Friday, May 22, 2009

కధానాయకుడు--1969


సంగీతం::T.V.రాజు
రచన::దాశరధి
గానం::P. సుశీల


ముత్యాల జల్లు కురిసె..రతనాల మెరుపు మెరిసె
వయసు మనసు పరుగులు తీసే అమ్మమ్మా..
ముత్యాల జల్లు కురిసె..రతనాల మెరుపు మెరిసె
వయసు మనసు పరుగులు తీసే అమ్మమ్మా..

ఎనకజన్మల నా నోములన్నీ..ఇపుడు పండినవమ్మా
ఎనకజన్మల నా నోములన్నీ..ఇపుడు పండినవమ్మా
తనకు తానై నా రాజు నాతో..
తనకు తానై నా రాజు నాతో..మనసుకలిపే నమ్మా...ఆ..
ఆ..ఆ..ఆ..
ముత్యాల జల్లు కురిసె..రతనాల మెరుపు మెరిసె
వయసు మనసు పరుగులు తీసే అమ్మమ్మా..

ముద్దు మోమును అద్దాన చూపి మురిసిపోయాడమ్మా..ఆ
ముద్దు మోమును అద్దాన చూపి మురిసిపోయాడమ్మా
మల్లెపూలా పల్లకిలోనా వళ్ళుమరిచేనమ్మా..
మల్లెపూలా పల్లకిలోనా వళ్ళుమరిచేనమ్మా..
ఆ..ఆ..ఆ..
ముత్యాల జల్లు కురిసె..రతనాల మెరుపు మెరిసె
వయసు మనసు పరుగులు తీసే అమ్మమ్మా..

కధానాయకుడు--1969


సంగీతం::T.V.రాజు
రచన::దాశరధి
గానం::P.సుశీల బౄందం


మంచివాడు మా బాబాయీ
మామాటే వింటాడోయీ
కోపం మానీ తాపం మానీ
మాతో వుంటాడోయ్

మంచివాడు మా బాబాయీ
మామాటే వింటాడోయీ
కోపం మానీ తాపం మానీ
మాతో వుంటాడోయ్
మంచివాడు మా బాబాయీ..

రామలక్ష్మణులు మీరయ్యా
మీలో కలతలు ఏలయ్యా
రామలక్ష్మణులు మీరయ్యా
మీలో కలతలు ఏలయ్యా
నీతికి నిలిచే మీ తమ్మునిపై
నిందలెందుకయ్యా...

మంచివాడులే మా నాన్నా
మామాటే వింటాడోయీ
కోపం మానీ తాపం మానీ
మాతో వుంటాడోయ్
మంచివాడులే మా నాన్నా..ఈ..ఈ..

అమ్మా నాన్నవలె చూచే
అన్నా వదినా వున్నారు
అమ్మా నాన్నవలె చూచే
అన్నా వదినా వున్నారు
అన్నయ్యేదో అనగానే
అలుక ఎందుకయ్యా..అలుక ఎందుకయ్యా
మంచివాడు మా బాబాయీ
మామాటే వింటాడోయీ

మంచిమనసుతో బాబాయీ
మనకు కానుకలు తెచ్చాడూ
మూగనోములు విడవాలీ
ముగ్గురుకలసి నవ్వాలీ
మూగనోములు విడవాలీ
ముగ్గురుకలసి నవ్వాలీ

మంచివాడు మా బాబాయీ
మామాటే వింటాడోయీ
కోపం మానీ తాపం మానీ
మాతో వుంటాడోయ్...
మంచివాడు మా బాబాయీ..
మంచివాడు మా బాబాయీ
మామాటే వింటాడోయీ..ఈ..ఈ..