Friday, May 15, 2009

బొబ్బిలి రాజ ~~ 1990సంగీతం::ఇళయ రాజ
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::SP.బాలు,S.జానకి


మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
చంచకు చాంచకు చం చం
చాంచకు చాంచకు చం
చంచకు చాంచకు చం చం
చాంచకు చాంచకు చం

అబింబిండింగ్..అబింబిండింగ్
అబింబిండింగ్..అబింబిండింగ్
అబింబిండింగ్..అబింబిండింగ్

కన్యాకుమారీ కనపడద దారి..
కయ్యాలమారీ పడతావే జారి..
పాతాళం కనిపెట్టేలా..ఆకాశం పనిపెట్టేలా
ఊగకేమరి..మతిలేని సుందరీ
జిమిచకు..జిమిచకు జా..
చకు..జిమిచకు..జిమిచకు జా..

గోపాలబాలా..ఆపర ఈ గోలా
ఈ కైపు ఇలా..ఊపర ఉయ్యాలా..
మైకంలో మయసభచూడు..మహారాజా రాణా తోడు..
సాగనీ..మరీ..సరదాల గారడీ
జిమిచకు..జిమిచకు జా..
చకు..జిమిచకు..జిమిచకు జా..

బింబా..బబబ..బింబా..బంబం..బింబాం..
బింబాం బింబ బింబ బింబా...ఆం...

కొండలూ..గుట్టలూ..చిందులాడే తకఝణుథోం
వాగులూ..వంకలూ..ఆడిచూసే..కథచెపుదాం
తూనీగ రెక్కలెక్కుదాం..సూరీడు పక్క నక్కుదాం
ఊదేటి కొమ్ము వెదుకుదాం..బంగారు జింక నడుగుదాం
చూడమ్మా..హంగామా..అడివంతా..రంగేద్దాము
సాగించేయ్..వెరైటీ..పోగ్రాం..
కళ్ళవిందుగా..పైత్యాల పండుగా
జిమిచకు..జిమిచకు జా..
చకు..జిమిచకు..జిమిచకు జా..

ఆహా..కన్యాకుమారీ..
కనపడదా దారి..ఉహు..
కయ్యాలమారీ పడతావే జారి
మైకంలో మయసభచూడు..మహారాజా రాణా తోడు..
సాగనీ..మరీ..సరదాల గారడీ
జిమిచకు..జిమిచకు జా..
చకు..జిమిచకు..జిమిచకు జా..

చాజజా జాంచకు జకుం..హా..ఏహే..
హై..హేహే..జకు జకు జకు
జా జా జా జాంచకు జాజా

డేగతో..ఈగలే..ఫైటు చేసే చడుగుడులో
చేపలే..చెట్టుపై పళ్ళుకోసే గడబిడిలో
నేలమ్మ తప్పతాగెనూ..ఏమూల చెప్పిపోయేనో
మేఘాల కొంగు పట్టుకో..తూలేటి నడక నాపుతూ
ఓయమ్మో..మాయమ్మో..దిక్కుల్నే ఆటాడించే..
చిక్కుల్లో గందరగోళం..ఒళ్ళు ఊగగా..ఎక్కిళ్ళు రేగగా

జింకుచకు జింగుచకు జా
చా..జింకుచకు జింగుచకు జా
జాజజా జాంచకు జకుం..హా..ఏహే..
హై..హేహే..జకు జకు జకు
జా జా జా జాంచకు జాజా


ఏయ్..గోపాలబాలా..ఓయ్..ఆపర ఈ గోలా
ఈ కైపు ఇలా..హహహ..ఊపర ఉయ్యాలా..
ఓయ్..పాతాళం కనిపెట్టేలా..హా..
ఆకాశం పనిపెట్టేలా..ఊగకే మరి..ఆ..
మరిలేని..సుందరీ...ఆ ఆ..
జాజజా జాంచకు జకుం..హా..ఏహే..
హై..హేహే..జకు జకు జకు
జా జా జా జాంచకు జాజా
సాగనీ..మరీ..సరదాల గారడీ
జిమిచకు..జిమిచకు జా..
చకు..జిమిచకు..జిమిచకు జా..

బొబ్బిలి రాజ ~~ 1990
సంగీతం::ఇళయ రాజ
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::SP.బాలు,S.జానకి

బలపం పట్టి భామ బళ్ళో..అ ఆ ఇ ఈ నేర్చుకొంటాం
పంతంపట్టి ప్రేమవోళ్ళో..ఆహా..ఓహో..పాడుకొంటాం
అమ్మహా..అంటా అమ్మడూ..హోయ్యారే..హోయ్యారే..హోయ్
కమ్మహ వుండేటప్పుడూ...బుజ్జిపాపాయీ....
పాఠాలు నేర్పించు..పైటమ్మ ప్రణయాలతో..

సరసమింక ఎక్కువైతే..ఛఛ..ఛీఛీ.. తప్పదయ్యో
అప్పుడె ఇట్ట ప్రేమవళ్ళో ఐతే..గియ్తే..ఎందుకయ్యో
అచ్చులే అయ్యాఇప్పుడూ..హోయ్యారే..హోయ్యారే..హోయ్
హల్లుల్లో..హల్లో..ఎప్పుడూ..ఉ..ఉ..ఉ..

ఎట్టాగుందెపాప తొలిచూపే చుట్టుకోంటే
ఏదో కొత్తవూపే..ఎటువైపో నెట్టేస్తుంటే..
ఉండుండీయ్య..కొంచం ఒక నవ్వేతాకుతుందీ
మొత్తంగా ప్రపంచం..మహా గమ్మత్తుగావుందీ
ప్రేమంటే ఇంతేనేమో..బాగుంది ఏమైనా..
నాక్కూడ కొత్తేనయ్యో..ఏంచేద్దాం ఈపైనా
కాస్తైనా...కంగారు తగ్గాలి..కాదన్ను ఏంచేసినా
సరసమింక ఎక్కువైతే..ఛఛ..ఛీఛీ.. తప్పదయ్యో
అప్పుడె ఇట్ట ప్రేమవళ్ళో..ఐతే..గియ్తే..ఎందుకయ్యో
అమ్మహా..అంటా అమ్మడూ..హోయ్యారే..హోయ్యారే..హోయ్
కమ్మహ వుండేటప్పుడూ..అరె రె..ఓ..హో..హో..

చూపుల్లోతుపాకి తడి ఎట్టారేగుతుందో..
రెప్పల్లో రహస్యంపడి అట్టా అయిందయ్యో
కొమ్మాల్లోనిపూలే..మన స్నేహం కోరుతుంటే
కొండల్లోయకూలే మనమెట్టావున్నామంటే
అడివంతా అత్తారిల్లే..నీకైనా..నాకైనా..
ఎవరెవరో అత్తామావా..వరసెట్టా తెలిసేనే..
అందాకా....ఆపర్ని ఎత్తమ్మ ఈ మంచి మా మనసు
బలపం పట్టి భామ బళ్ళో అ ఆ ఇ ఈ నేర్చుకొంటాం
పంతంపట్టి ప్రేమవోళ్ళో ఆహా..ఓహో..పాడుకొంటాం
అచ్చులే అయ్యాఇప్పుడూ..హోయ్యారే..హోయ్యారే..హోయ్
హల్లుల్లో..హల్లో..ఎప్పుడూ..ఉ..
పిచ్చి బుజ్జాయీ..అల్లర్లు తగ్గించి వొళ్ళోన బజ్జోవయ్యో

బలపం పట్టి భామ బళ్ళో..అ ఆ ఇ ఈ నేర్చుకొంటాం
అప్పుడె ఇట్ట ప్రేమవళ్ళో..ఐతే..గియ్తే..ఎందుకయ్యో
అమ్మహా..అంటా అమ్మడూ..హోయ్యారే..హోయ్యారే..హోయ్
హల్లుల్లో..హల్లో..ఎప్పుడూ..ఉ..పిచ్చి బుజ్జాయీ...

రామయ్య తండ్రి--1975


సంగీతం::సత్యం
రచన::మల్లెమాల
గానం::S.జానకి 
తారాగణం::సత్యనారయణ,రంగనాద్,రాజబాబు,ముక్కామల,జయంతి,ప్రభ,
మీనాకుమారి,పండరీబాయి 

పల్లవి::

ఆఆఆఆఆ..ఏఏఏఏఏఏఏఏఏఏ 
ఏమండోయ్‌ బావగారూ..ఎప్పుడొచ్చారూ
ఏమండోయ్‌ బావగారూ..ఎప్పుడొచ్చారూ
బస్తీ నుండి మరదలు పిల్లకు ఏమితెచ్చారూ
బస్తీ నుండి మరదలు పిల్లకు ఏమితెచ్చారూ
ఏమి తేలేదా..మనసే రాలేదా..ఆ   
ఓఓఓ..ఏమండోయ్‌ బావగారూ ఎప్పుడొచ్చారూ
బస్తీ నుండి మరదలు పిల్లకు ఏమితెచ్చారూ

చరణం::1

చిలక కొరకని జామపండు..తీసుకో బావా
చిలక కొరకని జామపండు..తీసుకో బావా..ఆ
గోరంటని గోరింట పువ్వు..కోసుకో బావా..ఆ..అహా
చూడు బావా పాడుగాలి..నా పైట లాగుతుందీ
చూడు బావా పాడుగాలి..నా పైట లాగుతుందీ 
నీ కోసం నే దాచిన తాయం తనకిమ్మంటుందీ
ఎట్టా గిచ్చేదీ..ఆ..నీకని దాచిందీ.ఈ
ఓఓఓ..ఏమండోయ్‌ బావగారూ ఎప్పుడొచ్చారూ
బస్తీ నుండి మరదలు పిల్లకు ఏమితెచ్చారూ..ఊ

చరణం::2

ముదిరిపోతే బెండకాయను..ముట్టుకోరెవరు
అహా..వయసు మళ్ళితె బ్రహ్మచారిని..కట్టుకోరెవరు
కందిచేను నిన్నూ నన్నూ..విందుకు రమ్మంది
బావ..కందిచేను నిన్నూ నన్నూ..విందుకు రమ్మందీ
సందె వాలితే చోటు దొరకదని..ముందే చెప్పింది
అర్ధం కాలేదా..అయ్యో..నా రాతా  
ఓఓఓ..ఏమండోయ్‌ బావగారూ ఎప్పుడొచ్చారూ
బస్తీ నుండి మరదలు పిల్లకు ఏమితెచ్చారూ
బస్తీ నుండి మరదలు పిల్లకు ఏమితెచ్చారూ