Friday, July 31, 2015

విచిత్రకుటుంభం--1969సంగీతం::T.V.రాజు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల
Film Directed By::K.S.prakaasha Rao
తారాగణం::N.T.రామారావి,సావిత్రి,విజయలలిత,జ్యోతిలక్ష్మి,విజయనిర్మల,శోభన్‌బాబు,కృష్ణ,

కాఫీ::రాగం

పల్లవి::

నలుగురు నవ్వేరురా..ఆ..స్వామి
నలుగురు నవ్వేరురా..గోపాల
నడివీధిలో..నా కడకొంగు లాగిన
నడివీధిలో..నా కడకొంగు లాగిన
నలుగురు నవ్వేరురా..అవ్వ..
నలుగురు నవ్వేరురా..ఆ ఆ ఆ ఆ

చరణం::1

వెన్నచిలికే వేళ..చక్కిలిగిలి చేసి
దండలల్లేవేళ రెండూ..కళ్ళూ మూసి
వెన్నచిలికే వేళ..వెన్నచిలికే వేళ
వెన్నచిలికే వేళ..చక్కిలిగిలి చేసి
దండలల్లేవేళ రెండూ..కళ్ళూ మూసి
ఒంటిగా ఏమన్నా..ఆఆఆ..ఒంటిగ ఏమన్నా
ఓరకుంటినిగాని..రచ్చపట్టున నన్ను
రవ్వచేయు పాడికాదులేరా..ఆఅ

నలుగురు నవ్వేరురా..గోపాల
నడివీధిలో..నా కడకొంగు లాగిన
నలుగురు నవ్వేరురా..అవ్వ..ఆ ఆ ఆ ఆ
నలుగురు నవ్వేరురా..ఆ ఆ ఆ ఆ 

చరణం::2

పొన్నచెట్టున చేరి..పొంచినటుల కాదు
చీరలను కాజేసి..చేరినటుల కాదు
పొన్నచెట్టున చేరి..పొంచినటుల కాదు
చీరలను కాజేసి..చేరినటుల కాదు
కన్నెమనసే వెన్న..గమనించరా కన్నా
అన్నీ తెలిసిన నీవే..ఆగడాలు చేయనేల ఔనా..ఆ

నలుగురు నవ్వేరురా..గోపాల
నడివీధిలో..నా కడకొంగు లాగిన
నలుగురు నవ్వేరురా..ఆ ఆ ఆ ఆ
నలుగురు నవ్వేరురా..ఆ..అవ్వ
నలుగురు నవ్వేరురా..ఆ ఆ ఆ ఆ

Vichitrakutumbham--1969
Music::T.V.Raaju 
Lyrics::D.C.Naaraayanareddi
Singer::P.Suseela
Film Directed By::K.S.prakaasha Rao
Cast::N.T.Raamaaraavi,Saavitri,Vijayalalita,Jyotilakshmi,Vijayanirmala,Sobhanbaabu,Krishaa.

kaaphii::raagam

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

naluguru navvEruraa..aa..swaami
naluguru navvEruraa..gOpaala
naDiveedhilO..naa kaDakongu laagina
naDiveedhilO..naa kaDakongu laagina
naluguru navvEruraa..avva..
naluguru navvEruraa..aa aa aa aa

::::1

vennachilikE vELa..chakkiligili chEsi
danDalallEvELa renDoo..kaLLuu moosi
vennachilikE vELa..vennachilikE vELa
vennachilikE vELa..chakkiligili chEsi
danDalallEvELa renDoo..kaLLuu moosi
onTigaa Emannaa..aaaaaaaa..onTiga Emannaa
OrakunTinigaani..rachchapaTTuna nannu
ravvachEyu paaDikaadulEraa..aaaa

naluguru navvEruraa..gOpaala
naDiveedhilO..naa kaDakongu laagina
naluguru navvEruraa..avva..aa aa aa aa
naluguru navvEruraa..aa aa aa aa 

::::2

ponnacheTTuna chEri..ponchinaTula kaadu
cheeralanu kaajEsi..chErinaTula kaadu
ponnacheTTuna chEri..ponchinaTula kaadu
cheeralanu kaajEsi..chErinaTula kaadu
kannemanasE venna..gamanincharaa kannaa
annii telisina neevE..AgaDaalu chEyanEla ounaa..aa

naluguru navvEruraa..gOpaala
naDiveedhilO..naa kaDakongu laagina
naluguru navvEruraa..aa aa aa aa
naluguru navvEruraa..aa..avva
naluguru navvEruraa..aa aa aa aa

జగదేకవీరుని కథ--1962 ::కాఫీ::రాగంసంగీతం::పెండ్యాలనాగేశ్వరరావు
రచన::పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం::P.లీల,P.సుశీల
Film Directed by::Kadiri Venkata Reddy
తారాగణం::N.T.రామారావు,రాజనాల,C.S.R.ఆంజనేయులురేలంగి,ముక్కామల,మిక్కిలినేని,నల్లరామమూర్తి,B.సరోజ,కన్నాంబ,జయంతిL.విజయలక్ష్మి,బాల,ౠష్యంద్రమణి,గిరిజ.

కాఫీ::రాగం 

పల్లవి::


ఆదిలక్ష్మి వంటి అత్తాగారివమ్మా
ఆదిలక్ష్మి వంటి అత్తాగారివమ్మా
సేవాలంది మాకు వరమూలియవమ్మా
సేవాలంది మాకు వరమూలియవమ్మా
ఆదిలక్ష్మి వంటి అత్తాగారివమ్మా..ఆఆ

కలుగునే నీవంటి సాద్వి..అత్తగామాకూ..ఊఊఉ
తొలిమేము జేసిన పుణ్యమునగాక..ఆఆఆఅ

ఆ..మందారమాలతీపారిజాతలతో..ఓఓఓఓఓఓఓ
అందముగ ముడివేసి..అలరజేసేమూ..ఊఊఊ

ఆదిలక్ష్మి వంటి అత్తాగారివమ్మా
సేవాలంది మాకు వరమూలియవమ్మా
ఆదిలక్ష్మి వంటి అత్తాగారివమ్మా..ఆఆ

మనసు చల్లనకాగ..మంచి గంధముపూసీ..ఈఈఇ
మా ముచ్చటలు తీర్ప..మనవి చేసేమూ..ఊ
ఆఆ..పారాణి వెలయించీ..పాదపూజను జేసీ..ఈఈఈ
కోరికలు తీరునని..పొంగిపోయేమూ..ఊఊఊఊఊ

ఆదిలక్ష్మి వంటి అత్తాగారివమ్మా
సేవాలంది మాకు వరమూలియవమ్మా
సేవాలంది మాకు వరమూలియవమ్మా
ఆదిలక్ష్మి వంటి అత్తాగారివమ్మా..ఆఆ 

Jagadekaveerunu Katha--1961
Music::Pendyaalanaageswararaavu
rachana::Pingali Naagendraraavu
gaanam::P.leela,P.Suseela
Film Directed by::Kadiri Venkata Reddy
Cast::N.T.Raamaaraavu,Raajanaala,C.S.R.AnjanEyulu,Relangi,Mukkaamala,Mikkilineni,Nallaraamamoorti,B.Saroja,Kannaamba,Jayanti,L.Vijayalakshmi,Baala,Rushyndramani,Girija.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Adilakshmi vanTi attaagaarivammaa
Adilakshmi vanTi attaagaarivammaa
sEvaalandi maaku varamooliyavammaa
sEvaalandi maaku varamooliyavammaa
Adilakshmi vanTi attaagaarivammaa..aaaaa

kalugunE neevanTi saadwi..attagaamaakoo..uuuuu
tolimEmu jEsina puNyamunagaaka..aaaaaaaaaa

aa..mandaaramaalatiipaarijaatalatO..OOOOOOO
andamuga muDivEsi..alarajEsEmoo..uuuuuu

Adilakshmi vanTi attaagaarivammaa
sEvaalandi maaku varamooliyavammaa
Adilakshmi vanTi attaagaarivammaa..aaaaa

manasu challanakaaga..manchi gandhamupoosii..iiiii
maa muchchaTalu teerpa..manavi chEsEmoo..uu
AA..paaraaNi velayinchii..paadapoojanu jEsii..iiiiii
kOrikalu teerunani..pongipOyEmoo..oooooooooo

Adilakshmi vanTi attaagaarivammaa
sEvaalandi maaku varamooliyavammaa
sEvaalandi maaku varamooliyavammaa
Adilakshmi vanTi attaagaarivammaa..aaaaa 

కన్నతల్లి--1972సంగీతం::K.V.మహాదేవన్ 
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ
గానం::J.V.రాఘవులు,P.సుశీల 
తారాగణం::శోభన్‌బాబు,సావిత్రి,చంద్రకళ,నాగభూషణం,రాజబాబు,సంధ్యారాణి,M.ప్రభాకర్‌రెడ్డి 

పల్లవి::

వచ్చిందమ్మా దోర దోర వయసు
తెచ్చిందమ్మా కొత్తకొత్త సొగసు
ఏదో తిక్కతిక్కగా వుంది
లోపల తికమక పెడుతూంది
వచ్చిందమ్మా దోర దోర వయసు
తెచ్చిందమ్మా కొత్తకొత్త సొగసు
ఏదో తిక్కతిక్కగా వుంది
లోపల తికమక పెడుతూంది

చరణం::1

నిమిషంసేపు మనసొకచోట నిలవనంటుందీ
నిన్ననచ్చినది నేడుపాతదై చప్పగవుంటుందీ 
నిమిషంసేపు మనసొకచోట నిలవనంటుందీ
నిన్ననచ్చినది నేడుపాతదై చప్పగవుంటుందీ 
అల్లరల్లరిగ తిరగాలంటే సరదాగుంటుందీ
హద్దులన్నా పెద్దలన్న కోపంవస్తుందీ
పైట నిలవదూ పక్క కుదరదూ
పగలు తరగదూ రాత్రిగడవదూ
ఏదో గుబులుగుబులుగా వుందీ
ఎదలో గుబగుబమంటుందీ
వచ్చిందమ్మా దోరదోర వయసు
తెచ్చిందమ్మా కొత్తకొత్త సొగసు
ఏదో తిక్కతిక్కగా వుందీ
లోపల తికమక పెడుతూందీ

చరణం::2

ఒంటరిగా నువు వున్నావంటె అలాగే వుంటుందీ
జంట కుదిరితే ఆ తిక్కే ఎంతో తీయనవుతుందీ
ఒంటరిగా నువు వున్నావంటె అలాగే వుంటుందీ
జంట కుదిరితే ఆ తిక్కే ఎంతో తీయనవుతుందీ
కళ్ళుకలిస్తే గుండె ఎందుకో ఝల్లుమంటుందీ
నీ కౌగిలిలోనా కన్నెతనం కరిగేపోతుందీ
నినుమెచ్చాను మనసిచ్చాను
నిలువున దోచి నీకే యిచ్చాను
ఏదో హాయిహాయిగా వుందీ
ఎక్కడికో తేలితేలి పోతుందీ
హాయిహాయిగా..వుందీ 
తేలితేలి....పోతుందీ
వచ్చిందమ్మా దోరదోర వయసు
తెచ్చిందమ్మా కొత్తకొత్త సొగసు 
పెద్దలులేక హద్దులు తెలియక
చిందరవందర అయింది బ్రతుకు
అమ్మా...అమ్మా...అమ్మా

Thursday, July 30, 2015

పల్నాటి పౌరుషం--1994సంగీతం::A.R.రెహమాన్
రచన::శివగణేష్ 
గానం::మనో,సుజాత.
తారాగణం::కృష్ణంరాజు,రాధిక,చరణ్‌రాజ్,బ్రహ్మానందం. 

పల్లవి::

మేనత్త కూతిరివే మెరుపంటి మరదలివే
మదిలోన మదనుడికే మరుమల్లె జాతరవే
పొట్టిజల్ల పాలపిట్ట పైటకొచ్చెనెప్పుడంట
చిన్ని చిన్ని చంద్రవంక పున్నమెప్పుడయ్యెనంట
నీ మాట మూగబోతె నా మనసు ఆగెదెట్టా..ఆ

రాగాల సిలకా రంగేలి మొలకా
రాయంచ నడకా రాబ్యాకు తళుకా
రాగాల సిలకా రంగేలి మొలకా
రాయంచ నడకా రాబ్యాకు తళుకా
ఎదలోన ఎలుగునీడలా ఎదుట ఎవరు ఇది
ఎంకి పాటలా జాలువారుతున్న జాబిలంటి జాణతనమా
జారు పైట వేసుకున్న జానపదమా..ఆ
రాగాలేవో నీలో నాలో వినిపించే
అనురాగాలేగా నిన్నూ నన్నూ కనిపించే

రాగాల సిలకా రంగేలి మొలకా
రాయంచ నడకా రాబ్యాకు తళుకా

చరణం::1

కంటికీ కునుకే రాదాయే
నోటికీ మెతుకే చేదాయే
ఒంటిలో తాపం ఏదో మొదలాయే..ఏ
ఎక్కడో కాకులు కూస్తున్నా
ఎవ్వరో తలుపులు తీస్తున్నా
నువ్వనే వెతికే గుండెకి గుబులాయే..ఏ
నావకడ గట్టిగ అరిచానూ
బావ సడి గుట్టుగ అడిగానూ
గాలితో కబురులు పంపానూ
మబ్బుతో మనసులు తెలిపానూ
దేనికీ బాదులే రాకా కుదురే లేకా కన్నీరొలికానూ
ముద్దుల బావా నన్నిక ఇడిసి పోవద్దూ
ఈ మరదలి ప్రాణం నీపై ఉందని మరవద్దూ

రాగాల సిలకా రంగేలి మొలకా..ఆ
రాయంచ నడకా రాబ్యాకు తళుకా..ఆ

చరణం::2


కళ్ళలో కలతలు తీరేనా
కాళ్ళపై వాతలు మాసేనా
రాళ్ళపై రాసిన రాతలు గురుతేనా
దాగనీ సొగసులు పొంగేనా
దాగినా దారులు తెరిచేనా
కొంగులో కోలాటాలే కోరేనా
ఆశగా ఆరా తీస్తున్నా అందమే ఆరాధిస్తున్నా
ఆశగా ఆరా తీస్తున్నా అందమే ఆరాధిస్తున్నా
ముందుగా బంధం వేసిన హృదయం లోనికి విందుకు వస్తున్నా
మరదలు పిల్లా నిన్నిక విడిచీ వెళ్ళనులే
మన పెళ్ళికి లగ్గం దగ్గరిలోనే ఉన్నదిలే

రాగాల సిలకా రంగేలి మొలకా
రాయంచ నడకా రాబ్యాకు తళుకా
ఎదలోన ఎలుగునీడలా ఎదుట ఎవరు ఇది
ఎంకి పాటలా జాలువారుతున్న జాబిలంటి జాణతనమా
జారు పైట వేసుకున్న జానపదమా
రాగాలేవో నీలో నాలో వినిపించే
అనురాగాలేగా నిన్నూ నన్నూ కనిపించే
రాగాల సిలకా రంగేలి మొలకా
రాయంచ నడకా రాబ్యాకు తళుకా

Tuesday, July 28, 2015

సంఘం--1954సంగీతం::R.సుదర్శనం
రచన::తోలేటి వెంకటరెడ్డి
Film Directed By::M.V.Raaman
గానం::పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు 
తారాగణం::N.T.రామారావు,వైజయంతిమాల,అంజలిదేవి,V,నాగయ్య,S.V.రంగారావు, S.బాలచందర్, S.V.సహస్రనామం, R.బాలసుబ్రహణ్యం, మద్దాలి కృష్ణమూర్తి, T.V.రమణారెడ్డి, P.D.సంబంధం, ఋష్యేంద్రమణి, హేమలతమ్మారావు, బేబి రాధ, కుమారి పుష్ప, శేషయ్య, రంగూన్ రామారావు, సుబ్రహణ్యం, హన్మంతా చారి.

పల్లవి:: 

పెళ్ళి..పెళ్ళి..పెళ్ళి..పెళ్ళి
ఈడైన దానితో..జోడిగా హాయిగా

పెళ్ళి..పెళ్ళి..పెళ్ళి..పెళ్ళి
ఈడైన దానితో..జోడిగా హాయిగా
ఈ లోకమందు..సౌఖ్యాలు పొంది
ఆనందమొందగా..పెళ్ళి..భలే
మజా పెళ్ళి..ఆహాహా..పెళ్ళీ

చరణం::1

పందిళ్ళ కింద..విందులు చేసే
అత్తిల్లే స్వర్గం..ఆనందమార్గం
భూలోక స్వర్గం..ఆనందమార్గం

'పందిళ్ళా'

అమ్మాయికి..అబ్బాయి
అమ్మాయికి..అబ్బాయి
చేరిన సంసార..జీవితం భలే భలే
చేరిన సంసార జీవితంలో సంఘంలో పూజితం

'లోకమందూ'

పెళ్ళి..ఛంఛంఛం..పెళ్ళి 
డుండుండుం..పెళ్ళి
ప్రేమకు జాతి కీర్తి..నీతి రీతి..లేదయ్యోయ్ 
హే..మూడుముళ్ళు..వెయ్యయ్యోయ్..
పెళ్ళి..జిల్ జిల్ జిల్ పెళ్ళి..టక టక టక..పెళ్ళి

చరణం::2

దేవుడు నన్నే..చల్లగ చూస్తే
అప్పుడే నాకు..అవుతుంది పెళ్ళి
నాకు అవుతుంది పెళ్ళి

'దేవుడూ'

సరోజ గిరిజ..వనజ జలజ
మాలతి మాధవి..మల్లిక మోహిని
ఎవతో ఓభామిని..ఆమే నీ కామిని
పట్నం పిల్లో..పల్లెటూరి పిల్లో
చిక్కిన రాజా..చక్కిరకొట్టు
జణ్సక్కు తకధిమి..జణక్కు తకధిమి
టకు టికు టికు టకు..డుం డుం
వైవాహ కంకణం..ప్రాప్తి  బంధనం

దైవ నిర్ణయం..దైవనిర్ణయం

పెళ్ళి..తళుక్కు..జనపెళ్ళి
తదిగిణతోం..పెళ్ళి

'ఈడైనా'

పెళ్ళి..ఆహాహా..పెళ్ళి..వారెవా..పెళ్ళి
Sangham--1954
Music::R.Sudarsanam
Lyrics::Toleti VenkataReddi
Singer::Pithapuram NageswaraRao
Film Directed By::M.V.Raaman
Cast::N.T.Ramarao,Y.Jayantimaala,Anjalidevi,S.V.Rangarao,V.naagayya,Rushyandramani,
T.V.Ramanareddi,Baby Radha,Kumari Pushpa.

:::::::::

peLLi..peLLi..peLLi..peLLi
iiDaina daanitO..jODigaa haayigaa

peLLi..peLLi..peLLi..peLLi
iiDaina daanitO..jODigaa haayigaa
ii lOkamandu..soukhyaalu pondi
Anandamondagaa..peLLi..bhalE
majaa peLLi..aahaahaa..peLLii

::::1

pandiLLa kinda..vindulu chEsE
attillE swargam..Anandamaargam
bhUlOka swargam..Anandamaargam

'pandiLLa'

ammaayiki..abbaayi
ammaayiki..abbaayi
chErina samsaara..jeevitam bhalE bhalE
chErina samsaara jeevitamlO sanghamlO poojitam

'lOkamandu'

peLLi..ChamChamCham..peLLi 
DumDumDum..peLLi
prEmaku jaati keerti..neeti reeti..lEdayyOy 
hE..mooDumuLLu..veyyayyOy..
peLLi..jil jil jil peLLi..Taka Taka Taka..peLLi

::::2

dEvuDu nannE..challaga chUstE
appuDE naaku..avutundi peLLi
naaku avutundi peLLi

'dEvuDu'

sarOja girija..vanaja jalaja
maalati maadhavi..mallika mOhini
evatO Obhaamini..AmE nee kaamini
paTnam pillO..palleToori pillO
chikkina raajaa..chakkirakoTTu
jaNsakku takadhimi..jaNakku takadhimi
Taku Tiku Tiku Taku..Dum Dum
vaivaaha kankaNam..praapti  bandhanam

daiva nirNayam..daivanirNayam

peLLi..taLukku..janapeLLi
tadigiNatOm..peLLi

'iiDainaa'

peLLi..aahaahaa..peLLi..vaarevaa..peLLi

Monday, July 27, 2015

మూగమనసులు--1964సంగీతం::K..V. మహదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల
తారాగణం::అక్కినేని,సావిత్రి,గుమ్మడి,నాగభూషణం,జమున,పద్మనాభం,అల్లు రామలింగయ్య.

పల్లవి::

ఈనాటి ఈ బంధమేనాటిదో
ఏనాడు పెనవేసి ముడి వేసెనో..ఓ..ఓ
ఈనాటి ఈ బంధమేనాటిదో
ఏనాడు పెనవేసి ముడి వేసెనో..ఓ..ఓ
ఈనాటి ఈ బంధమేనాటిదో..ఓ..ఓ

చరణం::1 

మబ్బులు కమ్మిన ఆకాశం
మనువులు కలసిన మనకోసం
మబ్బులు కమ్మిన ఆకాశం
మనువులు కలసిన మనకోసం
చలువల పందిరి వేసింది 
తొలి వలపుల చినుకులు చిలికింది
చలువల పందిరి వేసింది 
తొలి వలపుల చినుకులు చిలికింది
ఈనాటి ఈ బంధమేనాటిదో..ఓ..ఓ

చరణం::2 

నీ జతలో..చల్లదనం నీ ఒడిలో..వెచ్చదనం
నీ జతలో చల్లదనం నీ ఒడిలో వెచ్చదనం
నీ చేతలలో చిలిపితనం చిత్తంలో వలపుధనం
నీ చేతలలో చిలిపితనం చిత్తంలో వలపుధనం
అనుభవించి దినం దినం పరవశించనా
పరవశించి క్షణంక్షణం కలవరించనా
ఈనాటి ఈ బంధమేనాటిదో..ఓ..ఓ

చరణం::3

ఎవరు పిలిచారనో..ఏమి చూడాలనో
ఎవరు పిలిచారనో..ఏమి చూడాలనో
ఉప్పొంగి ఉరికింది..గోదావరీ..గోదావరి
చెలికాని సరసలో..సరికొత్త వధువులో
చెలికాని సరసలో..సరికొత్త వధువులో
తొలినాటి భావాలు..తెలుసుకోవాలని
ఉప్పొంగి ఉరికింది..గోదావరీ
ఈనాటి ఈ బంధమేనాటిదో..ఓ..ఓ

Saturday, July 25, 2015

జయభేరి--1959సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
రచ::శ్రీశ్రీ 
గానం::ఘంటసాల 
తారాగణం::అక్కినేని,అంజలీదేవి,S.V.రంగారావు,నాగయ్య,గుమ్మడి,శాంతకుమారి.

పల్లవి:: 

అధికులనీ..అధములని 
నరుని..దృష్టిలోనే భేదాలు 
శివుని దృష్టిలో..అంతా సమానురే
ఏ..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ 

నందుని చరితము వినుమా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
పరమానందము గనుమా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ 
పరమానందము గనుమా..ఆ..ఆ..ఆ 
నందుని చరితము వినుమా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ 
పరమానందము గనుమా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ 
పరమానందము గనుమా

చరణం::1 

ఆదనూరులో మాలవాడలో
ఆదనూరులో..మాలవాడలో 
పేదవాడుగా..జనియించి 
చిదంబరేశ్వరుని పదాంబుజములే 
మదిలో నిలిపి..కొలిచేను  

నందుని చరితము వినుమా..ఆ..ఆ ..ఆ..ఆ
పరమానందము గనుమా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ 
పరమానందము గనుమా

చరణం::2 

తన యజమానుని ఆనతి వేడెను 
శివుని చూడగా మనసు పడి 
తన యజమానుని ఆనతి వేడెను
శివుని చూడగా మనసు పడి 
పొలాల సేద్యము..ముగించి రమ్మని 
పొలాల సేద్యము..ముగించి రమ్మని 
గడువే విధించె యజమాని 

యజమాని ఆనతిచ్చిన గడువులో
ఏ రీతి పొలము పండిచుటో ఎరుగక 
అలమటించు తన భక్తుని కార్యము 
ఆ శివుడే నెరవేర్చె..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ 

పరుగున పోయెను చిదంబరానికి
భక్తుడు నందుడు ఆత్రమున 
పరుగున పోయెను చిదంబరానికి 
భక్తుడు నందుడు ఆత్రమున 
చిదంబరములో శివుని దర్శనం 
చేయగరాదనె పూజారి
ఆశాభంగము పొందిన నందుడు 
ఆ గుడి ముందే మూర్చిల్లె 
అంతట శివుడే అతనిని బ్రోచి 
పరంజ్యోతిగా వెలయించె

తెనాలి రామకృష్ణ--1956సంగీతం::M.S.విశ్వనాథన్-రామమూర్తి 
రచన::సముద్రాల రాఘవాచార్య(సీనియర్) 
గానం:::ఘంటసాల 
తారాగణం::అక్కినేని,N.T.రామారావు,P.భానుమతి,జమున,నాగయ్య,సంధ్య. 

పల్లవి: 

చేసేది ఏమిటో చేసెయ్యి సూటిగా వేసేయ్యి పాగా ఆ ఆ ఆ ఈ కోటలో.. 
చేసేది ఏమిటో చేసెయ్యి సూటిగా వేసేయ్యి పాగా ఈ కోటలో.. 
చేసేది ఏమిటో చేసెయ్యి సూటిగా వేసేయ్యి పాగా ఈ కోటలో.. 
ఎన్ని కష్టాలు రానీ నష్టాలు గానీ.. నీ మాట దక్కించుకో బాబయ 
ఎన్ని కష్టాలు రానీ నష్టాలు గానీ.. నీ మాట దక్కించుకో బాబయా.. 
బాబయ... చేసేది ఏమిటో చేసెయ్యి సూటిగా వేసేయ్యి పాగా ఈ కోటలో.. 

చరణం 1: 

నాటేది ఒక్క మొక్క వేసేది నూరు కొమ్మ... 
కొమ్మ కొమ్మ విరగబూసి వేలాదిగా... 
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
నాటేది ఒక్క మొక్క వేసేది నూరు కొమ్మ... 
కొమ్మ కొమ్మ విరగబూసి వేలాదిగా ... 
ఇక కాయాలి బంగారు కాయలు... భోంచేయ్యాలి మీ పిల్లకాయలు 
కాయాలి బంగారు కాయలు... భోంచేయ్యాలి మీ పిల్లకాయలు 
చేసేది ఏమిటో చేసెయ్యి సూటిగా ...వేసేయ్యి పాగా ఈ కోటలో 

చరణం 2: 

రహదారి వెంట మొక్కనాటి పెంచరా 
కలవాడు లేనివాడు నిన్ను తలచురా 
రహదారి వెంట మొక్కనాటి పెంచరా 
కలవాడు లేనివాడు నిన్ను తలచురా 

భువిని తరతరాల నీదు పేరు నిలుచురా 
పనిచేయువాడే ఫలములారగింతురా 

చేసేది ఏమిటో చేసెయ్యి సూటిగా... వేసేయ్యి పాగా ఈ కోటలో 
ఎన్ని కష్టాలు రానీ నష్టాలు గానీ... నీ మాట దక్కించుకో బాబయా 
బాబయా చేసేది ఏమిటో చేసెయ్యి సూటిగా... వేసేయ్యి పాగా ఈ కోటలో

పాతాళ భైరవి--1951సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::పింగళి నాగేంద్రరావు 
గానం::జిక్కి, రేలంగి
తారాగణం::N.T.రామారావు,అంజలీదేవి,గుమ్మడి,రాజనాల,రేలంగి, గిరిజ

పల్లవి::

వగలోయ్ వగలూ థళుకు బెళుకు వగలూ
వగలోయ్ వగలూ థళుకు బెళుకు వగలూ
బావలూ మామలూ బావలు మావలు భామలూ
లాలలూ లాలలూ లాలలు లాలలు లాలలు 
లాలలూ లాలలూ లాలలు లాలలు లాలలు లాలలో

చరణం::1

సింగారి వీధంట మావా..రంగేళి పిల్లంట బావా 
సింగారి వీధంట మావా..రంగేళి పిల్లంట బావా 
కొంగు తాకిందంటె..హేయ్..హేయ్
కొంగు తాకిందంటె..కూయి..కూయి..కూయునే
లాలలూ లాలలూ..లాలలు లాలలు లాలలు 
లాలలూ లాలలూ..లాలలు లాలలు లాలలు 
వగలోయ్ వగలూ..తళుకు బెళుకు వగలు 

చరణం::2

నీ వెంట వస్తాను..ఆ
నీ జంట ఉంటాను..నీ వెంట వస్తాను
నీ జంట ఉంటాను..యే?
సయ్యంటే బావా..ఊ అంటే మావా
సయ్యంటే బావా..ఊ అంటే మావా
చెలీయనీ భలేయని..సరే యనీ చలామణి
నా వెంట మీరంతా..గూమి గూమి గూడితే
లాలలూ లాలలూ..లాలలు లాలలు లాలలు
వగలోయ్ వగలు..తళుకు బెళుకు వగలు

ధీం తత తత ధీం తత..తత ధీం తత తత
వగలోయ్ వగలు..తలుకు బెలుకు వగలు
ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ

చరణం::3

తరిగినతక..నకతకజం
ఝనంతరి తకిట..ఝంతకతోం
తకిటతై తకిటతై..తకిటతై తకిటతై
తలాంగుతోం..తలాంగుతోం తలాంగు

తాళలేనే..నే తాళలేనే
భామలారా..ఓయమ్మలారా
ఇందరిలోనూ..నీ సొమ్ములేవే
నా నాధుడేడే..శ్రీకృష్ణుడేడే
తాళలేనే..నే తాళలేనే
తాళలేనే..ఓ యమ్మా
అవునే..భామామణీ
తధిగినతోం..తధిగినతోం తధిగిన
తాళలేనే..నే..తాళలేనే 
తాళలేనే..నే..తాళలేనే
తాళలేనే..నే..తాళలేనే
తాళలేనే..తాళలేనే..తాళలేనేa

వారసత్వం--1964సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::నార్ల చిరంజీవి
గానం::ఘంటసాల, లీల
తారాగణం::N.T.రామారావు,అంజలీదేవి,గుమ్మడి,రాజనాల,రేలంగి, గిరిజ
పల్లవి::

చిలిపి కృష్ణునితోటి చేసేవు పోటీ
ఆ స్వామితో నీవు అన్నింట సాటి 
జో జో..జో జో
చిలిపి కృష్ణునితోటి చేసేవు పోటీ
ఆ స్వామితో నీవు అన్నింట సాటి


చరణం::1

చెరసాలలో పుట్టి వ్రేపల్లెలో వెలసి
గొల్ల తల్లుల మనసు కొల్లగొనినాడు
ఏ తల్లి ఒడి జారి ఏలాగు చేరావొ
ఆపదలె కాపుదలలాయేనె నీకు
జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా 
రార పరమానంద రామగోవిందా 
జో జో..జో జో

చరణం::2

పలు వేసములు పూని పగవారు హింసింప
పల్పోకడలు చూపె బాలగోపాలుడూ
ఈ ఈడుకే ఎన్ని గండాలు గడిచాయొ
ఎంత జాతకుడమ్మ అనిపించినావు
జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా
రార పరమానంద రామగోవిందా
జో జో..జో జో

చరణం::3

కాళింది పొగరణచి కంసుణ్ణి పరిమార్చి
కన్నవారికి చెరలు తొలగించినాడు
వసుదేవ తనయుని వారసత్వము నిలిపి
నీవారి వెతలెల్ల నీవె తీర్చేవు

చిలిపి కృష్ణునితోటి చేసేవు పోటీ
ఆ స్వామితో నీవు అన్నింట సాటి
చిలిపి కృష్ణునితోటి చేసేవు పోటీ
ఆ స్వామితో నీవు అన్నింట సాటి
జో జో..జో జో..జో జో..జో జో
జో జో..జో జో..జో జో..జో జో

Thursday, July 23, 2015

దేవత--1982సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ 
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
Film Directed By::Raghavendra Rao
తారాగణం::శోభన్ బాబు,రావు గోపాలరావు,శ్రీదేవి,జయప్రద,రమాప్రభ,నగేష్ ,
మోహన్ బాబు,నిర్మల.

పల్లవి::

హ్హా..ఆ..చీరకట్టింది సింగారం..మ్మ్
చంప పూసింది..మందారం..మ్మ్
మేను మెరిసింది..బంగారం..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
అమ్మమ్మ కొత్తగుంది..ఈ మేళం..మ్మ్
ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడుంది..వయ్యారమూ..మ్మ్

హోయ్..ఈ...చీరకట్టింది సింగారం..మ్మ్
చంప పూసింది..మందారం..మ్మ్
మేను మెరిసింది..బంగారం..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
అమ్మమ్మ కొత్తగుంది..ఈ మేళం..మ్మ్
ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడుంది..వయ్యారమూ..మ్మ్

చరణం::1

కట్టుకొన్న చీరకేమో..గీరవచ్చెను..హోయ్
కట్టుకొనె వాడినని..గిచ్చి పెట్టెను..హోయ్

నిన్ను చూసి వయసుకే..వయసు వచ్చేను..హోయ్
వెన్నెలొచ్చి దాన్ని మరి..రెచ్చగొట్టెను..హోయ్

కన్నె సొగసుల కన్ను సైగలు..
ముద్దులు ఇచ్చి నిద్దరలేపి..వేదించెనూ

నిన్ను రమ్మని..నన్ను ఇమ్మని..మెలకువ తెచ్చి 
పులకలు వచ్చి..మెప్పించెనూ

పొద్దు పొడుపు పూవల్లె..పూవు చుట్టు తేట్టెల్లె
నిన్ను నన్ను..నన్ను నిన్నూ..ఆడించెనూ

హ్హా..ఆ..చీరకట్టింది సింగారం..మ్మ్
చంప పూసింది..మందారం..మ్మ్
మేను మెరిసింది..బంగారం..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
అమ్మమ్మ కొత్తగుంది..ఈ మేళం..మ్మ్
ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడుంది..వయ్యారమూ..మ్మ్

చరణం::2

ఆ హా హా హా..ఆ హా హా హా
ఆ హా హా హా..ఆ ఆ ఆ

ఆశలన్ని అందమైన..పందిరాయెనూ..హోయ్
ఆనందం అందుకొనె..చంద్రుడాయెనూ..హోయ్

కళ్ళు రెండు నీకోసం..కాయలాయెను..హోయ్
పెళ్ళినాటికి అవి మాగి..ప్రేమ పండును..హోయ్

సన్న జాజులు ఉన్న మోజులు
విరిసేరోజు మురిసేరోజు..రానున్నదీ..ఈ

పాల పుంతగా..మేను బంధిగ..
జీవితమంతా సెలయేరంట..కానున్నదీ

నిండు మనసు నవ్వల్లే..కొండమీది దివ్వల్లే
నీలో నాలో వెలిగే వెలుగే..వలపన్నదీ..ఈ

హ్హా..ఆ..చీరకట్టింది సింగారం..మ్మ్
చంప పూసింది..మందారం..మ్మ్
మేను మెరిసింది..బంగారం..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
అమ్మమ్మ కొత్తగుంది..ఈ మేళం..మ్మ్
ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడుంది..వయ్యారమూ..మ్మ్

Devata--1982
Music::Chakravarti
Lyrics::Achaarya-Atreya
Singer's::S.P.Baalu,P.Suseela
Film Directed By::K.Raghavendra Rao
Cast::Sobhanbabu,Sreedevi,Jayaprada,RaoGopalRao,Mohanbabu,Ramaprabha,Rajabaabu.

:::::::::

hhaaa..aa..chiirakaTTindi singaaram..mm
champa poosindi..mandaaram..mm
mEnu merisindi..bangaaram..mm mm mm mm mm
ammamma kottagundi..ii mELam..mm
innaaLLu ekkaDundi..vayyaaramuu..mm

hOy..ii...chiirakaTTindi singaaram..mm
champa poosindi..mandaaram..mm
mEnu merisindi..bangaaram..mm mm mm mm mm
ammamma kottagundi..ii mELam..mm
innaaLLu ekkaDundi..vayyaaramuu..mm

::::1

kaTTukonna chiirakEmO..geeravachchenu..hOy
kaTTukone vaaDinani..gichchi peTTenu..hOy

ninnu chUsi vayasukE..vayasu vachchEnu..hOy
vennelochchi daanni mari..rechchagoTTenu..hOy

kanne sogasula kannu saigalu..
muddulu ichchi niddaralEpi..vEdinchenuu

ninnu rammani..nannu immani..melakuva techchi 
pulakalu vachchi..meppinchenuu

poddu poDupu poovalle..poovu chuTTu tETTelle
ninnu nannu..nannu ninnuu..ADinchenuu

hhaaa..aa..chiirakaTTindi singaaram..mm
champa poosindi..mandaaram..mm
mEnu merisindi..bangaaram..mm mm mm mm mm
ammamma kottagundi..ii mELam..mm
innaaLLu ekkaDundi..vayyaaramuu..mm

::::2

aa haa haa haa..aa haa haa haa
aa haa haa haa..aa aa aa

ASalanni andamaina..pandiraayenuu..hOy
Anandam andukone..chandruDaayenuu..hOy

kaLLu renDu neekOsam..kaayalaayenu..hOy
peLLinaaTiki avi maagi..prEma panDunu..hOy

sanna jaajulu unna mOjulu
virisErOju murisErOju..raanunnadii..ii

paala puntagaa..mEnu bandhiga..
jeevitamantaa selayEranTa..kaanunnadii

ninDu manasu navvallE..konDameedi divvallE
neelO naalO veligE velugE..valapannadii..ii

hhaaa..aa..chiirakaTTindi singaaram..mm
champa poosindi..mandaaram..mm
mEnu merisindi..bangaaram..mm mm mm mm mm
ammamma kottagundi..ii mELam..mm
innaaLLu ekkaDundi..vayyaaramuu..mm

Monday, July 20, 2015

సర్దార్ పాపారాయుడు--1980సంగీతం::K.చక్రవర్తి
రచన::దాసరి నారాయణ రావు
గానం::S.P.బాలు, P..సుశీల
తారాగణం::N.T.R. , శ్రీదేవి,శారద,రావుగోపాల్‌రావు,మోహంబాబు,కైకాల సత్యనారాయణ,గుమ్మది,ప్రభాకర్‌రెడ్డి,పండరీబాయి,అల్లురామలింగయ్య.

పల్లవి::

తెల్ల చీర కళ్ళ కాటుక ఎర్రబొట్టు
తెల్ల చీర కళ్ళ కాటుక ఎర్రబొట్టు
తెల్ల చీర కళ్ళ కాటుక ఎర్రబొట్టు
పెట్టుకొని వచ్చింది క్రిష్ణమ్మా
ఏదో కబురు పట్టుకోచ్చింది క్రిష్ణమ్మా
ఆ కబురేమిటమ్మా ఈ పరుగెందుకమ్మా
ఆ కబురేమిటమ్మా ఈ పరుగెందుకమ్మా
మల్లె పూలు పట్టు చీర ఎర్రగాజులు
మల్లె పూలు పట్టు చీర ఎర్రగాజులు
పట్టుకోని వచ్చాడు కిష్టప్పా
మంచి గుబులు మీదున్నాడు కిష్టప్పా
ఆ గుబులేమిటయ్య ఈ ఉరుకేమిటయ్య
ఆ గుబులేమిటయ్య ఈ ఉరుకేమిటయ్య

చరణం::1

జాంపండు చూస్తే కొరకబుద్ది
లేత బుగ్గ చూస్తే నిమరబుద్ధి
జాంపండు చూస్తే కొరకబుద్ది
లేత బుగ్గ చూస్తే నిమరబుద్ధి
జాబిల్లిని చూస్తుంటే చూడబుద్ది
ఈ పిల్లను చూస్తుంటే ఆడబుద్ది
ఎందుకీ పాడబుద్ది అందుకే తన్నబుద్ది
బుద్దిమంచిదే పిల్ల వయసు చెడ్డది
వయసు ముదిరితే పిల్ల పెళ్ళి చెడ్డది
బుద్దిమంచిదే పిల్ల వయసు చెడ్డది
వయసు ముదిరితే పిల్ల పెళ్ళి చెడ్డది
మల్లె పూలు పట్టు చీర ఎర్రగాజులు

చరణం::2

ఆకాశం చూస్తే మబ్బులెయ్య
పక్కనున్న దీన్ని చూస్తే చిందులెయ్య..హోయ్..హోయ్
ఆకాశం చూస్తే మబ్బులెయ్య
హోయ్ పక్కనున్న దీన్ని చూస్తే చిందులెయ్య..హోయ్..హోయ్
నీ మాటలన్ని వింటుంటే సిగ్గులెయ్య
సిగ్గులన్ని కైపెక్కి మొగ్గలెయ్య
ఎందుకీ గోడవలయ్యా పిచ్చి మనసు రామయ్య
మనసు పిచ్చిదేపిల్ల ప్రేమ గుడ్డిది
ప్రేమ ముదిరితే పిల్ల పిచ్చి పడతది
మనసు పిచ్చిదేపిల్ల ప్రేమ గుడ్డిది
ప్రేమ ముదిరితే పిల్ల పిచ్చి పడతది
తెల్ల చీర కళ్ళ కాటుక ఎర్రబొట్టు

Sunday, July 19, 2015

సప్తపది--1981సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::వేటూరి సుందర రామమూర్తి
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి
తారాగణం::K.V.సోమయాజులు,సవిత,గిరీష్,అల్లు రామలింగయ్య,రమణమూర్తి,సాక్షి రంగారావు 

పల్లవి:: 

అయిగిరి నందిని నందితమోహిని విశ్వవినోదిని నందినుతే
గిరివర వింధ్య శిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే
భగవతి హే శితికంఠకుటుంభిని భూరికుటుంభిని భూరికృతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలశుతే

అయి జగదంబ కదంబవనప్రియవాస విలాసిని వాసరతే
శిఖరిశిరోమణి తుంగహిమాలయ శృంగనిజాలయ మధ్యగతే
మధుమధురే మధుకేతవభంజిని కైఠవభంజిని రాసరతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలశుతే

ఝణ ఝణ ఝింఝిమిఝింక్రితనూపుర సింజిత మోహిత భూతపతే
నటిత నటార్ధనటినటనాయక నటితనాటక నాట్యరసే
పదనత పాలిని బాల విలోచని పద్మవిలాసిని విశ్వధురే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలశుతే

కలమురళీరవ వాజిత కూజిత కోకిల మంజిల మంజురతే
మిళిత మిళింద మనోహరగుంభిత రంజితశైలని కుంజగతే
మృగగణభూత మహాషభరీగణ రింగణసంభ్రుత కేళిభ్రుతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలశుతే
రమ్యకపర్దిని శైలశుతే రమ్యకపర్దిని శైలశుతే

సప్తపది--1981::మోహన::రాగంసంగీతం:K.V.మహదేవన్
రచన::వేటూరి సుందర రామమూర్తి
గానం::S.జానకి
మోహన::రాగం
తారాగణం::రామమూర్తి,సబిత,రవికాంత్  

పల్లవి:: 

నెమలికి నేర్పిన నడకలివి
మురళికి అందని పలుకులివి
శృంగార సంగీత నృత్యాభినయ వేళ
చూడాలి నా నాట్యలీల
నెమలికి నేర్పిన నడకలివి
మురళికి అందని పలుకులివి
శృంగార సంగీత నృత్యాభినయ వేళ
చూడాలి నా నాట్యలీల
నెమలికి నేర్పిన ఆ ఆ ఆ ఆ
నెమలికి నేర్పిన నడకలివి

చరణం::1

కలహంసలకిచ్చిన పదగతులు
ఎల కోయిల మెచ్చిన స్వరజతులు
కలహంసలకిచ్చిన పదగతులు
ఎల కోయిల మెచ్చిన స్వరజతులు
ఎన్నెన్నో వన్నెల వెన్నెలలు
ఏవేవో కన్నుల కిన్నెరలు
ఎన్నెన్నో వన్నెల వెన్నెలలు
ఏవేవో కన్నుల కిన్నెరలు!!
కలిసి మెలిసి కళలు విరిసి
మెరిసిన..కాళిదాసు కమనీయ 
కల్పనా వల్ప శిల్పమణి మేఖలను
శకుంతలను
ఓ ఓ ఓ..నెమలికి నేర్పిన నడకలివి

చరణం::2

చిరునవ్వులు అభినవ మల్లికలు
సిరిమువ్వలు అభినయ గీతికలు
చిరునవ్వులు అభినవ మల్లికలు
సిరిమువ్వలు అభినయ గీతికలు
నీలాల కన్నుల్లో తారకలు 
తారడే చూపుల్లో చంద్రికలు
నీలాల కన్నుల్లో తారకలు 
తారడే చూపుల్లో చంద్రికలు
కురులు విరిసి మరులు కురిసి మురిసిన
రవివర్మ చిత్రలేఖనా లేఖ్య సరస సౌందర్య రేఖను
శశిరేఖను
ఓ ఓ ఓ..నెమలికి నేర్పిన నడకలివి
మురళికి అందని పలుకులివి
శృంగార సంగీత నృత్యాభినయ వేళ
చూడాలి నా నాట్యలీల
నెమలికి నేర్పిన నడకలివి

Friday, July 17, 2015

మిస్సమ్మ--1955::ఆనందభైరవి::రాగం
సంగీతం::సాలూరి రాజేశ్వరరావు
రచన::పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం::P.లీల
Film Directed By::L.V.Prasaad
తారాగణం::నందమూరి తారక రామారావు,అక్కినేని నాగేశ్వరరావు,సావిత్రి,S.V.రంగారావు,జమున,రేలంగి వెంకటరామయ్య,ఋష్యేంద్రమణి,
రమణారెడ్డి,అల్లు రామలింగయ్య,గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు.

ఆనందభైరవి::రాగం 

పల్లవి::

శ్రీ జానకీ దేవీ..సీమంతమలరే
మహలక్ష్మి సుందర..వదనము గనరే
శ్రీ జానకీ దేవి..సీమంతమలరే

చరణం::1

పన్నీరు గంధాలు..సఖి పైన చిలికించి
కానుకలూ కట్నాలు..చదివించరమ్మా
పన్నీరు గంధాలు..సఖి పైన చిలికించి
కానుకలూ కట్నాలు..చదివించరమ్మా
మల్లే మొల్లల తరులు..సఖి జడను సవరించీ
ఎల్లా వేడుకలిపుడూ..చేయించరమ్మా
శ్రీ జానకీ దేవీ..సీమంతమలరే
మహలక్ష్మి సుందర..వదనము గనరే
శ్రీ జానకీ దేవి..సీమంతమలరే

చరణం::2

కులుకుచూ కూచున్న..కలికిని తిలకించి
అలుక చెందగనీక..అలరించరమ్మా
కులుకుచూ కూచున్న..కలికిని తిలకించి
అలుక చెందగనీక..అలరించరమ్మా
కులమెల్ల దీవించు..కొమరూని గనుమంచు
ఎల్లా ముత్తైదువులు..దీవించరమ్మా
శ్రీ జానకీ దేవీ..సీమంతమలరే
మహలక్ష్మి సుందర..వదనము గనరే
శ్రీ జానకీ దేవి..సీమంతమలరే

Thursday, July 16, 2015

కోరికలే గుర్రాలైతే--1979

 
సంగీతం::సత్యం గారు  

రచన::సి.నా.రె 

గానం::P.సుశీల,S.P.బాలసుబ్రహ్మణ్యం 

తారాగణం::మురళిమోహన్,చంద్రమోహన్,మొహన్‌బాబు,జయలక్ష్మీ,ప్రభ,నిర్మల,రమాప్రభ. 


పల్లవి::


హా..సలాము లేకుం..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ 

సలాము లేకుం రాణి..నీ గులాము నౌతాను 

హ్హా సలాము లేకుం రాణి..నీ గులాము నౌతాను 

ముత్యాల పల్లకిలోన..నిను మోసు కెళుతాను  


హా..సలాము లేకుం..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ 

సలాము లేకుం రాజా..నీ గులాము నౌతాను

హ్హా సలాము లేకుం రాజా..నీ గులాము నౌతాను

నువు మోసుకెళితే..నిన్నే ఎగరేసు కెళుతాను 


సలాము లేకుం రాణి..నీ గులాము నౌతాను


చరణం::1


హా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

మరుమల్లె లెందుకులే..నీ చిరునవ్వులే వుంటే..హాయ్ 

కరిమబ్బు లెందుకులే..నీ కురుల నీడలే వుంటే 

నీ జడలోన ఒదిగున్న..విరజాజిని

నీ జడలోన ఒదిగున్న..విరజాజిని

ఓ జవరాలా నీ ప్రేమ..పూజారిని

హాయ్..సలాము లేకుం.. 


హ్హా సలాం లేకుం రాణి..నీ గులాము నౌతాను 

ముత్యాల పల్లకిలోన..నిను మోసు కెళుతాను..ఊ ఊ 


సలాము లేకుం రాజా..నీ గులాము నౌతాను..ఊ ఊ 


చరణం::2


హ్హా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ..

బృందావనినే వలపుల ముంగిట..నాటాలనీ..ఈ  

హాయ్ స్వర్గ సుఖాలన్ని ప్రియుని సందిట..చూడాలనీ

నా కనులార కలగంటి..ఇన్నాళ్ళుగా

నా కనులార కలగంటి..ఇన్నాళ్ళుగా

అవి కనుగొంటి ఈనాడు..నీ తోడుగా..ఆ ఆ


హ్హా..సలాము లేకుం..మ్మ్  

సలాము లేకుం రాజా..నీ గులాము నౌతాను

నువు మోసుకెళితే..నిన్నే ఎగరేసు కెళుతాను 

ముత్యాల పల్లకిలోన..నిను మోసు కెళుతాను..ఊ ఊ

సలాము లేకుం రాణి..హ్హ..సలాము లేకుం రాజ 

సలాము లేకుం రాణి..హ్హ..సలాము లేకుం రాజ  

Tuesday, July 14, 2015

సత్యహరిశ్చంద్ర-1965
సంగీతం::పెండ్యాలనాగేశ్వరరావు 
రచన::పింగళినాగేంద్రరావు 
గానం::స్వర్ణలత,జగన్నాథ్ 
Film Directed By::K.V.Reddi
తారాగణం::N.T.రామారావు,నాగయ్య,రేలంగి,ముక్కామల,రమణారెడ్డి,రాజనాల,మాష్టర్‌బాబు,S.వరలక్ష్మీ,రాజశ్రీ,వాణిశ్రీ,మీనాకుమారి,గిరిజ.

పల్లవి::

ఆడనీవూ ఈడనేనూ..సూసుకుంటూ కూసుంటే
ఎన్నాళ్ళు..తాళగలను..చందమామ
ఎన్నాళ్ళు..దాచగలను..చందమామా

అ..ఆడనీవూ ఈడనేనూ..సూసుకుంటూ కూసుంటే
ఎన్నాళ్ళు..తాళగలను..చందమామ
ఎన్నాళ్ళు..దాచగలను..చందమామా

చరణం::1

నీలిరంగు పట్టుచీర..కట్టినానూ
నల్లపూల తెల్లరయిక..తొడిగినాను..ఆ

నీలిరంగు పట్టుచీర..కట్టినానూ
నల్లపూల తెల్లరయిక..తొడిగినాను
మల్లెపూల..పానుపూ పరిచినానూ
మెల్లగా రావోయి..తోటలోకి
అహా అహా అహా హా..వస్తం వస్తం

అ..ఆడనీవూ ఈడనేనూ..సూసుకుంటూ కూసుంటే
ఎన్నాళ్ళు..తాళగలను..చందమామ
ఎన్నాళ్ళు..దాచగలను..చందమామా

చరణం::2

గిన్నెనిండ మంచి గంధం..తీసినాను
సన్నజాజి పూలచెండు..గుచ్చినాను

గిన్నెనిండ మంచి గంధం..తీసినాను
సన్నజాజి పూలచెండు..గుచ్చినాను
వెన్నెల్లు ఏటికాడ..విడిచినానూ
తిన్నగా రావోయి..టిన్న్నెపైకి
అహా అహా అహా హా..వస్తం వస్తం

అ..ఆడనీవూ ఈడనేనూ..సూసుకుంటూ కూసుంటే
ఎన్నాళ్ళు..తాళగలను..చందమామ
ఎన్నాళ్ళు..దాచగలను..చందమామా

చరణం::3

కొప్పులోన మొగలిరేకు..తురిమినానూ
కప్పురంబు తాంబూలం..వేసినానూ..ఆహా

కొప్పులోన మొగలిరేకు..తురిమినానూ
కప్పురంబు తాంబూలం..వేసినానూ
జడివానా..జడివాన..తలుపుతీయ రాలేనూ
అహా ఆహా అహ్హా..భలే భలే వస్తం వస్తం

అ..ఆడనీవూ ఈడనేనూ..సూసుకుంటూ కూసుంటే
ఎన్నాళ్ళు..తాళగలను..చందమామ
ఎన్నాళ్ళు..దాచగలను..చందమామా


Satyaharischandra--1965
Music::PendyalaNageswaraRao
Lyrics::Pingali Nagendra Rao
Singer's::Swarnalata,Jagannaath
Film Directed By::K.V.Reddi
Cast::N.T.Raamaarao,Naagayya,Relangi,Mukkaamala,Ramanaareddi,Raajanaala,Maashtar^baabu,S.Varalakshmii,Raajasree,Meenaakumaari,Vaanisree,Girija.

::::::::::::::::::::::::::

ADaneevuu iiDanEnuu..soosukunTuu koosunTE
ennaaLLu..taaLagalanu..chandamaama
ennaaLLu..daachagalanu..chandamaamaa

a..ADaneevuu iiDanEnuu..soosukunTuu koosunTE
ennaaLLu..taaLagalanu..chandamaama
ennaaLLu..daachagalanu..chandamaamaa

::::1

neelirangu paTTuchiira..kaTTinaanuu
nallapoola tellarayika..toDiginaanu..aa

neelirangu paTTuchiira..kaTTinaanuu
nallapoola tellarayika..toDiginaanu
mallepoola..paanupuu parichinaanuu
mellagaa raavOyi..tOTalOki
ahaa ahaa ahaa haa..vastam vastam

a..ADaneevuu iiDanEnuu..soosukunTuu koosunTE
ennaaLLu..taaLagalanu..chandamaama
ennaaLLu..daachagalanu..chandamaamaa

::::2

ginneninDa manchi gandham..teesinaanu
sannajaaji poolachenDu..guchchinaanu

ginneninDa manchi gandham..teesinaanu
sannajaaji poolachenDu..guchchinaanu
vennellu ETikaaDa..viDichinaanuu
tinnagaa raavOyi..Tinnnepaiki
ahaa ahaa ahaa haa..vastam vastam

a..ADaneevuu iiDanEnuu..soosukunTuu koosunTE
ennaaLLu..taaLagalanu..chandamaama
ennaaLLu..daachagalanu..chandamaamaa

::::3

koppulOna mogalirEku..turiminaanuu
kappurambu taamboolam..vEsinaanuu..aahaa

koppulOna mogalirEku..turiminaanuu
kappurambu taamboolam..vEsinaanuu
jaDivaanaa..jaDivaana..taluputeeya raalEnuu
ahaa aahaa ahhaa..bhalE bhalE vastam vastam

a..ADaneevuu iiDanEnuu..soosukunTuu koosunTE
ennaaLLu..taaLagalanu..chandamaama
ennaaLLu..daachagalanu..chandamaamaa

సూర్య-చంద్రులు-1978సంగీతం::రమేష్‌నాయుడు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి 
గానం::S.P.బాలు,S.P.శైలజ 
Film Directed By::Guha Naadhan
తారాగణం::చంద్రమోహన్,సత్యనారాయణ,వై.వి.రాజు,రాజబాబు,రావుగోపాలరావు,మాధవి,విజయనిర్మల,లత,ప్రవీణ. 

పల్లవి::

ఏదో..ఏదో..ఎంతో..ఓఓఓ..చెప్పాలని
మనసంతా..ఆఆఆ..విప్పాలని
అంతే..అంతే..అంతే..

ఏదో..ఏదో..ఎంతో..ఓఓఓ..చెప్పాలని
మనసంతా..ఆఆఆ..విప్పాలని  
అంతే..అంతే..అంతే..

చరణం::1

చూసి బాణాలుదూసి..ప్రాణాలుతీసి
ముసి ముసి నవ్వు..విసిరేయకు..ఊఊఊఊ  
ఊగీ మబ్బల్లే మూగీ..మెరుపల్లే సాగీ
నా గుండెల్లో..ముసురేయకు..ఊ

చూసి బాణాలుదూసి..ప్రాణాలుతీసి
ముసి ముసి నవ్వు..విసిరేయకు..ఊఊఊఊ  
ఊగీ మబ్బల్లే మూగీ..మెరుపల్లే సాగీ
నా గుండెల్లో..ముసురేయకు..ఊ

ఓలోలె..ఓలోలె ఓలోలే..ఓలోలోలే
అంతే..అంతే..అంతే..

ఏదో..ఏదో..ఎంతో..ఓఓఓ..చెప్పాలని
మనసంతా..ఆఆఆ..విప్పాలని
అంతే..అంతే..అంతే..

చరణం::2

కోరీ ఊహల్లోదూరీ..కళ్ళల్లో చేరీ
నా మనసింక..ఊరించకూ..ఊఊఊఊ 
వలచీ ఈ వేళ పిలచీ..దూరాన నిలిచీ
నను మరికాస్త..ఉడికించకు..ఊ

కోరీ ఊహల్లోదూరీ..కళ్ళల్లో చేరీ
నా మనసింక..ఊరించకూ..ఊఊఊఊ 
వలచీ ఈ వేళ పిలచీ..దూరాన నిలిచీ
నను మరికాస్త..ఉడికించకు..ఊ

ఓలోలె..ఓలోలె ఓలోలె..ఓలోలోలే
అంతే..అంతే..అంతే..

ఏదో..ఏదో..ఎంతో..ఓఓఓ..చెప్పాలని
మనసంతా..ఆఆఆ..విప్పాలని
అంతే..అంతే..అంతే..

SooryaChandrulu--1978
Music::RameshNayudu
Lyrics::D.C.Naaraayana Reddi
Singer's::S.P.Baalu,S.P.Sailaja
Film Directed By::Guha Naadhan
Cast::Chandramohan,Satyanarayana,Y.V.Raaju,Rajabaabu,RaavGopalRao,Maadhavi,Vijayanirmala,Praveena,Lata,

::::::::::::::::::::::::::

EdO..EdO..entO..OOO..cheppaalani
manasantaa..aaaaaaaa..vippaalani
antE..antE..antE..

EdO..EdO..entO..OOO..cheppaalani
manasantaa..aaaaaaaa..vippaalani  
antE..antE..antE..

::::1

choosi baaNaaludoosi..praaNaaluteesi
musi musi navvu..visirEyaku..uuuuuuuu  
Ugii mabballE moogii..merupallE saagii
naa gunDellO..musurEyaku..uu

choosi baaNaaludoosi..praaNaaluteesi
musi musi navvu..visirEyaku..uuuuuuuu  
Ugii mabballE moogii..merupallE saagii
naa gunDellO..musurEyaku..uu

OlOle..OlOle OlOlE..OlOlOlE
antE..antE..antE..

EdO..EdO..entO..OOO..cheppaalani
manasantaa..aaaaaaaa..vippaalani
antE..antE..antE..

::::2

kOrii UhallOdoorii..kaLLallO chErii
naa manasinka..Urinchakoo..uuuuuuuu 
valachii ii vELa pilachii..dooraana nilichii
nanu marikaasta..uDikinchaku..uu

kOrii UhallOdoorii..kaLLallO chErii
naa manasinka..Urinchakoo..uuuuuuuu 
valachii ii vELa pilachii..dooraana nilichii
nanu marikaasta..uDikinchaku..uu

OlOle..OlOle OlOle..OlOlOlE
antE..antE..antE..

EdO..EdO..entO..OOO..cheppaalani
manasantaa..aaaaaaaa..vippaalani
antE..antE..antE..

సూర్య-చంద్రులు-1978


సంగీతం::రమేష్‌నాయుడు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి 
గానం::S.P.బాలు 
Film Directed By::Guha Naadhan
తారాగణం::చంద్రమోహన్,సత్యనారాయణ,Y.V.రాజు,రాజబాబు,రావుగోపాలరావు,మాధవి,విజయనిర్మల,లత,ప్రవీణ. 

పల్లవి::

మల్లెలు పూచే చల్లనివేళ..అల్లరి ఊహలు చెలరేగే
అల్లన మధువని ఝల్లన వలపే..
పిల్లనగృవిగ మ్రోగే..రాధికా..రాధికా

ఎన్నెన్ని ఆశలు ఎదలోన ముడిచీ..ఇన్నాళ్ళు ఆరాధ వేచిందీ
తన మాధవుని..చేయి తాకిన ఆరేయి
తనువెల్లా యమునా..తరంగమై పొంగింది

మల్లెలు పూచే చల్లనివేళ..అల్లరి ఊహలు చెలరేగే
అల్లన మధువని ఝల్లన వలపే

హృదయాల అలజడి..నయనాలు తెలుపగ
అధరాలు..పొందేను గిలిగింతలు
కరములు కలిసే సుమ..శరములు కురిసీ
మరులు తొందరించే సిగ విరులు పరవశించే 
తెరలుగా దొంతరలుగా..స్పందించుపోవు ఆ రాసకేళిలో
ప్రతి అణువు బృందా నికుంజమై పలికింది

మల్లెలు పూచే చల్లనివేళ..అల్లరి ఊహలు చెలరేగే
అల్లన మధువని ఝల్లన వలపే


SooryaChandrulu--1978
Music::RameshNayudu
Lyrics::D.C.Naaraayana Reddi
Singer's::S.P.Baalu
Film Directed By::Guha Naadhan
Cast::Chandramohan,Satyanarayana,Y.V.Raaju,Rajabaabu,RaavGopalRao,Maadhavi,Vijayanirmala,Praveena,Lata,

::::::::::::::::::::::::::

mallelu poochE challanivELa..allari Uhalu chelarEgE
allana madhuvani jhallana valapE..
pillanagRviga mrOgE..raadhikaa..raadhikaa

ennenni ASalu edalOna muDichii..innaaLLu Araadha vEchindii
tana maadhavuni..chEyi taakina ArEyi
tanuvellaa yamunaa..tarangamai pongindi

mallelu poochE challanivELa..allari Uhalu chelarEgE
allana madhuvani jhallana valapE

hRdayaala alajaDi..nayanaalu telupaga
adharaalu..pondEnu giligintalu
karamulu kalisE suma..Saramulu kurisii
marulu tondarinchE siga virulu paravaSinchE 
teralugaa dontaralugaa..spandinchupOvu A raasakELilO
prati aNuvu bRndaa nikunjamai palikindi

mallelu poochE challanivELa..allari Uhalu chelarEgE
allana madhuvani jhallana valapE

Friday, July 10, 2015

కోరికలే గుర్రాలైతే--1979

 


సంగీతం::సత్యం గారు  

రచన::దాసం గోపాలక్రిష్ణ  

గానం::S.జానకి 

తారాగణం::మురళిమోహన్,చంద్రమోహన్,మొహన్‌బాబు,జయలక్ష్మీ,ప్రభ,నిర్మల,రమాప్రభ,హేమమాలిని. 


పల్లవి::

లాల్ల లలాల లలా..లల్లా..లాల్లలాలల లలలా

లలలా హ్హ..లలలా హ్హ..లాలాలలాలలలలా


రే రే రేక్కాయలో..అహ రే రే రేక్కాయలో 

రే రే రేక్కాయలో..అహ రే రే రేక్కాయలో

రే రే రేక్కాయలో..అహ రే రే రేక్కాయలో 

 

చరణం::1


సందకాడ సిన్నోడు..సందు కాశాడే

సంతసేసి వస్తావుంటే..సరస మాడాడే

బాటానీల కోకమీద..సిన్న సిటిక వేశాడే

బాటానీల కోకమీద..సిన్న సిటిక వేశాడే

సింతపువ్వు అబ్భా సింతపువ్వు..అ హా

సింతపువ్వు రైకమీద సెయ్యెశాడే..ఏ 


రే రే రేక్కాయలో..అహ రే రే రేక్కాయలో 

రే రే రేక్కాయలో..అహ రే రే రేక్కాయలో


చరణం::2


తల్లోకి మల్లెపూల..దండంపాడే

మెళ్ళోకి సెంద్రహారం..గొలుసంపాడే

పట్టెమంచం పై కేమొ..పరుపంపాడే

పట్టెమంచం పై కేమొ..పరుపంపాడే

గదిలోకి అబ్భా గదిలోకి..అ హా గదిలోకి అగరొత్తుల..కట్టంపాడే 


రే రే రేక్కాయలో..అహ రే రే రేక్కాయలో 

రే రే రేక్కాయలో..అహ రే రే రేక్కాయలో


చరణం::3


వంటకేమొ సన్నబియ్యం..సంచులంపాడే

కూరకేమొ కొర్రమీను..సేపలంపాడే

మంగళగిరి తిరణాళ్ళకి..నన్ను తీసికెళ్ళాడే..ఏ

మంగళగిరి తిరణాళ్ళకి..నన్ను తీసికెళ్ళాడే

రంగులరాట్నం అ హా..రంగులరాట్నం..అ హా 

రంగులరాట్నం ఎక్కించి రంగు వేశాడే 


రే రే రేక్కాయలో..అహ రే రే రేక్కాయలో 

రే రే రేక్కాయలో..అహ రే రే రేక్కాయలోయువరాజు--1982
సంగీతం::చక్రవర్తి 
రచన::దాసరినారాయణరావు
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
Film Directed By::DasariNarayana Rao
తారాగణం::అక్కినేని నాగేశ్వరరావు,ప్రభాకర్‌రెడ్డి,అల్లురామలింగయ్య,మురళిమోహన్,
పద్మనాభం,శ్రీధర్,బౌనా,సుజాత,జయసుధ,పుష్పలత,కె,విజయ,మమత,జానకి,
లీనాదాస్.

పల్లవి::

నీలాల నింగి..ఒకసారి వంగి
అద్దాల చెక్కిలి..ముద్దాడిపోతే
అదే అచ్చట..అదే ముచ్చట
అదే ముచ్చట..అదే అచ్చట ఈ జన్మకంట

నీలాల నింగి..ఒకసారి వంగి
అద్దాల చెక్కిలి..ముద్దాడిపోతే
అదే అచ్చట..అదే ముచ్చట
అదే ముచ్చట..అదే అచ్చట ఈ జన్మకంట

చరణం::1

పయనించు మేఘాలు..పయనాలు ఆపి
చిరునవ్వు నవ్వి..చిరుజల్లు చల్లి
కదలి వెడలిపోతే..అదే ముచ్చట

సెలయేటి పరవళ్ళు..కాసేపు ఆగి
సెలయేటి పరవళ్ళు..కాసేపు ఆగి
సిగ్గులో నిన్ను..మైకంలో నన్ను
చూసి చూడలేక..ఉండి ఉండలేక
కదలి వెడలిపోతే..అదే ముచ్చట..అదే అచ్చట
అదే ముచ్చట అదే అచ్చట..ఈ జన్మకంట

ఆ..నీలాల నింగి..ఒకసారి వంగి
అద్దాల చెక్కిలి..ముద్దాడిపోతే
అదే అచ్చట..అదే ముచ్చట
అదే ముచ్చట..అదే అచ్చట ఈ జన్మకంట

చరణం::2

నిదురించు అందాలు..ఒకసారి లేచి
పై పై కి వచ్చి..పరువాలు చూసి
నిదుర మరచిపోతే..అదే ముచ్చటా

లోలోని కోరికలు..లోకాలు మరచి
లోలోని కోరికలు..లోకాలు మరచి 
కళ్ళల్లో నిన్ను..కౌగిల్లో నన్ను
వుంచి వుంచలేకా..వదలి వదలలేకా
కదలి వెడలిపోతే..అదే ముచ్చట అదే అచ్చట
అదే ముచ్చట..అదే అచ్చట..ఈ జన్మకంట

ఆ..నీలాల నింగి..ఒకసారి వంగి
అద్దాల చెక్కిలి..ముద్దాడిపోతే
అదే అచ్చట..అదే ముచ్చట
అదే ముచ్చట..అదే అచ్చట ఈ జన్మకంట

Yuvaraju--1982
Music::Chakravarti
Lyrics::Dasarinarayana Rao
Singer's::S.P.Baalu,P.Suseela
Film Directed By::Dasarinarayana Rao
Cast::Akkineni Nageswara Rao,Prabhakar Reddi,Alluraamalingayya,Muralimohan,Padmanaabham,Sreedhar,Bounaa,Sujaata,Jayasudha,Pushpalata,K.Vijaya,Mamata,Janaki,Leenaadaas.

::::::::::::::::::::::::::

neelaala ningi..okasaari vangi
addaala chekkili..muddaaDipOtE
adE achchaTa..adE muchchaTa
adE muchchaTa..adE achchaTa ii janmakanTa

neelaala ningi..okasaari vangi
addaala chekkili..muddaaDipOtE
adE achchaTa..adE muchchaTa
adE muchchaTa..adE achchaTa ii janmakanTa

::::1

payaninchu mEghaalu..payanaalu Api
chirunavvu navvi..chirujallu challi
kadali veDalipOtE..adE muchchaTa

selayETi paravaLLu..kaasEpu Agi
selayETi paravaLLu..kaasEpu Agi
siggulO ninnu..maikamlO nannu
choosi chooDalEka..unDi unDalEka
kadali veDalipOtE..adE muchchaTa..adE achchaTa
adE muchchaTa adE achchaTa..ii janmakanTa

aa..neelaala ningi..okasaari vangi
addaala chekkili..muddaaDipOtE
adE achchaTa..adE muchchaTa
adE muchchaTa..adE achchaTa ii janmakanTa

::::2

nidurinchu andaalu..okasaari lEchi
pai pai ki vachchi..paruvaalu choosi
nidura marachipOtE..adE muchchaTaa

lOlOni kOrikalu..lOkaalu marachi
lOlOni kOrikalu..lOkaalu marachi 
kaLLallO ninnu..kougillO nannu
vunchi vunchalEkaa..vadali vadalalEkaa
kadali veDalipOtE..adE muchchaTa adE achchaTa
adE muchchaTa..adE achchaTa..ii janmakanTa

aa..neelaala ningi..okasaari vangi
addaala chekkili..muddaaDipOtE
adE achchaTa..adE muchchaTa
adE muchchaTa..adE achchaTa ii janmakanTa

Thursday, July 09, 2015

సిరివెన్నెల--1986సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::S.P.బాలు,B.వసంత 
తారాగణం::సుహాసిని,సర్వదమన్ బెనర్జీ,మూన్ మూన్ సేన్,సాక్షి రంగారావు,సుధాకర్,సంయుక్త,శుభ

పల్లవి::

ఆ..ఆ..ఆ
పొలిమేర దాటిపోతున్నా ఓ గువ్వల చెన్న
పొరుగూరికి చేరిపోతున్నా ఓ గువ్వల చెన్న
కథ మారే రోజులు కోరేనూ ఓ గువ్వలచెన్న
కల తీరే దారులు వెతికేనూ ఓ గువ్వలచెన్నా
ఆ ఆ ఆ ఆ ..ఆ ఆ ఆ ఆ  

చరణం::1 

గుళ్ళో నిను చూడలేకున్నా..ఓ గువ్వల చెన్న
గుండెల్లో దాచుకున్నాలే..ఓ గువ్వలచెన్న
ఆ..ఆ..ఆ
యే సీమల తిరుగాడినా..ఓ గువ్వలచెన్న
నీ దీవెనలందించాలన్నా..ఓ గువ్వలచెన్న
ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ 

Sirivennela--1986
Music::K.V.Mahadevan 
Lyricis::Sirivennela Seetharama Shastry 
Singer's::S.P.Balasubrahmanyam,S.P.Sailaja 

Cast::Sarvadaman Banerjee,Moon Moon Sen,Samyuktha,Suhaasini,Sakshirangaravu,Sudhakar,Subha. 

:::

aa..aa..aa
polimera daatipotunna o guvvala chenna 
porugooriki cheripotunna o guvvala chenna 
kathamaare rojulu koreroo o guvvala chenna 
kalateere daarulu vetikenoo o guvvala chenna 
aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa

:::1

gullo ninu choodalekunna o guvvala chenna 
gundello daachukunnaale o guvvala chenna 
aa..aa..aa
e seemalo tirugaadina o guvvala chenna 
nee deevenalandichaalanna o guvvala chenna 

O..O..O..O..O..O..O..O..mm mm mm mm mm mm 

సిరివెన్నెల--1986సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::S.P.బాలు
తారాగణం::సుహాసిని,సర్వదమన్ బెనర్జీ,మూన్ మూన్ సేన్,సాక్షి రంగారావు,సుధాకర్,సంయుక్త,శుభ

పల్లవి::

మెరిసే తారలదే..రూపం
విరిసే పూవులదే..రూపం
అది నా కంటికి..శూన్యం

మనసున కొలువై మమతల నెలవై
వెలసిన దేవిది..ఏ రూపం
నా కన్నులు చూడని రూపం
గుడిలో దేవత..ప్రతిరూపం
నీ రూపం.. అపురూపం 

మనసున కొలువై మమతల నెలవై 
వెలసిన దేవిది..ఏ రూపం
నా కన్నులు చూడని రూపం
గుడిలో దేవత..ప్రతిరూపం
నీ రూపం.. అపురూపం 

చరణం::1

ఎవరి రాకతో..గళమున 
పాటల ఏరువాక..సాగేనో
ఆ వసంత మాసపు..కులగోత్రాలను 
ఎల కోయిల..అడిగేనా 

ఎవరి పిలుపుతో..పులకరించి 
పురి విప్పి తనువు..ఊగేనో
ఆ తొలకరి మేఘపు గుణగణాలకై 
నెమలి..వెదుకులాడేనా 
నా కన్నులు..చూడని రూపం
గుడిలో దేవత..ప్రతిరూపం
నీ రూపం..అపురూపం

చరణం::2

ప్రాణం పుట్టుక..ప్రాణికి తెలియాలా
గానం పుట్టుక..గాత్రం చూడాలా
ప్రాణం పుట్టుక..ప్రాణికి తెలియాలా
గానం పుట్టుక..గాత్రం చూడాలా

వెదురును..మురళిగ మలచి
ఈ వెదురును..మురళిగ మలచి
నాలొ జీవన నాదం పలికిన 
నీవే నా..ప్రాణ స్పందన
నీకే నా హృదయ నివేదన
మనసున కొలువై మమతల నెలవై
వెలసిన దేవిది..ఏ రూపం
నా కన్నులు చూడని రూపం
గుడిలో దేవత..ప్రతిరూపం
నీ రూపం..అపురూపం 

జననీ జన్మభూమి--1984
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::వేటూరిసుందరరామ్మూర్తి 
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి
Film Directed By::K.Viswanaath
తారాగణం::బాలకృష్ణ,శారద,సుమలత,రాజ్యలక్ష్మీ,శుభలేఖ సుధాకర్,గుమ్మడి.

పల్లవి::

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
తడిసిన..అందాలలో..ఓఓఓ
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
తనువుల..ఉయ్యాలలో..ఓఓఓ 
నవ్వనీ యవ్వనం..ఈ క్షణం
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
తడిసిన..అందాలలో
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
తనువుల..ఉయ్యాలలో
నవ్వనీ యవ్వనం..ఈ క్షణం
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
తడిసిన అందాలలో..తనువుల ఉయ్యాలలో

చరణం::1

చిదిమిన ముద్దు చిగురాకు తాంబూలం..ఆ..ఆ..ఆ
పెదవులమీదా నునులేత సింగారం..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

ఓహో..అలలను అడుగు నాలోని వయ్యారం..ఆ..ఆ
అనువుగ ఇచ్చే కౌగిల్ల సల్లాపం..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్

పరువమన్నది కెరటం..ఆడుతున్నది భరతం
చేసుకో నీ సొంతం..పాడుకో నీ సరసం
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
తడిసిన అందాలలో..తనువుల ఉయ్యాలలో

చరణం::2

నునుపుల ఒళ్లు నూగారు ముత్యాలు..ఆ..ఆ..ఆ
నీరెండ తాకి వెలిగేను దీపాలు..ఊ..ఊ..ఊ

ఆహా..చెక్కిలి మీదా చేస్తుంటే చేవ్రాలు..ఆ..హ..హా
చక్కిలిగింతకు పూసేను రోజాలు..ఊ..ఊ..ఊ..ఊ..ఊ

కంటి చూపుల కలహం..కరిగిపోయిన విరహం..మ్మ్
పెదవి ఎరుగని దాహం..ప్రేమకే దాసోహం..మ్మ్
లలలలలల..లా..ఆ

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
తడిసిన అందాలలో..తనువుల ఉయ్యాలలో  

Jananii-Janmabhoomi--1984 
Music::K.V.Mahadevan
Lyrics::VeetooriSundaraRaamMoorti 
Singer's::S.P.Baalu,S.Janaki
Film Directed By::K.Viswanaath
Cast::Balakrishna,Saarada,Sumalata,Raajyalakshmi,Subhaleka Sudhaakar,Gummadi.

::::::::::::::::::::::

aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa
taDisina..andaalalO..OOO
aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa
tanuvula..uyyaalalO..OOO 
navvanii yavvanam..ii kshaNam
aa..aa..aa..aa..aa..aa

aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa
taDisina..andaalalO
aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa
tanuvula..uyyaalalO
navvanii yavvanam..ii kshaNam
aa..aa..aa..aa..aa..aa

aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa
taDisina andaalalO..tanuvula uyyaalalO

::::1

chidimina muddu chiguraaku taamboolam..aa..aa..aa
pedavulameedaa nunulEta singaaram..mm mm mm

OhO..alalanu aDugu naalOni vayyaaram..aa..aa
anuvuga ichchE kaugilla sallaapam..mm..mm..mm

paruvamannadi keraTam..aaDutunnadi bharatam
chEsukO nii sontam..paaDukO nii sarasam
aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa

aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa
taDisina andaalalO..tanuvula uyyaalalO

::::2

nunupula oLLu noogaaru mutyaalu..aa..aa..aa
neerenDa taaki veligEnu deepaalu..uu..uu..uu

aahaa..chekkili meedaa chEstunTE chEvraalu..aa..ha..haa
chakkiligintaku poosEnu rOjaalu..oo..oo..oo..uu..uu

kanTi choopula kalaham..karigipOyina viraham..mm
pedavi erugani daaham..prEmakE daasOham..mm
lalalalalala..laa..aa

aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa
taDisina andaalalO..tanuvula uyyaalalO

Monday, July 06, 2015

వేటగాడు--1979సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి సుందర రామమూర్తి
గానం:S.P.బాలు, P.సుశీల
తారాగణం::N.T.రామారావు,శ్రీదేవి,సత్యనారాయణ,జయమాలిని. 

పల్లవి::

పుట్టింటోళ్ళు తరిమేసారు చు చు చు చు
కట్టుకున్నోడు వదిలేసాడు చు చు చు చు
అయ్యో..పుట్టింటోళ్ళు తరిమేసారు 
కట్టుకున్నోడు..వదిలేసాడు
పట్టుమని పదారేళ్ళురా..నా సామి 
కట్టుకుంటే..మూడే ముళ్ళురా
పట్టుమని పదారేళ్ళురా..నా సామి 
కట్టుకుంటే..మూడే ముళ్ళురా

అయ్యోపాపం పాపయమ్మ..టింగురంగా బంగారమ్మ
అయ్యోపాపం పాపయమ్మ..టింగురంగా బంగారమ్మ
పట్టు చూస్తే పాతికేళ్ళులే..ఓ రాణి కట్టు కధలు చెప్పమాకులే..ఆ
పట్టు చూస్తే పాతికేళ్ళులే..ఓ రాణి కట్టు కధలు చెప్పమాకులే..ఏఏఏ
పుట్టింటోళ్ళు తరిమేసారు..అయ్యోపాపం పాపయమ్మ
కట్టుకున్నోడు వదిలేసాడు..టింగురంగా బంగారమ్మ

చరణం::1

హా..గడపదాటిననాడె.కడప చేరాను..చు చు చు చు
తలకపోసిన్నాడే..తలుపు తీసాను..చు చు చు చు
వలపులన్ని కలిపి..వంట చేసుంచాను
ఇంటి కొస్తే సామి..వడ్డించుకుంటాను వడ్డించుకుంటాను

అమ్మతోడు ఆదివారం నాడు అన్నమైనా అంటుకోను నేను
ఓయబ్బో..అమ్మతోడు ఆదివారం నాడు అన్నమైనా అంటుకోను నేను
అమ్మమ్మతోడు అర్ధరాతిరి ముద్దుకైనా ముట్టుకోను
అమ్మమ్మతోడు అర్ధరాతిరి ముద్దుకైనా ముట్టుకోను 
ముద్దుకైనా ముట్టుకోను

పుట్టింటోళ్ళు తరిమేసారు..అయ్యోపాపం పాపయమ్మ
కట్టుకున్నోడు వదిలేసాడు..టింగురంగా బంగారమ్మ

చరణం::2

గజ్జెలున్నన్నాళ్ళు..ఘల్లుమంటుంటాను..చు చు చు చు
రంగమున్నన్నాళ్ళు రంగేసుంకుంటాను..చు చు చు చు
తోడు దొరికిన్నాడు..గూడు కట్టుకుంటాను
నీ మీద ఒట్టు నువ్వే..అ..నువ్వే మొగుడనుకుంటాను
నువ్వే..మొగుడనుకుంటాను

అమ్మతల్లి ఆషాఢమాసం అందులోను ముందుంది మూఢం
అహహ..అమ్మతల్లి ఆషాఢమాసం అందులోను ముందుంది మూఢం
అమ్మబాబోయ్ కాలేను నీతోడు నన్నిడిచిపెట్టమ్మ నాంచారమ్మ
అమ్మబాబోయ్ కాలేను నీతోడు నన్నిడిచిపెట్టమ్మ నాంచారమ్మ
నన్నిడిచిపెట్టమ్మ..నాంచారమ్మ

పుట్టింటోళ్ళు తరిమేసారు చు చు చు చు
కట్టుకున్నోడు వదిలేసాడు చు చు చు చు
అయ్యోపాపం పాపయమ్మ..టింగురంగా బంగారమ్మ

చంటబ్బాయి--1986సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
తారాగణం::చిరంజీవి,సుహాసిని 

పల్లవి::

నేను నీకై పుట్టినానని
నిన్ను పొందకా మట్టికానని
చెమ్మగిల్లే కనులతో
చేయి పట్టే మనసుతో
చేసుకున్న బాసలో ఊసులే
ప్రేమ..ఊపిరే ప్రేమ

చరణం::1

నిన్ను చూడకా నిదురపోనీ..రెండు నేత్రాలు
కలల హారతి నీకు పట్టే..మౌన మంత్రాలు
నిన్ను తాకకా నిలవలేనీ..పంచ ప్రాణాలూ
కౌగిలింతలా గర్భగుడిలో..మూగ దీపాలు
ప్రేమ మహిమ..తెలుప తరమా
ప్రేమే..జీవన..మధురిమా
నేను నీకై పుట్టినానని
నిన్ను పొందకా మట్టికానని
చెమ్మగిల్లే కనులతో..చేయి పట్టే మనసుతో
చేసుకున్న బాసలో ఊసులే..ప్రేమ..ఊపిరే ప్రేమ

చరణం::2

స్త్రీ అనే తెలుగక్షరంలా నీవు నిలుచుంటే
క్రావడల్లే నీకు వెలుగులా ప్రమిదనై ఉంటా
ఓం..అనే వేదాక్షరంలా నీవు ఎదురైతే
గానమై నిన్నాలపించే..ప్రణవమై ఉంటా
ప్రేమ మహిమ తెలియ తరమా
ప్రేమే..జీవన మధురిమా
నేను నీకై పుట్టినానని..నిన్ను పొందకా మట్టికానని
చెమ్మగిల్లే కనులతో..చేయి పట్టే మనసుతో
చేసుకున్న బాసలో ఊసులే..ప్రేమ..ఊపిరే ప్రేమ

నాయకుడు--1987సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::రచన::రాజశ్రీ,వెన్నెలకంటి 
గానం::జమునారాణి,P.సుశీల.
Director::Mani Ratnam
తారాగణం::కమలహాసన్,శరణ్య,రవిబాబు,ప్రదీప్‌శక్తి,తిన్నుఆనంద్.

పల్లవి::

నా నవ్వే దీపావళి హొయ్
నా నవ్వే దీపావళి హొయ్
నా పలుకే గీతాంజలి
నా నవ్వే దీపావళి హొయ్
నా పలుకే గీతాంజలి
అరవిందం నా వయసే
అతి మధురం నా మనసే
నా నవ్వే నా నవ్వే దీపావళి హొయ్
నా పలుకే గీతాంజలి

చరణం::1

కనని వినని అనుభవమే ఇదిరా
చెలి రేయి పగలు నీకై వున్నదిరా
కనని వినని అనుభవమే ఇదిరా
చెలి రేయి పగలు నీకై వున్నదిరా
అందాలన్ని పూసెను నేడే
ఆశల కోట వెలిసెను నేడే
దేహం నాది దాహం నీది
కొసరే రేయి నాదే నీది
ఆడి పాడి నువ్వే రా
నా నవ్వే నా నవ్వే దీపావళి హొయ్
నా పలుకే గీతాంజలి
అరవిందం నా వయసే
అతి మధురం నా మనసే
నా నవ్వే దీపావళి హొయ్
నా పలుకే గీతాంజలి

చరణం::2

కడలి అలలు నీ చెలి కోరికలే
నా కలల కధలు పలికెను గీతికలే
కడలి అలలు నీ చెలి కోరికలే
నా కలల కధలు పలికెను గీతికలే
వన్నెలు చిందే వెచ్చని ప్రాయం
పలికించేను అల్లరి పాఠం
పరువం నాలో రేగే వేళ
వయసే బంధం వేసే వేళ
ఆడి పాడి నువ్వే రా

నా నవ్వే నా నవ్వే దీపావళి హొయ్
నా పలుకే గీతాంజలి
అరవిందం నా వయసే
అతి మధురం నా మనసే
నా నవ్వే దీపావళి హొయ్
నా పలుకే గీతాంజలి

కదలడు-వదలడు--1969సంగీతం::T.V.రాజు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల,ఘంటసాల
శ్రీ లక్ష్మి నారాయణ కంబైన్స్ వారి
దర్శకత్వం::B.విఠలాచార్య
తారాగణం::N.T.రామారావు,జయలలిత,రామకృష్ణ,విజయలలిత

పల్లవి::

ఓ..ముద్దులొలికే ముద్దబంతి 
ముసి ముసి నవ్వుల చేమంతి
ఓ..ముద్దులొలికే ముద్దబంతి 
ముసి ముసి నవ్వుల చేమంతి 
ముసి ముసి నవ్వుల చేమంతి 

చరణం::1

ఇస్తావా అందిస్తావా..నీ నవ్వులు 
అవి ఎన్నడు..వాడని పువ్వులు
కళలోన నీ రూపే కళకళలాడుతువుంటే 
కళలోన నీ రూపే కళకళలాడుతువుంటే
కలలోన ణి చూపే గిలిగింతలు పెడుతుంటే 
కలలోన ణి చూపే గిలిగింతలు పెడుతుంటే
నామనసే నీదైతే నా బ్రతుకే నీవైతే
ఇవ్వాలని అడగాల ఇంకా నాతో సరసాల 
ఇవ్వాలని అడగాల ఇంకా నాతో సరసాల
ఓ వలపులొలికే అత్తకొడకా..చిలకకు తగ్గా
గోరింక చిలకకు తగ్గా గోరంక
వస్తావా..కవ్విస్తావా..నువ్వొస్తావా
నా బాటలో పసివాడని పరువపుతోటలో

చరణం::2

గూటిలోన దాగుంటే గుసగుస పెడుతుంటాను
గూటిలోన దాగుంటే గుసగుస పెడుతుంటాను
తోటలోన వీవుంటే తోడుగ నేనుంటాను 
తోటలోన వీవుంటే తోడుగ నేనుంటాను 
నాలోనే నీవుంటే నీలోనే నేనుంటె
ఇంకేమి కావాలి ఇలపై స్వర్గం నిలవాలి ఓ ముద్దు