Friday, March 22, 2013

అత్తా ఒకింటి కోడలే--1958
సంగీతం::పెండ్యాల 
రచన::ఆరుద్ర
గానం::పిఠాపురం స్వర్ణ లత 
తారాగణం::జగ్గయ్య, రమణమూర్తి, రమణారెడ్డి, దేవిక, హేమలత,గిరిజ, సీత

పల్లవి::

మాయదారి కీచులాట మా మధ్య వచ్చింది
రాయబారం చెయ్యవే తడికో తడిక
నువు రాయబారం చెయ్యవే తడికో తడిక

ఆడి వొగలమారి మాటలకు వొళ్ళంతా మండుతుందీ
రాయబారమెందుకే తడికో తడిక
నీ రాయబారమెందుకే తడికో తడిక

నేను ముక్కు పుడక తెచ్చాను ముంత గూట్లో పెట్టాను
పెట్కొమని దాన్ని పెట్కొమని బేగి పెట్కొమని
చెప్పవే తడికో తడిక

ఓ..ఆడి ముక్కు పుడక ముక్కలవ్వ చూడబోతె రాళ్ళు లేవు
తిప్పబోతె చిన్నమెత్తు శీల లేదు
ఆడి పోసుకోలు మాటలకుమోసపోను నేనింక
పొమ్మని చెప్పవే తడికో తడిక

మాయదారి కీచులాట మా మధ్య వచ్చింది
రాయబారం చెయ్యవే తడికో తడిక
నువు రాయబారం చెయ్యవే తడికో తడిక

నేను పట్టు చీర తెచ్చాను పెట్టెలోన పెట్టాను
కట్కొమని దాన్ని కట్కొమని బేగి కట్కొమని
చెప్పవే తడికో తడిక
అ తడికొ అ తడికొ అ తడిక తడిక తడికో

ఓ ఆడి పట్టు చీరకంచు లేదు కట్టబోతె చెంగు లేదు
తెచ్చినాడి తెలివి తెల్లారిపోను
ఆడి ఇచ్చకాల మాటలకు ఇరిగింది నా మనసు
ఇడిసి పొమ్మనవే తడికో తడిక
నన్నిడిసి పొమ్మనవే తడికో తడిక
అ తడికొ అ తడికొ అ తడిక తడిక తడికో

రమణి ముద్దుల గుమ్మ తాను రాజీకి రాకుంటే
రాతిరి శివ రాతిరే తడికో తడిక
ఈ ఏటికేడు ఏకాశే తడికో తడిక
వంకాయ వండాను వరి కూడు వార్చాను
తినమని చెప్పవే తడికో తడిక
ఆణ్ణి తినమని చెప్పవే తడికో తడిక

వగలాడి చేతులతో వడ్డనా చేయకున్న
దిగదని చెప్పవే తడికో తడిక
ముద్ద దిగదని చెప్పవే తడికో తడిక
అ తడికొ అ తడికొ అ తడిక తడిక తడికో

ఆడి ఇచ్చకాల మాటలకు ఇరిగింది నా మనసు
ఇడిసి పొమ్మనవే తడికో తడిక
నన్నిడిసి పొమ్మనవే తడికో తడిక
అ తడికొ అ తడికొ అ తడిక తడిక తడికో

చిన్నారి పొమ్మంటె సన్నాసం పుచ్చుకొని
ఇంటికింక రానే తడికో తడిక
ఇది ఇవరంగ చెప్పవే తడికో తడిక

సన్నాసం ఎందుకు అన్యాలం చెయ్యకు
నిన్నిడిసి ఉండలేను మావోయి మావ
నేనిన్నిడిసి ఉండలేను మావోయి మావ
నేనిన్నిడిసి ఉండలేను మావోయి మావ
అ మావోయి మావోయి మావ

అత్తా ఒకింటి కోడలే--1958
సంగీతం::పెండ్యాల 
రచన::ఆరుద్ర
గానం::పిఠాపురం 
తారాగణం::జగ్గయ్య, రమణమూర్తి, రమణారెడ్డి, దేవిక, హేమలత,గిరిజ, సీత

పల్లవి::

బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా
మంచి బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా
అద్ధరిని వైకుంఠమ్మిద్ధరిని నరకం
మధ్య గల ఏట్లో శుద్ధి కాగా బాగ 
బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా
మంచి బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా

చరణం::1

చిత్తమొచ్చిన రీతి అత్త గారిని తిట్టి
నెత్తి మీదకు కళ్ళు తెచ్చుకుంటివి గనీ
చేతులారా నీవు చేసుకున్న ఖర్మా
చేతులారా నీవు చేసుకున్న ఖర్మా
భూతమై నిన్నిటుల గోతిలో తోయంగ
బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా
మంచి బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా

చరణం::

కొడుకునీ కోడల్నీ కొట్టి తగిలేసావు
కూతుర్ని అల్లున్ని కోరి రప్పించావూ
తవ్వి తలకెత్తునని తలపోయ అల్లుడే
తాగుబోతై నిన్ను తరిమి తరిమి కొట్ట
బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా
మంచి బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా

చరణం::3

ఆడువారెప్ప్డు అణకువగ యుండాలే
అందరికి సమముగా ఆణ చూపాలే
అత్తయు ఒక ఇంటి కోడలని మరవకుడు
అత్తయు ఒక ఇంటి కోడలని మరవకుడు
అయిన వాడిని గనుక అసలు సంగతిని చెబితి

బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా
మంచి బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా
అద్ధరిని వైకుంఠమ్మిద్ధరిని నరకం
మధ్య గల ఏట్లో శుద్ధి కాగా బాగ 
బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా
మంచి బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా

ముక్కు పుడక--1983దర్శకుడు::కోడి రామకృష్ణ
సంగీతం::J.V.రాఘవులు 
రచన::సినారె
గానం::బాలు జానకి
తారాగణం::భానుచందర్,చంద్రమోహన్ , సుహాసిని మణిరత్నం, విజయశాంతి.

పల్లవి::

చినుకు చినుకుగా చిగురు మెత్తగా
గోరు వెచ్చగా గుండె విచ్చగా
చినుకు చినుకుగా చిగురు మెత్తగా
గోరు వెచ్చగా గుండె విచ్చగా
చేరుకో సరాగిణీ..చేరుకో తరంగిణీ

చినుకు చినుకుగా చిగురు మెత్తగా
గోరు వెచ్చగా గుండె విచ్చగా

చరణం::1

అల్లన ఉదయించే ప్రతికిరణం 
చల్లగ చలియించే నీ చరణం
నిగిని విహరించే ప్రతి మేఘం 
పొంగిన ప్రేమకు సందేశం
ఊహలే ఊసులై..ఆశలే బాసలై
హే హే ఊహలే ఊసులై..ఆశలే బాసలై
మధువులు చిలుకగ మధురిమలొలుకగ
ప్రణయవేద మంత్రమేదో పలుకగ

చినుకు చినుకుగా చిగురు మెత్తగా
హ హ హ గోరు వెచ్చగా గుండె విచ్చగా
చేరుకో సరాగిణీ..చేరుకో తరంగిణీ

చినుకు చినుకుగా చిగురు మెత్తగా
గోరు వెచ్చగా గుండె విచ్చగా

చరణం::2

వలచిన జంటను కనగానే
చిలకలకే కన్ను చెదిరిందీ
కవితలకందని పలుకులలో
కమ్మని దీవెన మురిసిందీ
కడలియే గగనమై..గగనమే కడలియై
హ హ కడలియే గగనమై..గగనమే కడలియై
సహచరి నడకల స్వరఝరి తొణకగ
సరస రమ్య దివ్యసీమన నిలుపగ

చినుకు చినుకుగా చిగురు మెత్తగా
గోరు వెచ్చగా గుండె విచ్చగా
చేరుకో సరాగిణీ..చేరుకో తరంగిణీ

చినుకు చినుకుగా హ హ హ చిగురు మెత్తగా
గోరు వెచ్చగా గుండె విచ్చగా
గోరు వెచ్చగా గుండె విచ్చగా
గోరు వెచ్చగా గుండె విచ్చగా Mkkupudaka--1983
Director by::Kodi Rmakrishna 
Music ::J.V.raaghavulu 
Lyric's::Sinare
Singer's::baalu jaanaki
Cast::Bhaanuchandar ,Chandramohan , Suhaasini Maniratnam, VijayaSaanti.chinuku chinukugaa chiguru mettagaa
gOru vechchagaa guMDe vichchagaa
chinuku chinukugaa chiguru mettagaa
gOru vechchagaa guMDe vichchagaa
chaerukO saraagiNee..chaerukO taraMgiNee

chinuku chinukugaa chiguru mettagaa
gOru vechchagaa guMDe vichchagaa

:::1

allana udayiMchae pratikiraNaM
challaga chaliyiMchae nee charaNaM
nigini vihariMchae prati maeghaM
poMgina praemaku saMdaeSaM
oohalae oosulai..aaSalae baasalai
hae hae oohalae oosulai..aaSalae baasalai
madhuvulu chilukaga madhurimalolukaga
praNayavaeda maMtramaedO palukaga

chinuku chinukugaa chiguru mettagaa
ha ha ha gOru vechchagaa guMDe vichchagaa
chaerukO saraagiNee..chaerukO taraMgiNee

chinuku chinukugaa chiguru mettagaa
gOru vechchagaa guMDe vichchagaa

:::2

valachina jaMTanu kanagaanae
chilakalakae kannu chediriMdee
kavitalakaMdani palukulalO
kammani deevena murisiMdee
kaDaliyae gaganamai..gaganamae kaDaliyai
ha ha kaDaliyae gaganamai..gaganamae kaDaliyai
sahachari naDakala svarajhari toNakaga
sarasa ramya divyaseemana nilupaga

chinuku chinukugaa chiguru mettagaa
gOru vechchagaa guMDe vichchagaa
chaerukO saraagiNee..chaerukO taraMgiNee

chinuku chinukugaa ha ha ha chiguru mettagaa
gOru vechchagaa guMDe vichchagaa
gOru vechchagaa guMDe vichchagaa
gOru vechchagaa guMDe vichchagaa