Friday, November 18, 2011

కులగౌరవం--1972
సంగీత::T.G.లింగప్ప
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::K.J.ఏసుదాసు
తారాగణం::N.T.రామారావు (త్రిపాత్రాభినయం), నాగయ్య, జయంతి,పద్మనాభం,
రావి కొండలరావు

పల్లవి::

తెరచాప వంటిది..జీవితం ఈ జీవితం
తీరుగ ఉంటే .. సిథిలం..
చిరిగితే సర్వం..సిథిలం..చిరిగితే సర్వం..సిథిలం

చరణం::1

అంతటి రాముడే శంకించి..సీతమ్మ 
అగ్ని పరీక్షకు నిలిచిందీ..ఈఈఈ
దేవతగా ఇల వెలసిందీ..ఈఈఈ
ఆ చరితమే నీ ఆదర్శంగా..పతి నీ శీలం మెచ్చాలీ..ఈఈఈ
ఆతడు మెచ్చేదాకా బ్రతకాలీ..ఆతడు మెచ్చేదాకా బ్రతకాలీ
తెరచాప వంటిది..జీవితం ఈ జీవితం

చరణం::2

కులగౌరవాల బేషజాలతో..కొడుకుకే దూరమయ్యావూ
కడకు మోడుగా..మిగిలావూ
అంతస్తులున్నా ఐశ్వర్యమున్నా..నా యనువారే కరువైన 
బ్రతుకూ ఇంతేలే..లేలేలేలే ..అది ఇంతేలే..లేలే
తెరచాప వంటిది..జీవితం ఈ జీవితం 

కులగౌరవం--1972

సంగీత::T.G.లింగప్ప
రచన::కొసరాజు రాఘవయ్య
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల
తారాగణం::N.T.రామారావు (త్రిపాత్రాభినయం), నాగయ్య, జయంతి,పద్మనాభం,
రావి కొండలరావు

పల్లవి::

మాతృత్వం లోనే ఉంది ఆడజన్మ సార్దకం
అమ్మ అనిపించుకుంటే స్త్రీ మూర్తికి గౌరవం
మాతృత్వం లోనే ఉంది ఆడజన్మ సార్దకం
అమ్మ అనిపించుకుంటే స్త్రీ మూర్తికి గౌరవం

చరణం::1

స్త్రీ పురుషులు ఒకరినొకరు ప్రేమిస్తారూ
సృస్ఠికి ఒక వింథ సోభ కలిగిస్తారూ
స్త్రీ పురుషులు ఒకరినొకరు ప్రేమిస్తారూ
సృస్ఠికి ఒక వింథ సోభ కలిగిస్తారూ
మబ్బువెంట నీరువలే పువ్వునంటు తావివలే
మబ్బువెంట నీరువలే పువ్వునంటు తావివలే
అనుశృతముగా వచ్చును ఈ సంబంధం ఈ అనుబంధం
ఆలుమగలు బ్రతుకున పంచుకున్న పరమార్థం  
మాతృత్వం లోనే ఉంది ఆడజన్మ సార్దకం ఆడజన్మ సార్దకం

చరణం::2

ప్రకృతి కాంత పురుషుని ఒడిలోన పరవశించినదీ
భూమాత మురిసి పచ్చ పచ్చగ నవ్వుతున్నదీ
ప్రకృతి కాంత పురుషుని ఒడిలోన పరవశించినదీ
భూమాత మురిసి పచ్చ పచ్చగ నవ్వుతున్నదీ
అంతా అనురాగమయం..ఆనందానికి నిలయం
అంతా అనురాగమయం..ఆనందానికి నిలయం
పతి హృదయమే సతికి నిత్య సత్యమైన ఆలయం
పూజించే దేవాలయం 
భర్తయే బార్యకు ఇలలో వెలసిన దై వెలసిన దైవం
మాతృత్వం లోనే ఉంది ఆడజన్మ సార్దకం
అమ్మ అనిపించుకుంటే స్త్రీ మూర్తికి గౌరవం

కులగౌరవం--1972
సంగీత::T.G.లింగప్ప
రచన::కొసరాజు రాఘవయ్య
గానం::పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు,L.R.ఈశ్వరి
తారాగణం::N.T.రామారావు (త్రిపాత్రాభినయం), నాగయ్య, జయంతి,పద్మనాభం,
రావి కొండలరావు

పల్లవి::

కులం కులం అంటావు గోత్రమేమిటంటావు
ఏమని చెప్పేది చిన్నోడా
నీకు ఏమని చెప్పేదిర పిచ్చోడా
అమ్మది ఒక కులం అయ్యది ఒక కులం
అమ్మది ఒక కులం అయ్యది ఒక కులం
పుట్టినోళ్ళ కులమేదే ఓలమ్మీ
వాళ్ళ పెళ్ళినాడు తెలుస్తుంది ఓసమ్మీ

చరణం::1

వసిష్టయ్య పెళ్ళడిన అరుంధతిది ఏ కులం 
పరాశరుడు చెయ్యేసిన మత్సగంధిదే కులం 
పురాణాలలోన కులం లేదయ్యో
హోం నడమంత్రపు చాదస్తుల పైత్యమయ్యో
నడమంత్రపు చాదస్తుల పైత్యమయ్యో
కులం కులం అంటావు గోత్రమేమి టంటావు
ఏమని చెప్పేది చిన్నోడా నీకు ఏమని చెప్పేదిర పిచ్చోడా

చరణం::2

ప్రేమ పిచ్చిపట్టినపుడు కిందు మీదు తెలియదులే
కోడె వయసు పరుగులోన ముందు వెనుక చూడరులే
సంసారం నెత్తినబడి అయినవాళ్ళు వెలిబెడితే
కులగోత్రాల్ గుర్తుకొచ్చి సిగ్గు తీస్తదే పిల్లా
అమ్మది ఒక కులం అయ్యది ఒక కులం
పుట్టినోళ్ళ కులమేదే ఓలమ్మీ 
వాళ్ళ పెళ్ళినాడు తెలుస్తుంది ఓసమ్మీ

చరణం::3

రోజులు మారి కొత్త మొజులు వచ్చినవయ్యో
మూఢత్వం వదిలి సంఘం ముందుకు పోతుందయ్యో
ఎక్కువ తక్కువలు లేవు కులమత భేదాలు లేవు
ఏవయ్యో..ఆ..ఎక్కువ తక్కువలు..లేవు 
కులమత భేదాలు..లేవు
వస్తుంది స్వర్న యుగం సర్వమిక జగన్నాధం
కులం కులం అంటావు గోత్రమేమి టంటావు
ఏమని చెప్పేది చిన్నోడా నీకు ఏమని చెప్పేదిర పిచ్చోడా

కులగౌరవం--1972
సంగీత::T.G.లింగప్ప
రచన::కొసరాజు రాఘవయ్య
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల
తారాగణం::N.T.రామారావు (త్రిపాత్రాభినయం), నాగయ్య, జయంతి,పద్మనాభం,
రావి కొండలరావు

పల్లవి::

Hello  hello Doctor
Tell me Tell me Doctor
Hello hello Doctor
Tell me Tell me Doctor

బేజారవుతున్నది మనసూ
చూడండీ సార్ Pulse 
Hello  hello Doctor 

ప్రేమ ప్రేమ అని hours hours 
కొట్టుకుంటుందీ Pulse 
కొట్టుకుంటుందీ Pulse
వెనకా ముందూ అలోచించక వెయ్యాలి పెద్ద Dose
What you say my patient..Tell Me Tell Me patient

Hello Hello Doctor..Very Hotగా ఉన్నది ఫీజూ
రైజవుతున్నది Temperature
అయోమయంగా ఉన్నది nechar..ఏమఔతుందో future
Hello Hello Doctor..Tell Me Tell Me Doctor

పర్వాలేదులే patient నేనిస్తాలే మంచి treatment
నేనిస్తాలే మంచి treatment

పక్కన డాక్టరు ఉండగా..భయపడడం సుద్ద దండగా
no fears my patient..by free lovely patient 
   
నీ చేతిలో ఉంది ప్రాణం..ఏం చేసిన నీదే భారం
నొ నొ నొ మయ్ పేషెంట్..వైట్ ఫర్ టైం అండ్ సీ దెన్
కావాలి నాన్న పర్మిషన్..హల్లో హల్లో డాక్టర్..హా

కులగౌరవం--1972


సంగీత::T.G.లింగప్ప
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::N.T.రామారావు (త్రిపాత్రాభినయం), నాగయ్య, జయంతి,పద్మనాభం,
రావి కొండలరావు.

పల్లవి::

ఎన్ని కలలు..కన్నానురా
ఎన్నెన్ని కలలు..కన్నానురా
నిన్ను చూడగా..నిలువెల్ల కనులుగా
నిన్ను చూడగా..నిలువెల్ల కనులుగా
ఇన్నాళ్ళుగా వేచి..ఉన్నానురా
ఎన్ని కలలు..కన్నానురా 

చరణం::1

ఏ రూపమని నిన్ను..కొలిచేనురా
ఏ పేరునా నిన్ను..పిలిచేనురా
ఓ స్వామీ..ఊ..నా స్వామి..ఊహూ
పలుకే తెలుపగ..జాలనురా
నా..వలపే నిలుపగ జాలనురా
బేలనురా..ముగ్దరాలనురా
నా కలలన్ని..కానుక చేసేనురా
ఎన్ని కలలు..కన్నానురా 

చరణం::2

జానకి మనసున..చల్లగ వెలసిన 
రామయ్యగా నిన్ను..ఊహింతునా
రాధిక బ్రతుకునా..మాధురి నింపిన
కృష్ణయ్యవీ అని..భావింతునా
అలివేలు మంగమ్మ..అల్లారు మగడైన
ఆ స్వామి వెంకన్న..వనుకుందునా 
ఆ స్వాములను మించు..అనుభూతినందించు
నా స్వామి నీవని..పులకింతునా
ఓ స్వామీ..ఊ..నా స్వామి..ఊహూ
పలుకే తెలుపగ..జాలనురా
నా వలపే నిలుపగ..జాలనురా
బేలనురా..ముగ్దరాలనురా
నా బ్రతుకే కానుక..చేసేనురా 
ఎన్ని కలలు..కన్నానురా
ఎన్నెన్ని కలలు..కన్నానురా 

చిల్లరదేవుళ్ళు--1975

చిమ్మట ఖజానలోని మరో ఆణిముత్యం వినండి


సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::అచార్య ఆత్రేయ
గానం::SP.బాలు

కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం
కమలానికి సూర్యుడు మరీ దూరం

కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం
కమలానికి సూర్యుడు మరీ దూరం
దూరమైన కొలదీ పెరుగును అనురాగం
దూరమైన కొలదీ పెరుగును అనురాగం
విరహంలోనే ఉన్నది అనుబంధం

కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం
కమలానికి సూర్యుడు మరీ దూరం

నవ్వు నవ్వుకు తేడా ఉంటుంది
నవ్వే అదృష్టం ఎందరికుంటుంది
ఏ కన్నీరైనా వెచ్చగ ఉంటుంది
అది కలిమిలేములను మరిపిస్తుంది

కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం
కమలానికి సూర్యుడు మరీ దూరం

వలపు కన్నా తలపే తీయనా
కలయిక కన్నా కలలే తీయనా
చూపులకన్నా ఎదురు చూపులే తీయనా
నేటి కన్నా రేపే తీయనా

కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం
కమలానికి సూర్యుడు మరీ దూరం

మనసు మనిషిని మనిషిగ చేస్తుంది
వలపా మనసుకు అందాన్నిస్తుంది
ఈ రెండూ లేక జీవితమేముంది
ఆ దేవుడికి మనిషికి తేడా ఏముంది

కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం
కమలానికి సూర్యుడు మరీ దూరం
దూరమైన కొలదీ పెరుగును అనురాగం
దూరమైన కొలదీ పెరుగును అనురాగం
విరహంలోనే ఉన్నది అనుబంధం

కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం
కమలానికి సూర్యుడు మరీ దూరం

కళ్యాణతాంబూలం--1987

చిమ్మట ఖజానా నుండి ఒక ఆణిముత్యం వినండి


సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు,P.సుశీలవి-శాంతి:: లేత పచ్చ ఆకులు..రేయి నల్ల వక్కలు
వెన్నెలంటి సున్నము..ఈ మూడు కలిసి మెలిసి పండినప్పుడే
తాంబూలం..అరుణమందారం..అదే కళ్యాణం

శోభన్:: లేత పచ్చ ఆకులు..రేయి నల్ల వక్కలు
వెన్నెలంటి సున్నము..ఈ మూడు కలిసి మెలిసి పండినప్పుడే
తాంబూలం..అరుణమందారం..అదే కళ్యాణం

శోభన్:: నీటిలోని కలువకి నింగిలోని జాబిలికి ఏనాడో జరిగింది కవితా కళ్యాణం

వి-శాంతి:: కడలిలోని ఉప్పుకి అడవిలోని ఉసిరికి ఏనాడో జరిగింది రసనా కళ్యాణం

శోభన్:: రవికులజుడు రాముడికి భూమిపుత్రి సీతకి జరిగింది కళ్యాణం

వి-శాంతి::లోక కళ్యాణం..

శోభన్::అదే దాంపత్యం..

వి-శాంతి::ఇదీ తాంబూలం

శోభన్::లేత పచ్చ ఆకులు..

వి-శాంతి::రేయి నల్ల వక్కలు..

శోభన్::వెన్నెలంటి సున్నము..

వి-శాంతి::ఈ మూడు కలిసి మెలిసి పండినప్పుడే

ఇద్దరు::తాంబూలం..అరుణమందారం..అదే కళ్యాణం

వి-శాంతి::పలుకుతల్లి చిలకకి పడుచు గోరింకకి జరుగుతోంది అనాదిగా మాట వరస కళ్యాణం

శోభన్::రేయి పగలు రెంటినీ ఆలుమగలుగా చేసి జరుగుతోంది ప్రతిరోజు సంధ్యా కళ్యాణం

వి-శాంతి::పసుపులాంటి పార్వతికి సున్నమంటి శివుడికి జరిగింది పారాణి కళ్యాణం
జరిగింది..ఆ..ఊ..మా సంగమం

ఇద్దరు::ఆ ఊ మా సంగమం
ఓం ఓం ఓం

స్నేహం--1977
సంగీతం::KV. మహదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P.బాలు

నవ్వు వచ్చిందంటే కిలకిల
ఏడుపొచ్చిందంటె వల వల
నవ్వు వచ్చిందంటే కిలకిల
ఏడుపొచ్చిందంటె వల వల
గోదారి పాడింది గల గలా..
గోదారి పాడింది గల గలా..
దానిమీద నీరెండ మిల మిల

నవ్వు వచ్చిందంటే కిలకిల
ఏడుపొచ్చిందంటె వల వల

నది నిండా నీళ్ళు ఉన్నా మనకెంత ప్రాప్తమన్నా
నది నిండా నీళ్ళు ఉన్నా మనకెంత ప్రాప్తమన్నా
కడవైతే కడివెడు నీళ్ళే గరిటైతే గరిటెడు నీళ్ళే
కడవైతే కడివెడు నీళ్ళే గరిటైతే గరిటెడు నీళ్ళే
ఎవరెంత చేసుకుంటే..ఎవరెంత చేసుకుంటే..అంతే కాదా దక్కేది

నవ్వు వచ్చిందంటే కిలకిల
ఏడుపొచ్చిందంటె వల వల..

ధర తక్కువ బంగారానికి ధాటి ఎక్కువ
నడమంత్రపు అధికారానికి గోతులెక్కువా
ఆ అ ఆ ఆ అ ఆ అ ఆ ఆ అ
ధర తక్కువ బంగారానికి ధాటి ఎక్కువ
నడమంత్రపు అధికారానికి గోతులెక్కువా
కొత్త మతం పుచ్చుకుంటె గుర్తులెక్కువ
చేతకానమ్మకే చేష్టలెక్కువ
చెల్లని రూపాయికే గీతలెక్కువా

నవ్వు వచ్చిందంటే కిలకిల
ఏడుపొచ్చిందంటె వల వల


తమసొమ్ము సొమవారం ఒంటిపొద్దులుంటారు
మందిసొమ్ము మంగళవారం ముప్పొద్దుల తింటారు
తమసొమ్ము సొమవారం ఒంటిపొద్దులుంటారు
మందిసొమ్ము మంగళవారం ముప్పొద్దుల తింటారు
పరులకింత పెట్టినదే
పరులకింత పెట్టినదే పరలోకం పెట్టుబడి

నవ్వు వచ్చిందంటే కిలకిల
ఏడుపొచ్చిందంటె వల వల
గోదారి పాడింది గల గల
కధలెన్నొ చెప్పింది ఇలా ఇలా

నవ్వు వచ్చిందంటే కిలకిల
ఏడుపొచ్చిందంటె వల వల
నవ్వు వచ్చిందంటే కిలకిల
ఏడుపొచ్చిందంటె వల వలా

ఈనాటి బంధం ఏనాటిదో--1977::బిలహరి::రాగం 
సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావు
రచన::దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం::P.సుశీల
Film Directed By::K.S.R.Daas
తారాగణం::కృష్ణ,జయప్రద,పండరీబాయ్,నాగభుషణం,అల్లురామలింగయ్య,సాక్షీరంగారావు,సత్తేంద్రకుమార్ M.బాలయ్య,జయలక్ష్మి,ఝాన్సీ,రాధాకుమారి,లక్ష్మీకాంతమ్మ,సావిత్రి,భానుమతి,పుష్ప,సరోజ.

బిలహరి::రాగం  ( Bilahari::Rag)

పల్లవి::

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఎవరు నేర్పేరమ్మ..ఈ కొమ్మకు 
పూలిమ్మ నీ రెమ్మ..రెమ్మకు  
ఎవరు నేర్పేరమ్మ..ఈ కొమ్మకు
పూలిమ్మనీ రెమ్మ..రెమ్మకు 
ఎంత తొందరలే..హరి పూజకు
ప్రొద్దు పొడవకముందే..పూలిమ్మనీ 
ఎవరు నేర్పేరమ్మ..ఈ కొమ్మకు
పూలిమ్మనీ రెమ్మ..రెమ్మకు 

చరణం::1

కొలువైతివా..దేవి నాకోసము 
కొలువైతివా..దేవి నాకోసము 
తులసీ..తులసీ దయాపూర్ణకలశీ 
కొలువైతివా దేవి..నాకోసము
తులసీ..తులసీ దయాపూర్ణకలశీ 
మల్లెలివి..నా తల్లి వరలక్ష్మికి
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
మల్లెలివి..నా తల్లి వరలక్ష్మికి  
మొల్లలివి..నన్నేలు నా స్వామికి 

ఎవరు నేర్పేరమ్మ ఈ కొమ్మకు
పూలిమ్మనీ రెమ్మ రెమ్మకు
ఎంత తొందరలే హరి పూజకు 
ప్రొద్దు పొడవకముందే పూలిమ్మనీ  

చరణం::2

ఏ లీల సేవింతు..ఏమనుతు కీర్తింతు
ఏ లీల సేవింతు..ఏమనుతు కీర్తింతు
సీత మనసే..నీకు సింహాసనం
ఒక పువ్వు పాదాల..ఒక దివ్వె నీ మ్రోల
ఒక పువ్వు పాదాల..ఒక దివ్వె నీ మ్రోల
ఒదిగి నీ ఎదుట ఇదే వందనం..ఇదే వందనం
ఉం..ఉమ్..ఉమ్..ఉమ్..ఉమ్..ఉమ్..ఉమ్

Enaati Bandham Enatido--1977
Music::S.Rajeswara Rao
Lyrics::M.Balayya
Singer::P.suSeela
Film Directed By::K.S.R.Daas
Cast::Krishna,Jayaprada,Pandaribaay,Naagabhushanam,Alluraamalingayya,Saaksheerangaaraavu,sattendrakumaar^ M.Baalayya,Jayalakshmi,Jhaansee,Raadhaakumaari,Lakshmeekaantamma,Pushpa,Saroja.

::::::::::::

aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
evaru nErpEramma..ee kommaku 
poolimma nee remma..remmaku  
evaru nErpEramma..ee kommaku
poolimmanee remma..remmaku 
enta tondaralE..hari poojaku
proddu poDavakamundE..poolimmanee 
evaru nErpEramma..ee kommaku
poolimmanee remma..remmaku 

::::1

koluvaitivaa..dEvi naakOsamu 
koluvaitivaa..dEvi naakOsamu 
tulasee..tulasee dayaapoorNakalaSee 
koluvaitivaa dEvi..naakOsamu
tulasee..tulasee dayaapoorNakalaSee 
mallelivi..naa talli varalakshmiki
aa aa aa aa aa aa aa aa aa
mallelivi..naa talli varalakshmiki  
mollalivi..nannElu naa swaamiki 

evaru nErpEramma ee kommaku
poolimmanee remma remmaku
enta tondaralE hari poojaku 
proddu poDavakamundE poolimmanee  

::::2

E leela sEvintu..Emanutu keertintu
E leela sEvintu..Emanutu keertintu
seeta manasE..neeku simhaasanam
oka puvvu paadaala..oka divve nee mrOla
oka puvvu paadaala..oka divve nee mrOla
odigi nee eduTa idE vandanam..idE vandanam

um..umm..umm..umm..umm..umm..umm

శ్రీమంతుడు--1971

సంగీత::T.చలపతిరావు
రచన::కొసరాజు రాఘవయ్య
గానం::L.R.ఈశ్వరి
తారాగణం::అక్కినేని, జమున,గుమ్మడి,సూర్యకాంతం,రాజబాబు

పల్లవి::

హరీల రంగ అనవలెరా..చెప్పినది వినవలెరా
ఎందుకని అడగకురా..ముందుగతి కనవలెరా
హరీల రంగ అనవలెరా..చెప్పినది వినవలెరా

మన గురువుల బోధలు
విననివారికి..ముక్తిలేదు గదరా..ఆ      
హరీల రంగ అనవలెరా..చెప్పినది వినవలెరా
హరీల రంగ అనవలెరా..చెప్పినది వినవలెరా
హరీల రంగ అనవలెరా..చెప్పినది వినవలెరా

చరణం::1

అమృతం తాగిన దేవతలు..చావన్నది 
లేకున్నారు జలసాలో..మునిగున్నారు
ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ
అమృతం తాగిన దేవతలు..చావన్నది 
లేకున్నారు జలసాలో..మునిగున్నారు

మాయా దేహం వున్న మానవులు 
మమతలలో పడివున్నారు 
మట్టి బొమ్మలుగ వున్నారు
శివ..శివ..శివ..శివ..ఆ

హరీల రంగ అనవలెరా చెప్పినది వినవలెరా
హరీల రంగ అనవలెరా చెప్పినది వినవలెరా
హరీల రంగ అనవలెరా చెప్పినది వినవలెరా

చరణం::2

నువ్వూ నేను నాస్తి..నీ వెంబడిరాదీ ఆస్తి 
వున్నంతవరకేరా..యీ గస్తీ
నువ్వూ నేను నాస్తి..నీ వెంబడిరాదీ ఆస్తి 
వున్నంతవరకేరా..యీ గస్తీ

పరుల దోచి నువు దాచిన ధనము 
ఎంతో కాలము నిలువదురా పోయేటప్పుడు తెలియదురా    
శివ..శివ..శివ..శివ
హరీల రంగ అనవలెరా చెప్పినది వినవలెరా

చరణం::3

వెయ్యకురా మాయ వేషాలు..చెయ్యకురా పాడు మోసాలు 
చాలించరా చిద్విలాసాలు
ఓహో..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ
వెయ్యకురా మాయ వేషాలు..చెయ్యకురా పాడు మోసాలు 
చాలించరా చిద్విలాసాలు

తిన్నయింటి వాసాల నెన్నితే..చిత్రగుప్తుడు చూస్తాడు 
యముడు తోలు..ఒలిచేస్తాడు
శివ..శివ..శివ..శివ..శివ..శివ..ఆ
హరీల రంగ అనవలెరా చెప్పినది వినవలెరా 
హరీల రంగ హరీ హరీల రంగ హరీ 
హరీల రంగ హరీ హరీల రంగ హరీ
హరీ హరీ హరీ హరీ ఓం శివ..శివ..ఆ