Friday, January 10, 2014

డాక్టర్ చక్రవర్తి--1964సంగీతం::సాలూరి రాజేశ్వరరావు
రచన::దాశరథి 
గానం::P.సుశీల, B.వసంత

పల్లవి::

నిజం చెప్పవే పిల్లా..ఎలాగుంది ఈ వేళ
నీకెలాగుంది ఈ వేళ
నిజం చెప్పవే పిల్లా..ఎలాగుంది ఈ వేళ
నీకెలాగుంది ఈ వేళ
ఏది చూసినా ఏమి చేసినా ఏదోగా ఉంది
ఏమి చెప్పనే పిల్లా భలేగుంది ఈ వేళ
అహ భలేగుంది ఈ వేళ.......

చరణం::1

చిలిపి వయసు కవ్వించే..మనసు చిలికి మురిపించే
ఆ ఆ ఆ  ఒ ఒ ఒ ఒ ..........
చిలిపి వయసు కవ్వించే మనసు చిలికి మురిపించే
నీ కన్నుల వాలులో సరదాలు పొంగే జోరులో
నీ కన్నుల వాలులో సరదాలు పొంగే జోరులో
సంబరాలతో సరాగాలతో సాగిపోదమా..ఆఆ 

నిజం చెప్పవే పిల్లా..ఎలాగుంది ఈ వేళ
నీకెలాగుంది ఈ వేళ

చరణం::2

నాలో వెలిగే దీపం నీ చిరునవ్వు చిందే రూపం
నాలో వెలిగే దీపం నీ చిరునవ్వు చిందే రూపం
నీ కాంతిలో ఈ శాంతిలో ఈ లోకమే స్వర్గము
నాలో వెలిగే దీపం...

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆఓఓఓఓఓఓఓఓఓ 
నిన్న లేని పులకింత కన్నెపిల్లకో వింత
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆఓఓఓఓఓఓఓఓఓ
నిన్న లేని పులకింత కన్నెపిల్లకో వింత
పాలబుగ్గలు మీటితే తొలి ప్రేమ మొగ్గలు వేసెనే
పాలబుగ్గలు మీటితే తొలి ప్రేమ మొగ్గలు వేసెనే
ఏల సిగ్గులే ఏమి నిగ్గులే మాకు తెలుసులేవే..ఏఏఏ..

నిజం చెప్పవే పిల్లా..ఎలాగుంది ఈ వేళ
నీకెలాగుంది ఈ వేళ

చరణం::3

రాగం భావం నీవే..నా అనురాగ గీతం నీవే
రాగం భావం నీవే..నా అనురాగ గీతం నీవే
నీ ప్రేమలో నే లీనమై..జీవించుటే స్వర్గము
రాగం భావం నీవే..