Monday, April 13, 2009

సీతారామకళ్యాణం--1986


సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల 

పల్లవి::

సా..రీ..గా..మా..పా..దా..నీ
సా నీ..దా..పా..మా..గ..రీ
పసుపు కెంపు..ఆకుపచ్చ నారింజా
నీలాంబరి..నేరేడు..గురివింజా
పసుపు కెంపు..ఆకుపచ్చ నారింజా
నీలాంబరి..నేరేడు..గురివింజా
ఏడు రంగుల వలువలు
ఏడస్వరముల మెరుగులు
ఏడందాలు వెలిగే ముగ్గులేయాలీ
ఏడేడు లోకాలు మురిసిపోవాలీ

సా..రీ..గా..మా..పా..దా..నీ
సా నీ..దా..పా..మా..గ..రీ
పసుపు కెంపు..ఆకుపచ్చ నారింజా
నీలాంబరి.. నేరేడు..గురివింజా
ఏడురంగుల..వలువులు
ఏడశ్వాల...పరుగులు
ఏడడగులు వేసి..అందుకోవాలీ 
ఏడేడు జన్మలకు..కలసి వుండాలీ 
సా..రా..గా మా..పా..ద..నీ..సా..నీ
దా..పా..మా..గ..రీ..సా..ఆ..ఆ..ఆ

చరణం::1

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
కూనిరాగం తీస్తుంటే..కొండగాలి వీస్తుంటే
కునుకెంత ఎరుపెక్కి..కొండెక్కి పొడిచింది
తొలిరేకల తళతళలూ..ఊ..ఊ..నులివేడి తలుపులతో
గుండెలోన వెండి గిన్నే..నిండి నింగి పొంగింది 
మోజు పెంచే రాజహంస..రోజూ రోజూ ఇదే వరస
మోజు పెంచే రాజహంస..రోజూ రోజూ ఇదే వరస
వేకువందున తనివి తీరా..నిన్ను చూస్తానూ 
నిన్ను తప్ప లోకమంతా..మరచిపోతానూ
సా..రా..గా..మా.పా..ద..నీ..సా..నీ
దా..పా..మా..గ..రీ..సా..ఆ..ఆ..ఆ

చరణం::2

మనసేమో మందారం..పలుకేమో బంగారం
కోరుకున్న చందమామ..ఓరు చూపు కలిపాడూ
జాజీ నీ తెలుగుతనం..జవరాలై వెలిసిందీ
జిగినించే నగుమోము..మమకారం చిలికింది
గోడ చాటు గోరువంక..ఇంటిముందు రామచిలుక
గోడ చాటు గోరువంక..ఇంటిముందు రామచిలుక
నింగిలోన గాలిమేడ..నిజం కావాలీ
అందులోనే నువ్వు నేను ఆడుకోవాలీ
సా..రా..గా..మా.పా..ద..నీ..సా..నీ
దా..పా..మా..గ..రీ..సా..ఆ..ఆ..ఆ
పసుపు కెంపు..ఆకుపచ్చ నారింజా
నీలాంబరి..నేరేడు గురివింజా
ఏడురంగుల..వలువులు
ఏడశ్వాల...పరుగులు
ఏడడగులు వేసి అందుకోవాలీ
ఏడేడు జన్మలకు కలసి వుండాలీ
సా..రా..గా..మా.పా..ద..నీ..సా..నీ
దా..పా..మా..గ..రీ..సా..ఆ..ఆ..ఆ

జాకి--1985
సంగీతం::S.P.బాలు
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి
Film Directed By::Baapu
తారాగణం::శోభన్‌బాబు,గుమ్మడి,గిరిబాబు,రావ్‌గోపాల్‌రావు,సుధాకర్,K. సత్యనారాయణ,
సుహాసిని,సుమలత,శ్యామలగౌరీ,

పల్లవి::

కరివరద మొరను వినలేవా
శశివదన చెలిమి కనలేవా
నా మాటే మన్నించీ..నాతోటే నిన్నుంచీ
మన రాదా..ఆ..మహరాజా
బిరానా చేరుకోరా సరాగమాడుకోరా
వరించి ఏలుకో..వసంతమాడుకో
కరివరద మొరను వినలేవా
శశివదన చెలిమి కనలేవా

చరణం::1

హా..ఆ హా..జాజిపూలే చూసే జాలిగా
హే..ఏహే..జంట కమ్మాన్నాయి జాలీగా
తెలుసు నా జాకీ..నువ్వనీ
అహా..మనసే రాజాల రవ్వనీ
ఓ రాకుమారుడా..నీ రాక కోసమే
వేచి వేచి వేగుతున్నానురా
కరివరద మొరను వినలేవా
శశివదన చెలిమి కనలేవా
నా మాటే మన్నించీ..నాతోటే నిన్నుంచీ
మన రాదా మహరాజా
బిరానా చేరుకోరా సరాగమాడుకోరా
వరించి ఏలుకో..వసంతమాడుకో

చరణం::2

హా..ఆ హా..ఎందుకో నువ్వంటే ఇది ఇది గా
హే..ఏ హే..అందుకే నీ తోడు నేనడిగా
చెంగు ఎన్నటికీ వదలకూ
ఏయ్ చెలిమి ఎప్పటికీ విడవకూ
ఓ ఈశ్వర శాపమా..ఓ హో నా ప్రియతమా
పేచీ మాని రాజీకొచ్చేయరా

హయగమన మొరలు వినలేనా
శశివదన మనసు కనలేనా
నన్నల్లే నిన్నెంచీ..నాలోనే నిన్నుంచీ
వలచానే..వలరాణి
బిరాన చేరుకోనా..సరాగమాడుకోనా
వరించి ఏలనా..ఓ ఓ ఓ..వసంతమాడనా
లలాలలాలలాలలాలలాలలా

Jaakii--1985
Music::S.P.BaalasubramaNyam 
Lyrics::Veetoorisundararaammoorti
Singer's::S.P.Baalu,S.Jaanaki
Film Directed By::Baapu
Cast::Sobhanbaabu,Gummadi,K.Satyanaaraayana,RaoGopalRao,Giribaabu,Sudhakar,Suhaasini,Sumalata,Syaamalaagouri.

::::::::::::::::::::::::::::::::

karivarada moranu vinalEvaa
SaSivadana chelimi kanalEvaa
naa maaTE manninchii..naatOTE ninnunchii
mana raadaa..aa..maharaajaa
biraanaa chErukOraa saraagamaaDukOraa
varinchi ElukO..vasantamaaDukO

karivarada moranu vinalEvaa
SaSivadana chelimi kanalEvaa

::::1

haa..aa haa..jaajipoolE choosE jaaligaa
hE..EhE..janTa kammaannaayi jaaleegaa
telusu naa jaakii..nuvvanii
ahaa..manasE raajaala ravvanii
O raakumaaruDaa..nii raaka kOsamE
vEchi vEchi vEgutunnaanuraa
karivarada moranu vinalEvaa
SaSivadana chelimi kanalEvaa
naa maaTE manninchii..naatOTE ninnunchii
mana raadaa maharaajaa
biraanaa chErukOraa saraagamaaDukOraa
varinchi ElukO..vasantamaaDukO

::::2

haa..aa haa..endukO nuvvanTE idi idi gaa
hE..E hE..andukE nii tODu nEnaDigaa
chengu ennaTikii vadalakuu
Ey..chelimi eppaTikii viDavakuu
O iiSwara Saapamaa..O hO naa priyatamaa
pEchii maani raajeekochchEyaraa

hayagamana moralu vinalEnaa
SaSivadana manasu kanalEnaa
nannallE ninnenchii..naalOnE ninnunchii
valachaanE..valaraaNi
biraana chErukOnaa..saraagamaaDukOnaa
varinchi Elanaa..O O O..vasantamaaDanaa
lalaalalaalalaalalaalalaalalaa