Saturday, January 09, 2010

రంగూన్ రౌడి--1979
సంగీతం::J.V.రాఘవులు
రచన::వేటూరి 
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

పల్లవి::

వానొచ్చే వరదొచ్చే ఉరకలేక సావొచ్చే
మెరకలెక్క సాలొచ్చె సరుకుతోట సాటొచ్చే
అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి చలి పెరిగి మెలి తిరిగి
వయసు తడిసి మోపెడాయనే
ఓలమ్మమ్మో వణుకు పుట్టి వాటెడాయనే
వయసు తడిసి మోపెడాయనే
ఓలమ్మమ్మో వణుకు పుట్టి వాటెడాయనే

వానొచ్చే వరదొచ్చే ఉరకలేక సావొచ్చే
మెరకలెక్క సాలొచ్చె సరుకుతోట సాటొచ్చే
అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి చలి పెరిగి మెలి తిరిగి
వయసు తడిసి మోపెడాయనే
ఓలమ్మమ్మో వణుకు పుట్టి వాటెడాయనే
వయసు తడిసి మోపెడాయనే
ఓలమ్మమ్మో వణుకు పుట్టి వాటెడాయనే

చరణం::1

చినుకు మీద చినుకు పడ్దదీ
చిన్నదాని సొగసు మీద మనసు పడ్డది
వణుకుతున్న వయసు చెడ్దదీ
చిన్నవాడి వలపు నన్ను కలుపుతున్నది

ఈ పులకరింత చూడబోతే చిటికెంత
ఆ జలదరింత చూడబోతె జన్మంతా
నాకు నువ్వెంతో..నీకు నేనంతా
నీకు వయసెంతో..నాకు మనసంతా

వరస కలసి జంట లాయనే
ఓలమ్మమ్మో మనసు తెలిసి మంటరేగెనే
అహ వరస కలసి జంట లాయనే
ఓలమ్మమ్మో మనసు తెలిసి మంటరేగెనే

వానొచ్చే వరదొచ్చే ఉరకలేక సావొచ్చే
మెరకలెక్క సాలొచ్చె సరుకుతోట సాటొచ్చే
అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి చలి పెరిగి మెలి తిరిగి
వయసు తడిసి మోపెడాయనే
ఓలమ్మమ్మో వణుకు పుట్టి వాటెడాయనే
ఆఁవయసు తడిసి మోపెడాయనే
ఓలమ్మమ్మో వణుకు పుట్టి వాటెడాయనే

చరణం::2

చినుకు ముల్లు గుచ్చుకున్నదీ
చిన్నదాని వలపు ఒళ్ళు విరుచుకున్నది
వానజల్లు వెచ్చకున్నదీ
చిన్నవాడి వయసు తేనె వెల్లువైనది

కురిసి వెలసిన వాన వరదంటా
మనసు కలసిన జంట వలపంటా
నీకు మెరుపెంతో..నాకు ఉరుమంతా
వయసు వయసంతా..వలపు గిలిసెంతా

వరస కలసి జంటలాయెనే
ఓలమ్మమ్మో మనసు తెలిసి మంటరేగెనే
వరస కలసి జంటలాయెనే
ఓలమ్మమ్మో మనసు తెలిసి మంటరేగెనే

వానొచ్చే వరదొచ్చే ఉరకలేక సావొచ్చే
మెరకలెక్క సాలొచ్చె సరుకుతోట సాటొచ్చే
అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి చలి పెరిగి మెలి తిరిగి
వయసు తడిసి మోపెడాయనే
ఓలమ్మమ్మో వణుకు పుట్టి వాటెడాయనే
అర్రెరెర్రె వయసు తడిసి మోపెడాయనే
ఓలమ్మమ్మో వణుకు పుట్టి వాటెడాయనే

భలే మొనగాడు--1968
భలే మొనగాడు--1968
సంగీతం::కోదండపాణి
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::కాంతారావు, కృష్ణకుమారి, చలం, గీతాంజలి, త్యాగరాజు, విజయలలిత 

పల్లవి::

ఇంద ఇంద తీసుకో 
ఇపుడే సొంతం చేసుకో
ఎంతమందో వచ్చారోయి
అంతమందీ వెళ్ళారోయి

ఇంత చక్కని మగసిరి ఠీవి
ఎవరిలోనూ కనపడదోయి
అబ్బో అబ్బో అబ్బోసి
గండర గండ అబ్బోసి

ఇంద ఇంద తీసుకో 
ఇపుడే సొంతం చేసుకో

చరణం::1

నాలో మురిపాలు పొంగి
నీలో మోహాలు రేగి
ఏదో ఆవేశమందు ఎదలే తెల్పరా

ముచ్చట తీరని మనుగడలో
నచ్చిన వరుడే కరువాయే
మోడువారిన ఆడగుండేలో
మొదటి వలపే నింపవోయి

ఇంద ఇంద తీసుకో 
ఇపుడే సొంతం చేసుకో

చరణం::2

రారా అందాల రాజా
రారా సొంపైన వాడా
రగిలే పరువాలు చూడు
మనసే తెలుసుకో

దాచితి నీకై నా వలపు 
వేచితి వీణై నీ కొరకు
పలకనట్టి కులుకులు మీటి
ప్రణయరాజ్యం ఏలవోయి

ఇంద ఇంద తీసుకో
ఇపుడే సొంతం చేసుకో 


Bhale Monagaadu--1968
Music::KodandaPaani
Lyrics::Arudra
Singer's::P.Suseela
Cast::Kantarao,Krishnakumari,Chalam,Geetanjali,Tyagaraju,Vijayalalita.

::::

inda inda teesukO 
ipuDE sontam chEsukO
entamandO vachchaarOyi
antamandii veLLaarOyi

inta chakkani magasiri Thiivi
evarilOnU kanapaDadOyi
abbO abbO abbOsi
ganDara ganDa abbOsi

inda inda teesukO 
ipuDE sontam chEsukO

:::::1

naalO muripaalu pongi
neelO mOhaalu rEgi
EdO AvESamandu edalE telparaa

muchchaTa teerani manugaDalO
nachchina varuDE karuvaayE
mODuvaarina ADagunDElO
modaTi valapE nimpavOyi

inda inda teesukO 
ipuDE sontam chEsukO

::::2

raaraa andaala raajaa
raaraa sompaina vaaDaa
ragilE paruvaalu chUDu
manasE telusukO

daachiti neekai naa valapu 
vEchiti veeNai nee koraku
palakanaTTi kulukulu meeTi
praNayaraajyam ElavOyi

inda inda teesukO
ipuDE sontam chEsukO 

భలే మొనగాడు--1968
సంగీతం::కోదండపాణి
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

పల్లవి::

ఏ ఊరు నీ పయనం..చక్కని మగరాయా
ఏ భామా నోచినదో..మక్కువలోని తీయదనం
నీ మక్కువలోని తీయదనం

మీ ఊరే నా పయనం..చక్కని జవరాలా
నీ మనసే దోచినది..మక్కువలోని తీయదనం
నీ మక్కువలోని తీయదనం

చరణం::1

వెళ్ళేవు కాని వేరెవరి కంటా..పడనియ్యకయ్యా నీ అందం
వెళ్ళేవు కాని వేరెవరి కంటా..పడనియ్యకయ్యా నీ అందం
ఏ ఇంతులైనా నీ ఇంపు చూసి..దోచుకొనేరు నీ హృదయం

నిను చూసి నాకను
నిను చుసి నా కనులు..రతి అందమైనా కోరవు

ఏ ఊరు నీ పయనం..చక్కని మగరాయా
ఏ భామా నోచినదో..మక్కువలోని తీయదనం
నీ మక్కువలోని తీయదనం

చరణం::2

తెమ్మన్నవన్నీ తెస్తానుకాని..కమ్మని వలపులు ఇవ్వాలి
నేతిరిగి వచ్చే తరుణమ్ముదాకా..నాలో నెలకొని నవ్వాలి

కలలోనా కనిపించి..
కలలోనా కనిపించి..వలపులదాహం తీర్చేదా

మీ ఊరే నా పయనం..చక్కని జవరాలా
నీ మనసే దోచినది..మక్కువలోని తీయదనం
నీ మక్కువలోని తీయదనం

చరణం::3

అందాల పెళ్ళి పందిళ్ళు వేస్తా..రయమున తిరిగి రావాలి
సందిట్లో నిన్ను బంధించగానే..కౌగిలి వీడక కరగాలి

ఆనందం..అనురాగం
ఆనందం..అనురాగం..మనలో మదిలో పండాలి

ఏ ఊరు నీ పయనం..చక్కని మగరాయా
ఏ భామా నోచినదో..మక్కువలోని తీయదనం
నీ మక్కువలోని తీయదనం 

Bhale Monagaadu--1968
Music::KodandaPaani
Lyrics::Arudra
Singer's::Ghantasala,P.Suseela

:::

E Uru nee payanam..chakkani magaraayaa
E bhaamaa nOchinadO..makkuvalOni teeyadanam
nee makkuvalOni teeyadanam

mee UrE naa payanam..chakkani javaraalaa
nee manasE dOchinadi..makkuvalOni teeyadanam
nee makkuvalOni teeyadanam

:::1

veLLEvu kaani vErevari kanTaa..paDaniyyakayyaa nee andam
veLLEvu kaani vErevari kanTaa..paDaniyyakayyaa nee andam
E intulainaa nee impu chUsi..dOchukonEru nee hRdayam

ninu chUsi naakanu
ninu chusi naa kanulu..rati andamainaa kOravu

E Uru nee payanam..chakkani magaraayaa
E bhaamaa nOchinadO..makkuvalOni teeyadanam
nee makkuvalOni teeyadanam

:::2

temmannavannii testaanukaani..kammani valapulu ivvaali
nEtirigi vachchE taruNammudaakaa..naalO nelakoni navvaali

kalalOnaa kanipinchi..
kalalOnaa kanipinchi..valapuladaaham teerchEdaa

mee UrE naa payanam..chakkani javaraalaa
nee manasE dOchinadi..makkuvalOni teeyadanam
nee makkuvalOni teeyadanam

:::3

andaala peLLi pandiLLu vEstaa..rayamuna tirigi raavaali
sandiTlO ninnu bandhinchagaanE..kougili veeDaka karagaali

aanandam..anuraagam
aanandam..anuraagam..manalO madilO panDaali

E Uru nee payanam..chakkani magaraayaa
E bhaamaa nOchinadO..makkuvalOni teeyadanam
nee makkuvalOni teeyadanam