Saturday, November 26, 2011

చూడాలనివుంది--1998
సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::వేటూరి
గానం::ఉదిత్ నారాయణ్,స్వర్ణలత

పల్లవి::

రామ్మా చిలకమ్మా ప్రేమ మొలకమ్మా
రామ్మా చిలకమ్మా ప్రేమ మొలకమ్మా రాధమ్మా
పాలే తెలుపన్నా నీళ్ళే నలుపన్నా గోపెమ్మా
ముక్కుమీద తీపి కోపాలా మూగ కళ్ళ తేనె దీపాల
గంగూలి సందులో గజ్జలగోల బెంగాలి చిందులో మిర్చిమసాలా
అరె వేడెక్కి ఉన్నది వెన్నెల బాల మేడెక్కి దిగదురా మేఘమాలా
రామ్మా చిలకమ్మా ప్రేమ మొలకమ్మా రాధమ్మా
పాలే తెలుపన్నా నీళ్ళే నలుపన్నా గోపెమ్మా

చరణం::1

గోపెమ్మో గువ్వలేని గూడు కాకమ్మా
క్రిష్ణయ్యో పువ్వే నాది పూజ నీదయ్యో
దొంగిలించుకున్న సొత్తు గోవిందా
ఆవులించకుంటే నిద్దరౌతుందా
పుట్టి కొట్టే వేళా రైకమ్మో
చట్టి దాచి పెట్టు కోకమ్మో
క్రిష్ణా మురారి వాయిస్తావో చలి కోలాటమేదో ఆడిస్తావో
అరె ఆవోరీ భయ్యా బన్‌సి బజావో అరె ఆంధ్రా కన్హయ్యా హాత్ మిలావో

రామ్మా చిలకమ్మా ప్రేమ మొలకమ్మా రాధమ్మా
పాలే తెలుపన్నా నీళ్ళే నలుపన్నా గోపెమ్మా

చరణం::2

ఓలమ్మో చోళీలో నా సోకు గోలమ్మో
ఓయమ్మో ఖాళీ లేక వేసే ఈలమ్మో
వేణువంటే వెర్రి గాలి పాటేలే
అది వెన్న దోచుకున్న మిన్ను చాటేలే
జట్టే కడితే జంట రావమ్మో పట్టు విడువు ఉంటే మేలమ్మో
ప్రేమాడే క్రిష్ణుడు కన్ను కొట్టాలా పెళ్లాడే క్రిష్ణుడు కాళ్ళు పట్టాలా
అరె ఆయారే నాచ్‌కే ఆంధ్రావాలా అరె గావోరె విందు చిందు డబ్లీ గోల

రామ్మా చిలకమ్మా ప్రేమ మొలకమ్మా రాధమ్మా
పాలే తెలుపన్నా నీళ్ళే నలుపన్నా గోపెమ్మా
ముక్కుమీద తీపి కోపాలా మూగ కళ్ళ తేనె దీపాల
గంగూలి సందులో గజ్జలగోల బెంగాలి చిందులో మిర్చిమసాలా
అరె వేడెక్కి ఉన్నది వెన్నెల బాల మేడెక్కి దిగదురా మేఘమాలా

చూడాలనివుంది--1998చూడాలనివుంది 1998
సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు,సుజాత

పల్లవి

అబ్బబ్బా ఇద్దూ అదిరేలా ఓ ముద్దు
అమ్మమ్మా దిద్దు మధురాలా మరుముద్దు
అబ్బబ్బా ఇద్దూ అదిరేలా ఓ ముద్దు
అమ్మమ్మా దిద్దు మధురాలా మరుముద్దు
చలిపులి పంజా విసిరితే సలసల కాగే వయసులో
గిలగిలలాడే సొగసుకే జోలాలీ
అబ్బబ్బా ఇద్దూ అదిరేలా ఓ ముద్దు
అమ్మమ్మా దిద్దు మధురాలా మరుముద్దు

చరణం::1

వాటేసుకో వదలకు వలపుల వల విసిరి
వాయించునీ మురళిని వయసుగాలి పోసి
దోచెయ్యనా దొరికితే దొరకని కోకసిరి
రాసేయ్యనా పాటలే పైటచాటు చూసి
ఎవరికి తెలియవు ఎద రస నసలు
పరువాలాటకు పానుపు పిలిచాకా
తనువు తాకిన తనివి తీరని వేళా
అబ్బబ్బా ఇద్దూ అదిరేలా ఓ ముద్దు
అమ్మమ్మా దిద్దు మధురాలా మరుముద్దు

చరణం::2

జాబిల్లితో జత కలు జగడపు రగడలతో
పొంకాలతో నిలు నిలు పొగడమాలలేసి
ఆకాశమే కులుకులు తొడిమెడు నడుమిదిగో
సూరీడునే పిలుపిలు చుక్కమంచు సోకి
అలకల చిలకలు చెలి రుసరుసలు
ఇక జాగెందుకు ఇరుకున పడిపోకా
మనసు తీరినా వయసులారని వేళా

అబ్బబ్బా ఇద్దూ అదిరేలా ఓ ముద్దు
అమ్మమ్మా దిద్దు మధురాలా మరుముద్దు
చలిపులి పంజా విసిరితే సలసల కాగే వయసులో
గిలగిలలాడే సొగసుకే జో లాలీ
అబ్బబ్బా ఇద్దూ అదిరేలా ఓ ముద్దు
అమ్మమ్మా దిద్దు మధురాలా మరుముద్దు

రుద్రవీణ--1988::హిందోళం::రాగం


సంగీతం::ఇళయరాజా
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::SP.బాలు

రాగం::హిందోళం

సీకటమ్మ సీకటి ముచ్చటైన సీకటి
యచ్చనైన ఊసులెన్నొ రెచ్చకొట్టు సీకటి
నిన్ను నన్ను రమ్మంది కన్నుగొట్టి సీకటి
ముద్దుగా ఇద్దరికే ఒద్దికైన సీకటి
పొద్దుపొడిపేలేని సీకటే ఉండిపోనీ
మనమధ్య రానీక లోకాన్ని నిద్దరోనీ
రాయే రాయే రావఁచిలకా సద్దుకుపోయే సీకటెనకా

నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయినీ
కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయనీ
నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయినీ
అరె..కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయనీ
కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
నీ కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
కలలే వలగా విసిరే చీకట్లను
నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయినీ
అరె కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయనీ

వెన్నెలలోని మసకలలోనె మసలును లోకం అనుకోకు
రవికిరణం కనబడితే తెలియును తేడాలన్నీ
నమ్మకు నమ్మకు..అరె నమ్మకు నమ్మకు
ఊ ఊ నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయినీ
అరె కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయనీ

ఆకాశం తాకే ఏ మేడకైనా ఆధారం లేదా ఈ నేలలో
ఆకాశం తాకే ఏ మేడకైనా ఆధారం లేదా ఈ నేలలో
పుడమిని చూడని కన్ను నడపదు ముందుకు నిన్ను
నిరసన చూపకు నువ్వు యేనాటికీ

పక్కవారి గుండెలనిండా..చిక్కనైన వేదన నిండ
పక్కవారి గుండెలనిండా..చిక్కనైన వేదన నిండ
ఏ హాయి రాదోయి నీవైపు మరువకు అది
నమ్మకు నమ్మకు
అరె..నమ్మకు నమ్మకు
ఆహా..నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయినీ
అరె కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయనీ

శీతాకాలంలో ఏ కోయిలైనా రాగం తీసేనా ఏకాకిలా
శీతాకాలంలో ఏ కోయిలై….నా రాగం తీసేనా ఏకాకిలా
మురిసే పువ్వులు లేక విరిసే నవ్వులు లేక
ఎవరికి చెందని గానం సాగించునా
పదుగురి సౌఖ్యం పండే దినమే పండుగ కాదా
పదుగురి సౌఖ్యం పండే దినమే పండుగ కాదా
ఆనాడు వాసంత గీతాలు పలుకును కద
నమ్మకు నమ్మకు..అరె నమ్మకు నమ్మకు
ఆహా…నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయినీ
అహ..కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయనీ

కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
నీ కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
కలలే వలగా విసిరే చీకట్లలో
నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయినీ
అరె..కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయనీ

రుద్రవీణ--1988::హంసధ్వని::రాగం


సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::SP.బాలు


::హంసధ్వని రాగం::

తరలి రాద తనే వసంతం
తన దరికి రాని వనాల కోసం
తరలి రాద తనే వసంతం
తన దరికి రాని వనాల కోసం

గగనాల దాకా అల సాగకుంటే
మేఘాల రాగం ఇల చేరుకోదా

తరలి రాద తనే వసంతం
తన దరికి రాని వనాల కోసం

వెన్నెల దీపం కొందరిదా
అడవిని సైతం వెలుగు కదా
వెన్నెల దీపం కొందరిదా
అడవిని సైతం వెలుగు కదా

ఎల్లలు లేని చల్లని గాలి అందరి కోసం అందును కాదా

ప్రతి మదిని లేపే ప్రభాత రాగం
పదే పదే చూపే ప్రధాన మార్గం
ఏదీ సొంతం కోసం కాదను సందేశం
పంచే గుణమే పోతే ప్రపంచమే శూన్యం
ఇది తెలియని మనుగడ కథ దిశనెరుగని గమనము కద

తరలి రాద తనే వసంతం
తన దరికి రాని వనాల కోసం

బ్రతుకున లేని శృతి కలదా
యదసడిలోనే లయ లేదా
బ్రతుకున లేని శృతి కలదా
యదసడిలోనే లయ లేదా
ఏ కళకైనా ఏ కలకైనా జీవిత రంగం వేదిక కాదా

ప్రజాధనం కానీ కళావిలాసం
ఏ ప్రయోజనం లేనీ సుధావికాసం
కూసే కోయిల పోతే కాలం ఆగిందా
పాడే ఏనే పాడే మరో పదం
రాదామురళికి గల స్వరముల కళపెదవిని విడి పలకదు కద

తరలి రాద తనే వసంతం
తన దరికి రాని వనాల కోసం
గగనాల దాకా అల సాగకుంటే
మేఘాల రాగం ఇల చేరుకోదా

తరలి రాద తనే వసంతం
తన దరికి రాని వనాల కోసం

ఆకలిరాజ్యం--1987సంగీతం::MS.విశ్వనాధన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::SP.బాలు

హే హే హే హే హే హే హే హే హే
రు రు రు రు రూ రూ రూ రూ...

సాపాటు ఎటూలేదు పాటైన పాడు బ్రదర్
సాపాటు ఎటూలేదు పాటైన పాడు బ్రదర్
రాజధాని నగరంలో వీధి వీధి నీది నాదే బ్రదర్
స్వతంత్ర దేశంలో చావు కూడా పెళ్ళిలాంటిదే బ్రదర్

సాపాటు ఎటూలేదు పాటైన పాడు బ్రదర్
రాజధాని నగరంలో వీధి వీధి నీది నాదే బ్రదర్
స్వతంత్ర దేశంలో చావు కూడా పెళ్ళిలాంటిదే బ్రదర్

మన తల్లి అన్నపూర్ణ మన అన్న దానకర్ణ
మన భూమి వేదభూమిరా తమ్ముడూ మన కీర్తి మంచు కొండరా
డిగ్రీలు తెచ్చుకొని చిప్పచేత పుచ్చుకొని ఢిల్లికి చేరినాము దేహి దేహి అంటున్నాము
దేశాన్ని పాలించే భావి పౌరులం బ్రదర్

సాపాటు ఎటూలేదు పాటైన పాడు బ్రదర్
రాజధాని నగరంలో వీధి వీధి నీది నాదే బ్రదర్
స్వతంత్ర దేశంలో చావు కూడా పెళ్ళిలాంటిదే బ్రదర్

బంగారు పంట మనది మిన్నేరు గంగ మనది
ఎలుగెత్తి చాటుదామురా ఇంట్లో ఈగల్ని తోలుదామురా
ఈ పుణ్యభూమిలో పుట్టడం మన తప్పా
ఈ పుణ్యభూమిలో పుట్టడం మన తప్పా
ఆవేశం ఆపుకోని అమ్మ నాన్నదే తప్పా
ఆవేశం ఆపుకోని అమ్మ నాన్నదే తప్పా
గంగలో మునకేసి కాషాయం కట్టేయి బ్రదర్

సాపాటు ఎటూలేదు పాటైన పాడు బ్రదర్
రాజధాని నగరంలో వీధి వీధి నీది నాదే బ్రదర్
స్వతంత్ర దేశంలో చావు కూడా పెళ్ళిలాంటిదే బ్రదర్

సంతాన మూలికలం సంసార బానిసలం
సంతాన లక్ష్మి మనదిరా తమ్ముడూ సంపాదనొకటి బరువురా
చదవెయ్య సీటులేదు చదివొస్తే పనిలేదు
అన్నమో రామచంద్రా అంటే పెట్టేదిక్కేలేదు
దేవుడిదే భారమని తెంపు చేయరా బ్రదర్

సాపాటు ఎటూలేదు పాటైన పాడు బ్రదర్
రాజధాని నగరంలో వీధి వీధి నీది నాదే బ్రదర్
స్వతంత్ర దేశంలో చావు కూడా పెళ్ళిలాంటిదే బ్రదర్

ఆకలిరాజ్యం--1981సంగీతం::MS.విశ్వనాధన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::P.సుశీల


గుస్సా రంగయ్య కొంచం తగ్గయ్య
కోపం మనిషికి ఎగ్గయ్యా
గుస్సా రంగయ్య కొంచం తగ్గయ్య
కోపం మనిషికి ఎగ్గయ్యా
ఈ లోకం మారేది కాదు
ఈ శోకాలు తీరేవి కావు
ఈ లోకం మారేది కాదు
ఈ శోకాలు తీరేవి కావు
దోర ప్రాయాన వున్నాను నేను
కొత్త లోకాన్ని నాలోన చూడు

దేశాన్ని దోచేటి ఆసాములున్నారు
దేవుణ్ణి దిగమింగు పూజారులున్నారు
ప్రాణాలతో ఆడు వ్యాపారులున్నారు
మనిషికీ మంచికీ సమాధి కట్టారు
మహాత్ములెందరు సహాయ పడిన మంచి జరగ లేదు
మహాత్ములెందరు సహాయ పడిన మంచి జరగ లేదు
జాతి వైద్యులే కోత కోసినా నీతి బ్రతకలేదు
భోగాలు వెతుకాడు వయసు
అనురాగాల జతి పాడు మనసు
నీ దాహాని కనువైన సొగసు
నీ సొంతాన్ని చేస్తుంది పడుచు

ఆ..గుస్సా రంగయ్య కొంచం తగ్గయ్య
కోపం మనిషికి ఎగ్గయ్యా

కాటుకెట్టిన కళ్ళలో కైపులున్నవి
మల్లెలెట్టిన కురులలో మాపులున్నవి
వన్నె తేరిన కన్నెలో చిన్నెలున్నవి
అన్ని నీవే అనుటకు రుజువులున్నవి
చక్కని చుక్కా సరసనుండగ పక్క చూపు లేల
చక్కని చుక్కా సరసనుండగ పక్క చూపు లేల
బాగుపడని ఈ లోకం కోసం బాధ పడేదేల
మోహాన్ని రేపింది రేయి
మన పేగుల్లో వుందోయి హాయి
ఈ అందానికందివ్వు చేయి
ఆనందాల బంధాలు వేయి

ఆ..గుస్సా రంగయ్య కొంచం తగ్గయ్య
కోపం మనిషికి ఎగ్గయ్యా

పసివాడి పాణం--1987

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు

సత్యం శివం సుందరం..నిత్యం ఇదే అనుభవం
సత్యం శివం సుందరం..నిత్యం ఇదే అనుభవం
సత్యం శివం సుందరం..నిత్యం ఇదే అనుభవం
మనసే ప్రధానము..దానికి మనిషే ప్రమాణము
సుఖమే కోరుకోరా..అది స్వార్థం కాదుపోరా
సత్యం శివం సుందరం..నిత్యం ఇదే అనుభవం

ఆ దేవుడు మస్తుగ తాగి..బొమ్మల్నే సృష్టి చేసి
అరే! గజిబిజి పడుతున్నాడు..తన తప్పే తనకు తెలిసి
ఓయ్..ఉన్నవాడిదే దోపిడి..లేనివాడికే రాపిడి
లోకం ఇట్టా ఏడ్చేరా..దీనిని ఎవ్వడూ మార్చురా
ప్రతి ఒక్కడు ఏమార్చురా..గుడి కెళ్ళినా గుణమేదిరా
ఉష్..తప్పై పోయిందిరో..క్షమించురో క్షమించు
నరుడా మందుకొట్టేవాడే..నీకు పరమ గురుడా
సత్యం శివం సుందరం..నిత్యం ఇదే అనుభవం

ఏ నాయకుడైన పాపం..వచ్చేది సేవ కోసం
అరె! కడుపులు వాడే కొడితే..అది కుర్చీలోని దోషం
రాజకీయాలెందుకు..తన్నుకు చచ్చేటందుకు
రాత్రీ పగలు తాగితే..రాజు బంటు ఒక్కటే
నా మాటలో నిజముందిరా..అది నమ్మితే సుఖముందిరా
వాదాలెందుకయ్య..మందు వేసేయ్ ముందు భయ్యా..

సత్యం శివం సుందరం..నిత్యం ఇదే అనుభవం
సత్యం శివం సుందరం..నిత్యం ఇదే అనుభవం
మనసే ప్రధానము..దానికి మనిషే ప్రమాణము
సుఖమే కోరుకోరా..అది స్వార్థం కాదుపోరా
సత్యం శివం సుందరం..నిత్యం ఇదే అనుభవం

పసివాడి పాణం--1987


సంగీతం:;చక్రవర్తి
రచన::
గానం::బాలు,జానకి

చిరు::కాశ్మీరు లోయలో కన్యాకుమారిలో
ఓ సందమామా..ఓ సందమామా

వి-శాంతి::కన్నె ఈడు మంచులో..కరిగే సూరీడురో
ఓ సందమామా..ఓ సందమామా

చిరు::పొగరాని కుంపట్లు..రగిలించినదే

వి-శాంతి::పొగరెక్కి చలిగాణ్ణి..తగిలేసినాడే

చిరు::చెమ్మాచెక్కా..చేతచిక్క

వి-శాంతి::మంచమల్లే మారిపోయే..మంచుకొండలు

చిరు::మంచిరోజు మార్చమంది..మల్లెదండలు

చిరు::కాశ్మీరు లోయలో కన్యాకుమారిలో
ఓ సందమామా..ఓ సందమామా

వి-శాంతి::కన్నె ఈడు మంచులో..కరిగే సూరీడురో
ఓ సందమామా..ఓ సందమామా

చరణం::1

చిరు::తేనీటి వాగుల్లో..తెడ్డేసుకో
పూలారబోసేటి..ఒడ్డందుకో

వి-శాంతి::శృంగార వీధుల్లో..చిందేసుకో
మందార బుగ్గల్ని..చిదిమేసుకో

చిరు::సూరీడుతో ఈడు..చలికాచుకో
ముద్దారిపోయాక..పొదచేరుకో

వి-శాంతి::గుండెలోనే పాగా..గుట్టుగావేసాక
గుట్టమైన సోకు..నీదే కదా

చిరు::అరె తస్సా చెక్క..ఆకువక్క
ఇచ్చుకోకముందే..ముట్టె తాంబూలము
పెళ్ళికాకముందే..జరిగె పేరంటము

చిరు::కాశ్మీరు లోయలో కన్యాకుమారిలో
ఓ సందమామా..ఓ సందమామా

వి-శాంతి::కన్నె ఈడు మంచులో..కరిగే సూరీడురో
ఓ సందమామా..ఓ సందమామా

చరణం::2

వి-శాంతి::సింధూర రాగాలు..చిత్రించుకో
అందాల గంధాలు..హాయందుకో

చిరు::పన్నీటి తానాలు..ఆడేసుకో
పరువాలు నాకంట..ఆరేసుకో

వి-శాంతి::కాశ్మీరు చిలకమ్మ..కసి చూసుకో
చిలకపచ్చ రైక..బిగి చూసుకో

చిరు::గూటిపడవల్లోన..చాటుగా కలిసాక
నీటికైన వేడి..పుట్టాలిలే

వి-శాంతి::పూతమొగ్గ లేత బుగ్గ..
సొట్టపడ్డచోట..పెట్టు నీ ముద్దులూ
హే..సొంతమైన చోటలేవు ఏ హద్దులూ

చిరు::అరే..కాశ్మీరు లోయలో కన్యాకుమారిలో
ఓ సందమామా..ఓ సందమామా

వి-శాంతి::కన్నె ఈడు మంచులో..కరిగే సూరీడురో
ఓ సందమామా..ఓ సందమామా

చిరు:::పొగరాని కుంపట్లు..రగిలించినదే

వి-శాంతి::పొగరెక్కి చలిగాణ్ణి..తగిలేసినాడే

చిరు::చెమ్మాచెక్కా..హ్హా..చేతచిక్క

వి-శాంతి::మంచమల్లే మారిపోయే..మంచుకొండలు
మంచిరోజు మార్చమంది..మల్లెదండలు