Wednesday, November 26, 2014

సావాసగాళ్లు--1977సంగీతం::J.V.రాఘవులు
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::P.సుశీల,బృందం  
Film Directed By::Boyina Subba Rao
తారాగణం::కృష్ణ,జయచిత్ర,కైకాల సత్యనారాయణ,గిరిబాబు,గుమ్మడి,ప్రభ,రమాప్రభ,అల్లురామలింగయ్య,
నాగేష్,గిరిజ,రాధాకుమారి,రావికొండలరావు,మమత,కల్పనారాయ్,కల్పన,వాణి.

పల్లవి::

జయచిత్ర::అమ్మల్లారా..అక్కల్లారా..గోంగూరకే
అనగనగ బ్రహ్మదేవుడు..గోంగూరకే
ఏనుగును చేయబోయి..గోంగూరకే
యాదమరచి మనిషినిచేసే..గోంగూరకే
ఆ ప్రాణి భూమ్మీద..గోంగూరకే
ఏదీగాక యాతనపడే..గోంగూరకే

చరణం::1

అమ్మమ్మో అటుచూడు..గోంగూరకే
కీలుగుర్రం కుర్రోడు..గోంగూరకే
కిఱ్రు కిఱ్రు మన్నాడు..గోంగూరకే   
తోలలేక గుర్రాన్ని..గోంగూరకే 
తూలి త్యూలి.....

" జయచిత్ర:: ఒ..ఒ..ఓఓఓఓ..
ఏమి శ్రీరామచంద్రప్రభో..ఆడపిల్లలమీదికి తోలుతున్నావ్
తమ కీలుగుర్రానికి..కనీసం బ్రేకులుకూడలేవా?

కృష్ణ::అబే..ఉన్నాయండీ..కాకపోతే
మీ గోంగూరపాటకి కంగారుపడి సరిగ్గా పళ్ళేదు

జయచిత్ర:: అలాగా అయితే కనీసం కాళ్ళకైన బ్రేకులు పడ్తాయో లేవో
తప్పుకోండి పాపం"

చరణం::2

జయచిత్ర::నోరులేని చిన్నోడు..గోంగూరకే
బ్రేకుల్లేని సైకిలెక్కి..గోంగూరకే
నీరులేని చెరువుకొచ్చి..గోంగూరకే
అడుగులేని కడవముంచి..గోంగూరకే
నీళ్ళాడి పోయాడంట..గోంగూరకే
నీళ్ళాడి పోయాడంట..గోంగూరకే

"అహాహాహాహా..పాపం కంగారు పడిపోయాదే
అయిన సీతా మీ ఇంట్లో అద్దెకుంటున్నమనిషేకదా
మర్యాదలేకుండ ఏదిపించటమేనా?

జయచిత్ర::ఏడిపించదలుచుకొంటే మన పరా చూడకూడదే
కలిపి కొట్టడమే..

చరణం::2

మ్మ్ హూ..సీత సీతా వాణి వస్తిందే పాట అందుకో

యచిత్ర::ఛఛ..ఆ బడాయికోరుతో చతురాడటం లడాయ్‌కోరి తెచ్చుకొన్నాట్టే
చూస్తూ ఉండండి..ఏదో కోతలు కోయడానికే వస్తుంది 

ప్రభ:: ఏయ్ సీతా..ఈ చీర ఎలా ఉందే?

జయచిత్ర::ఏ చీరా???

ప్రభ:: ఎర్రిమొహమా!! నే కట్టుకొన్న చీరే ఇది జపాన్‌లో తయారైంది
దీని ఖరీదెంతో తెలుసా?...500 వందలు

జయచిత్ర::ఒళ్ళు బైట ఏసుకొనేదానికి 500వందలు కర్చెందుకే!
చీరకట్టు మానేస్తే పోలా!!

ప్రభ::అంటే ఈ చీరలో ఒళ్ళు బైటేసుకొని తిరుగుతున్నాననేగా 
అవునులే గోనెబట్టలు కట్టుకొనే గోంగూరోళ్ళకి చీరలంటే ఏం తెలుస్తుంది
సింగారమంటే ఏం తెలుస్తుంది

జయచిత్ర::ఓసెస్..రాణి వెనుకటికి నీలాంటి ఒక మహారాణి ఏమందోతెలుసా
నేను దేవతావస్త్రాలు కట్టుకొన్నాను..ఇది పుణ్యాత్ములకే తప్ప పాపాత్ములకి
కనపడవంటు దిగంబరంగా వూరేగిందంట..హ్హ..అలాఉందే నీ యవ్వారం
ఇదిగో చూడు బట్టలు కట్టుకొనేది విలువ చూపించుకొనేదానికి కాదే
సిగ్గు దాచుకొనేదానికి 

ప్రభ::అంటే??..నేను సిగ్గిడిచి తిరుగుతున్నాననేగా నీ ఉద్దేశం  
ఉండుండు మా నాన్నతో చెప్పి నీ సిగ్గు కరిగించకపోతే నాపేరు రాణియేకాదు ఛిఛీ

జయచిత్ర::కరిగించావులే...ఇప్పుడందుకోండే తాళం"

జయచిత్ర::అమ్మమ్మో తిప్పులాడి..గోంగూరకే
పట్నంలో చదివింది..గోంగూరకే
పల్లెటూరుకొచ్చింది..గోంగూరకే
సన్నచీర కట్టింది..గోంగూరకే
పాపం సింగారమనుకోని..గోంగూరకే
సిగ్గంత బైటేసె..గోంగూరకే
సిగ్గంత బైటేసె..గోంగూరకే
హాహాహాహా 

Saavaasagaallu--1977
Music::J.V.Raaghavulu
Lyrics::Achaarya Atreya
Singer's::P.Suseela, 
Film Directed By::Boyina Subba Rao
Cast::Krishna,Jayachitra,Kaikaala Satyanaaraayana,Giribaabu,Gummadi,Prabha,Ramaaprabha,
Alluraamalingayya,Naagesh,Girija,Raadhaakumaari,Raavikondalaraavu,Mamata,Kalpanaaraay^,Kalpana,Vaani.

::::::::: 

ammallaaraa..akkallaaraa..gOngoorakE
anaganaga brahmadEvuDu..gOngoorakE
Enugunu chEyabOyi..gOngoorakE
yaadamarachi manishinichEsE..gOngoorakE
A praaNi bhoommeeda..gOngoorakE
Ediigaaka yaatanapaDE..gOngoorakE

::::1

ammammO aTuchooDu..gOngoorakE
keelugurram kurrODu..gOngoorakE
ki~rru ki~rru mannaaDu..gOngoorakE   
tOlalEka gurraanni..gOngoorakE 
tooli tyooli.....

" jayachitra:: o..o..OOOO..
Emi SreeraamachandraprabhO..ADapillalameediki tOlutunnaav
tama keelugurraaniki..kaneesam brEkulukooDalEvaa?

Krishna::abE..unnaayanDii..kaakapOtE
mee gOngoorapaaTaki kangaarupaDi sariggaa paLLEdu

jayachitra:: alaagaa ayitE kaneesam kaaLLakaina brEkulu paDtaayO lEvO
tappukOnDi paapam"


nOru lEni chinnODu..gOngoorakE
brEkullEni saikilekki..gOngoorakE
neerulEni cheruvukochchi..gOngoorakE
aDugulEni kaDavamunchi..gOngoorakE
neeLLaaDi pOyaaDanTa..gOngoorakE
neeLLaaDi pOyaaDanTa..gOngoorakE

"ahaahaahaahaa..paapam kangaaru paDipOyaadE
ayina seetaa mee inTlO addekunTunnamanishEkadaa
maryaadalEkunDa EdipinchaTamEnaa?

jayachitra::EDipinchadaluchukonTE mana paraa chooDakooDadE
kalipi koTTaDamE..

::::2

" mm huu..seeta seetaa vaaNi vastindE paaTa andukO

ayachitra::ChaCha..A baDaayikOrutO chaturaaDaTam laDaay^kOri techchukonnaaTTE
choostoo unDanDi..EdO kOtalu kOyaDaanikE vastundi 

prabha:: Ey seetaa..ii chiira elaa undE?

jayachitra::E chiiraa???

prabha:: errimohamaa!! nE kaTTukonna chiirE idi japaan^lO tayaaraindi
deeni khareedentO telusaa?...500 vandalu

jayachitra::oLLu baiTa EsukonEdaaniki 500vandalu karchendukE!
chiirakaTTu maanEstE pOlaa!!

prabha:: anTE ii chiiralO oLLu baiTEsukoni tirugutunnaananEgaa 
avunulE gOnebaTTalu kaTTukonE gOngoorOLLaki chiiralanTE Em telustundi
singaaramanTE Em telustundi

jayachitra::Oses..raaNi venukaTiki neelaanTi oka mahaaraaNi EmandOtelusaa
nEnu dEvataavastraalu kaTTukonnaanu..idi puNyaatmulakE tappa paapaatmulaki
kanapaDavanTu digambarangaa voorEgindanTa..hha..alaaundE nee yavvaaram
idigO chooDu baTTalu kaTTukonEdi viluva choopinchukonEdaaniki kaadE
siggu daachukonEdaaniki 

prabha:: anTE??..nEnu siggiDichi tirugutunnaananEgaa nee uddESam  
unDunDu maa naannatO cheppi nee siggu kariginchakapOtE naapEru raaNiyEkaadu ChiChii

jayachitra:: kariginchaavulE...ippuDandukOnDE taaLam"

ammammO tippulaaDi..gOngoorakE
paTnamlO chadivindi..gOngoorakE
palleToorukochchindi..gOngoorakE
sannachiira kaTTindi..gOngoorakE
paapam singaaramanukOni..gOngoorakE
sigganta baiTEse..gOngoorakE
sigganta baiTEse..gOngoorakE
haahaahaahaa 

సావాసగాళ్లు--1977సంగీతం::J.V.రాఘవులు
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల 
Film Directed By::Boyina Subba Rao
తారాగణం::కృష్ణ,జయచిత్ర,కైకాల సత్యనారాయణ,గిరిబాబు,గుమ్మడి,ప్రభ,రమాప్రభ,అల్లురామలింగయ్య,
నాగేష్,గిరిజ,రాధాకుమారి,రావికొండలరావు,మమత,కల్పనారాయ్,కల్పన,వాణి.

పల్లవి:: 

ఆఆఆఆఆ..ఆనంద మానందమాయెనే
అందాల బొమ్మకు..సిగ్గాయెనే
ఆఆఆఆఆ..ఆనంద మానందమాయెనే
ఆ సిగ్గు నీకెంతో..ముద్దాయెనే
ఆఆఆఆఆ..ఆనంద మానందమాయెనే..ఏఏఏఏ 
అందాల బొమ్మకు..సిగ్గాయెనే 

చరణం::1

ఆకులు రాలే కాలంలో..చిగురులు వేయుట చూచానే
ఆకులు రాలే కాలంలో..చిగురులు వేయుట చూచానే
ఆశ నిరాశైపోయే వేళకు..అందెలమెవరో తెచ్చారే
కొయ్య బొమ్మలు చేసేవాడికి..కుందనం ఎవరో ఇచ్చారే
ఆ కుందనానికి గుండెను పొదిగి..కోరికెలెవరో రేపారే
కోరికెలెవరో...రేపారే

ఆఆఆఆఆ..ఆనంద మానందమాయెనే..ఏఏఏఏ 
అందాల బొమ్మకు..సిగ్గాయెనే
ఆఆఆఆఆ..ఆనంద మానందమాయెనే..ఏఏ
ఆ సిగ్గు నీకెంతో..ముద్దాయెనే

చరణం::2 

వెచ్చవెచ్చని కౌగిలింతకు..కమ్మదనమూ వచ్చేనే
కమ్మకమ్మని కలలూ నేడు..కాళ్లు వచ్చీ నడిచేనే

వెచ్చవెచ్చని కౌగిలింతకు..కమ్మదనమూ వచ్చేనే
కమ్మకమ్మని కలలూ నేడు..కాళ్లు వచ్చీ నడిచేనే

కాళ్లు నాలుగు కలిసినపుడు..కాలమాగిపోవునే
కాళ్లు నాలుగు కలిసినపుడు..కాలమాగిపోవునే

ఆగిపోయిన కాలమునకు..అక్కసెంతో చెప్పలేనే
అక్కసెంతో...చెప్పలేనే

ఆఆఆఆఆ..ఆనంద మానందమాయెనే..ఏఏఏఏ 
అందాల బొమ్మకు..సిగ్గాయెనే
ఆఆఆఆఆ..ఆనంద మానందమాయెనే..ఏఏఏఏ 
ఆ సిగ్గు నీకెంతో..ముద్దాయెనే
ఆ సిగ్గు నీకెంతో..ముద్దాయెనే

Saavaasagaallu--1977
Music::J.V.Raaghavulu
Lyrics::Achaarya Atreya
Singer's::S.P.Baalu,P.Suseela 
Film Directed By::Boyina Subba Rao
Cast::Krishna,Jayachitra,Kaikaala Satyanaaraayana,Giribaabu,Gummadi,Prabha,Ramaaprabha,
Alluraamalingayya,Naagesh,Girija,Raadhaakumaari,Raavikondalaraavu,Mamata,Kalpanaaraay^,Kalpana,Vaani.

::::::::: 

aaaaaaaaaaaaa..aananda maanandamaayenE
andaala bommaku..siggaayenE
aaaaaaaaaaaaa..aananda maanandamaayenE..EEEE
aa siggu neekentO..muddaayenE
aaaaaaaaaaaaa..aananda maanandamaayenE
andaala bommaku..siggaayenE 

::::1

aakulu raalE kaalamlO..chigurulu vEyuTa choochaanE
aakulu raalE kaalamlO..chigurulu vEyuTa choochaanE
aaSa niraaSaipOyE vELaku..andelamevarO techchaarE
koyya bommalu chEsEvaaDiki..kundanam evarO ichchaarE
aa kundanaaniki gunDenu podigi..kOrikelevarO rEpaarE
kOrikelevarO...rEpaarE

aaaaaaaaaaaaa..aananda maanandamaayenE..EEEE
andaala bommaku..siggaayenE
aaaaaaaaaaaaa..aananda maanandamaayenE..EE
aa siggu neekentO..muddaayenE

::::2 

vechchavechchani kaugilintaku..kammadanamoo vachchEnE
kammakammani kalaloo nEDu..kaaLLu vachchee naDichEnE

vechchavechchani kaugilintaku..kammadanamoo vachchEnE
kammakammani kalaloo nEDu..kaaLLu vachchii naDichEnE

kaaLLu naalugu kalisinapuDu..kaalamaagipOvunE
kaaLLu naalugu kalisinapuDu..kaalamaagipOvunE
aagipOyina kaalamunaku..akkasentO cheppalEnE
akkasentO...cheppalEnE

aaaaaaaaaaaaa..aananda maanandamaayenE..EEEE
andaala bommaku..siggaayenE
aaaaaaaaaaaaa..aananda maanandamaayenE..EE
aa siggu neekentO..muddaayenE
aa siggu neekentO..muddaayenE