Tuesday, December 06, 2011

అభిమన్యుడు--1984
చిమ్మటలోని..ఈ పాట సాహిత్యం..ఇక్కడ చూడొచ్చు..వినవచ్చు


సంగీతం::మహదేవన్
రచన::ఆత్రేయ
Directed by::Dasari Narayana Rao.
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

నటీ,నటులు::శోభన్,విజయశాంతి,
రాధిక,అన్నపూర్ణ,సోమయాజులు.

అ::
సూర్యుడు చూస్తున్నాడు..చంద్రుడు వింటున్నాడు
నీవు నమ్మనివాడు నిజము చెబుతున్నాడు
వాడు నీవాడు..నేడు రేపు ఏనాడు

సూర్యుడు చూస్తున్నాడు..చంద్రుడు వింటున్నాడు
నీవు నమ్మనివాడు నిజము చెబుతున్నాడు
వాడు నీవాడు..నేడు రేపు ఏనాడు

ఆ::
మ్మ్..హు..నిన్ను ఎలా నమ్మను?
అ::
హహహ..ఎలా నమ్మించను?

అ::
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ప్రేమకు పునాది నమ్మకము
అది నదీసాగర సంగమము
ఆ::
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
కడలికి ఎన్నో నదుల బంధము
మనిషికి ఒకటే హృదయము
అ::
అది వెలిగించని ప్రమిధలాంటిది
వలచినప్పుడే వెలిగేది

ఆ::
వెలిగిందా మరి?
అ::
వలచవా మరి?
ఆ::
ఎదలొ ఎదొ మెదిలింది
అది ప్రేమని నేడే తెలిసింది

ఆ::
సూర్యుడు చూస్తున్నాడు..చంద్రుడు వింటున్నాడు

అ::
సూర్యుడు చూస్తున్నాడు..చంద్రుడు వింటున్నాడు
నీవు నమ్మనివాడు నిజము చెబుతున్నాడు
వాడు నీవాడు..నేడు రేపు ఏనాడు

చరణం::2

అ:::ఏయ్..వింటున్నవా?
ఆ:::మ్మ్..ఏం వినమంటావ్?

ఆ::
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
మనసుకు భాషే..లేదన్నారు
మరి ఎవరి మాటలను..వినమంటావు?
అ::
ఆ ఆ ఆఆఆ
మనసు మూగగా..వినబడుతుంది
అది విన్నవాళ్ళకే..బాసవుతుంది

ఆ:
అది పలికించని వీణవంటిది
మీటినప్పుడే పాటవుతుంది

అ::
మీటేది ఎవ్వరని?
ఆ::
పాడేదేమని?
అ::
మీటేది ఎవ్వరని?
ఆ::
పాడేదేమని?
అ:
మాటా మనసు ఒక్కటని
అది మారని చెరగని సత్యమని

ఆ::
సూర్యుడు చూస్తున్నాడు..చంద్రుడు వింటున్నాడు

అ::
సూర్యుడు చూస్తున్నాడు..చంద్రుడు వింటున్నాడు
నీవు నమ్మనివాడు నిజము చెబుతున్నాడు

ఆ::
వాడు నావాడు..నేడు రేపు..మ్మ్..ఏనాడు

అభిమన్యుడు--1984
చిమ్మటలోని..ఈ పాట సాహిత్యం..ఇక్కడ చూడొచ్చు..వినవచ్చు

సంగీతం::మహదేవన్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల


నటీ,నటులు::శోభన్,విజయశాంతి,
రాధిక,అన్నపూర్ణ,సోమయాజులు.


విజయశాంతి ::
ఆకేసి పప్పేసి..బువ్వేసి నెయ్యేసి
తనకో ముద్ద..నాకో ముద్ద
ఆకేసి పప్పేసి..బువ్వేసి నెయ్యేసి
తనకో ముద్ద..నాకో ముద్ద
తినిపించువాడొచ్చే..వేళయింది
వళ్ళంతా కళ్ళుగా..ఎదురొచ్చింది
ఇలా ఇలా ఇలా..ఆ..ఇలా ఇలా ఇలా

విజయశాంతి::
అతగడే జతగాడు..అనుకున్నది
అనుకున్నదే కలలు..కంటున్నది
అతగాడే జతగాడు..అనుకున్నది
అనుకున్నదే కలలు..కంటున్నది
కలలోని విందు..కనులవిందవునా
కలలోని విందు..కనులవిందవునా
మనసులోని ఆశ..మాంగళ్యమవునా
ఇలా ఇలా ఇలా..ఆ..ఇలా ఇలా ఇలా

శోభన్::
ఇది కలా కలా కలా
మనమిలా ఇలా ఇలా

విజయశాంతి::
గాలిలా పువ్వులా తావిలా
కలిసి ఉన్నాము కలవకనే
కలుసుకున్నాము తెలియకనే

శోభన్::
వెలుగుకు నీడకు చెలిమిలా
ఒక్కటైనాము కలవకనే
ఒదిగిఉన్నాము కరగకనే

విజయశాంతి::
ఈ ప్రేమపత్రము..ఈ జన్మకు చెల్లువేయ్యుము
శోభన్::
ప్రతి జన్మజన్మకు..మరల తిరగ వ్రాసుకుందము

విజయశాంతి::
ఎలా ఎలా ఎలా..ఆ ఆ ఆ

శోభన్::
ఇలా ఇలా ఇలా..ఇలా ఇలా ఇలా

శోభన్::
ఆకుంది పప్పుంది బువ్వుంది నెయ్యుంది
ఆకలి ఉంది..ఆశ ఉంది

విజయశాంతి::
వెన్నెల కలువలా..చెలువలా
మందగించాము..జతలుగ
విందులవుదాము..కధలుగా

శోభన్::
కన్నుల పాపలా..చూపులా
చూచుకుందాము..సొగసులుగా
పగలు రేయిగా..రేయి పగలుగా

విజయశాంతి::
ఈ రాగసూత్రము..మూడుముళ్ళు వేసుకుందము

శోభన్::
ఈ మూగమంత్రము..దీవెనగా చేసుకుందము

విజయశాంతి::
ఎలా ఎలా ఎలా..ఆ ఆ ఆ

శోభన్::
ఇలా ఇలా ఇలా..ఇలా ఇలా ఇలా

విజయశాంతి::
ఆకుంది పప్పుంది బువ్వుంది నెయ్యుంది

శోభన్::
ఆకలి ఉంది..ఆశ ఉంది

ఇద్దరు::
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్