Tuesday, July 23, 2013

వాగ్దానం--1961సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వర్ రావు
రచన::శ్రీరంగం శ్రీనివాస రావు
గానం::ఘంటసాల , P.సుశీల
తారాగణం::అక్కినేని,కృష్ణకుమారి,రేలంగి,గుమ్మడి,పద్మనాభం,సూర్యకాంతం,చలం

పల్లవి::

ఓహో నిలబడితే పడిపోయే నీరసపు నీడవంటి బీదవాడా
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ
మనిషిగా బ్రతికేందుకు కనీస అవసరాలైనా లేనివాడా
అయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యో!
కాశీపట్నం చూడర బాబు కల్ల కపటం లేని గరీబు
కాశీపట్నం చూడర బాబు కల్ల కపటం లేని గరీబు
అల్లో లక్షణ అని అల్లాడే పల్లెల దుస్థితికేమి జవాబు
అల్లో లక్షణ అని అల్లాడే పల్లెల దుస్థితికేమి జవాబు
కాశీపట్నం చూడర బాబు కల్ల కపటం లేని గరీబు

చరణం::1

నిరాశతోను నిస్పృహలోను తెరువెరుగని నిరుపేదలు
మురికి గుంటలు ఇరుకు కొంపలు నిండిన చీకటి పేటలు
పాడు రోగాలు మోసుకు తిరిగి ప్రజలను చంపే ఈగలు
కరువు బరువు పరితాపాలు కలిసి వెరసి మన పల్లెలు

కాశీపట్నం చూడర బాబు కల్ల కపటం లేని గరీబు
కాశీపట్నం చూడర బాబు కల్ల కపటం లేని గరీబు

చరణం::2

శరీరాల్లో అరచాటాకైనా రక్తం లేని దరిద్రులనే
పీల్చుకు తింటాడు దోమరాక్షసుడు
వాడి దుంప తెగ
మేడల్లో మిద్దెల్లో నివసించే వారి జోలికైనా పోడు గదా
అయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యో!
వైద్య సహాయం అసలే లేదు ఉన్నా దొరకవు మందులు
డాక్టర్ కోసం వెతికే లోగా రోగులు గుటుక్కుమందురు
నెత్తురు పీల్చే వృత్తి పరులే మన గ్రామాలకు కామందులు
దొరలూ దోమలు పల్లె జనాలను పంచుకు నంచుకు తిందురు

కాశీపట్నం..హోయ్ హోయ్
కాశీపట్నం చూడర బాబు కల్ల కపటం లేని గరీబు
కాశీపట్నం చూడర బాబు కల్ల కపటం లేని గరీబు

చరణం::3

ప్రజలతో సమానంగా కష్టసుఖాలను పంచుకుంటామంటారు మన వినాయకులు
అవునవును సుఖాలన్నీ తమకు దక్కించుకుని కష్టాలన్నీ మనకు వదిలేస్తారు
ఊఊఊఊఊఊఊఊఊఊ..అయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యో!
ఎవరో వచ్చి సాయం చేస్తారనుకోవడమే పొరపాటు
పదవులు వస్తే ప్రజను మరవడం బడా నాయకుల అలవాటు
మనలో శక్తి మనకే తెలియదు అదే కదా మన గ్రహపాటు
తెలిసి కలిసి నిలిచిన నాడు ఎదుటివాడికది తలపోటు

కాశీపట్నం..ఓ హోయ్
కాశీపట్నం చూడర బాబు కల్ల కపటం లేని గరీబు
కాశీపట్నం చూడర బాబు కల్ల కపటం లేని గరీబు
అల్లో లక్షణ అని అల్లాడే పల్లెల దుస్థితికేమి జవాబు
కాశీపట్నం చూడర బాబు కల్ల కపటం లేని గరీబు
కాశీపట్నం చూడర బాబు కల్ల కపటం లేని గరీబు

 Vagdanam--1961
Music::Pendyala Nageshwar Rao
Lyricis::Srirangam Srinivasa Rao
Singer's::Ghantasala ,P.Susheela

:::

ohoo nilbadite padipoye neerasapu needavanti beedavaadaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
manishigaa bratikenduku kaneesa avasaraalainaa lenivaadaa
ayyayyayyayyayyayyO!
kaseepatnam chudara babu kalla kapatam leni gareebu
allo lakhana ani allade pallela dustitikemi javabu
kaseepatnam chudara babu kalla kapatam leni gareebu

:::1

nirashatonu nispruhalonu teruverugani nirupedalu
muriki guntalu iruku kompalu nindina cheekati petalu
padu rogaalu mosuku tirigi prajalanu champe eegalu
karuvu baruvu paritaapaalu kaalsi verasi mana pallelu

kaseepatnam chudara babu kalla kapatam leni gareebu
kaseepatnam chudara babu kalla kapatam leni gareebu

:::2

shareeraallo arachataakainaa raktam leni daridrulane
peelchuku tintaadu domarakshasudu
vadi dumpa tega
meda middello nivasinche vari jolikainaa podu gadaa
ayyayyayyayyayyayyO!
vaidya sahayam asale ledu unna dorakavu mandulu
doctor kosam vetike loga rogulu gutukkumanduru
netturu peelche vrutti parule mana gramalaku kamandulu
doralu domalu palle janalanu panchuku nanchuku tinduru

kaaseepatam..hOy hOy
kaseepatnam chudara babu kalla kapatam leni gareebu
kaseepatnam chudara babu kalla kapatam leni gareebu

:::3

prajalato samanamgaa kastasukhalanu panchukuntamantaru mana vinayakulu
avunavunu sukhalanni tamaku dakkinchukuni kastalanni manaku vadilestaru
UUUUUUUUUU..ayyayyayyayyayyayyO!
yevaro vachi sayam chestaranukovadame porapatu
padavulu vaste prajanu maravadam badaa nayakula alavatu
manalo shakti manake teliyadu ade kadaa mana grahapatu
telisi kalisi nilichna nadu yedutivadikadi talapotu

kaaseepatnam..O hOy
kaaseepatnaMm chdara baabu kalla kapatam leni gareebu
kaaseepatnaMm chdara baabu kalla kapatam leni gareebu
allo lakshana ani allaaDae pallela dusthitikaemi javaabu
kaaseepatnaMm chdara baabu kalla kapatam leni gareebu
kaaseepatnaMm chdara baabu kalla kapatam leni gareebu

ఆత్మీయులు--1969సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావు
రచన::కోసరాజు 
గానం::పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు

పల్లవి::

ఏ పిల్లా..ఆఆ..
ఏం పిల్లో తత్తర బిత్తరగున్నావు
ఎందుకో గాభర గీభర తిన్నావు

ఏం పిల్లో తత్తర బిత్తరగున్నావు
ఎందుకో గాభర గీభర తిన్నావు

చిలిపి నవ్వులతో కవ్వించు మోము
చిన్నబోయింది ఈనాడదేమో

ఏం పిల్లో తత్తర బిత్తరగున్నావు
ఎందుకో గాభర గీభర తిన్నావు

చరణం::1

అందనికొమ్మలకు నిచ్చెనలేశావు 
అందనికొమ్మలకు నిచ్చెనలేశావు
అయ్యో గాలిలోన మేడలు కట్టావు
వలచిన పేదవాణ్ణి చులకన చేశావు
బులుపేగాని వలపేలేని
టక్కరివాళ్లనమ్మి చిక్కులపాలైనావు

ఏం పిల్లో తత్తర బిత్తరగున్నావు
ఎందుకో గాభర గీభర తిన్నావు

చరణం::2

నీ ఒయ్యారపు వాలు చూపులతో
ముసలివాణ్ణి ఊరిస్తున్నావు
నీ ఒయ్యారపు వాలు చూపులతో
ముసలివాణ్ణి ఊరిస్తున్నావు
పడుచువాణ్ణి చేసేస్తున్నావు
బంగరు బొమ్మా పలుకవటమ్మా
మోజు దీర్చవే ముద్దులగుమ్మా

ఏం పిల్లో తత్తర బిత్తరగున్నావు
ఎందుకో గాభర గీభర తిన్నావు

చరణం::3

నీపై కన్నేసే వేషాలేశాను 
నీపై కన్నేసే వేషాలేశాను
మెత్తని నీ మనసు గాయం చేశాను
చేసిన తప్పులకు..చెంపలేసుకుంటాను
నువు దయజూపితే నను పెళ్లాడితే
నిందలు వేసినాళ్ల నోళ్లు..బందు చేస్తాను

ఏం పిల్లో తత్తర బిత్తరగున్నావు
ఎందుకో గాభర గీభర తిన్నావు
ఏం పిల్లో తత్తర బిత్తరగున్నావు
ఎందుకో గాభర గీభర తిన్నావు

మాతృదేవత--1969

సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన:: దాశరధి
గానం::P.సుశీల

పల్లవి::

కృష్ణా..ఆఆఆఆ 
మనసే కోవెలగా మమతలు మల్లెలుగా
నిన్నే కొలిచెదరా నన్నెన్నడు
మరువకురా కృష్ణా..ఆఆఆ 

మనసే కోవెలగా మమతలు మల్లెలుగా
నిన్నే కొలిచెదరా నన్నెన్నడు
మరువకురా కృష్ణా..ఆఆఆ
మనసే కోవెలగా

చరణం::1

కన్నీరోలికే కన్నులతో..ఆ
నిన్నే అంతట వెదికాను 
కన్నీరోలికే కన్నులతో
నిన్నే అంతట వెదికాను
ప్రతిరేయీ చీకటిగా
బ్రతుకు బరువుగా గడిపేను

మనసే కోవెలగా మమతలు మల్లెలుగా

చరణం::2


నా పిలుపే వినలేవా..నా వేదన కనలేవా
నా పిలుపే వినలేవా..నా వేదన కనలేవా
నిన్నే నిన్నే తలచే నన్ను..నీ చెంతకు రమ్మనలేవా

MaatruDevata--1969
Music::K.V.Mahaadeva
Lyrics::Dasharathi
Singer::P.Susheela

:::

Krishnaa..aaaaaaaaaa
manase kovelagaa mamatalu mallelugaa
ninne kolichedaraa
nannennadu maruvakuraa krishnaa..aaaa

manase kovelagaa mamatalu mallelugaa
ninne kolichedaraa
nannennadu maruvakuraa krishnaa..aaaa
manase kovelagaa 

:::1

kanneerolike kannulato.aa
ninne antata vedikaanu
kanneerolike kannulato.aa
ninne antata vedikaanu
prati reyi cheekatigaa
bratuku baruvugaa gadipenu

manase kovelagaa mamatalu mallelugaa

:::2

naa pilupe vinalevaa..naa vedana kanalevaa
naa pilupe vinalevaa..naa vedana kanalevaa
ninne ninne talache nannu..nee chentaku rammanalevaa

చివరకు మిగిలేది--1960


సంగీతం::అశ్వద్ధామ
రచన::మల్లాది
గానం::ఘంటసాల
తారాగణం::బాలయ్య, సావిత్రి, కాంతారావు, జమున, ప్రభాకర రెడ్డి

పల్లవి::

మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ 
సుధవో సుహాసిని మధువో విలాసిని 
ఓహో కమనీ సరసం సరాగమేలా 
రావే వరాలబాలా ఓహో..ఓ..కమనీ
సుధవో సుహాసిని 

చరణం::1

అంతులేని ప్రేమ నాదిగా..ఆనందజ్యోతి నీవుగా
అంతులేని ప్రేమ నాదిగా..ఆనందజ్యోతి నీవుగా
ఓహో..ఓ..కమనీ..సుధవో సుహాసిని మధువో విలాసిని 
ఓహో..ఓ..కమనీ..సుధవో సుహాసినీ..

చరణం::2

ఈ నీలి ఈ వెన్నెలా..నీ నీలి ఈ తెమ్మరా
ఈ నీలి ఈ వెన్నెలా..నీ నీలి ఈ తెమ్మరా
సడిలేని నడిరేయిగా..జవరాల మనమౌదమే
ఓహో..ఓ..కమనీ..సుధవో సుహాసిని మధువో విలాసిని 
ఓహో..ఓ..కమనీ..సుధవో సుహాసినీ..


Chivaraku Migiledi--1960
Music::Aswadhama
Lyrics::Mallaadi
Singer::Ghantasala
Cast::Balayya,Savitri,KataRao,Jamuna, Prabhakr Reddy.

::::

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 
sudhavO suhaasini madhuvO vilaasini 
OhO kamanii sarasam saraagamElaa 
raavE varaalabaalaa OhO..O..kamanii
sudhavO suhaasini 

:::1

antulEni prEma naadigaa..AnandajyOti neevugaa
antulEni prEma naadigaa..AnandajyOti neevugaa
OhO..O..kamanii..sudhavO suhaasini madhuvO vilaasini 
OhO..O..kamanii..sudhavO suhaasinii..

:::2

ii neeli ii vennelaa..nee neeli ii temmaraa
ii neeli ii vennelaa..nee neeli ii temmaraa
saDilEni naDirEyigaa..javaraala manamoudamE
OhO..O..kamanii..sudhavO suhaasini madhuvO vilaasini 
OhO..O..kamanii..sudhavO suhaasinii..