Friday, June 19, 2009

పెళ్ళిచూపులు--1983


సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::బాలు,P.సుశీల

పల్లవి::

నిన్నే నిన్నే తలచుకుని..నిద్దుర పొద్దులు మేలుకుని

నిన్నే నిన్నే తలచుకుని నిద్దుర పొద్దులు మేలుకుని
ఎన్నోనాళ్ళు ఎన్నో ఏళ్ళు ఉన్నా నువ్వే వస్తావనీ
వస్తే ప్రాణం వస్తుందనీ..నువ్వొస్తే ప్రాణం వస్తుందనీ

నిన్నే నిన్నే తలచుకుని నిద్దుర పొద్దులు మేలుకుని
ఎన్నోనాళ్ళు ఎన్నో ఏళ్ళు ఉన్నా నువ్వే వస్తావనీ
వస్తే ప్రాణం వస్తుందనీ..నువ్వొస్తే ప్రాణం వస్తుందనీ

చరణం::1

'ఏమిటిది?'

'ఇలా ఇద్దరం ముద్దరలు వేస్తే..దేవుడు చల్లగా చూస్తాడు.
తప్పకుండా మనసిచ్చినవాడితో పెళ్ళవుతుంది.'

కిట్టయ్యంటే నువ్వేనని పిల్లనగ్రోవి నేనేనని
పెదవులపైనే ఉండాలని పదములు ఎన్నో పాడాలని

కిట్టయ్యంటే నువ్వేనని పిల్లనగ్రోవి నేనేనని
పెదవులపైనే ఉండాలని పదములు ఎన్నో పాడాలని
బృందావనం తగదనీ..అందరితో తగువనీ
బృందావనం తగదనీ..అందరితో తగువనీ
యమున దాటి వెళ్ళాలని వేచి ఉన్న వెర్రిదాన్ని !

నిన్నే నిన్నే తలచుకుని నిద్దుర పొద్దులు మేలుకుని
ఎన్నోనాళ్ళు ఎన్నో ఏళ్ళు ఉన్నా నువ్వే వస్తావనీ
వస్తే ప్రాణం వస్తుందనీ..నువ్వొస్తే ప్రాణం వస్తుందనీ

చరణం::2

సీతమ్మంటే నువ్వేననీ రాముడు నేనై ఉండాలని
రావణుడెవ్వడు రారాదని రామాయణం కారాదని

సీతమ్మంటే నువ్వేననీ రాముడు నేనై ఉండాలని
రావణుడెవ్వడు రారాదని రామాయణం కారాదని
పగలు పగలు అనుకునీ..రాత్రి రాత్రి కలగనీ
పగలు పగలు అనుకునీ..రాత్రి రాత్రి కలగనీ
కలే నిజం అవుతుందని కాచుకున్న పిచ్చివాణ్ణి !

నిన్నే నిన్నే తలచుకుని నిద్దుర పొద్దులు మేలుకుని
ఎన్నోనాళ్ళు ఎన్నో ఏళ్ళు ఉన్నా నువ్వే వస్తావనీ
వస్తే ప్రాణం వస్తుందనీ..నువ్వొస్తే ప్రాణం వస్తుందనీ

ఇద్దరు దొంగలు--1984సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల


ఆ నవ్వుకు ఒక ఆమనీ అహహా..
ఆ చూపుకు ఒకటే ఛలి అహహా..
ఆ కౌగిట ఒక వేసవి అహహా..
ఆ చక్కిట చిరు జాబిలి అహహా..
ఏమి లయలు ఎంత హొయలు ఎన్ని రుచులు నీలో
మొగ్గలు మొగ్గలుగా అవి సిగ్గులుపడెనాలో
మొగ్గలు మొగ్గలుగా అవి సిగ్గులుపడెనాలో
ఆ నవ్వుకు ఒక ఆమనీ అహహా..
ఆ చూపుకు ఒకటే ఛలి అహహా..

ఎన్నో స్వరాల నీ నవ్వు చూసి నేనే వరించగా
నీ రూపమంత ఆలాపనాయె నాలోన నీడగా
ఎన్నో స్వరాల నీ నవ్వు చూసి నేనే వరించగా
నీ రూపమంత ఆలాపనాయె నాలోన నీడగా
నీ కొంటెచూపు మనసంత వెలుగు వేదాలు పాడగా
అల్లారుపొద్దు అల్లారుముద్దు నీకే జవాబులిస్తాగా
బదులైనా బతుకైనా..ముద్దుకు ముద్దే చెల్లంటా
వయసుకు వయసే వళ్ళంటా..కన్ను తుదల ఎన్ని ఎదల
తీపి సుధలు నీలో..మెత్తని ముద్దులుగా..అవి హద్దులు పడెనాలో
వెచ్చని ముద్దులుగా..అవి అచ్చులు పడెనాలో
ఆ నవ్వుకు ఒక ఆమనీ అహహా..
ఆ చూపుకు ఒకటే ఛలి అహహా..
ఆ కౌగిట ఒక వేసవి అహహా..
ఆ చక్కిట చిరు జాబిలి అహహా..

ఎన్నో యుగాల నీ వీక్షణాల కరిగే క్షణలలో
చేసే దగాలు చెరిపే సగాలు కలిపే సుఖాలలో
ఎన్నో యుగాల నీ వీక్షణాల కరిగే క్షణలలో
చేసే దగాలు చెరిపే సగాలు కలిపే సుఖాలలో
వీచే పెదాల చిలిపీ సిరాల చిరుసంతకాలతో
నా జీవితాలు చెలికాగితాలు..నీ కంకితాలు చేస్తాగా
కలలైనా నిజమైనా కౌగిలి పెట్టిన ఇల్లంటా
ఇద్దరి పేరే ప్రేమంటా..ఎన్నిజతలు..ప్రేమ జతలు
పూలరుతులు నీలో..
తుంటరి తుమ్మెదనై..అవి తొందరపడెనాలో
తుంటరి తుమ్మెదనై..అవి తొందరపడెనాలో

ఆ నవ్వుకు ఒక ఆమనీ అహహా..
ఆ చూపుకు ఒకటే ఛలి అహహా..
ఆ కౌగిట ఒక వేసవి అహహా..
ఆ చక్కిట చిరు జాబిలి అహహా..
ఏమి లయలు ఎంత హొయలు ఎన్ని రుచులు నీలో
మొగ్గలు మొగ్గలుగా అవి సిగ్గులుపడెనాలో
వెచ్చని ముద్దులుగా అవి అచ్చులు పడెనాలో
ఆ నవ్వుకు ఒక ఆమనీ అహహా..
ఆ చూపుకు ఒకటే ఛలి అహహా..
లాలలలాలలలా లలలాలలలాలల
లా