Wednesday, December 12, 2012

విప్రనారాయణ--1954::కల్యాణి::రాగం
సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావ్
రచన::సముద్రాల సీనియర్
గానం::భానుమతి
రాగం:::కల్యాణి 

పల్లవి::

సావిరహే తవ దీనా రాధ..సావిరహే తవ దీనా రాధ
సావిరహే తవ దీనా రాధ..సావిరహే తవ దీనా రాధ
సావిరహే తవ దీనా..

చరణములు::

నిందతి చందన మిందు కిరణమను విందతి ఖేదమదీరం
వ్యాల నిలయమిలనేన గరళమివ
వ్యాల నిలయమిలనేన గరళమివ కలయతి మలయ సమీరం
సావిరహే తవ దీనా

కుసుమ విషిఖసర తల్పం అనల్ప విలాస కళా కమనీయం
వ్రతమివ తవ పరి రంభ సుఖాయ
వ్రతమివ తవ పరి రంభ సుఖాయ కరోతి కుసుమ శయనీయం
సావిరహే తవ దీనా

ప్రతిపదం ఇదమపి నిగదతి మాధవ
నిగదతి మాధవ ..నిగదతి మాధవ
తవ చరణే పతితాహం...
త్వయి విముఖే మయి సపది సుధానిధి
రపి తనుతే..ఏఏఏఏ..తనుదాహం..
సావిరహే తవ దీనా రాధ సావిరహే తవ దీనా రాధ
సావిరహే తవ దీనా కృష్ణ తావవిరహే తవ దీనా
కృష్ణ..ఆ ఆ ఆ ఆ..దీనా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

విశాలి--1973సంగీతం::పుహళేంది
రచన::ఆత్రేయ
గానం::P.సుశీల,V.రామకృష్ణ
తారాగణం::కృష్ణంరాజు,శ్రీధర్,నాగయ్య,ధూళిపాళ,K.V. చలం, శారద,రమాప్రభ,విజయలలిత

పల్లవి::

ఆ..అహ..హా
చూడకు..అలా చూడకు..కళ్ళల్లోకి చూడకు
చూసి నన్ను..పిచ్చిదాన్ని చేయకు..అహ..హా
చూసి నను..పిచ్చిదాన్ని చేయకు

ఆ..అహ..హా
చూడకు..అలా చూడకు..కళ్ళల్లోకి చూడకు
చూసి నన్ను..పిచ్చివాణ్ణి చేయకు..అహ..హా
చూసి నన్ను పిచ్చివాణ్ణి చేయకు 


చరణం::1

చూపులకు ఓపలేని..చిగురాకు సొగసు నాది..హ..హా
సొగసంతా ఒకేసారి..జుర్రుకునే వయసు నీది
పువ్వల్లే నవ్వులు రువ్వీ..బులిపించే బిగువే నీదీ
కవ్విస్తే ఊరుకోని..కచ్చిపోతు మనసే నాది 

ఆఆ..ఆ ఆ ఆ ఆ..హ్హా..ఆ ఆ 
చూడకు..అలా చూడకు..కళ్ళల్లోకి చూడకు
చూసి నన్ను..పిచ్చిదాన్ని చేయకు
చూసి నన్ను..పిచ్చివాణ్ణి చేయకు
అహ..హా..చూసి నన్ను పిచ్చిదాన్ని చేయకు

చరణం::2

ముద్దులన్నీ దాచుకున్నా..మోవి నీకై పులకించిందీ..అహ..హా
హద్దులన్నీ చెరిపివేసీ.. ఆడతనం చెలరేగిందీ
ఇద్దరికీ ఈ లోకం..సద్దుమనిగిపోయిందీ
పొద్దున్నే బద్దకంగా..ఒళ్ళు విరుచుకుంటుందీ    
ఆఆ..ఆ ఆ ఆ ఆ..హ్హా..ఆ ఆ 
చూడకు..అలా చూడకు..కళ్ళల్లోకి చూడకు
హా..చూసి నన్ను..పిచ్చిదాన్ని చేయకు
అహ..హా..చూసి నన్ను పిచ్చివాణ్ణి చేయకు

అఆ..హ్హా..లలలల్లలలాల..లలలల్లలలాల
ఆఆఅ..ఆహ్హా..ఆ..ఆ ఆహ్హా..హా ఆఆ హా