Sunday, March 28, 2010

బుర్రిపాలెం బుల్లోడు -1979సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
తారాగణం::కృష్ణ,శ్రీదేవి,సత్యనారాయణ,నాగభూషణం,కాంతారావు,పండరీబాయి,
అల్లు రామలింగయ్య 

పల్లవి:: 

నా జీవన బృందావనిలో..ఆమని ఉదయంలో
నిను చూసిన తొలి ఆశలు..విరబూసిన సమయంలో
నా జీవన బృందావనిలో..ఆమని ఉదయంలో
నిను చూసిన తొలి ఆశలు..విరబూసిన సమయంలో

కనిపించె నీలో..కళ్యాణ తిలకం
వినిపించె నాలో..కళ్యాణి రాగం
ఏనాటిదో ఈ రాగము..ఏ జన్మదో ఈ బంధము
ఏనాటిదో ఈ రాగము..ఏ జన్మదో ఈ బంధము

చరణం::1

నీవు నన్ను తాకిన చోట
పులకరింత పువ్వవుతుంటే
మేను మేను సోకిన పాట
వేణు గానమైపోతుంటే
నీవు నన్ను తాకిన చోట
పులకరింత పువ్వవుతుంటే
మేను మేను సోకిన పాటా
వేణు గానమైపోతుంటే

మనసులో మధుర వయసులో 
యమున కలిసి జంటగా సాగనీ
మన జవ్వనాల నవ నందనాల 
మధు మాస మధువులే పొంగనీ

ముద్దు ముద్దులడిగిన వేళా 
నెమలి ఆట..ఆడనీ
ముద్దు ముద్దులడిగిన వేళా
నెమలి ఆట..ఆడనీ
ఇదే రాసలీలా..ఇదే రాగడోలా
ఇదే రాసలీలా..ఇదే రాగడోలా

నా జీవన బృందావనిలో..ఆమని ఉదయంలో
నిను చూసిన తొలి ఆశలు..విరబూసిన సమయంలో
నా జీవన బృందావనిలో..ఆమని ఉదయంలో
నిను చూసిన తొలి ఆశలు..విరబూసిన సమయంలో

నా ప్రాణమంతా..నీ వేణువాయె
పులకింతలన్నీ..నీ పూజలాయె
ఏ యోగమో ఈ రాగమో
ఏ జన్మదో ఈ బంధమో
ఏ యోగమో ఈ రాగమో
ఏ జన్మదో ఈ బంధమో

చరణం::2

ఇంద్రధనస్సు పల్లకీలో
చంద్రుడల్లె నువ్వొస్తుంటే
నల్లమబ్బు కాళ్ళు కడిగీ
మెరుపు కొంగు ముడిపెడుతుంటే
ఇంద్రధనస్సు పల్లకీలో
చంద్రుడల్లె నువ్వొస్తుంటే
నల్లమబ్బు కాళ్ళు కడిగీ
మెరుపు కొంగు ముడిపెడుతుంటే

రాగల హరి అనురాగ నగరి 
రస రాజధాని నను చేరనీ
శృంగార రాజ్య సౌందర్య రాణి 
పద రేణువై..చెలరేగనీ

నింగి నేల కలిసిన చోట
నిన్ను నేను పొందనీ
నింగి నేల కలిసిన చోట
నిన్ను నేను పొందనీ
అదే రాసలీలా అదే రాగడోలా
అదే రాసలీలా అదే రాగడోలా

అందమే ఆనందం--1977సంగీతం::చళ్ళపళ్ళి సత్యం
రచన::వేటూరిసుందరరామమూర్తి 
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
తారాగణం::జయప్రద, రంగనాద్, కాంతారావు,దీప,రాజశ్రీ,రమాప్రభ,సాక్షి రంగారావు

పల్లవి:: 

ఇదే ఇదే నేను కోరుకుంది..ఈ..ఈ.. 
ఇలా ఇలా చూడాలని ఉంది..ఈ..ఈ 

ఇదే ఇదే నేను..కోరుకుంది..ఈ..ఈ.. 
ఇలా ఇలా..చూడాలని ఉంది..ఈ..ఈ 

బిడియం మానేసి..నడుమున చెయ్ వేసి 
బిడియం మానేసి..నడుమున చెయ్ వేసి 
అడుగు అడుగు కలపాలని..ఉంది..ఈ..ఈ 

ఇదే ఇదే నేను..కోరుకుంది..ఈ..ఈ.. 
ఇలా ఇలా..చూడాలని ఉంది..ఈ..ఈ.. 

అహ..హా..ల..లా

చరణం::1

నాలోన మ్రోగే ఈ వేళలోనా
నీ లేత పరువాల వీణా 
ఈనాడు కురిసే నీ కళ్ళలోనా
అనురాగ కిరణాల వానా 
తలపుల తెర తీసి
వలపులు కలబోసి..ఈ..ఈ 
తలపుల తెర తీసి
వలపులు కలబోసి 
ఒదిగి ఒదిగి ఉండాలని ఉంది..ఈ..ఈ

ఇదే ఇదే నేను..కోరుకుంది..ఈ..ఈ 
ఇలా ఇలా..చూడాలని ఉంది..ఈ..ఈ 
బొమ్మలు మానేసి..రంగులు చిమ్మేసి 
బొమ్మలు మానేసి..రంగులు చిమ్మేసి 
కనుబొమ్మలు కలపాలనఉందీ..ఈ..ఈ 

ఇదే ఇదే నేను కోరుకుంది..ఈ..ఈ 
ఇలా ఇలా చూడాలని ఉంది..ఈ..ఈ 

చరణం::2

మాటాడు బొమ్మ..మనసున్న బొమ్మ
నీ ముందు నిలిచింది చూడు 
మురిపాలు కోరి..అలవోలే చేరి 
నీ చెంప మీటింది నేడు 
కలవరమేలేదా? కదలిక యే లేదా? 
కలవరమేలేదా? కదలిక యే లేదా? 
కలిసి ఊసులాడాలని..ఉందీ..ఈ..ఈ 

ఇదే ఇదే నేను..కోరుకుంది..ఈ..ఈ 
ఇలా ఇలా..చూడాలని ఉంది..ఈ..ఈ 

చరణం::3

ఎన్నెన్ని విరులో ఈ పాన్పు పైన..మన రాకకై వేచెనేమో 
ఎన్నెన్ని మరులో ఈ రేయిలోనా..మనకోసమే వేచెనేమో 

మనసులు శృతి చేసి..తనువులు జత చేసి
మనసులు శృతి చేసి..తనువులు జత చేసి 
పగలు రేయి కలపాలని..ఉందీ..ఈ..ఈ

ఇదే ఇదే నేను కోరుకుంది
ఇలా ఇలా చూడాలని ఉందీ..ఈ..ఈ 
ఇదే ఇదే నేను కోరుకుంది
ఇలా ఇలా చూడాలని ఉందీ..ఈ..ఈ

కోడళ్ళొస్తున్నారు జాగ్రత్త--1980

సంగీతం::సత్యం
రచన::వేటూరి
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::శోభన్ బాబు,శ్రీధర్,ఈశ్వర రావు,శారద,సంగీత,మంజు భార్గవి,గీత,కల్పనా రాయ్ 

పల్లవి:: 

తొలి రాతిరి మీరడిగిన ప్రశ్నకు
తొమ్మిది నెలలు ఆగాలి
నేను కమ్మని జవాబు చెప్పాలి

చరణం::1

ఈయనేమో శ్రీవారు ఇల్లాలై పాపం మీరు
చెయ్యి కాల్చుకోవాలనీ..
శ్రీమతినే బహుమతి కోరి శ్రీమతిగా తమరే మారి
ఉయ్యాలలూపాలనీ..
అందాలే చిందులు వేసి అయ్యగారి ఎత్తులు మరిగి
అభిషేకాలే చేస్తూ ఉంటే

అవునులేండి..తప్పేముంది..తప్పేదేముంది హ..హ

మలి రాతిరి మీరడిగిన ప్రశ్నకు
మళ్ళీ కొంచెం ఆగాలి నేను తీయని జవాబు చెప్పాలి
తొలి రాతిరి మీరడిగిన ప్రశ్నకు
తొమ్మిది నెలలు ఆగాలి
నేను కమ్మని జవాబు చెప్పాలి

చరణం::2

రెండేళ్ళ ముద్దులు ముదిరి పండంటి పాపలు కదిలే
సంసారమే సర్వమూ
ఇన్నాళ్ళ ఖర్చులు తరిగి ఇక ముందు ఆదా జరిగి
ఈ ఇల్లే మన స్వర్గమూ 
ఇద్దరితో ముచ్చట పడక మీరింకా ప్రశ్నలు వేస్తే
ముగ్గురితో ఫుల్ స్టాప్ అంటే 

ఏమీ అనుకోకండీ..ముందుంది ముసళ్ల పండగ హ..హ

ఇక ముందు మీరడిగితే ప్రశ్నలు మనమే జవాబు చెప్పాలి
మనకే జవాబు దారి తెలియాలి

తొలి రాతిరి మీరడిగిన ప్రశ్నకు..తొమ్మిది నెలలు ఆగాలి
నేను కమ్మని జవాబు హు హు హు

Kodalostunnaru Jaagratta--1980
Music::Satyam
Lyrics::Veturi
Singer's::P.Suseela
Cast::SobhanBabu,Sreedhar,ISwarRao,Saarada,Sangeeta,
ManjuBhargavi,Geeta,Kalpanaraay,

::: 

toli raatiri meeraDigina praSnaku
tommidi nelalu aagaali
nEnu kammani javaabu cheppaali

:::1

eeyanEmO Sreevaaru illaalai paapan meeru
cheyyi kaalchukOvaalanee..
SreematinE bahumati kOri Sreematigaa tamarE maari
uyyaalaloopaalanee..
andaalE chindulu vEsi ayyagaari ettulu marigi
abhishEkaalE chEstoo unTE

avunulEnDi..tappEmundi..tappEdaemundi ha..ha

mali raatiri meeraDigina praSnaku
maLLee konchen aagaali nEnu teeyani javaabu cheppaali
toli raatiri meeraDigina praSnaku
tommidi nelalu aagaali
nEnu kammani javaabu cheppaali

:::2

renDELLa muddulu mudiri panDanTi paapalu kadilE
sansaaramE sarvamoo
innaaLLa kharchulu tarigi ika mundu aadaa jarigi
ee illE mana svargamoo 
iddaritO muchchaTa paDaka meerinkaa praSnalu vEstE
mugguritO full stop anTE 

Emee anukOkanDee..mundundi musaLla panDaga ha..ha

ika mundu meeraDigitE praSnalu manamE javaabu cheppaali
manakE javaabu daari teliyaali

toli raatiri meeraDigina praSnaku..tommidi nelalu aagaali
nEnu kammani javaabu hu..hu..hu

కోరికలే గుర్రాలైతే--1979సంగీతం::సత్యం
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు
తారాగణం::చంద్రమోహన్,జయలక్ష్మీ,మురళీమోహన్,ప్రభ.  

పల్లవి:: 

కోరికలే గుర్రాలయితే..ఊహలకే..అహహ..రెక్కలు వస్తే
ఏమౌతుంది?
మనిషికి మతి పోతుంది..బ్రతుకే శృతి తప్పుతుంది
మనిషికి మతి పోతుంది..బ్రతుకే శృతి తప్పుతుంది

కోరికలే గుర్రాలయితే..ఊహలకే రెక్కలు వస్తే
మనిషికి మతి పోతుంది..బ్రతుకే శృతి తప్పుతుంది
మనిషికి మతి పోతుంది..బ్రతుకే శృతి తప్పుతుంది

చరణం::1

అహహా..

నేలవిడిచి సాము చేస్తే..మూతిపళ్ళు రాలుతాయి
కళ్ళు నెత్తికొచ్చాయంటే..కాళ్ళు కొట్టుకుంటాయి

మేడం అర్థమయ్యిందా?

నేలవిడిచి సాము చేస్తే..మూతిపళ్ళు రాలుతాయి
కళ్ళు నెత్తికొచ్చాయంటే..కాళ్ళు కొట్టుకుంటాయి
గాలి కోటలు కట్టావు..అవి కూలి తలపై పడ్డాయి
చివరి మెట్టుపై కెక్కావు..చచ్చినట్టు దిగమన్నాయి..ఈ..అహహా

కోరికలే గుర్రాలయితే..ఊహలకే రెక్కలు వస్తే
మనిషికి మతి పోతుంది..బ్రతుకే శృతి తప్పుతుంది
మనిషికి మతి పోతుంది..బ్రతుకే శృతి తప్పుతుంది

చరణం::2

పులిని చూసి నక్కలాగ..వేసుకొంటివి వాతలు
రాజు నెప్పుడో చూసి..మొగుడికి పెట్టినావు వంకలు

మై..స్వీట్..డార్లింగ్

పులిని చూసి నక్కలాగ..వేసుకొంటివి వాతలు
రాజు నెప్పుడో చూసి..మొగుడికి పెట్టినావు వంకలు
అప్పు చేసిన పప్పు కూడు..అరగదమ్మా వంటికి
అప్పు చేసిన పప్పు కూడు..అరగదమ్మా వంటికి
జుట్టు కొద్ది పెట్టిన కొప్పే..అందం ఆడదానికి..ఈ..అహహా

కోరికలే గుర్రాలయితే..ఊహలకే రెక్కలు వస్తే
ఏమౌతుంది?
మనిషికి మతి పోతుంది..బ్రతుకే శృతి తప్పుతుంది
మనిషికి మతి పోతుంది..బ్రతుకే శృతి తప్పుతుంది

కోరికలే గుర్రాలయితే..ఊహలకే..అహహా..రెక్కలు వస్తే
ప్చ్..ప్చ్..ప్చ్..మై పూర్ డార్లింగ్..

Korukonna Mogudu--1982
Music::Satyam
Lyrics::Achaarya-Atreya
Singer's::S.P.Baalu

Directeer::Narayana Rao Dasari
Screenplay::Narayana Rao Dasari

Producer::Jagadish Chandra Prasad G 

Cast::Chandramohan,Jayalakshmi,Murali Mohan ,Prabha

::: 

kOrikalE gurraalayitE..oohalakE..ahaha..rekkalu vastE
Emautundi?
manishiki mati pOtundi..bratukE SRti tapputundi
manishiki mati pOtundi..bratukE SRti tapputundi

kOrikalE gurraalayitE..oohalakE rekkalu vastE
manishiki mati pOtundi..bratukE SRti tapputundi
manishiki mati pOtundi..bratukE SRti tapputundi

::::1

ahahaa..

nElaviDichi saamu chEstE..mootipaLLu raalutaayi
kaLLu nettikochchaayaMTE..kaaLLu koTTukuMTaayi

maDaM arthamayyindaa?

nElaviDichi saamu chEstE..mootipaLLu raalutaayi
kaLLu nettikochchaayanTE..kaaLLu koTTukunTaayi
gaali kOTalu kaTTaavu..avi kooli talapai paDDaayi
chivari meTTupai kekkaavu..chachchinaTTu digamannaayi..ee..ahahaa

kOrikalE gurraalayitE..oohalakE rekkalu vastE
manishiki mati pOtundi..bratukE SRti tapputundi
manishiki mati pOtundi..bratukE SRti tapputundi

:::2

pulini choosi nakkalaaga..vEsukonTivi vaatalu
raaju neppuDO choosi..moguDiki peTTinaavu vankalu

my..sweeT..Daarling

pulini choosi nakkalaaga..vEsukonTivi vaatalu
raaju neppuDO choosi..moguDiki peTTinaavu vankalu
appu chEsina pappu kooDu..aragadammaa vanTiki
appu chEsina pappu kooDu..aragadammaa vanTiki
juTTu koddi peTTina koppE..andam aaDadaaniki..ee..ahahaa

kOrikalE gurraalayitE..oohalakE rekkalu vastE
aemautundi?
manishiki mati pOtundi..bratukE SRti tapputundi
manishiki mati pOtundi..bratukE SRti tapputundi

kOrikalE gurraalayitE..oohalakE..ahahaa..rekkalu vastae
pch^..pch^..pch^..my poor Daarling..