Saturday, March 31, 2012

జల్సా రాయుడు--1984
డైరెక్టర్::S.P.ముత్తురామన్
సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::రాజశ్రీ  
గానం::S.P.బాలు 

నటీ,నటులు::కమల్,రాధ,సులక్షణ.

పల్లవి::

మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్  మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ 
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

తెలిసింది ఈ చల్లనైన..నీ ప్రేమ ఈనాటికైనా 
తెలిసింది ఈ చల్లనైన..నీ ప్రేమ ఈనాటికైనా 
అమ్మ..మా..అమ్మ..అమ్మ..మా..అమ్మ
కావాలి ఏజన్మకైనా 
తెలిసింది ఈ చల్లనైన..నీ ప్రేమ ఈనాటికైనా 

చరణం::1

నీ మాటలె సిరివీణలే..నీ చూపులే నావెలుగులే  
ఈ మలుపు నాకు వరం..ఇక నీ పిలుపు భూపాళం
ఈ మలుపు నాకు వరం..ఇక నీ పిలుపు భూపాళం
వేదం నీ మాట..ఏనాటిదో..మన అనుబంధం

తెలిసింది ఈ చల్లనైన..నీ ప్రేమ ఈనాటికైనా 
అమ్మ..మా..అమ్మ..అమ్మ..మా..అమ్మ
కావాలి ఏజన్మకైనా 
తెలిసింది ఈ చల్లనైన..నీ ప్రేమ ఈనాటికైనా 

చరణం::2

భవనాలలో ఇంద్రభవనాలలో..భోగాలలో ఆ భాగ్యాలలో 
ఈ పాల మనసేది..ఈ గారాల నిధియేది
ఈ పాల మనసేది..ఈ గారాల నిధియేది
కోరే నాదైవం..నీకన్న నాకింకా వేరేది..ఈ..

తెలిసింది ఈ చల్లనైన..నీ ప్రేమ ఈనాటికైనా 
అమ్మ..మా..అమ్మ..అమ్మ..మా..అమ్మ
కావాలి ఏజన్మకైనా 
తెలిసింది ఈ చల్లనైన..నీ ప్రేమ ఈనాటికైనా 

Friday, March 30, 2012

లక్షాధికారి--1963
సంగీతం::టి.చలపతిరావు
రచన::కొసరాజు
గానం::మాధవపెద్ది సత్యం

పల్లవి::

ఓహో అందమైన చిన్నదాన
బంగారు వన్నెదాన
ఓహో నీలిరంగు చీరదాన
భలే నెరజాణ
నా మీద కోపమా...
ఇటు చూడు ఒక్కసారి
హరిలో రంగ హరి
హల్లో మై డార్లింగ్ ఐ లవ్ యూ...

చరణం::1

కులాసా నవ్వుల చిలకగదే
నీ రుసలు బుసలు ఇక మానగదే
కులాసా నవ్వుల చిలకగదే
నీ రుసలు బుసలు ఇక మానగదే
తుపానుగా లేచి తమాషాగా చూచి
నా మనసును దోచి వేశావులే పేచీ
నా మీద కోపమా...

ఇటు చూడు ఒక్కసారి
హరిలో రంగ హరి
హల్లో మై డార్లింగ్ ఐ లవ్ యూ...

చరణం::2

వయ్యారము నీలో ఉన్నదిలే
గయ్యాళి పోజులో ఎందుకులే
వయ్యారము నీలో ఉన్నదిలే
గయ్యాళి పోజులో ఎందుకులే
నీ పోకిరి కళ్లు ఆ కళ్లల్లో థ్రిల్లు
ఎవ్వానికి దక్కు అవ్వానిదే లక్కు
కాదేమో చెప్పుమా...

ఇటు చూడు ఒక్కసారి
హరిలో రంగ హరి
హల్లో మై డార్లింగ్ ఐ లవ్ యూ...

చరణం::3

తరింతును లేవే నిను వలచి
సుఖింతు హాయిగా నినుదలచి
తరింతును లేవే నిను వలచి
సుఖింతు హాయిగా నినుదలచి
నిన్నే కలగంట నువ్వే నా జంట
నీవెంట పడి వస్తా కాదంటే పడి చస్తా
ఇంకేల కోపము...

ఇటు చూడు ఒక్కసారి
హరిలో రంగ హరి
హల్లో మై డార్లింగ్ ఐ లవ్ యూ...

Thursday, March 29, 2012

ప్రెసిడెంట్ పేరమ్మ--1979సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::సినారె
గానం::S.P. బాలు, P.సుశీల 
Film Directed By::K.Viswanaath
తారాగణం::నూతన్ ప్రసాద్,కవిత,రాజబాబు,రమాప్రభ,మంజు భార్గవి,K.V. చలం,సాక్షి రంగారావు

పల్లవి::

హే..అందరాని..సందమామ 
నాకెందుకూ..ఊ..ఊ..ఊ..ఊ
అద్దం లాంటి నామామ..చాలు నాకు
అద్దంలాంటి నామామ..చాలునాకు

హే..అందరాని..సందమామ 
నీకెందుకూ..ఊ..ఊ..ఊ..ఊ
నే అద్దంలా ఉన్నాను..నువ్వు సూసేందుకు
నే అద్దంలా ఉన్నాను..నువ్వు సూసేందుకు

చరణం::1

ఏటిలోని..నురగల్లాగా
పైట కొంగు..పొంగుతుంటే
లేత గాలి..ఇసురుల్లోనా
పూత వయసు..ఊగుతుంటే

ఇసకతిన్నెలు..గుసగుసమంటే
ఏ..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ
మసకా కోరిక..బుస కొడుతుంటే
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
ఇసకాతిన్నెలు..గుసగుసమంటే
మసకా కోరిక..బుస కొడుతుంటే

చూడాలి..అప్పుడు
ఈ జోడు గుండెల..చప్పుడు
చూడాలి..అప్పుడు
ఈ జోడు గుండెల..చప్పుడు

హా..అందరాని..సందమామ 
నీకెందుకూ..ఊ..ఊ..ఊ..ఊ
అద్దం లాంటి నా మామ..చాలు నాకు
అద్దం లాంటి నా మామ..చాలు నాకు

చరణం::2

నీరెండ..సీరకట్టి
నీలి నీడ రైక..తొడిగి
పొద్దుపొడుపు..తిలకం దిద్ది
పొన్న పూల..నవ్వులు పొదిగి

వనలచ్చిమిలా..నువ్వొస్తుంటే
ఏ..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ
ఊరూ నాడు..పడి చస్తుంటే
హా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
వనలచ్చిమిలా..నువ్వొస్తుంటే
ఊరూ నాడు..పడి చస్తుంటే

చూడాలి..అప్పుడు 
నన్నేలినోడి..దూకుడు
చూడాలి..అప్పుడు
నన్నేలినోడి..దూకుడు

హే..అందరాని..సందమామ 
నీకెందుకూ..ఊ..ఊ..ఊ
నే అద్దంలా..ఉన్నాను
నువ్వు..సూసేందుకు

హే..అందరాని..సందమామ 
నాకెందుకూ..ఊ..ఊ..ఊ
అద్దం లాంటి నా మామ..చాలు నాకు
అద్దం లాంటి నా మామ..చాలు నాకు

Wednesday, March 28, 2012

రాముడే దేవుడు--1973


సంగీతం::సత్యం
రచన::దాశరథి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
తారాగణం::చలం,వాణిశ్రీ,S.V.రంగారావు,జగ్గయ్య,రమణారెడ్డి,విజయలలిత,జ్యొతిలక్ష్మీ  

పల్లవి::

నీవేలే నా కంటి పాపలో..నేనేలే నీ పాలనవ్వులో
మురిసె ఇలాటి వేళ..నేడే సుఖాల తేల
ఓహో..గులాబి బాలా..రావేలా     
నీవేలే నా కంటి పాపలో..నేనేలే నీ పాలనవ్వులో
మురిసె ఇలాటి వేళ..నేడే సుఖాల తేల
నీదే గులాబి బాలా..రావేలా
నీవేలే నా కంటి పాపలో..నేనేలే నీ పాలనవ్వులో

చరణం::1

హంసలై నింగిలో..ఎగిరిపోదాములే
మబ్బులై గాలిలో..తేలిపోదాములే
హంసలై నింగిలో..ఎగిరిపోదాములే
మబ్బులై గాలిలో..తేలిపోదాములే
అల్లుకున్న ఆశలన్నీ..పల్లవించాలిలే
నీవేలే నా కంటి పాపలో..నేనేలే నీ పాలనవ్వులో 

చరణం::2

ఏకమై లోకమే..మరచిపోదాములే
యవ్వనం చెరిసగం..పంచుకుందాములే
ఏకమై లోకమే..మరచిపోదాములే
యవ్వనం చెరిసగం..పంచుకుందాములే
జీవితం పాటగా..పాడుకుందాములే
నీవేలే నా కంటి పాపలో..నేనేలే నీ పాలనవ్వులో 

చరణం::3

మమతలే మల్లెలై..విరబూసేనులే
వలపులే వెల్లువై..పొంగిపోయేనులే
మమతలే మల్లెలై..విరబూసేనులే
వలపులే వెల్లువై..పొంగిపోయేనులే
నీవునాలో నేనునీలో..నిండిపోవాలిలే
నీవేలే నా కంటి పాపలో..నేనేలే నీ పాలనవ్వులో 
మురిసె ఇలాటి వేళ..నేడే సుఖాల తేల
ఓహో..గులాబి బాలా..రావేలా

కోరికలే గుర్రాలైతే--1979
సంగీతం::సత్యం
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు.P.సుశీల
తారాగణం::చంద్రమోహన్,జయలక్ష్మీ,మురళీమోహన్,ప్రభ.  

పల్లవి:: 

మనసే మన..ఆకాశం
మనమే..రవిచంద్రులం
ఇటు పగలు..అటు రేయి
ఒకటై వెలిగే..ప్రేమికులం

మనసే మన..ఆకాశం
మనమే..రవిచంద్రులం

చరణం::1

ఒహొహో..ఓ ఓ ఓ..అహహా..ఆ ఆ ఆ
చందమామ నువ్వంట..వెన్నెల్లే నువ్వంట
నీ ముందు నేనుంటే..దివిటీలా ఉంటా
సూరీడి వెచ్చనీ..నీరెండ నువ్వంట
నీ మాట అనుకుంటే..మాటలే రావంట
మాటలకందని..మనిషివి నువ్వంట
మాటలకందని..మనిషివి నువ్వంట
మనుషులకందని..మమతే నీదంట

మనసే మన..ఆకాశం
మనమే..రవిచంద్రులం
ఇటు పగలు..అటు రేయి
ఒకటై వెలిగే..ప్రేమికులం
మనసే మన..ఆకాశం
మనమే..రవిచంద్రులం

చరణం::2

నీకు నీవారుంటే..నాకోసం నువ్వుంట
ఏ ఏటి ఒడ్డున..ఇల్లేల మనకంట
నీ వంటి వానికి..నీ జంట ఇల్లంట 
ఆ ఇంట గోరంత..దీపమై నేనుంటా
గోరంత దీపానికి..ఇల్లంతా వెలుగంట
గోరంత దీపానికి..ఇల్లంతా వెలుగంట
కొండంత దేవునికి..కోవెలే నేనంట

మనసే మన..ఆకాశం
మనమే..రవిచంద్రులం

Korukonna Mogudu--1982
Music::Satyam
Lyrics::Achaarya-Atreya
Singer's::S.P.Baalu,P.Suseela
Cast::Chandramohan,Jayalakshmi,Murali Mohan ,Prabha

::: 

manasE mana..aakaaSam
manamE..ravichandrulam
iTu pagalu..aTu rEyi
okaTai veligE..prEmikulam

manasae mana..aakaaSaM
manamae..ravichaMdrulaM

:::1

ohohO..O O O..ahahaa..aa aa aa
chandamaama nuvvanTa..vennellE nuvvanTa
nee mundu nEnunTE..diviTeelaa unTaa
sooreeDi vechchanee..neerenDa nuvvanTa
nee maaTa anukunTE..maaTalE raavanTa
maaTalakandani..manishivi nuvvanTa
maaTalakandani..manishivi nuvvanTa
manushulakandani..mamatE needanTa

manasE mana..aakaaSam
manamE..ravichandrulam
iTu pagalu..aTu rEyi
okaTai veligE..prEmikulam
manasE mana..aakaaSam
manamE..ravichandrulam

:::2

neeku neevaarunTE..naakOsam nuvvunTa
E ETi oDDuna..illela manakanTa
nee vanTi vaaniki..nE janTa illanTa
aa inTa gOranta..deepamai nEnunTaa
gOranta deepaaniki..illantaa veluganTa
gOranta deepaaniki..illantaa veluganTa
konDanta dEvuniki..kOvelE nEnanTa

manasE mana..aakaaSam
manamE..ravichandrulam

Monday, March 26, 2012

శ్రీ కృష్ణ సత్య--1971


సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
రచన::పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం::S.జానకి 
తారాగణం::N.T.రామారావు,కాంతారావు,S.V.రంగారావు,జమున,జయలలిత,పద్మనాభం

పల్లవి::

కలగంటి కలగంటినే..ఓ చెలియ
ఓ..మగువ..ఓ..లలనా
కలగాని కలగంటినే..కలగంటి కలగంటినే 

కలలోని చోద్యములు..ఏమని తెలుపుదునే  
కలలోని చోద్యములు..ఏమని తెలుపుదునే 
తెలుపబొయ్ సిగ్గాయనే..ఓ చెలియ
ఓ..మగువ..ఓ..లలనా
తలపామై పులకించెనే..కలగంటి కలగంటినే 

చరణం::1

అందాలా శ్రీకృష్ణుడు..విందుగా నను చేరీ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
అందాలా శ్రీకృష్ణుడు విందుగా నను చేరీ
సుందరీ లేలెమ్మనీ..ఆ అయ్యో అంతపనే
సుందరీ లేలెమ్మనీ..సందిట..సందిట పొదివినటుల
కలగంటి కలగంటినే..ఓ చెలియ..ఓ మగువ..ఓ లలనా..ఆ
కలగాని కలగంటినే..ఏఏఏఏఏ..కలగంటి కలగంటినే 

చరణం::2

మున్నెరుగని సుఖలీలలా చెక్కిలి..ఊహూ సరి సరి
చెక్కిలి నొక్కుచూ చిన్నారీ..ఈ..చిన్నారీ పోపొమ్మని 
చిరుముద్రలు అబ్బ..అయ్యో..చిరుముద్రలు వేసినటుల
కలగంటి కలగంటినే....ఏఏఏఏ..

చరణం::3

గోముగ నను చూసి..మోము మోమున చేర్చి
గోముగ నను చూసి..మోము మోమున చేర్చి
భామరో..ఓఓఓ..ఆఆఆ..భామరో రా రమ్మని
ఏమేమో..హవ్వ..ఏమేమో చేసినటుల
కలగంటి కలగంటినే..ఓ చెలియ..ఓ మగువ..ఓ లలనా
కలగాని కలగంటినే..ఏఏఏఏఏఏ..కలగంటి కలగంటినే..ఏఏఏఏ  

Sunday, March 25, 2012

చలాకి రాణి కిలాడి రాజా--1971


సంగీతం::సత్యం 
రచన::వేటూరి 
గానం::S.P.బాలు 
తారాగణం::కృష్ణ,విజయలలిత,సత్యనారాయణ,జగ్గారావు,జ్యొతిలక్ష్మి, విజయశ్రీ 

పల్లవి::

భలే కుర్రదానా..హుషారైన జాణా..ఆ 
నీ వాడి చూపులలోనా..నే ఓడిపోయానే 
నీ వాడి చూపులలోనా..నే ఓడిపోయానే 

భలే కుర్రదానా..హుషారైన జాణా 
నీ వాడి చూపులలోనా..నే ఓడిపోయానే 
నీ వాడి చూపులలోనా..నే ఓడిపోయానే 
ఓహోహో..హాఁ..అహాహా..హేహే

చరణం::1 

మొగ్గంటి నీ బుగ్గ రమ్మన్నదీ
మనసార కసితీర ఇమ్మన్నదీ 
నీ అలకెందుకే నన్ను ఊరించకే 
నీ అలకెందుకే నన్ను ఊరించకే 
నీవే చలాకి రాణీ..నేనే కిలాడి రాజా
హొయ్ హొయ్ హొయ్ హొయ్ 
కలవాలి నీవు నేను..గెలవాలి లోకాలు 
కలవాలి నీవు నేను..గెలవాలి లోకాలు 

భలే కుర్రదానా..హుషారైన జాణా 
నీ వాడి చూపులలోనా..నే ఓడిపోయానే 
నీ వాడి చూపులలోనా..నే ఓడిపోయానే 

చరణం::2

అబ్బబబ్బబబ్బబబ్బ బింకాలు బిడియాలు ఇంకెందుకే 
పంతాలు చాలించి ప్రేమించవే 
నీ అందాల మోము..నాకందించవే
నీ అందాల మోము..నాకందించవే 
ఈ ఏకాంత వేళా వృధాచేయనేలా
నీ తీపి కౌగిలిలోనా నే సోలిపోవాలి 
నీ తీపి కౌగిలిలోనా నే సోలిపోవాలి 

భలే కుర్రదానా..హుషారైన జాంఆ 
నీ వాడి చూపులలోనా..నే ఓడిపోయానే 
హెహేయా..

Saturday, March 24, 2012

దొరలు దొంగలు--1976


http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=4789
సంగీతం::సత్యం
రచన::మల్లెమాల
గానం::S.జానకి,మాధవపెద్ది రమేష్ 
తారాగణం::రామకృష్ణ,రంగనాద్,శ్రీధర్,చంద్రమోహన్,వాణిశ్రీ,S.వరలక్ష్మి

పల్లవి::
ఆహా ఆహా ఆహా ఆహా అహా
లలలలల్లల్లాలలాలలా 
ఒయ్యారాల బంగరు బొమ్మకు వన్నెలు పదహారు 
నేటికి వయసూ పదహారు..ల్లల్లల్లాల్లలాలలాల 
వన్నెలు పదహారు నేటికి వయసూ పదహారు..అ ఆ ఆ ఆ 
ఎందున్నారో ఏమంటారో వచ్చే దొరగారు కాబోయే శ్రీవారు
పుట్టే ఉన్నాము...శపదం పట్టె వున్నాము 
పుట్టే ఉన్నాము...శపదం పట్టె వున్నాము
మొగ్గలు తొడిగిన సిగ్గులు మేమై దగ్గరలోనే వున్నాము 
మొగ్గలు తొడిగిన సిగ్గులు మేమై దగ్గరలోనే వున్నాము   
ఒయ్యారాల బంగరు బొమ్మకు వన్నెలు పదహారు 
నేటికి వయసూ పదహారు..ల్లల్లల్లాల్లలాలలాల 
వన్నెలు పదహారు నేటికి వయసూ పదహారు

చరణం::1

కోరిక పిలిచింది..తెలియక కోమలి పలికింది 
కోరిక పిలిచింది..తెలియక కోమలి పలికింది
అంతటితోనే ఆగకపోతే..అసలుకె మోసం వస్తుంది
ఒయ్యారాల బంగరు బొమ్మకు వన్నెలు పదహారు 
నేటికి వయసూ..పదహారు    

చరణం::2

ఊహలు పూశాయి..మమ్ము ఉక్కిరి చేశాయి..ఆహా  
ఊహలు పూశాయి..మమ్ము ఉక్కిరి చేశాయి..హాహాహా 
అక్కడే వాటిని అణచకపోతే..బిక్కిరి కూడా చెస్తాయి 
అక్కడే వాటిని అణచకపోతే..బిక్కిరి కూడా చెస్తాయి
ఒయ్యారాల బంగరు బొమ్మకు వన్నెలు పదహారు 
నేటికి వయసూ పదహారు..అ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఎందున్నారో ఏమంటారో వచ్చే దొరగారు 
కాబోయే శ్రీవారు..ఊ..కాబోయే శ్రీవారు

Friday, March 23, 2012

కొండవీటి సింహం--1981సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వీటూరి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల  
Film Directed by::K.Raghavendra Rao 
తారాగణం::N.T.రామారావు,జయంతి,శ్రీదేవి కపూర్,మోహన్‌బాబు,గీత,రావ్‌గోపాల్‌రావ్,

కైకాల.సత్యనారాయణ,అల్లురామలింగయ్య,నాగేష్,చలపతిరావ్,సుత్తివీరభద్రరావ్,జగ్గారావ్. 

పల్లవి:: 

అత్తమడుగు వాగులోన అత్తకొడకో 
అందమంత తడిసింది అత్తకొడకో
అందం అంతా తడిసింది అత్తకొడకో 
అందమంత తడిసింది అత్తకొడకో
మెత్తంగ హత్తుకో వెచ్చంగ ఆదుకో
మెత్తంగ హత్తుకో వెచ్చంగ ఆదుకో
గుత్తంగ సోకులన్ని సొమ్ము చేసుకో 
గుత్తంగ సోకులన్ని సొమ్ము చేసుకో

అత్తమడుగు వాగులోన అత్తకూతురో  
అందమంతా తడిసిందా అత్తకూతురో
చీ..ఫో 
అత్తమడుగు వాగులోన అత్తకూతురో  
అందమంతా తడిసిందా అత్తకూతురో
అడిగింది ఇచ్చుకో ఇచ్చింది పుచ్చుకో
అడిగింది ఇచ్చుకో ఇచ్చింది పుచ్చుకో
కౌగిట్లో సోకులన్ని కాపు కాచుకో
కౌగిట్లో సోకులన్ని కాపు కాచుకో

చరణం::1

కొత్తూరు ఇది కోడె గిత్తూరిది కన్నె ఈడువున్న ఆడాళ్ళ అత్తూరిదీ
ఒత్తిళ్ళివి ప్రేమ పొత్తిళ్ళివి పెళ్ళికానోళ్ళకి అందాక అత్తిళ్ళివి
అల్లుడల్లే ఆల్లుకోకు అప్పుడే
కోడలల్లే రెచ్చిపోకు ఇప్పుడే
అల్లుడల్లే ఆల్లుకోకు అప్పుడే..కోడలల్లే రెచ్చిపోకు ఇప్పుడే
కౌగిలింతలోనె నువ్వు ఇల్లు కట్టుకో
పడుచు వన్నె పడకటింటి తలుపు తీసుకో

అందం అంతా తడిసింది అత్తకొడకో అందమంతా తడిసిందా అత్తకూతురో
మెత్తంగ హత్తుకో వెచ్చంగ ఆదుకో అడిగింది ఇచ్చుకో ఇచ్చింది పుచ్చుకో
గుత్తంగ సోకులన్ని సొమ్ము చేసుకో కౌగిట్లో సోకులన్ని కాపు కాచుకో

చరణం::2

పొత్తూరిది పిల్ల పొందూరిది అ..చెయ్యేస్తే అందాలు చిందూరిది
గిల్లూరిది నాకు పెళ్ళూరు ఇది ముద్దు మురిపాల నా మూడు ముళ్ళూరిది
కన్నెసోకు కట్నమిచ్చినప్పుడే..ఆ కట్నమేదో నువ్వు తేల్చినప్పుడె 
కన్నెసోకు కట్నం ఇచ్చినప్పుడే..ఆ కట్నమేదో నువ్వు తేల్చినప్పుడె 
కలవరింతలు అన్ని నాకు కౌలికి ఇచ్చుకో
చిలిపి తలపు వలపు నాకు సిస్తు కట్టుకో 

అత్తమడుగు వాగులోన అత్తకూతురో అందం అంతా తడిసింది అత్తకొడకో
అడిగింది ఇచ్చుకో ఇచ్చింది పుచ్చుకో మెత్తంగ హత్తుకో వెచ్చంగ ఆదుకో
కౌగిట్లో సోకులన్ని కాపు కాచుకో గుత్తంగ సోకులన్ని సొమ్ము చేసుకో

కృష్ణవతారం--1982సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::S.P.బాలు,S.P.శైలజ,P.సుశీల 
Film Directed By::Baapu 
తారాగణం::కృష్ణ,శ్రీదేవి,విజయశాంతి.

పల్లవి::

మేలుకోరాదా..కృష్ణా..మేలుకోరాదా
మేలుకోరాదా..కృష్ణా..మేలుకోరాదా 
నలుగురి మేలు కోరే వాడా..మమ్మేలుకోవేరా 

మేలుకోరాదా..కృష్ణా..మేలుకోరాదా 
నలుగురి మేలు కోరే వాడా..మమ్మేలుకోవేరా 

చరణం::1

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
జేబుదొంగలు లేచారు దొరబాబు దొంగలు లేచారు
తడిగుడ్డలతో గొంతులు కోసే దగాకోరులు లేచారు 
జేబుదొంగలు లేచారు దొరబాబు దొంగలు లేచారు
తడిగుడ్డలతో గొంతులు కోసే దగాకోరులు లేచారు 
బడా చోరులూ..ఊఊఊఊ..లేచారూ
ఎవడి దవడ నీ చేతి చలవతో ఎన్ని తునకలు కానుందో
ఏ జైలు నీ రాక కోసమై ఎంతగా ఎదురు చూస్తుందో 
ఎవడి దవడ నీ చేతి చలవతో ఎన్ని తునకలు కానుందో
ఏ జైలు నీ రాక కోసమై ఎంతగా ఎదురు చూస్తుందో
ఎన్నికళ్ళతో..ఓఓఓఓ..చూస్తుందో

మేలుకోరాదా..కృష్ణా..మేలుకోరాదా 
నలుగురి మేలు కోరే వాడా..మమ్మేలుకోవేరా 

చరణం::2

మేలుకునే ఉన్నాం హమేషా మేలుకునే ఉంటాం
నలుగురి మేలు కోసం రేతిరి కూడా మేలుకునే ఉంటాం
ఖబడ్దార్ 

మేలుకునే ఉన్నాం హమేషా మేలుకునే ఉంటాం
నలుగురి మేలు కోసం రేతిరి కూడా మేలుకునే ఉంటాం

ఉన్నోడికేమో తిన్నదరగదూ..లేనోడికా తిండే దొరకదు 
ధర్మానికేమొ మొద్దు నిద్దరా..ఆ..దేవుడికా తీరికేదిరా
అందుకే మనం పుట్టాం తొడ గొట్టాం 
అందుకే మనం పుట్టాం తొడ గొట్టాం
అన్యాయాన్ని చావబాదె డ్యూటీ చేపట్టాం

Krishnavataram--1982
Music::K.V.Mahadevan 
Lyrics::D.C.Naaraayanareddi
Singer's::S.P.Baalu,S.P.Sailaja,P.Suseela 
Film Directed By::Baapu
Cast::Krishna,Sreedevi,Vijayasanti.

:::::::::::::

mElukOraadaa..kRshNaa..mElukOraadaa
mElukOraadaa..kRshNaa..mElukOraadaa 
naluguri mElu kOrE vaaDaa..mammElukOvEraa 

mElukOraadaa..kRshNaa..mElukOraadaa 
naluguri mElu kOrE vaaDaa..mammElukOvEraa 

::::1

aa aa aa aa aa aa
jEbudongalu lEchaaru dorabaabu dongalu lEchaaru
taDiguDDalatO gontulu kOsE dagaakOrulu lEchaaru 
jEbudongalu lEchaaru dorabaabu dongalu lEchaaru
taDiguDDalatO gontulu kOsE dagaakOrulu lEchaaru 
baDaa chOruluu..UUUU..lEchaaruu
evaDi davaDa nee chEti chalavatO enni tunakalu kaanundO
E jailu nee raaka kOsamai entagaa eduru choostundO 
evaDi davaDa nee chEti chalavatO enni tunakalu kaanundO
E jailu nee raaka kOsamai entagaa eduru choostundO
ennikaLLatO..OOOO..choostundO

mElukOraadaa..kRshNaa..mElukOraadaa 
naluguri mElu kOrE vaaDaa..mammElukOvEraa 

::::2

mElukunE unnaam hamEshaa mElukunE unTaam
naluguri mElu kOsam rEtiri kooDaa mElukunE unTaam
khabaDdaar 

mElukunE unnaam hamEshaa mElukunE unTaam
naluguri mElu kOsam rEtiri kooDaa mElukunE unTaam

unnODikEmO tinnadaragadoo..lEnODikaa tinDE dorakadu 
dharmaanikEmo moddu niddaraa..aa..dEvuDikaa teerikEdiraa
andukE manam puTTaam toDa goTTaam 
andukE manam puTTaam toDa goTTaam
anyaayaanni chaavabaade DyooTii chEpaTTaam


బంగారు పంజరం--1969సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావు 
రచన::దేవులపల్లి
గానం::A.P.కోమల
తారాగణం::శోభన్‌బాబు, వాణిశ్రీ, గీతాంజలి, రావికొండలరావు, బేబి రాణి

పల్లవి::

పదములె చాలు రామా
నీ పద ధూళులే పదివేలు
నీ పదములె చాలు రామా

చరణం::1

నీ పదమంటిన పాదుకులు
మమ్మాదుకొనీ ఈ జగమేలు
నీ పదములె చాలు రామా

నీ దయ గౌతమి గంగా..రామయ
నీ దాసులు మునుగంగా..రామా..ఆ..
నీ దయ గౌతమి గంగా..రామయ..నీ దాసులు మునుగంగా
నా బ్రతుకొక నావ..దానిని నడిపే తండ్రివి నీవా

పదములె చాలు రామా..నీ పద ధూళులే పదివేలు
నీ పదములె చాలు రామా

చరణం::2

కోవెల లోనికి రాలేను
నువు కోరిన కానుక తేలేను
నినుగానక నిమిషము మనలేను
నువు కనబడితే నిను కనలేను

పదములె చాలు రామా..నీ పద ధూళులే పదివేలు
నీ పదములె చాలు రామా

Bangaru Panjaram--1969
Music::S.RaajeSvaraRao 
Lyrics::Devulapalli
Singer's::A.P.kOmala
CAST::SObhan Baabu, VaaniSree, Geetaanjali, RaavikondalaRao, Bebi Raani

:::

padamule chaalu raamaa
nee pada dhooLule padivelu
nee padamule chaalu raamaa

:::1

nee padamanTina paadukulu
mammaadukonee ee jagamelu
nee padamule chaalu raamaa

nee daya gautami gangaa..raamaya
nee daasulu munugangaa..raamaa..aa..
nee daya gautami gangaa..raamaya..nee daasulu munugangaa
naa bratukoka naava..daanini naDipe tanDrivi neevaa

padamule chaalu raamaa..nee pada dhooLule padivelu
nee padamule chaalu raamaa

:::2

kOvela lOniki raalenu
nuvu kOrina kaanuka telenu
ninugaanaka nimishamu manalenu
nuvu kanabaDite ninu kanalenu

padamule chaalu raamaa..nee pada dhooLule padivelu
nee padamule chaalu raamaa

Thursday, March 22, 2012

శ్రీ నందన నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫♫★♫★♫♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫
★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫♫★♫★♫♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫

SRI NANDANA♥…♥ NAAMA♥…♥ SAMVATSARA ♥…♥ SUBHAAKAANKSHALU ♥…♥SRI NANDANA♥…♥ NAAMA♥…♥ SAMVATSARA ♥…♥ SUBHAAKAANKSHALU ♥…♥

అందరికీ మిత్రులకీ..బంధువులకు..తదితరులకు అందరికీ..
ఉగాది..శ్రీ నందన నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫♫★♫★♫♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫

కొదమ సింహం--1990సంగీతం::రాజ్-కోటి 
రచన::వేటూరి  
గానం::మనో,K.S.చిత్ర

పల్లవి::

ఘుం..ఘుమాయించు కొంచెం 
లవ్..లగాయించు లంచం 
మన్..మథించింది మంత్రం మంచం 
కం..కమానంది అందం 
చల్..చలాయించు సొంతం 
భల్..భలేగుంది బంధం గ్రంథం 
చెలి గాలి తగిలే.వేళ 
చెలికాడు రగిలే..వేళ 
గిలిగింత ముదిరే..వేళ 
గిజిగాడు ఎగిరే..వేళ 
అబ్బ సోకో పూతరేకో అందుతుంటే మోతగా 
ఘుం..ఘుమాయించు కొంచెం 
లవ్..లగాయించు లంచం 
మన్.మథించింది మంత్రం మంచం 
కం..కమానంది అందం 
చల్..చలాయించు సొంతం 
భల్..భలేగుంది బంధం గ్రంథం

చరణం::1

కానీ తొలి బోణీ కసి కౌగిళ్ళ కామిళ్ళతో 
పోనీ మతిపోనీ పసి చెక్కిళ్ల నొక్కుళ్ళతో 
రాణి వనరాణి వయసొచ్చింది వాకిళ్ళలో 
రాజా తొలి రోజా విరబూసిందిలే ముళ్ళతో 
తెలవారిపోతుందా తొలికోడి కూసింది 
కలలేనే కంటున్నా కథ బాగా ముదిరింది 
పొంగే వరద చెలరేగే సరదా 
ఏదో మగత ఎద దాటే మమత 
ఏది ఒప్పో ఏది సొప్పో మనకెంతో నచ్చదే
ఘుం..ఘుమాయించు కొంచెం 
లవ్..లగాయించు లంచం 
మన్.మథించింది మంత్రం మంచం 
కం..కమానంది అందం 
చల్..చలాయించు సొంతం 
భల్..భలేగుంది బంధం గ్రంథం

చరణం::2

ఉంటా పడి ఉంటా నీ ఉయ్యాల సయ్యాటలో 
గుంట చిరుగుంట నీ బుగ్గమ్మ నవ్వాటలో 
మంట చలిమంట నను చుట్టేసె కూపాటలో 
గంట అరగంట సరిపోవంట ముద్దాటలో 
ఒకసారి చెబుతాడు ప్రతిసారి చేస్తాడు 
అంటూనే ఛీ పాడు అందంతో రా పాడు 
అయితే మగడు అవుతాడే మొగుడు 
అసలే రతివి అవుతావే సఖివి 
ఒంటికాయ సొంటి కంపు అంటుగుంటే ఘాటురా
ఘుం..ఘుమాయించు కొంచెం 
లవ్..లగాయించు లంచం 
మన్.మథించింది మంత్రం మంచం 
కం..కమానంది అందం 
చల్..చలాయించు సొంతం 
భల్..భలేగుంది బంధం గ్రంథం 
చెలి గాలి తగిలే వేళ 
చెలికాడు రగిలే వేళ 
గిలిగింత ముదిరే వేళ 
గిజిగాడు ఎగిరే వేళ 
అబ్బ సోకో పూతరేకో అందుతుంటే మోతగా 
ఘుం..ఘుమాయించు కొంచెం 
లవ్..లగాయించు లంచం 
మన్.మథించింది మంత్రం మంచం 
కం..కమానంది అందం 
చల్..చలాయించు సొంతం 
భల్..భలేగుంది బంధం గ్రంథం

Monday, March 19, 2012

సర్దార్ పాపారాయుడు--1980సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::దాసరినారాయణ రావ్
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

Film Directed By::DasariNarayanaRaoతారాగణం::N.T.రామారావు,శ్రీదేవి,శారద,రావుగోపాల్రావు,మోహన్‌బాబు,కైకాల సత్యనారాయణ,గుమ్మడి,ప్రభాకర్‌రెడ్డి,పండరీబాయి,అల్లురామలింగయ్య,జ్యోతిలక్ష్మీ. 

పల్లవి::


పందొమ్మిదివందల ఎనభై వరకు
ఇట్లాంటి ఒక పిల్ల నా కంటబడలేదు
పడినా నే వెంటపడలేదు

ఓ..బంగారక్కా చూపే శృంగారక్కా
ఓ..బంగారక్కా చూపే శృంగారక్కా

పందొమ్మిదివందల ఎనభై వరకు
ఇట్టాంటి కుర్రోడు నాకంటబడలేదు
పడినా నే వెంటపడలేదు

ఓ..అందాలయ్యా చూపే దండాలయ్యా
ఓ..అందాలయ్యా చూపే దండాలయ్యా

చరణం::1

ఆరేళ్ళ ముందు చూస్తే చిన్నపిల్ల
పదహారేళ్ళ వయసునాడు కుర్రపిల్ల
ఆరేళ్ళ ముందు చూస్తే చిన్నపిల్ల
పదహారేళ్ళ వయసునాడు కుర్రపిల్ల
ఏడు పెరుగుతుంటే ఈడు పెరుగుతుంది
ఈడు పెరుగుతుంటే జోడు కుదురుతుంది

ప్రేమకు ఈడెందుకూ పెళ్ళికి ప్రేమెందుకు
ప్రేమకు పెళ్లితోడు పెళ్ళికి ప్రేమతోడు
అమ్మతోడు అయ్యతోడు నీకు నాకు ఈడుజోడు

హోయ్పం..దొమ్మిదివందల ఎనభై వరకు..హోయ్
ఇట్లాంటి ఒక పిల్ల నా కంటబడలేదు
పడినా నే వెంటపడలేదు
ఓ..అందాలయ్యా చూపే దండాలయ్యా
ఓ..బంగారక్కా చూపే శృంగారక్కా

చరణం::2

మొదటిసారి చూచినపుడు అగ్గిరాముడు
మరి మూడేళ్ల ముందుచూస్తే అడవిరాముడు
మొదటిసారి చూచినపుడు అగ్గిరాముడు
మరి మూడేళ్ల ముందుచూస్తే అడవిరాముడు
ఏడు పెరుగుతుంటే వయసు తరుగుతుంది
వయసు తరుగుతుంటే సోకు పెరుగుతుంది

మనసుకు సోకెందుకు వయసుకు మనసెందుకు
మనిషికి మనసు అందం మనసుకు ప్రేమబంధం
ఈ అందం ఆ బంధం ఇద్దరిది వివాహబంధం

హోయ్పం..దొమ్మిదివందల ఎనభై వరకు..హ్హా
ఇట్టాంటి కుర్రోడు నాకంటబడలేదు
పడినా నే వెంటపడలేదు
ఓ..అందాలయ్యా చూపే దండాలయ్యా
ఓ..అందాలయ్యా చూపే దండాలయ్యా

పందొమ్మిదివందల ఎనభై వరకు
ఇట్లాంటి ఒక పిల్ల నా కంటబడలేదు..హోయ్
పడినా నే వెంటపడలేదు

ఓ..బంగారక్కా చూపే శృంగారక్కా..హోయ్
ఓ..బంగారక్కా చూపే శృంగారక్కా అహా..
ఓ..బంగారక్కా చూపే శృంగారక్కా అహా..

Wednesday, March 14, 2012

ఆస్తిపరులు--1966


సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ
గానం::సుశీల


ఫల్లవి:
సొగ్గాడే చిన్ని నాయన..ఒక్క పిట్టనైన కొట్టలేడు సొగ్గాడు
సొగ్గాడే చిన్ని నాయన..ఒక్క పిట్టనైన కొట్టలేడు సొగ్గాడు

చరణం::1

కట్టె తుపాకెత్తుకోని కట్ట మీద నడుస్తుంటే...
కాలు జారి పడ్డాడే సొగ్గాడు..
కట్టె తుపాకెత్తుకోని కట్ట మీద నడుస్తుంటే...
కాలు జారి పడ్డాడే సొగ్గాడు..పగటి వేషగాడల్లే...
పల్లెటుళ్ళో తిరుగుతుంటే కుక్క పిల్ల భౌ అంది...
పడుచు పిల్ల ఫక్కుమంది..ఆహహహ....

సొగ్గాడే చిన్ని నాయన..ఒక్క పిట్టనైన కొట్టలేడు సొగ్గాడే..సోగ్గాడు

చరణం::2

కళ్ళజోడు వేసుకొని..గళ్ళకోటు తొడుక్కుని...
పిల్లగాలికొచ్చడే సోగ్గాడు..
కళ్ళజోడు వేసుకొని..గళ్ళకోటు తొడుక్కుని...
పిల్లగాలికొచ్చడే సోగ్గాడు..చిట్టివలస వాగు కాడ
పిట్ట తుర్రుమంటేను..బిక్కమొగమేసాడు..చుక్కలంక చూసాడు
బిక్కమొగమేసాడు..చుక్కలంక చూసాడు

సొగ్గాడే చిన్ని నాయన..ఒక్క పిట్టనైన కొట్టలేడు సొగ్గాడే..సోగ్గాడు

చరణం::3

మూతి మీసం గొరుక్కోని..బోసిమొగం పెట్టుకోని...
వేట కోసం వచ్చాడే సొగ్గాడు..
మూతి మీసం గొరుక్కోని..బోసిమొగం పెట్టుకోని...
వేట కోసం వచ్చాడే సొగ్గాడు..బుల్లిదొర వచ్చెనని
కుక్కపిల్ల యెక్కిరిస్తే..యెర్రిమొగం వేసాడు...
బిక్కి బిక్కి చూసాడు.. హెహెయె...

సొగ్గాడే చిన్ని నాయన..ఒక్క పిట్టనైన కొట్టలేడు సొగ్గాడే..
సొగ్గాడే చిన్ని నాయన..ఒక్క పిట్టనైన కొట్టలేడు సొగ్గాడే..సోగ్గాడు

ఆస్తిపరులు--196614/03/2012 - నేడు కె.వి.మహదేవన్ గారి జయంతి

సంధర్భంగా

సంగీతం::K.V.మహాదేవన్

రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల

పల్లవి::

మిడిసి పడకు మిడిసి పడకు అత్త కూతురా
ముందు ముందు ఉందిలే సంబరాల జాతరా
మిడిసి పడకు మిడిసి పడకు అత్త కూతురా
ముందు ముందు ఉందిలే సంబరాల జాతరా
మిడిసి పడకు మిడిసి పడకు అత్త కూతురా రా

చరణం::1

దోరవయసు అలవి కాని భారమయింది
ఆ బరువు మోయలేక నడుము పలచబడింది
దోరవయసు అలవి కాని భారమయింది
ఆ బరువు మోయలేక నడుము పలచబడింది
నడుములేని నడకే ఒక నాట్యమయింది
నడుములేని నడకే ఒక నాట్యమయింది
చూచి చూచి బావ మనసు సొంమసిల్లింది..సొంమసిల్లింది

మిడిసి పడకు మిడిసి పడకు అత్త కూతురా
ముందు ముందు ఉందిలే సంబరాల జాతరా
మిడిసి పడకు మిడిసి పడకు అత్త కూతురా రా

చరణం::2

అత్తకూతురంటేనే హక్కు ఉందిలే
అల్లరెంత చేసినా చెల్లుతుందిలేం
అత్తకూతురంటేనే హక్కు ఉందిలే
అల్లరెంత చేసినా చెల్లుతుందిలేం
ముక్కు తాడు వేయువేళ ముంచుకొచ్చు సిగ్గులో
ముక్కు తాడు వేయువేళ ముంచుకొచ్చు సిగ్గులో
ఇంత అత్త కూతురూ కొత్త పెళ్ళి కూతురే కొత్త పెళ్ళి కూతురే

మిడిసి పడకు మిడిసి పడకు అత్త కూతురా
ముందు ముందు ఉందిలే సంబరాల జాతరా
మిడిసి పడకు మిడిసి పడకు అత్త కూతురా రా

ఆస్తిపరులు--1966
సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::శ్రీ శ్రీ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల.

అందరికి తెలియనిది నీ అందంలో ఒకటుంది
ఒక్కరికే తెలిసినది నీ మక్కువలో ఒకటుంది
అందరికి తెలియనిది నీ అందంలో ఒకటుంది
ఒక్కరికే తెలిసినది నీ మక్కువలో ఒకటుంది

అందుకే నేనది పొందినది అందనిదైనా అందినది
పొందిన పిదపే తెలిసినది నేనెందుకు నీకు అందినది
అందుకే నేనది పొందినది అందనిదైనా అందినది
పొందిన పిదపే తెలిసినది నేనెందుకు నీకు అందినది
అందరికి తెలియనిది నీ అందంలో ఒకటుంది
ఒక్కరికే తెలిసినది నీ మక్కువలో ఒకటుంది

వలచుటలో గొప్పున్నది నిను వలపించుటలో మెప్పున్నది
పరువములో పొగరున్నది అది పరవశమైతే సొగసున్నది
వలచుటలో గొప్పున్నది నిను వలపించుటలో మెప్పున్నది
పరువములో పొగరున్నది అది పరవశమైతే సొగసున్నది
అందరికి తెలియనిది నీ అందంలో ఒకటుంది
ఒక్కరికే తెలిసినది నీ మక్కువలో ఒకటుంది

నాలో నేనే ఉన్నది..అది నువ్వేలే కనుగున్నది
ఇద్దరిలో అహమున్నది.. మన ఒద్దికలో ఇహమున్నది
అందరికి తెలియనిది నీ అందంలో ఒకటుంది
ఒక్కరికే తెలిసినది నీ మక్కువలో ఒకటుంది

ఆస్తిపరులు--196614/03/2012 - నేడు కె.వి.మహదేవన్ గారి జయంతి సంధర్భంగా

సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల.

ఎర్ర ఎర్రని బుగ్గల దానా ...
నల్ల నల్లని కన్నుల దానా
ఎర్ర ఎర్రని బుగ్గల దానా..
నల్ల నల్లని కన్నుల దానా
కొల్ల కొల్లగ కోరికలెన్నో కొసరుతున్నవి గుండెలోనా..
వల్ల మాలిన అల్లరి బావా..
వగలమారి బిగువుల బావా
కొల్లగొట్టిన గుండెలోనా కొసరుతున్నది నేను కానా ..

మనసు పరుగిడి మాట తడబడి మగువ కలతపడి నిలిచేదెపుడు
మనసు పరుగిడి మాట తడబడి మగువ కలతపడి నిలిచేదెపుడు
పిలుపు వినబడి ప్రియుడు కనబడి కనులు కలబడి కరిగేటపుడు
పిలుపు వినబడి ప్రియుడు కనబడి కనులు కలబడి కరిగేటప్పుడు
వల్లమాలిన అల్లరి బావా ..
వగలమారి బిగువుల బావా
కొల్లగొట్టిన గుండెలోనా కొసరుతునంది నేను కానా

చిరుత నగవులు చిరు చిరు చెమటలు చిగురు చెంపల మెరిసేదెపుడు
చిరుత నగవులు చిరు చిరు చెమటలు చిగురు చెంపల మెరిసేదెపుడు
నులి వెచ్చని నీ తొలి కౌగిలిని సిగలో మొగ్గలు విరిసేటప్పుడు
నులి వెచ్చని నీ తొలి కౌగిలిని సిగలో మొగ్గలు విరిసేటప్పుడు
ఎర్ర ఎర్రని బుగ్గల దానా..
నల్ల నల్లని కన్నుల దానా
కొల్ల కొల్లగ కోరికలెన్నో కొసరుతున్నవి గుండెలోనా...

పరువమున్నది పరుగిడుతున్నది పగ్గాలింక ఎందుకన్నది
పరువమున్నది పరుగిడుతున్నది పగ్గాలింక ఎందుకన్నది
పొద్దు ఉన్నది హద్దు ఉన్నది అంత వరకు నిన్నాగమన్నది
పొద్దు ఉన్నది హద్దు ఉన్నది అంత వరకు నిన్నాగమన్నది
ఎర్ర ఎర్రని బుగ్గల దానా..
నల్ల నల్లని కన్నుల దానా
కొల్ల కొల్లగ కోరికలెన్నో కొసరుతున్నవి గుండెలోనా ...

మా నాన్న నిర్దోషి--1970::మల్వార్::రాగంఈ పాట మీకు వినాలని ఉంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి చిమ్మట ఖజాన పాటలు వినొచ్చు
సంగీతం::పెండ్యాల
రచన::సినారె
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

Film Directed By::K.V.Nandana Rao 
తారాగణం::కృష్ణ,విజయనిర్మల,గుమ్మడి,సూర్యకాంతం,రాజబాబు,విజయలలిత

మల్వార్::రాగం 

పల్లవి::

అలకలు తీరిన కన్నులు ఏమనె ప్రియా
అల్లరి చూపుల పల్లవి పాడెను ప్రియా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

అలకలు తీరిన కన్నులు ఏమనె ప్రియా
అల్లరి చూపుల పల్లవి పాడెను ప్రియా

చరణం::1

కదలే పూలగాలి నా ఎదపై తేలి తేలీ
కదలే పూలగాలి నా ఎదపై తేలి తేలీ
ఏ కథలో తెలుపసాగే నీ కలలో పలుకసాగే

ఆ తీయని గాధల రాధవు నీవే ప్రియా
నా తీరని వలపుల మాధురి నీవే ప్రియా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

అలకలు తీరిన కన్నులు ఏమనె ప్రియా
అల్లరి చూపుల పల్లవి పాడెను ప్రియా

చరణం::2

మదిలో రాగమాల నవమధువై పొంగువేళ
నా తనువే పల్లవించే అణువణువే పరవశించే

ఆ గానము లో నను లీనము కానీ ప్రియా
నీ ప్రాణములో ఒక ప్రాణము కానీ ప్రియా

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

అలకలు తీరిన కన్నులు ఏమనె ప్రియా
అల్లరి చూపుల పల్లవి పాడెను ప్రియా
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

ఆలు మగలు--1977
ఈ పాట మీకు వినాలని ఉంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
సంగీతం::T.చలపతిరావ్
రచన::శ్రీ శ్రీ
గానం::S.P.బాలు

Film Directed By::Tatineni RamaRao

తారాగణం::అక్కినేని,వాణిశ్రీ,రాజబాబు,రమాప్రభ,సత్యనారాయణ.

ఉపోద్ఘాతం::


ఈ జీవిత పాఠశాలలో అనుభవాలే ఉపాధ్యాయులు
అంతులేని సుఖదు:ఖాలలో అందరూ సహాద్యాయులే

పల్లవి::

తెలుసుకో ఈ జీవిత సత్యం..జరిగేదే ఇది ప్రతి నిత్యం
ఏ వయసునకా చోటుంది..అక్కడే నీకు పరువుంది
అప్పుడే నీకు సుఖముంది..
తెలుసుకో ఈ జీవిత సత్యం..జరిగేదే ఇది ప్రతి నిత్యం.

చరణం::1

కడుపులో శిశువు కదిలి కుదిపితే..అదియే తల్లికి ఆనందం
అక్కున చేర్చిన కొడుకు తన్నితే..అదియే తండ్రికాహ్లాదం
ఎదిగిన సుతులే మమతలు మరిచి ఎదురు తిరిగితే
నువ్వెక్కడ ????నీ పరువెక్కడ??? నీ చోటెక్కడ??
తెలుసుకో ఈ జీవిత సత్యం..జరిగేదే ఇది ప్రతి నిత్యం

చరణం::2

తొలిరోజులలో ఆలుమగలది ఉరకలు తీసే ఉబలాటం
బాధ్యత ముగిసి మళ్ళిన వయసుల ముడివేసేదే అనురాగం
తొలిరోజులలో ఆలుమగలది ఉరకలు తీసే ఉబలాటం
బాధ్యత ముగిసి మళ్ళిన వయసుల ముడివేసేదే అనురాగం
ఆ ఉబలాటం ఆ అనురాగం కరువైపోతే
నువ్వెక్కడ?? నీ పరువెక్కడ?..నీ తోడెక్కడ?? నీ నీడెక్కడ?


Alu Magalu--1977
Music::T.Chalapati Rao
Lyrics::SreeSree
Singer::S.P.Baalu
Film Directed By::Tatineni Rama Rao
Cast::Akkineni,Vanisree,Rajabaabu,Ramaaprabha,K.Satyanaraayana.

::::::::::::::::

ii jeevita paaThaSaalalO anubhavaalE upaadhyaayulu
antulEni sukhadu:khaalalO andaroo sahaadyaayulE

:::::::::::

telusukO ii jeevita satyam..jarigEdE idi prati nityam
E vayasunakaa chOTundi..akkaDE neeku paruvundi
appuDE neeku sukhamundi..
telusukO ii jeevita satyam..jarigEdE idi prati nityam.

::::1

kaDupulO SiSuvu kadili kudipitE..adiyE talliki aanandam
akkuna chErchina koDuku tannitE..adiyE tanDrikaahlaadam
edigina sutulE mamatalu marichi eduru tirigitE
nuvvekkaDa ????nee paruvekkaDa??? nee chOTekkaDa??
telusukO ii jeevita satyam..jarigEdE idi prati nityam

::::2

tolirOjulalO aalumagaladi urakalu teesE ubalaaTam
baadhyata mugisi maLLina vayasula muDivEsEdE anuraagam
tolirOjulalO aalumagaladi urakalu teesE ubalaaTam
baadhyata mugisi maLLina vayasula muDivEsEdE anuraagam
aa ubalaaTam aa anuraagam karuvaipOtE
nuvvekkaDa?? nee paruvekkaDa?..nee tODekkaDa?? nee neeDekkaDa?


కొత్త కాపురం--1975
సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::సినారె
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

పల్లవి::

కాపురం కొత్త కాపురం
ఆలుమగలు కట్టుకున్న అనురాగ గోపురం

కాపురం కొత్త కాపురం
ఆలుమగలు కట్టుకున్న అనురాగ గోపురం
కాపురం కొత్త కాపురం

చరణం::1

పాకలో ఉన్నా అది పసిడి మేడగా
మండుటెండలో ఉన్నా మల్లెల నీడగా
పాకలో ఉన్నా అది పసిడి మేడగా
మండుటెండలో ఉన్నా మల్లెల నీడగా
ఉన్నంతలో చెప్పలేని తీపిని అందించేది
గోరంతలో కొండంట తృప్తిని కలిగించేదే

కాపురం కొత్త కాపురం
ఆలుమగలు కట్టుకున్న అనురాగ గోపురం
కాపురం కొత్త కాపురం

చరణం::2

తన పతియే కనిపించే దైవమని
తన సతియే ఫలియించిన పుణ్యమని
తన పతియే కనిపించే దైవమని
తన సతియే ఫలియించిన పుణ్యమని
ఒకరినొకరు తెలుసుకొని ఒకటిగా నడచుకొని
బ్రతుకంతా పచ్చదనం పండించుకొనేదే

కాపురం కొత్త కాపురం

చరణం::3

చీకటిలో చిరునవ్వులు వెలిగించుకొని
బాధలలో ఆనందం పంచుకొని
చీకటిలో చిరునవ్వులు వెలిగించుకొని
బాధలలో ఆనందం పంచుకొని
కలిమిలో పొంగక లేమిలో కృంగక
వెలుగు నీడలొక్కటిగా తలబోసి చూసేదే

కాపురం కొత్త కాపురం
ఆలుమగలు కట్టుకున్న అనురాగ గోపురం
కాపురం కొత్త కాపురం

Saturday, March 10, 2012

బండరాముడు--1959

సంగీతం::సుసర్ల దక్షిణామూర్తి
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::P..సుశీల

పల్లవి::

ఆగుమా...
ఒకసారి ఆగుమా...
ఒకసారి ఆగుమా
ఓ చందమామా
మనసార నా మాట ఆలించి పొమ్మా
ఒకసారి ఆగుమా
ఓ చందమామా
మనసార నా మాట ఆలించి పొమ్మా
ఒకసారి ఆగుమా
ఓ చందమామా

చరణం::1

నీలి మబ్బుల తెరచాటు మాటున
మాటి మాటికి ఇటు దాగనేల
ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ
నీలి మబ్బుల తెరచాటు మాటున
మాటి మాటికి ఇటు దాగనేల

ఎందుకో కనలేవు సూటిగ
ఎందుకో కనలేవు సూటిగ
ఎదలోన నీవైన యోచించుకొమ్మా

ఒకసారి ఆగుమా
ఓ చందమామా
మనసార నా మాట ఆలించి పొమ్మా
ఒకసారి ఆగుమా
ఓ చందమామా

చరణం::2

పరుల సొమ్మును
హరియించు వాడె
పగటిపూటను
ఇలు వీడలేడోయ్‌........ ఓ ఓయ్..

పరుల సొమ్మును
హరియించు వాడె
పగటిపూటను
ఇలు వీడలేడోయ్‌........

మంచిగా మనవోయి జాబిలి
మంచిగా మనవోయి జాబిలి
మలినమ్ము ఇకనైన
తొలిగించుకొమ్మా

ఒకసారి ఆగుమా..
ఒకసారి ఆగుమా
ఓ చందమామా
మనసార నా మాట ఆలించి పొమ్మా

మారేనా నీ మనసు ఓ చందమామా
మారేనా నీ మనసు ఓ చందమామా
ఓ చందమామా...ఓ చందమామా

Friday, March 09, 2012

యుగంధర్--1979
సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::సినారె
గానం::S.P.బాలు

నాకోసమే మీరొచ్చారు..మీకోసమే నేనొచ్చాను
నాకోసమే మీరొచ్చారు..మీకోసమే నేనొచ్చాను
ఇంతకు నేను ఎవరో తెలుసా...
నా..ఆ..పేరే యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..

నాకోసమే మీరొచ్చారు..మీకోసమే నేనొచ్చాను
ఇంతకు నేను ఎవరో తెలుసా...
నా..ఆ..పేరే యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..

చరణం::1
లలాలలలాలలలలాలలలా

మీరంత చూసేది నన్ను కాదు..ఈ ఊరంత అనుకునేది నేను కాదు
మీరంత చూసేది నన్ను కాదు..ఈ ఊరంత అనుకునేది నేను కాదు
మంచికే మంచినీ..మనిషిలో మనిషిని
ఏ..ఎదలో ఏముందో..ఏ..పొదలో ఏముందో.
పసికట్టి పట్టేస్తా..బుసగొట్టి కాటేస్తా..
నా పేరే యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..యుగధర్..

లాల లాల లల్లలా లల్లలా లల్లలా లా లా లా లా లా లల్లాల లల్లాల.
నా మాటే వేదవాక్కు నావాళ్ళకు..నా పేరంటే హడల్ దొంగనాయాల్లకు
నా మాటే వేదవాక్కు నావాళ్ళకు..నా పేరంటే హడల్ దొంగనాయాల్లకు
మంచికే మంచినీ..మనిషిలో మనిషినే

ఏ వేషం వేస్తానో..ఏ వేళ వస్తానో..
ఎదురొస్తే ఏరేస్తా..ఏదైనా సాదిస్తా..
నా పేరే యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..యుగధర్.

నాకోసమే మీరొచ్చారు..మీకోసమే నేనొచ్చాను
నాకోసమే మీరొచ్చారు..మీకోసమే నేనొచ్చాను
ఇంతకు నేను..అహ్హ..ఎవరో తెలుసా...
నా..ఆ..పేరే యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..యుగంధర్..

Thursday, March 08, 2012

రాముడే దేవుడు--1973

http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=4544
సంగీతం::సత్యం
రచన::దాశరథి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
తారాగణం::చలం,వాణిశ్రీ,S.V.రంగారావు,జగ్గయ్య,రమణారెడ్డి,విజయలలిత,జ్యొతిలక్ష్మీ  

పల్లవి::

ఒకే తోటలోన..ఒక గూటిలోన
చేరాయి రెండు..గువ్వలూ
ఒకే తోటలోన..ఒక గూటిలోన
చేరాయి రెండు..గువ్వలూ
అవి జతగానే బతకాలని..కలగంటు వున్నాయి 
ఒకే తోటలోన..ఒక గూటిలోన
చేరాయి రెండు..గువ్వలూ

చరణం::1

చూపులేనిదానికొకటి..కాపువున్నదీ
తోడులేని దాని కొకటి..జోడైనదీ
జంటగువ్వ వెంటవుంటే..పొంగిపోతదీ
ఒక్క క్షణం దూరమైతే..కుంగిపోతదీ
అది ఏనాటి బంధమో..అరెంటిని కలిపిందీ      
ఒకే తోటలోన..ఒక గూటిలోన  
చేరాయి రెండు...గువ్వలూ 
చేరాయి రెండు...గువ్వలూ

చరణం::2

తనువులేమొ వేరైనా..మనసు ఒక్కటే
గుండెలేమొ రెండైన..ప్రాణమొక్కటే
ఎక్కడ అవి పుట్టాయో..తెలియదెవరికి
ఒక్కటిగా బతకడమే..తెలుసువాటికీ
తమ చిన్నారి ఆగూడే..కోవెలగా తలచాయి     
ఒకే తోటలోన..ఒక గూటిలోన
చేరాయి రెండు...గువ్వలూ
చేరాయి రెండు...గువ్వలూ

చరణం::3

పూలమాలలో దారం..దాగివుంటదీ  
వలపుజంటలో చెలిమి...దాగనంటదీ
కలిసి మెలిసి కధలెన్నో..అల్లుకున్నవీ   
అంతులేని ఆశలెన్నో..పెంచుకున్నవీ
తన చెలికాడే దేవుడని..మనసార తలచిందీ      
ఒకే తోటలోన..ఒక గూటిలోన  
చేరాయి రెండు...గువ్వలూ  
చేరాయి రెండు...గువ్వలూ

Wednesday, March 07, 2012

మాతౄ దేవత--1969
సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల,B.వసంత
దర్శకత్వం::సావిత్రి
నిర్మాత::అట్లూరి పూర్ణచంద్రరావు,M.చంద్రశేఖర్‌‌
నటీనటులు::సావిత్రి, ఎన్.టి.రామారావు, శోభన్‌బాబు, చంద్రకళ, నాగభూషణం, రేలంగి, హేమలత, బేబిరాణి, రాజబాబు, మంజుల, సురభి బాలసరస్వతి, విజయలలిత, సాక్షి రంగారావు


మహిళాదినోత్సవం సందర్బంగా,

మానవ జాతి మనుగడకె ప్రాణం పోసింది మగువ
త్యాగంలో అనురాగంలో తరగని పెన్నిధి మగువ

|| మానవ జాతి ||

ఒక అన్నకు ముద్దుల చెల్లి ఒక ప్రియునికి వలపుల వల్లి
ఒక రామయ్యకే కన్న తల్లి సకలావనికే కల్పవల్లి
ఆ ఆ ఆ....ఓ..ఓ.....

మానవ జాతి మనుగడకె ప్రాణం పోసింది మగువ
త్యాగంలో అనురాగంలో తరగని పెన్నిధి మగువ

సీతగా ధరణిజాతగా సహన శీలం చాటినది
రాధగా మధుర బాధగా ప్రణయ గాధల మీటినది
సీతగా ధరణిజాతగా సహన శీలం చాటినది
రాధగా మధుర బాధగా ప్రణయ గాధల మీటినది

మెల్లగా కవితలల్లగా తేనేజల్లు కురిసినది
మెల్లగా కవితలల్లగా తేనేజల్లు కురిసినది
లక్ష్మిగా ఝాన్సీలక్ష్మిగా సమర రంగాన దూకునది
లక్ష్మిగా ఝాన్సీలక్ష్మిగా సమర రంగాన దూకునది

మానవ జాతి మనుగడకె ప్రాణం పోసింది మగువ
త్యాగంలో అనురాగంలో తరగని పెన్నిధి మగువ

తరుణి పెదవిపై చిరునగ వొలికిన మెరయును ముత్యాల తరులు
కలకంఠి కంట కన్నీరొలికిన తొలగిపోవు ఆ సిరులు
కన్న కడుపున చిచ్చురగిలెనా కరువుల పాలౌను దేశం
కన్న కడుపున చిచ్చురగిలెనా కరువుల పాలౌను దేశం
తల్లిని మించిన దైవం లేదని తరతరాల సందేశం
తల్లిని మించిన దైవం లేదని తరతరాల సందేశం
ఆ...ఆ...ఆ...ఓ ఓ...

మానవ జాతి మనుగడకె ప్రాణం పోసింది మగువ
త్యాగంలో అనురాగంలో తరగని పెన్నిధి మగువ
తరగని పెన్నిధి మగువ

విజృంభణ--1986

సంగీతం::సత్యం
నిర్మాతలు::కోనేరు రవీంద్రనాథ్,పాలపర్తి కోటేశ్వరరావు
దర్శకత్వం::రాజాచంద్ర
సంస్థ::విజయశ్రీ ఆర్ట్స్
గాత్రం::బాలు, చిత్ర (తొలి పాట)
తారాగణం::శోభన్బాబు, జయసుధ, శోభన, సీత

హిందిలో "Merijung"అనిల్‌కపూర్ హిరోగా
తెలుగులో "విజ్రుంభణ" శోభన్ హిరోగా నటియించిన
ఈ సినిమా పాటలు అన్నీ బాగున్నాయి
జీవితంలో ఎన్ని ఎదురు దెబ్బలు తగిలినా దైర్యంతో
ముందుకు వెళ్ళి విజయం సాధించాలనే నిజాన్ని చెప్పే
పాట ఇది హింది,తెలుగులో రెండింటిలోనూ ఈ పాట చాలా బాగుంటుంది
మీరూ వినండి

పల్లవి:

గెలుపు మాదే సుమా
గెలుపు మాదే సుమా గగనమే రగిలినా
జీవితం ప్రతిపదం సమరమై సాగనీ
జీవితం ప్రతిపదం సమరమై సాగనీ
గెలుపు మాదే సుమా
గెలుపు మాదే సుమా గగనమే రగిలినా
జీవితం ప్రతిపదం సమరమై సాగనీ
జీవితం ప్రతిపదం సమరమై సాగనీ

చరణం1:

కమ్మని మనసులు కళకళలాడే కాపురం
తొలకరి ఎండకు తళ తళలాడే గోపురం
మమతలు వెలిగే చల్లని ఇల్లే మందిరం
పాపలు తిరిగే వాకిలి సుందర నందనం
నిప్పులు పై పడినా ఉప్పెన ఎదురైనా
తడబడక వడి వడిగా నడిచేదే జీవితం

జీవితం ప్రతిపదం సమరమై సాగనీ
గెలుపు మాదే సుమా
గెలుపు మాదే సుమా గగనమే రగిలినా
జీవితం ప్రతిపదం సమరమై సాగనీ

చరణం2:

చీకటి ముసిరిన వేళ చిరునవ్వే రవ్వలదీపం
మౌనం మూగిన వేళ ఒక మాటే మువ్వలనాదం
చీకటి ముసిరిన వేళ చిరునవ్వే రవ్వలదీపం
మౌనం మూగిన వేళ ఒక మాటే మువ్వలనాదం
పదుగురు ఏమన్నా విధి పగపడుతున్నా
ఎదసాచి ఎదిరించి కదిలేదే జీవితం

జీవితం ప్రతిపదం సమరమై సాగనీ
గెలుపు మాదే సుమా
గెలుపు మాదే సుమా గగనమే రగిలినా
జీవితం...జీవితం
ప్రతిపదం...ప్రతిపదం సమరమై సాగనీ

త్రిమూర్తులు--1987


సంగీతం::బప్పీలహరి
రచన::
దర్శకత్వం::K.మురళిమోహన్‌రావ్
నిర్మాత::శశిభూషణ్
గానం::బాలు,సుశీల
సంస్థ::మహేశ్వరీ,పరమేశ్వరీ ప్రొడక్షన్స్

పల్లవి::

ఓ ఓ ఓ ఓ శీతాకాలం శృంగారాలు
సాయంకాలం సంగీతాలు
పులకింతల పూదోటలో
కవ్వింతల కాపురం పెట్టుకుందామా చుట్టుకుందామా

చరణం::1

గోరంత నీ ముద్దు తాకే గోరింట నా నోట పండే
నా ఈడూ సూరీడులాగ ఎండెక్కే వేడిలో
కొండంత నీ ఎత్తు చూసా కోనంటి నీ లోతు చూసా
నీ ఎత్తులే చిత్తు చేసే కౌగిట్లో వాలనా
కసి కట్నమే చదివించనా కానిస్తే ఆ లాంచనం
రెచ్చిపోదామా రేగిపోదామా

చరణం::2

రెండితల బంతులాట రేయంత పూబంతులాట
చెక్కిళ్ళ చేమంతులాట ఆడిస్తా వాటంగా హోయ్
కూసంత నడుమిచ్చుకుంటా పువ్వంత మనసిచ్చుకుంటా
నీ సొంతమై తోడు ఉంటా అన్నిట్లో జంటగా
చలిమంటలే రగిలించనా సయ్యాటతో ఈ దినం
వద్దు అంటానా, అంటే వింటానా

Tuesday, March 06, 2012

దొరలు దొంగలు--1976http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=4784

సంగీతం::సత్యం
రచన::మల్లెమాల
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల 
తారాగణం::రామకృష్ణ,రంగనాద్,శ్రీధర్,చంద్రమోహన్,వాణిశ్రీ,S.వరలక్ష్మి

పల్లవి::

హేయ్..వెడలె..ఉత్తరాకుమారి సభకు..రాయంటి నడకల
వెడలె..ఉత్తరాకుమారి సభకు
వంది మాగదులు చిందులు తొక్కగ 
వంది మాగదులు చిందులు తొక్కగ
ఆయ్..వంది మాగదులు చిందులు తొక్కగ 
వంది మాగదులు చిందులు తొక్కగ 
కుందర ఘన కను విందుసేయుచు
వెడలె..ఉత్తరాకుమారి సభకు..ఉత్తరాకుమారి సభకు 
రాయంటి నడకల వెడలె..ఉత్తరాకుమారి సభకు
వెడలె..ఉత్తరాకుమారి సభకు..ఆపండీ   
::::
ఇలా ఉత్తరాకుమారి నిద్రనుండి లేచి 
కళ్ళు తేరచి...ఓళ్ళు విరచి
బృహన్నల కడ నేర్చిన...నాట్యవిధానం 
బెట్టిదనినా ఎట్టిదనినా..ఆఆ..శభాష్    
తకిటా..తకతకిట ధిమిత తక తకిటా 
ధిమి తకిట తకిట తోం...తకిటా
తకతకిట ధిమిత తక..తకిటా 
ఉప్పు కప్పురం ఒకటిగ వున్నాఉప్పు 
కప్పురం ఒకటిగ వున్నా ఉప్పు కప్పురం ఒకటిగ వున్నా
రుచుల జాడ వేరన్నాఇది వేదవాక్కు రోరన్నా
తకిటా..ఓహో..తకత కిట ధిమిత తక తకిటా ధిమి తకిట 
తకిట తోం తకిటా తకత కిట ధిమిత తక తకిటా

చరణం::1

కన్ను ముక్కు కన్ను ముక్కు ఒకటిగ ఉన్నా 
కన్ను ముక్కు ఒకటిగ ఉన్నా..కన్ను ముక్కు ఒకటిగ ఉన్నా
కాళ్ళ తీరు వేరన్న..ఈ కాళ్ళ కాళ్ళ తీరు వేరన్న 
ఆ కాళ్ళు మాకు...తెలుసన్న 
తకిటా..ఆహా..తకతకిట ధిమిత తక తకిటా ధిమి తకిట 
తకిట తోం తకిటా తకతకిట ధిమిత తక తకిటా..ఆ

చరణం::2

చేతులా ఇవి అయ్యో చేతులా ఇవి ఆ చేతులా ఇవి..అహా 
చేతులా ఇవి భూతలమ్మున ఖ్యాతి గాంచిన రాతి రేకులు 
చూడవే ఓ ముద్దుగుమ్మా చూడవే 
అహ చూడవే ఓ ముద్దుగుమ్మా చూడవే 
చూసితీ నీకంటే ముందే చూసితీ 
ఒహో చూసితీ నీకంటే ముందే చూసితీ
చూసి చేసేదేమి లేదని చూసి చేసేదేమి 
లేదని చూసి చూడని దాననైతిని    
తకిటా తకతకిట ధిమిత తక తకిటా ధిమి తకిట తకిట 
తోం తకిటా తకతకిట ధిమిత తక తదిగినతోం తదిగినతోం

Monday, March 05, 2012

చిననాటి స్నేహితులు--1971

సంగీతం::T.V.రాజు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల 
తారాగణం::N.T.రామారావు,జగ్గయ్య,దేవిక,శోభన్‌బాబు,వాణిశ్రీ.

పల్లవి::

ఏమని తెలుపనురా..స్వామీ
ఏమని తెలుపనురా..ఏమని తెలుపనురా  
తొలిచూపులోనే..ఏ గిలిగింతలాయెనో
తొలిచూపులోనే..ఏ గిలిగింతలాయెనో 
ఏమని తెలుపనురా..ఏమని తెలుపనురా 

చరణం::1

చిననాటి కథలేవో తెలిపీ..చేయి కలిపీ
కొనగోట నునుబుగ్గ మీటీ..కన్ను గీటీ
చెమరించు నామేను చిరుగాలివలె తాకి
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
చెమరించు నామేను చిరుగాలివలె తాకి
మనసు తెలిసి..మరులు కురిసి
కన్నియ మది..కరగించిన గడసరివని
ఏమని ఏమని.. ఏమని..ఇంకేమనీ తెలుపనురా
ఏమని తెలుపనురా..ఏమని తెలుపనురా

చరణం::2

యెదలోని పొదరింటచేరీ..నన్నే కోరీ
పదునైన తలపేదోరేపీ..ఆశ చూపీ
రసలోక శిఖరాల..కొసలేవొ చూపించి
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
రసలోక శిఖరాల.. కొసలేవొ చూపించి 
ఏమనందు ఇంకముందు..కేరింతలు పులకింతల తేలింతూ  
ఏమని ఏమని..ఏమని ఇంకేమనీ తెలుపనురా
ఏమని తెలుపనురా..ఏమని తెలుపనురా

స్వయంవరం--1982సంగీతం::సత్యం  
రచన::రాజశ్రీ  
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల  

పల్లవి::

ఆకాశం ఎందుకో పచ్చబడ్డదీ 
ఆ నడుమ బొట్టేమో ఎర్రబడ్డదీ 
ఆకాశం ఎందుకో పచ్చబడ్డదీ
ఆ నడుమ బొట్టేమో ఎర్రబడ్డదీ
వీచే గాలుల తాకిడీ..సాగే గువ్వల అలజడీ
రారమ్మని పిలిచే పైబడీ 

చరణం::1

పసుపుపచ్చ లోగిలిలో..పసుముకొమ్ము కొట్టినట్టు
నీలిరంగు వాకిలిలో..పసుబార బోసినట్టు
పాదాల పారాణి అద్దినట్టూ..పాదాల పారాణి అద్దినట్టూ 
నుదుటిపై కుంకుమా..దిద్దినట్టూ 
ఆకాశం ఎందుకో..పచ్చబడ్డదీ 
ఆ నడుమ..బొట్టేమో ఎర్రబడ్డదీ 

చరణం::2

పచ్చా పచ్చని పందిరంతా తాంబూలం వేసినట్టు
విరబోసిన తలనిండా కనకాంబరమెట్టినట్టు
ఎర్రనీళ్ళూ దిష్థి తీసి..పోసినట్టూ 
ఎర్రనీళ్ళూ దిష్థి తీసి..పోసినట్టూ
కర్పూరం హారతీ..ఇచ్చినట్టూ
ఆకాశం ఎందుకో పచ్చబడ్డదీ
ఆ నడుమ బొట్టేమో ఎర్రబడ్డదీ
వీచే గాలుల తాకిడీ..సాగే గువ్వల అలజడీ
రారమ్మని పిలిచే..పైబడీ..ఈ 
ఆకాశం ఎందుకో..పచ్చబడ్డదీ
ఆ నడుమ..బొట్టేమో ఎర్రబడ్డదీ

Sunday, March 04, 2012

ఆరాధన--1987


సంగీతం::ఇళయ రాజ
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి


తీగనై మల్లెలూ పూచినా వేళ
ఆగనా అల్లనా పూజకో మాల
మనసు తెర తీసిన మోమాట మేనా
మమత కలబోసిన మాట కరువేనా

తీగనై మల్లెలూ పూచినా వేళ
ఆగనా అల్లనా పూజకో మాల

తెలిసీ తెలియందా..ఇది తెలియక జరిగిందా
ఎపుడో జరిగిందా..అది ఇపుడే తెలిసిందా
ఆశపడ్డా అందుతుందా..అర్హతైనా ఉందా
అందుకున్నా పొందికుందా పొద్దు కుదిరేదా
ప్రేమ కన్నా పాశముందా పెంచుకుంటే దోషముందా
తెంచుకుంటే తీరుతుందా పంచుకుంటే మరుపేగా

కలలో మెదిలిందా ఇది కథలో జరిగిందా
మెరుపై మెరిసిందా అది వలపై కురిసిందా
రాసి ఉంటే తప్పుతుందా తప్పు నీదౌనా
మారమంటే మారుతుందా మాసిపోతుందా
చేసుకున్నా పుణ్యముందా చేరుకునే దారి ఉందా
చేదుకునే చేయి ఉందా చేయి చేయి కలిపేనా


తీగనై మల్లెలూ పూచినా వేళ
ఆగనా అల్లనా పూజకో మాల
మనసు తెర తీసిన మోమాట మేన
మమత కలబోసిన మాట కరువేనా

Thursday, March 01, 2012

హిట్లర్--1997
సంగీతం::కోటి
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు , చిత్ర


నడక కలిసిన నవరాత్రి సిగ్గుపడితే శివరాత్రి
పడుచు సొగసుల పాలాస్త్రీ అంటనీరా నా మేస్త్రీ
నడక కలిసిన నవరాత్రి సిగ్గుపడితే శివరాత్రి
పడుచు సొగసుల పాలాస్త్రీ అంటనీరా నా మేస్త్రీ

హబిబీ హబిబీ హబిబీ హాబీబీ
హబిబీ హబిబీ హబిబీ హాబీబీ

మొగుడు మొగుడని అంటే స్త్రీ మొదలు పెడితే వన్ టూ త్రీ
ఒంపు సొంపుల యంగోత్రీ కాలు జారకే కంగోత్రి
హబిబీ హబిబీ హబిబీ హాబీబీ
హబిబీ హబిబీ హబిబీ హాబీబీ

హబిబీ హబిబీ హబిబీ హాబీబీ
హబిబీ హబిబీ హబిబీ హాబీబీ


అందమైన మాట అడ్డు సోకులమ్మ సొంత బొడ్డు
జివ్వుమన్న రవ్వలడ్డు హో హో హో హో
ఆభ్ఛ్ లో లేని Z ఏపుగున్న బుగ్గ రెడ్డు లేతగున్న నీటిబొట్టు హో హో హో
అలకా కులుకూ ఎప్పుడెప్పుడంటూ నిప్పు రాజుకుంటుంటే
పలకా బలపం లవ్వు లవ్వు లవ్వుమంటూ ప్రేమ దిద్దుకుంటుంటే
అలకా కులుకూ ఎప్పుడెప్పుడంటూ నిప్పు రాజుకుంటుంటే
పలకా బలపం లవ్వు లవ్వు లవ్వుమంటూ ప్రేమ దిద్దుకుంటుంటే
తనువే పలికే కసి ఖవాలి నరమే ఉలికే ఎద మనాలి
తెరలే తెరచి పద తెనాలి పదవే పొదకే పసి మరాళి
హబిబీ హబిబీ హబిబీ హబిబీ హబిబీ హబిబీ


నడక కలిసిన నవరాత్రి సిగ్గుపడితే శివరాత్రి
ఒంపు సొంపుల యంగోత్రీ కాలు జారకే కంగోత్రి

రాజమండ్రి రేవుకాడా రంగసాని మేడకాడ రాతిరేళ రవ్వదంట
నాయూడోరి ఇంటికాడ నల్లతుమ్మ సెట్టు నీడ ఎన్నెలంతా ఎంకిదంట
అడిగేదడుగు అల్లిబిల్లి కన్నె తీగ పూలు పిందెవెస్తుంటే
వెతుకో వెతుకు వేడిపుట్టి వెచ్చబెట్టి వెన్నుపూస దాస్తుంటే
అడిగేదడుగు అల్లిబిల్లి కన్నె తీగ పూలు పిందెవెస్తుంటే
వెతుకో వెతుకు వేడిపుట్టి వెచ్చబెట్టి వెన్నుపూస దాస్తుంటే
జగడం రగడం జత జవానీ పరువం పలికే ప్రియ భవాని
తొలిగా పడితే చెలి నిషాని జరిగే జతులే యమ కహాని
హబిబీ హబిబీ హబిబీ హాబీబీ
హబిబీ హబిబీ హబిబీ హాబీబీ

నడక కలిసిన నవరాత్రి సిగ్గుపడితే శివరాత్రి
ఒంపు సొంపుల యంగోత్రీ కాలు జారకే కంగోత్రి
హబిబీ హబిబీ హబిబీ హాబీబీ
హే హబిబీ హబిబీ హబిబీ హాబీబీ