Wednesday, August 25, 2010

చక్రధారి--1977
సంగీతం::G.K.వేంకటేష్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::P.సుశీల

పల్లవి::

పోరా పోకిరి పిలగాడా..పోరా పోకిరి పిలగాడా
పొద్దుటి నుండి ఒకటే పోరు పోరా
పొద్దు ఎరుగనీ హద్దు ఎరుగనీ కొత్త బిక్షగాడివిరా
అరె..పోరా పోకిరి పిలగాడా...

చరణం::1

ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..
ఇందాకనే సంతలో నన్ను చూసావూ
ఏమైదనీ ఇంతలో కన్నుగీటావు
నీకన్న చిన్నదాన్నీ చాటున్నదాన్నీ
నీలా తెగింపు నాకు రాని...
అరె..పోరా పోకిరి పిలగాడా..

చరణం::2

సందేళ్ళకూ రమ్మనీ సైగ చేసావు
పదిమందిలో జిమ్మడా పైట లాగావు
నా పైటగాలీ నీకూ..ఇస్తుంది కైపూ
నా పైటగాలీ నీకూ..ఇస్తుంది కైపూ
బుధిగ వెళ్ళి నిద్దుర పోరా...
అరె..పోరా పోకిరి పిలగాడా...

చరణం::3

ఒ..ఒ..ఒ..ఒ..ఒ..ఊ..ఊ..ఊ..
రేపల్లెలో కృష్ణుడే అనుకొన్నావా
మా పల్లెకూ రాముడే అని తలిచావా
నీకన్న పురుషులు వేరే మా ఊర లేరా
సైగలు మాని సరిగా పోరా...

అరె..పోరా పోకిరి పిలగాడా
పొద్దుటి నుంచి ఒకటే పోరు పోరా
పొద్దు ఎరుగనీ హద్దు ఎరుగనీ కొత్త బిక్షగాడివిరా
అరె..పోరా పోకిరి పిలగాడా...

విచిత్రబంధం--1972
సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


అందమైన జీవితమూ..అద్దాల సౌధము
చిన్న రాయి విసిరినా..చెదరిపోవును
ఒక్క తప్పు చేసినా ముక్కలే మిగులును

అందమైన జీవితమూ అద్దాల సౌధము
చిన్న రాయి విసిరినా చెదరిపోవును
ఒక్క తప్పు చేసినా ముక్కలే మిగులును
అందమైన జీవితమూ..అద్దాల సౌధము

నిప్పు వంటి వాడవు..తప్పు చేసినావు
ఎంత తప్పు చేసినావు
క్షణికమైన ఆవేశము..మనుసునే చంపింది
నిన్ను పసువుగా మార్చింది

నీ పడచుదనం దుడుకుతనం..పంతాలకు పోయింది
పచ్చనైన నీ బ్రతుకును..పాతాళానికి లాగింది
నిన్ను బలిపసువుగా మార్చింది
అందమైన జీవితమూ..అద్దాల సౌధము

ఎవరిది ఈ నేరమని ఎంచి చూడదూ..లోకం ఎంచి చూడదూ
ఏదో పొరపాటని మన్నిచదూ..నిన్ను మన్నిచదూ

అరిటాకు వంటిదే ఆడదాని శీలమూ
అరిటాకు వంటిదే ఆడదాని శీలమూ
ముల్లు వచ్చి వాలినా..తాను కాలు జారినా
ముప్పు తనకే తప్పదు..ముందు బ్రతుకే ఉండదూ

ఛిన్న రాయి విసిరినా చెదరిపోవునూ
ఒక్క తప్పు చేసినా ముక్కలే మిగులును
అందమైన జీవితమూ..అద్దాల సౌధము