Saturday, December 16, 2006

పాండవ వనవాసం--1965::రాగం: తిలంగ్రాగం : తిలంగ్
రచన::సముద్రాలరాఘవాచార్య(సీనియర్) 
సంగీతం::ఘంటసాల

గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


నా చందమామ నీవె భామా తారల..ఆ..న నీనీడనే నా ప్రేమసీమా ఆ...
నీనీడనే నా ప్రేమసీమా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆనీకంఠ వీణా రాగాలు తీయా...నీకన్నుదోయీ... మోహాలు పూయా...నీకంఠ వీణా రాగాలు తీయా...నీకన్నుదోయీ... మోహాలు పూయా...
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
నీకంఠ వీణా రాగాలు తీయా...నీకన్నుదోయీ... మోహాలు పూయా...

నీపాద మంజీరాల నా ప్రేమ మ్రోయా
నటియించరావే మెరుపుతీగాహాయిగా ఆఅ ఆ ఆ ఆ అ ఆ నాఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆఎలకోయిల గొంతుమూయ ఎలుగెత్తి పాడవే
ఆ అ అ అ అ అ అ అ
వనమయూరి పరువు మాయ వలపు నాట్యమాడవే
అడుగడుగున లయలు చిలికి హొయలు చిలికి ఏలవె
ప్రేమ మథుర శిల్ప చిత్ర రేఖా శశిరేఖా
ఆ అ అ అ అ అ అ అ