Monday, November 21, 2016

పెద్దరికం--1992
సంగీతం::రాజ్-కోటి
రచన::వడ్డేపల్లి కృష్ణ
గానం::చిత్ర, కోరస్
Film Directed By::A.M.Ratnam
తారాగణం::P.భానుమతి,N.N.పిళ్ళై,
విజయకుమార్,జగపతిబాబు,సుకన్య,సుధాకర్,అల్లురామలింగయ్య,
నర్రావెంకటేశ్వరరావు,చలపతిరావు,రామిరెడ్డి,చంద్రమోహన్,కవిత.

పల్లవి::

ఓఓఓఓ..ఓఓ..ఓఓఓఓ..ఓఓఓ
ముద్దుల జానకి పెళ్ళికి..మబ్బుల పల్లకి తేవలెనే
ముద్దుల జానకి పెళ్ళికి..మబ్బుల పల్లకి తేవలెనే
ఆశల రెక్కల హంసలు..పల్లకి మోసుకుపోవలెనే
ఆశల రెక్కల హంసలు..పల్లకి మోసుకుపోవలెనే

మురిపాల తేలించ..మునిమాపులో
దివినుండి రేరాజు..దిగివచ్చులే
ఆ ఆ ఆ ఆ..ఆ ఆ ఆ ఆ..ఆ ఆ ఆ ఆ..ఆ

ముద్దుల జానకి పెళ్ళికి మబ్బుల పల్లకి తేవలెనే
ఆశల రెక్కల హంసలు పల్లకి మోసుకుపోవలెనే

తొలకరిలా వలపంతా..కురిసెనులే 
తీయని ఊహలు..చిగురు తొడిగెను

చరణం::1

నింగిని తాకే..పందిరి వేసీ
పచ్చని పల్లెను..పీటగజేసీ
నింగిని తాకే..పందిరి వేసీ
పచ్చని పల్లెను..పీటగజేసి
బంగారు రంగులు..వేయించరారే
మురిపాల పెళ్ళి..జరిపించరారే

వధువు సొగసంత..మెరిసే
వలపు మదిలోన..విరిసే
చిలిపి కోరికలు..కురిసే
పడుచు పరువాలు..బిగిసే
కనివిని ఎరుగని కమ్మని..భావన కధలుగ కనిపించే
ఆ ఆ ఆ ఆ..ఆ ఆ ఆ ఆ..ఆ ఆ ఆ ఆ..ఆ

ముద్దుల జానకి పెళ్ళికి..మబ్బుల పల్లకి తేవలెనే
ఆశల రెక్కల హంసలు..పల్లకి మోసుకుపోవలెనే

చరణం::2

తూరుపు ఎరుపై..మనసులు పాడే
గోదావరిలా..మమతలు పొంగే
తూరుపు ఎరుపై..మనసులు పాడే
గోదావరిలా..మమతలు పొంగే
రాయంచలన్నీ..రాగాలు తీసే
చిలకమ్మలెన్నో..చిత్రాలు చేసే

కదలి రావమ్మ..నేడే
కలలు పండేటి..వేళా
వేచియున్నాడు..వరుడే
సందె సరసాల..తేలా
సరసపు వయసున 
ఒంపుల సొంపుల..సరిగమ వినిపించే
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ  ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ..

Peddarikam--1992
Music::Raaj-Koti
Lyrics::vVaddepalli Krishna
Singer's::K.S.Chitra
Film Directed By::A.M.Ratnam
Cast::P.Bhaanumati,N.N.Pillai,Vijayakumaar,Jagapatibaabu,Sukanya,Sudhaakar,Alluraamalingayya,NarraavenkateswaraRao,ChalapatiRao,Raamireddi,Chandramohan,Kavita.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

OOOO..OO..OOOO..OOO
muddula jaanaki peLLiki..mabbula pallaki tEvalenE
muddula jaanaki peLLiki..mabbula pallaki tEvalenE
aaSala rekkala hamsalu..pallaki mOsukupOvalenE
aaSala rekkala hamsalu..pallaki mOsukupOvalenE

muripaala tElincha..munimaapulO
divinunDi rEraaju..digivachchulE
aa aa aa aa..aa aa aa aa..aa aa aa aa..aa

muddula jaanaki peLLiki mabbula pallaki tEvalenE
aaSala rekkala hamsalu pallaki mOsukupOvalenE

tolakarilaa valapantaa..kurisenulE 
teeyani oohalu..chiguru toDigenu

::::1

ningini taakE..pandiri vEsii
pachchani pallenu..peeTagajEsii
ningini taakE..pandiri vEsii
pachchani pallenu..peeTagajEsi
bangaaru rangulu..vEyincharaarE
muripaala peLLi..jaripincharaarE

vadhuvu sogasanta..merisE
valapu madilOna..virisE
chilipi kOrikalu..kurisE
paDuchu paruvaalu..bigisE
kanivini erugani kammani..bhaavana kadhaluga kanipinchE
aa aa aa aa..aa aa aa aa..aa aa aa aa..aa

muddula jaanaki peLLiki..mabbula pallaki tEvalenE
aaSala rekkala hamsalu..pallaki mOsukupOvalenE

::::2

toorupu erupai..manasulu paaDE
gOdaavarilaa..mamatalu pongE
toorupu erupai..manasulu paaDE
gOdaavarilaa..mamatalu pongE
raayanchalannii..raagaalu teesE
chilakammalennO..chitraalu chEsE

kadali raavamma..nEDE
kalalu panDETi..vELaa
vEchiyunnaaDu..varuDE
sande sarasaala..tElaa
sarasapu vayasuna 
ompula sompula..sarigama vinipinchE
aa aa aa aa aa aa  aa aa aa aa aa aa 
aa aa aa aa aa aa..

Tuesday, August 23, 2016

ప్రణయగీతం--1981

 
సంగీతం::రాజన్‌నాగేద్ర   

రచన::సి,నా,రె.

గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల 

film Director By: P.Sambasiva Rao

తారాగణం::చంద్రమోహన్,సుజాత,గుమ్మడి,నూతన్‌ప్రసాద్,భీమరాజు,చిట్టిబాబు,బేబీ కాంచన,రవికాంత్,ప్రసాత్‌కుమార్,జయవాణి.

 

పల్లవి::


పాసరి పసాని పాసరి పనీస

పసరిస పసరిస రిస రిస రిస రిస రిస రిస రిస.....


రింఝిం రింఝిం రింఝిం రింఝిం పలికెనులే..సరిసరిగమపమ  

నా..ఆ ఆ ఆ..ప్రణయగీతం..లలలలలల 

నాలోని వాణి నీలాలవేణి తానే నేనై పాడగా

నా మేనిలోన మాణిక్యవీణ నేనే తానై మ్రోగగా..లలలా

నేలా నింగీ ఆడగా లలలా పూలే తాళం వేయగా


రింఝిం రింఝిం రింఝిం రింఝిం పలికెనులే సరిసరిగమపమ..నా..ఆ ఆ ఆ.. ప్రణయగీతం


చరణం::1


సరిగమ గమగరి సరిగప గపగరి 

పదనిస నిసనిద పదసరి సరిగమ  

రు రూరురూ..ఆహాహహా..ఆహా..నాననాన్నా.... 


నీ వదనమే కమలమై పూచెనా

భావనలే రేకులై నాకై వేచెనా


నీ హృదయమే భ్రమరమై దాగెనా

కోరికలే రెక్కలై నాపై మూగెనా


అహహా..కాలమే లీలగా ఆడెనా

నీలో ఉన్న నాదాలన్ని నాలో పొంగెనా


పాసరి పసాని దాసరి దనీస పసరిస పసరిస రిసరిసరిస 


రింఝిం రింఝిం రింఝిం రింఝిం పలికెనులే..సరిసరిగమ 

నా..ఆ ఆ ఆ..ప్రణయగీతం..లలలలల

నాలోని వాణి నీలాలవేణి తానే నేనై పాడగా

నా మేనిలోన మాణిక్యవీణ నేనే తానై మ్రోగగాలలల

నేలా నింగీ ఆడగా..లలల..పూలే తాళం వేయగా


రింఝిం రింఝిం రింఝిం రింఝిం పలికెనులే సరిసరిగమప..నా..ఆ ఆ ఆ..ప్రణయగీతం


చరణం::2


నీ పెదవి నే మురళి నై పిలిచెనా

రసధునులే రవుళులై నాలో నిలిచెనా


నీ పదములే హంసలై కదలెనా

లయజతులే హొయలులై నాలో ఒదిగెనా


అహహా..నందనం చేతికే అందెనా

నాలో ఉన్న అందాలన్ని నీలో పండెనా


పాసరి పసాని దాసరి దనీస పసరిస పసరిస రిసరిసరిసరిస


రింఝిం రింఝిం రింఝిం రింఝిం పలికెనులే సరిసరిగమపమ..

నా..ఆ ఆ ఆ..ప్రణయగీతం..లలలలలల

నాలోని వాణి నీలాలవేణి తానే నేనై పాడగా

నా మేనిలోన మాణిక్యవీణ నేనే తానై మ్రోగగా..లలల

నేలా నింగీ ఆడగా..లలల..పూలే తాళం వేయగా


PraNayageetam--1981

Music::Raajan^NaagEdra   

Lyrics::Ci.Na.Re.

Singer's::S.P.baalu,P.Suseela 

film Director By: P.Sambasiva Rao

Cast:chandramOhan,sujaata,gummaDi,nootan^prasaad^,bheemaraaju,chiTTibaabu,baby kaanchana,ravikaanth^,prasaat^kumaar,jayavaaNi.

 

::::::::::::::


paasari pasaani paasari paneesa

pasarisa pasarisa risa risa risa risa risa risa risa.....


rimjhim rimjhim rimjhim rimjhim 

palikenulE..sarisarigamapama  

naa..aa aa aa..praNayageetam..lalalalalala 

naalOni vaaNi neelaalavENi taanE nEnai paaDagaa

naa mEnilOna maaNikyaveeNa nEnE taanai mrOgagaa..lalalaa

nElaa ningee aaDagaa lalalaa poolE taaLam vEyagaa


rimjhim rimjhim rimjhim rimjhim 

palikenulE..sarisarigamapama  

naa..aa aa aa..praNayageetam


::::1


sarigama gamagari sarigapa gapagari 

padanisa nisanida padasari sarigama  

ru rooruroo..aahaahahaa..aahaa..naananaannaa.... 


nee vadanamE kamalamai poochenaa

bhaavanalE rEkulai naakai vEchenaa


nee hRdayamE bhramaramai daagenaa

kOrikalE rekkalai naapai moogenaa


ahahaa..kaalamE leelagaa aaDenaa

neelO unna naadaalanni naalO pongenaa


paasari pasaani daasari daneesa pasarisa pasarisa risarisarisa 


rimjhim rimjhim rimjhim rimjhim 

palikenulE..sarisarigamapama  

naa..aa aa aa..praNayageetam..lalalalala

naalOni vaaNi neelaalavENi taanE nEnai paaDagaa

naa mEnilOna maaNikyaveeNa nEnE taanai mrOgagaa..lalala

nElaa ningee aaDagaa..lalala..poolE taaLam vEyagaa


rimjhim rimjhim rimjhim rimjhim

palikenulE..sarisarigamapama  

naa..aa aa aa..praNayageetam


::::2


nee pedavi nE muraLi nai pilichenaa

rasadhunulE ravuLulai naalO nilichenaa


nee padamulE hamsalai kadalenaa

layajatulE hoyalulai naalO odigenaa


ahahaa..nandanam chEtikE andenaa

naalO unna andaalanni neelO panDenaa


paasari pasaani daasari daneesa pasarisa pasarisa risarisarisarisa


rimjhim rimjhim rimjhim rimjhim 

palikenulE..sarisarigamapama  

naa..aa aa aa..praNayageetam..lalalalalala

naalOni vaaNi neelaalavENi taanE nEnai paaDagaa

naa mEnilOna maaNikyaveeNa nEnE taanai mrOgagaa..lalala

nElaa ningee aaDagaa..lalala..poolE taaLam vEyagaa


Friday, July 15, 2016

అత్తకు యముడు-అమ్మాయికి మొగుడు--1989సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వీటూరిసుందరరామ్మూర్తి
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి
Film Directed By::A.Kodanda raami Reddi
తారాగణం::చిరంజీవి,సుత్తివేలు,కైకాల సత్యనారాయణ,అల్లు రామలింగయ్య,
రావు గోపాలరావు,సుధాకర్,అన్నపూర్ణ,బ్రహ్మానందం,విజయశాంతి,వాణిశ్రీ.

పల్లవి::

దిగు దిగు దిగు భామా..ఆ ప్రేమ లోతెంతో చూద్దామా భామా
లెగు లెగు లెగు వీరా ఓ వీరా..ఒళ్ళంతా నీదేరా రారా
రావే నీ సోకు మాడ ఓ కన్నె భామ..ఆ..చలి ఎంతో చూస్తాలే

దిగు దిగు దిగు భామా..ఆ ప్రేమ లోతెంతో చూద్దామా భామా
లెగు లెగు లెగు వీరా ఓ వీరా..ఒళ్ళంతా నీదేరా రారా
రావే నీ సోకు మాడ ఓ కన్నె భామ..ఆ..చలి ఎంతో చూస్తాలే

చరణం::1

వాటేసి చూశాకే ఓ భామా..తెలిసింది వయసెంతో ఓలమ్మో
ఒళ్లోకి వచ్చాకే ఓ వీరా..తేలింది వలపెంతో ఓరయ్యో
కాటేసుకున్నాకే ఓలమ్మి..కందింది నీ బుగ్గే ఎర్రంగా
సాయంకాలం హాయి..రేయి..తొలిరేయి చెలరేగే వేళ 

దిగు దిగు దిగు భామా..ఆ ప్రేమ లోతెంతో చూద్దామా భామా
లెగు లెగు లెగు వీరా ఓ వీరా..ఒళ్ళంతా నీదేరా రారా
రావే నీ సోకు మాడ ఓ కన్నె భామ..ఆ..చలి ఎంతో చూస్తాలే

చరణం::2

నా పైట పడగల్లో ఓ వీరా..చాపేసి పడుకుంటే తోడుంటా
నా చూపు చురకల్లో ఓ భామా..ఉడుకెత్తిపోతుంటే ఇమ్మంట
కవ్వించుకున్నాకే ఓరయ్యో..కాళింది పొంగింది ఒళ్ళంతా
నాగస్వరమే పాడే ఈడే..శృతి మించి..జత చేరే వేళ

దిగు దిగు దిగు భామా..ఆ ప్రేమ లోతెంతో చూద్దామా భామా
లెగు లెగు లెగు వీరా ఓ వీరా..ఒళ్ళంతా నీదేరా రారా
రావే నీ సోకు మాడ ఓ కన్నె భామ..ఆ..చలి ఎంతో చూస్తాలే 

దిగు దిగు దిగు భామా..ఆ ప్రేమ లోతెంతో చూద్దామా భామా
లెగు లెగు లెగు వీరా ఓ వీరా..ఒళ్ళంతా నీదేరా రారా
రావే నీ సోకు మాడ ఓ కన్నె భామ..ఆ..చలి ఎంతో చూస్తాలే


Attakuyamudu-AmmaayikiMogudu
Music::Chakravarti
Lyrics::Veetoorisundararaammoorti
Singer's::S.P.Baalu,S.Jaanaki
Film Directed By::A.Kodandaraamireddi
Cast::Chiranjeevi,Kaikaala Satyanarayana,Suttivelu,Alluraamalingayya,RaogopalRao,
Bramhanandam,Sudhakar,Vijayasanti,Vanisree,Annapoorna.

::::::::::::::::::::::::::

digu digu digu bhaamaa..aa prEma lOtentO chooddaamaa bhaamaa
legu legu legu veeraa O veeraa..oLLantaa needEraa raaraa
raavE nee sOku maaDa O kanne bhaama..aa..chali entO choostaalE 

digu digu digu bhaamaa..aa prEma lOtentO chooddaamaa bhaamaa
legu legu legu veeraa O veeraa..oLLantaa needEraa raaraa
raavE nee sOku maaDa O kanne bhaama..aa..chali entO choostaalE 

::::1

vaaTEsi chooSaakE O bhaamaa..telisindi vayasentO OlammO
oLlOki vachchaakE O veeraa..tElindi valapentO OrayyO
kaaTEsukunnaakE Olammi..kandindi nee buggE errangaa
saayankaalam haayi..rEyi..tolirEyi chelarEgE vELa 

digu digu digu bhaamaa..aa prEma lOtentO chooddaamaa bhaamaa
legu legu legu veeraa O veeraa..oLLantaa needEraa raaraa
raavE nee sOku maaDa O kanne bhaama..aa..chali entO choostaalE 

::::2

naa paiTa paDagallO O veeraa..chaapEsi paDukunTE tODunTaa
naa choopu churakallO O bhaamaa..uDukettipOtunTE immanTa
kavvinchukunnaakE OrayyO..kaaLindi pongindi oLLantaa
naagaswaramE paaDE EDE..SRti minchi..jata chErE vELa

digu digu digu bhaamaa..aa prEma lOtentO chooddaamaa bhaamaa
legu legu legu veeraa O veeraa..oLLantaa needEraa raaraa
raavE nee sOku maaDa O kanne bhaama..aa..chali entO choostaalE 

digu digu digu bhaamaa..aa prEma lOtentO chooddaamaa bhaamaa
legu legu legu veeraa O veeraa..oLLantaa needEraa raaraa
raavE nee sOku maaDa O kanne bhaama..aa..chali entO choostaalE 

Thursday, July 07, 2016

కుమారరాజ--1978సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::వీటూరిసుందరరామ్మూర్తి
గానం::S.P.బాలు
Film Directed By::P.Saambasiva Rao 
తారాగణం::కృష్ణ,సత్యనారాయణ,నాగభూషణం,రాజబాబు,మోహన్‌బాబు,గిరిబాబు,అల్లురామలింగయ్య,జగ్గారావు,భీమరాజు,జయప్రద,లత,జయంతి,పుష్పకుమారి,సరోజ,మణిమాల.

పల్లవి::

సీతాకోక చిలుకలు..స్వాతివాన చినుకులు
తడిమున కొడ్డితళుకులు..పడు చందాల పలుకులు

సీతాకోక చిలుకలు..స్వాతివాన చినుకులు
తడిమున కొడ్డితళుకులు..పడు చందాల పలుకులు

ఈ జీవితం వసంతం..యవ్వనం ప్రేమగీతం
ఈ జీవితం వసంతం..యవ్వనం ప్రేమగీతం

ఆరు ఋతువులు..పూల ఋతువులే
అన్ని పెదవుల..ప్రేమ మధువులే
అనుభవించరా..పదే పదే పదే పదే పదే పదే..ఏఏఏ
ఈ జీవితం వసంతం..యవ్వనం ప్రేమగీతం

చరణం::1

లలల లాల లలలాల..లలలలాలా లాలా
లైఫ్ అనేది..ఒక ఛాన్స్ రా 
లైఫుకు లైఫ్ రొమాన్స్ రా 
లైఫ్ అనేది..ఒక ఛాన్స్ రా 
లైఫుకు లైఫ్ రొమాన్స్ రా
స్వీటీలందరి బ్యూటీ..చూసే డ్యూటీ నీదిరా
అది పడుచోళ్ళ..నీతిరా

సీతాకోక చిలుకలు..ఓహో..స్వాతివాన చినుకులు..అహా
తడిమున కొడ్డితళుకులు..ఏహే..పడు చందాల పలుకులు

చరణం::2

లలల లాల లలలాల..లలలలాలా లాలా
రామచిలుకనే తెచ్చుకో..ప్రేమపలుకులే నేర్చుకో
వెచ్చగ మచ్చిక చేసుకో..అచ్చిక బుచ్చిక లాడుకో
రామచిలుకనే తెచ్చుకో..ప్రేమపలుకులే నేర్చుకో
వెచ్చగ మచ్చిక చేసుకో..అచ్చిక బుచ్చిక లాడుకో
నీపులకరింతలే పూవులై..ఆ పువ్వులే పడుచు నవ్వులై
నీపులకరింతలే పూవులై..ఆ పువ్వులే పడుచు నవ్వులై
ఆ నవ్వులే పూలబాటలై..సాగిపో..బాటసారీ..ఈఈఈ
చెప్పుకోవోయ్..నీవు సారీ..ఈఈ 

సీతాకోక చిలుకలు..ఓహో..స్వాతివాన చినుకులు..అహా
తడిమున కొడ్డితళుకులు..ఏహే..పడుచందాల పలుకులు

ఈ జీవితం వసంతం..యవ్వనం ప్రేమగీతం
యవ్వనం ప్రేమగీతం..యవ్వనం ప్రేమగీతం

KumaaraRaaja--1978 
Music::K.V.Mahaadevan
Lyrics::Veetoorisundararaammoorti
Singer's::S.P.Baalu
Film Directed By::P.Saambasiva 
Cast::Krishna,Satyanaaraayana,Naagabhuushanam,Raajabaabu,Mohan^baabu,Giribaabu,Alluraamalingayya,Jaggaaraavu,Bhiimaraaju,Jayaprada,Lata,Jayanti,Pushpakumaari,Saroja,Manimaala.

:::::::::::::::::::::::::::

seetaakOka chilukalu..swaativaana chinukulu
taDimuna koDDitaLukulu..paDu chandaala palukulu

seetaakOka chilukalu..swaativaana chinukulu
taDimuna koDDitaLukulu..paDu chandaala palukulu

ii jeevitam vasantam..yavvanam prEmageetam
ii jeevitam vasantam..yavvanam prEmageetam

Aru Rtuvulu..poola RtuvulE
anni pedavula..prEma madhuvulE
anubhavincharaa..padE padE padE padE padE padE..EEE
ii jeevitam vasantam..yavvanam prEmageetam

::::1

lalala laala lalalaala..lalalalaalaa laalaa
laif anEdi..oka Chaans raa 
laifuku laif romaans raa 
laif anEdi..oka Chaans raa 
laifuku laif romaans raa
sweeTeelandari byuuTii..choosE DyuuTii neediraa
adi paDuchOLLa..neetiraa

seetaakOka chilukalu..OhO..swaativaana chinukulu..ahaa
taDimuna koDDitaLukulu..EhE..paDu chandaala palukulu

::::2

lalala laala lalalaala..lalalalaalaa laalaa
raamachilukanE techchukO..prEmapalukulE nErchukO
vechchaga machchika chEsukO..achchika buchchika laaDukO
raamachilukanE techchukO..prEmapalukulE nErchukO
vechchaga machchika chEsukO..achchika buchchika laaDukO
neepulakarintalE poovulai..aa puvvulE paDuchu navvulai
neepulakarintalE poovulai..aa puvvulE paDuchu navvulai
aa navvulE poolabaaTalai..saagipO..baaTasaarii..iiiiii
cheppukOvOy..neevu saarii..iiii 

seetaakOka chilukalu..OhO..swaativaana chinukulu..ahaa
taDimuna koDDitaLukulu..EhE..paDuchandaala palukulu

ii jeevitam vasantam..yavvanam prEmageetam
yavvanam prEmageetam..yavvanam prEmageetam 

Saturday, July 02, 2016

టైగర్--1979
సంగీతం::చెళ్ళపిళ్ళి సత్యం 
రచన::వీటూరిసుందరరామ్మూర్తి
గానం::P.సుశీల
Film Directed By::Nandamoori Ramesh 
తారాగణం::N.T.R,రజనికాంత్,గుమ్మడి,సత్యనారాయణ,ప్రభాకర్‌రెడ్డి,అల్లురామలింగయ్య,సారథి,సాక్షిరంగారావు,అంజలిదేవి,అన్నపూర్ణ,జయమాలిని,విజయలక్ష్మీ,రాధ,సాలుజ,శుభాషిణి.

పల్లవి::

ఏ తల్లి కన్నదిరో..నీటుగాడా 
ఏ పిల్లకున్నదిరో..నీతో జోడా
నీ నీడవుంటే..ఏఏఏ..హా..మేడకడతా
నువు తోడు ఉంటే..ఏఏఏ..హా..జోడుగుంటా  

ఏ తల్లి కన్నదిరో..నీటుగాడా 
ఏ పిల్లకున్నదిరో..నీతో జోడా
నీ నీడవుంటే..ఏఏఏ..మేడకడతా
నువు తోడు ఉంటే..ఏఏఏ..జోడుగుంటా 

అహా..అహహా..ఒహోహో..అహువా..అహువా
వహవహ అహవహవహా..ఆ 

చరణం::1

ఒంటిగుంటే ఒంటిగుంట..కొడుతుందయ్యో
అంటుకుంటె కొంపలంటుకుంటాయ్..రయ్యో..హ్హా 
ఒంటిగుంటే ఒంటిగుంట..కొడుతుందయ్యో
అంటుకుంటె కొంపలంటుకుంటాయ్..రయ్యో  
నా యీడు చూసా..నీతోడు చూసా
నా యీడు చూసా..ఆ..నీతోడు చూసా..అహా
మల్లెపూల మంచమేసి..ఎన్నెలంతా పక్కేశా
ఏలా..ఏలా..ఏలకుంటే..నీకూ నాకూ ఇంతేరోయ్..ఓలబ్బో

ఏ తల్లి కన్నదిరో..నీటుగాడా 
ఏ పిల్లకున్నదిరో..నీతో జోడా
నీ నీడవుంటే..ఏఏఏ..హా హా హా..మేడకడతా
నువు తోడు ఉంటే..ఏఏఏఏఏఏ..జోడుగుంటా  

అహా..అహహా..ఒహోహో..అహువా..అహువా
వహవహ అహవహవహా..ఆ

చరణం::2

నీ ఫోజు చూస్తే..మోజు నాలో పెరుగుతున్నాది 
నువ్వు సైగచేస్తే..సన్నజాజి తెల్లబోయిందీ
నీ ఫోజు చూస్తే..మోజు నాలో పెరుగుతున్నాది 
నువ్వు సైగచేస్తే..సన్నజాజి తెల్లబోయిందీ  
రాతిరంత చూసా..నా దారి చూశా 
రాతిరంత చూసా..ఆ..నా దారి చూశా..ఆహోయ్ 
అందమంతా పందిరేసి..అందకుండ వచ్చేసా 
ఏలా..ఏలా..ఏలకుంటే..నీకూ నాకూ ఇంతేరోయ్

ఏ తల్లి కన్నదిరో..నీటుగాడా 
ఏ పిల్లకున్నదిరో..నీతో జోడా
నీ నీడవుంటే..ఏఏఏ..హా..మేడకడతా
నువు తోడు ఉంటే..ఏఏఏ..జోడుగుంటా..ఆ 

అహా..అహహా..ఒహోహో..అహువా..అహువా
వహవహ అహవహవహా..ఆ

Taigar--1979
Music::T.Challapilli Satyam 
Lyrics::Veetoorisundararaammoorti
Singer's::P.Suseela
Film Directed By::Nandamoori Ramesh
Cast::N.T.R.Rajanikaanth,Gummadi,PrabhaakarReddi,SatyanaaraayaNa,Alluraamalingayya,Saarathi,SaakshiRangaaRao,Raadha,Saluja,Anjalidevi,Jayamaalini,Annapoorna,Subhaashini.

:::::::::::::::::::::::::::

E talli kannadirO..neeTugaaDaa 
E pillakunnadirO..neetO jODaa
nee neeDavunTE..EEE..haa..mEDakaDataa
nuvu tODu unTE..EEE..haa..jODugunTaa  

E talli kannadirO..neeTugaaDaa 
E pillakunnadirO..neetO jODaa
nee neeDavunTE..EEE..mEDakaDataa
nuvu tODu unTE..EEE..jODugunTaa 

ahaa..ahahaa..ohOhO..ahuvaa..ahuvaa
vahavaha ahavahavahaa..aa 

::::1

onTigunTE onTigunTa..koDutundayyO
anTukunTe kompalanTukunTaay..rayyO..hhaa 
onTigunTE onTigunTa..koDutundayyO
anTukunTe kompalanTukunTaay..rayyO  
naa yiiDu chuusaa..neetODu choosaa
naa yiiDu chuusaa..aa..neetODu choosaa..ahaa
mallepoola manchamEsi..ennelantaa pakkESaa
Elaa..Elaa..ElakunTE..neekuu naakuu intErOy..OlabbO

E talli kannadirO..neeTugaaDaa 
E pillakunnadirO..neetO jODaa
nee neeDavunTE..EEE..haa haa haa..mEDakaDataa
nuvu tODu unTE..EEEEEE..jODugunTaa  

ahaa..ahahaa..ohOhO..ahuvaa..ahuvaa
vahavaha ahavahavahaa..aa

::::2

nee phOju choostE..mOju naalO perugutunnaadi 
nuvvu saigachEstE..sannajaaji tellabOyindii
nee phOju choostE..mOju naalO perugutunnaadi 
nuvvu saigachEstE..sannajaaji tellabOyindii  
raatiranta choosaa..naa daari chooSaa 
raatiranta choosaa..aa..naa daari chooSaa..aahOy 
andamantaa pandirEsi..andakunDa vachchEsaa 
Elaa..Elaa..ElakunTE..neekuu naakuu intErOy

E talli kannadirO..neeTugaaDaa 
E pillakunnadirO..neetO jODaa
nee neeDavunTE..EEE..haa..mEDakaDataa
nuvu tODu unTE..EEE..jODugunTaa..aa 

ahaa..ahahaa..ohOhO..ahuvaa..ahuvaa
vahavaha ahavahavahaa..aa

Friday, July 01, 2016

టైగర్--1979
సంగీతం::చెళ్ళపిళ్ళి సత్యం 
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::S.P.బాలు
Film Directed By::Nandamoori Ramesh 
తారాగణం::N.T.R,రజనికాంత్,గుమ్మడి,సత్యనారాయణ,ప్రభాకర్‌రెడ్డి,అల్లురామలింగయ్య,సారథి,సాక్షిరంగారావు,అంజలిదేవి,అన్నపూర్ణ,జయమాలిని,విజయలక్ష్మీ,రాధ,సాలుజ,శుభాషిణి.

పల్లవి::

చేసుకొన్న వాళ్ళకు చేసుకొన్నంత మహాదేవా..కాదంటావా?
కొవ్వుముదిరినోళ్ళకు కొమ్ములిరగ్గొడతాను..గురుదేవా ఔనంటావా?
అరె బచ్చా అరె కచ్చా అరె లుచ్చా అరె తుచ్చా

చరణం::1

తేలును చంపాలంటే..చెప్పే చాలు
పామును చంపాలంటే..కర్రే చాలు
తేలును చంపాలంటే..చెప్పే చాలు
పామును చంపాలంటే..కర్రే చాలు 
నిలువెల్ల విషమున్న..మీలాంటి నీచులను
మనుషుల్లా కనిపించే..మీలాంటి బూచులను
కొట్టాలంటే చాలు..చిట్టి చిటకెనవేలు
అరె బచ్చా అరె కచ్చా అరె లుచ్చా అరె తుచ్చా

చేసుకొన్న వాళ్ళకు చేసుకొన్నంత మహాదేవా..కాదంటావా?
కొవ్వుముదిరినోళ్ళకు కొమ్ములిరగ్గొడతాను..గురుదేవా ఔనంటావా?

చరణం::2

అసలైన పెళ్ళికొడుకు..వచ్చాడురా
అడుగులకు మడుగులొత్తి..సేవ చేయరా
అసలైన పెళ్ళికొడుకు..వచ్చాడురా
అడుగులకు మడుగులొత్తి..సేవ చేయరా 
ఊదరా బాకాలు..కొట్టరా బాజాలు
పట్టరా హారతులు..వెయ్యరా తలంబ్రాలు
జరిగింది కల్యాణం..ముందుంది వైభోగం 
చేసుకొన్న వాళ్ళకు చేసుకొన్నంత మహాదేవా..కాదంటావా..మ్మ్

Taigar--1979
Music::T.Challapilli Satyam 
Lyrics::D.C.NarayanaReddi
Singer's::S.P.Baalu
Film Directed By::Nandamoori Ramesh
Cast::N.T.R.Rajanikaanth,Gummadi,PrabhaakarReddi,SatyanaaraayaNa,Alluraamalingayya,Saarathi,SaakshiRangaaRao,Raadha,Saluja,Anjalidevi,Jayamaalini,Annapoorna,Subhaashini.

:::::::::::::::::::::::::::

chEsukonna vaaLLaku chEsukonnanta mahaadEvaa..kaadanTaavaa?
kovvumudirinOLLaku kommuliraggoDataanu..gurudEvaa ounanTaavaa?
are bachchaa are kachchaa are luchchaa are tuchchaa

::::1

tElunu champaalanTE..cheppE chaalu
paamunu champaalanTE..karrE chaalu
tElunu champaalanTE..cheppE chaalu
paamunu champaalanTE..karrE chaalu 
niluvella vishamunna..meelaanTi neechulanu
manushullaa kanipinchE..meelaanTi boochulanu
koTTaalanTE chaalu..chiTTi chiTakenavElu
are bachchaa are kachchaa are luchchaa are tuchchaa

chEsukonna vaaLLaku chEsukonnanta mahaadEvaa..kaadanTaavaa?
kovvumudirinOLLaku kommuliraggoDataanu..gurudEvaa ounanTaavaa?

::::2

asalaina peLLikoDuku..vachchaaDuraa
aDugulaku maDugulotti..sEva chEyaraa
asalaina peLLikoDuku..vachchaaDuraa
aDugulaku maDugulotti..sEva chEyaraa 
Udaraa baakaalu..koTTaraa baajaalu
paTTaraa haaratulu..veyyaraa talambraalu
jarigindi kalyaaNam..mundundi vaibhOgam 
chEsukonna vaaLLaku chEsukonnanta mahaadEvaa..kaadanTaavaa..mm

Monday, June 27, 2016

బంగారు గాజులు--1968
సంగీతం::T.చలపతిరావు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి 
గానం::ఘంటసాల గారు,L.R.ఈశ్వరీ,బృందం  
Film Directed By::C.S.Rao
తారాగణం::అక్కినేని నాగేశ్వరరావు,భారతి,విజయనిర్మల,కాంతరావు,పద్మనాభం,
గీతాంజలి,రేలంగి,నాగభూషణం,గుమ్మడి,సూర్యకాంతం.

పల్లవి::

ఏగలేక ఉన్నానురా మావా
ఎప్పుడేలుకుంటావు రా మావా
ఎప్పుడేలుకొన్నావురా

ఏమి తొందరొచ్చిందొసే పిల్లా
ఏమి ముంచుకొచ్చిందోనే పిల్లా
ఏమి ముంచుకొచ్చిందోనే

చరణం::1

బొట్లా..బొట్లా..చీరగట్టి
బొండుమల్లెలు..కొప్పునబెట్టి
కంది చేలో..పందిరేసి
పందిరెక్కి..నిక్కి చూసి
ఒళ్ళంతా..కళ్ళుచేసి
కళ్ళన్నీ..కాయగాసి
విసిగి విసిగి వేగిపోతిరా..మామా
చీమ చిటుకుమంటే..ఉలిక్కి పడితిరా

ఏగలేక ఉన్నానురా మావా
ఎప్పుడేలుకుంటావు రా మావా
ఎప్పుడేలుకొన్నావురా

చరణం::2

పొందూరూ పంచెగట్టి..మందారా నూనె రాసి
అద్దంలో నీడచూసి..నీడలోనే నిన్నుచూసి
లేత లేత బుగ్గలకొస..బుగ్గలమీద సిగ్గులకోసం 
వురికి వురికి చేరవస్తినే..పిల్లా
ముద్దుల ముద్దుల మూటలు..తెస్తినే

ఏగలేక ఉన్నానురా మావా
ఎప్పుడేలుకుంటావు రా మావా
ఎప్పుడేలుకొన్నావురా

చరణం::3

పైరగాలి జోరులోన..పైటకొంగు జారిపోయే
నీవులేక నిలువలేను..తాపమింక సైపలేను

మూడు ముళ్ళు వేసేదాక..ఆగవే నా రామచిలకా
కాముని పున్నమి ముందు..వున్నదే పిల్లా
కమ్మని కౌగిలి విందు..వున్నదే

ఏగలేక ఉన్నానురా మావా
ఎప్పుడేలుకుంటావు రా మావా
ఎప్పుడేలుకొన్నావురా
   
Bangaru Gajulu--1968
Music::T.ChalapatiRao
Lyrics::Veetoorisundararaammoorti
Singer's::Ghantasaala,L.R.Iswarii,Brundam
Film Directed By::Relangi Narasimha Rao
Cast::ANR, Bharathi ,Vijayanirmala,Kantarao,Nagabhushanam,Gummadi,Relangi,
Padmanabham,Geetanjali,Suryakantham.

:::::::::::::::::::::::::

EgalEka unnaanuraa maavaa
eppuDElukunTaavu raa maavaa
eppuDElukonnaavuraa

Emi tondarochchindosE pillaa
Emi munchukochchindOnE pillaa
Emi munchukochchindOnE

::::1

boTlaa..boTlaa..chiiragaTTi
bonDumallelu..koppunabeTTi
kandi chElO..pandirEsi
pandirekki..nikki choosi
oLLantaa..kaLLuchEsi
kaLLannii..kaayagaasi
visigi visigi vEgipOtiraa..maamaa
chiima chiTukumanTE..ulikki paDitiraa

EgalEka unnaanuraa maavaa
eppuDElukunTaavu raa maavaa
eppuDElukonnaavuraa

::::2

pondooruu panchegaTTi..mandaaraa noone raasi
addamlO neeDachoosi..neeDalOnE ninnuchoosi
lEta lEta buggalakosa..buggalameeda siggulakOsam 
vuriki vuriki chEravastinE..pillaa
muddula muddula mooTalu..testinE

EgalEka unnaanuraa maavaa
eppuDElukunTaavu raa maavaa
eppuDElukonnaavuraa

::::3

pairagaali jOrulOna..paiTakongu jaaripOyE
neevulEka niluvalEnu..taapaminka saipalEnu

mooDu muLLu vEsEdaaka..AgavE naa raamachilakaa
kaamuni punnami mundu..vunnadE pillaa
kammani kougili vindu..vunnadE

EgalEka unnaanuraa maavaa
eppuDElukunTaavu raa maavaa
eppuDElukonnaavuraa

Sunday, June 26, 2016

సుందరి-సుబ్బారావు--1984
సంగీతం::చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం 
రచన::వీటూరిసుందరరామ్మూర్తి
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి 
Film Directed By::Relangi Narasimha Rao
తారాగణం::చంద్రమోహన్,విజయశాంతి,నూతన్‌ప్రసాద్,రమాప్రభ,రాజ్యలక్ష్మీ,  

పల్లవి::

ఆఆఆఆ ఆఆఆఆ ఆఆఆఆఆఆఆఆ  
పాడనా వేణువునై..ఈ..నీవు నా ప్రాణమై
పాడనా వేణువునై..ఈ..నీవు నా ప్రాణమై
నా జీవన..బృందావనిలో..ఓఓఓ
ప్రియదర్శన..రసమాధురిలో..ఓఓఓఓఓఓఓఓ 

పాడనా వేణువునై..ఈ..నీవు నా ప్రాణమై

చరణం::1

ఆఆఆఆ ఆఆఆఆ ఆఆఆఆ
చెలీ..సఖీ..ప్రియే..చారుశీలే..అనీ..ఈఈఈ
తలచి తనువు మరచి..కలలు కన్నానులే..ఏఏఏ
ఆఆఆఆ..ఆఆఆఆ 
కాముడిలా సుమ..బాణాలు వేసి..ఆ
కదిలిన నీ చలి..కోణాలు చూసి..ఆ
ఆమనిలో సుమ..గంధాలు పూసి
కవితలుగా నవ..వేదాలు రాసి
మోవికి తగిలి..ముద్దుల మురళి
కౌగిళ్ళలో ప్రియ..కళ్యాణిలో
సంగీతమే..ఏఏఏ..పాడిందిలే..ఏ

పాడనా వేణువునై..ఈ..నీవు నా ప్రాణమై

చరణం::2

ఆఆఆఆ హా ఆఆఆఆ హాఆఆఅహాఆ  
కలం..గళం..స్వరం..నాకు నీవేననీ
మధుర ప్రణయ కవిత..పాడుకున్నానులే..ఏఏఏఏ
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ
నీలో అలిగే..అందాల రూపం..ఆ
నాలో వెలిగే..శృంగార దీపం..ఆ
నీలో కరిగే..ఆ ఇంద్ర చాపం..ఆ
నాలో జరిగే..అమృతాభిషేకం
సన్నని కులుకే వెన్నెల చినుకై
రమ్మందిలే..మనసిమ్మందిలే
నీ రాగమే..పాడిందిలే..ఏఏఏఏ

పాడనా వేణువునై..ఈ..నీవు నా ప్రాణమై
నా జీవన బృందావనిలో..ఓఓఓ
ప్రియదర్శన రస మాధురిలో..ఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓ

పాడనా వేణువునై..ఈ..నీవు నా ప్రాణమై

Sundari-SubbaRao--1984
Music::Challapalli Satyam
Lyrics::Veetoorisundararaammoorti
Singer's::S.P.Baalu,S.Jaanaki
Film Directed By::Relangi Narasimha Rao
Cast::Chandramohan,Vijayasaanti,NootanPrasaad,Ramaaprabha,Rajyalakshmii.

:::::::::::::::::::::::::

aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  
paaDanaa vENuvunai..ii..neevu naa praaNamai
paaDanaa vENuvunai..ii..neevu naa praaNamai
naa jeevana..bRndaavanilO..OOO
priyadarSana..rasamaadhurilO..OOOOOOOO 

paaDanaa vENuvunai..ii..neevu naa praaNamai

::::1

aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa
chelii..sakhii..priyE..chaaruSeelE..anii..iiiiii
talachi tanuvu marachi..kalalu kannaanulE..EEE
aaaaaaaaaaa..aaaaaaaaaaaa 
kaamuDilaa suma..baaNaalu vEsi..aa
kadilina nii chali..kONaalu choosi..aa
aamanilO suma..gandhaalu poosi
kavitalugaa nava..vEdaalu raasi
mOviki tagili..muddula muraLi
kougiLLalO priya..kaLyaaNilO
sangeetamE..EEE..paaDindilE..E

paaDanaa vENuvunai..ii..neevu naa praaNamai

::::2

aaaaaaaaaaa haa aaaaaaaaaaaa haaaaaaaaaahaaaaaa  
kalam..gaLam..swaram..naaku neevEnanii
madhura praNaya kavita..paaDukunnaanulE..EEEE
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
neelO aligE..andaala roopam..aa
naalO veligE..SRngaara deepam..aa
neelO karigE..aa indra chaapam..aa
naalO jarigE..amRtaabhishEkam
sannani kulukE vennela chinukai
rammandilE..manasimmandilE
nee raagamE..paaDindilE..EEEE

paaDanaa vENuvunai..ii..neevu naa praaNamai
naa jeevana bRndaavanilO..OOO
priyadarSana rasa maadhurilO..OOOOOOOOOOO

paaDanaa vENuvunai..ii..neevu naa praaNamai

Monday, June 20, 2016

పూల పల్లకి--1982
సంగీతం::ఇళయరాజా
రచన::K.రాజేశ్వరరావు
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి
Film Directed By::K.Hemambharadhara Rao 
తారాగణం::ప్రతాప్‌పోతన్,భానుచందర్,శ్రీధర్,నూతనప్రసాద్,ముచ్చెర్ల అరుణ.

పల్లవి::

భావనలొకటై సాగిపోయే వేళలో
మానసములు ఒకటై ఆలపించే పాటలలో
చెలిమే పెరిగి నిలుచును ప్రేమగా

భావనలొకటై..సాగిపోయే వేళలో..ఓఓఓ

చరణం::1

ఆ ఆ ఆ ఆహా..తరతర..తర్తతరతర
లలలలలలాలలలాలలలా..లాలలలలల్లలలలా.లలలా
లలలా..లా..లా..ఆ ఆ ఆ

నా పెన్నిది..నీవేలే
నా ఊహల్లో..రేగిన కోరికవే
తీయని..స్వప్నానివే
ఈ గుండెల్లో..దాగిన కామనవే
నా ఒడిలో నీ తనువే..ఊగిన చాలునులే
చెలి చూపుల వెన్నెల్లలో..సిరి కౌగిలి ఊయలలో
బ్రతుకే..ఒక పండుగలే
ప్రణయుం ఒక స్వర్గములే..అప్పుడే..ఏఏఏఏఏ

భావనలొకటై..సాగిపోయే వేళలో
స్వేచ్చ విలసిల్లే..ప్రేమ రాగాల బాటలలో
విరిసే తలపే..నిలుచును హాయిగ
భావనలొకటై..సాగిపోయే వేళలో..ఓఓఓ

చరణం::2

జతకలవని..శ్రుతి ముదరని
బ్రతుకున విలాశాల...కులాశాల తరిద్దాం
మధువొలకని...కసిపెరగని
కలతల ప్రపంచాన..విషాదాన్ని మరుద్దాం
నిషాలోని స్వర్గాని..చూపిస్తా..ఆ..తరిస్తా
ఖుషిలోని అంచులను..దాటేస్తా మొలుస్తా
రపప్ప రపప్ప..రపపరప్పా..ఆఆ 
రపప్ప రపప్ప..రపపరప్పా..ఆఆ 

భావనలొకటై..సాగిపోయే వేళలో
ప్రేమమయ హృదిలో..మ్రూగు రాగాల మేళనలో
విరిసే వలపే..నిలుచును నిత్యమై
భావనలొకటై..సాగిపోయే వేళలో

Poola Pallaki--1982
Music::Ilayaraaja
Lyrics::K.Raajeswara Rao
Singer's::S.P.Baalu,S.Janaki
Film Directed By::K.Hemambharadhara Rao 
Cast::Prataap^Potan,Bhaanuchandar,Sreedhar,NootanaPrasaad,Muchcherla Aruna.

:::::::::::::::::::::::::::

bhaavanalokaTai saagipOyE vELalO
maanasamulu okaTai aalapinchE paaTalalO
chelimE perigi niluchunu prEmagaa

bhaavanalokaTai..saagipOyEvELalO..OOO

::::1

aa aa aa aaahaa..taratara..tartataratara
lalalalalalaalalalaalalalaa..laalalalalallalalalaa.lalalaa
lalalaa..laa..laa..aa aa aa

naa pennidi..neevElE
naa uuhallO..rEgina kOrikavE
teeyani..swapnaanivE
ii gunDellO..daagina kaamanavE
naa oDilO nee tanuvE..uugina chaalunulE
cheli choopula vennellalO..siri kougili uuyalalO
bratukE..oka panDugalE
praNayum oka swargamulE..appuDE..EEEEE

bhaavanalokaTai..saagipOyE vELalO
swEchcha vilasillE..prEma raagaala baaTalalO
virisE talapE..niluchunu haayiga
bhaavanalokaTai..saagipOyE vELalO..OOO

::::2

jatakalavani..Sruti mudarani
bratukuna vilaaSaala...kulaaSaala tariddaam
madhuvolakani...kasiperagani
kalatala prapanchaana..vishaadaanni maruddaam
nishaalOni swargaani..choopistaa..aa..taristaa
khushilOni anchulanu..daaTEstaa molustaa

rapappa rapappa..rapaparappaa..aaaaaa 
rapappa rapappa..rapaparappaa..aaaaaa 

bhaavanalokaTai..saagipOyE vELalO
prEmamaya hRdilO..mroogu raagaala mELanalO
virisE valapE..niluchunu nityamai
bhaavanalokaTai..saagipOyE vELalO

Friday, June 17, 2016

మండే గుండెలు--1979
సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
Film Directed By::K.Bapayya
తారాగణం::కృష్ణ,(ఘట్టమనేని శివరామ కృష్ణ),శోభన్‌బాబు,K.సత్యనారాయణ,
చంద్రమోహన్,గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు,అల్లురామలింగయ్య,M.ప్రభాకర్ రెడ్డి,నూతన్‌ప్రసాద్,అంజలీదేవి,జయసుధ,జయప్రద,మాధవి. 

పల్లవి::

వీడే ధీర వీర సూర..భీమసేనుడు 
వీడే ధీర వీర సూర..భీమసేనుడు
వీడి దెబ్బకెవరైనా..దిమ్మ తిరిగిపోతాడు
భలే రోసగాడు..మహా మోసగాడు 
సూదల్లే వచ్చాడు..దబ్బనమైతేలాడు
వీడే ధీర వీర సూర..భీమసేనుడు

చరణం::1

ఒక్క మాటతో..రేపావు పౌరుషాన్ని
ఒక్క చూపుతో..కదిపావు హృదయాన్ని
ఒక్క మాటతో..రేపావు పౌరుషాన్ని
ఒక్క చూపుతో..కదిపావు హృదయాన్ని

అది ఆగనంటోందా..ఇది పోరు పెడుతోందా
అది ఆగనంటోందా..ఇది పోరు పెడుతోందా
రెంటికీ వెయ్యనా..కౌగిలింత కళ్ళాన్ని

వీడే ధీర వీర సూర..భీమసేనుడు
వీడి దెబ్బకెవరైనా..దిమ్మ తిరిగిపోతాడు
వీడే ధీర వీర సూర..భీమసేనుడు..అహా

చరణం::2

ఎగరేసుకుపోతాను..బంతిలాగా
ముద్దు చేసుకుంటాను..ముద్దబంతి లాగా
ఎగరేసుకుపోతాను..బంతిలాగా
ముద్దు చేసుకుంటాను..ముద్దబంతి లాగా

చూసుకుంటాలే..నిన్ను పైటలాగా
చూసుకుంటాలే..నిన్ను పైటలాగా
దాచుకుంటాలే..తాళిబొట్టులాగా
అహా..వీడే ధీర వీర సూర భీమసేనుడు

చరణం::3

నువ్వు..ఊ..అంటే ఊపుతా లోకాన్ని 
నువ్వు..సై..అంటే దింపుతా స్వర్గాన్ని
నువ్వు..ఊ..అంటే ఊపుతా లోకాన్ని 
నువ్వు..సై..అంటే దింపుతా స్వర్గాన్ని


నీ లోకం నాతోనే..నా స్వర్గం నీలోనే
నీ లోకం నాతోనే..నా స్వర్గం నీలోనే
రెండు కలిసి ఉన్నది..రెండు జతల కళ్ళలోనే

అహ..హ.. హా..హా
వీడే ధీర వీర సూర..భీమసేనుడు
వీడి దెబ్బకెవరైనా..దిమ్మ తిరిగిపోతాడు
భలే రోసగాడు..మహా మోసగాడు
సూదల్లే వచ్చాడు..దబ్బనమైతేలాడు
వీడే ధీర వీర సూర..భీమసేనుడు
వీడే ధీర వీర సూర..భీమసేనుడు

Mande Gundelu--1979
Music::K.V.Mahadevan
Lyrics::Acharya-Atreya
Singer's::S.P.Baalu,P.Suseela
Film Directed By::K.Baapayya 
Cast::Krishna,Sobhanbabu,K.Satyanarayana,Chandramohan,Gummadi,M.Prabhakar Reddi,Nootanprasaad,Alluraamalingayya,Jayasudha,Jayaprada,Maadhavi,Anjalidevi.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

veeDE dheera veera soora..bheemasEnuDu 
veeDE dheera veera soora..bheemasEnuDu
veeDi debbakevarainaa..dimma tirigipOtaaDu
bhalE rOsagaaDu..mahaa mOsagaaDu 
soodallE vachchaaDu..dabbanamaitElaaDu
veeDE dheera veera soora..bheemasEnuDu

::::1

okka maaTatO..rEpaavu paurushaanni
okka chooputO..kadipaavu hRdayaanni
okka maaTatO..rEpaavu paurushaanni
okka chooputO..kadipaavu hRdayaanni

adi aagananTOndaa..idi pOru peDutOndaa
adi aagananTOndaa..idi pOru peDutOndaa
renTikee veyyanaa..kougilinta kaLLaanni

veeDE dheera veera soora..bheemasEnuDu
veeDi debbakevarainaa..dimma tirigipOtaaDu
veeDE dheera veera soora..bheemasEnuDu..ahaa

::::2

egarEsukupOtaanu..bantilaagaa
muddu chEsukunTaanu..muddabanti laagaa
egarEsukupOtaanu..bantilaagaa
muddu chEsukunTaanu..muddabanti laagaa

choosukunTaalE..ninnu paiTalaagaa
choosukunTaalE..ninnu paiTalaagaa
daachukunTaalE..taaLiboTTulaagaa
ahaa..veeDE dheera veera soora bheemasEnuDu

::::3

nuvvu..uu..anTE uuputaa lOkaanni 
nuvvu..sai..anTE dimputaa swargaanni
nuvvu..uu..anTE uuputaa lOkaanni 
nuvvu..sai..anTE dimputaa swargaanni


nee lOkam naatOnE..naa swargam neelOnE
nee lOkam naatOnE..naa swargam neelOnE
renDu kalisi unnadi..renDu jatala kaLLalOnE

aha..ha.. haa..haa
veeDE dheera veera soora..bheemasEnuDu
veeDi debbakevarainaa..dimma tirigipOtaaDu
bhalE rOsagaaDu..mahaa mOsagaaDu
soodallE vachchaaDu..dabbanamaitElaaDu
veeDE dheera veera soora..bheemasEnuDu
veeDE dheera veera soora..bheemasEnuDu

Tuesday, June 14, 2016

జననీ జన్మభూమి--1984
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::వేటూరిసుందరరామ్మూర్తి 
గానం::S.P.బాలు,S.P.శైలజ
Film Directed By::K.Viswanaath
తారాగణం::బాలకృష్ణ,శారద,సుమలత,రాజ్యలక్ష్మీ,శుభలేఖ సుధాకర్,గుమ్మడి.

పల్లవి::

మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్ 
పలుకుతేనేల..తల్లి పవళించవమ్మా 
పలుకుతేనేల..తల్లి పవళించవమ్మా
కలికితనమున..విధుల అలసితివిగాన
కలికితనమున..విధుల అలసితివిగాన
లాలి..శుభలాలీ..లా..ఆ..లి శుభలా..ఆ..లి

చరణం::1

చిన్ననాటి నీ లాలి..నన్ను నిదరపుచ్చగా 
ఈనాటి నీ లాలి..మేలుకొలుపు కాగా..ఆ..ఆ..ఆ
చిన్న నాటి నీ లాలి..నన్ను నిదరపుచ్చగా
ఈనాటి నీ లాలి..మేలుకొలుపు కాగా..ఆ
అమ్మగా దీవించి..కమ్మగా నిదరపో..ఓ..ఓ
అమ్మగా దీవించి..కమ్మగా నిదరపో..ఓ..ఓ
నీవు నేర్పిన లాలే..నీకు నేను పాడగా..లా

లాలీ..శుభలా..ఆ..లీ..ఈ
లా..ఆ..ఆ..ఆ లీ..మ్మ్..హూ..మ్మ్..మ్మ్  

Jananii-Janmabhoomi--1984 
Music::K.V.Mahadevan
Lyrics::VeetooriSundaraRaamMoorti 
Singer's::S.P.Baalu,S.P.Sailaja
Film Directed By::K.Viswanaath
Cast::Balakrishna,Saarada,Sumalata,Raajyalakshmi,Subhaleka Sudhaakar,Gummadi.

::::::::::::::::::::::

mm..mm..mm..mm..mm..mm 
palukutEnEla..talli pavaLinchavammaa 
palukutEnEla..talli pavaLinchavammaa
kalikitanamuna..vidhula alasitivigaana
kalikitanamuna..vidhula alasitivigaana
laali..Subhalaalii..laa..aa..li Subhalaa..aa..li

::::1

chinnanaaTi nii laali..nannu nidarapuchchagaa 
iinaaTi nii laali..mElukolupu kaagaa..aa..aa..aa
chinnanaaTi nii laali..nannu nidarapuchchagaa 
iinaaTi nii laali..mElukolupu kaagaa..aa
ammagaa deevinchi..kammagaa nidarapO..O..O
ammagaa deevinchi..kammagaa nidarapO..O..O
neevu nErpina laalE..neeku nEnu paaDagaa..laa

laalii..Subhalaa..aa..lii..ii
laa..aa..aa..aa lii..mm..huu..mm..mm

జననీ జన్మభూమి--1984
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::వేటూరిసుందరరామ్మూర్తి 
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
Film Directed By::K.Viswanaath
తారాగణం::బాలకృష్ణ,శారద,సుమలత,రాజ్యలక్ష్మీ,శుభలేఖ సుధాకర్,గుమ్మడి.

పల్లవి::

ఆ.. ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
తూలే తూలే తూలేనమ్మ..తూనీగ నడుము
గు..గు..గూ..గు..గు..గూ
తేలే తేలే తేలేనమ్మ..తేనీగ కళ్ళూ
గు..గు..గూ..గు..గు..గూ

తూలే తూలే తూలేనమ్మ..తూనీగ నడుము
గు..గు..గూ..గు..గు..గూ
తేలే తేలే తేలేనమ్మ..తేనీగ కళ్ళూ
గు..గు..గూ..గు..గు

చరణం::1

నడిచి నడిచి రావయ్య..నందీవాహనా 
అలసిసొలసి పోకయ్య..అందెల బసవన్న
నడిచి నడిచి రావయ్య..నందీవాహనా 
అలసిసొలసి పోకయ్య..అందెల బసవన్న

నడయాడే ఆ గంగ..బిడియాన పిలవంగ
నడయాడే ఆ గంగ..బిడియాన పిలవంగ

వారనాసి నదులు..నీ కాళ్ళు కడగంగ
నందీవాహనా..హా..హా..గౌరీమోహనా
నందీవాహనా..గౌరీమోహనా

తూలే తూలే తూలేనమ్మ..తూనీగ నడుము 
గు..గు..గూ..గు..గు..గూ
తేలే తేలే తేలేనమ్మ..తేనీగ కళ్ళూ
గు..గు..గూ..గు..గు..గూ

చరణం::2

పొడిచే వంక కొమ్ముల్లో..వంక జాబిల్లి 
వంక పెట్టి తలకెక్కే..నెలవంకే తుళ్లి
పొడిచే వంక కొమ్ముల్లో..వంక జాబిల్లి 
వంక పెట్టి తలకెక్కే..నెలవంకే తుళ్లి

అది చూసి ఆ గంగ..శివమెత్తి ఆడంగా
అది చూసి ఆ గంగ..శివమెత్తి ఆడంగా

కాశీ విశాలాక్షి కండ్లే..కలువాలవ్వంగా 

నందీవాహనా..హా..హా..గౌరీమోహనా
నందీవాహనా..గౌరీమోహనా

తూలే తూలే తూలేనమ్మ..తూనీగ నడుము
గు..గు..గూ..గు..గు..గూ
తేలే తేలే తేలేనమ్మ..తేనీగ కళ్ళూ
గు..గు..గూ..గు..గు..గూ 
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

Jananii-Janmabhoomi--1984 
Music::K.V.Mahadevan
Lyrics::VeetooriSundaraRaamMoorti 
Singer's::S.P.Baalu,P.Suseela
Film Directed By::K.Viswanaath
Cast::Balakrishna,Saarada,Sumalata,Raajyalakshmi,Subhaleka Sudhaakar,Gummadi,Dubbing Janaki,P.J.Sarma

::::::::::::::::::::::

aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa
toolE toolE toolEnamma..tooneega naDumu
gu..gu..guu..gu..gu..guu
tElE tElE tElEnamma..tEneega kaLLuu
gu..gu..guu..gu..gu..guu

toolE toolE toolEnamma..tooneega naDumu
gu..gu..guu..gu..gu..guu
tElE tElE tElEnamma..tEneega kaLLuu
gu..gu..guu..gu..gu

::::1

naDichi naDichi raavayya..nandeevaahanaa 
alasisolasi pOkayya..andela basavanna
naDichi naDichi raavayya..nandeevaahanaa 
alasisolasi pOkayya..andela basavanna

naDayaaDE aa ganga..biDiyaana pilavanga
naDayaaDE aa ganga..biDiyaana pilavanga

vaaranaasi nadulu..nii kaaLLu kaDaganga
nandeevaahanaa..haa..haa..goureemOhanaa
nandeevaahanaa..goureemOhanaa

toolE toolE toolEnamma..tooneega naDumu 
gu..gu..guu..gu..gu..guu
tElE tElE tElEnamma..tEneega kaLLuu
gu..gu..guu..gu..gu..guu

::::2

poDichE vanka kommullO..vanka jaabilli 
vanka peTTi talakekkE..nelavankE tuLli
poDichE vanka kommullO..vanka jaabilli 
vanka peTTi talakekkE..nelavankE tuLli

adi choosi aa ganga..Sivametti aaDangaa
adi choosi aa ganga..Sivametti aaDangaa

kaaSii viSaalaakshi kanDlE..kaluvaalavvangaa  

nandeevaahanaa..haa..haa..goureemOhanaa
nandeevaahanaa..goureemOhanaa

toolE toolE toolEnamma..tooneega naDumu
gu..gu..guu..gu..gu..guu
tElE tElE tElEnamma..tEneega kaLLuu
gu..gu..guu..gu..gu..guu 
aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa

నారి నారి నడుమ మురారి--1990 
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
Film Directed By::A.Kodandaraami Reddi
తారాగణం::బాలకృష్ణ,నిరోష,శోభన,శారద,కైకాల సత్యనారాయణ,అల్లురామలింగయ్య,రమాప్రభ,తణికిళ్ళ భరణి,అంజలిదేవి.

పల్లవి::

మనసులోని మర్మమును..తెలుసుకో..ఓ
నా మనసులోని మర్మమును..తెలుసుకో..ఓ
మాన రక్షకా మరకతాంగ..మాన రక్షకా మరకతాంగ

నా మనసులోని..మర్మమును తెలుసుకో..ఓ
నా మనసులోని మర్మమును తెలుసుకో..ఓ
మదన కీలగ మరిగిపోక..మదన కీలగ మరిగిపోక
నా మనసులోని..మర్మమును తెలుసుకో

చరణం::1

ఇనకులాబ్ధ..నీవేకాని వేరెవరు లేరు 
దిక్కెవరు లేరు..ఆనంద హృదయా 
మనసులోని మర్మమును..తెలుసుకో..ఓఓఓ

అనువుగాని ఏకాంతాన..ఏకాంతకైనా
ఆ కాంక్ష తగున..రాకేందు వదనా
మనసులోని మర్మమును..తెలుసుకో..ఓఓఓ

చరణం::2

మునుపు ప్రేమగల..దొరవై
సదా తనువునేలినది..గొప్ప కాదయా..ఆఆ
మదిని ప్రేమ కథ..మొదలై
ఇలా అదుపుదాటినది ఆదుకోవయా..ఆఆఅ
కనికరమ్ముతో ఈ వేళ..ఈఈఈ..కనికరమ్ముతో ఈ వేళ 
నా కరముబట్టు..ఆ..త్యాగరాజ వినుతా

మనసులోని మర్మమును..తెలుసుకో..ఓఓఓఓ
నా మనసులోని మర్మమును..తెలుసుకో..ఓఓఓఓఓ

చరణం::3

మరుల వెల్లువల..వడినై 
ఇలా దరులు దాటితిని..నిన్ను చేరగా..ఆఆఆ 

మసక వెన్నెలలు..ఎదురై 
ఇలా తెగువ కూడదని..మందలించవా..ఆఆఆ 
కలత ఎందుకిక ఈ వేళా..ఆ..కలవరమ్ముతో ఈ వేళ
నా కరము వణికే..ఆ..అ..ఆగాడాల వనితా

మనసులోని మర్మమును..తెలుసుకో..ఓ
నా మనసులోని మర్మమును..తెలుసుకో..ఓ
మదన కీలగ మరిగిపోక..మాన రక్షకా మరకతాంగ
నా మనసులోని మర్మమును..తెలుసుకో..ఓఓఓఓఓఓ

Naari Naari Naduma Muraari--1990
Music::K.V.Mahaadevan
Lyrics::Achaarya-Atreya
Singer's::S.P.Baalu,P.Suseela
Film Directed By::A.Kodandaraami Reddi
Cast::BalaKrishna,Nirosha,Sobhana,Sarada,Kaikala Satyanarayana,AlluRamaLingaiah,Rama
Prabha,Tanikella Bharani,Anjali Devi

::::::::::::::::::::::::::::::

manasulOni marmamunu..telusukO..O
naa manasulOni marmamunu..telusukO..O
maana rakshakaa marakataanga..maana rakshakaa marakataanga

naa manasulOni..marmamunu telusukO..O
naa manasulOni marmamunu telusukO..O
madana keelaga marigipOka..madana keelaga marigipOka
naa manasulOni..marmamunu telusukO

::::1

inakulaabdha..neevEkaani vErevaru lEru 
dikkevaru lEru..aananda hRdayaa 
manasulOni marmamunu..telusukO..OOO

anuvugaani aekaaMtaana..aekaaMtakainaa
aa kaaMksha taguna..raakaeMdu vadanaa
manasulOni marmamunu..telusukO..OOO

::::2

munupu prEmagala..doravai
sadaa tanuvunElinadi..goppa kaadayaa..aaaaa
madini prEma katha..modalai
ilaa adupudaaTinadi aadukOvayaa..aaaaaaa
kanikarammutO ii vELa..iiiiii..kanikarammutO ii vELa 
naa karamubaTTu..aa..tyaagaraaja vinutaa

manasulOni marmamunu..telusukO..OOOO
naa manasulOni marmamunu..telusukO..OOOOO

::::3

marula velluvala..vaDinai 
ilaa darulu daaTitini..ninnu chEragaa..aaaaaaaa 

masaka vennelalu..edurai 
ilaa teguva kooDadani..mandalinchavaa..aaaaaaaaa 
kalata endukika ii vELaa..aa..kalavarammutO ii vELa
naa karamu vaNikE..aa..a..aagaaDaala vanitaa

manasulOni marmamunu..telusukO..O
naa manasulOni marmamunu..telusukO..O
madana keelaga marigipOka..maana rakshakaa marakataanga
naa manasulOni marmamunu..telusukO..OOOOOO

Monday, June 13, 2016

జననీ జన్మభూమి--1984
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::వేటూరిసుందరరామ్మూర్తి 
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
Film Directed By::K.Viswanaath
తారాగణం::బాలకృష్ణ,శారద,సుమలత,రాజ్యలక్ష్మీ,శుభలేఖ సుధాకర్,గుమ్మడి.

పల్లవి::

ఘల్లు ఘల్లున కాళ్ళ..గజ్జెలందెలు మ్రోయ
కలహంసల నడకల కలికీ..ఈఈఈ..ఎక్కడికే..ఏఏఏఏ

జటలోన గంగను..ధరియించి ఉన్నట్టి
జగమూ..లేలే సాంబ శివునీ..ఈఈఈ..సన్నిధికే..ఏఏఏఏఏ 

కలికీ..ఈఈఈ..ఎక్కడికే..ఏఏఏఏఏ
శివునీ..ఈఈఈ..సన్నిధికే..ఏఏఏఏఏ

చరణం::1

కంటి చూపు చెలుములంట..కాలు పెడితే కలుములంట 
చీరపెడితేనేమో సిగ్గులంట..హ్హా  
చీర కడితే చాలునంట..సిరులంటా మా యింట
చిగురాకు పాదాల కలికీ..ఈఈఈ..ఎక్కడికే..ఏఏఏఏ

ఆ..యింట..నూరేళ్ళ పేరంట మాడంగా..శ్రీశైలవాస
నీ చరణా..ఆఆఆ..సన్నిధికే..ఏఏఏఏఏ
కలికీ..ఈఈఈ..ఎక్కడికే..ఏఏఏ 
సాంబ శివునీ..ఈఈఈ..సన్నిధికే..ఏఏఏఏఏ

చరణం::2

వీనుల నీ పదములంట..నేను నీ శ్రీపదములంట
బ్రతుకు నిండా నీ పసుపు కుంకుమేనంట..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్
నీవి కాటుక కన్నులంట..తేలిపొయే కలల వెంట
శ్రీశైలావాసా నీ శరణా..ఆఆఆ..సన్నిధికే..ఏఏఏఏ

శృంగారా మంధార మకరంద మానంద..భ్రమరాంభిక దేవి
పాదా..ఆఆఆ..సన్నిధికే..ఏఏఏఏఏ
ఘల్లు ఘల్లున కాళ్ళ..గజ్జెలందెలు మ్రోయ
కలహంసల నడకల కలకీ..మ్మ్..హు హూ ఊ ఊ

నీ చరణా..ఆఆఆ..సన్నిధికే..ఏఏఏఏఏ
కలికీ..ఈఈఈ..ఎక్కడికే..ఏఏఏఏఏ
నీ చరణ..ఆఆఆ..సన్నిధికే..ఏఏఏ

Jananii-Janmabhoomi--1984 
Music::K.V.Mahadevan
Lyrics::VeetooriSundaraRaamMoorti 
Singer's::S.P.Baalu,P.Suseela
Film Directed By::K.Viswanaath
Cast::Balakrishna,Saarada,Sumalata,Raajyalakshmi,Subhaleka Sudhaakar,Gummadi.

::::::::::::::::::::::

ghallu ghalluna kaaLLa..gajjelandelu mrOya
kalahamsala naDakala kalikii..iiiiii..ekkaDikE..EEEEE

jaTalOna ganganu..dhariyinchi unnaTTi
jagamuu..lElE saamba Sivunii..iiiiii..sannidhikE..EEEEE

kalikii..iiiiii..ekkaDikE..EEEEE
Sivunii..iiiiii..sannidhikE..EEEEE

::::1

kanTi choopu chelumulanTa..kaalu peDitE kalumulanTa 
cheerapeDitEnEmO siggulanTa..hhaa  
cheera kaDitE chaalunanTa..sirulanTaa maa yinTa
chiguraaku paadaala kalikii..iiiiii..ekkaDikE..EEEEE

aa..yinTa..noorELLa pEranTa maaDangaa..SreeSailavaasa
nii charaNaa..aaaaaa..sannidhikE..EEEEE
kalikii..iiiiii..ekkaDikE..EEE
saamba Sivunii..iiiiii..sannidhikE..EEEEE

::::2

veenula nii padamulanTa..nEnu nii SreepadamulanTa
bratuku ninDaa nii pasupu kunkumEnanTa..mm..mm..mm
neevi kaaTuka kannulanTa..tElipoyE kalala venTa
SreeSailaavaasaa nii SaraNaa..aaaaaa..sannidhikE..EEEEE

SRungaaraa mandhaara makaranda maananda..bhramaraambhika dEvi
paadaa..aaaaaa..sannidhikE..EEEEE
ghallu ghalluna kaaLLa..gajjelandelu mrOya
kalahamsala naDakala kalakii..mm..hu huu uu uu

nii charaNaa..aaaaaa..sannidhikE..EEEEE
kalikii..iiiiii..ekkaDikE..EEEEE
nii charaNa..aaaaaa..sannidhikE..EEE

Friday, June 10, 2016

ఏజెంట్ గోపి--1978
సంగీతం::చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P.బాలు
Film Directed By::K.S.R.Daas
తారాగణం::కృష్ణ,జయప్రద,పద్మనాభం,ప్రభాకర్ రెడ్డి,జయమాలిని,హలం.

పల్లవి::

Agent..116..Enjoy..116 
ఓ పిల్ల కాచుకో..మన దెబ్బ చూసుకో
చిక్కని పిట్టను..కొట్టేదాక పట్టే వదలనే..ఏఏఏఏ
Agent..116..Enjoy..116 

ఓ పిల్ల కాచుకో..మన దెబ్బ చూసుకో
చిక్కని పిట్టను..కొట్టేదాక పట్టే వదలనే..ఏఏఏఏ
Agent..116..Enjoy..116 

చరణం::1

లా..లలలా..లలలాలలలా
కన్నేస్తేనే ఐసైపోతివే..నే చేయేస్తే ఇంకేమైపోదువే
కన్నేస్తేనే ఐసైపోతివే..నే చేయేస్తే ఇంకేమైపోదువే
సిగ్గూబిడియం చెరిపేస్తానే..అందంచందం దోచేస్తానే
దోచేస్తానే.. దోచేస్తానే..దోచేస్తానే 

ఓ పిల్ల కాచుకో..మన దెబ్బ చూసుకో
చిక్కని పిట్టను..కొట్టేదాక పట్టే వదలనే  
Agent..116..Enjoy..116 

చరణం::2 

పిటపిటలాడే..పొంకం ఊపితే
నే గుటకలు వేస్తూ..కూర్చోలేనులే..ఏ..హేహేహే
పిటపిటలాడే..పొంకం ఊపితే
నే గుటకలు వేస్తూ..కూర్చోలేనులే
టక్కరిచుక్క..టెక్కులు చాలే
ఒంపులు తిప్పి..ఒళ్ళోవాలే
ఒళ్ళోవాలే..ఒళ్ళోవాలే..ఒళ్ళోవాలే

ఓ పిల్ల కాచుకో..మన దెబ్బ చూసుకో
చిక్కని పిట్టను..కొట్టేదాక పట్టే వదలనే 
Agent..116..Enjoy..116 

Agent Gopi --1978
Music::Chellapilla Satyam
Lyrics::Arudra
Singer's::S.P.Baalu
Film Directed By::K.S.R.Daas
Cast::Krishna,Jayaprada,Padmanaabham,Prabhaakar Reddi,Jayamaalini,Halan.

:::::::::::::::::::::::

Agent..116..Enjoy..116 
O pilla kaachukO..mana debba choosukO
chikkani piTTanu..koTTEdaaka paTTE vadalanE..EEEE 
Agent..116..Enjoy..116 

O pilla kaachukO..mana debba choosukO
chikkani piTTanu..koTTEdaaka paTTE vadalanE..EEEE 
Agent..116..Enjoy..116 


::::1

laa..lalalaa..lalalaalalalaa
kannEstEnE aisaipOtivE..nE chEyEstE inkEmaipOduvE
kanEstEnE aisaipOtivE..nE chEyEstE inkEmaipOduvE
sigguubiDiyam cheripEstaanE..andamchandam dOchEstaanE
dOchEstaanE..dOchEstaanE..dOchEstaanE 

O pilla kaachukO..mana debba choosukO
chikkani piTTanu..koTTEdaaka paTTE vadalanE..EEEE 
Agent..116..Enjoy..116 

::::2 

piTapiTalaaDE..ponkam UpitE
nE guTakalu vEstuu..koorchOlEnulE..E..hEhEhE

piTapiTalaaDE..ponkam UpitE
nE guTakalu vEstuu..koorchOlEnulE..E..hEhEhE

Takkarichukka..Tekkulu chaalE
ompulu tippi..oLLOvaalE
oLLOvaalE..oLLOvaalE..oLLOvaalE

O pilla kaachukO..mana debba choosukO
chikkani piTTanu..koTTEdaaka paTTE vadalanE..EEEE 
Agent..116..Enjoy..116 

Wednesday, June 08, 2016

ప్రాణమిత్రులు--1967
సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ 
గానం::P.సుశీల,ఘంటసాల గారు  
Film Directed By::P.Pullayya 
తారాగణం::అక్కినేని,జగ్గయ్య,గుమ్మడి,సావిత్రి,కాంచన,శాంతాకుమారీల్లురామలింగయ్య,శివరామకృష్ణయ్య.

పల్లవి::

పార్వతి::--

మనసూ మమతా..మనిషికి యిచ్చి
మనిషికి మనిషినే..శత్రువు చేసే

మనసూ మమతా..మనిషికి యిచ్చి
మనిషికి మనిషినే..శత్రువు చేసే

రాగం కన్నా..త్యాగం గొప్పని
చల్లని నిప్పును..రగిలించి రగిలించి
నాటకమాడుట..నీ లీల 
నలిగినపించుట...మా పాలా 
ఈ పాపం ఫలికం..ఎవ్వరిదీ  
ఓ భగవాన్ నీదీ...నీదీ..ఈఈఈ 

బాబు::--
ఈ పాపం ఫలితం..ఎవ్వరిదీ 
ఓ భగవాన్ నీదీ...నీదీ

ఈ పాపం ఫలితం..ఎవ్వరిదీ 
ఓ భగవాన్ నీదీ...నీదీ
పరిహాసానికి..ఏదో అన్నది 
ప్రళయంగా..ఇటు ముగిసినదీ
పరిహాసానికి..ఏదో అన్నది 
ప్రళయంగా..ఇటు ముగిసినదీ
ప్రణయ జీవులను..విడదీసి..ఈ 
బ్రతుకులు బద్దలు..చేసినదీ..ఈ 

ఈ పాపం ఫలితం..ఎవ్వరిదీ 
ఓ భగవాన్ నీదీ...నీదీ

చిన్న::--
నాకున్నది ఒకటే..హృదయం 
అది చేసినదొకటే..స్నేహం

నాకున్నది ఒకటే..హృదయం 
అది చేసినదొకటే..స్నేహం

నే నెరిగినదొకటే..ధర్మం 
అది చూపిన దొకటే..మార్గం
ఏ కన్నులు..కన్నీరైనా  
ఏ కలలే కరిగి..పోయినా

ఈ పాపం ఫలితం..ఎవ్వరిదీ 
ఓ భగవాన్ నీదీ...నీదీ..ఈ

Praana Mitrulu-1967
Music::K.V.Mahadevan
Lyrics::Acharya-Atreya
Singer's::P.Suseela,Ghantasaala Gaaru 
Film Directed By::P.Pullayya
Cast::Akkineni,Jaggayya,Saavitri,Kanchana,Santakumari,Gummadi,Alluraamalingayya,Sivaraamakrishnayya.

::::::::::::::::::::::::::::

Paarvati::--

manasuu mamataa..manishiki yichchi
manishiki manishinE..Satruvu chEsE

manasuu mamataa..manishiki yichchi
manishiki manishinE..Satruvu chEsE

raagam kannaa..tyaagam goppani
challani nippunu..ragilinchi ragilinchi
naaTakamaaDuTa..nee leela 
naliginapinchuTa...maa paalaa 
ii paapam phalikam..evvaridii  
O bhagavaan needii...needii..iiiiii 

baabu::--
ii paapam phalikam..evvaridii  
O bhagavaan needii...needii..ii  

ii paapam phalikam..evvaridii  
O bhagavaan needii...needii..ii  

parihaasaaniki..EdO annadi 
praLayangaa..iTu mugisinadii
parihaasaaniki..EdO annadi 
praLayangaa..iTu mugisinadii
praNaya jeevulanu..viDadeesi..ii 
bratukulu baddalu..chEsinadii..ii 

ii paapam phalikam..evvaridii  
O bhagavaan needii...needii..iiiiii 

chinna::--
naakunnadi okaTE..hRudayam 
adi chEsinadokaTE..snEham

naakunnadi okaTE..hRudayam 
adi chEsinadokaTE..snEham

nE neriginadokaTE..dharmam
adi choopina dokaTE..maargam
E kannulu..kanneerainaa  
E kalalE karigi..pOyinaa

ii paapam phalikam..evvaridii  
O bhagavaan needii...needii..iiiiii  

Saturday, June 04, 2016

నాయకుడు--1987సంగీతం::ఇళయరాజా 
రచన::రాజశ్రీ,వెన్నెలకంటి 
గానం::S.P.బాలు,S.P.శైలజ 
Film Directed By::Maniratnam 
తారాగణం::కమల్‌హాసన్,శరణ్య,రవిబాబు,ప్రదీప్‌శక్తి,తిన్నుఆనంద్.  

పల్లవి:: 

హొయ్యా హొయ్ హొయ్..హొయ్యా హొయ్య 
హొయ్యా హొయ్ హొయ్..హొయ్యా హొయ్య 
చలాకి చిన్నది వుంది..మజాలకు రమ్మంటుంది 
చలాకి చిన్నది వుంది..మజాలకు రమ్మంటుంది 
ఒకే ఒకటి..ఇమ్మంటుంది 
హొయ్యా హొయ్..అది ఏందది..హొయ్ 
మసకేళ చూడు..నీకుంది తోడు 
రాచిలక అందం..రాతిరికే సొంతం 

చలాకి చిన్నది వుంది..మజాలకు రమ్మంటుంది 
ఒకే ఒకటి..ఇమ్మంటుంది
హొయ్యా హొయ్..అది ఏందది..హొయ్ 

చరణం::1

చూపులలోన చుక్కలు చూడాలి..తజుం తజుం తజుం 
నీ చేతలలోన దిక్కులు అదరాలి..తజుం తజుం తజుం 
అరె..చూపులలోన చుక్కలు చూడాలి..తజుం తజుం తజుం 
నీ చేతలలోన దిక్కులు అదరాలి..తజుం తజుం తజుం 

మోజులమాటున కసికసిగా..ముద్దుల దొంతరివ్వాలి 
వెచ్చని వన్నెల చాటున నే..ముచ్చటలాడుకోవాలి 
నువ్వు ఆడాలి..నే పాడాలి..పడవూగాలి..హొయ్ 

చలాకి చిన్నది వుంది..మజాలకు రమ్మంటుంది 
ఒకే ఒకటి..ఇమ్మంటుంది
హొయ్యా హొయ్..అది ఏందది..హొయ్ 
హొయ్యా హొయ్..అది ఏందది..హొయ్ 

చరణం::2 

కోకా రైకా గుసగుసలాడేనే..తజుం తజుం తజుం 
నా అల్లరి కోరిక ఎన్నెల కాసేనే..తజుం తజుం తజుం 
కోకా రైకా గుసగుసలాడేనే..తజుం తజుం తజుం 
నా అల్లరి కోరిక ఎన్నెల కాసేనే..తజుం తజుం తజుం 

నీలో ఒదిగి నిలువెల్లా..అల్లుకుపోతా సిలకమ్మ 
గూటికి చేరే గువ్వల్లే..ఒడిలో వాలవె చిట్టెమ్మ 
నువ్వు ఆడాలి..నే పాడాలి..పడవూగాలి..హొయ్ 

చలాకి చిన్నది వుంది..మజాలకు రమ్మంటుంది 
చలాకి చిన్నది వుంది...మజాలకు రమ్మంటుంది 
ఒకే ఒకటి..ఇమ్మంటుంది
హొయ్యా హొయ్..అది ఏందది..హొయ్
మసకేళ చూడు..నీకుంది తోడు 
రాచిలక అందం..రాతిరికే సొంతం 

చలాకి చిన్నది వుంది..మజాలకు రమ్మంటుంది 
ఒకే ఒకటి..ఇమ్మంటుంది
హొయ్యా హొయ్..అది ఏందది..హొయ్

హొయ్యా హొయ్..అది ఏందది హొయ్
హొయ్యా హొయ్..అది ఏందది హొయ్
హొయ్యా హొయ్..అది ఏందది హొయ్
హొయ్యా హొయ్..అది ఏందది హొయ్

Naayakudu--1987 
Music::Ilayaraajaa 
Lyrics::Raajasree,VennelakanTi 
Singer's::S.P.Baalu,S.P.Sailaja 
Film Directed By::Maniratnam 
Cast::Kamalhaasan,Saranya,Ravibaabu,Rradeep Sakti,Tinnuaanand.  

:::::::::::::::::: 

hoyyaa hoy hoy..hoyyaa hoyya 
hoyyaa hoy hoy..hoyyaa hoyya 
chalaaki chinnadi vundi..majaalaku rammanTundi 
chalaaki chinnadi vundi..majaalaku rammanTundi 
okE okaTi..immanTundi 
hoyyaa hoy..adi Endadi..hoy 
masakELa chooDu..neekundi tODu 
raachilaka andam..raatirikE sontam 

chalaaki chinnadi vundi..majaalaku rammanTundi 
okE okaTi..immanTundi
hoyyaa hoy..adi Endadi..hoy 

::::1

choopulalOna chukkalu chooDaali..tajum tajum tajum 
nee chEtalalOna dikkulu adaraali..tajum tajum tajum 
are..choopulalOna chukkalu chooDaali..tajum tajum tajum  
nee chEtalalOna dikkulu adaraali..tajum tajum tajum  

mOjulamaaTuna kasikasigaa..muddula dontarivvaali 
vechchani vannela chaaTuna nE..muchchaTalaaDukOvaali 
nuvvu aaDaali..nE paaDaali..paDavoogaali..hoy 

chalaaki chinnadi vundi..majaalaku rammanTundi 
okE okaTi..immanTundi
hoyyaa hoy..adi Endadi..hoy 
hoyyaa hoy..adi Endadi..hoy 

::::2 

kOkaa raikaa gusagusalaaDEnE..tajum tajum tajum 
naa allari kOrika ennela kaasEnE..tajum tajum tajum  
kOkaa raikaa gusagusalaaDEnE..tajum tajum tajum 
naa allari kOrika ennela kaasEnE..tajum tajum tajum  

neelO odigi niluvellaa..allukupOtaa silakamma 
gooTiki chErE guvvallE..oDilO vaalave chiTTemma 
nuvvu aaDaali..nE paaDaali..paDavoogaali..hoy 

chalaaki chinnadi vundi..majaalaku rammanTundi 
chalaaki chinnadi vundi...majaalaku rammanTundi 
okE okaTi..immanTundi
hoyyaa hoy..adi Endadi..hoy
masakELa chooDu..neekundi tODu 
raachilaka andam..raatirikE sontam

chalaaki chinnadi vundi..majaalaku rammanTundi 
okE okaTi..immanTundi
hoyyaa hoy..adi Endadi hoy

hoyyaa hoy..adi EMdadi hoy
hoyyaa hoy..adi EMdadi hoy
hoyyaa hoy..adi EMdadi hoy
hoyyaa hoy..adi EMdadi hoy

Thursday, June 02, 2016

గుఢాచారి 116--1966
సంగీతం::T.చలపతిరావు
రచక::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల గారు
Film Directed By::M.Mallikaarjuna Rao
తారాగణం::కృష్ణ,జయలలిత,ముక్కామల,రాజబాబు,గీతాంజలి,నెల్లూరుకాంతారావు.

పల్లవి::

ఓహో..హో..వాలు చూపుల..వన్నెలాడి
నిన్ను చూస్తేనే చాలు..ఒక్కసారి

డీరిడిరిడిరి డీరిడీ..డీరిడిరిడిరి డీరిడీ
డీరిడిరిడిరి డీరిడీ..డీరిడిరిడిరి డీరిడీ

చెంప మీదా చిటికేస్తే..సొంపులన్నీ శోధిస్తే
ఊహలెన్నో ఊరిస్తే..కోరి వస్తే 
హహహహహహహహహహ..ఓహో

డీరిడిరిడిరి డీరిడీ..డీరిడిరిడిరి డీరిడీ
డీరిడిరిడిరి డీరిడీ..డీరిడిరిడిరి డీరిడీ

చరణం::1

అందమైన దానివీ..ఆశ పెట్టే దానివీ
పాడు సిగ్గూ దేనికీ..వలచి వస్తే 
హహహహహహహహహహ..ఓహో

డీరిడిరిడిరి డీరిడీ..డీరిడిరిడిరి డీరిడీ
డీరిడిరిడిరి డీరిడీ..డీరిడిరిడిరి డీరిడీ

చరణం::2

చిలిపి చూపుల..కన్నులూ 
మొలక నవ్వుల..పెదవులూ
పలకరించే వన్నెలూ..పులకరిస్తే 
హహహహహహహహహహ..ఓహో

డీరిడిరిడిరి డీరిడీ డీరిడిరిడిరి డీరిడీ
డీరిడిరిడిరి డీరిడీ డీరిడిరిడిరి డీరిడీ

చరణం::3

నిన్న సంగతి..మరచిపో 
నేటి సుఖమే..తలచుకో
రేపు ఉండేదెక్కడో..ఇపుడు మాత్రం 
హహహహహహహహహహ..ఓహో

డీరిడిరిడిరి డీరిడీ డీరిడిరిడిరి డీరిడీ
డీరిడిరిడిరి డీరిడీ డీరిడిరిడిరి డీరిడీ

Gudhachaari116--1966
Music::T.Chalapati
Lyrics::Arudra
Singer's::ghanTasala gaaru
Film Directed By::M.Mallikaarjuna Rao
Cast::Krishna,Jayalalita,Mukkaamala,Rajababu,Geetaanjali,NellooriKanta Rao.

:::::::::::::::::::::

OhO..hO..vaalu choopula..vannelaaDi
ninnu choostEnE chaalu..okkasaari

DeeriDiriDiri DeeriDee..DeeriDiriDiri DeeriDee
DeeriDiriDiri DeeriDee..DeeriDiriDiri DeeriDee

chempa meedaa chiTikEstE..sompulannii SOdhistE
UhalennO UristE..kOri vastE 
hahahahahahahahahaha..OhO

DeeriDiriDiri DeeriDee..DeeriDiriDiri DeeriDee
DeeriDiriDiri DeeriDee..DeeriDiriDiri DeeriDee

::::1

andamaina daanivii..aaSa peTTE daanivii
paaDu siggoo dEnikii..valachi vastE 
hahahahahahahahahaha..OhO

DeeriDiriDiri DeeriDee..DeeriDiriDiri DeeriDee
DeeriDiriDiri DeeriDee..DeeriDiriDiri DeeriDee

::::2

chilipi choopula..kannuluu 
molaka navvula..pedavuluu
palakarinchE vanneluu..pulakaristE 
hahahahahahahahahaha..OhO

DeeriDiriDiri DeeriDee DeeriDiriDiri DeeriDee
DeeriDiriDiri DeeriDee DeeriDiriDiri DeeriDee

::::3

ninna sangati..marachipO 
nETi sukhamE..talachukO
rEpu unDEdekkaDO..ipuDu maatram 
hahahahahahahahahaha..OhO

DeeriDiriDiri DeeriDee DeeriDiriDiri DeeriDee
DeeriDiriDiri DeeriDee DeeriDiriDiri DeeriDeeeriDee