Friday, December 25, 2009

మంచివాడు --- 1974
సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


అమ్మాయే పుడుతుంది అచ్చం అమ్మలాగే ఉంటుంది
అమ్మాయే పుడుతుంది అచ్చం అమ్మలాగే ఉంటుంది
అబ్బాయే పుడతాడు అచ్చం నాన్నలాగే ఉంటాడు
అబ్బాయే పుడతాడు అచ్చం నాన్నలాగే ఉంటాడు

కోటేరులాంటి ముక్కు కోలకళ్ళు
లేత కొబ్బరంటి చెక్కిళ్ళు చిలిపి నవ్వులు ..2
ఆ నవ్వుల్లో వస్తాయి చిన్ని నొక్కులు..2
ఆ నొక్కులే తెస్తాయి మనకెన్నో సిరులు
అబ్బాయే పుడతాడు అచ్చం నాన్నలాగే ఉంటాడు
అమ్మాయే పుడుతుంది అచ్చం అమ్మలాగే ఉంటుంది

దోబూచులాడు కళ్ళు దొంగ చూపులు
తియ్యతియ్యని మాటలు తెలివితేటలు..2
ఆ మాటలకే పడతారు కన్నె పిల్లలు..2
ఈ ఆత్తగారికప్పుడు ఎందరమ్మా కోడళ్ళు
అమ్మాయే పుడుతుంది అచ్చం అమ్మలాగే ఉంటుంది
అబ్బాయే పుడతాడు అచ్చం నాన్నలాగే ఉంటాడు

నీలాంటి ఆడపిల్ల కావాలి నాకు
ఊహు మీలాంటి పిల్లాడ్నే కంటాను నేను..అహా..2
ఇద్దర్ని కంటె వద్దన్నదెవరు?
ఆ ఇద్దరు అబ్బాయిలైతేనో?
అమ్మాయే పుడుతుంది అచ్చం అమ్మలాగే ఉంటుంది
అబ్బాయే పుడతాడు అచ్చం నాన్నలాగే ఉంటాడు
అహహా..అమ్మలాగే..వుంటాడు..
మ్మ్..హూ..నాన్నలాగే..వుంటాడు

మంచివాడు --- 1974సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


ఆకలుండదు దాహముండదు నిన్ను చూస్తుంటే
వేరే ఆశ ఉండదు ధ్యాస ఉండదు నువ్వు తోడుంటే..2
ఆకలుండదు దాహముండదు నిన్ను చూస్తుంటే

మల్లెలుండవు వెన్నెలుండదు నీ నవ్వే లేకుంటే
మనసు ఉండదు మమత ఉండదు నీ మనిషిని కాకుంటే..2
వయసుతో యీ పోరు ఉండదు నీ వలపే లేకుంటే
వలపు ఇంత వెచ్చగుండదు నీ ఒడిలో కాకుంటే
ఆకలుండదు దాహముండదు నిన్ను చూస్తుంటే

పొద్దు గడచేపోతుంది నీ నడక చూస్తుంటే
ఆ నడక తడబడిపోతుంది నీ చూపు పడుతుంటే..2
ఆకుమడుపులు అందిస్తూ నువ్వు వగలు పోతుంటే
ఎంత ఎరుపో అంత వలపని..నే నాశపడుతుంట
ఆకలుండదు దాహముండదు నిన్ను చూస్తుంటే

తేనె కన్న తీపికలదని నీ పెదవే తెలిపింది
దాని కన్నా తియ్యనైనది నీ ఎదలో దాగుంది
మొదటి రేయికి తుదే లేదని నీ ముద్దే కొసరింది
పొద్దు చాలని ముద్దులన్ని నీ వద్దే దాచింది
ఆ ముద్రే మిగిలింది.....
ఆకలుండదు దాహముండదు నిన్ను చూస్తుంటే
వేరే ఆశ ఉండదు ధ్యాస ఉండదు నువ్వు తోడుంటే
ఆకలుండదు దాహముండదు నిన్ను చూస్తుంటే

కటకటాల రుద్రయ్య--1978::శివరంజని::రాగం

సంగీతం::JV.రాఘవులు
రచన::వేటూరి
గానం ::SP.బాలు,P.సుశీల


శివరంజని::రాగం 

Sivaranjani::Raga

:::::::::::::::::::::::::

వీణ నాది..తీగ నీది..తీగ చాటు రాగ ముంది..
పువ్వు నాది..పూత నీది..ఆకుచాటు అందముంది..
వీణ నాది..తీగ నీది..తీగ చాటు రాగ ముంది..తీగ చాటు రాగ ముంది..

::::1


తొలిపొద్దు ముద్దాడగానే..ఎరుపెక్కె తూరుపు దిక్కూ..
తొలిచూపు రాపాడగానే..వలపొక్కటే వయసు దిక్కూ..
వరదల్లే వాటేసి మనసల్లే మాటేసి వయసల్లే కాటేస్తే చిక్కు
తీపిముద్దిచ్చి తీర్చాలి మొక్కు

వీణ నాది తీగ నీది తీగ చాటు రాగ ముంది
తీగ చాటు రాగ ముంది..


::::2


మబ్బుల్లో మెరుపల్లే కాదూ..వలపు వాన కురిసీ వెలిసి పోదూ..
మనసంతే మాటలు కాదూ..అది మాట ఇస్తే మరచి పోదూ..
బ్రతుకల్లే జతగూడి వలపల్లె వనగూడి వొడిలోన గుడి కట్టే దిక్కు
నా గుడి దీపమై నాకు దక్కూ

వీణ నాది తీగ నీది తీగ చాటు రాగ ముంది
తీగ చాటు రాగ ముంది..

Sunday, December 20, 2009

భక్త కన్నప్ప--1976::మారు బిహాగ్::రాగం

చిమ్మటలోని ఈ ఆణి ముత్యం వింటూ--సాహిత్యాన్ని చూస్తూ పాడుకొందామాసంగీతం::ఆదినారాయణ రావ్,సత్యం
రచన::వేటూరి
గానం::S.జానకి

(హిందుస్తాని~కర్నాటక)
రాగం:::మారు బిహాగ్


శివ శివ అననేలరా
శివ శివ అననేలరా
కౌగిలిలోనే కైలాసమందగా
కౌగిలిలో నే కైలాసమీయగా
శివ శివ అననేలరా

కొందరికేమో జన్మకో శివరాత్రి
ఈ సుందరికి ప్రతి రాత్రి నవరాత్రి
కొందరికేమో జన్మకో శివరాత్రి
ఈ సుందరికి ప్రతి రాత్రి నవరాత్రి
భక్తులకో బ్రతుకు గడుపగా గడుపగా ముక్తి
భక్తులకో బ్రతుకు గడుపగా గడుపగా ముక్తి
మనబోటి రక్తులకు ఘడియ ఘడియకు ముక్తి శివ శివా

శివ శివ అననేలరా
కౌగిలిలోనే కైలాసమందగా
కౌగిలిలో నే కైలాసమీయగా
శివ శివ అననేలరా రా

టక్కరి మరుని ముక్కడగించెను నాటి ముక్కంటి చూపు
కాలిన మదనుని మేలుకొలిపెను నేటి నీ కొంటె చూపు
టక్కరి మరుని ముక్కడగించెను నాటి ముక్కంటి చూపు
కాలిన మదనుని మేలుకొలిపెను నేటి నీ కొంటె చూపు
సగము మేనిలో మగువను నిలిపిన
సగము మేనిలో మగువను నిలిపిన చంద్రధరుడు ఆ హరుడు
తనువు తనువునే మరునికొసగిన రసికవరుడు ఈ హరుడు శివ శివా

శివ శివ అననేలరా
కౌగిలిలోనే కైలాసమందగా
కౌగిలిలో నే కైలాసమీయగా
శివ శివ
శివ శివ అననేల రా రా

భక్త కన్నప్ప--1976
సంగీతం::ఆదినారాయణ రావ్,సత్యం
రచన::ఆరుద్ర
గానం::SP.బాలుP.సుశీల


కిరాతార్జునీయం 
ఓం నమః శివాయా 

తకిటతకతకిట తకిట పదయుగళ
వికటశంభో ఝళిత మధుర పదయుగళా
హరిహరాంకిత పదా

జయ జయ మహాదేవ శివ శంకరా..
హర హర మహాదేవ అభయంకరా..

అని దేవతలు శివుని కొనియాడ 
పరవశమున శివుడు తాండవమాడగా 
కంపించెనింతలో కైలాసమావేళ 
కనిపించెనంత అకాల ప్రళయ జ్వాలా 
జగములేలిన వాని సగము నివ్వెరబోయే 
సగము మిగిలిన వాని మొగము నగవైపోయే 

ఓం నమః శివాయా 
ఓం నమః శివాయా 

అతడే అతడే అర్జునుడు 
పాండవ వీర యశోధనుడు(2) 
అనితరాసాధ్యము పాశుపతాస్త్రం 
కోరి ఇంద్ర గిరి చేరి శివునికై 
అహోరాత్రములు చేసెను తపస్సు 
ఇది సృష్టించెను దివ్య మహత్తు 

నెలవంక తలపాగ నెమలి ఈకగ మారే 
తలపైన గంగమ్మ తలపులోనికి జారే 
నిప్పులుమిసే కన్ను నిదురోయి బొట్టాయే 
భూతిపూతకుమారు పులి తోలు వలువాయే 
ఎరుక కలిగిన శివుడు ఎరుకగా మారగా 
తల్లి పార్వతి మారే తాను ఎరుకతగా 
ఓంకార ధనవుగా ఒదిగే త్రిశూలంబు 
కైలాసమును వీడి కదలి వచ్చెను శివుడు 
కైలాసమును వీడి కదలి వచ్చెను శివుడు 

శివుని ఆనతిని శిరమున దాల్చి 
మూకాశురుడను రాక్షసుడు 
వరాహ రూపము ధరించి వచ్చెను 
ధరతలంబే అధిరిపోవగా 
చిచ్చరపిడుగై వచ్చిన పందిని 
రెచ్చిన కోపముతో అర్జునుడు 
మట్టుబెట్టగా పట్టెబాణము 
ధనువొక చేతను అందుకొని 
చూసిన కంటను చూడకనే 
గురి చూసినంతనే .... 
వేచినంతనే ...తలలు రెండుగా 
బిల బిలలాడుతూ తనువు కొండగా 
గిర గిరతిరుగుతూ అటు ఇటు తగిలిన 
రెండు బాణముల అసువులు వీడెను వరాహము 
'కొట్టితి నేననీ అర్జునుడు 
'పడకొట్టితినేననీ శివుడు 
పట్టిన పట్టును వదలకనే 
తొడకొట్టిన వీరముతో అపుడు 
'వేట నాది వేటు నాది వేటాడే చోటు నాది 
వేటి తగవు పొమ్మని విను మీటి పలికే' శివుడు 
'చేవ నాది చేతనాది చేటెరుగని ఈటె నాది 
చేవుంటే రమ్మని కనుసైగ చేసే' అర్జునుడు 

గాంఢీవ పాండిత్య కళలుగా బాణాలు 
కురిపించే అర్జునుడు కానీ 
అపుడతను వేయి చేతుల కార్తవీర్యార్జునుడు 
ఓంకార ఘన ధనుష్టంకారములతోడ 
శరపరంపర కురిసే హరుడు 
అయినా నరునికాతడు మనోహరుడు 

చిత్రమేమో గురిపెట్టిన బాణములు మాయమాయే 
విధివిలాశమేమో పెట్టిన గురి వట్టిదాయే 
అస్త్రములే విఫలమాయే 
శస్త్రములే వికలమాయే 
సవ్యసాచి కుడియడమై సంధించుట మరచిపోయే.... 

జగతికి సుగతిని సాధించిన తల 
దిగంతాల కవతల వెలిగే తల 
గంగకు నెలవై కళకాధరువై 
హరి బ్రహ్మలకు తరగని పరువై 
అతి పవిత్రమై అకలవితమై 
శ్రీకరమై శుభమైన శివుని తల 
అదరగా సుదతి బెదరగా 

కాడి ఎద్దు గాంఢీవముతో ముక్కాడి ఎద్దు గా 
ఎదిగి అర్జునుడు చెండ కోపమున కొట్టినంతనే..... 

తల్లిదండ్రుల చలువ తనువైన దేవుడు 
కోరినవరాలిచ్చే కొండంత దేవుడు 
ఎదుట నిలిచెను శివుడు ఎదలోని దేవుడు 
పదములంటెను నరుడు భక్తి తో అపుడు 

" కరచరణ కృతంవా 
కర్మ వాక్కాయజంవా 
శ్రవణ నయనజంవా 
మానసంవాపరాధం 
విహితమహితంవా 
సర్వామే తక్షమస్వ 
శివ శివ కరుణాబ్దే శ్రీ మహాదేవ శంభో 

నమస్తే నమస్తే నమస్తె నమః

Friday, December 18, 2009

సీతామాలక్ష్మి--1978,సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::జాలాది రాజారావ్
గానం::P.సుశీల


అలలు కదిలినా పాటే..ఆకు మెదిలినా పాటే
కలలు చెదిరినా పాటే..కలత చెందినా పాటే
ఏ పాట నే పాడనూ..బ్రతుకే ఆటైన పసివాడనూ..
ఏ పాట నే పాడనూ..బ్రతుకే ఆటైన పసివాడనూ..
ఏ పాటైన నే పాడనూ..

ఏలుకొంటే పాట..మేలుకొంటే పాట
పాడుకొంటే పాట..మా దేవుడూ..2

శ్రీమనభీష్ట వరదాఖిల లోకబంధో
శ్రీ శ్రీనివాస జగదైకదయైకసింధో
శ్రీదేవతాగౄహ బుజాంతర దివ్యమూర్తే
శ్రీవేంకటా చలపతే తవసుప్రభాతం

ఆ సుప్రభాతాలు ఆ భక్తి గీతాలు
పాడకుంటే మేలుకోడు మం మేలుకోడు....
ఏ పాట నే పాడనూ....

తల్లడిల్లేవేళా..తల్లిపాడే జోలా
పాలకన్నాతీపి పాపాయికీ...2
రామలాలీ మేఘశ్యామ లాలీ..
తామరస నయనా దశరథ తనయాలాలీ
ఆఆఆఆఆ ఆ రామలాలికీ..ఆ ప్రేమ గీతికీ

Thursday, December 17, 2009

పదహారెళ్ళ వయసు--1978సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి

Film Directed By::K.Raghavendra Rao
Cast::Chandramohan,Sreedevi,Mohanbabu,Nirmalamma

:::::::::::::::::
పంట చేలో పాలకంకి నవ్విందీ
పల్లకీలో పిల్ల ఎంకి నవ్విందీ
పూత రెల్లు చేలు దాటే ఎన్నెల్లా
లేత పచ్చ కోనసీమ ఎండల్లా
అమ్మాడి నవ్వవే గుమ్మాడి నవ్వవే
గుమ్మాడి పువ్వులాగ అమ్మాడి నవ్వవే
అమ్మాడి నవ్వవే గుమ్మాడి నవ్వవే
గుమ్మాడి పువ్వులాగ అమ్మాడి నవ్వవే
పంట చేలో పాలకంకి నవ్విందీ పల్లకీలో పిల్ల ఎంకి నవ్విందీ

::::1


శివ గంగ తిరణాళ్ళలో
నెలవంక తానాలు చెయ్యాలా
చిలకమ్మ పిడికళ్లతో
గొరవంక గుడి గంట కొట్టాలా
నువ్వు కంటి సైగ చెయ్యాలా
నే కొండ పిండికొట్టాలా
మల్లి నవ్వే మల్లెపువ్వు కావాలా
మల్లి నవ్వే మల్లెపువ్వు కావాలా
ఆ నవ్వుకే ఈ నాప చేను పండాలా

అమ్మాడి నవ్వవే గుమ్మాడి నవ్వవే
గుమ్మాడి పువ్వులాగ అమ్మాడి నవ్వవే
అమ్మాడి నవ్వవే గుమ్మాడి నవ్వవే
గుమ్మాడి పువ్వులాగ అమ్మాడి నవ్వవే
పంట చేలో పాలకంకి నవ్విందీ పల్లకీలో పిల్ల ఎంకి నవ్విందీ
ఓహోహోయ్

::::2


గోదారి పరవళ్ళలో
మా పైరు బంగారు పండాలా
ఈ కుప్ప నూర్పిళ్ళకూ
మా ఇళ్ళు వాకిళ్ళు నిండాలా
నీ మాట బాట కావాల
నా పాట ఊరు దాటాల
మల్లి చూపే పొద్దు పొడుపై పోవాలా
మల్లి చూపే పొద్దు పొడుపై పోవాలా
ఆ పొద్దులో మా పల్లే నిద్దుర లేవాలా

అమ్మాడి నవ్వవే గుమ్మాడి నవ్వవే
గుమ్మాడి పువ్వులాగ అమ్మాడి నవ్వవే
అమ్మాడి నవ్వవే గుమ్మాడి నవ్వవే
గుమ్మాడి పువ్వులాగ అమ్మాడి నవ్వవే


పంట చేలో పాలకంకి నవ్విందీ..అహహా..
పల్లకీలో పిల్ల ఎంకి నవ్విందీ..అహహా..
పూత రెల్లు చేలు దాటే ఎన్నెల్లా..ఓహోహోయ్
లేత పచ్చ కోనసీమ ఎండల్లా..అహాహ్హా..


అమ్మాడి నవ్వవే గుమ్మాడి నవ్వవే
గుమ్మాడి పువ్వులాగ అమ్మాడి నవ్వవే
అమ్మాడి నవ్వవే గుమ్మాడి నవ్వవే
గుమ్మాడి పువ్వులాగ అమ్మాడి నవ్వవే

పదహారెళ్ళ వయసు--1978సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి

Film Directed By::K.Raghavendra Rao
Cast::Chandramohan,Sreedevi,Mohanbabu,Nirmalamma
::::::::::


ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..
కట్టుకధలు సెప్పినేను కవ్విస్తే..నవ్విస్తే
బంగారు పాలపిచ్చుకా..మా మల్లి
నవ్వాల పకా పకా మల్లీ మల్లీ నవ్వాల పకాపకా..2

::::1


అనగనగా ఒక అల్లరి పిల్లోడు
ఒకనాడా పిల్లాణ్ణీ చీమ కుట్టిందీ..
సీమ కుట్టి సిల్లోడు ఏడుస్తుంటే..
సీమా..సీమా..ఎందుకు నువ్ కుట్టావంటే..?..2
పుట్టలో ఏలెడితే కుట్టనా..నా పుట్టలో..ఏలెడితే కుట్టనా
నేనూ కుట్టనా..అంటా కుట్టనా అన్నదీ..
అదివిన్న సిన్నోడు ఎక్కి ఎక్కి ఏడ్చాడు..2
కుయ్యో..మొర్రో..కుయ్యో..మొర్రో..కుయ్యో..మొర్రో..

కట్టుకధలు సెప్పినేను కవ్విస్తే..నవ్విస్తే
బంగారు పాలపిచ్చుకా..మా మల్లి
నవ్వాల పకా పకా మల్లీ మల్లీ నవ్వాల పకాపకా

::::2


పల్నాటి పడుచుపిల్లా..కోటిపల్లి రేవుదాటి
హ్హ..బంగారు మావకోసం..గోంగూరచేనుకొస్తే..
ఆహ్గా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..

ఎన్నెలంటి నావోడు సందురూడా..ఎండదెబ్బ తీశాడు సందురూడా
బుగ్గమీద నావోడు సందురూడా..ముద్దరేసి పోయాడు సందురూడా
పోయినోడు పోకుండ రాత్రే నా కల్లోకొచ్చాడు..
సిన్ననాటి ముచ్చటే సిలకపచ్చనా..
ఒకనాటి మాటైన నూరేళ్ళ ముచ్చట..నూరేళ్ళ ముచ్చట
అహ్హాహ్హాహ్హాహ్హా అహ్హాహ్హాహ్హా

::::3


నీలాంటి రేవులో నీడల రాగం..సాకిరేవులో ఉతుకుడు తాళం..2
తదరిన తా.. తదరిన తా..ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ తదరిన తదరిన తదరిన తదరిన తదరిన
తదరిన తదరిన తదరిన తదరిన తదరిన
ఆ..ఆ..ఆ.ఆఆ..ఆఆఆ........

జీవనపోరాటం--1986

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::K.J.జేసుదాస్


మరచిపో..నేస్తమా..హౄదయముంటే సాధ్యమా
మరచిపో..నేస్తమా..హౄదయముంటే సాధ్యమా
జ్ఞాపకాల నీడలో..తీపిచేదు బాసలూ..
నీ గుండెలో..చెరిపేసుకో..నీకోసమే..తుడిచేసుకో
గుడ్డిప్రేమల్లో..మూగసాక్షాలూ..
ఇక వినుపించునా...కనుపుంచునా..
వినుపించునా...కనుపుంచునా..
మరచిపో..నేస్తమా..హౄదయముంటే సాధ్యమా

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
నీ కంటిపాపతో..ఓ...ఓ...
నీ కంటిపాపతో కన్నీరు చల్లకూ పన్నీట వెన్నెల్లు జల్లుకో
కొత్త ఆశలే తీగలల్లుకో..మన్నిస్తున్నాలే..మాజీప్రేయసీ
పచ్చని సిరులు వెచ్చని మరులు నచ్చి నూరేళ్ళు నీతోడుగా వర్ధిల్లగా
నీతోడుగా వర్ధిల్లగా..
మరచిపో..నేస్తమా..హౄదయముంటే సాధ్యమా

ఆకాశవీధిలో..ఓ.. ఆకాశవీధిలో..
ఏ తారనడిగినా..చెపుతుందిలే ప్రేమగాధలూ
భగ్న జీవులా..గుండె కోతలూ..
గెలుపే నీదమ్మా..జోహారందుకో..
పగిలిన హౄదయం..చిలికిన రక్తం
కుంకుమ తిలకం ఈనాడూ..
నీ శోభలై..వర్ధిల్లగా..నీ శోభలై...వర్ధిల్లగా

మరచిపో..నేస్తమా..హౄదయముంటే సాధ్యమా
జ్ఞాపకాల నీడలో..తీపిచేదు బాసలూ..
నీ గుండెలో..చెరిపేసుకో..నీకోసమే..తుడిచేసుకో
గుడ్డిప్రేమల్లో..మూగసాక్షాలూ..
ఇక వినుపించునా...కనుపుంచునా..
వినుపించునా...కనుపుంచునా..

జీవనపోరాటం--1986సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల


హ్హా..హా..హ్హా..హా..హా..ఆ..ఆ..
మరువకుమా అనురాగం..మనుగడలో మకరందం
ఈ...మధుమాసం..మనకోసం..
ప్రేమ పల్లవించి పూలుపూసే..కౌగిలింతలో..
సంతకాలు చేసిపోయే జీవితాలలో..
మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..
మరువకుమా అనురాగం..మనుగడలో మకరందం

ఆమని తేనెలు పోంగేవేళల్లో..ప్రేమని కోయిల పాడేవేళల్లో
పోంగే..గంధాలు..పూసి..నాలో ప్రాణాలుపోసి
కుంకుమ వీణల సంధ్యరాగమే..పండిన ప్రేమకు తాంబూలమై
మూగచూపులల్లుకొంది...రాగమిప్పుడే..
కన్నెగుండె చేరుకొంది...తాళమెప్పుడో
మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..
మరువకుమా అనురాగం..మనుగడలో మకరందం

రేపటి చల్లటి వెలుగు నీడల్లో..
నిన్నటి సన్నటి వెన్నల జాడల్లో
నీవే..నేనైన వేళా..మాటే..మూగైన వేళా..
తోటకి వేసవి రానే రాదులే..పాటా..పల్లవి..నీవూ నేనులే
జాజిపూల మాలలంటి జ్ఞాపకాలలో..
పూవులార దూసుకొన్న జీవితాలలో..
మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..
మరువకుమా అనురాగం..మనుగడలో మకరందం
ఈ...మధుమాసం..మనకోసం..
ప్రేమ పల్లవించి పూలుపూసే..కౌగిలింతలో..
సంతకాలు చేసిపోయే జీవితాలలో..
మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..
మరువకుమా అనురాగం..మనుగడలో మకరందం
హ్హా..హా..హ్హా..హా..హ్హా...హ్హా..హా..ఆ..ఆ..

Wednesday, December 16, 2009

చిలిపి క్రిష్ణుడు--1978
సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::P.సుశీల


ఎల్లోస్తనోయ్ మావ మళ్ళోస్తనోయ్..
మళ్ళోస్తనోయ్ మరి వెళ్ళోస్తనోయ్..హేయ్
ఎల్లోస్తనోయ్ మావ మళ్ళోస్తనోయ్..
మళ్ళోస్తనోయ్ మరి వెళ్ళోస్తనోయ్
ఎల్లిపోయాననీ ఏడుస్త కూర్చోకు..హయ్యో పాపం
ఎల్లిపోయాననీ ఏడుస్త కూర్చోకు
మళ్ళోచేసరికి నన్ను మరచిపోకు..డర్..
మామ..మామ..మామ..మామ..
ఎల్లోస్తనోయ్ మావ మళ్ళోస్తనోయ్..
మళ్ళోస్తనోయ్ మరి వెళ్ళోస్తనోయ్

నిద్దరొచ్చి తొంగొంటే కలనౌతాను
నిదురమాని మేల్కొంటే నిజమౌతాను 2
యెనకముందు జనుమలెన్నో ఎరిగినట్టె వుంటాను..ఆ
యెనకముందు జనుమలెన్నో ఎరిగినట్టె వుంటాను
ఎవరూ..నే ఎవరంటే..ఎవరు..
నువ్ ఎవరంటే..వివరంగా చెప్పలేను

ఆహ్హా..ఎల్లోస్తనోయ్ మావ మళ్ళోస్తనోయ్..
మళ్ళోస్తనోయ్ మరి వెళ్ళోస్తనోయ్

గుడికాడ కలుసుకొన్న గురుతుందా..
ఈ కొత్తలంగ తెచ్చిచ్చావ్ బావుందా 2
మొదటిచ్చిన ముద్దు..హాయ్ మొదటిచ్చిన ముద్దు
ఇంక తియ్యగుందా..
మొదటిచ్చిన ముద్దు..ఇంక తియ్యగుందా..
నీ మొరటు తనం ఇకనైన మారిందా మారిందా
మావ..మావ..మావా..మావా..
ఎల్లోస్తనోయ్ మావ మళ్ళోస్తనోయ్..
మళ్ళోస్తనోయ్ మరి వెళ్ళోస్తనోయ్

ప్రేమకే ప్రేమరా నువ్వంటేనూ
అది పిచ్చిగా మారుతుంది నేనుంటేనూ 2
ఇంటిదాక వెంటపడి రావొద్దు అంటాను
ఆ..హ్హ..ఇంటిదాక వెంటపడి రావొద్దు అంటాను
ఎందుకూ?..నే ఎందుకూ?..
ఎందుకంటే ఆడనేను గయ్యాళిగ వుంటాను..హాయ్..హాయ్
మావ..మావ..మావా..మావా..
ఎల్లోస్తనోయ్ మావ మళ్ళోస్తనోయ్..
మళ్ళోస్తనోయ్ మరి వెళ్ళోస్తనోయ్..డర్ర్...
మావ..మావ..మావా..మావా..
ఎల్లోస్తనోయ్ మావ మళ్ళోస్తనోయ్..
మళ్ళోస్తనోయ్ మరి వెళ్ళోస్తనోయ్

దసరాబుల్లోడు--1971


సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


అరెరెరే..
ఎట్టగొ ఉన్నాది ఓ లమ్మీ ఏటేటో అవుతుంది చిన్నమ్మీ
అమ్మీ..ఎట్టగొ ఉన్నాది ఓ లమ్మీ ఏటేటో అవుతుంది చిన్నమ్మీ
అరెరెరెరెరే.....అట్టాగే ఉంటాది ఓ రబ్బీ
ఎట్టాగో అవుతాది చిన్నబ్బీ..ఓసీ..
అట్టాగే ఉంటాది ఓ రబ్బీ
ఎట్టాగో అవుతాది చిన్నబ్బీ

మొలలోతు నీళ్ళల్లో మొగ్గల్లే నువ్వుంటే
నీ ఒంటి నిగనిగతో నీళ్ళూ మెరుస్తుంటే 2
పొదచాటునా నేను మాటేసి చూస్తుంటే
నువ్ తానాలు ఆడావు ఓ లమ్మీ
నా ప్రాణాలు తీసావే చిన్నమ్మీ

అరెరెరే..
ఎట్టగొ ఉన్నాది ఓ లమ్మీ ఏటేటో అవుతుంది చిన్నమ్మీ
అరెరెరెరెరే.....అట్టాగే ఉంటాది ఓ రబ్బీ
ఎట్టాగో అవుతాది చిన్నబ్బీ

మొగ్గలు ఒక్కొక్క రేకిప్పుకొన్నట్లు
నీ చక్కదనాలునే..ఒకటొకటే చూసాను 2
జడ చూస్తి...హుమ్మ్...
మెడ చూస్తి...ఆహా..
జబ్బల నునుపు చూస్తి...హా..
కనరాని ఒంపులన్ని ఓలమ్మీ
కసి కసిగ చూస్తినే చిన్నమ్మీ

అరెరెరే..
ఎట్టగొ ఉన్నాది ఓ లమ్మీ ఏటేటో అవుతుంది చిన్నమ్మీ
అరెరెరెరెరే.....అట్టాగే ఉంటాది ఓ రబ్బీ
ఎట్టాగో అవుతాది చిన్నబ్బీ

తడిసీ నీ తెల్లకోక తపాతపా మన్నదీ
తడబడి నా గడుసు మనసు దడా దడా మన్నదీ..ఓర్నీ 2
కళ్ళుమూసుకొచ్చిననీ ఘోల్లున నువ్ నవ్వితే
హా..హా..చురకల్లె తగిలింది ఓలమ్మీ
వుడుకెక్కిపోయిందే చిన్నమ్మీ..

అరెరెరే..
ఎట్టగొ ఉన్నాది ఓ లమ్మీ ఏటేటో అవుతుంది చిన్నమ్మీ
అరెరెరెరెరే.....అట్టాగే ఉంటాది ఓ రబ్బీ
ఎట్టాగో అవుతాది చిన్నబ్బీ

దసరాబుల్లోడు--1971సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::P.సుశీల

చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు బావా
చేసుకొన్న బాసలు చెప్పుకొన్న ఊసులు
చెరిపి వేస్తాననీ..మరచిపోతాననీ
చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు బావా

పాడుకొన్న పాటలూ పాతవని ఊరుకో 2
ఆ మాటలన్ని మాపేసి కొత్తపాట పాడుకో

చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు బావా
చేసుకొన్న బాసలు చెప్పుకొన్న ఊసులు
చెరిపి వేస్తాననీ..మరచిపోతాననీ
చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు బావా

మాటతప్పిపోయినా మనిషి బ్రతికితే చాలూ 2
మన మమత చంపుకొన్న ఒక మంచి మిగిలితేచాలు

చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు బావా

తెలియక మనసిచ్చినా తెలిసికుమిలిపోతున్నా 2
మిమ్ము కలపమనీ ముక్కోటి దేవతలకు మొక్కుతున్న

చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు బావా
చేసుకొన్న బాసలు చెప్పుకొన్న ఊసులు
చెరిపి వేస్తాననీ..మరచిపోతాననీ
చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు బావా

రాముని మించిన రాముడు--1975సంగీతం::T.చలపతి రావ్
రచన::దాసరి నారాయణ రావ్
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల


చిన్నారి నారాణి చిరునవ్వులే నవ్వితే
గాలి ఈల వేసింది..పూలవాన కురిసింది
గాలి ఈల వేసింది..పూలవాన కురిసింది
లోకమే..పులకించి మైకంలో..ఉయ్యాలలే ఊగెలే

అందాల నారాజు అనురాగమే చిందితే..
గాలి ఈల వేసింది..పూలవాన కురిసింది
లోకమే..పులకించి మైకంలో..ఉయ్యాలలే ఊగెలే

నా నోము పండింది నేడు..నాకు ఈనాడు దొరికింది తోడు
నారాణి అధరాల పిలుపు..నాకు తెలిపేను కలలోని వలపూ..నిండు వలపూ

అందాల నారాజు అనురాగమే చిందితే..
గాలి ఈల వేసింది..పూలవాన కురిసింది
లోకమే..పులకించి మైకంలో..ఉయ్యాలలే ఊగెలే

ఎన్నెన్ని జన్మాల వరమో..నేడు నావాడవైనావు నీవు
నావెంట నీవున్న వేళా..కోటిస్వర్గాల వైభోగమేల..భోగమేలా

చిన్నారి నారాణి చిరునవ్వులే నవ్వితే
గాలి ఈల వేసింది..పూలవాన కురిసింది
లోకమే..పులకించి మైకంలో..ఉయ్యాలలే ఊగెలే

ఈ తోట మనపెళ్ళి పీటా
పలికె మంత్రాలు గోరింక నోటా
నెమలి పురివిప్పి ఆడింది ఆట
వినగ విందాయే చిలకమ్మ పాటా..పెళ్ళి పాట

అందాల నారాజు అనురాగమే చిందితే..
గాలి ఈల వేసింది..పూలవాన కురిసింది
లోకమే..పులకించి మైకంలో..ఉయ్యాలలే ఊగెలే

Tuesday, December 15, 2009

రాముని మించిన రాముడు--1975సంగీతం::T.చలపతి రావ్
రచన::దాసరి నారాయణ రావ్
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల


ఓ....హో...ఆ...ఓ..హో....ఆ...
ప్రేమకు నీవే దేవుడవూ..రామును మించిన రాముడవూ
నీదేలే ఈ జీవితమూ..నీకేలే అంకితమూ
నీకే..నీకే..అంకితమూ..
ప్రేమకు నీవే దేవుడవూ..రామును మించిన రాముడవూ

నీతీయని పిలుపులలో..నీ వెచ్చని వలపులలో
నన్ను నేను మరిచానూ..నిన్నే నాలో చూసానూ
నా హౄదయపు కోవెలలో..నిన్నే నిన్నే నిలిపాను
ప్రేమకు నీవే దేవుడవూ..రామును మించిన రాముడవూ

ప్రేమించే ప్రతి హౄదయం..పాడుతుంది ఒక రాగం
వికసించే ప్రతి కుసుమం..కోరుతుంది అనురాగం
నువు కోరుకొనే అనురాగం..నీకు నాకు సమభాగం
ప్రేమకు నీవే దేవుడవూ..రామును మించిన రాముడవూ

కంటికీ కనుపాప తోడు..చుక్కకూ జాబిల్లి జోడు
కంటికీ కనుపాప తోడు..చుక్కకూ జాబిల్లి జోడు
కడలికి కెరటాలు తోడు..చెలియకు చెలికాడు తోడు
కలిసిందీ ఈడుజోడూ..నీవు నేను సరిజోడు
ప్రేమకు నీవే దేవుడవూ..రామును మించిన రాముడవూ
నీదేలే ఈ జీవితమూ..నీకేలే అంకితమూ
నీకే..నీకే..అంకితమూ..
ప్రేమకు నీవే దేవుడవూ..రామును మించిన రాముడవూ

Saturday, December 12, 2009

శ్రీ శిరిడీసాయిబాబా మహత్యం -- 1986సంగీతం::ఇళయ రాజ
రచన::?
గానం::ఏసుదాస్


హే పాండురంగా..హే..పండరి నాథ..
శరణం..శరణం..శరణం
సాయి శరణం..బాబా శరణం..శరణం
సాయి చరణం..గంగా యమునా సంగమ సమానం
ఏ క్షేత్రమైన తీర్ధమైన సాయి
మా పాండురంగడు కరుణ మయుడు సాయి

ఏ క్షేత్రమైన తీర్ధమైన సాయి
మా పాండురంగడు కరుణ మయుడు సాయి
సాయి శరణం..బాబా శరణం..శరణం
సాయి చరణం..గంగా యమునా సంగమ సమానం

విద్య బుధులు వేడిన వాళ్ళకు అగుపించాడు విగ్నేశ్వరుడై
పిల్లపాపల కోరినవారిని కరుణించాడు సర్వేశ్వరుడై
తిరగలి చక్రం తిప్పి వ్యాధిని అరికట్టడూ..ఊఁ..విష్ణు రూపుడై
మహసా శ్యామాకు మారుతిగాను
మరికొందరికి ధత్తాత్రేయుడిగా
యద్భావం తద్బవతని దర్శనమిచాడు ధన్యుల జేసాడు

సాయి శరణం బాబా శరణం శరణం
సాయి చరణం గంగా యమునా సంగమ సమానం
ఏ క్షేత్రమైన తీర్ధమైన సాయి
మా పాండురంగడు కరుణామయుడు సాయి

సాయి శరణం బాబా శరణం శరణం
సాయి చరణం గంగా యమునా సంగమ సమానం

పెనుతుఫాను తాకిడి లో అలమటించు దీనులను
ఆదరించే తాన నాధ నాధుడై
అజ్ఞానం అలుముకున్న అంధులను చేరదీసి
అసలు చూపు ఇచ్చినాడు వైద్యుడై
వీధి వీధి బిచ్చమెత్తి వారి వారి పాపములను
పుచ్చుకుని మోక్షమిచ్చే పూజ్యుడై
పుచ్చుకొన్న పాపములను ప్రక్షాలన చేసికొనెను
దౌథ్యక్రియ సిద్ధితో శుద్దుడై
అంగములను వేరు చేసి ఖండయోగ సాధనలో
ఆత్మ శక్తి చాటినాడు సిదుడై
జీవరాసులన్నిటికీ సాయి శరణం


కోరుస్::-- సాయే శరణం


దివ్యజ్ఞాన సాధనకు సాయి శరణం


కోరుస్::-- సాయే శరణం


ఆస్తికులకు సాయే శరణం నాస్తికులకు సాయే శరణం


కోరుస్::-- ఆస్తికులకు సాయే శరణం నాస్తికులకు సాయే శరణం
భక్తికీ సాయే శరణం ముక్తికీ సాయే శరణం


కోరుస్::-- భక్తికి సాయే శరణం ముక్తికి సాయే శరణం

సాయి శరణం బాబా శరణం శరణం
సాయి చరణం గంగా యమునా సంగమ సమానం
ఏ క్షేత్రమైన తీర్ధమైన సాయి
మా పాండురంగడు కరుణ మయుడు సాయి5

Tuesday, December 08, 2009

ఇల్లాలు--1981

రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
సంగీతం::చక్రవర్తి
గానం::K.J.జేసుదాస్,S.P.శైలజ

తారాగణం::శోభన్ బాబు, జయసుధ,శ్రీదేవి,కాంతారావు,రమాప్రభ,మిక్కిలినేని


ఓ బాటసారి...ఇది జీవిత రహదారి..
ఓ బాటసారి...ఇది జీవిత రహదారి..
ఎంత దూరమో...ఏది అంతమో..
ఎవరు ఎరుగని దారి ఇది
ఒకరికె సొంతం కాదు ఇది..
ఓ బాటసారి...ఇది జీవిత రహదారి..

ఎవరు ఎవరికి తోడౌతారో
ఎప్పుడెందుకు విడిపోతారో
మమతను కాదని వెళతారో
మనసే చాలని ఉంటారు
ఎవ్వరి పయనం ఎందాకో...
అడగదు ఎవ్వరిని..బదులే దొరకదని
అడగదు ఎవ్వరిని..బదులే దొరకదని

కడుపుతీపికి రుజువేముందీ
అంతకు మించిన నిజమేముందీ...
కాయే చెట్టుకు బరువైతే
చెట్టును భూమి మోస్తుందా..
ఇప్పుడు తప్పులు తెలుసుకొనీ..
జరిగేదేమిటనీ..క్షమించదెవ్వరినీ

తెంచుకుంటివి అనుబంధాన్ని
పెంచుకున్నదొక హ్రుదయం దాన్ని..
అమ్మలిద్దరు వుంటారని అనుకోలేని పసివాడ్ని
బలవంతాన తెచ్చుకొని...
తల్లివి కాగలవా..తనయుడు కాగలడా?

అడ్డ దారిలో వచ్చావమ్మా
అనుకోకుండా కలిసావమ్మ
నెత్తురు పంచి ఇచ్చావూ..నిప్పును నీవే మింగావూ
ఆడదాని ఐశ్వర్యమేమిటో...ఇప్పుడు తెలిసింది..కధ ముగిసేపొయింది
ఇప్పుడు తెలిసింది..కధ ముగిసేపొయింది
ఓ..బాటసారీ..ఇది జీవిత రహదారీ

Friday, December 04, 2009

దేవుడమ్మ--1973Producer::చలం
సంగీత::సత్యం
రచన:: రాజశ్రీ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
తారాగణం::చలం,జయలలిత,లక్ష్మి,రాజసులోచన,గీతాంజలి,రామకృష్ణ,
రాజబాబు,రమణారెడ్డి

పల్లవి::

పాపలు మంచికి రూపాలు..దేవుడి గుడిలో దీపాలు
పాపలు మంచికి రూపాలు..దేవుడి గుడిలో దీపాలు 
దీపాలు...దీపాలు
మచ్చలేని మాణిక్యాలు..ముచ్చటైన అరవిందాలు
మచ్చలేని మాణిక్యాలు..ముచ్చటైన అరవిందాలు 
కరుణకు ప్రతిబింబాలు..కనిపించే దేవతలు
పాపలు మంచికి రూపాలు..దేవుడి గుడిలో దీపాలు 
దీపాలు...దీపాలు
తాంతతై తైత తాతై దిగిత.తాంతతై తైత తాతై దిగిత

చరణం::1

అభం శుభం తెలియని వారు..కల్లకపటం ఎరుగని వారు 
అభం శుభం తెలియనివారు..కల్లకపటం ఎరుగని వారు
అసత్యాలు ఆడనివారు..అరమరికలు లేనివారు 
చిలకలవలె పలికేవారు..చిరునవ్వుల పసివారు
పాపలు మంచికి రూపాలు..దేవుడి గుడిలో దీపాలు
పాపలు మంచికి రూపాలు..దేవుడి గుడిలో దీపాలు దీపాలు దీపాలు
తాంతతై తైత తాతై దిగిత..తాంతతై తైత తాతై దిగిత

చరణం::2

చిన్ని చిన్ని పాపలు నేడు..రేపు దేశ పౌరులు మీరు 
చిన్ని చిన్ని పాపలు నేడు..రేపు దేశ పౌరులు మీరు
కాని పనులు చేయరాదు..నీతిబాట వీడరాదుమన 
దేశం గర్వించేలా....మంచి పేరు సాదించాలి
పాపలు మంచికి రూపాలు..దేవుడి గుడిలో దీపాలు
దీపాలు...దీపాలు

Wednesday, December 02, 2009

మంచిరోజులు వచ్చాయి--1972


సంగీత::T.చలపతిరావ్ 
రచన::దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం::ఘంటసాల
తారాగణం::అక్కినేని,కాంచన,గుమ్మడి,నాగభూషణం,రామకృష్ణ,అంజలీదేవి,గీతాంజలి,కృష్ణంరాజు,సత్యనారాయణ

పల్లవి::

నేలతో నీడ అన్నది..నను తాకరాదని
పగటితో రేయి అన్నది..నను తాకరాదని
నీరు తన్ను తాకరాదని..గడ్డిపరక అన్నది
నేడు భర్తనే తాకరాదని..ఒక భార్య అన్నది

చరణం::1

వేలి కొసలు తాకనిదే..వీణ పాట పాడేన
చల్లగాలి తాకనిదే..నల్ల మబ్బు కురిసేనా 
తల్లి తండ్రి ఒకరి నొకరు..తాకనిదే నీవు లేవు
నేను లేను నీవు లేవు నేను లేను..లోకమే లేదులే 
నేలతో నీడ అన్నది..నను తాకరాదని
పగటితో రేయి అన్నది..నను తాకరాదని

చరణం::2

రవి కిరణం తాకనిదే..నవకమలం విరిసేనా
మధుపం తను తాకనిదే..మందారం మురిసేనా
మేను మేను తాకనిదే..మనసు మనసు కలవనిదే 
మమతలేదు..మనిషిలేడు..ఆఆఆ 
మమతలేదు..మనిషిలేడు మనుగడయే లేదులే
నేలతో నీడ అన్నది..నను తాకరాదని
పగటితో రేయి అన్నది నను తాకరాదని

చరణం::3

అంటరాని తనము ఒంటరి తనము 
అనాదిగా మీ జాతికి అదే మూలధనము
అంటరాని తనము ఒంటరి తనము 
అనాదిగా మీ జాతికి అదే మూలధనము 
ఇక సమభావం సమధర్మం సహజీవన మనివార్యం 
తెలుసుకొనుట మీ ధర్మం..తెలియకుంటె మీ ఖర్మం 
నేలతో నీడ అన్నది నను తాకరాదని
పగటితో రేయి అన్నది నను తాకరాదని
నీరు తన్ను తాకరాదని గడ్డిపరక అన్నది
నేడు భర్తనే తాకరాదని ఒక భార్య అన్నది ఈ భార్య అన్నది

మంచిరోజులు వచ్చాయి--1972
సంగీత::T.చలపతిరావ్ 
రచన::కొసరాజు రాఘవయ్య
గానం::ఘంటసాల
తారాగణం::అక్కినేని,కాంచన,గుమ్మడి,నాగభూషణం,రామకృష్ణ,అంజలీదేవి,గీతాంజలి,కృష్ణంరాజు,సత్యనారాయణ

పల్లవి::

సిరిపల్లె చిన్నది చిందులు వేస్తున్నది 
చిన్నగాలి తాకిడికే చిర్రుబుర్రుమన్నది 
ఓయమ్మో..ఓ..భయమేస్తున్నదీ  
సిరిపల్లె చిన్నది చిందులు వేస్తున్నది 
చిన్నగాలి తాకిడికే చిర్రుబుర్రుమన్నది 
ఓయమ్మో..ఓ..భయమేస్తున్నదీ

చరణం::1

మొన్న మొన్న ఈ పల్లెటూరిలో పుట్టిన బుజ్జాయి
చొ..ఊ..ఊ..ఊ..ఊ..ఆయీ   
మొన్న మొన్న ఈ పల్లెటూరిలో పుట్టిన బుజ్జాయి
నిన్నటిదాకా పరికిణి కట్టి..తిరిగిన పాపాయి 
బస్తీ మకాము పెట్టి..బడాయి నేర్చుక వచ్చి 
బస్తీ మకాము పెట్టి..బడాయి నేర్చుక వచ్చి 
బుట్టబొమ్మలా గౌను వేసుకొని ఫోజులు కొడుతూ ఉన్నది 

సిరిపల్లె చిన్నది...చిందులు వేస్తున్నది 
చిన్నగాలి తాకిడికే...చిర్రుబుర్రుమన్నది 
ఓయమ్మో..ఓ..భయమేస్తున్నదీ 

చరణం::2

ఇప్పుడిప్పుడే లండను నుండి దిగింది దొరసాని.."Shut up" 
వచ్చీ రానీ ఇంగిలీసులో..దంచుతోంది రాణి 
You Idiot...బాసపీసు రేగిందంటే
ఒళ్ళు పంబరేగేనండి..బాసపీసు రేగిందంటే
ఒళ్ళు..పంబరేగేనండి 
అబ్బ తాచుపాములా..పడగ విప్పుకొని తై తై మన్నది 
సిరిపల్లె చిన్నది...చిందులు వేస్తున్నది 
చిన్నగాలి తాకిడికే...చిర్రుబుర్రుమన్నది 
ఓయమ్మో..ఓ..భయమేస్తున్నదీ  

చరణం::3

సిగ్గే తెలియని చిలిపి కళ్ళకు నల్లని అద్దాలెందుకు 
తేనెలు చిలికే తెలుగు ఉండగా ఇంగిలీసు మోజెందుకు
ఓయబ్బో ఇంగిలీసు దొరసాని..నోరు మంచిదైనప్పుడు
ఊరు...మంచిదే ఎప్పుడు 
నోరు మంచిదైనప్పుడు..ఊరు మంచిదే ఎప్పుడు 
తెలుసుకోలేని బుల్లెమ్మలకు..తప్పవులే తిప్పలు 
హేయ్..సిరిపల్లె చిన్నది...చిందులు వేస్తున్నది 
చిన్నగాలి తాకిడికే...చిర్రుబుర్రుమన్నది 
ఓయమ్మో..ఓ..భయమేస్తున్నదీ  

మంచిరోజులు వచ్చాయి--1972
సంగీత::T.చలపతిరావ్ 
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::అక్కినేని,కాంచన,గుమ్మడి,నాగభూషణం,రామకృష్ణ,అంజలీదేవి,గీతాంజలి,కృష్ణంరాజు,సత్యనారాయణ

పల్లవి::

చం చం చచచం చం చం చచచం లలల్లా
ఎగిరే గువ్వ ఏమంది..విసిరే గాలి ఏమంది
ప్రకృతిలోన స్వేచ్చకన్న..మిన్నలేనే లేదంది
ఎగిరే గువ్వ ఏమంది..ఏమంది..ఈఈఈ ఓహో హో

చరణం::1

పూలకెందుకు కలిగెనే..ఈ ఘుమఘుమలు 
ఈ మధురిమలు..డ డ డ డ ర డ డ డ డ ర
తీగ లెన్నడు నేర్చెనే..ఈ అల్లికలు ఈ అమరికలు 
స్వేచ్చకోరే మనసువుంటే..పొందలేనిది యేముంది 
ర ర ర ర ర ర ర ర ర రి..ర ర ర ర ర ర ర ర   
ఎగిరే గువ్వ ఏమంది..ఏమంది..ఓహోహో

చరణం::2

కోకిలెన్నడు నేర్చెనే..ఈ సరిగమలు 
సరాగములు..డ డ డ డ ర డ డ డ డ ర 
నెమలి కెవ్వరు నేర్పిరే ఈ లయగతులు ఈ స్వరజతులు 
స్వేచ్చకోరే మనసువుంటే..నేర్వలేనిది యేముంది 
ఎగిరే గువ్వ ఏమంది..ఏమంది..ఓహోహో ఓ

చరణం::3

శిరసు వంచక నిలువనా..గుడి గోపురమై 
గిరి శిఖరమునై..డ డ డ డ ర డ డ డ డ ర
అవధులన్నీ దాటనా..ప్రభంజనమై జలపాతమునై 
స్వేచ్చకోరే మనసునాది..ఇంక నా కెదురేముంది
ర ర ర ర ర ర ర ర ర రి..ర ర ర ర ర ర ర ర
ఎగిరే గువ్వ ఏమంది..విసిరే గాలి ఏమంది
ప్రకృతిలోన స్వేచ్చకన్న..మిన్నలేనే లేదంది
తా ర ర రా ర..రా ర..తా ర ర రా ర రా ర

మంచిరోజులు వచ్చాయి--1972

సంగీత::T.చలపతిరావ్ 
రచన::కొసరాజు రాఘవయ్య
గానం::ఘంటసాల
తారాగణం::అక్కినేని,కాంచన,గుమ్మడి,నాగభూషణం,రామకృష్ణ,అంజలీదేవి,గీతాంజలి,కృష్ణంరాజు,సత్యనారాయణ

పల్లవి::

ఏటేటా వస్తుంది సంక్రాంతి పండగ..ఆఆఅ
బీదసాదల కెల్ల ప్రియమైన పండగ..ఆఆఆ 
ఈనాటి సంక్రాంతి అసలైన పండగ సిసలైన పండగ
కష్టజీవులకు అది ఎంతో కన్నుల పండగ అది కన్నుల పండగ
ఈనాటి సంక్రాంతి అసలైన పండగ సిసలైన పండగ 
కష్టజీవులకు అది ఎంతో కన్నుల పండగ అది కన్నుల పండగ
ఎవ్వరేమి అనుకున్నా..ఎంతమంది కాదన్నా  
ఎవ్వరేమి అనుకున్నా..ఆ..ఎంతమంది కాదన్నా
ఉన్నవాళ్ళ పెత్తనం ఊడుతుందిలే..ఏఏఏ
సోషలిజం వచ్చే రోజు..దగ్గరుందిలే..ఏ
ఈనాటి సంక్రాంతి అసలైన పండగ సిసలైన పండగ 
కష్టజీవులకు అది ఎంతో కన్నుల పండగ  అది కన్నుల పండగ

చరణం::1

గుడిసె కాపురాలు మాకు ఉండబోవులే..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ 
ఈ కారులు మేడలు కొద్దిమందికే స్థిరము కావులే..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
గుడిసె కాపురాలు మాకు ఉండబోవులే
ఈ కారులు మేడలు కొద్దిమందికే స్థిరము కావులే
ఓడలు బండ్లై..ఓఓఓ ఓహోయ్..బండ్లు ఓడలై..ఆ..ఆ..ఆ 
ఓడలు బండ్లై...బండ్లు ఓడలై 
తారుమారు ఎప్పుడైనా తప్పదులే తప్పదులే
ఈనాటి సంక్రాంతి అసలైన పండగ సిసలైన పండగ 
కష్టజీవులకు అది ఎంతో కన్నుల పండగ  అది కన్నుల పండగ

చరణం::2

ఎగిరిపడే పులిబిడ్డలు పాపం ఏమైపోతారు ఏమైపోతారు..ఆహా హా హా 
పిల్లుల్లాగా తొక ముడుచుకొని...మ్యావ్ మ్యావ్ మంటారు
కిక్కురుమనక..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..కుక్కిన పేనై..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
కిక్కురుమనక కుక్కిన పేనై చాటుగా నక్కుతారు చల్లగా జారుకుంటారు
ఈనాటి సంక్రాంతి అసలైన పండగ సిసలైన పండగ 
కష్టజీవులకు అది ఎంతో కన్నుల పండగ అది కన్నుల పండగ
ఎవ్వరేమి అనుకున్నా...ఎంతమంది కాదన్న
ఎవ్వరేమి అనుకున్నా...ఎంతమంది కాదన్న
ఉన్నవాళ్ళ పెత్తనం ఊడుతుందిలే సోషలిజం వచ్చే రోజు దగ్గరుందిలే
ఈనాటి సంక్రాంతి అసలైన పండగ సిసలైన పండగ 
కష్టజీవులకు అది ఎంతో కన్నుల పండగ  అది కన్నుల పండగ

Thursday, November 26, 2009

చీకటి వెలుగులు--1975


ఇక్కడ పాట వినండి
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల


చీకటి వెలుగుల కౌగిటిలో..చిందే కుంకుమ వన్నెలూ
చీకటి వెలుగుల కౌగిటిలో..చిందే కుంకుమ వన్నెలూ
ఏకమైనా హృదయాలలో..ఏకమైనా హృదయాలలో ..
పాకే బంగరు రంగులూ

ఈ మెడ చుట్టూ గులాబీలూ..ఈ సిగపాయల మందారాలూ
ఈ మెడ చుట్టూ గులాబీలూ..ఈ సిగపాయల మందారాలూ

ఎక్కడివీ రాగాలూ..చిక్కని ఈ అరుణ రాగాలు
అందీ అందని సత్యాలా..సుందర మధుర స్వప్నాలా !

తేట నీటి ఈ ఏటి ఒడ్డునా..నాటిన పువ్వుల తోటా
తేట నీటి ఈ ఏటి ఒడ్డునా..నాటిన పువ్వుల తోటా
నిండు కడవలా నీరు పోసీ
గుండెల వలపులు కుమ్మరించీ
ప్రతి తీగకు చేయూత నిచ్చీ
ప్రతి మానూ పులకింపజేసీ

మనమే పెంచిందీ తోటా
మరి ఎన్నడు వాడనిదీ తోటా
మనమే పెంచిందీ తోటా..మరి ఎన్నడు వాడనిదీ తోటా

మరచిపోకుమా తోటమాలీ..పొరపడి అయినా మతిమాలీ
మరచిపోకుమా తోటమాలీ..పొరపడి అయినా మతిమాలీ

ఆరు ఋతువులు ఆమని వేళలే మన తోటలో
అన్ని రాత్రులు పున్నమి రాత్రులే మన మనసులో

మల్లెలతో వసంతం
చేమంతులతో హేమంతం
వెన్నల పారిజాతాలూ
వానకారు సంపెంగలూ

అన్నీ మనకు చుట్టాలే
వచ్చీ పోయే అతిధులే

ఈ మెడ చుట్టూ గులాబీలూ..ఈ సిగపాయల మందారాలూ
ఎక్కడివీ రాగాలూ..చిక్కని ఈ అరుణ రాగాలూ

ష్ .....
గలగలమనకూడదూ..ఆకులలో గాలీ
గలగలమనరాదూ..అలలతో కొండవాగూ
నిదరోయే కొలను నీరూ ..
నిదరోయే కొలను నీరూ..కదపకూడదూ
ఒరిగుండే పూలతీగా..ఊపరాదూ

కొమ్మపై నిట జంటపూలూ
గూటిలో ఇట రెండు గువ్వలూ

ఈ మెడ చుట్టూ గులాబీలూ..ఈ సిగపాయల మందారాలూ
ఎక్కడివీ రాగాలూ..చిక్కని ఈ అరుణ రాగాలూ
మరచిపోకుమా తోటమాలీ..పొరపడి అయినా మతిమాలీ !

స్నేహ బంధం--1973ఈ పాట ఇక్కడ వినవచ్చు

సంగీతం::సత్యం
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల,జి ఆనంద్ 

తారాగణం::కృష్ణ,జమున,కృష్ణం రాజు,గుమ్మడి,రమాప్రభ,రాజబాబు,సత్యనారాయణ స్నేహబంధమూ ఎంతమధురమూ
చెరిగిపోదు తరిగిపోదు జీవితాంతమూ

ఒకే ఆత్మ ఉంటుంది రెండు శరీరాలలో
ఒకే పాట పలుకుతుంది వేరు వేరు గుండెల్లో
ఒకటే దొరుకుతుంది జీవితంలో
అది ఓడిపోదు వాడిపోదు కష్టసుఖాల్లో

స్నేహబంధమూ ఎంత మధురమూ
చెరిగిపోదు తరిగిపోదు జీవితాంతము

మల్లెపూవు నల్లగ మాయవచ్చును
మంచు కూడ వేడి సెగలు ఎగయవచ్చును
పువ్వు బట్టి తెనె రుచె మారవచ్చును
చెక్కుచెదరందె స్నేహమని నమ్మవచ్చును

స్నేహబంధమూ ఎంత మధురమూ
చెరిగిపోదు తరిగిపోదు జీవితాంతము

సంపూర్ణ రామాయణం--1973::యదుకుల కాంభోజి::రాగం


సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::కోసరాజు
గానం::ఘంటసాల


రాగం:::యదుకుల కాంభోజి
పహడి..హిందుస్తానీ రాగం)


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


రామయ్య తండ్రీ ఓ రామయ్య తండ్రీ
మా నోములన్ని పండినాయి రామయ్య తండ్రి
మా సామివంటే నువ్వేలే రామయ్య తండ్రి 


రామయ్య తండ్రీ ఓ రామయ్య తండ్రీ
మా నోములన్ని పండినాయి రామయ్య తండ్రి
మా సామివంటే నువ్వేలే రామయ్య తండ్రి

చరణం::1


తాటకిని ఒక్కేటున కూల్చావంట
శివుని విల్లు ఒక దెబ్బకే ఇరిసావంట
తాటకిని ఒక్కేటున కూల్చావంట
శివుని విల్లు ఒక దెబ్బకే ఇరిసావంట
పరశురాముడంతవోణ్ణి పార తరిమినావంట
ఆ కతలు చెప్పుతుంటే విని ఒళ్ళు మరిచిపోతుంట

రామయ్య తండ్రీ ఓ రామయ్య తండ్రీ
మా నోములన్ని పండినాయి రామయ్య తండ్రి
మా సామివంటే నువ్వేలే రామయ్య తండ్రి


చరణం::2

ఆగు బాబు ఆగు
అయ్యా నే వస్తుండా బాబూ నే వస్తుండా 

అయ్యా నే వస్తుండా బాబూ నే వస్తుండా
నీ కాలు దుమ్ము సోకి రాయి ఆడది ఐనాదంట
మాకు తెలుసులే
నా నావ మీద కాలు బెడితే ఏమౌతాదో తంటా 

నీ కాలు దుమ్ము సోకి రాయి ఆడది ఐనాదంట
నా నావ మీద కాలు బెడితే ఏమౌతాదో తంటా
దయజూపి ఒక్కసారి కాళ్ళు కడగనీయమంట
మూడు మూర్తులా నువ్వు నారాయణమూర్తివంట

రామయ్య తండ్రీ ఓ రామయ్య తండ్రీ
మా నోములన్ని పండినాయి రామయ్య తండ్రి
మా సామివంటే నువ్వేలే రామయ్య తండ్రి


చరణం::3

అందరినీ దరిజేర్చు మారాజువే
అద్దరినీ జేర్చమని అడుగుతుండావే

అందరినీ దరిజేర్చు మారాజువే
అద్దరినీ జేర్చమని అడుగుతుండావే
నువ్వు దాటలేక కాదులే తామయ్య తండ్రి 

నువ్వు దాటలేక కాదులే తామయ్య తండ్రి
నన్ను దయచూడగ వచ్చావూ రామయ్య తండ్రి

హైలేస్సా....రేలో హైలేస్సా
హైలేస్సా....రేలో హైలేస్సా
హైలేస్సా....రేలో హైలేస్సా
హైలేస్సా....రేలో హైలేస్సా

హైలేస్సా....రేలో హైలేస్సా
హైలేస్సా....రేలో హైలేస్సా


teepi gnapakaalu


:((((( జయ....విజయ... వీరిద్దరు నాకు చాలా close friends

వీళ్ళతో నేను చేసిన enjoy అంతా ఇంతా కాదు .

మేము మోత్తం నలుగురం (Friends) కవిత,నేను,విజయ,జయశ్రీ.

కలిసి shopping చేసేవాళ్ళం ,కలిసే films చూసేవాళ్ళం,

ఒక్కటేమిటి అన్నిట్లో నలుగురం వుండే వాళ్ళం.

కాని....ఇవాళ..జయ,విజయలు, నాకింక లేరు :((

వారి తీపి గురుతులుతప్ప:((((

నన్ను , కవితను , వదిలి , ఇద్దరు , దేవుడి దగ్గర వెళ్ళిపోయారు.

స్నేహానికి నిదర్సనం మేమేనేమో అనిపించెలా వుండేవాళ్ళం.

వారి గుర్తుగా ఇందులో వారి photo వేస్తున్నాను .

నా friends, మరియు జయ,విజయ కు తెలిసిన వారు వీరిద్దర్ని

గుర్తుంచుకొవాలని అప్పుడప్పుడు వీరి photo చుసైన వీరిని

మరువకూడదని ఆశిస్తు.....మీ....శక్తి :((

Wednesday, November 25, 2009

రౌడీలకు రౌడీలు--1971సంగీత::సత్యం
రచన::ఆరుద్ర
గానం::L.R.ఈశ్వరి
తారాగణం::రామకృష్ణ,సత్యనారాయణ,ప్రభాకర రెడ్డి,రాజబాబు, విజయలలిత,జ్యోతిలక్ష్మి,రమాప్రభ

పల్లవి::


తీస్కో కొకక్కోలా..ఏస్కో రమ్ముసారా
చూస్తే మజా...గుటకేస్తే నిషా
కలిపి కొట్టు మొనగాడా..ఆఆఆ ఓవ్ 
తీస్కో కొకక్కోలా...ఏస్కో రమ్ముసారా
చూస్తే మజా...గుటకేస్తే నిషా
కలిపి కొట్టు మొనగాడా..ఆఆఆ ఓవ్ 
తీస్కో...కొకక్కోలా....ఆవ్  

చరణం::1

మతి చెడితే..హ..మందుందీ మనసైతే..హా..నేనున్నా
మతి చెడితే మందుందీ..మనసైతే..నేనున్నా
రెండూ..ఊ..కైపిస్తే..రేయీ..ఈ..బలే..హాయీ
హోయ్..మగాడా నువ్ బిగించూ నీ సగం సగం 
తెగింపులో సుఖం లేదు రా..ఆ..ఈఈఈఈయ్య  
తీస్కో కొకక్కోలా..ఏస్కో రమ్ముసారా
చూస్తే మజా గుటకేస్తే నిషా..కలిపి కొట్టు మొనగాడా..ఆ
తీస్కో...కొకక్కోలా..ఆ 

చరణం::2

ఊరించే ఒంపులూ..ఉడుకెత్తే సొగసులూ
ఊరించే హా..ఒంపులూ..ఉడుకెత్తే హో..సొగసులూ
జతగా..ఆ..నేనుంటా..జలసా చేయిస్తా..ఆ
కులాస ఒక తమాష ఈ ఉమర్ ఖయాం 
సరాగమే పసందని రా..ఆఆఈఈఇయ్య 
తీస్కో కొకక్కోలా..ఏస్కో రమ్ముసారా
చూస్తే మజా గుటకేస్తే నిషా..కలిపి కొట్టు మొనగాడా..ఆ
తీస్కో..కొకక్కోలా..ఆవ్  

Saturday, November 21, 2009

బీదలపాట్లు--1972


సంగీత::K.V.మహదేవన్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::ఘంటసాల
తారాగణం::అక్కినేని, కృష్ణకుమారి, గుమ్మడి, నాగయ్య, విజయలలిత

పల్లవి::

పాలనవ్వుల పాపాయీ..పసిడి పలుకుల పాపాయీ
నీ తల్లి ఆశలు నెరవేర్చగా..నేను జేవించి ఉన్నానమ్మా..ఆఆఆ   
పాలనవ్వుల పాపాయీ..పసిడి పలుకుల పాపాయీ

చరణం::1

నా యనువారే లేనివానికి..తీయనివరమై దొరికావమ్మా
నా యనువారే లేనివానికి..తీయనివరమై దొరికావమ్మా
కనుపాపగ నిను కాచుటకన్న..కోరిక లింకేవీ లేవమ్మా
కనుపాపగ నిను కాచుటకన్న..కోరిక లింకేవీ లేవమ్మా
నీవు దినమొక్క కళగా వెలగాలి..నా దీవెనలు నీతోడు నిలవాలి     
పాలనవ్వుల పాపాయీ..పసిడి పలుకుల పాపాయీ

చరణం::2

నా తల్లీ..నీ వెంతలోన..రతనాల బొమ్మగా ఎదిగావు
నా తల్లీ..నీ వెంతలోన..రతనాల బొమ్మగా ఎదిగావు
తనివితీర నినుచూడాలంటే..కనులు వేయైనా చాలవు 
తనివితీర నినుచూడాలంటే..కనులు వేయైనా చాలవు 
ఏ యింటి దీపమై నీవున్నా..ఆ యిల్లు కలకలలాడునమ్మా  
పాలనవ్వుల పాపాయీ..పసిడి పలుకుల పాపాయీ
నీ తల్లి ఆశలు నెరవేర్చగా..నేను జేవించి ఉన్నానమ్మా 
పాలనవ్వుల పాపాయీ..పసిడి పలుకుల పాపాయీ

బీదలపాట్లు--1972

సంగీత::K.V.మహదేవన్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::ఘంటసాల
తారాగణం::అక్కినేని, కృష్ణకుమారి, గుమ్మడి, నాగయ్య, విజయలలిత

పల్లవి::

నేనెవరో తెలిసిందీ..నిజమేదో తెలిసిందీ
నిరాశతో తపియించే బ్రతుకున..ఆశారేఖ మెరిసిందీ         
నేనెవరో తెలిసిందీ..నిజమేదో తెలిసిందీ
నిరాశతో తపియించే బ్రతుకున..ఆశారేఖ మెరిసిందీ    

చరణం::1

నిరుపేదగ నే పుట్టాను..నిట్టూర్పులలో పెరిగాను
నిరుపేదగ నే పుట్టాను..నిట్టూర్పులలో పెరిగాను
చీకటి వెలుగుల పెనుగులాటయే..జీవితమని కనుగొన్నాను         
నేనెవరో..నే నెవరో తెలిసిందీ 

చరణం::2

కసిపెంచుకున్న నాగుండెను..కనీళ్ళతోనే కడిగాను
కసిపెంచుకున్న నాగుండెను..కనీళ్ళతోనే కడిగాను
ద్వేషం త్రుంచీ ప్రేమను పెంచీ..మనిషిగ జీవిస్తాను        
నేనెవరో..నే నెవరో తెలిసిందీ..ఈఈఈ  

చరణం::3

కూటికి కరువై కుమిలేవారికి..తోడు నీడగా ఉంటాను
కూటికి కరువై కుమిలేవారికి..తోడు నీడగా ఉంటాను
మానవసేవే మాధవసేవగా..నా బ్రతుకే తీర్చుకుంటాను    
నేనెవరో..నేనెవరో తెలిసిందీ 
నిరాశతో తపియించే బ్రతుకున..ఆశారేఖ మెరిసిందీ        
ఆశారేఖ మెరిసింది..ఆశారేఖ మెరిసింది ఆశారేఖ మెరిసింది

బీదలపాట్లు--1972
సంగీత::K.V.మహదేవన్
రచన::కొసరాజు రాఘవయ్య
గానం::ఘంటసాల,P.B.శ్రీనివాస్,J.V.రాఘవులు
తారాగణం::అక్కినేని, కృష్ణకుమారి, గుమ్మడి, నాగయ్య, విజయలలిత

పల్లవి::

డబ్బులోనే వున్నదిరా..లోకమంతా
అది లేనివాడి బ్రతుకంతా..ఒకటే చింత 
డబ్బులోనే వున్నదిరా లోకమంతా..ఈ లోకమంతా 
అది లేనివాడి బ్రతుకంతా..ఒకటే చింత  

చరణం::1

డబ్బుంటేనే దేవుడు దర్శనాలు..యిస్తాడు
దర్శనాలు...యిస్తాడు
పాడు దొంగ సొమ్మైనా..పాలుపంచుకుంటాడు
పాలుపంచుకుంటాడు 
డబ్బుంటేనే దేవుడు దర్శనాలు..యిస్తాడు
దర్శనాలు...యిస్తాడు
పాడు దొంగ సొమ్మైనా..పాలుపంచుకుంటాడు
పాలుపంచుకుంటాడు 
పైసాయిస్తే పాపం..పరిహారం చేస్తాడూ
పైసాయిస్తే పాపం..పరిహారం చేస్తాడూ
అందులో ఉందిరా మహత్తు..గమ్మత్తు

డబ్బులోనే వున్నదిరా లోకమంతా..ఈ లోకమంతా 
అది లేనివాడి బ్రతుకంతా..ఒకటే చింత

చరణం::2

డబ్బొస్తే సుబ్బమ్మే సుబ్బలక్ష్మి..సుబ్బలక్ష్మి 
అసే ఒసే అనే దెల్ల అమ్మగోరు..అమ్మగోరు 
డబ్బొస్తే సుబ్బమ్మే సుబ్బలక్ష్మి..సుబ్బలక్ష్మి 
అసే ఒసే అనే దెల్ల అమ్మగోరు..అమ్మగోరు
అరె ఒరె అనే వాడే అయ్యగారు..ఒహో అయ్యగారు 
అరె ఒరె అనే వాడే అయ్యగారు..ఒహో అయ్యగారు  
ఇంతేరా ఈ లోకం..ఎవ్వరూ మర్చలేరు
డబ్బులోనే వున్నదిరా 

చరణం::3

ఉన్నవాణ్ణి పడగొట్టే..ఉద్దెశం మారాలి 
లేనివాణ్ణి ఉద్దరింప..ప్రయత్నాలు చేయాలి 
ఉన్నవాణ్ణి పడగొట్టే..ఉద్దెశం మారాలి 
లేనివాణ్ణి ఉద్దరింప..ప్రయత్నాలు చేయాలి 
మనసును మార్చుకుని..మంచినే పెంచుకుని
మనసును మార్చుకుని..మంచినే పెంచుకుని
అందరూ సుఖపడాలి..అభివృద్దికి రావాలి 
డబ్బులోనే ఉన్నదిరా..ఆ హ హ..

మంచిలోనె ఉన్నదిరా..లోకమంతా
అది లేనినాడు మనకంత..ఒకటే చింతా
మంచిలోనె ఉన్నదిరా లోకమంతా..ఈ లోకమంతా 
అది లేనినాడు మనకంత..ఒకటే చింతా
మంచిలోనె ఉన్నదిరా..లోకమంతా..ఆఆఆఆఆ 

Tuesday, November 10, 2009

శ్రీవారు మావారు--1973
సంగీత::G.K.వెంకటేష్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::S.జానకి
తారాగణం::కృష్ణ,వాణిశ్రీ,నాగభూషణం,పద్మనాభం,కృష్ణంరాజు,అంజలీదేవి,S. వరలక్ష్మి,గీతాంజలి 

పల్లవి::

హొయ్..అల్లరి చూపులవాడే..అందాల నా చందూరూడే
హూయ్..అల్లరి చూపులవాడే..అందాల నా చందూరూడే  
ఏడున్నడో కాని వాడు..రామ చక్కనోడే
చెంతకు చేరీ వింతగ చక్కలి గింతలు చేశాడే
చెక్కిలినీ నొక్కగనే..చిక్కుల్లో పడ్డానే

అల్లరి చూపులవాడే..అందాల నా చందూరూడే 
ఏడున్నడో కాని..వాడు రామ చక్కనోడే
చెంతకు చేరీ వింతగ చక్కలి గింతలు చేశాడే
చెక్కిలినీ నొక్కగనే..చిక్కుల్లో పడ్డానే
అల్లరి చూపులవాడే..అందాల నా చందూరూడే
అల్లరి చూపులవాడే..వాడే వాడే
అందాల నా చందూరూడే..ఏడే ఏడే

చరణం::1

అందాలన్నీ దోసిట దూసే..నన్నాడే
ఎందుకే అమ్మీ యింతటి సిగ్గని..అన్నాడే 
అందాలన్నీ దోసిట దూసే..నన్నాడే
ఎందుకే అమ్మీ యింతటి సిగ్గని..అన్నాడే 
కలగా నన్నే కవ్వించాడే..అలలా నాలో పులకించాడే
అమ్మో..ఏ మందునే..సందిటనే చేరగనే సగమైనానే   
ఓ..అల్లరి చూపులవాడే అందాల నా చందూరూడే
ఏడున్నడో కాని వాడు..రామ చక్కనోడే
చెంతకు చేరీ వింతగ చక్కలి గింతలు చేశాడే
చెక్కిలినీ నొక్కగనే చిక్కుల్లో పడ్డానే
అల్లరి చూపులవాడే..వాడే వాడే
అందాల నా చందూరూడే..ఏడే ఏడే

చరణం::2

మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ లలలలలా
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హా..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హా..లలలలలాలలా..హోయ్ 
చెయీ చెయీ కలపాలని..అన్నాడే
రేయీ రేయీ కలవాలని..అన్నాడే
చెయీ చెయీ కలపాలని..అన్నాడే
రేయీ రేయీ కలవాలని..అన్నాడే
ఎదలో వాడే..ఎదుగుతున్నాడే
నిదురే కరువై..వేగుతున్నానే
అమ్మో..ఏ మందునే ఓ యమ్మో యీ తాపం ఓపగలేనే
           
అల్లరి చూపులవాడే..అందాల నా చందూరూడే 
ఏడున్నడో కాని వాడు..రామ చక్కనోడే
చెంతకు చేరీ వింతగ చక్కలి గింతలు..చేశాడే
చెక్కిలినీ నొక్కగనే..చిక్కుల్లో పడ్డానే

అల్లరి చూపులవాడే..వాడే వాడే
అందాల నా చందూరూడే..ఏడే ఏడే
ఏడున్నడో కాని వాడు..రామ చక్కనోడే
చెంతకు చేరీ వింతగ చక్కలి గింతలు..చేశాడే
చెక్కిలినీ నొక్కగనే..చిక్కుల్లో పడ్డానే 

శ్రీవారు మావారు--1973సంగీత::G.K.వెంకటేష్
రచన::శ్రీశ్రీ
గానం::L.R.ఈశ్వరి,V.రామకృష్ణ
తారాగణం::కృష్ణ,వాణిశ్రీ,నాగభూషణం,పద్మనాభం,కృష్ణంరాజు,అంజలీదేవి,S. వరలక్ష్మి,గీతాంజలి 

పల్లవి::

ఈ..వేళలో నా..మనసు నీదే..వయసు నీదే
ఈ..నిషాలూ..ఖుషీలూ నీకేలే
ఈ..వేళలో నా..మనసు నీదే..వయసు నీదే
ఈ..నిషాలూ..ఖుషీలూ నీకేలే

చరణం::1

నే నుంటినీ నీ వెంటనే..హైహై..నీ వుంటివీ నా కంటనే..మ్మ్ హు 
నా జీవితం నీ కోసమే..ఓహో..నీ యవ్వనం నా కోసమే
నీ యవ్వనం..మ్మ్..నా కోసమే..ఆ..హాయ్..
ఈ..వేళలో నా..మనసు నీదే..వయసు నీదే
ఈ..నిషాలూ..ఖుషీలూ నీకేలే

చరణం::2

ఆగేది కాదోయి కాలం..లాగాలి లోలోని సారం
ఆగేది కాదోయి కాలం..లాగాలి లోలోని సారం
నేడుంది నీ కేల రేపు..జీవించు ఈ కోంత సేపు 
అహా..అహా..అహా..హా..హా..హా..ఆ      
ఈ..వేళలో నా..మనసు నీదే..వయసు నీదే
ఈ..నిషాలూ..ఖుషీలూ నీకేలే 

చరణం::3

చేరాలి కారామసాలా..వూగాలి వేగాల ఝాలా
చేరాలి కారామసాలా..వూగాలి వేగాల ఝాలా
సాగాలి గానా బజానా..తానాన తందాన తానా 
లలాల..లలాల..లలలలాలలా   
ఈ..వేళలో నా..మనసు నీదే..వయసు నీదే
ఈ..నిషాలూ..ఖుషీలూ నీకేలే

శ్రీవారు మావారు--1973సంగీత::G.K.వెంకటేష్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::కృష్ణ,వాణిశ్రీ,నాగభూషణం,పద్మనాభం,కృష్ణంరాజు,అంజలీదేవి,S. వరలక్ష్మి,గీతాంజలి 

పల్లవి::

చేయివేస్తే చాలు చిర్రుమంటాడప్పా..చూపుతోనే నన్నూ జుర్రు కుంటా డప్పా
ఏం ముంచు కొచ్చిందని యింతటి రుసరుసలు..బావా..దారికి రావా  
చేయివేస్తే చాలు చిర్రుమంటాడప్పా..చూపుతోనే నన్నూ జుర్రు కుంటా డప్పా
ఏం ముంచు కొచ్చిందని యింతటి రుసరుసలు..బావా..దారికి రావా  

చరణం::1

రామ చిలక జామ పండు కొరికినప్పుడు..ఏమి రుచులు నాలోన కలిగెనప్పుడు
రామ చిలక జామ పండు కొరికినప్పుడు..ఏమి రుచులు నాలోన కలిగెనప్పుడు
చందమామ మొగలు మీద పొడిచినప్పుడు..వయసు ఎన్నిరేకులో విప్పెనప్పుడు
ఏమని చెప్పను ఎలా మనసు విప్పను..నీకు బదులుగా నేనే చెప్పవలసి వచ్చెను
బావా..దారికిరావా   
చేయివేస్తే చాలుచిర్రుమంటాడప్పా..చూపుతోనే నన్నూ జుర్రు కుంటా డప్పా
ఏం ముంచు కొచ్చిందని యింతటి రుసరుసలు..బావా..దారికిరావా  

చరణం::2

గువ్వలాగ కన్నెమనసు ఎగురుతున్నది..నీ గుండెలోని గూటి కొరకు తిరుగుతున్నది
గువ్వలాగ కన్నెమనసు ఎగురుతున్నది..నీ గుండెలోని గూటి కొరకు తిరుగుతున్నది
లేతవలపు జింక లాగ దుముకు తున్నది..నీ కౌగిలిలో నిలుపుకుంటె వొదిగి వుంటది
మేనత్త కూతురిని ! నీ ముద్దు మరదల్ని..మేనత్త కూతురిని నీ ముద్దు మరదల్ని
జతగా నువులేకుంటే బ్రతుకంతా ఒంటరిని బావా..దారికిరావా
చేయివేస్తే చాలు చిర్రుమంటాడప్పా..చూపుతోనే నన్నూ జుర్రు కుంటా డప్పా
ఏం ముంచు కొచ్చిందని యింతటి రుసరుసలు..బావా..దారికిరావా

Monday, November 09, 2009

రాధమ్మ పెళ్ళి--1974
సంగీత::రమేష్ నాయుడు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::S.P.బాలు,L.R.అంజలి
తారాగణం::కృష్ణ,మురళీ మోహన్,శారద,నిర్మల,సత్యనరాయణ, రమాప్రభ,రేలంగి,అల్లురామలింగయ్య,రజబాబు.

పల్లవి::

సంకురాత్రి అల్లుడూ..సంకలెగరేస్తు వచ్చిండు 
సందకాడ దాకా..ముడుసుకోని కూకున్నడు
మూతి ముడుసుకుని..కూకున్నాడు 
మూతి ముడుసుకుని..కూకున్నాడు
ఎందుకే ఓలమ్మీ ఎందుకే..ఎందుకే ఓలమ్మీ ఎందుకే 

వస్తానన్న బావమర్ది..రాలేదని 
తెస్తానన్న ర్యాలీ సైకిల్.. తేలేదని
ఇస్తానన్న రిస్టువాచీ..ఇస్తారో లేదోనని 

సంకురాత్రి అల్లుడూ..ముడుసుకోని కూకున్నడు 
మూతి ముడుసుకుని..కూకున్నాడు 
మూతి ముడుసుకుని..కూకున్నాడు      
అందుకే ఓలమ్మీ అందుకే అందుకే ఓలమ్మీ అందుకే            

వెన్నెల్లో తానే..పక్కేసింది
ఆ పక్కమీద మల్లెపూలు..పరిచేేసింది
ఇన్నీ చేేసింది..ఎంతకు రాదేమి
ముడుసుకొని కూకుందో..సంకురాత్రి పిల్ల
ఏ మూలనో నక్కిందో..సంకురాత్రి పిల్ల 
ఏ మూలనో నక్కిందో..సంకురాత్రి పిల్ల

ముడుసుకొనే..కూకున్నాను
మూలనే..ఏ..కూకున్నాను
ఎందుకు కూకున్నానో..చెప్పేది కాదు
చెప్పినా నీకది..తెలిసేది కాదు..హా హా 
చెప్పినా నీకది తెలిసేది కాదు..సంకలెగరేసు వచ్చిండు 
మూడు రోజు లేట్టా అని..ముడుసుకొని కూకున్నాడు 
మూతి ముడుసుకుని..కూకున్నాడు..ఊఊఊ