pellante gundello jhallumannanduke
pellantae gundello jhallumannanduke
innaallu leni siggu ipudenduke

:::1

mutyaala mukku pogu muchchatagaa Emantundo telusaa
Uhoo..adi telusaa.. OhO..adi telusaa
A..moodumullu vesedaakaa..Edadugulu nadichedaakaa
moodumullu vesaedaakaa..Edadugulu nadichedaakaa
muddulaada vaddantunnadi telusaa
OhO..mari telusaa..ahaa.. mari telusaa
innaallu leni siggu ipudenduke
pellante gundello jhallumannanduke
innaallu leni siggu ipudenduke

:::2

A meli musugulonaa nee momoo Emantundo telusaa
Uhoo..adi telusaa..OhO..adi telusaa
A..toli raatiri pilichedaakaa
tolikaugita nilichedaakaa  
toli raatiri pilichedaakaa
tolikaugita nilichedaakaa 
valapu daachukovaalanandi telusaa
OhO..mari telusaa..ahaa..mari telusaa
innaallu leni siggu ipudenduke
pellante gundello jhallumannanduke
innaallu leni siggu ipudenduke

:::3

chalaaki maatalu chaalammaa
kilaadi navvula chilakammaa 
chalaaki maatalu chaalammaa
kilaadi navvula chilakammaa 
repo maapo pellaite nee pani padataa bullemmaa
ninne kore chinadaana
unnadi naa madi nee paina
muripem teere aa vela mundunnadile O maavaa
innaallu leni siggu ipudenduke
pellante gundello jhallumannanduke
innaallu leni siggu ipudenduke

ఆనంద నిలయం--1971సంగీత::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
రచన:: ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల
తారాగణం::కాంతారావు, కృష్ణకుమారి, చలం, రాజనాల, రేలంగి, వాణిశ్రీ,రమణారెడ్డి,
సూర్యకాంతం, హేమలత

పల్లవి::

పది మందిలో..పాట పాడినా..ఆ
అది అంకితమెవరో..ఒకరికే..ఏ
విరితోటలో పూలెన్ని..పూచినా
గుడికి చేరేది..నూటికి ఒకటే..ఏఏఏ
పది మందిలో..పాట పాడినా
అది అంకితమెవరో..ఒకరికే

చరణం::1

గొపాలునికెంతమంది..గోపికలున్నా
గుండెలోన నెలకొన్న..రాధ ఒక్కటే..ఏఏఏ 
గొపాలునికెంతమంది..గోపికలున్నా
గుండెలోన నెలకొన్న..రాధ ఒక్కటే 
ఆకాశ వీధిలో..తారలెన్ని ఉన్నా
అందాల జాబిల్లి..అతను ఒక్కడే 
పది మందిలో..పాట పాడినా
అది అంకితమెవరో..ఒకరికే

చరణం::2

ఏడారిలో ఎన్ని..ఋతువులున్ననూ
వేడుక చేసే..వసంతమొక్కటే..ఏ 
ఏడారిలో ఎన్ని..ఋతువులున్ననూ
వేడుక చేసే..వసంతమొక్కటే 
నా కన్నులందు..ఎన్ని వేల కాంతులున్ననూ 
నా కన్నులందు..ఎన్ని వేల కాంతులున్ననూ
ఆ కలిమి కారణం..నీ ప్రేమ ఒక్కటే..ఏఏఏ

పది మందిలో..పాట పాడినా..ఆ
అది అంకితమెవరో..ఒకరికే
విరితొటలో పూలెన్ని..పూచినా
గుడికి చేరేది నూటికి..ఒకటే..ఏఏఏఏఏ
పది మందిలో..పాట పాడినా..ఆ
అది అంకితమెవరో..ఒకరికే..ఏ


Anamda Nilayam--1971
Music::Pendyala NageswaraRao
Lyrics::Arudra
Singer's::Ghantasala
Cast::Kantarao,Krishnakumari,Chalam,Rajanala,Relangi,Vanesree,Ramanareddi,Suryakantam,Hemalatha.

:::

padi mandilo paata paadinaa..aa
adi ankitamevaro okarike..E
viritotalo poolenni poochinaa
gudiki cheredi nootiki okate..EEE
padi mandilo paata paadinaa
adi ankitamevaro okarike

:::1

gopaalunikentamandi gopikalunnaa
gundelona nelakonna raadha okkate..EEE 
gopaalunikentamandi gopikalunnaa
gundelona nelakonna raadha okkate 
aakaasa veedhilo taaralenni unnaa
andaala jaabilli atanu okkade 
padi mandilo paata paadinaa..aa
adi ankitamevaro okarike..E

:::2

Edaarilo enni rutuvulunnanoo
veduka chese vasantamokkate..E 
Edaarilo enni rutuvulunnanoo
veduka chese vasantamokkate 
naa kannulandu enni vela kaantulunnanoo 
naa kannulandu enni vela kaantulunnanoo
aa kalimi kaaranam nee prema okkate..EEE

padi mamdilo paata paadinaa..aa
adi ankitamevaro okarike..E
viritotalo poolenni poochinaa
gudiki cheredi nootiki okate..EEEEE
padi mamdilo paata paadina..aa
adi ankitamevaro okarike..E

ఆనంద నిలయం--1971
సంగీత::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
రచన::దాశరథి
గానం::S.జానకి,P.B.శ్రీనివాస్
తారాగణం::కాంతారావు, కృష్ణకుమారి, చలం, రాజనాల, రేలంగి, వాణిశ్రీ,రమణారెడ్డి,
సూర్యకాంతం, హేమలత

పల్లవి::

ఈ..ఈ..కన్నె గులాబీ..ఈఈఈ..విరిసినదోయీ..ఈఈ
మకరందమంతా నీదోయి నీదోయి..రావోయీ
ఈ..ఈ..కన్నె గులాబీ..ఈఈఈ..విరిసినదోయీ..ఈఈ
మకరందమంతా నీదోయి నీదోయి..రావోయీ..ఈఈ 

చరణం::1

ముద్దుల రొజా కన్నెకూ..ముళ్ళ జవానులు కాపలా..ఆ 
ముద్దుల రొజా కన్నెకూ..ఆ ముళ్ళ జవానులు కాపలా 
మనసెంతో ఉంటే మార్గం లేదోయీ 
ఈ..ఈ..కన్నె గులాబీ..ఈఈఈ..విరిసినదోయీ..ఈఈ
మకరందమంతా నీదోయి నీదోయి..రావోయీ..ఈఈ

చరణం::2

నెల ప్రాయం అల్లరి చేసే..తొలికొరిక ఈలవేసే 
నిదురించిన భావాలన్నీ..చెలరేగే..ఏ
ఓహొహొహొ హొహొహొ హో ఓహొ
హృదయాలు పెనవేసే ఈ సమయం లోనే..పరిహాసాలోయీ 
ఈ..ఈ..కన్నె గులాబీ..ఈఈఈ..విరిసినదోయీ..ఈఈ
మకరందమంతా నీదోయి నీదోయి..రావోయీ..ఈఈ

చరణం::3

నీ నవ్వుల కవ్వింపులలో..నీ కన్నుల కదలింపులలో
ఉలుకైన మైకం గొలిపే..మధువుందీ 
ఓహొహొహొ హొహొహొ హో ఓహొ
నీ నవ్వుల కవ్వింపులలో..నీ కన్నుల కదలింపులలో
ఉలుకైన మైకం గొలిపే..మధువుందీ..ఈఈఈ 
మనసిచ్చి పుచ్చుకునే..ఈ వెచ్చని తరుణం పోనీయనులే 
ఈ..ఈ..కన్నె గులాబీ..ఈఈఈ..విరిసినదోయీ..ఈఈ  
మకరందమంతా నీదోయి నీదోయి..రావోయీ..ఈఈ

Anamda Nilayam--1971
Music::Pendyala NageswaraRao
Lyrics::Dasarathi.
Singer's::S.Janaki,P.B.Srinivas
Cast::Kantarao,Krishnakumari,Chalam,Rajanala,Relangi,Vanesree,Ramanareddi,Suryakantam,Hemalatha.

Ee..ii..kanne gulaabee..iiiiii..virisinadoyee..iiii
makaramdamanthaa needoyi needoyi..raavoyee
Ee..ii..kanne gulaabee..iiiiii..virisinadoyee..iiii
makaramdamanthaa needoyi needoyi..raavoyee..iiii

:::1

muddula rojaa kannekoo..mulla javaanulu kaapalaa 
muddula rojaa kannekoo..Aa mulla javaanulu kaapalaa 
manasentho unte..maargam ledoyee 
Ee..ii..kanne gulaabee..iiiiii..virisinadoyee..iiii
makaramdamanthaa needoyi needoyi..raavoyee..iiii

:::2

nela praayam allari chese..tholikorika eelavese 
nidurinchina bhaavaalannee..chelarege
Oh Oh OhO hO hO hO hO..OhO
Hrdayaalu penavese ee samayam lone..parihaasaaloyee 
Ee..ii..kanne gulaabee..iiiiii..virisinadoyee..iiii
makaramdamanthaa needoyi needoyi..Raavoyee

:::3

nee navvula kavvimpulalo..nee kannula kadalimpulalo
neekaina maikam golipe madhuvundee
OhO hO hO hO hO hO hO..OhO
nee navvula kavvimpulalo..nee kannula kadalimpulalo
neekaina maikam golipe..madhuvundee
manasichchi puchchukune ee vechchani tarunam..poneeyanule 
Ee..ii..kanne gulaabee..iiiiii..virisinadoyee..iiii
makaramdamanthaa needoyi  needoyi..raavoyee

ఆనంద నిలయం--1971
సంగీత::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల
తారాగణం::కాంతారావు, కృష్ణకుమారి, చలం, రాజనాల, రేలంగి, వాణిశ్రీ,రమణారెడ్డి,
సూర్యకాంతం, హేమలత

పల్లవి::

ఎదురు చూసే నయనాలు..ఏమి చేసెను ఇన్నాళ్ళు
కలువలై విరబూసినవీ..వలపు తేనెలు దాచినవీ 
అహ అహ అహ అహ అహ అహా..ఒహొ ఒహొ ఒహొ ఒహొ ఒహొ ఒహొ 
అహ హ హ హ అహ హా

చరణం::1

చుక్కలు దాచిన నీలాకాశం చిక్కుకుంది..నీ జడలో
అహ అహ ఆ ఆ హ హా ఆ ఆ ఆ ఆహా 
చుక్కలు దాచిన నీలాకాశం..చిక్కుకుంది నీ జడలో 
గాలికి ఒదిగే పూల తీగ కదలాడెను..నీ నడుములో

ఎదురు చూసే నయనాలు..ఏమి చేసెను ఇన్నాళ్ళు
కలువలై విరబూసినవీ..వలపు తేనెలు దాచినవీ 

చరణం::2

నిన్నటి దాకా నీవు నీవే..నేటితో నీవే నేను
ఆహా ఆహా అహా హా ఆ 
నిన్నటి దాకా నీవు నీవే..నేటితో నీవే నేను 
మనసు మనసు కలసిన నేడే..మాయని బంధం కలిపేనూ
మాయని బంధం..కలిపేనూ

ఎదురు చూసే నయనాలు..ఏమి చేసెను ఇన్నాళ్ళు
కలువలై విరబూసినవీ..వలపు తేనెలు దాచినవీ 
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ 

Ananda Nilayam--1971
Music::Pendyala NageswaraRao
Lyrics::D.C.NarayanaReddi
Singer's::Ghantasala,P.Suseela
Cast::Kantarao,Krishnakumari,Chalam,Rajanala,Relangi,Vanesree,Ramanareddi,Suryakantam,Hemalatha.

:::

eduru choosae nayanaalu..Emi chesenu innaallu
kaluvalai viraboosinavee valapu thenelu daachinavee 
aha aha aha aha aha ahaa..Oho oho oho oho oho oho 
aha ha ha ha aha haa

:::1

chukkalu daachina neelaakaasa..chikkukundi nee jadalo
ahaa ahaa haa haa haa haa..
chukkalu daachina neelaakaasam..chikkukundi nee jadalo 
gaaliki odige poola theega kadalaadenu nee nadumulo

eduru choose nayanaalu..Emi chesenu innaallu
kaluvalai viraboosinavee..valapu thenelu daachinavee 

:::2

ninnati daakaa neevu neeve..netitho neeve nenu
ninnati daakaa neevu neeve..netitho neeve nenu 
manasu manasu kalasina nede..maayani bandham kalipenoo
maayani bamdham kalipenoo

eduru choose nayanaalu..Emi chesenu innaallu
kaluvalai viraboosinavee..valapu thenelu daachinavee
mm mm mm mm mm mm mm mm