Sunday, February 14, 2010

శాంతి నివాసం--1960::హిందోళం::రాగం


సంగీతం::ఘంటసాల గారు 
రచన::సముద్రాల 
గానం::P.లీల

హిందోళం::రాగం 

పల్లవి::

తుషార శీతల సరోవరాన 
అనంత నీరవ నిశీధిలోన 
ఈ కలువ నిరీక్షణ..ఆఆ..
నికొరకే..రాజా..వెన్నెల రాజ

కలనైన నీ వలపే
కలనైన నీ వలపే
కలవరమందైన నీ తలపే
కలనైన నీ వలపే

చరణం::1

కలువ మిటారపు కమ్మని కలలు
కలువ మిటారపు కమ్మని కలలు 
కళలు కాంతులు నీ కొరకేలే 
కళలు కాంతులు నీ కొరకేలే
చేలియారాజల సాజన నీవే
జిలిబిలి రాజ జాలి తలచరా

కలనైన నీ వలపే
కలవరమందైన నీ తలపే
కలనైన నీ వలపే

చరణం::2

కనుల మనోరథ మాధురి దాచి..ఈ..
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
కానుక చేసే వేలకు కాచి
కానుక చేసే వేలకు కాచి
వాడే రేకుల వీడని మమతల 
వేడుచు నీకై వేచి  నిలచెరా 

కలనైన నీ వలపే
కలవరమందైన నీ తలపే
కలనైన నీ వలపే